Skip to main content

Full text of "Bar-Hebraei Chronicon Syriacum"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at jhttp : //books . qooqle . com/ m f y_ ' •• 


..' ■i/ ,-, Vm^?-., , ; ■, jrf- \ ?,.,.\ s? 7-.J ■/ V..-^ M> V.^ V,, ''•'.. e £ 

T^r?^:::'>;^g^-X- : 0/V^^xlC/ ^^ 

<3670005481001 6 -*-'m > /?^ >'^Vj^^ ^ 
^V 2>0P-/I ']:"fj-^^ l-LM l ■ l < Digitized by Google pvmpmnp^nppi Digitized by Google U/>~ mz= Digitized by Google wm GREGORII ABULPHARAGn 

S I V E 

BAR-HEBRAEI 

CHRONICON SYRIACUM E CODICIBUS BODLEFANIS 
DESCRVSIT MAXIMAM partem vertit notisque illustravit 

PAULUS IACOBUS BRUNS 

PHfLOS. ET LEGUM DOCTOR HISTOR. LITERAR. ET LINGUARUM 
ORIENTALIUM PROFESSOR PUBLICUS ORDINARIUS ET BJBU- 
OTHECAE PUBLICAE PRAEFECTUS IN ACADEMIA 
HELMSTADIENSI 

EDIDIT EXPARTE VERTIT NOTASQUE ADIECIt 

GEORGIUS GUILIELMUS KIRSCH 

PHILOS. DOCTOR ET GYMNASII QUOD HOFAE EST IN 
MARGGRAVIATU BARUTHINO RECTOR L I P S I A E 
APUD ADAMUM PRIDERICUM BOEHMIUM 

clolacc LXXXVIIII Digitized by Google EIBLIOTRF.CAJ Digitized by Google PRiEFATIO/ 

r^regorii Abulpharagii five Bar-Hebrei merita de hiftoria ex 
opere eius Arabico, infcripto Hiftoriai compendiofa dynajiiarum 
abEduardo Pocockio Oxonii 1663 edito, viris eruditis primum in<- 
flotuere. Vitam au&oris eiusque fcripta potiflimura lingua Syri- 
aca exarata enarravit Ioh. Sim. Aflemani in biblioth. Orient. Tom. 
U. p. a6fi. &c InHiis eminet Chronicon Syriacum, tripartitum f 
quod luce digniflimqm pracdicavit laudatus Aflemani 1. c. p. 313. 
coll. c- "2I. MSS. Biblioth. Vatic. Tom. III. p. 342. cuiufque duas 
po/lenores partes in opus fuum fere integras tranftuht. Quum 
fruftra tentaflet cel. I. D. Michaelis apographon prioris partis five 
hiftoriae polkicae ab orbe condito ufque ad Seculum poft C. N. de- 
cimum tei tium vergens Roma nancifci : ego Oxonii commoratus 
in horis fubcefivis opus defcripfi , binis codicibus ufus inter Hun- 
tingtonianos in bibliotheca Bodleiana No. 1. & 52. defignatis. 
Horum codicum poftremus optimus, prior a Iofepho monacho 
a. 1809. i. e. C. 1498 negligenter fcriptus eft. Extant eiusdem 
opcris codices manufcripti, a me tamen non infpedi, in biblio- 
theca Vaticana , cx quibus fragmenta operi fuo intexuit ftator lin- 

* 2 guac Digitized by Google IV Pft JE F A T I a 

gaat Syriacar L S* Aflemani„ & iit bibliotheca Palatina Medicea 
Horentiar No* CXVIIL ut ex cataloga huius bibliothec* ab Affe- 
mauo confe&a conflat* n ' * : ; 

Poftquam z. 1780 iit Iibella Oxonii edito de rehu* gefiis Jfo- 
thardiAngKeregis in Pafaefiina&c deinde m Repertoria Iiteris bibli- 
e?S( * orientafBbus facro- {RepertortttrnJ^f- biffifcbe tmd mrrgentandi- 
fthe LitmatUfiy atque in Annalibus literariisHelmftadienfibus fpe- 
«frmina ex opere a me defcripta ediderant^ in votis habuerunt 
Bariim reruro iudices optimi , ut opus Integrum in Iucemf prodi- 
ret* At bibliopolis,. quibus librum bbtuleram, impenfes ero- 
£are detredfantibus* tandem vir ad promovendas Ifteras Syriacas 
iratus fe&usque M* Georgius Guiiielmus Kirfch Gymnafif, 
quod Hofae eff in principatu Baruthino r Reftor, eas facere fufti- 
nuit. Conditionibus^ quas ultra fpopondit^ hibentifllme acquief- 
cens ftudium virl de literis Syriacis praeclare merendi^ quantum 
in mefuerit virium* excitare voIuL 

Ia verfione Iatina* utopus nonfolum hift.oriarum,, fed etiam 
Imgux Syriacar cultoribus maiori emolumenta eflet T verborum te~ 
nax fui* Dura igitur & incomta Syri oratio in interpretatione 
ak omni elegantiarum affetfatione afiena perlucet- Ubicunque 
tamen perfpicuitatis Ieges fuadere videbantur r ut ne verbis fer- 
*Hiter inhaererem, ife obfecutus fum» Si copiofiora extarent lin- 

guar Digitized by Google P ftiEF AThCh ^ 

gux Syriacs Iexica : irx multis fortafle Jocis-ff nfirax & melius sfle* 
coftis eflfem & exprefllfletiu Sed quia illis carenjuSj neque lexi- 
Cfl MSS. ad manus grtpt-*; quibus inprimis bibliotheca Bodleian» 
«bundat, a uidicibus xquis, fi quac peecata admifla fint, facil^ 
veniam impetrabo, mequeab iis, qui vel dodrina, vel apparatt* 
me fupeiwit^ edoceri patiarl ' 

Fartera werfionis* qba» cL Kirfch confecit a p.187. Iin* y, 
o/que ad p. 371 lio- ra textus Syriaci, quanquam nondum vidi^ 
tamen sccuratam fidamqae effe anguror, quia ex fpeciminibus pu- 
blice & privatim editis raiht conftat, virum dodtiftlmum linguam 
Syriacam egregie calkre* Confecit autem eam, me confentiente 
& fuadente, ne moraeditioniiniiceretur, quaealias, quuro spo- 
jgraphon meum Syriacum per aliquot menfes ira manibus Kirfchii 
fuerit, ad inftantes nundinas Lipfienfes nondum prodirepotuillet* 

In fcriptione nproinum propriorum credidi mihi non nirnis 
a Syriaca difcedendum efle- Confului tamen & fervavi, quantum 
fieri poteit ortbographiam Focokii & Aflemani in hiftoricis, & 
Bufchirgii m geographicis* 

Notas acjieci paucifllmas, quibus textum pafllm ex ingenicr 
emendavi (aliorum efto , infpe&is codicibus, quiRomae & Floren- 
ti* fervantur, coniedluras vel approbare vel condemnare) &verfi- 
onem confirmavi» Fofterioris generis mukaspraterraifi, ne mo- 

*3 les Digitized by Google Vt* PRiEFATIO. 

les libri augeretur. Haud raro enim fignificationem vocis in lexi- 
cis non obviac ex linguis cognatis Arabica & Chaldaica defumfi* 
etfi in notis non ipdicavi. Clariflf. Fordi Profefforis linguae Ara- 
bicae Oxonienfis humanitatem , qui locos nonnullos in codicibus 
Oxonienfibus a me rogatus infpexit, non poflfum non publice gra* 
tus agnofcere. De ufu operis philologico , hiftorico & geogra-» 
phico non huius inftituti fert ratio, ut difputem. Si monumenta, 
quibus hiftoria nititur, in lucem emitti merentur, fi fines linguat, 
edkis libris, qui illa confcripti funt, proferuntur, fi non fatis eft, 
libros ex Oriente in Europam deportari, in acdificiis publicis deponi, 
cuftodes eorum defignari, fed id inprimis opera danda eft, ut in 
incrementum difciplinarum omnibus patefiant, non deerunt in 
Europa literarum laudibus florentiffirna, qui Kirfchii confilium, 
huic operi tantum laboris, curarum & pecuniae impendendi, eximie 
laudent , & , ne eum eiiis poeniteat , cfficiant t 

Scr. Helmftadii menfe Martio a. MDCCLXXXIX. 

Paul Iacobus Bruns. NON Digitized by Google ^7on fine troluptate, finem iam prsvidens laboris, arripio cala- 
mum, vt, qu* mihi praefanda funt, confcribam, et 
quamquam labor diuturnus erat et fat grauis, tamen me 
minime poenitet eunuexantlaffe. Abulpharagius quidem non eft 
Liuius aliquis Syriacus , & refte liber eius vocatur Chronicon, du* 
bium tamen non eft, quin hoc ipfum vtiliflimum fit. Prelis fer- 
\ientibus et, quantum ad hanc prsfatiunculam fcribendam opus eft 
temporis, vix mihi concedentibus, id quidtfm agere non poffum, 
vt, quam vert haec dida fint, multis demonftrem, pauca tameti 
ex iis/ quae de eius vtilitate mihi obferuata Tunt , excerpta appo- 
nam- *— Primum intellexi, ad fcripturam facram Veteris Novi- 
que Teftamenti multis in locis melius interpretandam eius le&io- 
nem effe pro&turam. En huius rei exemplum e Vetere Tefta- 
mento! Quod animalium genusvoce v^ Leuit. XI. 29. deno- 
tetur, id hucusque ab interpretibus certo definiri non potuit. 
Pleraque eorum pars putabat effe muftelam , alii martem , mufte- 
lae fpeciem, Bochartus, etymologiam fecutus , talpam. Interpres 
Syrus l^oao vertit et hacc verfio inprimis a viris doftis confideranda 
erat Syrus enim interpres homo cautus eft et ab eorum vanita- 

te Digitized by Google VIII PRAEFATIO. 

* e * ^j ** quidquam ignorare videantur incertiflima pro certis 
venditant, alieniffimus. Quaecunque nefcit, ea plerumque preete- 
rit et notx vertere, quam male vertere, mauult. Eo plus autem 
eius verfioni hoc in ioco tribuendum eft, quia, fi etymologiam 
et foni conuenientiam fequi voluiflfet, in promtu erat nomen i^£« 
vere fyriacum, quod fexcenti alii pro eiusdem animalis appelia- 
tione accepiffent Cum autem hoc ^cu* alii anknali O^, quod 
paucis tantum interie&is yerbis fequkur , applicet f tSp» veso 
lft#aao interpretetur , : ' id , putb y figno eft / ui de vera vods }Sft 
lignificatione pterfuafum fuiffe. $ed to^aa^quodnam animaJium 
gentfs eft? Si'Cafteflum intferrog^s, hdc in vocabulo ab aliis fe- 
'ductum* refpodet: Muftela. Veriora docet Bar-Hebraeus, qul 
Faepius hac Voce vtitur. Pag. ai6. Im. *6. vbi <le magna fara^ 
in regione Chorafana orta loquitur ^ haec addit: 

U + A . X i n n , \ , n lo .looij fejUjQ JVu>\ fc$*V ^ojlfi \*op Uoo \*Lf 

Tanta trat fames, ut panis litra vno denario anreo vtnderetur et bomi T 
Jtes canibus et l&uoao vefterentur. Cum muftelae fignificatio parum 
xonueniat, nondifficilis eftdiuinatio, quid to*oao fuerit. Con- 
ierendus tamen cum hoc ioco , qui rem non coirficeret, ajius, 
iiiulto cteripr, qui nihil dubitationis relinquit, Pag.) o6& a lin, 
4» defcribit famem jf quae maxime vrbem Damafcum mfeftauit, 
& cutus incolis, quprnm ante famem erant 300000, poft eaxn tan* 
tum 3000 ntrrat fuperfuifle. Poftea ita pergic 

^Mi jfl i »QflP «jlfca ^O W^ICI l^ jfQOQ^ Oin^ni l^W |«W 1*2*0 jOO 

,«^Q ^ OfOtiOt' 

Ob Digitized by Google PRAEFATIO. IX 

' Ob bunc annonae defettum muref $ hdniinibus molefti , vhra modum attffi 
funt, quia \ K ****** deerant, iam dudum ab hommbus comeftae. Cum 
y***± omnium confenfu vmres fint, me non monente, manife- 
(lum eft , l^afia fignificare felem , qua nullum animal muribus io-. 
feftius , et de qua, quanfuis et muftelas venari mures non negem, 
omnes cogitabunt, q«amprimum quaeftio incidit, quonam anima- 
lium genere deficiente mures multiplicentur. Optime etiam haec 
fignitkatio loco biblico conuenit, in quo fimiliter iSft cum ■Qau 
mure coniunftum eft* Simul intelligitur, re&e LXX viros vertif- 
fe y<***P, quac vox non minusfe/em 9 quam mufteiam fignificat. — . 
Nunc aliud exemplum ex Nouo Teftamento apponemus. Apo- 
ftolus Ioannes euangeliifui capite XIX* 39- Nicodemum ad Chri- 
fti corpus pollinoiendum aromatum attulifle narrat centum litras^ 
hoc ipfum pondus, cuius magna pars inutilis viderettnv nunquam in- 
terpretibus non multum negotii faceffiuit. . Non deerant quidem, 
qui variis modis expedire fe tentarent, et monebant eorum non- 
nulli , forte ad locuni fepulcri fuaui odore implendum aliqua aro- 
matum parte Nicodemum vfum efle. Addebant etiam,moris filis- 
fe mter fepeliendum aromata incendere. Aft opponebat alii, dc 
incepfis aromatibus textum facrum omnino filere et, quod ad pri- 
mumattineat, ei repugnare Euangeliftac verba, qui aromata 
non dicat in fepulcro pofita efle, fed Chrifti fe&atores rap* >*■* 
}tj<rat ir i&moic fitra. tm apquiTat* Quae difficultas vt minuere- 
tur, noftris temporibus illuftris Michaelis in Hiftoria refurrectionit 
ad hunc locum non diflimulauit , fibi quoque tantum pondus dis- 
plicere et parum abefle, quin litram duabus drachmis ponderis 
medici ftatuat aequalem fuifle. Diflentiens ab hoc do&iflim us 

** Lors- Digitized by Google X P-RAEFATIO. 

Lorsbachiuff, cum editum a Celeberr. Brunfio Abulpharagian* 
narrationis fpecimen fyriacum difputandi anfam praebuiflet, ia 
literaturatbiblic* et orientalis Repertorio , Parte X VII, coprofe probare 
ftuduit, litram duabus drachmis maiorem fuifle, fimulque faflus 
eft> quamgis centum librarum pondusetTjbi iufto maius v.ideatur, 
fito etiam affenfu , fi fieri poflety minuendutfi, tamen, fi alteru- 
trum eligendum fit, fecentum libras ducentis drachmis praelatu- 
xtmb Gregorius Bar- Hebrxus , fi aliquot Chronici loca inter fe 
eonferantur, egregie rem expedit et ita quidem, vt vtrique fen- 
tontiae fatisfiat. Vox ?*&^ faepe in Chronico occurrit, fedprarter- 
eo omnia alia loca, quamuis ad hanc quatftionem pertinentia, vt 
illa tantum allegem,' quae plurimum Iucis afferunt Pag* 559 a 
lin. 7. Chrohlci fui haec habet Abulpharagius* 
Rom \jlX£ ^ool \$Zt \2±& f^ flio *«s^9 J&&0 lo^au, loaio 

Tanta exftitit annome inopia. ut centum mhue tritici 9 boc eft, onus afini 
paruum 9 quadh$girttadenariisvenderentur; Ad litrx pondus definien- 
dum perbene his verbis vti poflumus. Primum fumo, onus afini 
pendere 160 libras Norimbergenfes ciuiles, quem numerum ea 
facilius funddmentr Ioco ponere poflum, cum hoc animal, cuius 
in noftris regionibus ad Irumenta ih molas deportanda frequenS 
vfus eft, aoo huius generis libras, imo plures portare valeat. 
Ab hiscetamen 160 libris fubtraho 60, quo verbis Bar-Hebraei 
fatisfaciam, qui 100 minas paruum dicit onus afini fuifle* Ergo 
roo minx acquales funt 100 libris Norimbergenfibus. Libra Norimb. 
ad libram Germanorum medicam f. Vetfetam eft vt 10581 ad 7452 
ideoque 100. libr. Norimb. faciunt, minutiis negledis, 142 libras 

medicas Digitized by Google P R A E F A T I 0. XI 

medicas, hoc eft 100 minae = 142 libr. raedicis. Mina (quod ex 
£aleni Opp. etiam Lorsbachius loco fupra c^tato confirmauit) ad li- 
tram eft vt i-f ad 1 ; hoc eft , vt 4 ad 3, aot, quod idem , 3 minac 
arquaies funt 4 litris, et fic 100 rainae == 133 litris. 
Erant autem 100 minx = 142 lihris medicis. ErgO 

142 libr. med. m. 133 litrisj quo modo una litra plus quaia 
una libra medica penderet, aut accuratius: x iitra =• 1 libr. 6 drachna. 
1 fcrup. 9 granis. Haclenus in hisce pro loco loanois nthil auxili» 
quia, rationibus ita fubduclis» pro 100 litris in loannis evangeCo 
*o5 lihne, 4 drachnax, 1 fcrup. 13 grani pond. med. provcni» 
rent. Sed cogitandum eft, litrarum pondera non omnibus locb 
sequalia fuifle. Diferte Abulpharagius ih fuo Chronioo plus uno loco 
<Pag. aga. I. 13. & Pag 488. I 4) dicit » vni Iitr « «yrke* fex litras 
Bagdadenfes five Babylonicas xquales/uifie. Itaque ficencum Nioo- 
demi libras pro Bagdadenfibus accipias &, quas fuperius pofuinras 10« 
Jibras per fenarium diuidas, haec aromaca Nicodemo aliata pende* 
bant 17 libras, 9 unciaa, 4 drachmas & 3 grana ponderis medici 
aut, fi Hbra medica ponatur aequalis i libne Francolurtenfis, 
eadem pendebant 12 libras Francofurtenfes. Quam beneaucem hoc 
pondus conveniat loco Ioannis, in aperto eft. 

Praeter vtilitatem, qua? ex hoc Chronico in feripcuram facram 
wdundabic, pnevideo eciam, fines fyriacse lingua? admodum eius au. 
xilio prolacum iri. Caftellianum lexicon, quidquid hucusque voca- 
bulorum fyriacorum innocuerac, id omne habebac, & quicunque 
frequenci ufu iftum iibrum penicius infpexit, mirari cerce fiepe dcbuic, 
quanta fuerjc Caftelli diligenria, qui nihil eoruro, qu* conquiri poce- 
rant, oroittexet. Sed ipfum hoc lexicon mirum quancudl ex Bar. 

** 2, Hebrar. Digitized by Godgle XII P R A E F A T I O, 

Hebrseo ditabiciuv Longum eflet enarrare, quomodo radicibus iam 
cognitis novas fignificationes addat, modo radiceset fignificationes a 
Lexicographls addubitatas coofirmer, modo fyriacas verborum con- 
iugationes fuppleac & in ?ael etiaa» aut Ethpaal & Aphei vfitaca 
fuifle quaedam verba probet,. modo primithiis derivata apponat, aut 
alerivat» quibusdaro, qu* in lexico comparebant, prirokiva, undc 
raanabant, praemittat, imo non raro omnino nova mferat. Inhis novis 
taIiaquoquefunt,quibus nummorum et menfurarum ratio iliaftratur, e« 
«quae, fi perfequi hanc materiaro liceret, tanquam terthis aliquisufus, fepa» 
»ate-ponendaeflent. Amat enimAbulpharagiusinfuo Chronieo fyriaco 
«dikere paflim notas , quibus & nummorum &menfurarum ratio explU 
tetur. Exempli eaufa nonnulla eorum attingam. U,*s> fignificare 
/w/»m#»/,idCaftellus habet,fedfignificare eandem voeemidem,quod Mo- 
gojicum vocabulum ab AbuljJharagio in textu arabico adhibitum 
OW denotat, nempe tafenrum, id iruftra qusras. Multo mi- 
nus docere poteft, quod in arabico etiam textu deeft, quot dena- 
rios feu zuzaa .fiVe dirhema eiusmodi -l^oo jequaverit. -Bar-He* 
fcraeus hoc docet, Pag. 442< K 9. io t ,6. dupficis generk talenta dU 
citfuifle, argemeum fcaureum, quorum illud 700 zuzas, hoc 700 Micfkal 
aequauifle. ISa~ lignificare *#*«?, idCaftellus dicit, fed denotari quoque 
hacvoce monetam aliquam argenteam, id non dicit. AdiecithocMi- 
chaelw ex Aflemano, qui in fua bibliotheca orientali affirmac, ?*w 
v a |ere fexagefimam partem Scuti Hifpalenfis, vulgo Pezza Siviglia- 
*a da otto. Ex Bar-Hebrao difcirous, aut hoc omnino ftlfum (i n 
ttnombus amm vocibus aut vocum fignificationibus parum fidei ha- 
bendum «flt Aflemano f*pe deprehendi ) quia tum fow nummus 
tflet pretfi admodum exigw, aut, fy verum eft, fku. ' etiam dir- 

bema Digitized by Google PRAEFATIO. XIII 

rbema denotare* Pag. 140. I 20. Bar-Hebraeus refcrt, Gabricli 
oiedJco a Chalipha Haruno 5000 alborum (fcu.) donaca fuifle* & 
ki textu arabico Pag. 236. 1, 13« totidem dirbemorum. . Imo Tte opt>s 
quidem eft colfetione textus arabic». Pag. 200 ubi iuris perkuut 
quendartl 150000 denariorum argenteorum rrarrat mul&atum fuifle, 
ftatim in oculos incurrit, fe* & boi idcm efle, Denariorum 
etiam aureorum rationem Bar~Hebreus illuftm» Vulgaris opmio eft f 
decem, deinde 12 &tandem 20 & 25 drrhema denarium unum aureum 
«quavifle* fed ex Bar-Hebrari Chronico pag* 426. I 9. 10. docemur, 
fex etiam drachmas uni denario aureo aequales fiiifle # Magni momen$i 
eft locus raodo citatus & fortafle etiam probat, denarios albos h e* 
# argenteos a zuzis f dirhemis 'diuerfos exftitifle; quo modo, quae 
de denarii aurei rationc modo fcripfimus, pauilulum immutanda eflent* 
Un Sohanin aut Soltanicus, ii Herbekmum audiamus, nummus au- 
itus erat. Bar - Hebrxus docet pag. 524. L 4. Soltanicos etiaoi 
fuifle denarios argenteos. \u*o Caftettus explicat menfuram triuna 
logorum C 18 ovorum fuifle; quod verum non efle, apparet pri- 
mum ex eo, quod Aziz, Chalipha Aegyptius, cum Halebum urbeni 
poteftati fubiiccre fu* tentaret, exercitui fuo, ard obfidendum Ha- 
lebum profe&o, Aparaeas 200000 ?i*ao tritici & hordei coacer~ 
vafle memoratur, Quantus eius exercitus fuerit, id quidem ex~ 
preflis verbis non dicitur, sftimari tamen ex eo poteft, quod Gne- 
corum impefator Bafiii^s, follicitante Lulu, contra Aegyptios 30000 
hominum in auxilium mifit. 200000 Uj^oj (i fecundum CafteU 
'um Kephizo trium logorum ponatur* aequabant 37430 roodios 
romanos. At quam exigua haec frumenti copia pro exer* 
citu, qui Halebum per tredecim menfes obfidione cinxit? Si 

** 3 porro Digitized by Google XIV PHAEFATIO. 

porro qusras* quxnam vera eius menfurx capacitas fuerit, fatis- 
faciet etiam Chronicon, (i eius locum aliquem pag. 524 1. 4. 
conferte cum textu arabico pag. 51*. 1. 1. volueris. Quod enim 
in SyriacoU-J&o nominatur, id in Arabico w j£=i* eft et^c*£=a* 
menfura eft minime incognita. Sed haec mihi, tempfcris an- 
guftia impedito, de huius Chronici vtilitate fufficiant. 

Textus fyriacus vt, quantum fieri poflfet , emendatiflime 
ex manufcripto ederetur , nulii omnino labori, quantumuis gra~ 
ui, peperci. Nulhbi in textu quidquam mutaui, bene memor, a 
menon poftulari, vt, qualem ego textus lectionem optimam 
putem, fed qualem in manu fcripto codice inuenerim , typis ex- 
primendum curem. Quam ob rem, vbicunque in voces incidi,» 
qux aliquid vitii habere viderentur, ne typothetae vitio crederen- 
tur corruptae, appofito hoc fignof indicare, in textu ita lecftas 
efTe * et viris do&is liberum relinquere iudicium malui. Non dft- 
bium mihi quidem $ft, quin veterum librariorum culpa nonnulla 
vocabula male fcripta fint. Ita duplex lud (**+) me iudice 
nonnunquam male in Chet C-~) contra&um et concurrentes literas 
lud et Chet e. g. in ty*^? pro o^l, autU et V v. g. in Uqjad pro 
V<n& } confufae videnturj quia tamen aperte in MS. erant et non- 
nunquam dubio omni non carebant, vti inueneram, reliqui et 
aliquoties in Notis emendare ftudui. Nomina propria non vno femper 
eodemque modo fcripta funt* Modo enimj o et - additum, modo 
omiffumeft, modoconiunctirfi modo feparate fcripta funt* quod hic 
monendum erar, ne typographi culpa id frdum quis fufpicaretur. 

Punda diacritica et vocalia iis confonantibus et impofita et 
fuppofita funt , quibus in MS. appofita erant, quamuis, quod 

Syria- Digitized by Google PRAEFATia XV 

Syri focere folent, pun&a vocalia non illiYfemper literis, quibus 
debentur, imponantur. Ceterum fileftor pun&um fuffixo terti* 
perfonae fem. gen# fing. num* imponi folitum in non paucis voci- 
bus omiffum deprehenderit, periodos earumque membra alicubi* 
minus accurate interfefta viderit, punda etiam Ribui iis vocibus, 
in quibus nulla pluralitatis notioineft, e, c. prepofitioni -oioVa» 
impofita, aut eadem non vni literx, vti fieri folet, fed duabus 
e. g. Uscoi impofita confpexerit, ea meminerit omnia in manu 
fcripto ita effe. 

Verfionis maxima pars Celebem Brunfio debetur et quia in- 
ter nos conuenerat, vt, ipfo infcio, in eius interpretatione ni-> 
hil omniho mutarem, fciat ledor, religiofe me omnem operam 
dedifle, vt, qualem a laudato viro eam accipiffem, talis, hoc eft, 
intemerata inJucem prodiret Quaein verfione a verbis pag. imacr 190: 
Qutaamoretui vsqueadverba inpag.fumma 379. m proelio ceciderun* 
leguntur, ea ego latine interpretatus fum. Typographis magno, 
ardore in opus f^foluendum intentis, cum iniquum fuiffet a dodo 
huius libri interprete poftulare, yt, omnibus abie&is aliis curis, 
huic vni rei vacaret, huius partis vertendx mihi poteftatem fe- 
cit, de qua hoc tantum mihi raonendum eft, in fcriptione no- 
minum propriorura le&ore«aIiquid diuerfitatis, quod tamen vix vl- 
lum morari queat, inuenturos. Ego v. c. ^^Joi aliaque huius 
fimilia , arabicum pronuntiandi rationem fecutus fcripfi Nuroddi~ : 
nus^ Brunfius, quem tum ob temporis anguftiam, tum ob lon- 
ginqyitatem, quomodo haec fcriptutus effet, interrog&re noa 
poteram, Nuraldinus. Prarter Notas, quae parti a me verfac 
zddendx erant, paflim etiam Notis Brunfianis aliquas interpofui, 

et Digitized by Google XVI PRAEFATia 

et, qupmodo haeenatae fint, id filentionon prartereundum. Librum 
Bar-Hebrxi fyriacum ftatim ab initio (ita enim in animum indu- 
xeram ) non inipecta Brunfiana verfione legi et facere etiam aliter 
non potui , cum a pag. % 10 textus fyriacus typis prius impreffus 
effet, quam eius interpretatio mihi mitteretur. Quum deinde 
typographica interpretationis Brunfianx fpecimina corrigerem, 
varia loca vidi aliterame intelie&a effe, atqjie aBrunfio verfaerant. 
Adnotaui et fic illae Notae exftiterunt, quas primo, ne qijis vani- 
tatis caufa eas crederet interfperfas , fupprimere in animo erat, 
ptfftquam autem inter «eas, denuo reoenfitas, repereram, quae lo- 
cis obfcuris aliquid lucis afferre poffent, inferere non dubitauu 

Ceterum mihi ego ipfe homo admodum ingratus viderer, ni(i 
publice dicerem, qualem in hoc negotio laboris focium expertus 
fim. Laude roea non eget Brunfius, a virig illuftribuslaudatus, fci- 
ceretamen non poffum, miram eius beneuolentiam , miram eius 
erga me humanitatem fuiffej qux nifi t&nta fuiffek, iure dubito, 
ati hocce Chromcon, nunc quidem, lucem p*blicam vidiffet. 
Non pauca erant impedimenta', qnae fpem fruftrari noftram vide- 
bantur , fcd ita femper erga me fe geffit , vt facile appareret, non 
lucro eum inhiare, fed literis bene cupere. Talesfi multi alii 
^flent, literis orientalibus omnibus modis confuleretur. Quani 
ob rem pro hac humanitate publice nunc debitas ei gratias ago & 
ingcnuc profiteor, fi nihil unquam fru&uum ex hoc labore capiam, 
hoc me lucri loco accepturum , cum tali viro me coniun&im ali- 
quamdiu literis operatum effe* Scripfi Hofae in Principatu Baru- 
thino, d. 30. Aprilis. 1789. 

Gforcius Guilielmus Kirsch. 

INDEX Digitized by Google IKVEX 

Jtnricorirm Bar- HeBr** KEX BAmM eHJfrSTlANirS TO, £l* I 

£ G. C AdTer r Concfonator & Prof. Havnienfia.. 

I. G. C. /fw#w, Prof LL. ©rienr. Virebergenfis, 

<R N.) AnnWr feofeuor Hanovienfc. 

F. S. Augufttu, Paftor eectef. S; Nicolai & Infoeaor; Berolini ^ 

ReverendilT. Epifeopus D/ Balle. 

Bern . Bauer t Vtriusque luris Prof: nomine BibllotHees AbbaofcCfc- 

ftercienf. Eboracenfis. 
Cbr. Dto: Bect, $r & Lar. Ling; Prof. LipfiertnV 
h L, Benzler , notnin» BiWiorfiecx Ceififfimi Comitis Scolioenienf&^ 

WernjgcrodT. »*««r 

HBering, ProfdT Marburgenffe; 

Bibljotfteca Academica Aitdwfina. v 

Bjbliotheca Academ. Regise Scientiar. Berolinetjfis r 

Bibiiotheca Academica Gottmgenfit^ 

Bibiiotheca Academica' Halenfis. 

Bibliotheca Acaderoica Heide/bergenfis». 

Bibliotheca Academica Helmftadienfir.. 

Bibliotheca Aoademiea lipfienfis. . 

Bibliotheca Publica Senatus Lipjtenfis^ 

Bibliotheca» Publice Lubecenfis. 

Bibliotheca Ele&Oralis Moguntma. 

Bibliotheca Aedis Chrifti Okonienfis* 

Bibliotheca- Monafterii : Benediclinor. Raittenbaslacb. ih' Bavariai 

B/faliotheca Academica Wurceburgenfis. 

Bibiiotheca Academic* Upfalienjts, Digitized by Google Andr; Bircb, Literatus, Danus. 

llluftriflimns Comes Edinburgenfis: Bucban. 

\, G. Burkbard, Theol. • Doclor & EcoleC LuthewtK Germarn Con- 

cionator; Londini.. 
1„ F Burfiber, Canoni MifrienC DocTor & Pfofeflbr Theologbr pri- 

marius. Lipfiaev 
A. F. Buefcbing, Supremi Senatus Ecclefiaft Confiliarius; & Dir; 

Gymrt Ev. Luth.. Berolini; 
(P. N) .Cuborft* fhii. Afcg* & Paftora EceleC Iftuer-Ehfiigeofis diaev 

ce£ Nu^tirtgVin WurterhK 

ClaytorkMbrdauni» Cracberode, SSv .Theoibgiir DocTor. LondinL 

toi Aug. Dathe, Theolr-Boctor 8? LtrOl-ienfc Pro£ LipC 

F W. «.. Theok Doct & Prof. Viteberg-. 

Th. lac Dittmar^: HSftorior. & Geograpfc. ProClBerelmenC 

1. G\. Ekhborv, Confijiarius Aulicu& & Prpf Gottingenf.. 

Simpert Franc. Salonm Ecberer. r noroJhftBibUotfcae Atadl Dilingenfis^ 

Henjf; &?a% Re^or aute Magddenr, Oxonif. 

h F Froriep, Thebl. D. Senar. EccleC Conf. & Superiht. BuckeburgL 

Jfe MbL-f^rvP^ D: & ProC GymnaC Onoldini.. 

Alex. Geddes, SS_ Theologiae. Doelor; Londini.. 

ReverendiflTmns. "&• UluftriinMiJu* Martiifm GerBerms , S'. R. I Prineepfc 

,• 7. . ~& Abba» Ctmgregawn. S> Biflfii in Mbttte Nigro: 

(P. N.) Hardenberg,, SereniC Ducis. BrunfuicenC Confiliarius. Intimus» 

Bruniuiek. 
IL G. Hajfi, PTof. LL Orienr. Regiomomanus 3 Ejc. 
lv M; Hajfencamp] Phil, & Qrjent; Lingg. Pro£ Rmtelisc;. 
Andr; Heins, Philologie Studiof. Oonus, 

H Ph. C Hencke,. Abbas^n Michaelftein,. TheoL D &P*oC Helmftad 
E. W; Hempet,, Theoiogi Doclor & Prof.. Lipfienfis. 
C. F Hbrnematm, Thi Do& & ProC Danus. 
W. Fr. HezeU SereniflT Haflbr, Landgcav.. a< confiliis regim.. fecrec 

& Prof. Gieflenf. z Ejc. 
^rdnifik, Paftor Ecclefiat in Alterr-Gamm prope Hamburgum. 
€. D. Ilgen-, Philofoph. Doclor. Lipf. 
N; G. Kall,. Linggi. oriient. Prof,. DamiSi 

It, F. Kietnmr Phal: Mag. & Superint. DioeceC Nururrgenfis ih Wurtemb;. 
1.. F. Kleuker, Re#or Gymnafai Osnabrug. 
\JP, N,> Krieger, iunior,, Bibiiopola Giejflenfis.. 3, Ex.. 

L. Ku- Digitized by Google L. Kulenkampr JJieoIog.. Dodor GottingenC 

Andr; Lamey, Serenifll Efe&or. Palatfnr Confiliarius autfcus* nomfne 
BibJioth. EJe&or. Manhemenfis. 

Laur. lo. Iac. Lang? Oonfil» Confift, Ecclefiaft.. ac Pro£ LL orient^ 
& litt. elegwt* Baruthr. 

JJbraria Academica Argmtoraten/isr z Ex* 

G. W. Lorsbachy P*oC Dillenburg. 5 Ex. 

Mictoet Lorr* SSL TheotogiV Dotfor- Londfni* 

(P. N ) Martenr, Philok Dotfor Hdmftad^ 

Matthias Meyer r LL V Orfent^ Studiof. Hungarus. . 

(F. N.> Mtldenhauer r Theolpg. Dotf. & ProC Lfpfcnf; 

S. F. N. Morus* Theolog. Do#. & Pro£ LjpfienK 

G. L. B. Mofcbr r Theolo* D. & Senior* nomine BSblibtliecar Ur* 

biar Fran*:qfurtenfis ad Mtoenum, 
Frieder Munter r AA. Magift.. Havmenfis.. 
C* G. de /W*rr, Patricfus- NovimbenjenC 
fc. A, M, A/iigp/.' Pxofl L^. Oienr. Altdorf.. /Mw^rnf^ 
Ick Nicol. Nicfin T Retfbr (Symnafii. Luneburg„ 
ftarft; Niebuhr f Regis Danorum a Confiliis luftitia^ MeJddrfii 
>. t OBerfin P Prof. Argerrtoratenfis*.. 
H B. G Pau/us; ProL LL. Grient. lenar. 
M» F % . Pitifcusy Pro£ LL. Orient. GymnaC Hamburg; 
ReverendiC /fr//£y Proteus r Epifcopus Londinenfis. 
Henricus^Gabi:. Portbhn, Philof. Mag; &Eloq. Frof, Aboaerfir FihnflmdfK, 
Franc. Volkxmt Reinhardt, Theol D.& Prof. Aedi- Arci* &4bacfemicae? 

Fraepofitus, Confiffor^ Eledl Afieflbr; Viteberg^ 
(P. N.) Remer, Piofeflbr Helmftadienfis. 

(P.. N.) Remond, Theolog* Candidatus & LL. Orienr.. ff udio£ Gotting^ 
X. G. Rofenrnvdler T Uo€t Theolog. eonfiftXipftenfc AfleC &Superint. aEx^ 
Granyille Sbarp r Armigetv Londini. _ 
\. A.d. Schinweier, TheoL Do& & Soperintend*. Lubecar. 
C. Schnndty cognominatus Phifcldck* Confiliar. Aulicus* & Archiv.. 

nomine Bibliothccaer Ducalis Guelpheibitanar. 
G. M. Schnizer, Superintendens Neoftadif ad Aiflum. 

€hr; Fr. Scbnurrer, LL. Orienc Plof. TubingenC 

J; Gv Scbcenheity Collabor. Miniftcr. aul. & urbici RudoIftad r nominr 

Biblioefoear aulicae: inferioris. 
k M Scbroeckk» Hiftoriar, Prof^ Viteberg^ 

t C F, Digitized by Google I C. F. Spi&tr, Scr. Ducis Vmaricnf. t Confihis, nomine Biblio» 

trhecsr Ducali* Vinarienfis. 
G L. SopbUy PTof. Termoniar. 
C. G. Stratu, PmloC Prof. nomine BiWiothttcx Senatus Dantifcanr 

& Bibiiothecaef ad aedem S. loannis. Dantifci- 
Fried. W. Strieder, Sereniff H&flbrura Landgrav. t GonC Aute rrtK 

mine Bibliothecas Caflellanae. 
IHuftris </<r &612/ , Regts Danorum Glaviger. 

Guil. Abr. Teller, Supr. Sen. Eccl. Ccnfiliar. & Ecdef. Phepofitus BerofL 
C Chr. Ttttmam, Theol. Doefor & Prof. Circ. Elecl. Superint. Ge» 

neralis & Confiftor. Afleflbr. 
t. G. Trendelenburg, Gr. & Orient. LL. ProfT DantifcK 
K. H; Trmkv PhiH Mfcg. & Paftor Primarius. Schneebergee: 
Ol. Gerhi Tycbfen., ConfiL Aul. & Lingg. Oriene. Prol ffioftochii. 
T. C. Tycbfen, Theolog; ProrT Gottingar. 
fF. H.)UJdaU, Regis Danorum * Confiliis Iuftitiafc 
(P. N.) Feltbeim, Mfetallifod. Prajfeclus in Hhrblte. 
to. Cafp. Veltbtifen, Theol. Do<3. & Prof. dt SereniflT Duc. Meklen& t . 

e conffliarHs rerunv ecclefiafticarum primariis. Roftochii. 
{P N.). Wep/er, Prof. Marburgenfis. 

lofephus Wbite, SS. Theol: Doct. et Eing. ^rabicae Prof. Oxonii. 
H. E ^/»c*MConcionatorad3cdemprimariamS.Catharinae.Hamburr. 
(P. N.) • WinflanUy, Prof. Oxonienfis. . *' 

(P. N.) Wifamanm Theol. Candidatus & LL. Orient. ftudiof! Marburri. 
«arol. Godofr. Woide, SS. Theolog; Doctar &Mufei Bntannid BiblioV 

thecauus. Londini. Digitized by GREGOKH Google 
Gregorii Bar . Hebraei Chronicoa mplorato auxilio Patris, Filii et Spiritus fan&i incipimus de- 
fcribere Chronicon compofitum a Mar Gregorio , Primate 
Orientis & Occidentis, (i) qui et Abulpharagius medicus, ex 
urbe Melitena (2) oriundus , cognomento Barhebraeus. (3) An* 
tequam opus aggrediar , o Deus adiuva imbecillitatem mearru 
Benedidlus efto, tu o domine & creator univerfi, initium & finis, 
tu es primus & poftremus i tibi notum eft omne negotium, tibi 
debetur omnis laus , atque filio, verbo , robori fapientiae tuae,_ Sc 
fpiritui fanfto, vitac eflentiae tuae , olim , nunc & in arternum. 
* Quia autem animalia rationaiia (homines) ad cognofcendam rem, 
quam laudent, & bonitatem, quam inveniant, creata funtj & 

A quia Digitized by Google % ' # PRjEFATI 0. 

quia cogriitione, & priori, quae cogitationibus potifllmum (4) 
theoreticis conftat, & altera, quae tfumoribus potiffimuin pra&i- 
cis nititur , (ad confervandam ) memoriam rerum geftarum per 
omnes ^generatiohes , boni arque ac mali utuntur : utilitas haud 
parva in eos omnes redundabit , qui bonum fedulo acquirunt, 
& malum odio profequuntur, (i quidem (homines) incitantur, ad 
explorandum praeftantiam traditionum (5) & ad projiciendum 
abfurditates fabularum. Verum quura ab o&oginta annis haec 
res a nemine perpenfa fit, & hiftoriam enarrare noftratium nul- 
lus fuftinuerit, fcilicet a tempore, quo beatus fenex Mar Michael, 
patriarcha, chronicon maius (6) tribus partibus concinnauit, 
& collettionem ex fcriptis antiquis, Eufebii, inquam, Cxfareen- 
fis, Socratis fchoteftici, Zacjiariae rhetoris, loliannis Afiae, Dio- 
nyfii Telmaharenfis opere fuo comprehendit (7) : probabile mi- 
hi fuit , magnam nos ia&urgm faduros effe , (8) fi res multx 
civiles & ecclefiafticae , quae in prioribus voluminibus memoriac 
proditae funt, his temporibus oblivioni traderentur neque inve- 
nirentur, quando poft diuturnum tempus quaercrentur. Qua- 
propter quum aliquando archivum Marganae urbis provincigp 
Adorbjganae adirem, ex voluminibus multis fyriacis, 4aracenicis, 
& perficis, quac ibi fervantur, narrationes memoratu dignas hoc 
ttieo parvo opere collegi. Imperium civile inde a patriarchis, 
quorum primus eft Adam, deduxi. Illinc ad iudices Hebraeorum, 
tum ad reges, ad Chaldaeos, ad Medos, ad Perfas, ad Graecos 
ethnicos, adRomanos, ad Graecos Chriftianos, ac Arabes, ad 
Hunnos hodiernos iufto ordine procefli i quos quidem omnes 
prima parte chronographiae abfolvi. In rebus ecclcfiaflicis ab 

Aaro- Digitized by Google PRiEFATIO. j 

Aarone, quifumtrtorum facferdotum primus erat, incepi, atque 
ad ilios, qui hodie prafunt, partem alteram, quae ecclefiaftica' 
eft, deduxi. *Hanc vero duobus tra&atibus abfolvi, quorum 
primus de fummo facerdotio occidentali Antiochenorum agit, 
alter de orientali noftratium* 

Pars prima Chronographiae. 

Series prima a Patriarchis ordiens. 

.DvNASTlA I. 

Adam% primus homo, rex eorum, qui in terra erant, fecun- 
dam mentem fcripturae divinae die Veneris , fexto Nifan menfis 
primi anni primi , qui orbi huic a die primo feptimanae primac 
menfis Nifan orto competit, creatus eft. Anianus monachus 
poftquam adduxerat teftimonia ex libro Henoch, aflerit Adamum 
feptuaginta annis poft iexitum ejus ex paradifo concubuifle cum 
Eva, quae Kainum peperit, & poft 70 annos Abelem. Elapfis 
53 annis Kain occidit Abelem, quem Adam & Eva 100 annos 
luxerunt. Deinde Adam iterum cum Eva coiit, quac Sethum 
genuit. Secundum Methodium, finitis 30 annis, poftquam e pa- 
radifo egrefli erant, genuit Kainem, una cum Climia forore 
eius, elapfis denuo 30 annis genuit Abelem cum Lebuda forore 
eius. Quum Adam natus eflet annos 130, Abel occifus eft. 
Anno aetatis 230 Adam genuit Sethum. Anni, quos Adam vixit, Pag. 4. 
fuerunt 930. Pofi Adamum Setbus fihus eius. Tempore Sethi, 

quando filii eius beatam vitam paradifi recordati funt, in mon- 

A % tem Digitized by Google 4 BAR - HEBRiEI CHRONI CON 

tem Hermon fecefferunt, *inque defertis vitam innocentem 
& fan&am egerunt, a matrimoniis abftinentes ^unde vocati funt 
Eiri (vigiles) & Bani Elohim (filii Dei). Sethus antio aetatis 205 
genuit Enofchum. Summa annorum, quos vixit Sethus, 912. 
Pofi Sethum Enofchus filius ejus^ Videtur , quum , etfi njatri- 
monio deditus eflet, illud, quod Deo probaretur, non negligeret, 
nomen diuinum niagis invocafle illis , qui vitam coelebem ele- 
gerunt, & in montes feceflerunt, fed pa&is fuis non fteterunt. 
Enofch natus annos 190 genuit Kainanem. Tota vita ejus fuit 
annorumgos. Kainan fifius Enofihi. Natus annos i^ogenuit 

Mahlaleelum. Omnes anni vitae eius 8*o. Mahlaleel filius 

Kainanis* Anno artatis 165 genuk Iaredum , omnesque anni vi- 
tsc eius 895. Iared filius Mahlaleelis. Anno aetatis 162 ge- 

nuit Enochum j omnesque anni vitac eius 960. Anno quadra- 
gefimo Iaredi vel armo raillefimo orbis terrarum defcenderunt filii 
Dei <?irciter 200, ex monte Hermonis, quia de reditu inpara- 
difum defperaruntj quumque coniugium appeterent, fpreverunt 
eos cognati eorum, filii Sethi & Enofchi, qui recufarunt illis, 
quafi pa&um transgrefli eflent, filias fuas in connubium dare. 
Quare abierunt ad filios Kaini, du&isque uxoribus gigantes ce- 
P*g- 5- lebresprocrearunt, qui csedibus & rapinisfamamconfecutifunt. 
Conftituerunt fibi regem primum , cuius nomen erat Samiafus. 
Quum contendere inciperent cum fratribus fuis, pofteris Sctfyi : 
etiam ifti cogebantur regem eligere. Primus appellabatur Alu- 
rus, fecundus Alpharus , tertius Almilon, quartus Ammanon, 
quintus Maglarus, fextus Deonus, paftores, feptimus Odornabus, 
oilavus Amaphfifus, nonus Othirtis, decimus Xifothrus, fub cu- 

ius Digitized by Google DYNASTIA I. 5 

ius tempore dikvium erat. Omnia haec nomina Chaldaea vel 

Syriaca funt fecundum traditionem fcriptorumantiquorum, quia 

multi fcriptorum graecorum, prouti chaldaice fonant, ita ea lin- 

gua efferunt. Etiam nomen Noah (^oQj) quae vox Syriaca eft 

& ex -iaQj (quiete) derivatur, Noachus (aooo|o>) appellatur. At 

non antiqiii modo, fed etiam hodierni fcriptores, voces mutare 

confueverunt, dum nomen Iacob (wOQO\ quod. ex ]r>o^ (veftigio) 

derivatur, Iacobus (^DQaQoW) & Barzoma (]iDO^p) Barfamus 

(^jDOiOflD^i) pronunciatur. Huiufcemodi exempla multa funt. 

Enocb filius Iared. Natus annos 165 genuit Mathufchalah , & 

poftquam Deo placuerat annos joo, translatus fuit y quo Deus 

voluit, in paradifum, ut nonnulli aiunt, ubi Adamus vixit, an- 

tequam mandatum transgreffus erat. Hic Enoch primus omni- 

um hdminum publicavit libros & fcripta. Antiquiores graeci 

contendunt, Enochum effe Hermetem Trismegiftum, qui homi- 

nes artem urbes aedificandi docuit , & leges mirabiles tulit. Hu~ 

ms temporibu* igo urbes conditae. fiint f quarum minima fiiit E- 

deffa. Ille invenit fcientiam fphaerae & cui-fum planetarum ho- 

minibusque pracepit, ut Deum colerent, ieiunarent, precaren- 

tur, darent eleemofynas, vota et decimas, et reiecit cibos illici- 

tos et ebrietatem atque ordinavit feftafecundum ortumfolis intoto 

codo , et fecundum novilunium f et quotiescunque planeta in do- Pag. 6* 

mum eius afcenderet. Pratcepit etiam, ut fecrificia offerrent ex 

aromatibus,vvftimis,vino>et quarumcunque frugum primitiis. Sunt 

qui dicant, ab Agathodaemone accepiffe eum hanc dodrinam & 

Agothodactnona effe Sethum, filium Adami, qui Henochum aetate 

multum iuperavit. Autumant alii, Afclepiaden, regem fapientifli- 

A 3 mum, Digitized by Google 6 BAR- HEBR^EI CHRONICON. 

mum,fuiff6 difcipulumHermetis velHenoclii. Quum Henochum td 
fearcefferetDeus: magno ipoerore affe&us eft Afclepiades, quod 
terrarum orbis incolaeque eius benedi&ione & fapientia eius care- 
rent. Conftavit igitur fibi fimulacrum valdgmirabile, quod eum in 
coelum afcendentem referret. Hanc imaginem ftermetis pofuit in 
templo, ubi precabatur, Deumque venerabatur. Quando autem 
illuc afcenderat : fedebat coram illo, uti, dum adhuc in vivis erat, 
facere folebat, et ab eo benedi&ionefn accipiebat. Fertur hxc 
fuiffe caufa cultus fimulacrorum in mundo. Graeci vero poft multas 
generationes opinati funt, fimulacrum hoc effe Afcepliadis, qiiod il- 
la de caufa maximi feceruntet per quod iurarunt ante Chriftianifmi 
ortum. Hipocrates enim dicebat: adjuro vos, difcipuli mei, per 
creatorem mortis et vitae, &per patrem meum veftrumque, atque 
Afclepiadertt. Dicit etiam, denominationem eius ex pulcritudine, 
lumine & fanatione etymologice compofitam effe. Quapropter 
opus eft omni medico, ut ei innocentia, verecundia et fanftitate (i- 
milis evadat. Galenus ait , non refpuendam effe medelam , qux 
acgrotis fiat, quando templum Afclepiadis ingreffi fint. Hippo- 
crates narrat, baculum, cui innitebatur, althxam fuiffe j cuius rei 
hanc rationem affert Galenus, quod moderationem eius eximianv 
innuat, fi quidem althaea temperatio eft calidi et frigidi. Mathu* 

P*&* 7- fchalab filius Enochi. Anno artatis 160 genuit Lamechuth. Tota 
eius vita eft annorum 962. Lamechus fii Mathuf Anno arta- 

tis 188 genuit Noachum. Tota eius vita eft annorum 773. Hic 
ante patrem fuummortuus eft. Noachus filius Lamechi An- 

no actatis 500 genuit Semum. Tota eius vita fuit annorum 950. 
Anno artatis 600 fiiit diluvium die »7 menfis Aiyar, quando plu- 

via Digitized by Google DYNASTIAL 7 

via irruente, per quadraginta dies, fuper aquis crefcentibus navis 

ferebatur, quam Noachus fecerat, quamque ex prarcepto divino 

intraverat ille cum uxore fua, tribusque filiis et eorum uxoribus. 

Aquar fuperarunt altos montes ad quindecim cubitos. Poftea quie- x 

vit furor. Die 27 ( menfis) Aiyar vertente anno egreffi funt ex 

nave , eamque reliquerunt Apameae , qu* eft metropolis Pifidiar* 

Secundum Iofephum colliguntur ab Adamoaddiluviumanni 2242* 

PofthaecNdachus terram tribus filiis divifit. Limites Semi fue- 

runt Perfia & Badriana ufque ad Indum 5 pofterique eius Aflyrii, 

Chaldaei , Lydii , Syri, Hebraei et Perfae. Limites Chami funt a 

Rhinociira ufque ad Gadiram (Gades). Pofteri eius funt Indi, 

Mitzrari, ^Egyptii, Hethsei, lebufsei, Hevaei, Amoraei, Gergefaei, Ar- 

yadaei. Limites Iapheti a Media ad Gadiram ex latere feptentrio- 

nali, pofterique eius Macedones, Armeni, Medi, Graeci, Romani, 

Iberi. (Hifpani) Semus fil. Noacbi. Anno aftatis 101 ge- 

mrit Arphachfildum. Tota eius vita fuit annorum aoo. Ar- 

pbacbfadus fil. Semh Anno aetatis 130 genuit Kainanum. Omnis 

vitaeius annorum 465. KainanusfiL Arpbachfadi. Anno arta- 

tisiJogenuitSchelachumi univerfaquevitaeiusfuit annorum43o. p a g # g # 

HuncKainanum eiusque annos non computav itEufebius in ferie an- 

norum, neque textus Hebraicus, nofterque Syriacus. Lucas autem 

eius meminit in evangelio. Rumor eft, eum inveniffe aftrologiam. 

Pofteri eumtanquamDeumcoIuerunt, eique fignum pofuerunt,ex 

quo tempore cultus imaginum occoepit. Ule condidit urbem Cha- 

ran ( ^) fecundum nomen filii fui Haran (^n) Scbelacbus fil. 

Kmnani. Anno aetatis 130 genuit Ebcrum. Tota eius vita fuit 

annorum 462. Eberus fil, Scbelachi. Anno aetatis 133 ge- 

nuit Digitized by Google 9 BAR-HEBRiEI C H R N I C N. 

nuit Pelegura. Tota eius vita fuit annorum 343- Difitur, ab 
eo Hebraeos nomen duxiffe. Petegus fil. Eberi. Anno *ta- 

tis 1 30 genuit Reuhum. Vixit annos 343- Q«"m annum ageret 
centefimum primum: regnavit rex primus in iEgypto Phanoplu- 
fiis annos68,et quum natus effet annos 140: diuifaeftterraaltera 
• vice intcr filios Noachi: FiHis Semi haec poffidenda ceffit mcdta 
pars terrx habitat* usque ad finem Or ientalem, Palsftina, Arabia, 
Phoenicia, Syria, Meto P otamia,Hyrcania, Affyria, regio Smeav, Oa- 
bylonia, Kerdo (Kurdiftan) tota Perfia, 1 ndiae pars feptentnonahs, 
Baftriana. Filiis Chami regio auftralis ab oriente occidentem ver- 
fus lndia interior et auftralis,Cufchaea, Saba, jEgyptus, Libya, The- 
bais Africa, &contraborealemplagam,CUicia,Pamphyha, Pifi<fia, 
Myfia, Phrygia, Lycia, Lydia, et ex infulis Cyprus, * Bios, (fortaffe 
Cios)Sicilia, etvigintiali*. Filiis Iaphetiregiofeptentvionalisab 
orienteufque ad occidentem, regio Alanorum, Turcarum, Media, 
Pag. 9. Armenia, Cappadocia, Galatia, Afia, Myfia, Thracia, Alda (10), 
regiones Grxcorum, Romanorum, Sarmatarura, Slavorum, Buiga- 
rorum, Gallorum, Hifpanorum ufque ad Gariraeos. Mortuo Pelego 
quum viderent filii Ioftanis fratris eius, fibi non effe datam pofleffio- 
nem,conftituerunt fibi tres ducesSchebam, Afirum etHavilam, loca- 
queoccuparunt. Enakitae(n) ccEperuntxdificarecaftellaadrebel- 
landum,quo fe recipercnt tuti ab armis filiorum lodanis, qui primi 
armis inftructi funt. Filii Canaanis, qui erat filius Chami, a Noacho 
procreati, quando cognoverunt praeftantiam Palaeftinx et Libani, in 
ea parte confederunt, neque ad haereditatem fuam abierunt, quae fita 
erat contra plagam occidentalem maris ^gyptiaci. Reuhus fil. 

telegi. Annoxtatis i33genuitSerugum. Vixit veroannos 339- 

Anno Digitized by Google DYNASTtAL 9 

Aiijeio 70 Reuhi coepit «dificari turris inregione Sinear, etNim- 
Todus filius Cufchi aluit venatione fua acdificatores. Completis 
40 annisDeusimmifit ventum, quo turris deftru&a, etNimrodus 
mortuus eft, qui poft dUuvium Babylone regnavit, cuiusque co- 
rona regiaopere textorio fuk, ut fcripfit Afaphus. Hic Nimro- 
dus condidit tres urbes Arach, Achar & Cheliam, vel Edeflam, 
Nifibin & Seieuciam. Lingua (incolarum harum urbium)in 7» 
linguas divifa eft. RegioSinear appellata eft Babel yel Babylonia. 
Saaftus Bafilius & Mar Ephraemus arbitrantur linguam primam 
antedivifioiiemlinguarumSyriacamfuiiTe, uti ipfa vox Babylonica 
(confufionis) teftatur. At S. Iacobus 8c Iohannes M edinenfis pu- 
tant, linguam hebraicam efle primatvam, quae apudEberumcon- 
fervata eft, qui iuftus erat, neque in atdificationem turris confen- 
tiebat. Secundum alios vero ab Abrahamo, qui fluminatranfiit, 
et prartergreffus * domum divifionum a gentilifmo patris fui ad cul- Pag. io. 
tumdivinumtranfiitappellataeft. SerugusfiL Reuhi, An- 

no aetatis i7q (ia) genuit Nachorum. Vixit annos 330. Eiixs 
temporibus publicata fuit moneta conflata ex Ophiro (auro vel 
argento), hominesque fecerunt idola diabolis, adiuti a daemoni- 
bus. Foft Nimrodum regnavit alius rex Babylone Cambirus an- 
nos 85 tempore Serugi, bellumque geffit cum populo, qui vocatut 
Celtx. Vicit eos montanisqueeorumregionibus inclufit. Cam- 
biro fuccetfit tertius rex Chaldaeorum Samirus per 7» annos, quj 
bcUa geffit cum Graccis & Cananaeis eosque vicit Condidit etiam 
urbes Parthis et Chaldaeis, et primus invenit menfuras & pondera. 
Eius temporibus innotuit Sericum et ars tingendi. In fabulis 
affertur, tres illi oculos et bina cornua fuifle. Hoc tempore fur- 

B rexit Digitized by Google io BAR-HEBRiEI CHRONICON »t rexit princeps fecundus >Egypti, Apiphanus, annos 46, tjui pfi 
mus naves ftruxit , marique inve&us eft. Huic fucceflit tertius 
princeps Atanuphus, qui quoniam Cufchaeos prariio vicit, nomine 
irifignitus eft, quod vertitur Cufchacus. Ule occidit Sabam, qua 
mortua regnavit filia eius annos 40. - Ab ifto inde tempore mu- 
lieres eoeperunt Cufchaeis imperare. Atanuphum(i3) fequutus 
eft rex quartusjEgyptiPharaoBarfenus annos 35* ex quo nomen 
Pharaonis initium coepit. Naehorj!/* Serugi. Anno ztatis 

79 genuit Terachum. Vixit annos 201. Hoc tempore Befarur 
nus Parthus , occifo Samiro, quocum dimicaverat , cornua eius 
fuftulit, coronzque fuat intulit. Arad Cananams affirmat, anno 
25 Nachoris conflidum Iobi iufti fuiffe, viri diyitis exfamilialo- 
ftanrs, qui bis feptem vicibus folus cun* Satana lu&atus eft, vicit- 
que i Afaphus vero, poft 60 annos certamen ftiiffe. Alii dicunt, 
Pag. ii. eum fuiffelochabum filium Serachi ex familia Efavi. Hoc tem~ 
pore regnavit in Jigypto rex quintus PharaoCharemonperannos 
4, eodemque tempore Armunis Cananaeus duasurbes a fe condi- 
tas nominibus filiorum fuorum Sodom* Sc Gomorrhac infignivk. 
Zoara pariter a fe condkaa matre filiorum, Zoara, nomen na&a eft. 
Sextus rex jEgypti Pharao Apintus regnavit annos yx , miffisque 
legatis ad Cifronum regem Parthorum accerfivit fcripta & fciei*- 
tiam Chaldaeorum in jEgyptum. Urbem, quam iuxta fluvium Ni. 
lum ftruxit, Babylona vel Babel nuncupavit. Afaphus ait, tem- 
poribus Therachi ifcgyptios aftronomiam didiciffe, & fimulacrum 
aureum idoloKinofo ftruxiffe. Teracbus JHius Nachoris. Anno 

atatis 70 genuit Abrahamum. Vixitannos ^75/ Anno 205(14) 
Terachi rex quintusBabelisArphafad regnavit annos i& Tum 

ceffa- Digitized by Google DYNASTIA I. n ■ 

k regnum Babylonicum per feptem annos, donec Be- 

fh jMfyUus a Chaldaris defecit 7 iisque et cum Medis proeliavit, 

atqu*4tt)s vicitj quo fafto imperavit Aflfyri* & Babyloni* totique 

ACix , excepta Incfca annos 6a. Anno quinto Tlierachi regnavit 

rex feptimus in iEgypto, Pharao Urunchus, annos 33, quem fe- 

quutus eft oftavus Pharao Semunus per annos 20 , & deinde no- 

ntis Pharao Armenis, ann. 27. Viginti annis, antequam Abra- . • 

hamus natus eft, Damafcusa Marupho condita eft > fed tefte Io- 

fepho , ab Utz , filio Arami : Abrahamus filius Teracbi. 

Anno artatis 100 genuit Ifaacum. Vixit annos 175. Natus an- 

nosi5 petiit a Deo, ut deftrueret corvos, qui devaftabant regio- 

nem Chaldarorum et femina eorum devorabant. Hoc tempore 

mortuus eft Belus, cui fucceflit rex fecundus AflTyriae, Ninus filius 

eius, ann. 52. Hic condidh Niniven, poftea conditx funt Re- Pag. \%. 

chaboth, Rafen & Calne, id eft, Arbela, Refchaina & Seleucia. 

Hierofolyma etiam condita ftint a Melchifedeco Cananxo. Abra- 

hamus incendit templum idolorum in Utz Chaldaeorum, ingreflfus- 

que Haran frater eius ad extinguendum ignem ibicombuftus eft. 

Qua de caufa Abrahamus aufugit, anno xtatis 60, una cum Te- 

racho patrefuo et Nachore fratre eius, qui igne |>eriit, Charra- 

nenu Ibi ctmmoratus annos i4iterum migravit Charrane, reli- 

&o patre fuo , pervenitque in regionem Canaan. Anno artatis 

fux 71 bellum ortum eft Cedarlomeri, annoque 85 vel primo 

promitfkmis ingreflfus eft jEgyptum , genuitque Ifmaelem ex Ha- 

gare. Vixit Ifmael annos 1 37. Annus vero quadragefimus pro- 

miffionis eft circiter annus 3 300 ab Adamo. Eodem tempore reg- 

navitSemiramis, uxorNini, fuper Aflfyriis arinos46, qu* aggeres 

B % con- Digitized by Google ra BAR.HEBRiEI CHRONICON. 

congeflfit propter diluvium (metuens, ne rediret). In Mgfpto 
regnavit rex decimus PharondusThebanus annos43, cui iucoeijf 
undecimus Pharao Phanus. Hic rapuit Abrahamo uxoaem eius 
Saram, quam pofteareftituit, oblato (imul auro, argento, opi~ 
busque , quibus eum ex ;£gypto demifit» Tum regnavit in jE- 
gypto rex duodecimus Pharao Ifcus annos 31, deinde rex decimus 
« . tertius Pharao Suchunus annos 44 > poftea rex decimus quartus 
Pharao Tarkus annos 44. Semiramin in AfTyria excepit rex 
quartus Semarus annos 38 > cuius temporibus ortus eft primu* 
rex Cretenfium Karis, qui Cretam condidit. Jfaacus fil. 

Abrahami. Anno aetatis 6ogenuit Iacobunu Vixit annos igo. 
Quum annum ageret decimum quintum , a patre facrificiuni of- 
ferebatur, et quum natus eflfet annos 3 fr, mortua eft Sara mater 
eius, quac 127 annos vixit* Etapfo una anno uxorem duxit Re- 
beccam, qu* quum gravida fada eflfet ex marita nato annos 60, 
Melchife^ecum adiit, ut Deum de utero fuo interrogaret, quiei 
Pag. 13. refpondft, binos populos in inteftinis eius reperiri, populumque 
populo infidiaturum eflfei fcilicet Efayum, qui & Edom appella- 
tur, unde Idumaei, et lacobum, unde Ifraelitx. Abimelech valde 
benignus fiiit in familiam Ifaaci, & ann. 100 Abrahami bellum 
geflit. Rcgem Geraris (15) illum vocat fcriptura a nomine ur~ 
bis denominatum , & regem Philiibeorum , quia muitis populis 
imperavit. Tempore Ifaaci vixitquintus rexAflfyriae Aris annos 
30, et rex decimus quintus jtgyptiorum Satis, annos 19. Ifte 
fuit primus quatuor regum, qui paftores vocantur* lacohus fil % 
IfaacK Anno xtatis 83 genuit Levi. Vixit annos 147. Quum 
«nnum ageret feptuagefimutn fecundunu benedittione impertita< 

Ifaa- Digitized by Google DYNASTI A I. ij 

Ifaacus eum Charanem dimifit. Anno decimo Levi afcendit Ia«- 
cobus ad Ifaacum patrem fuunu Quum natus eflet Levi tres an- 
nos, Iofephus natus eft, qui, poftquam Levi vixerat 20 annos, ven- 
ditus eft anno aetatis fux 17* llle autcm ferviit annos 10 , in 
carcere degebat tres annos, & ante Pharaonem triginta # Do- 
minatus eft in jEgyptum annos 80 > et mortuus eft anno aetatis 
iocx . Mortuo Ifaaco filii Efavi, condu&is Moabitis, N Ammonitis, 
et Aramacis bellum intulerunt 1 acobo eiusque filiis Hebrone. Sed 
prxvaluit Iacobus Efavumque telo petitum occidit* Frafti funt 
igitur filiiEfavi a filiislacobi, fugeruntque eorum adiutores* <Juum 
autem lacobus ageret annum 1 30^ jEgyptum defcendit anno tri- 
ce(imo famis- LeviJHius lacebL Anno artatis 47 genuit Ke- 

hatum» Vixit annos 137. Eius tempore fuit diluvium, quod 
(16) etiam tempore Ogygis incidk, quum Belus in Aflyria reg- 
navit. Condita eft Maphus (Memphis) in iEgypto. * Inftrumen- 
torum muficorum gcnus (17) Stefichorus in mundum induxit^ 
quia intermutiereeeducatioeius fuit (edu#atus eft) Menes rexirr 
voluptate animae fux (voluptati indulgens) ludos * circenfes publi- 
cavit* In iEgypto regnavit quartus paftorumApapusannosi^, Pag. 14* 
idem ille, qui fomnia fommavit, & Iofephum regno praefecit fe- 
cundum fcripta Chaldaeorunu Probabile eft^ quod propter fra- 
tres Ioiephi hi reges paftorum reges appellati finfc. Keha- 

msfil* Levi* Anno vitae fuae 60 genuit Amramum. Vixit annos 1 3 3- 
Amramusfil. Kebatu Anno vitac 75 genuit Mofen^ Anno 300 
- promiflionis* Vixit annos 137. Huius tempore regnavit in AL~ 
' gypto»Maphrus annos 12,, tum Tumuthus annos i£ T tum Amun- 
phatis annos 45. Hic coepit fuflfocare liberos Hebrsorum in Nilo. 

B 5 Mofrs Digitized by Google t4 BAR-HEBRj£ICHRONICON. 

Mofes fil. Amramu Dominus Ifraelis conftitutus eft anno artatis 
fuae 80, populutnque duxit per defertum annos quadraginta* 
Quando hic natus erat : in fluvium iniiciebatur, fed filia Phaijaonis 
Amunphatifi, nomine Tremothifa i. e. tremula (18) quam He- 
braei Damris vocant, uxor Canpherac regis Memphitici eum in- 
venit, ex aquis extraxit, & filii loco educavit. Quum deceman- 
nos natus effet, lanrtes & Iambres inftituerunt ^um fapientia, uti 
Artemonius indicat: quod quidem in Pentateucho non reperitur 
fcriptum, fed ab Apoftolo Paulo memoratur. Anno aa capit 
Amunphatis opprimere hebraeos, ut lateres difpbnerent, & Her- 
mopolin conderent. Idem vicit Cufchacos, atque Reufam filiam 
Suri regis eorum inter mulieres fuasrecepit Alii hanc vi&ori- 
amMofitribuunt, quieandem Reufam affumfiffeb Hac de caufa 
Canpheram ei invidiffe, confiliumque cqpiffe eum occidendi, fa T 
cultatem vero defuiffe, donec moreretur Damris uxor eius. Tum 
Canuthim mifVum effe ad eum occidendum , quem tamen Mofes 
fuperavit & interfecit» Mofen vero in Arabiam ad Reguelem 
Pag. 15. Midianitam aufugiffe. Natus annos 40 uxorem duxit Zipporam 
fUiam Jethronis , filii Reguelis Midianitac, filii Dedanis, filii lo- 
fchanis , filii Abrahami ex Ketiira uxore ejus. Commentatores 
dicunt, Iethronem effe Reguelem. Hoc tempore fuit diluvium 
tertium in Theffalia diebus Deucalionis, et incendium magnum 
in Cufch diebus Pharatonis , bellumque grave Chaldaeorum cum 
Phoenicibus. Eunumius invenit Semiam (19) & Menander co- 
moediam, Chseron & Afclepiades medicinam. Mofes natus annos 
80 i. e. anno 430 promiffionis a Deo iuffus fuit Heb^xos e*iEgy- 
pto educere. Quum vero Hebrari per mare, quod aref aftum erat^ 

tran- Digitized by Google DYNASTIAL l5 

tranfiirent: Pharao Phefunus, qui Amunphatifo fucceflit, un* 
cum toto eius exercitu, mariSuph fubmerfuseft. iEgyptii vero^ 
qai non cum Pharaone exierunt, fquando interitunv eorum, qui 
egrefli erant, perfpexerunt, * fervos fuos quisque honorifice habe- 
bant, et colebant, quemadmodum ea de caufa, quod ferviabexi- 
tu prohibiti erant, (sto) internecio contigerat. Hoc anno bel- 
lum geflit cum Amakk, montemque afcendit menfe tertio, atque 
legem et conftitutiones accepit in gratiam Ifraelis. A tempore, 
^udflpeus dixit ad Abrahamum , probe nofcas, femen tuum ad- 
ventitium et peregrinum fore in terra, quac non eorum eft, nu- 
merantur anni 430 fervitutis , uti fcriptum eft in libro Exodi & 
Paulus memorat, quanquam in libro Genef. anni^oo tantum ad- 
ducuntur. Ab Adamo ufque ad mortem Mofis Celapfi funt) an- 
ni*385i, uti Aniamus, monachus, calculos fubducit, fecundum 
LXX 3883, fecundumSyriacum & Hebraicum textum 3500. Fuit 
enim (Mofes) in jBgypto annos 40, in Midiane 40, in deferto^o* 
Hinc incipit*feries altera, quac a patriarchis ad iudices deducitur- 

Dinastia IL Pag. z & 

lofuafil Nun difcifulus Mofls duxit populum , fecundum Eufe- 
bium & Andronicum annos ao, fecundum Anianum annos 35. 
Anno aetatis 83 accepit fceptrum & principatum a Mofe magno, 
popidumque ad terram prOmiflionis deduxit, et feptem populos 
Cananaeorum deftruxit. Anno decimo principatus fni divifit po- 
pulo terran* poflidendam & mortuus eft anno aetatis 1 10* Pofl 
lofuom filiutn Nunfemorts populum rexerunt, fed numerum anno- 
rum eorum fcriptura non indicavit. Ait Africanus , gubernafle 

annos Digitized by Google x6 B A R - H E B R £ I CHRONICON 

annos 30 J Anianus, Pinehafum Zeloten, filium Elieferis, facerdo* 
tem, populum gubernafle annos 24. Cufchan ad fummum inv 
perii faftigium in populos eveftus eft a populo, & occifus fuit ab 
Othniele. Othniel iudicavit populum per 40 annos. Tempo- 

ribus Othnielis conditae funt urbes in Bithynia , Malos , Paphus, 
Thaihs, Kelifta, Maronda. Eglm Moabita per annos 18 ty- 

rannidaexercuitin populum, et interfe&us eft ab Ehud filioGerar. 
Ebudfilius Gera iudicavit populum annos 62. Qui autem annos 
80 ei afcribunt, annos 18 Eglonis iis comprehendunt Tetf^ore 
Ehudi iudicium Athenienfe, quod Areopagus vocatur, conftitutum 
fuit. Lacedaemon fundata eft. Haleb condita eft a Balchus re- 
ge Aflyriae. Sebamgar /?/, Anatb fiut iudex annos 18. Hic 

Pa S* l *' occidit Philiftaeorum fexaginta ftimulo bovis. labin rex Chaza- 

ris annos viginti: Duci exercitus huius Iabini, qui Siflera appel- 
labatur, 90 erant currus ferrati. Caput eius a Debora prophetifla 
contufum eft, ut periret, Debora et Barak annos 40. Ce- 

lebrarunt laudem Iiberationis divinae. Mdianite tyrannos 

egerunt annos 70 adverfus populum, ufque dum Gideon eos de- 
bellaret. Gideon populum iudicavit annos 40. Gideoni 

nati funt liberi 70. Eodem tempore regnavit in- Thebaide Apu- 
lon, qui cantu citharae faxa commovit, videlicet corda dura & 
crudelia. Abimelecb fil % Cideonis quiex concubina natus eft. 

Poftquam feptuaginta fratres fuos interfecerat: gubernavitpopu- 
lum. Tbolafilius Pho* annos viginti. Anno (principatus 

eius) ao urbs Tarfus a Perfeo filio Danae condita eft. Condita 
etiam fuit Carchedon. Dirutum fuit Ilium, quod ex aliorum fen- 
tentia temppribus Simfonis disietfura eft. Iair Gileadita 

*. • ■ iudi- Digitized by Godgle D YNASTl A II. x V[ 

iudicavitpopulumannis M. Arnmmiur annds i8dominiumufur- 

s parunt,et Hebraeos valde oppreflerunt, donec alephtavinceren- 

tur. Iephta annos fex. Qui dicunt , annis 24 iudicem fii- 

ifle, 1 8 annos Ammonitarum cum illis coniungunt Quum Hebrai 

*b Ammonitis multum opprimerentur : iverunt Gileaditse ad Ie^h- 

tanv antea a fe expulfum , et arcefliverunt eum , ut dux eorum 

evaderet, qui quum proelio commiflbviciflet, filiam fuam facri- 

ficium obtuiit ex voto minus laudabili. Ibzan annos 7. 

Quidam fcriptorum ne nominis quidem huius mentionenvfecerunt. 

Eim Sebulonita anhos 10. Iohannes Medinenfls feptem dicit ^ a S - £ 8- 

Hic inverfione LXX nonrecenfetuir. Abdon annos 8- Anno 

feptimo huius Abdohis furrexit primus rex Francorum. Ania- 

nus, annos tres, alii, o&o. , Philiftai annis 40 dure impera- 

nmt populo. Hos non memoravit Eufebius, Anianus vero 40 po- 

fuit, Aftdronicus tantum 20.- Simfin Nazarxus ex tribu Dan 

iudicavtt populum annis ao. Anno eius tertio cum Philiftacis cer- 

tare incepit, et anno eius quinto contigit hiftoria Ruthac, Moabiti- 

dos. Pofi Sknfinem Seniores gubernarunt populum annos 40 

uti fcripfit Africanus, quia pax erat & quies, nec necefle erat cui- 

piam, ut dux exercitus oriretur. Andronicus vero 10 annos ha- 

bet, & apud LXX fcriptum eft ao. Alii fcribunt ia. EUus 

fiacerdos populum iudicavit annos %o , fecundum LXX, fed fecun- 

• dum textum Hebraicum 40. Anno 18 gubernationis eius natus 

eft Samuel propheta. Anno 20 Elaei oblatum eft votum Elaco* 

- Somuel prephtta populumiudicavitannos ao. Vixit ahnos 77. His 

tiginti annis poft mortem Elad fuit arcaDomini inxdibus Abma- 

dabi : Anno ao gubernationisSamuelis poftulaveruntlfraelit* regem. 

C Hic Digitized by Google Pag. 19. j8 BAR-HEBRiEI CHRONICON 

Hic incipit. Series tertia, qus a iudicibusad reges Hebracorum 
deducitur. 

D y n a s t 1 a III. Saul rex primus regnavit in Ifraelitas annos 40 fecundum Eu^ 
febium> fed fecundum Anianum 0,0. Anno tertio Saulls vicit A- 
malekitas. Anno regni fui 31 fuit feftum in tuguriis propheta- 
rum prope Ramam (21) , atque etiam Saul vaticinatus eft inter 
prophetas. Anno 35Saulis mortuus eft Samuelv & quinque an- 
nis poft Saul & Jonathan, filius eius, in proelio occifi fun£. David 

filius Ifaci regnavit annos 40 , feptem Chebrone, & 33 Hierofoly- 
mis. Vixit annos 70. Ifte condidit Zionem. Anno regni fui 
decimo ducta eft arca in tentorium, quod ei fixit. Natus enim eft 
David anno 10 regniSaulis>&^a Samuele im&useft anho eiiis ao, 
quum ipfe annum 13 agerefc Anno 30 Saulis Goliathum inter- 
fecit, & anno 39 regni Davidis diftribuit familias Levitarum, & 
conftituit ex illis laudatores 188, (»a) quos in 24 divifiones diftri- 
buit, fingulosque duodenos conftituit, ut laudarent. Bella geflfit 
David cum populis, qui circa eum erant, omnesque vicit Anno 
28 regni Davidis condita eft Ephefus, et Samus. Hoc tempore 
fuit Empcdocles phiiofophus magnus, qui fuit una quinque colum- 
narum fapientia^ fcilicet ilk & Pythagoras ,. Socrates, Plato & A- 
riftoteles. Illius extat liber, qui confutat fententiam, vitam no- 
vam poft mortem anim* rationali concedi et fimilis eft cogitatio- 
nibus Salomonis in libro Koheleth. IUe primus ftatuit, in effen- 
Pag.ao. tm divina non effe pluralitatem nominum. Etiamfi (Deus) dici- 
tur effe fapiens , boniis & potens : tamen non funt in eo intelle- 

(ftus Digitized by Google DYNASTIA ni. 19 

ftusdiverfi, in quibus hx fint denominationes (fpecies) fed (Deus) 
unus eft, fimplex & proprius, qui non admittit divifionem neque in 
inteUedu neque in operibus. Salomofiiius eius fucceflit annd 

^tx 12 ; regnavitque annos 40. Vixit annos 5** Anno quarto 
regni fui inchoavit acdificationem templi,quam abfolvit intra fep- 
tem annos in monte Amoraeorum, qui eft Hierofolymis , in area 
Arani%Iebufei. Longitudo eius 60 cubitorum. Anno 34 regni 
fui relitfo Deo lfraelis condidit aram in monte ante' Hierofolyma 
Chomofcho (idolo) Moabitarum 8c Molocho Ammonitarum eam- 
que intra 13 annos abfolvit. Longitudo eius fiiit cubitorum 100, 
latttudo 50, altitudo 30. Struxit ei claufuram auream, mare sne- 
um, bovesque. Initio regni eius Tyri regnavit Hiromus JEiiram, 
qui ofto myriadas hominum Salomoni mifit, ut in aedificando tem- 
plo eum adiuvarent. Secundum nonnullos Homerus et Hefiodus 
1k>c tempore floruerunt. Salomo evertit Antiochiam, & condidit 
7 urbes, Palmyram, quae & Tadmor vocatur, Millo, Hazor, Me- 
giddo, Gazoram, Beth Horan inferiorem, Baaloth. Ab exitu ex 
JEgfpto usque ad templum conditum (elapfi funt) anni 634 vel fe- 
cundum alia exemplaria (23) 610, utin libro Regum ( 1 Reg. VI. 1. ) 
480 extant, quem numerum etiam Paulus affert, dicendo: dedit 
iis iudices usque ad Samuelem ( AA. XIII. ai.) Ab Adamo usque 
ad templum conditum 4178« Rehabeamusfii Sa/omonis reg- 

imvit Hierofolytnis in Iudzam annos 17. Initio regni ipfius reg- 
ravit Jerobeam fuperlfraele Tirzac aijnos 32, fecitque binos vitu- 
los aureos» alterum Dane, alterumBethele, dicitque : Ecce Deo^s p a g. ai . 
tuos o Ifrael, qui te eduxerunt ex terra iEgypti. Venit deindfe 
Schemaia propheta ex Iuda, obiurgavitque eum propter peccata^ T 

C a qu* Digitized by Google %o BAR-HEBRiEI CHROMlCON. 

quae perpetravit, & ad quae Kraelem feduxit .Vaticinatus igitui- 

eft dicitque, ara, ara, audi verbum Domini. Ecce filius nafcetiur 

farailiac Davidis, nomine lofias, qui fuper te facrificabit faeer- 

dotesfacellorum , et offa humana fiiper te comburet. Qufe 

propter Ierobeam extendit manum fuam, ut eum occideret r 

fed obriguit manus* qux precibus prophetje, a rege rogati, fa- 

nata eft. Epiphanius dicit, Iojadam ex Samaria effe <aomen 

huius prophetac Idem ille eft quem leo interfecit, quia obtfrn- 

peravit Abitoni prophetac feni* cuius mendaciis confifus cibum 

comedit, praeceptumque ( divinum ) transgreflus eft. Idem vefte 

in 12 partes difciflfa, lerobeamo decem harum partium dedit* 

Anno quinto Rehabeami Schefiakus rex jEgypti aggreflus eft 

Hierofolyma dolo Ierobeami, abftulitque fcuta aurea, quae Salomo 

fecerat Subftituit vero iis Rehabeamus aenea. Abia foL 

Rehabeami regnavit annos tres. Collegit Ierobiam contra eum 

80000 homines', et coa&i funt ludari 40000. Duxit Abia uxores 

14, genuitque filios 24, filias 16, et prophetarum munere 

funfti funt Achia & Schemaia» Afafii Abue annos 41 . Anrto 

(regnifui) to Serahus rex Cufchaeus, accitis Lybafi copiis 1 00000 & 

600, (000) Cufchacis & Libyis, Iudaeam hoftilker invafit i quas copias 

Afa aggreflus caedit in Gerar, & vicit. Anno 15 combuflit idola. 

Etiam matrem ex regno eiecit, quia feftum Aftaroth celebraverat, 

huiusque fimulacrum combuflit. Removit cinaedos e terra. Anno 

Tag. aa. 29 AGc regnavit in Ifraele Ela annos duos, tum Simri, interfe&o 

Ela, filio Baefac, domino fuo, regnavit dies feptem. Tunc Ifrael 

divifus eft, aliis cum Tibni, aliis cum Omri facientibus, Praeva- 

luk QmrL Mortuus eft Tibni. Quum Simri videret, populum 

fub- Digitized by Google D Y N A S T I A Iir. 21 

fubiectum iri poteftati Omri, combuflKt palatium et femet lpfum., 

Omri, poftquam Tirzae regnaverat fex annos, emit montem Sama~ 

riar a Semero domino ftio, ibique urbem acdrficavit, nomine Sama- 

riam, quae poftea Sebafte appelkta eft. Eft eadem cum Nablufa* 

Omri vero regnavit annos 12. hfapbatus fil. Afr&nnos 25- 

Anno regni fiiifecundo inlfraele regnare (coepit) Achabus, filius 

Omri (rex per) annos 23* Hic duxit uxorem Ifabelem, filiam 

IthabeKs, regis Tyri & Sidonis, condiditque Ierichuntem, cui exe~ 

cratnserat lofua fil.Nun. (VI. 26) Abiramo primogenito fiio fun- 

damenta iecit, & Segubo natu minimo, portas pofuit. Hoc tern- 

pore prophetar ftornerunt Elias, Obadias, Abihud, Ufael & Micha 

filius Imfchi, prbphetae vero mendaces Zedekias, Eliefer alrique 

14. Zedekias propheta mendax feck cornua ferrea, eaque capiti 

fao impofoit, & Achabodixit : his Aramaeoscontundeseosque con- 

fities. Anno 29 lofaphati in Ifraelitas regnavit Achazias filius 

Achabi annum unum, & poft eum Ioramus frater eius annos 12- 

foramus filtus hfaphati aunos 8* Hic fibi matrimonii vinculo ian- 

Dtit Athaliam fororem Achabi. Ocridit omnes fratres fuos, fiftos 

lofaphati Percuflus igitur eft flagello iuftitiae & omnia eius in~ 

teftina eiefta funt, denique mortuus eft. Achazras fit. lorami 

annum tmum * iftoque anno mifit Elifa propheta (aliquem ex pro- 

phetarum difcipulis) qui Jehuum filiurn Nimfclii in Ifiraelitas un~ 

geret. Regnavit hic ttnnos 28* & occidit filios 70 Achabir Poft- pag; 23* 

quam autem Elifa unxerat Iehuum filium Nimfchi, hic occidit lo- 

ramum, ftKum Achabi & Achaziam regem ludac & IfabelemSido- 

itiam, uxorem Achabi. Athalia mater Achazidratmos feptenu 

Poftquam filiuseius Achaziasinterfedus eft^omnem ftirpem regiam 

C 3 dele- Digitized by Google 22 BAR-HEBRiEI CHRONICON 

delevit Sc nemo ereptus eft praeter Ioafum filium Achaziae, quem 
Iofchaba, foror'Achazix, occultavit. Hxc fuit uxor lojadx pon- 
tificis maxirai. Iojada, congregato Iuda, interfecit Athaliam, fuf- 
fecitque Ioafum filium , natum annos 7. Tum miferunt Iudxi 
(legatos) adtemplumBaalis& Mattanenfacerdotemcombufferttof. 
loafus filius Athali* annos 40. Anno Ioafi 25 regnum inlfraelitas 
^capeflivit Ioacliazus filius Iehui (regnavitque) annos 17. Anno 
36 Ioafi mortuus eft Elifa propheta, poftea Ioafus a fervis fuis itt- 
terfe&us eft. Amazias fil hafi annos 29. Hic vicit Idu- 

mxos & Lomirum (24) eorumque Deos Hierofolyma adduxit., & 
eos coluit. Anno decimo Amazix in populum Ifraeliticum reg- 
navit Ioafus arihos 16. Ifte bellum rntulit Benhadado regi Sy rix, 
urbesque eripuit, qux Hafael ceperat. Cxdit tribus vicibus Itlu- 
'mxos fecundum effatum Domini ad Etifafn. Tunc vaticinati funt 
Hofeas, Amos, Nahum & Ionathan (25). Anno 18 Amazix reg- 
navit in populum Ifraeliticum Ierobeamus annos 40, pugnavitque 
Amazias rex Iudx cum Ioafo rege Ifraelis. Ifraelitx Iudxam in 
vadentes occiderunt Iudxorum 300 (ootf) viros & Amazias hafta 
percuffus diem fupremum obiit. Secundum alios fei*vi eius con- 
. foderunt eum, quum Lachifam fugeret. Ifraelitx Hier ofoly maag- 
grefli diruerunt 400 cubitos muri huius urbis , rapuerunt aurum 
Pag. 24. argentum & omnia vafa, qux inventa funt intemplodivinoet pa- 
latio regio, atquc Samariam redierunt. * Azartas fil. Amazi* 
annos 5»* Itetn vocatur Uzias. Anno 24 regni fuieo audacix 
proceflit, ut templum divinum intraret ad fuffiendum. Quum 
autem ab Afaria facerdote prohiberetur, & redire nollet : Subito 
lepra affe&us eftj ex quo lotham filius eius populum adminiftra- 

vit. Digitized by Google dynAstia III. 2B t *■ *k. -Ufque ad h*c tempora vaticinatus eft Iefaias prophetd an- 
nos 24. Quum vero audaciam regis videret, earaque non repre- 
Jienderet : ablata eft ei prophetia annos 2g r ufque dura Uzias obi- 
refc Poftea munere prophetico denuo fundus eft annos 6i* Ari- 
no 39 Uziae in Ifraelem regnavitZacharias menfes fex. Genera- 
tiones quatuor Iehui hic definunt In Zachariac regnum fucceflit 
Schallumus menfem unum, Schallumum excepit Menahemus an- 
nos decem. Hic cepit Tapfacum, quam> quoniam (cives) por- 
tas non aperuerant, diruit, & gravidas mujieres difcidik Anno 
34:UziaePhul rex Babyloniae(a6) aggreffus eft Samariam, & accep- 
tis a Menachemo, rege Ifraelis , mille talentis argenti revertit. 
Anno 40 Uziac in Ifraelem regnavit Pekachus annos io* Anno 
48 Uzix invafitTiglathpileferrex Aflyri* & vaftavitludaeam atque 
terram Ifraelis, magnaque populi pars incaptivitateniabdufta eft. 
Uzias ille deftruxit murum Gathae & Thufae & Dimnathae* Pug- 
navit etiam cum Arabibus, qui Patarac habitant. Porphyrius ait* 
hociempore plaruiflfe Homerum & Hefiodum. lotharn fiL 

Uzi* % annos 16. Hic condidit magnam partem muri Hierofoly mi- 
tani. Ammonitas fuperavit & ad tributum folvendum adegit. 
Acbafus fil: lotham'% annos 16 fimiliter (regnavit). Hic cokiit Deos 
peregrinos feeitque quod malum erat Pekachus vero rex Ifrae- 
lis arcefli vit Jtezinum regem Syr iae, invafit Iudaeam r & occidit 1 20000 
viros. Achafus rex Hierofolymitanus mifit (legatos) ad Tiglath- 
•pileferum, regem Affyrise. Vemt igitur,et Rezino occifoDama- p a g. 3.5. 
fcum oppugnavit, atque captivis abdutfis Aramaeis (27) multiTm 
argenti abiis accepit, et in patriamrediit^ Anno fecundo Acha- 
zirebellavit Hofeascontra Pekacbum, eoque occifo, in Ifrcelem 

reg- Digitized by Google 04 B-AR- HEBRjEI CHR0NIC0N. 

regnavit annbs 9. Anno oftavo Achafi afcendit Saimanaffar, t ex 
Affyriae,contraI(raelem,cui fe fubmifit Hofeas et tributum folvit ; 
poftea defecit ab eo, petiitque ab Adramalecho Cufchaeo, qui in 
jEgypto commorabatur, ut ad fibiopitulandum adveniret. Quod 
quum audiret Salmanaffar, iterum Samariam profeftus eft, quam 
tribus aunis obfidione cin&amcepit, abdu&isIfraelitisBabykmem. 
Hsec captivitas. decem tribuum prima eft. Ab Adamo usque «d 
hunc annum, qui tft annus undecimus Achafi, (anni) 4730. A- 
chafusrcmovitmare aeneumexbubusxneis (eifubie^Hs)quosftru- 
xerat Salomon. Hoc tempore Rhodas habitataeft infttla, qux 
annos 1405 (a8) manfit, donec ab Afabibus vafttwtw- hn Si- 
cilia condita eft Selinus urbg & Scale, (29) inPonto Twpezns, in 
Bithynia Cyzicum , in Italia Coloniafett&Kania. Anno feptimo 
Achazi regnavit Romulus,& condidkinltalui^omam njagaam& 
pulchemmam,inquahabita^fie^ 

tini nuncupati erant, ab illo inde temporel^cimani: vel Franci ap- 
pellati funt. HiskiasJU. Acbqfi annos 29. Qtmpdo taryra Sa- 

mariae totumquar imperium Ifraelitarumin manus Affjrviorum per- 
venerat : Hiskias folus remanfit, qui Hiesofqlyniis regnavifc. An- 
no oftavoHiskiae mifitSal#ian*0ar AiTyrius honaines, quicoier^nt 
terram Judxorum. (50) Quia autem Deus leones iis immifit : Sal- 
manaffar praecepit, ut obfervarent iudicium Dei terrae, illisque £a- 
cerdotem quendam nomine Azariam mifit, qui eos legera Mofis 
doceret. Scripfit etiam in eorum ufum Pentateuchum hebraice^ 
ag. 26. unde Samaritani folum Pentateuchum receperunt. Fertur ille 
Afarias etiam literis Aramacis vel Syriacis Pentateuchum defcrip- 
fiffe, atque haec eft editio fimplex, qua: reperitur in manibus Syro- 

rum. Digitized by Google DYNASTI A III. ; ,<# 

rorum. Anna fexto Hiskix Affyriis imperavk Sancheribus, x\\*i 
,Hierofblyma oppugnavk, & precibus Hiskiac viftus eft, vkae Hj*- 
kix additis antiis quindecim. Angelus enim Domini in caftris 
Sancheribi occidk tgjooo viros. Audivk ettam Sancherib, Tir- 
hakam regem Cufchxorumegreffumeffe, ut cum eo proeliumcom- 
aiitteret} quare ftatim Niniven revertk, ubi filii eius eumocci- 
/derunt. Hiskias fecit pifcinara, et foffam circa urbem Hierofo- 
litna, et aquam in canales induxk. Quum vero legatis regis Ba« 
bylonici omnfcs thefauros domus fuac oftenderet : irafcebatur Domi- 
jius, eique nunciatum eft: Quodcunque viderunt in «dibustuis 
(Babylonem transferetur) imo filii tui erunt aulici vel eunuchi in 
paiatio regio Babylone. Refpondk vero Hiskias: Egregius eft . 
fermo Hiskiae , dummodo pax fit in diebus meis. Eius tempore 
Tobias pius e captivis Ifraelitis quum Ninive habitaret, ab Angelo 
Kaphaele fuilentatus eft, coecitasque oculorum eius felle pifcis fa- 
nata eft, quod ei angelus dederat. Hoc tempore Syracufc, Catana, 
Leontium, Maglara (f. Megara) Marathonia & Baronifus (31) in 
Sicilia condita? funt. Sancheribus aedificavk Tharfum in Cilicia. 
Manafes fil, Hiski* annos 55. Anno regni fui 13 occidit Iefaiam 
prophetam, ferra diffe&um \ quapropter eum Deus reiecit , tra- 
diditque in manus Affyriorum. Verum captivus abdudus, cate-^ 
nis duris vin&ujs turrique (32) xnea Ninive inclufus quum angu- 
ftia valde opprimeretur, ad Deum maiorum fuorum converfus eft, 
veramque poenitentiam egit. *Iuftis igitur precibus ad Deum ef- 
fiifis 5 refpondit ei Deus. Liberatus Hierofolyma revertit Si- p a g, a * 
mulacrum, quod feceratquatuorfaciebuspraeditum, etettiploeieck, 
iiJudque purgavit, & idola deftnuit. uEdificavit murum meridio- 

D nalem Digitized by Google a6 B AR - HEBR JEI CHRONI CON 

nalem Hierofolymorum, & reformavit Iudaram. ki Pbrito condi- 
**funt urbes Metaa, Iftrus, Acanthus, Acardia, Stagira (33), 
in Cilicia Salinus. Aifino 21 Manaffis condita eft urbs Chalcona 
(Chalcedon.) Tum Thalcs Milcfius primus phyficus vel phiiofo- 
phiae naturaiis peritus floruit, & Scythae ufque ad Paleftinam terra 
potiti funt. Anno 36 Manaflis Aflyriis imperavit Sancheribus 
minor, qui finito anno Manaflem dimifit. Anno 40 ManaflKs, in 
Romanos regnavit Thacles (Tullus) annos 33, qui (cognominatus 
eft) Hoftilius. Hic primus ufus eft chlamyde regia, fceptroqne 
regali. Fundamenta Byzantii iecit Byziis , quam urbem 97 annis 
poft Conftantinus renovavit, auxit, & Conftantinopolin appellavit. 
Ammon filius Manaffis^ annos ia, fed fecundum textum hebraicum & 
Anianum o,. Hic Ammon coluit Deos peregrinos i. e. mcndaces 
^populorum, et idolis-facrificavit. Percuflus a fervis fuis gladio 
moritur. lofiasfi/. Ammmis annos 31. Utebatur filiis qua- 

tuor, Iochania, Iojakimo, Jehoachazo & Zedekia. Iochanias genuit 
Danielera prophetam, Jojakimus Hananem, Azariam & Mifchae- 
Jem. Zephanias filius Cufchi Schimeonis munere prophetico fun- 
ftuseft. Anno 13 Jofix Ieremias coepit vaticinari, & anno 18 
Hulda prophetifla. Eodem tcmpore refecit templum divinum, 
juflitque Hilkiac facerdoti fummo , opificibus argentum ex gaza tem- 
Pafc. 28. P^ ^ivini folvere. Quum vero reficerent : inventus eft liber legis, 
quem quum Iofias perlegeret, edo&usque eflet prarcepta divinH, 
zelo commotus, veftes laceravit, confiliumque cepit, univerfem le- 
gem obfervandi. Sublatis igitur idolis Ammonis patris fui tem- 
plum purgavit, fregit columnas , evertit altaria, occidit omnes fa- 
crificulos oflaque eorum fuper arisBaalis combuflitv quoimpleren- 

tur Digitized by Google D YN ASTIA HL aj 

tur verba prophetarum, qui ex Juda ad Jerobeamum venerunt. An- 
no 31 Iofiae regnavit in jfigypto Necho, qui (vocatur in verfione Sy- 
riaca Pharao) claudus. Ule verfus fluraen Euphratem Mabugum 
profeAus eft, ut cumxege Affyriorum pugnaret. Quum Iofias ve- . 
10 eum aggrederetur : interfe&us eft ibi a Necho Jofias , quem 
fervi abduxerunt & Hierofolymis fepelierunt. loacbafm filius 

lojus menfes tres. * Hunc Pharao claudus in reditu captivum ab- 
duxit, atque in eius locum fuffecit Jojakimum fiiium Iofiae, fratrem 
Joachafi. hjakinms frater loacbafi annos 1 1 \ cognomine Elja- 

kimus. Hunc in locum fratris Pharao claudus ea lege fuflfecit, ut 
Pharaoni quotannis centum talenta auri folveret. Anno tertio 
Eljakimi in Affyria regnavit Nebucadnezar Chaldaeus , filius Nabo- 
polaffaris, annos 44. Hic Hierofolyma aggreffus, abdudis capti- 
vis et vafibus templi , tributoque exado ab Eljakimo, abiit. Inter 
captivos Babylonem defcenderunt Daniel ehisque focii. Hacc fuit , 

prima captivorum turma Babylonem dedufta. Pharao claudus, 
everfa Mabugo & occifo Iofia, altera vice revertit & iuxta Euphra- 
tem caftra metatus eft, ubi Nebucadnezar eum interfecit. Anno 
8 Jojakimi, 5 Nebucadnezaris, hic iterum Hierofolyma petiit, fed 
tributo a Jojakimo foluto rediit. Anno 8 Nebucadnezaris.mortuus 
eft Jojakimus. lojacbinus filius Iojakimi idem, qui in Evan- 

gelio Matthzi Iochanias vocatur, etiam nomine patris fui Jojaki- 
mus, Regnavitmenfestres. Mente fua a Deo alienus erat Ne- Pag.29. 
bucadnezar tertium bello illato, eum, matrem eius, & magnates 
captivos Babylonem deportavit^ ubi rex captivus vixit annos 37. 
Conftituit autem pro eo Zedekiam patruum eius, filium Iofis. 
Zedekias* patruus lojachini, annos 11. Anno quarto Zedekiz in 

D % Me- Digitized by Google 3fr BAR-HEBKII CHRONICON 

dos regnavit Aftyages annos jfr Anno 19 regni Nebucadrazaris,- 
qui eft undecimus Zedekiae, Nebucadhezar quarto Iudsam invafit- 
Nebufaradon dux exerckus eius combufllt templum & urbem, atque 
Zedekiam captitum abdu&um excoecavit. Omnes ftidaei deportati 
ftmt, prarter egenos. Occidit itaque regoum ludarae, quod poft de- 
ftruftionem regni Ifraelitici duravit annos 155. leremiaspoft- 
quam temphim incenfum effe cognoverat,, abfcohdidit in fpelunca 
tabernacuhim tcftimonii & arcam (foederis} y nemo vero iocum no- 
vit. * Clemeijs mjmerat a combufto (tempio) annos feptuaginta ca- 
ptivitatis usqtie ad annum fecundum Darii Hyftafpis, conferitienti- 
cus Haggaeo & Zacharia prophetis, qui dicunt: Domine, quousque 
non mifereris Hierofolymorum urbiumqueludaDat, quibus his feptua- 
ginta annis fuccenftiifti ? In eadem fiint fententia Eufebius & An- 
dvonicus. Alii autem (mtmerant) ab anno tertio Eljakimi usque 
ad annum 19 Cyri* Daniel propheta ab anno 15 Iofiae vel ab initio 
vaticinii Ieremiae, Africanus ab initio Zedekiar. Elapft funt anni 
regum 23 usque ad incendium 52S T Sc ab Adamo 4516, Hic inei- 
pit Series quarta a regibus Hebrxorum adreges Chalcbeoruni de- 
du#a. 

Ftg. jo. Dy naStu Iv - 

Ntbucadnezar annos 24, poftquamtemplum incenderat. Tiwv 
defiitregnum Judaeorum. Antea vero alios 19 annos rcgnaverat, 
ita ut omnes anni regni ipfius, 43 fuerint Combufto templo Ne- 
bucadnezar quinto expeditionem fecit, & Tyro bellum intulit, quae 
p&rite lapideo in mari ftrufto terrx iungebatur; Tyrii igitur expa- 
vefafti x bonis inmare proie<ftis> navibus aufugerunt, Hiramum eir- 

cum- Digitized by Google DTN ASTI A 1W 29 cumdedemnt, occideruntque. Floruit Tyrus annos'500, qnamdiu 
ftetit regnum ludaicum. jEgyptus cxercitui Nebucadnezam con^ 
cedebatur toco mercecfepro ponte,quem iuxta Tyrum m inari fe- 
eerat» Nebucadnezar teverfus Babytoncm ftruxithortos Hfitficsr*? 
I e. penfiles, quod quidem opus unum eft ex fcptem mira<eulis* 
Anno 13. capthritatis fecit imaginem aurcam, cubitorum 60 lon*- 
gam, quac pe«Jf ananiam celebris evafit. Tum bcftia fuit fecunduir» 
prophetram DanieKs et cum feris gernien in pafcuis comedir.. 
Hoc tempore ludi gymnaftici , vei qui exutis veftibus Athenis in~ 
ftkuebantur, ftorefcere cocpcrunfc Tempore eiusdem Nebucadne- 
zaris fairam eonfeeutus eft Hipparehus philofophus mathematicus , 
qui magis omnibus philofophis- ante eum viventibus , curanv im^ 
pendit ebfetfvande & expifcando eirffui fphacrae. (34) . Ex eiufr fcri- 
ptis multum luminis et fcientiae acccpit Ptolcmseus Claudius auftoir 
libri Magefti, qui Syntaxis vocatur. Multorum librorum Hippar- 
chi unus tantum hodie fupereft de areanis aftrorum 1 ,. ex qnibus 
cognofcitur inftauratia ( 35 ) regnorum diverforum m mundo> Phg; jr. 
Evihnemdacbfiiius Nebucadnezarh annos tres^poftquam pater mortuus* 
eft, non poftquam deliravit.. Regno capeflito dimifit lojakimumy 
qui etiam Iojaehinus r vel Iochanias vocatur filiua Iojakimi five EI- 
jakimi, ex carcere y et honore profequutus eft. In convfcvio ei ac- 
rabuit anno 37 captivitatis i. e. 26« templi Gombufti,. Belt^ 

fibazer frater Evilmerodachi , annos 2, & fecundum Chaldseos*; qtiin- 
que. Anno eius primo vidit Daniel vifionem quatnor beftaarumy 
qux indicant quatuor regna- Beltfchaier anno regnrfecnndb in-* 
fhtud* coenam magnam proceribus fuis,. et cum ntille (convivis) 
Iaj'ge vinunxbibit^fednon, uti illi. Quum vero eo audacise pro- 

D 3, ecde- Digitized by Google 30 BAR-HEBRiEI CHRONICON. 

cederet, ut ex vafibus minifterii, quac avus eius fervaverat, potaret : 
exiit vola manus, 8c infcripfit muro decretum eius iudiciale. Ea- 
dem nofte aggreflfus Darius Medus eum oecidit Hic incipit Se- 
ries quinta a regibus Chaldxorum usque ad reges Medorum de- 
dutta. 

DynastiaV. 

Darias Medus* qui & Nabonnedus, annum unum, poftquam 
Beltfchazarum interfecerat Regnaverat enim tunc annos 16. 
Hoc anno Danielem fuper omnibus eius proceribus exaltavit, ex 
quorum invidia fa&um eft, ut primum in foveam leonum proiice- 
retur. Poftquam illinc liberatus erat, hi perierunt Hic incipit 
Series fexta a regibus Medorum ad reges Perfarum dedufta. 

D Y N A S T I A VI. 

Pag. yx. 

Cyrus 9 PerJa, annos 31, fecundum alios 39, fecundum alios 3J. 

Quum hic occideretDarium Medum, abolevit regnum Chaldaeorum, 

Aflyriorum & Medorum, atque conftituit regnum Perfarum. Ha- 

bitavitBabylone, & Danieli adminiftrationem regni commifit Da- 

niel igitur zelo affeftus firegit idolum Beli , Dei Babyloniorum, 

quifuit rex primus Chaldacorum, pater Nini, qui Niniven condidit. 

Occidit etiam Daniel draconem i odio igitur habitus a Babyloniis, 

x & conieftus eft in foveam leonum, ubi erant feptem leones hacal- 

tera vice , quum propheta Habacuc ex Iudaca mitteretur ad cibum 

ei afferendum. Sed liberatus eft aleonibus perieruntque, qui odia 

eum habueruut. *baniel, computo fafto annorum captivitatis, 

arbitratus eft feptuaginta annos Ccaptivitatis) qui populo fecundum 

ver- Digitized by Google D Y N A S T I A VI. 31 

verbum domini a Ieremia traditum decreti erant, tandem impletos 
effe, ieiunavit, & precatus eft dies ai reditum populi effiagitans. 
Tum ei contigit vifio formidabilis iuxta Tigrim hominis byffo ve- 
ftiti, qui ei dixit : Ecce ai dies elapfi funt, ex quo pugnavi contra 
dominum Perfarum ad dimittendum populum ( Dan. X , 1-13.) 
Hoc anno primo regni fui dimifit 5000 (captivos) licet nonuniver- 
fum populum, quia feptuaginta anni nondum exaftierant, fub 
aufpiciis Sorobabelis & Iofuac filii Iofadak, quibus prarcepit ut tem- 
plum Hierofolymis aedificarent fecundum vaticinium Iefaiar. Im- 
pedita autem fuit atdificatio a populis vicinis annos 46, uti fcripfit 
Iohannes Evangelifta, usque ad fextum annum Darii Hyftafpis. 
Cambyfis filius Cyri annosodo, quemHebraeiNebucadnezaremnun- ^ a S # 33* 
cupatumeffe volunt. Hoc tempore innotuit Iudith, quae occidit 
Holophernem Magugum five Turcim. Anno fexto (regni) ipfius 
Tyrus fiinditus deleta eft. Fratres bini Magi menfes 14, 

qui annis Cambyfis comprehenduntur. Darius fil. Hyftafpis 

annos 36. Anno eius fecundo expleti funt feptuaginta anni capti- 
vitatis fecundum Clementem, Eufebium, Andronicum, et teftimo- 
nia prophctarum Haggaei, & Zachariae. Anno eius fexto perfedum 
eft templum in menfe Ijar, altum 60 cubitorum, latum viginti. 
Colliguntur anni a condito templo primo Salomonis usque ad hunc 
annum , quo ftrudura altera finita eft , 508. Hoc tempore Pytha- 
goras philofophus mortuus eft, anno aetatis 95, & Democritus at- 
que Diogenes philofophi , Anaxagoras phyficus , Pindarus , Simo- 
nides, cantores , Hippocrates medicus, Protagoras & Ifocrates fo- 
pliifbt, Ariftophanes & * Aphcaks (>£fchylus) principes Comcediat 
floruerunt. Palmam ceteris pracripuit Hippocrates, princeps & 

do- Digitized by Google 3* BAR- H'£SRjE'I CHRONICON. 

jdodor "medicorum. Ad hbdiernum ufque diem habitabat ille in 

. nrbe Emefla, et frequenter Damafcum adiens ii% hortos fe recipie- 

bat, ubi adhuc iocus cekbratur, cognomine porticus Hippocratis. 

f uit vir divinus, qui morbos gratis fanavit. Fertur, Ardfchirum, 

regecn Perfiac, qui acgrotabat, legatos ad eum miftifle, qui adventum 

cius, ut rcgom fanaret, «fflagitarent , addito promiflb, fe dimidium 

Tegni ei donaturum efle. Renuk vero quoniam proemium eipro- 

xnifluni fuit. Extant eius libri fequentes, liber aphorifmorum, 

PajBJ* 34- Jjberpramcrtionum,liberzythi (de aqua hbrdei) libe* chemicorum, 

liber numularioriun, liber de aqua & aere , liber de natura hnma- 

na, liber de vulneribus capitis , liber de teftamento. Abaf- 

verut filius Darii annos %i. Anno eius fecundo jEgyptum in po- 

teftatem redegit, & anno undecimo Athenas, quas incendit. Tiun 

tempoiis Haman Amalekita ludxos interimere ftuduit, qui captivi 

relidi ^rint. Efther ct Mardachacus faccis amiciebantur ( & pro 

ludacis intercedebant ). Vertit igitur Deus malum confilium Ha- 

- manis incius caput. Sunt qui dicant, (i illo tempore res haec gefta 

teffet, Efiram illam (ilentio non pratcrmiflurum efle, fiquidem de 

rebus omnibus huius temporis fcripfierit. Artabanus filtus 

Ahasvers, menfes feptem, qui accenfcntur annis Ahafveri. Ar- 

jvch i.e. Artaxerxes longimanus annos4i. Anno eius feptimo iuflit 

Efram fcribam Hierofoiyma afcendere , et praccipue urbem aedifi- 

care, poftquam templum conditum erat. Efrae fcribae apparuit yi- 

fio divina, ita ut memoriter prophetas defcriberet, quorum fcripta 

in captivitate combufta erant. Anno eius 30 miflus eft Nehemias 

pincerna , ut Hierofolyma reftitueret Hic gente Hebrxus eunu- 

chus fuit & pocillator Artaxerxis, atque a rege & regina impetra- 

vit, Digitized by Google D Y N A S T I A Vi. $y 

vit, ut proficifceretur. Quum vero Iucbei Hierofolymitarri igne 
fancto deftituerentittyfi quidem in puteum conie&us erat, quando 
captivi abdu&i erant: iuffit Nehemias eum e luto putei edudum • 
lignis facrificii imponere. . r Arfitpoftea ignis annos 146. Nehe- 
hemias manfit Hierolblyrais *nnos duodecim. Ab hoc tempore • 
Artaxerxis numerat Afric*nus hebdomades 70, a Daniele memo- 
rfltas, qu* efficiunt annos^o, & finiuntur anno 366 Graecorum 
five anno fecundo Neronis, cuius diebus Hierofolyma expugnata 
funt. Ad hoc ufque,tem{ius ex libris prophetarum & Ezrae com- Pag. 35- 
putus annorutna fcriptpribus ducitur, at quoad tempora pofterio- ' 
ra ex libris Maccabaeoriapy.Iofephi & Africini. Anno tertio hu- 
ius.Artajceyxis natus eft Socrates philofophus, & veneno fublatus, 
quum ?ptate ianfL pj:qve<ftus effet. Artaxerxes II menfes duo. 

Sogdlanus menfts feptpn> r qui ficuti priores duo annis Longimani 
ipcjudufl^.*;.'.* .*. Dfrifts Notbus annos 19. Anno eies 15 jE- 
gyptU 4efece*unt a Perfis, aegemque fibi proprium conftituerunt 
el^pfis annis 124, ( quibus fub imperio Perfarum fuerunt. ) Ne* 
hemias pjncerna, penitus refefto muro Hierof olymorum , Baby- 
lonenvrevertit. Plato hacrefin trium principiprum non creatorum 
evulgavit*. , Deum, hylen, & formam} docuit etiam migrationem 
animarum a corporibus in corpora, non exclufis infeftis & repti- 
libus. Viam etiam monftravit, qua uxores plurium maritorum 
communes,effe poffent. Do&vinae eius adhacfit Epicurus. Ari- 
ftoteles ^ajtus annos 17 percepit philofophiam a Platone. Ar- 

toxcrxes rtfior annos 40. Anno eius 15 Africanus di&ator Ro- 
manus Caxthaginem evertit, & i-egionem fecundum nomen eius 
Africam vocavit. Hunc Ar taxerxem Hebraci appellant Ahasverum. 

E Qua Digitized by Google 54 BAR-HEBRjEI chronicon. 

Qua propter Iohannes credit in eius tempora hiftoriam Efthe- 
ris Incidere. In verfione vero tw o Artaxerxes appellatur. 
m Artaxerxes Ochus annos 27. Valida manu jEgyptum invafit, eius- 
que incolas Perfis fubiecit,, rege jEgypti r cuius nomen erat Ne£a- 
. nehus, in jEthiopiam fugiente» In vifione ei revelatum eft, mnl- 
tas copias eum aggredu Fertur fuiffe pater illegitimus AlexandrL 
Pas- 35- Ochus Iudaeos fubegit, tributarios fecit, atque ad litora maris Ca- 
fpii in regionem Hyrcaniam migrare iuffit. Hoc tempore in. 
Maeedonia regnavit Philippus, pater Alexandri, annos 27. Anno 
13 Ochi, Perfae, Sc qftavc* Phifippi natus eft Atexasnder in Hellade, 
puius materftritOlympias.. Ptrfesftliu* Ocbi annos 4. Hoc 

tempore floruerunt Socrates,. Flato,. Ariftoteles, philofophL Pla- 
to mortuus eft anna aetatis %2. Eum excepit Speufippus , patrui 
ipfius filius, non AriftoteLes,. * etiamG difcipulus eius fuit* Nihilo- 
minus feitam eius non deferuit r inprimis, in do&rina transmigra- 
tionis animarum feryide eum fe&atus eft. Hoc terapore Manaf- 
fes frater Iaddi, pontificis maximi Iudacorum, condidit temptum 
magnunt in monte Garizim,, quod tempti Hierofotymitani fimiie 
fuit* Alexander fifcus Philippi regis ab Ariftotele inftituebatur. 
Socrates enim et Plato a Pythagora magiftro philofophiam accepe- 
runt. Mortuo Socrate,, Plato famam naftus eft i Theon Alexan- 
drinustriginatatreslibrosenumeravit,a Platone confcriptos, inter 
quos funt liber politices, de legibus , Phaedon, et Tim*us* Pro- 
fapia eius paterna & materna illuftris (36) eft j. ex.patre enim ori- 
gjnem ducit a * Fofidonio, ex matre a Solone, qui Athenienfibus le- 
$es tulit. Alii dicunt Platonem, quum adhuc iuvenis effet, in poe- 
tica excelluiffe^poftea Socratis auditorem C37) quum videret, hanc 

artem Digitized by Google D Y N A S T I A VI. 35 

artem aSocrate reiici, carmina a fe confe&a combuflifle. Adhac- 
fit igkur Socrati, cuius difcipuius fuit, annos 50. Didicit autem 
nb eo philofophiamPythagoracam. Mortuus reiiquit muitos hor- pag. *% 
•tos, duos fervos, *veftem unam, (38) calicem & inaurem, tmam 
hivenis auri fuac appenderat in fignum nobilitatis generis fui. Ce- 
teras opes ad defponfandas filias fratris fui reliquit, et inter ami- 
cos fuos diftribuit. Sepulcro eius infcriptum erat: Hic fitus eft 
vir j&vinus, qui omnes homines fuperavit fapientia, modeftia & morum m- 
tegritate. Quapropter quicunque fapientiam laudat , illum laudat, auia ef 
multum fapientix inerat. Altcri lateri fcpulcri infcriptum crat: Heut 
terra, etiamficorpusP/atonistegas, ad animam ipfius appropinquare non 
potes, quia immortaTts eft. Ariftoteles(39) fuitfiliusNicomachi me- 
dici,oriundi Stagira,urbe in regione Macedoniae. Genus eius pa- 
ternum & maternum ad Afclepiadem aflurgit. Natus annos 20 
Platonem aufcultavit, & quum aliquo tempore cum reliquis difci- 
pulisnonadeflet: Plato iis, qui aderant, dixit, *intelle<ftumnonve- 
nifle, quafi ceteri philofophi veritati quam audirent, furdas aures 
obverterent (40) Ariftoteli reges magnum honorem habuerunt 
eiusque confilio Alexander in gubernando regno fuo ufus eft qui 
quum bellum regibus orbis terrarum inferret: Ariftoteles in otio 
conftitutus, coepit componere libros logicos, phyficos, theologicos 
& ethicos. ' Pulcher ftatura erat, torvo vultu intuens, exiguis ocu- 
lis & orepr*ditus,latus peclore, barba prolixa, * nafo (41) oculis 
fplendentibus, feftinanter ambulans, quando folus r tarde, quando 
cum aliis incedebat. A lectione librorum olim per integrum an- 
num *abftinuitomnemque * fermonem (auditoribus) prohibuit,ad Pae. 30 
tim fermoniseius attehdcntibus (43) i Interrogatus non ftatim re- 

E a fpon- Digitized by Google 3$ BAR-HEBRjEI CHRONICON 

fpondit, fed poft aliquod tempus. Amavit cantica. Qaando quis- 
quam cum eo difputavit, non vi&orise ftudiofus fuit, fed veritatis. 
Si erraverit, confeflus eft, et quotiescunque veritas a parte focii 
ftabat, probavit. Temperans erat in veftitu, cibo, potu, venere 
& exercitiis. Obiit natus annos 68, relittis fiiio, filia, uxore, fer- 
vis, fervabus, op Jbusque multis. Dodirinam eius propagavit Theo- 
phraftus trater ipfius. Quum mori vellet, teftamentum confecifc 
egregium, quomodo res familiarum et difcipulorum fuorum admi- 
niftrari vellet. De Socrate fama perhibet, pauperem obiiffe, la- 
boris amantiffimum fuifle, & voluptates tanto odio habuifle, ut in 
dolio (43) non in acdibus habitaret. Quum eum quidam interro- 
garet, quid dotio fra&o faceret, refpondit: etfi dolium frangere- 
tur, locum, ubi dolium eflet, non frangi. Dixit, exteriorem cor- 
poris pulcritudinem defignare interiorem pulcritudinem animx. 
tiuum Athenienfes vidfcrent, adolefcentes pulcros ab eo eligi , quos 
erudiret: putaverunt, (45) pueros ab eo diligi. ( pzderaftiz eum 
Rifpexerunt)i quumque regem de lafcivia eius reprehenderet & 
contunderet : filii eius Anytus & Melitus ab eo inftrufti accufarunt 
Socratem Sodomiae, itaque veneno fublatus eft. De eo teftimoni- 
um perhibet fanftus Gregorius theologus in volumine fecundo: 
v Amor, quo Socrates in pulcritudinem ferebatur, pudorem mihi fuf- 
fundit. Ego enim dico, me pueros amare,etfivix laude digni fint. 
Darius filius Arfacis r annos fex. Anno regniipfius 24 (45) Ale* 
xander regnavit in Grarcia natus annos %o. Staturac eius longitu- 
do erat trium ulnarum. Omnes reges, qui ante eum erant, longs 
Pag. 59. fuperavit, multas regiones in poteftatem redegit, reges 35 occidit, 
& iinperaYit in exercitum 130000 hominumw Sexto regno Darii 8f 

Alexan- Digitized by Google DYNASTIA VII. 3? 

Alexandri hi bini reges proelium commiferunt ad Iflum in Cfticia. 
AJexander viftor exceflit. Darius interfe&us eft. Deftrudum 
igkur eft imperium Perfarum. Hic incipit Series feptima a re- 
gibus Perfarum ad reges Graccorum cthnicorum dedu&a. 

D Y N A S T I A VII. 

AUxandefy annos fex. Dario interfe&o completa eft prophe- 
tia Dtenielis de hirco caprino , qui arietem aggreflfus eft & occidit. 
Alexander deftru&o regno Babyloniorum & Perfarum cepit Baby- 
fonem, Euripum, * Hyrcaniam, & Mardos^ (45 * ) fubiegit. Occu- 
pavit univerfam Afiam maiorem. Tranfih etiam ftuvium Indum, 
Indiaqu* & Saba potitus eft. Duxit uxorem Roxanen filiam Darii, 
& fororem Roxanes, quae cum ea erat, captivam fecit. Condidit 
urbes tredecim. Fecit portas ferreas longas cubitorum ia, latas % y 
ne Hunni exirent. Iudaeos fubiugavit 8c Deo facrificavit. ( 45 ** ) 
Poftquam Samaritani Andromachum facrificulum, quem iis relique.- 
rat , interf ecerant : ex i£gy pto redux eos eiecit , & in locum Sa- 
maritanorum Macedonibus ibi fedem fixit. Babylonem rever- 
fns veneno interfe&us eft a quodam procerum fuorum , exafti» 
annis ia & uno menfe regni fui. Tum , fva&o cornu maximo* 
exorta ftmt in eius locum quatuor cornua, videlicet fervi ipfius> qui 
poft eum regnarunt. Colliguntur ab Adamousque ad mortem A- 
lexandri fecundum Anianum monachum anni 5969. Tempore A- 
lexandrivixit Andromachus medicus, qui antidotis Mithridatis ad- 
didit carnem viperarum, unde utilitas oritur contra morfus vipe-pag, 40. 
rarura. Ttolemaus fervus eius> annos 40. Fuit filius Lagi i. e. 

leporis* (46) IlleAlexandrum excepit Alexandriac,corpus eius abduxit, 

E 3 ibi- Digitized by Google 33 BA»-HEBBai CHRONICON. 

ibique fepelivit. Anno, quo imperium capeffivit, cepit dolofe Hie- 
rofolyma, & ludxoscaptivos abduxit, et in iEgyptum migrare iuflit 
tempore Oniae facerdotis fummi: Denominati funt ab ipfo reges 
Ptoloraaei. Regnavit in Macedones Philippus Aridxus, et in Sy- 
ria Antiochus, cuius in regno focius fuit Seleucus Nicator i. e. vi- 

* &or, In Cilicia, Afia, Caria, Hellefponto, Thracia, Paphlagonia, & 

#Ophiri, vel utiqusedamexemplaria(47) prariferunt, in Euripo feptem 
alii reges exorti fiint, ita utomnesreges fintnumero decera. Com- 
pletum igitur eft vaticinium Danielis de beftia decem cornubus prae- 
dita. Anno decimo tertio Ptolemaei, elapfis annis ia poft mor- 
tem Alexandri obiit Antiochus, & regnavit in Syriam univerfam, 
Afiam maiorem, Babyloniam usque ad IndumSeleucus foltis anrios 
-ai. Hinc incipitaeraCraccorum, quam nos Syri fequimur, etfi etiam 
Alexandrea vocatur. Ille condidit Antiochiam, Seleuciam, Laodi- 
ceam^ Apamaeam, Edeffam, Beroeam, Phellum, & Germaniciam^ 
quac eadem eft cum Marafch. (48) Ab Adamo ad Seleucum fecun- 
dumEufebium elapfi funt anni4889> fecundum Andronicum, 5083, 
fecundum Georgium presbyterum Regtenfem 5o85> fecundum Afri-* 
canum, 5083, fecundum Theophilum Edeflenum 5x97, fecundum 
lacobum Edeflenum 5*49> fecundumGeorgium epifcopum Arabum 
4929, fecundum Anianum 5180 & menfes 10. Huic etiam Vetus 
teftamentum ex verfione tm o concinit. At fcriptura, qua hodie 

Pag. 4 1 * utuntur Graeci, cum computo Theophili Edeffeni confentit. Addi- 
to igitur annis perfeftis 5197 Seleuci, & menfibus perfeftis, anni im- 
perfe&i, cuius initiura eftTefchri prior, menfeyno, colligimus an- 
nos folares perfeftos ab Adamo & menfesexanno imperfe&o, cu- 
ius initium eft menfis Elui, quum, quem hodie agimus, dies fit de- 

eimus Digitized by Google DYNASTI A Vn. 59 

ciHrosmenfisEIuIanni 1587. (C 1276.) Addamirs igitur 5197 ad 
*586; quo fafto fumma erit 678?, & quandomenfibusundecim ad- 
iicitur unus y habebimus menfes 12. Hunc igitur annum (I addi- 
tfeiimus annis perfeftis, fumma erit annorum 6784, aflerimtisque 
tfiem decimurn Elulisex anno hocimperfe&o referri ad annum .6785* 
Vkiladelphus i. e* amans fratrem fuum y annos 3jf. Anno erusquiit- 
forcgnavit Antiochus Soter in Syria poft obitum Setenci. Anno» 
ems iexto libertatem donavit lucfaeis captivis y qui in jEgypto erant,, 
donisque miflis ad Eleazarum pontificem maximum y libros facros 
et iirterpretes petiit. Ille igitur eos tranfcriptos literis aureis mi- 
fit una cum fapientibus 72, ex qualibet tribu fenos^ qui utriusque 
lingaae T graccae & hebraicae periti erant. ^Rex vero eos in infula 
Pharo coUocavit, ubi 36 aedes^ fciMcet binis una, in eorunu ufixm 
(tru&x erant. Admoniti, ne aliquid mutarenf r verterunt librcsfa-* 
crosintra die* 72, fcilicet (ingula intcrpretum paria totam fcrfptu- 
ranir JFuerunt igitur ecfrriones 36,. quat quum inter ie conferren- 
tur r tanta earutit confenfio inventa eft r ut ab uno eodemque homi- 
H€ profeftas efle dixeris. Inferri eas iuflit rex in bibliothecam 
Alexandrinam* Anno eius 24 fucceflit Antiocha Sbterr iit Sjr- 
riaAntiochus, qui appeHatus eft Deus, annos 15.' Anno eius 34 de- Pag*4*. 
fecerunt Parthi vel Armeni a Maeedonibus vel Graecis > tfSgemque 
fibi conftituerunt nomine Arficem, ex quo appeilati funt Arfacid& 
Hoc tempore Romani ex. Gallis et Celtis fere 40000 occiderunt.. 
fi&odus & omnes regiones victnae terrac motu tremefatfae funt, c[ua 
etiam Colbflus magnus cecidit. Iterum oppugnarnnt Syracufasy * 

everterunt Capuam r & Siciliam r multasque urbeslberrae in poteffia- 
tem reduxerunt.. VUUnueus Evergctc* i*e* artifex (49) annos>a6v- 

Hcsc Digitized by Google #> BAR-HEBRifil CHRONICQN 

Hoc anno regnayit inSyria Selcucus Callinicus annos 20, qui coit- 
didit Callinicum , quar & Racca eft, (50) et Cercufium* Hunc ex- 
cepit Seleucus Cronus annos tres, dein regnavit Antiochus M. an- 
nos 36. Quum Onias Pontifex maximus tributum pendi folitum 
regiiEgypti folvere recufaret: rex fuccenfuit, & ad Iudaeos delen- 
dos fe accinxit. Tum lofephus fapiens & praepotens a Iudaris ad 
eum miflfus eft, qui benigne exceptus pacavit iram eius, atque ab 
Evergete imperium accepit , ex quo tempore praefe&us Iudacac fa- 
lutatus eft in omnibus urbibus. Ptolemtus Pbilopator i. e. di- 

ligens patrem fuum, annos 17, Hic oppreflit Iudacos. Sub fincm 
imperii fui vicit eum Antiochus M. rex Syriac, qui etiam jEgyptum 
fubegit, & in Iudaeam redux eam in poteftatem redegit. Tunc ac- 
ciderunt, quae in hiftoria facra Maccabxorum (narrantur). Pto- 

lemms Epipbanes i. e. illuftris, annos »1, vel uti legitur innonnullis 
exemplaribus, 24. Hic mifitScopam ducem exercitus fui, qui Iu- 
daeam & Syriam cepit. Aggreflfus igitur eum Antiochus IVL copias 
jEgyptiorum vicit, illisque omnes urbes abftulit. Iudarii igitur lac- 
ig. 43. tabundiAntiochofubiiciunturqui donis eos honoravit. Vias, tran- 
fitusque per eas lapidibus ftravit (51) & pontibus lapidcis amnes 
iunxit. Anno eius undecimo Antiochus (52) M. vidus eft a Ro- 
manis efcegione, montis * Sipyli (53) Conftitutum eft, ut fingulis an- 
ms Romaais penderet jnille talenta auri, filio eius Antiocho Epi- 
v phane obfide dato. Ab illo tempore regnum Graccorum Romanis 
fubie&um eft , eaque de caufa Gra:ci cum iis adunati funb An* 
tiochus igitur finito bello, quod cum Ptolemaco Epiphane geflerat, 
& foedere cum eo fancito , Cleopatram filiam Ptolemaei Epiphanis 
Uxoribus fuis adiunxit, cui focer Syriam , Phceniciam et Samariam 

dotis Digitized by Google D Y K A S T I A VII. 41 

dotis loco dedit Anho 17 Ptolemari Epiphanis AntiochusM. pro- 
fe&us eft Elymaida urbem regni (54) Perfarum, ubi obiit, uti Da- 
niei praedixerat intra breve tempus eum fra&um iri non in ira ne- 
que in proclio (Dan. XI, ao.) In Syria regnavit Seleucus , cuius 
.tempore Heliodorus minifter eius verberibus a Deo ipfi infli&is 
caftigatus fuit, quia ludaeos crudeliter opprefferat. Anno 7,1 Pto- 
lemaci Epiphanis in Syria regnavit Antiochus Epiphanes filius An- 
tiochi M. qui obfes Romx degit annos undecim. Simulac regno 
potitus eft, infenfo contra Ptolemacum animo iEgyptum invafit. A 
Romanis vero cohibitus in Iudacam rediit. Quum Hierofolyma ve- 
ntret, templum divinum fpoliavit, ibique imaginem Iovis erexit, 
etEliazarum facerdotem ad facrificandum coegit, qui quum renue- 
ret, tormentis affedus & mortuus eft. Deinde addu&a eft Schamuni 
vxor Schalumi cum feptem filiis ad Antiochum. Natu maior, lingua, 
& extremitate omniummembrorumexcifa,in fartagineih coniedus 
eft, alteri cutis capitis detra&a, & tertio fimiliterlinguaabfciffaeft, 
atque ita reliquis quatuor & tandem matri illorum fa&um eft. ^ a 5' 44- 
Poftquam Hierofolymis coronam (martyrii) adepti funt: corpora 
eorum Antiochiam delata fuerunt. Vtolem&us Philometor i. e. dili- 
gens matrem fuam, annos 35. Anno eius 16 obiit Antiochus 
Epiphanes in regione Perfarum ex dolore amaro, quem plaga di- 
vina attulerat AntiochusEupatorregnavit annosa, qui mala ad- 
verfus Iudacos multiplicavit. Hoc tempore Mattathias fil. Iohannis, 
fvL Simeonis, facerdos ex filiis Ionadabi commorabatur inMoraitn 
(Modin) habebat quinque filios Iohannem Gadad, Simeonem Tharfi, 
Judam Maccabxum , Eiiazarum Horan , & Ionathanem Naphufum. 
Quum hi viderent Iudacum quendam facrificantem, zelo affedi eum 

F inter- Digitized by Google 4» BAR-HEBRiE.I C H R N I C O N. 

interfecerunt, atque proceres , qui ad facrifieia offerenda corapulli 
.erant Deftrufta igitur ara aufugerunt fratres una cum zelotis le- 
.gis aliisin montanas quod quum audiiffet Antiochus Eupator, exer- 
: citum 100000 hominum Hierofolyma mifit Pugna exorta Eliaza- 
t tus Horan vidit elephantem magnum, etarbitratus regem illi infi- 
jdere, fubtus ei acceflit, ventremque eius gladio confodit Elephas 
jvero efflavit animam, & fuper eumcecidit,ut moreretur. Ceflan- 
te pro&lio quum qadavera humanda congregarentur, inveniebatur 
homo inter veftimenta. Auri, quo idola conflata erant, mifit Iu- 
das 3000 talenta (55) facerdotibus Hierofolymitanis, ut oblationes 
pro iis, qui mortui erant, offerrent, eosque propter expeftandam 
xefurre&ionem expiarent Hoc tempore Deo templum novum 
£onditum eft inter gentes ab Onia Heliopoli in jEgypto, cultusque 
ibi inftitutus eft fecundum confuetudinem Iudaeorum. Anno 18 
P a 2* 45* Ptolemari Philometoris regnavit in Syria Demetrius Soter, qui fuit 
filius Seleuoi, annos 12. Roma enim adveniensregnum paternum 
occupavit, occifo Antiocho Eupatore & Lyfia, eius miniftro. An- 
no ao Ptoleimei Philometoris exortus eft dux primus Iudsorum Iu- 
jdas Maccabacus i ex quo tempore fummum facerdotium fummus- 
que prkcipatus in unum hominem conferebatur. Praefuit rebus 
annos tres, ducem exercitus Antiochi ex Iudaca expulit, templum 
'.purgavit, tandem a duce exercitus Demetrii in proelio occifus eft. 
In eius locum fucceflit lonathan frater ipfius annos 19, fimiliter 
fummus facerdos & *t*m ycr, qui etiam in proclio occubuit An- 
no 99' Ptol. Philometoris in Syria regnavit Alexander annos de- 
cem* occifo Demetrio etiam jEgyptum invafit, eamque in pote- 
ftatem redegit, quocum Philometor, locata ei Cleopatra filia fua, 

recon- Digitized by Google D Y N A S T I A VII. 41 

reconciliatus eft. Hippolytus ait, hac re completum efle, quod 
dixit Daniel, filiam regis meridionalis in matrimonium datum iri 
regi feptentrionali. Theodoretus dicit, in Cleopatra filia Ptolemaci 
Epiphanis, quae Antiocho M. nupfit, vaticinium completum (56) » 

efle i quod verifimile eft. Pt$lttmus Evergetes II qui eft fi- 

Jius Abubi, annos 29. Anno ipfius quinto in Syria regnavit poft 
AlexandrumDemetriiisII annos tres. Anno eius 14 Ionathanem 
excepit Simon, fummus facerdos & ^rnyef , annos o&o. Hic 
mifit clypeum aureum Romam, Romanique focdera amicitix cum 
eo in tabula acnea publicarunt» Mifit etiam Iohannem filium ad- 
verfus Cendebxum ducem exercitus AntiochiDemetrii, qui ab eo 
fuperatus eft, fufis omnibus eius copiis. Tunc Iudaci a tributo 1L- P a g« 4& 
bcrati funt. Hoc anno definit liber alter Maccabarorum. Anno 
6&avo Ptolemaei filii Abubi abdicavit Deijietrius , iri cuius locum 
Syriae imperavit Antiochus Sidetes, qui Hierofolyma aggreflus eft. 
Servi in Sicilia rebellamnt , qui quidem inclufi in quadam huius 
infulae urbe, ne fame interirent, alii alios comederunt In infula 
iEoli incendium magnum ortum eft. Dux exercitus Demetrii, qui 
Ierichunte erat,anno Ptolemaei isSimonem, fummum facerdotem 
occidit, in cuius locum fuffedus eft Iohannes, cognominatus Hyr- 
canus , quia adverfus regem Hyrcaniae colleftis copiis dimicavit, 
annos 26. Anrio 17 Ptolemaci Demetrius m regnum rediit atque 
inSyria regnavit adhuc annos 4. Eum excepit Antiochus Grypus 
rex Syriae annos 12, qui Hierofolyma obfidione cinxit, et valde 
oppreflit. Qua quidem obfidione coadtus Hyrcanus, aperuit fe* 
pulcrum Davidis, & illinc fumfit 3000 talenta auri, qu« ibi a re- 
ittotis inde temporibus fervata erant Antiochus acceptis 300 ta- 

F % lentis -Digitized by Google 44 BAR-HEBRjEI CHRONICON. 

lentis huius pecuniac, abiit. Hoc tempore Hyrcanus depopulatus 
eft Samariam. Ptolemaur Soter 9 qui etiam Phyfcon appella- 

tur, annos 17. Anno eius quarto regnavit in Syria Antiochus 
Cyzicenus annos 18. Anno undecimo Soteris mortuus eft Iohan- 
nes Hyrcanus, & fucceffit Ariftobulus filius Ionathanis annum unum ; 
Hic diademate caput circumligavit. Frater ipfius Antigonus, 
infidiis ftruftis, eum interemit, qui tamen ipfc ab alio fratre Io- 
chanan, i. e. Iobannes, cuius nomen etiam Alexander fuit, occifus 
eft. Regnavit ifte annos a7, populumque dure habuit Eius tem- 
Pag. 47. pore Ptolenmis Soter a Cleopatra matre eius regno abdicatus in 
infulam Cyprum aufugit. Ptolenueus Alexander^ frater Phyfco- 

nis, annos 10, Anno eius quarto Cyzicenum regem Syriae vivum 
combuffit, & in Syria regnavit annum unum, SucceiTit deinde 
in Syria Philippus annos 2. Etiam ifte a populo amotus eft^quia 
in comburendo Cyziceno adiutor fuerat. Quapropter populus 
imperio Romanorum fubie&us eft. Amio fexto huius Ptolemxi 
Alexandri regnum Graecorpm in Syria & Afia fundkus dektum 
eft, & Antiochia in poteftatem Romanorum venit anno 220 Grae- 
corum. Soter frater A/exandri f redux regnavlt annos o&o. 

HiC ex Cypro reverfus, ubi a matre profugus vixerat, fratrem op- 
pugnavit, expulit, eiusque locum tenuit. Regnavit Soter, qui ap- 
pellatur Phyfcon , Alexandriac et in univerfa iEgypto. Pto- 

knutus Qionyfius filius Ptolemari Soteris, qui altera vice regnavit, 
annos 50. Anno eius quinto mortuus eft lohannes Alexander. Suc- 
ceffit eius uxor Alexandra, quac etiam appellatur Selene, annos 
novem. Hacc quanquam leges obfervavit, atque in eos animad- 
rertit, qui illas negligerent : tamen perturbatae funt res Iudaeorum, 

quia Digitized by Google . D Y N A S T I A VII. 43 

quia, Hyrcano filio eius fummo facerdote conftituto, aliks filius Ari^ 

ftobuliis fuccenfuit. Pugna inter illos commifla , tandem pacato 

turaultu Hyrcanus confirmatus eft fummus facerdos, & Ariftobu- 

Jus rex, quem non multo poft Pompeius imperator Romanoruitt 

captivum & in vincula conie&um Romam abduxit, fratre Hyrcano 

in eius locum fuffefto* Regriavit vero hic annos 34, ct reftituit p 

muros Hicrofolymitanos a Pompeio deie&os. Pompcius Iudaros * # 

tributarios fecit et Armenia maiori, Iberia & Aflyria potitus eft* 

multumque praevaluit atque imperator (*vtck$+t*() falutatus eft, 

Anno quo mortuus eft Ptolemaeus Dionyftus (rex) ;£gypti, exorti 

funt Romx tres confules (wraTo$) quorum nomina funt Caius • 

lulius, Marcus Antoninus* CUopotra, fi/ia Pto/emti Diony/H 

annos 2% Anno eius tertio Romani Caium Iulium unum trium 

confulum, 8t *eg£m conftitutum, Cacfarem (fcoo) nuncuparunt, quia 

ex utero ( *s*p) matris inter pariendum mortuae fciflis eius vifceri- 

bus, extta&us eft. j£gyptum profedus regnum Cleopatrae confir- 

mavit. Anno , quo regnavit, menfis Quintilius appellatus eft Iu- 

lius. Poftquam Iulius Romae regnaverat annos 4, mortuus eft, eum- 

que confecutus eft Auguftus Cacfar annos 57. Anno eius fexto 

Hyrcanus, ftimmus facerdos, a Perfis in captivitatem abdu<ftus eft. 

Quapropter Herodes Antipater filius Herodis facrificuli templiido- 

lolatrici Apollini dicati iuxta murum Afcalonis, Romam profe&us eft, 

indeque regnum in Iudacos fortitus eft. Regnavit annos 37. Hyr- 

canum ex captivitate reverfum, eiusque filium Ionathanem Hero- 

desinterfecit anno Augufti 1 1 * quo completum eft vaticinium, non 

defedurum e(Te fceptrum a Iuda, donec veniat, cius eft illud reg- 

iium. Tempore huius Herodis natus eft redemtor nofter, finitae- 

E 3 que Digitized by Google 46 B AR-HEBR ^EI CH R ONICON ; 

xpie fiint hebdomades feptem una cum hebdomadibus 62 Danielis, 
quae conficiunt annos 483, confolidandos ab anno fexto Darii Hy- 
ftafpis. Herodes, quum Roma redux a Iudaris non exciperetur, ira- 
tus fuit, vicit, binos Hierofolymorum muros diruit, multosque oc+ 
cidit. Tum facerdotio fummo ad fe trafto eius curam, uno exce- 
Paff.40. P t0 anno > non di^ifit. Poftquam Hyrcanum occiderat, Babylone 
arceffivit virum, nomine Hananael, eumque etfi non ex familia fa- 
cejrdotali genitus erat, fummum facerdotem conftituit annumunum. 
Dimifib eo , Ariftobulum filium Hyrcani , qui erat frater uxoris, 
quam Herodes duxerat, conftituit (fummum facerdotem). Haud 
* multo poft occidit eum atque Mariam eius fororem, quam in fna- 

trimonium fibi iunxerat, matremque eorum, & univerfim omnes, 
qui ex genere fummorum facerdotum erant. Reftituit igitur Ha- 
naneelem. Anno 1 3 Augufti rebellavit contra eum Antonius, prae- 
fe&us exercitus, qui Clebpatram reginam jEgypti amavit. At 
Auguftus eum aggreflus vicit, & fuadente fenatu cum Antonio re- 
conciliatus eft. Gleopatra petiit ab Antonio imperium in Iudaeos 
& Arabes, quod illi conceflum eft. Qua de caufa Auguftus iratus 
iterum Antonio bellum intulit, eumque vicit fubieda fibi jfigypto 
cepit binos filios Cleopatrar, qui appellabantur fol & luna, eosque 
interfecit. Tum Cleopatra & Antonius femet ipfi occiderunt. 
Hic ineipit Series oftava a regibus Graecorum ethnicorum usque 
ad reges Romanorum dedufta, poftquam regnum Ptolemaeorum vel 
Gracorum etiam in jEgypto defierat, & univerfajEgyptus & Syria 
in poteftatem Romanorum redafta erat Dyna- Digitized by Google D Y N A S T I A VHL D Y N A S T I A VTII. 47 Augujlus Ge/ar. Hic quando jEgypto imperavit, Sebaftus ap- 
peUatus eft. Etiam (menfis) fextilis nuncupatus eft Auguftus. 
Anno 18 mifit Tiberium imperatorem in Armeniam, quam occu* 
pavit. HerodeS condidit Samariam, et in honorem Sebafti Se-„ 
baftiam vocavit Reftituit etiam turrem Stratonls eamque Gtfa- ^* 
ream appellavit. In GalilaeaaedificavitGabalam. Anno 43 Augufti, 
& Herodis 33, qui fuit Graecorum 309. die 2*5 Canuni prioris no- 
&u vigilia tertia natus eft Dominus nofter Iefus Chriftus, filius ' 
Dei, ex virgine Maria, filiaDavidis fecundum earnem. Incepit an- 
tius hic die fecundo hebdomadis. Hoc anno miffus eft Cyrenius 
pnefes (rytfuip) a fenatu (wyt&nTot) Romanorum, ut cenfum ageret 
populi Iudaici, quia Iudas Galilatus rebellaverat. Multi enim Iu- 
daeorum contendebant, nefas effe, ut tributum folverent, fibique " 
dominos mortales arcefferent* Elapfis triginta annis die quarto 
feria fexta (menfis) Canuni pofterioris (Iefus) baptizatus eft in 
lordane a Iohanne Poftquam Dominus nofter biennium vi- 
xerat: Iofephus & Maria, Nazaretha profe&i funt Hierofolyma, 
indeque Bethlehemum venerunt. Adveherunt Magi illumque ibi 
adorarunt. Eadem nofte in» -/Egyptum migrarunt, ubi biennium 
commorati funt , donec Herodes obiit , quo mortuo reverterunt 
Nata autem erat fanda haec vifgo tempore, quo pareret, annos 13, 
obhtque anno aetatis 51. Longinus philofophus Romanus de ad- 
ventu Magorum Caefari fcripfit, Perfas exOriente in terrkorio reg- 
• n * cius adventaffe, et puero, qui in Iudata natus fuerit, dona ob* 
tuJiffe i quisnam autem, vel cuius filius fit, nondum compertum 

effe. Digitized by Google 48 BAR-HEBRil CH R O N I C O N 

effe* Refpondit Auguftus, Herodem Satrapam ibi reliftum ipfi nar- 
raturum effe, quis fit. Annum nativitatis Domini noftri, quem - 
nos ifc annum Graccorum 309 incipiente die fecundo hebdomadis 
cadere invenimus, alii fcriptores in alium transferunt. Herodes, 
occifis infantibus Bethlehemi et confinium a Deo percuffus Sc do- 
loribus affedus eft binos annos. Quo mortuo anno artatis 70, Au- 
guftus fuffecit Archelaum filium eius, qui regnavit annos 9. qui 
Pag. 51. q Uum inique ageret, in exiliummiffuseftViennaminGallia» Tum 
Auguftus conftituit quatuor principes (appellatos) Tetyarchas, fci- 
licet Herodem, Antipatrum & Philippum, qui tres fuerunt fratres 
Archelai, atque quartum Lyfaniam alienigenarru Hoc anno mor- 
<3uus eft Auguftus. Ttberius Gefar, annos 23 • Anno eius 

14 Philippus pracfes ad Iudacos miffus eft, eorumque procurator 
(«g-Ji-ftflrer) (5 8) evafit. Pofita Cxfaris imagine in templo ludaeos 
perturbavit, magisqve eos irritavit, quumgazamfacerdqjalem in du- 
<ftum aquarum erogaret. (59). Fuit caula fecundae feditionis ab. iis 
tnotae. Anno 19 Tiberii mifit Abgarus, rex Edeffenus, legatunl, 
cuius nomen erat Iohannes tabejlarius, qai imaginem domini noftri 
lefu in tabula depiftam ad Abgarum perferret. Mifit etiam epi- 
ftolam addominum noftrumper eimdem Hananum (Iohannem) 
huius argumenti : Audivi miracula a te promanare, et morbos abs- 
que medicamentis a te fanarij quapropter vel Deus es, qui ex 
coelo defcendit, vel filius Dei. Hoc igitur fcripto a te peto, ut mo- 
leftiam non recufes, fed ad me accedas, doloresque, quibus afficior, 
fianes. Audivietiamludaeos tibi invidere, contra te rebellare (60) 
teque lxdere velle. Eft mihi urbs parva et amoena , quar duobus 
fufficit Dominus nofter refpondit ipfi: Beatus eft, qui in me 

crcdit Digitized by Google D Y N A S T I A VIII. 49 

credk, etiam fi me non videt. Quod autem ad adventum meutn 

abs te expetitum attinet, aeqnum eft, ut illud exfequar, cuius caufa 

miflus fum : quo fafto afcendam ad eum , qui me mifit. Statim 

tamen tibi mkto unum difcipulorum meorum, qui morbum tuum 

fanet, & valetudinem tuam eorumque, qui tecum funt, reftituat 

Anno 19 Tiberii redemtor nofter pafifus, mortuus et fepultus eft, 

deinderefurrexit&coelumafcendit Fefto pentecoftes valde com- ^ ^*' 

moti funt facerdotes Iudxorum, qui audiverunt vocem ex intimo 

templo clamantem: migremus hinc. Abgarus Edeflenus fcripfit 

adTiberium fuper eo, quod Iudaci contra Chriftum fecerunt. Re- 

Ipondit vero Tiberius : Pilatum hac de caufa ignominiofe dimifi & 

a Iudaris vindi&am fumam. (61) Herode$ tetrarcha, qui etiam 

Antipater cognominatus fuit, filius Herodis, infanticidac , inter- 

fecit Iohannem atque in matrimonium duxit Herodiam uxorem 

fratris fui, vivente adhuc marito. In exfiliumrelegatus cumuxo- 

re fua Viennae interfeftus eft j & ipfe & illa. Summa annorum 

ab Adamo usque ad annum, quo paflfus eft redemtor nofter 5539 

& prima feria hebdomadis annus hic incepit. AtfecundumHip- 

polytum & Ioannem & Mar Iacobum 5550, fecundum Eufebium 

523*, fecundum Syros 4156, fecundum Africanum 5532* fecundum 

alios 5320, fecundum traditionem multorum 5509, fecundum An- 

dronicum anno Graccorum 342. (62) Caius Cefar annos qua- 

tuor. Agrippa, cognomine Herodes, filius Ariftobuli, filii Hero- 

dis, infanticidae, ex Maria filia Hyrcani facerdotis fummi, quando 

diebus Tiberii Romam profe&us eft, ad accufandum Herodem te- 

trarcham, qui Antipas appellatur, ibi apprehenfus eft. Vinculis 

autem conftriftus precabatur, ut Caius regnaret. Hic igitur reg- 

G no Digitized by Google 50 BAR-HEBR£I CHRONICON 

no potitus dedit ei principatum Philippi & Lyfaniae. Quapropter 
Herodias (marito fuo) Herodi Antipae exprobavit, quod, quia 
Csefarem non adierat, principatu exciderat, nam fi eum Agrippa 
inferiorisconditionishomo obtinuiffet, quanto magis extetrarchia 
(illuc prove&us effet) Quum igitur Romam proficifceretur , ad 
capeffendum regnum, €aiu<5 iratus eum una cumuxore in exfilium 
abegit, ubi mortuus eft. Anno primo, quo regnavit Agrippa, oc- 
cidit Iacobum, non illum, qui frater domini noftri erat, fed filium 
a g* 53^ Zebcdsei, a Paulo memoratum , qui ligno fullonis, (63) non gla- * 
dio Agrippae martyrium fubiit Hoc temporc miffus -eft Felix" 
pracfes jEgypti, qui Iudscos vexavit annos fcptcm. Legati igitur 
mifli funt ad Caium, ut eum placarent, nempe Iofephus fapiens, & 
Philo philofophus Hebrxus Alexandrinus. Anno quartoCaii Pe- 
tronius prafes Syriae iuffus collocavit imaginem Caefaris in templo 
et Synagoga Iudseorum. Completum igitur eft effatum Danielis 
de figno abominationis ftante in loco fanfto. Agrippa, exaftis 
tribus regni fui annis, venit Caefaream, ediditque fpefracula ob vi- 
tam C*faris (fervatam) Altero autem dic fpettaculorum vefte in- 
dutus ex argento contexta proceflit in theatrum primo diluculoi 
primisque folis radiis argentum ferientibus, mirum in modum re- 
fplenduit Idcirco adulatores eum Deum falutabant, quos quum non 
obiurgaffet, plaga perCuffus eft, & quinque.poft diebus exfpiravit 
Claudtus Ge/ar, annos 14. Sub eius tempore tumultus fuit Hiero- 
lymis fefto pafehatos ; quumque populus ex templo egreffurus fe 
truderet, 30000 ludaci femet ipfos comprimentes mortiii funt Fuit 
fames magna in univerfo terrarum orbe , ita ut compleretur vati- 
cinium Agabi in Act Apoftol. Difcipuli Antiocheni, quaotum xn 

facul- Digitized by Google D Y N A S T I A VIII- 5I 

facultate eorum pofitum erat, poiTexerunt, mifevuntque ad paupe- 
res Hierofolymitanos. Philolapiens ocourrit apoilolo Petro , 
qupmRomx praedicaret. Idemille fcripfitde iis qui inftituti erant 
fide Chriftiana , eos opibus curaque mtindi femet exucre , eorum 
nullum ante folis occafum aliquid guftare, ftatuere, cultum fapien- 
im fimilem effe luci, Sc operationes corporis tenebris, horum alios 
binis diebus edere, alios vero fex immo feptem. (64) Hoc tem- 8* 54* 
pore yir jEgyptius, propheta^mendax, in Iudaram venit, & 30000 
homines feduxit, qui eum fequerenturj quos quidem dcfcrto in- 
clufos in montem oliveti abduxit, Hierofolyma occupaturos. Su- 
perveniente Felice r bellum ortum eft. jfigyptius aufugit, & exer- 
citus eius interiit. Quare dicitur a Paulo * Chiliarcha : Num tu non 
fuifti iEgyptius ille &c. (65) Nero Gefar annos 14. Hic mi- 

fit Feftum, dimiffo Fclice. Primus concitavit perfecutionem con- 
tra Ciiriftianos, qua Petrus & Paulus Homx martyrii corona ornati 
Cunt. Ajino 13 Neronis rebellarunt Iudaei, mifitque Nei-o Ve- * 

fpafianum & Titum filium fuum. Primo die (menfis) Heziran 
huiusanniTituscepit urbem Iotapatam , quia audivit, ibi efle Iofe- 
phura fcriptorem filium Mattathiac , facerdotem , qui exercitui lu- 
daico praeerat. Captus autem Vefpafiano prsdixit Neronem mo- 
riturum illumque fucceffurum effe i idcirco eum non interfecit. 
Hic vero lofephus non eft Cephas, uti funt, quiputent, quia Cephas 
etiam Iofephus appellatur. (66) Poftea Romani obfederunt Hier 
rofolyma. Urgente Vefpafiano oppugnationem huius urbis nun- 
cius advenit de moi te Ncronis , de Othone, qui per tres menfes 
tyiannus exortus femet ipfum interfecit, & Vitelho, qui per ofro 
mcnfes tyrannum egit, a Romanis in mcdia urbe iugulato. Tum 

G 2 exer- Digitized by Google 5* BAR-HEBRjEI chronicon* 

cxercitus Romanus, qui cum Vefpafiano erat, eum imperatorem 
proclamavit. Vefpafianus igitur obfidione Hierofolymorum Tito 
filio fuo commiffa, Alexandriam profedus eft, qua capta mari Ro- 
mam contendit. Vefpajianus Csfar annos decejn. Hic ca- 

pitolium condidit & cyclum Alexandri* conftituit, longum 125 pe- 
~ dunu Titus filius eius, die 14 Nifanis arini (Graecorum) 3#a ca- 
ftra metatus iuxta Hierofotyma, oftavo Elulis cepit urbem, & fun- 

**& 55 m ditus delevit anno fecundo Vefpafian*. Templum combuftum eft 
die 10 Ab, antequam urbs capta erat, eodem die, quo olim exar- 
fit diebus Zedekiae. AbAdamo ad confummatamhanc everfionem 
Celapfi funt) anni543, (66*) fecundum alios 5203, a condito tem- 
plo usque ad deftru&um 1905, ab anno pafiionis 40; fecundum 
alios ab Adamo 5585* anno (Graeeorum) 383, (66**) elapfis 33 an- 
nis poft paflionem. Secundum Iofephum die 12 Nifanis erat pa- 
fcha, & vigens adhuc dies 15 in annum 381 Graecorum cadit. 

* Quod ad numerum populi, qui illo anno periit, attinet, Iofephus 

ait, fefto pafchatis oblatas effe 250000 oves, & ad fingulas oves de- 
cem homines mundos conveniffe, immundos autera, leprofos, go- 
norrhoea laborantes & infantes eas non comediffe. In obfidione 
occifi funt homines 60000, fame cohfumti funt 1100000 & captivi 
venditi 1 00000. Reliqui ad opera fervilia diftra&i funt. Hic 
fuit finis miferrimus rerum Iudaicarum Hierofolymis» De fignis (67) 
vero multis, quae in urbe acciderunt, malisque, quibus Iudaci ob- 
fidione arfti affii&i funt, tam copiofe lofephus narravit, ut parva 
tabula, qualis praefens liber eft, ea non comprehenderet. Titus 

filius Vefpafiani annosduos. HuncfenatusDeumdeclaravit, quurrn 
que hoc nomine fe Jalutari paffus effet, fubito mortuus eft. Do- 

mitia- Digitized by Google DYNASTIA VIII. 53 

miienus Cafar frater Ttti annos 16. Chaldios & philofophos Ro^ 
ma expulit, vetuitque , ne qua vitis Romae plantaretur y nec mafcu- 
fas quispiam caftraretur. Cornelia vtrgo facrificula (Veftalis) ftu- 
pri convidta viva defoflfa efh Religiofte Chriftiana indies crefcente 
Patrophikis philofophus ad magiftrum fuum Arfinorum dixit : qui 
faftum eft, ut Theodorus, princeps fapientum Athenienfiurn, Afri- 
canus philofophus Alexandrinus , Maftinus Bardiwcnfis multique ^ 

aln virum crucifixum adorarent, quanquamopulenti, (68) & dictis ^ 
fadisque clazi non converfi funt. Refpondit, etiam Deos eorum- 
que facerdotes fe illi difcipulos prarbuiflfe, illud autem, quod difcipu- 
li ehis prauis moiibus peccatisque non dediti fint, documento eflfe* 
do&rinam eorum meliorem eflfe quaconque alia* Domitianushaec 
audiens adtniratus eft, & perfequi ceflfavit, Hoc te^mporeApollo- 
nius, qui* Phylara, C68*) oftendit telefmata,& omnia ope cbemo- 
num perfecifc Dicere folebat: vae mihi, quod me antecefferit 
filius Mariae \ Nerva Gefar annum ununu ^ Tum morbo la- 

boravit, & corpore eius corrupto obiit in horto Salluftiano. Tra~ 
iantu Gefar annos 19* Hic movit perfecutionem contra Chriftia- 
nos^ qua Simeon filiusCleophae Hierofolymitanus, lohannes Apo- 
ftolus, & Ignatius Antiochenus martyrio eoronati funt* Plinius 
fecundus, praefes* C*hriftianos multos occidit^ quumque eorum mulr 
tkudinem cemeret r . valde conturbatus efh Scripfit Traiano , fe 
aiiam ftukitiam contra Chriftianos non reperiflfe y nifi quod idolis 
imniolare nollent, bdio vero eos habere adulterium r caedem y & 
ijnodeunque aliud turpe fadum , quac quidem edo&usCacfar prseee- 
pit, ut non inquirereutur r fed quando horum aliquis reperiretur, 
condemnaretur, nifi focrificaret. Anno eius 10 Galenus medicus 

G 3 natus Digitized by Google 54 BAR-HEBR/EKCHRON-ICON 

natus eft. Vergente eiu$ imperioIudaeiinCyproeverterunturbem 
Salomona, atque Graecos, qui in infula erant, occiderunt. ludxi 
in Libya Grsccos, qui ibi erant, commoverunt Similiter illi, qui 
Cyrene, Thebis, Alexandriae, & in Mefopotamia vixerunt, nec non 
Iudxi iEgyptii defecerunt, regemque fibi conftituerunt, Lun\pifum, 
qui aflfumtis rebellibus ivit in Iudaeam. Vicerunt igitur Iudaci ubi- 
que locorum. Bafilides princeps haerefeps gnofticae, vel colentiurn 
•ferpentem innotuit. Adrianus Gefar> annos 21. Poftquam 

Pag- 57* annum unum regnaverat, debita & tributa multa multis remifit, 
combuftis fchedis, quibus urbium incolae ad folvenda debita obftri- 
<fti erant. Anno eius 4 defiit i*egnum Edeffenum, quod pracfccti 
-gubernarunt aeque ac cetera loca. Ann^ ^ius 5 ftuvius Cephifus 
inundavit Eleufinam, quem Adrianus ponte coniungens Athenis 
hyemem exegit. Hoc tempore vixit Claudius Ptolemaras, Aftro- 
nomus , qui Magcftum confecit et Syntaxin infcripfit. Eius prae- 
ceptor ftiit Galcnus mcdicus. Secundus philofophus mutus ceie- 
bratur, quem quum Adrianus admiratus eflet, filentium eius folvi 
voluit At ille usque ad mortem adverfatus eft. Iudacus quidam 
Barcocheba rebellavit (69) in Iudaea captivos abduxit, eosque, qui 
l . eum non receperunt, interfecit. Imperator vero mifit exercitum, 
qui Iudaeos perdidit & Hierofolymis funditus everfis, urbs ibi con- 
dita eft, quae ^tlia Adriani appellabatur. Illucpopulos peregrinos 
deduxit, Iudaeis aurcs prscidi iuflit, illisquc mandavit, ut ne ex lon- 
ginquo quidcm ad locum iftum refpicerent. Philofophi Chriftiani 
Crotus & Ariftides Athenienfes apologiam pro doftrina confcripfe* 
runt. Pariter Serenus, praefecftus, imperatori fcripfit, iniquum efle, 
ut propter folum nomen inculpati occidantur, Refpondit impera- 

tor, Digitized by Google t) Y N A S T I A VIII. 55 

tor, eos absque culpa non interficiendos efle. Diebus eius conci- 
limn primum habitum eft Nicaeae, (prsefentibus) 43 epifcopis, qui 
Sabeilium condemnarunt, unam perfonam in trinitate ftatuentem, & 
*VaIentinum, qui ex coelo dominum noftrum corpus attulifle afleve- 
rabat. Tttus Antoninus C<efar, qui pius (tvo*Qfi?) cognomina- 

tus eft, nec non iuftus, pater uita cum filiis (uis, annos 22. Hic 
prarcepit, ut Chriftiani nulla perfecutione vexarentur. Eius tcm- 
pore floruit Galenus, quem quidcm non tcmpore Chrifti domini 
noftri vixifle, ut nonnulli perhibent, ex vcrbis ipfius Galeni patpt. *& ^°* 
Affirmat enim initio prioris partis Anatomices, fe fub principio 
imperii Antonini Caefaris, quum prinia vice Romam adiret, librum 
primum Antomices compofuifte. Dhtit etiam in commentario -m 
„Phatdonem Platonis: Confpiciuntur viri ifti quiNaziraeivocantur,, 
„quiarnigmatibus & miraculis fidem fuam fuperftruxerunt. Horum„ 
„non*) pauci revera phiIofophi*funt. Amant enim temperantiam,,, 
„perfeverant in ieiunio, adhibentque curam ut niliil guftent. Sunt,, 
„etiam infcer eos , qui per totum vitac eorum fpatium matrimoj^ia,, 
f ,non celebrant. „ Contendo ego, hoc efle indicium vitac mona- 
fticqp, quae poft afcenfum domini noftri intra fpatium centum anno- 
rum innotuit. Colliguntur ab afcenfu domini noftri ufque ad mor- 
tem Galeni fecundum accuratam fcriptortim fententiam anni 160. 
Galenus Pergamo oriundus fuit, qui multos libros fuper arte medi- 
ca fcripfit, quorum circiter centum hodie fuperfunt. Renovavit 
medicinam Hjppocrateam, qux neglefla iacebat (70). Quum por- 
~tenta & fanationes, quas Chriftus dominus nofter perpetravit, ei 
narrarentur : refpondit, fe non dubitare, quin adiutus potentia di- 
vina haec fecerit. Interroganti , ubinam aliquis difcipulorumeius 

com- Digitized by Google 56 -BAR-HEBRiEI CHRONICON 

commoraretur, refponfio data eft, Hierofolymis commorari. Viam 
igitur ingreflTus eft Hierofolyma verfus , fed quum in Siciliam per- 
veniret : mortuus ibi eft anno aetatis 88* Inkio jfiliano medico in 
difciplinam traditus eft Galenus. Ille quum morbus lethalis Antio- 
chiae incolas invafliflet, theriacam compofuit, & illuc profe&us eam 
aegrotis epotandam dedit* Qui eam, poftquam acgrotaverant, bibe- 

. runt,partim reftituti funt, partim perierunt Quiautemantemor- 
Pag. 59* ^ um eam kiberunt °nines fanati funt. Claudius Ptolem*us multos 
libros argumenti aftronomici confecit. Horum pracftantiffimi funt, 
magnus liberSyntaxeos, liber geographicus,liber parapegmatum C7 1), 
liber quadripartitus aftrologiae. Hle primus fecit fphaeram ameam 
expanfam, quae corium referat. Hoc tempore vixit Aleiander A- 
phrodifienfis, qui libros Ariftotelis commentariis illuftravit, qui a 
Graecis, & adhuc a Syris atque Saracenis optimi habentur. Multac 
etiam inveftigationes & difquifitioncs fuerunt inter eum & Gale- 
num, (appellatum) caput muli propter pertinaciam eius in inve- 
ftigando & difceptando. Hoc tempore etiam vixit Theon Geome- 

. tra Alexandrinus. Suntinter libros eius, qui fere pertotumorbem 
celebrantur, liber proprietatum circulorum acneorum , quibus ob- 
fervationes motuum planetarum conficiimtur, & liber canonis, quo 
expofuit rationem, fecundum quam mutatio punftorum tropicorum 
computanda eft, fi quidem per intervallum 80 annorum unum gra- 
dum (fuig*) usque ad gradus odo progrediuntur & deinde rever- 

. tuntur : quod quidem Ptolemaeo non ita vifum eft, quia absque fub- 
fidio hoc computi revolutionum coeleftium explentur fcilicet ope 
inftr umentorum bbfervationibus inferyientium (7 1 . a.) Scripfit etiam 
librum de aftrolabio , & librum ifagogicum five introdu&orium ad 

Syn- Digitized by Google D Y N A S T I A VIII. j? 

SyntaxinPtolemxi. Marcus Aure/ius, cum filiis fuis annos 19» 

Initio regni ipfius Vologefus rex Parthorum multas provincia* Rq^ 

manolrum devaftavit. Tum filii ipfius Antoninus Sc Lucius Parthia 

potiti funt. Bellum fuit Romanis cum Germanis, Cauris Sarmatis p ae g^ 

& Dacis, quos Lucius vicit, ideo imperator (*uro*$**»{) appellsfc- 

tus. Poftnovemannosmortu^sett. Tum Antoninus frater ipfius 

in imperii focietatem affumfit Commodum filium fuum. Antoni* 

nus morbo correptus in Pannonia diem fupremum obiit, & Coirw 

modus filius ipfius, poftquam regnaverat annos 13, ftrangulatus 

eft in domo Veftiliani.. In Capitolium fulmen ruit & bibliothecac^ 

paktium & aedes Veftae conflagratae funt Perttnax Ctfar 

fex menfes, deinde occifus eft. Severianus Cefar annos 18* 

Anno eius primo bellum graviftimum exortum eft inter Iudacos & 

Samaritanos. Ab anno eius nono usque ad finem vits concitavit 

perfecutionem magnam contra Chriftianos, multique martyrii co- 

rona ornati funt. Profe&us autem contra populos barbaros, qui 

indepreflis locis regionum montanarum occidentalium feptentrio- 

nem verfus fitarum habitant atque Romanos in confiniis eorum 

perturbarunt, ibi obiit vel fecujidum alios interfeftus eft. An» 

tontnus Cefar fi/ius Severiani annos quatuor. Illos, qui propter fi- 

dem in exfilio degebant, liberavit. Occifus eft in Mefopotami* 

inter Haranem & Edeflfam. Macrinus annum unum, quo circenfes 

Vulcanalii (*j£**<rw Hpamw) Romx combufti funt, & ipfe in Ar- 

chelaide occifus eft. Antoninus Gefar Heltogabalus annos 4. 

Eius tempore Nicopolis Palacftinse, quae eft Emmaus, condita eft. 

Ei exftruendae praefecit Iulium Africanum fcriptorem Chronico- 

rum. Alexander Gt/at filius MarttM annos 13. HaecMamaca 

H credi- Digitized by Google 58 BAR- HEBRiEI CHRONICON. 

C M r ttedidit * n Chriftum, & Chriftianos valde adiuvit. Anno eius3, 
p* r qui fuit 542 Graecorum, Perfis imperavitArdafchir filius Phabechi, 
coepitque poftremum regnum Perfarum , quod Safanitamm dicitur, 
duravitque annos 418, donec, orto regno Arabum, defiit (72). 
Maximinus Cafar annos 3. Hic duftus odio eius, qui ante eum im- 
peravit,excitavitperfecutionem Chriftianorum, qua martyrium fubi- 
erunt Sergius & Bacchus, qui in IVfefopotamiam mifli funt, & Cy- 
prianus epifcopus, multique alii usque dum interfeftus eft ipfeMa- 
ximinus Conaae (Aquileiae.) Gordianus Ce/ar annos fex, & in- 

•terfedus eft in limitibus Perfiar. Eius tempore occHus eft Manes. 
Pbi/ippus Ctfar annos feptem. Eius tempore ceflfavit perfecutio 
Chriftianorum. Anno eius primo Schabor (Sapor) filius Ardfchiri 
in Perfas regnavit annos 31. Eius tempore millefimus annus ur- 
bis conditac, Rgmae expletus eft, & animalia in Circo magno occifa 
funt, quum agon mille annorum ageretur, fpeftacula Martis hocftu 
ederentur, Cper triduum vigilia erat) & * Atlas (mons) per 40 (dies) 
ae fi natalia Romae eflent, curreret. Theatrum Pompeii & He- 
catoftylon, five fex columnarum incenfum eft. Philippus (73) a 
Decio occifus eft. Decius Cafar annum unum. Hic Chri- 

ftianos valde perfecutus eft, eiusque tempore feptem iuvenes Ephefo 
profugi in fpelunca fe occultarunt Multi eum timentes fidem abne- 
garunt. Ulo occifo & tumultu fedato , apoftatae Romam venerunt 
& veniam expetierunt, quam Novatus recufavit. Vocatiis fuit 
pracful Cai*thaginenfium(74). Gallus & Volufianus Caefares, 

annos duos. Occifi funt in foi*o Flaminii. Hoc tempore invaluit 
p *„ (75) morbu9 peftilens in orbe, pracipue in jEgypto. Va- 

Urianus & Galienus Gcfares annos 15. Perfecuti funt Chriftianos. 

Sapor Digitized by Google DYNASTIA VIII. 59 

Sapor filius Ardfchiri, rex Perfarum, Syriam, Giliciam & Cappadd- 
ciam vaftavit Gothi , traiedo flumine Danubio , multos homines 
exprovinciis captivos abduxerunt. Valeriano in Perfida dedudo 
Galienus Chriftianis pacem reddidit. Claudius Gefar, annos 3. 

Hoc tempore Bruchium Alexandriae deftruitur. Bello vexatus obiit 
&audius Sirmii. Figura coronae vifa eft in coelo. Aurelia- 

mts C*far, annos fex. Anno eius "primo (76) Palmyrenorum & 
Gallorum fibi fubiecit. , Ifto tempore innotuit Manes. Filia fua 
Sapori in matrimoniuip locata pacem ciun eo iniit. Sapor urbem 
inPerfide condidit, quae Conftantinopoli fimilis erat, & Gandifa* 
pur vocabatur, quamque uxori Romanae habitandam conceflit. 
Advenerunt cum ea periti medici Graeci, qui medicinam Hippo- 
crateam in Oriente propagarunt. Fueruntetiam inter Syros pr*- 
ftantes medici e. g. Sergius Refainenfis, qui primus libros philofo- 
phicos & medicos ex lingua grarca in fyriacam convertit, & Atha- 
nafius Amidenfis, & Philagrius, & Simeon monachus, cognomento 
Taibutha , & Gregorius epifcopus & Theodofius patriarcha & Ho- 
nainus pracftantitiimus filius Ifaaci, aliique multi liis pofteriores us- 
que ad hodiernum diem. Hi omnes Syri funt Aaron vero 
presbyter, non fuit Syrus, fed Gofius quidam Alexandrinus librum 
eius e gracco fyriacum fecit. (77) Aurelianus muros Romanos ae- 
dificavit. Quum perfecutionem Chriftianorum moviflet, fiilmen 
ia eum ruit, quo ta&us obiit. Tacitus Cefar menfes fex. 

Oecifus eft apud-Pontum. Hoctempore regnavit in Perfide Hor- Pag. 63. 
misdas. Florianus Cefar^ menfes a. Etiam ille interfe&us 

eftTarfi in Cilicia. Probus Gefar annos 7. Ab hocanno 

in Perfide regnavit Warharan annos tres, quem excepit filius eius 

H a Warha- Digitized by Google 6o BAR-HEBRiEI CHRONICON 

Warharan annos 17. Saturninns pratfes, qiram animum induce- 
ret, defe&ione fafta, Romanis imperare : Antiochiam condere coe- 
pit, fed Apameae occifus eft. Etiam Probus Caefar occifus eft Sir- 
mii. Carus Gefar annos duos. Caro mortuo in Mefopotamia, 

fiUuseiusNumeriusinAfricaoccifus eft. Carinusaliuseiusfilius in 
bellocumGermanisfortuitoocciditur. Diocletianus Ge/ar annfcs 

' 36, quando tres afii fimul ciim eo regnarunt, fcilicet Maximianus, qui 

filiam fuam Diocletinam ei nuptum dedit, & Herculius cognomi- 
natus eft (Hiambo Orientem communiter adminiftrarunt) & Ma- 
xentius filius Maximiani, qui Rom* gubernavitj & Conftantinus in 

C 284* Gallia & Britannia. Ab anno primo Diocletiani , qui eft annus 
595 Graccorum & annus 5775 ab Adamo, abhinc (inquam) incipit 
*ra jEgyptiorum. Ifto tempore rebellavit jEgyptus, quam Roma- 
ni invaferunt et occuparunt, occifis multis. Anno 11 Diocletiani 
regnavit iri Perfide Narfes annos 7, & poft illum filius eius Hor- 
misdas annos 5. Antio 19 Diocletiani, appropinquante fefto mag* 
no pafchatos, prscepit, ut ecclefiac Chriftianorum funditus tolleren- 
v tur, fcriptaque comburerentur, & omnes, qui facrificare nollent, 
morerentur. Multi martyres eledi & validi confummati funt, 
Cex. gr. ) Sergius & Bacchus. Lingua Romani abfciffa eft, eiusque 
diebus Nicolaus martyr condemnatus eft atque Azaziel Samofate- 

Pag. 64. nus martyr illuftris. Diocletianus a Deo caftigatus quum puden- 
da eius foeterettf, fenfit plagam hanc divinam efle* fcripfit igitur 
quorumque locorum Chriftianis ritus fuos publice fervandos , ab 
itlisque ecclefias ocdificandas eflfe- Idcirco Maximinus invitus per- 
fecutionem fuftulk, & paulo poft commentuseft, Deos fibi reve- 

lafle, Digitized by Google DYNASTIA VIII. 61 

lafle, atquum effe, ut Chriftiani $x urbibus io agros eiicererttur. 

Cbmmota iterum perfecutione Deus terram fame & peftilentia ca- 

ffijgarit, ita ut modius tritici 350 obolis venderetur, & decem ca* 

davera in unum fepulcrum proiicerentur. . Maximianum, vigente 

befld, quod cum Armenis gerebat, tetigit virga iuftitix; gravimor- * 

fo correptus obiit tum ille tum Diocletianus. Cmffantinus 

Mtgtms fuit diebus Diocletiani imperator in Gallia, & pater Con- 

ftantini Vi&oris, poftquam biennium regnaverat. Ufus eft matre 

Helene(78) Hic Conftantinus lepra affe&us Sylveftri episcopi 

Romani inftitutioni traditus eft. Credidit igiturbaptizatus & fana- 

tus eft. Regnavit autem annos ia. Anno regni ehis oflavo regni 

focium (ibi afcivit filium fuum Conftantinum Viftorem. Con- 

fimmus ViSvr filius Conftantini Magni 32 y prarter tres annos» 

quibus cum patre fuo regnavit. Imperator autem con/titutus eft & 3*3- 

anno Gratcorum 623, elapfis inde ab Adamo annis 58i7> fecimdum 

*ftos 58i3» Anno 2. eius regnum in Perfas capeffens Sapor filius 

Hormisdae Tegnavit annos 69. HicConftantinus quum bellum in- 

ferret Maxentio tyranno, vidit in meridie crucem inftar columnx 

lucidac, inacthere, cui infcriptum erat: In hoc vinces. Noftu ap- Pag. 65. 

paruit ei dominus nofter, & dixit : fac tibi (fignum) fimile eius quod 

vidifti, & vinces. Quod cum fecerit , vidus eft Maxentius tyran- 

nus, atque in ftumine Danubio fubmerfus eft- Quapropter fides 

eius uxorisque Diocletianae , filix Diocletiani, ethnici , magis con- 

femata eft. Anno eius tertio inftauravit Byzantium, eiusque mag- 

Kttudmem quatuor milliaribus auxit et imperium Roma Byzantium 

transtulit. jEdificavit ibi ecclefias facras Irenac & duodecim apo- 

ftolis. Ingenuos in coloniam diduxit, idola diruit, neque ethnico- 

H 3 rum Digitized by Google 62 frAR-HEBRiEI CHRONICON 

nim quispiam coluit Mater ipfius Helene, imperatrix, Hiero- 
folyma profefta eft, in crucem Domini noftri inquifivit, eamque in- 
venit. | Partem eius in templo pofuit, quod fuper fepulcro con- 
didit,& refiduum imperatori mifit. Tempore Conftantini Vi&oris 
• Iberi in Chriftum credidcrunt legatisque ad imperatorem miftis 
afciverunt epifcopos & presbyteros, atque baptizati funt. Simili- 
ter Sarmats, Gothi, Scythas, ab imperatore vi&i, crediderunt & 
baptizati funt Ecclefiam magnam iuxta quercum Mamre, ubi 
Abrahamo revelatio contigit, «dificavit, etiam Baalbeci in Phoeni- 
cia ecclefiam condidit j in qua quidem urbe incolae in magno erro- 
re verfantur, fiquidem uxores illis communes funt, neque de ftir- 
pe cuiuspiam conftat. Praepofito illis epifcopo pedgtentim corre&i 
funt. Antiochiae condidit templum o&agonon, iunftoque Danubio 
ponte exercitus eius tranfiit, Scythasque fubiugavit, quos ad fidem 

C. 366. perduxit. Concilium univerfale coegit, 318 (epifcopis & presby- 
teris congregatis) fidem firmavit, anno Graecorum 677 , atque Ca- 
nones ieiunii & pafchatos ordinavit. Eius diebusSapor rexPer- 
fiae Chriftianos, qui in ditione eius erant, perfecutus eft, & Nifibin 
obfedit, fed pudpre fuflfufus revertit,preces fundentibus. Mar laco- 
bo & Mar Ephrartno. Iratus in reditu Mefopotamiam vaftavit 
Conftantinus, quum Perfis bellum illaturus usque ad Nicomediam 

Pajj. 66. P r ocefli(Tet , morbo laboravit ibique mortuus eft. Teftamento, 

quod fecerat, atque in manus cuiusdam presbyteri Ariani tradide- 

rat, regnum tribus fuis filiis divifit ; mortuo eo corpus Conftanti- 

nopolin delatum eft. Jresjltii Confiantini Vidoris annos »4. 

.Conftantinus Vidor tribus filiis gavifus eft, quorum natu maximus 

.a patre nomen Conftantini ducebat, alter Conftantius & minimus 

Con- Digitized by Google DYNAST I A VIII. 63 

Conft&ns ap pellabatur. Maiori Conftantinopolis concefla eft, quum 
Cs&radhuc in vivis eflet, alteri Antiochia et tota Mefopotamia, 
Oriensque, natu minimo Roma. Mortuo Viftore filius eius fecun- 
dbs, quia propius aberat, advenit & foedus cum presbytero Ariano 
ftncivit, qui omnes ftatuentes filium *ri*p efle, perfequebatur. Te- 
flamento fibi tradito patrem in loculo aureo (depofitum) in urbem 
regiam deportavit. Sapor audiens Viftorem mortuum efle Nefibin 
ifeerum oblbdit, quse in confiniis Romanorum & Perfarum fita eft; 
atque etiam Antiochia Mygdonia appellata eft. Hanc 70 dies ob- 
fidione cingens propugnacula contra eam ftruxit, & obftacula flu- 
Xtu fluminis Mygdonii , qui in Mediam urbem binis canalibus per- 
floit, oppofuit. . Effufis igitur aquis fuper muro, *nec opino impe- 
fla murus ruit. Quum igitur Sapor crederet, fe : absque labore 
iirbem occupaturum efle, vidit alium murum novum, qui iam pridem 
fhru&us erat. Etiam beatusEphracmus murum afcendit ad execrandum 
barbaros, atquefufis precibus, Deus illis infeftorum farraginem & cu- 
tices immifit, quibus praecipue elephantiopprimerentur, ita lit pellis 
eorum abrafaeflet. Etiam in nafos & aures equorum afcenderunt, & C 313, 
♦corporaeorum difcerpferunt,qui abieftis equitibus aufugerunt. Sapor 
pudore obrutus rediit. Conftantinus natu maximus qui urbem regiam 
poflidebat, quum ad Conjftantem, fratrem natu minimum Romx domi- 
auih veniret,occifus eft a militibus Cratris fui minoris,& duos filios re- 
iquit,Gallum&lulianum.TumConftantius patruus eorum vel inter fra- 
tres patris eonim medius, quiaadolefcentes erant, praecepit,utdo&ri- p^ g* 
naimbuerentur in oppido Macellaiuxta C«fareamCappadoci«, ubi duo 
fcdores erant & ecclefia S. Mamaco adificata erat. Quum autem educati 
^flent, maior horum,fcilicetGallus,imperator conftitutus eft,qui paulo 

poft Digitized b*y Google 64 BAR-HEBR;EI CHRONICON 

poft contra patruum , a quo eledhis erat, rebellavit. Mifit igitur 
imper&tor, patruus eius , (iegatum ) qui eum occideret. Fratrem 
eius minorem i. e. Iulianum in cuftodia pofuit Poftea Eufebia 
regina ab imperatore impetravit, ut Athenas eum mitteret philo- 
fophia imbaendum, ubi cum M. Ba(ilio, Gregorio Nyffeno fratre 
eius & Gregorio Theologo Nan^ianzeno vixit , didicitque. Bafilius 
quum inquietum eius animum videret, vaticinatus eft, eum eth- 
nicum fore, dixitque: Vac Romano iinperio, quod talem (virum) 
aluit! Conftantius, imperator, frater inter tres medius, Emidam 
amplificavit & Auguftam nominavit. Conftans, natu minimus, qui 
Romat (erat), poftquam fex annos imperaverat, a militibus dolofe 
' interemtus eft. Magentitis tyrannus occupavit omnem Italiam & 
Africam , atque Sirmii imperator proclamatus eft. Quo audito, 
frater medius impetum in tyrannum fecit, eoque occifo elatus Ro- 
mam ivit* Conltantinopolin reverfus lulianum, patruelem fuum, 
imperatorem proclamavit eique nuptum dedit Helenam fororem 
fuam, quae Conftantina appellabatur. Iulianus contra Gallos miffus 
vicit, & profpero fucceffu ufus fuperbivit, elatoque animo fe geftk, 
atque a Romanis imperator declaratus eft. Conftantius patruus 
eius/quum haec audiret, commotus & repeAte baptizatus eft ab Eu- 
zojo Antiocheno , Iulianumque aggreffus i/iter Ciliciam Sc Cappa- 
dociam Mopfocrenis obiit. lulianus Varabetes i. e. infidelis, 

filius natu maximus Vi&oris , annos %. pratter illos quinque , jqui- 
bus cum patruo fuo regnavit t Athenis arte magica imbutus eft, 
&, mortuo patruo, imperioque Romano tum temporis vires acqui- 
Pag. 68» ren te, ferociter egit, profperitati fux confifus eft, (ibique perfua- 
(it, dacmones eimi exaltaturos effe* Coepit igitur aperire templa 

idolo- Digitized by Google DYMASTIA VlUi 6$ 

idolonun, & facrificare. Quamquara philofbphum fimularet, dunt 

coqoos & inftitores removeret : os tamen eius ad ridendum aper- 

tamfuit, linguamque adconvicianduniadhibuit.. Conftantinopo- 

lin profe&us imperator deciaratus eft. Antiochia? quum pretia 

rerom venum expofitarum diminueret, probris affe&us eft abAn- 

tiochenis, qui paululum tumultuati erant, barbamque eius proli- 

xam irriferant Pro illiS autem , dum eos. perdere volebat, Liba- 

nius fophifta orationem deprecatoriam obtulit. Imperator igitur 

verbis tantum eos obiurgavit kamque fopivit. Impofuit impius 

ille binaram menfarum alteri aurum, akeri thus atque ignem. 

Quicunque aurum expeteret, pofito thure fuper igni coram idolo, 

aurum fumfit. Dimiflis eunuchis , camelis, afinis & mulis a mi- 

nifterio eius , equos tantum reliquit* Chriftianis prohibuit, quo 

minos lihros philofophicos legerent. Struxit acdificia, ad alendos 

orphanos, viduas & pauperes* qua fpecie fimplicibus impofuit. 

Petiit ab Eddfenis, ut eum reciperent * qui quum renufirent, miffis 

iis^ Harranem tranfiit, & idolis immolavit, ac Iudacos honoravit. 

Qua quidem re audita Chriftiani Edefleni zelo afFefti funt, omnes- 

qae Iudsos, qui penes illos erant, occiderunt. Iuliano, qui ubi- 

quelocorum divinationi & pracftigiis operam dedit, contigit vati- 

cinium,quod dixit: Ecce ego Mars ante te incedo, tibi auxilio fu- 

turus. Huicconfifus re&a in Perfiam contendit ftipatus militibus 

395000, atque Seleuciam & Ctefiphontem cepit. Quare Sapor 

Peria legatos ad eum mifit, ut parvam imperii fui partem ei offer- 

ret,reliquam fibi vindicaturus i quod quidem recufavit. Proelium 

itaque commiflfum eft inter Romanos & Perfas iuxta littus Tigris. 

Quum verolulianus equo ve&us milites incitaret,&de prosperitate fua Pag. 69. 

I gloria- Digitized by Google 66 B AR - HEBRjEI CHRONICON. 

gloriaretur: fubito telum advolavit, eumque qua coftam percufTitj 
cecidit igitur. Fertur volam fanguine fuo implevifle , & coclum 
verfus fparfiffe, his verbis ufus: Vicifti me o Iefu Galilate \ haeredi- 
tare ergo una cum divinitateetiam regnum. San&o cuidam reve- 
latum eft, unum quadraginta martyrum eum telo traieciffe. - /#- 
vinianus fideiis. Poftquam Iulianus obierat, & exercitus Romano- 
rum proftratus erat, potiflimum fame, fiquidemSapor vias, quibus 
commeatus adportari poterat, occupaverat: exercitus regem fibi 
expetivit, elegitque Iovinianum fklelem, qui fuerat Chiliarcht. 
Hic vero quum iuraret , fe ethnicis imperare nolle : omnes excla- 
marunt: Chriftiani omnes fumus. Gaudio lacrymx mixte fue- 
runt. Fixerunt igitur in medio crucem , eiusque faftigio coronam 
knpofuerunt. Poftquam fe incurvaverunt, crucemque adorarunt : 
(umferunt -coronam y eamque capiti Ioviniani impofuerunt. Hic 
igitur humiliter Saporem adiit, qui quum affereret, fi Romani Per- 
fis (regionttn) usque ad Euphratem cederent, non dfctplius flagra- 
turum effe bellum , quod inter eos exarferat: Iovinianus Nifibin 
tantum Hbenter illi dedit , illumque pacavit Pace compofita an- 
norum 30 , ab utraque parte gaudium erat , & bina caftra adunata 
funt. Iuliani etiamcuram egit, eumque inloculoreconditumTarii 
fepeliri iufltt, ut narrat Socrates. Poftea Conftantinopolin dedu- 
<ftus efti qua de caufa Themiftius philofophus patrueles Iulianire- 
prehendit, quod.non Deum, fed regiam dignitatem, honore pro- 
lequerentur, eiusque rationem haberent. Iovinianus redux exPer- 
fide, traie&a Cilicia, pervenit ad fretum. In urbe, quae appellatur 
Dadaftana, in confiniisBithyniar & Galatiac morbo iliorum labora- 
vit tempore hyberno^ ibique vita defunftus eft. Valentinut- 

nus Digitized by Google DYNASTTA VIII. &f 

ms & Valens fratres, annos 13. Ille exurbe regionis Pannonix 
Cibala orkmdus fuit, & validus erat atque fapiens. Fratrem fuum Pag. 70. 
VaJentem Orienti prafecit. Romam profeihis Gratianum filhim 
fimm Auguftum proclamavit, & confiriem c:nftituit. Anno eius 
decimo Perfis impeftre (ccepit) Ardefchir filius Saporis, quatuor , 

annos (regnum continuans). Hoc tempore Procophts rebellavit / 
contra Valentem, fcd Conftantinopoli captus binis arboribus alli- 
gatus, & divTulfus eft. Quum Valens iter in jEgyptum faciens per- 
veniffet Marcinopolin, magna tempeftas orta, & mare commotum 
efty ita ut naves minores muros urbis tranfilirent, et mare locum 
funm relinqueret, atque naves maiores tanquam in arida remane- 
renfc Incolas urbis ad pracdandum adcurrentes mare , quod re- 
vertehatur, oppreffit. Submerfi itaque funt. Valentinianus , vi- 
vente adhuc uxore eius, aliam duxit, excellentem pulcritudine, &, 
lege fublata, cuique permifit, binas, (i vellet, fimul uxores ducere. 
Quum Sarmatis bellum illaturus effet : illi timore perculfi, legatio- 
ne mifla, pacem rogarunt. Legatis afpe&is quiftolidi erant, al- 
ta voce exclamavit, male de imperio Romanorum conftitutum effe, 
quum popuks, qui uti ille ftolidus et infirmuseffet, Romanos 
bello laceffere auderet. Quo quidem elamore ruptac funt venac 
coiH multoque fangutne eflfulb mortuus eft. Quia autem filhis 
eius natu maior non aderat: copiac colledbe, imperatorem crea- 
xunt filium eius natu minorem ex Iuftina, uxore eius altera, quam 
propter pulcritudinem duxerat. Filius hic a patre nomen forti- 
tus erat. ValensGratianumexercitui praefecit, illique bellumcum 
Gothis commifit, at non profpera fortuna. Valenti vaticini- 
um contigit, quod fcilicet ille, cuius nomen Iitera Thau inciperet, 

Ia m fibi Digitized by Google 6B BAR-HEBRjEI chronicon 

fibi in regnum fucceffurus effet Iuflit igitur quemcunque, qui 

appellaretur Theodorus, Theodotus, vel nominibus horum fimili- 

bus, occidi. Hoc tempore in aere -vifi funt homines formam ar* 

matorum in nubibus indu&i. Antiochiac infans natus eft , uho 

oculo inter loca, ubi bini oculi effe folent, quatuor manibus, & 

p pedibus atque barba praeditus. Hoc tempore infurrexerunt Ara- 

* # # bes contra Romanos, fed Arabes, quibus tum faemina, cuius no- 

men erat Maavia, imperavit, cum Romanis conciliati fuut, atque 

Chriftianam religionem amplexi epifcopum (ibi expetierunt Mo- 

fem monachum, qui illis iuffu Valentis praefe&us eft. Gothi & 

Iberi invaferunt regiones imperii Romani , & Scythiam, Moefiam, 

Thraciam , Macedoniam , Achaiam & totam Graciam vaftarunt. 

Valente Conftantinopoji bellum differente , quia Gothos & Iberos 

metuebat, populus univerfus clamavit : Da nobis arma, & dimica- 

bimus. Imperator igitur iratus exiit & minatus eft> fereducem 

in campo* extra urbem ignominiam ulturum (79) effe. Abiens 

viftus eft, & in oppidum quoddam aufugit,quod quumbarbari cin- 

gerent: in ambitu eius dccultatus eft, fub ftramine delitcfcens. 

Gothi, illo non iovento, ignemtoti oppido iniecerunt, atque etiam 

ipfe crematus eft. Grattanus filius Valentiniani, annum unum. 

Hic qqum diebus patris fui imperator creatus effet, imperio potitus 

eft poft Valentem. Fuit iuftus, verecundus, et laude digniflimus^ 

aeque fimilis patri fuo Ariaijo, vel patruo. In imperii confortium 

adfumfit Theodofium magnum , qui ex Iberia Hifpartica originem 

duxit, quia Theodofius Gratiani curam gefferat , eumque imperato- 

rem creaverat, antequam Valens crematus fuerat. Hoc tempore 

Maximus quidam Gratianum Iloma: dolofe intcrfecit, regnavitque 

Valen- Digitized by Google D YNASTI A VIII. 69 

Vaientinianus frater eius natu minor Romar. Theodoftus M. 

annos 16. Occifo Gratiano & fratre eius Valentiniano Romse im- 
peiante Theodofius folus Conftantinopoli & toti Orienti imperavit; 
Fwtvir fortis, fapiens, atque in rebus bellicis expertus, atque pe- 
detentim barbaros inThracia vicit. Anno eiuss mortuus eft Ar- 
defchir , cui Sapor , filius , fucceflit , qui quatuor annos regnavit. 
Annd eius 5 Perfis imperare (coepit) Varren Germanfcha, (regna- & ' *" 
fttqu?) annos ia. Theodofius una citm Valehtiniano coniun&is 
viribus tyrannum aggrefli funt, qui Gratianum occiderat, illoque 
ocrifo ambo elato anintoRomam intrarunt. Roma reverfus Thef- 
fidonicx aegrotavit, ubijquum exploraflctAchiluffcm (Bafilium) epis- 
copum, & cognoviflet eum non efle Arianum , ab eo baptiiatus Sc 
fimatus eft. Venit deinde Conftantinopolin & sedificavit ecclefiam 
Anaftafii curatheologi magni, qui adhuc ibi eft (80). Theodofio fi- 
Kus Honorius natus eft ex Felcida impcratrice, quac valde dives fuit 
& divitiis atqueopibus fuis aegrotos eosdemque egenosadiuvit,dum 
Xenodochia ecclefiaftica vifitaret. TheOdofius, quibellamultacum 
barbaris geflfr, urbibus tributum impofuit, quod Antiocheni folve^ 
re recufantes eo iracundiae proceflerunt, ut ftatuam Pelcidae impe- 
ratricis in urbe erec^am in plateam proiicerent. Hoc tempore ilk 
mortua eft. Quod quum rex audiret, magnas ftrages ibi edit. Bea- 
tns vero Macedonius ad imperatorem literas mifit, quibus ei fa- 
dum exprobraret, quod propter imagincm aeneam in imagine huma* 
ni perpetraverat. „ Homines, creatos fecundum imaginem Dei, 
„perdidifti. Nobis quidem facile eft, multas imagines aeneas con- 
n fkre. Tu veroneminimam quidem partem eorum, quos per- 
„didifti, reftituere potes. „ Regcm, his auditis fenis verbis, poe- 

I 3 nitiut, Digitized by Google 70 B A R-HEBR JEl CHR 0NIC0N 

nituit; litterasque ad confolandum populum fcripfit. Hoc tempo- 
reTheffalonicac, quac fuit caput Italiae, feditio orta eft, & pracfe&us la- 
pidatus. Imperator iratus poenam exigi iuffk, atque occifi funt in- 
nocentes cum reis , 7000. Quapropter Ambrofius episcopus filn- 
ftus imperatori Mediolanum adventanti extra portam ecclefiac ob- 
viam ivit, eumque cohibuit his vcrbis: „Nonpermittit tibrgloria 
Pag.73. „regia, ut te ipfum nofcas , abi, nec peccatum tuum amplifica, fi 
„quidem oratio Deum ad iram commovet. „ Imperator fuaviter 
pKohibitionem accepit , nec abfolutus cft , donec in fe reciperet, 
ut inveftigatio , unde catdes origincm duxerit, per triduum dura- 
tura & ceffante ira, atque re ex iufto conficterata, decretum pro- 
diturum fit. (80 *) Ecclefiam ingreffus , non ftans fed humi pro- 
ftratus precabatur: Adhatret, inquit, anima mea pulveri , vivifi- 
came verbo tuo. Anno 13 Theodofius filium fuum Arcadium im- 
peratorem Orientis cveavit. Biennio poft Eugenius & Argobaftus 
Romac eunuchum Valentiniani feduxerunt, ut imperatorem fuffoca- 
rct. Qua quidem re audita Theodofius, feftinanter Honorium fi- 
lium fuum natu minorem imperatorem Occidentis proclamavitw 
Aggreflus.tyrannum Eugenium exercitum barbarorum, qui cum 
eo erant, fuperavit. Barbari videntes fe vinci, clamaruntveniam- 
que rogarunt. Imperatore igitur poftulantc, tyrannum tradi, cito 
prehenderunt eum, quiquum ligatus in pratfentia imperatoris effet, 
occifus, quippe ab Argobafto fuffocatus eft. Poftea imperator Me- 
diolanura reverfus ex moleftia belli aegrotavit& mortuuseft. Hoc 
anno IezdegerdeS filius Saporis inPerfis (regnare incipiens) regna- 
vit annos ai. Arcadtus & Honerius filii Jbeodofii magni> an- 

nos 13. Quum Arcadius Conftantinopoli & in Oriente regnaret: 

Hono- Digitized by joogle DYNASTIA VIIL 7t 

Honorius natus aiinos 9 Romx imperavit Eiusdem flnni (menfe) 

Thammus Hunni provincias Romanorum invaferunt, et depopulati 

fiint Syriam & Cappadociam, fcilicet.anno 708 (81) Alexandru r 

Arcadius condidit porticum magnam ante prattorium* Eudoxia # 

oxor eius erexit monumentum argenteum in vicinia S. Irenes. 

Gainam , qui ab eo defecit, vicit & occidit Quum Chalcedonem 

precandi ergo veniflet, ingensque multitudo, ad eum confpiciendum 

cbngregata effet : fimulac precatus, & ex templo fan&i Accacii e- 

greffus ermt, populo eum fequente, integrum templum fubito cor- 

rukt Omnes autem crediderunt, precibus imperatoris populum 

liberatum effe , quia eximia iuftiti* ipfius documenta extabant , ita Pag. 74. 

ut etiam fub purpura regia tunicis pilofis indutus effet. Occifo 

Gaina rebelli, Hunni flumen Iftrum tranfierunt, & ex urbibus Thra- 

cix prardam abegerunt Grando, quae fuper eos cecidit, multbs 

eorum occidit Reliqui aufugerunt Poftea Arcadius mortuus 

eft, & Theodofium filium fuum puerum o&ennem imperatorem re- 

liqiiit Honorio nulli erant filii. Quum veroille folus fupereffet, 

metuendum erat , ne dolus contra illum ftrueaetur. Quapropter 

Arcadius moribundus teftamentum fcripfit , quo Iezdegerdem re- 

gem Perfarum curatorem filii fui conftituit. Iezdegerdes , allato 

teftamento, follicite curam egit Theodofii, cui preceptorem ex auli- 

as fuis mifit, datis etiam ad totum fenatum literis, huius argumen- 

ti, fi quid dolofi contra puerum machinarentur, fe bellum*) iis 

ifiaturum effe* Qua de caufa propagatus eft Chriftianifmus inter 

Perfas, quuip Marutha epifcopus Mcphrakatenfis inter eos viverct 

Thecdofius & foror ipfius Pulcheria penes patruum , Honorium^ 

cducabantur. Tbcodofius minor> filius Arcadii , annos 42. 

lnitio Digitized by Google 7* BAR.HEBBiEI CHRaNlCON 

Initio ihiperii ipfius Alaricus Africanus defecit, & exercitu coafto 
Italiam invafit, multaque mala perpetravit. Stilicho conful per- 
emtus eft. Honorius imperator Romx obiit, & Conftantinus, pa- 
ter Valentiniani, imperavit & intetfe&us eft. Iohannes primice- 
siuS notariorum regnum rapit, atque a Theodofio petit, ut illud 
fibi confirmaret. Imperator vero, captis Iegatis, Adarburium du- 
cem exercitus contra tyrannum mifit. Hunc ducem tyrannus fu- 
« peravit & cepit. Iterum igitur mifit Theodofius Afparem filium 
Adarbtirii, una cum exercitu. Precibus imperatoris, Deum reve- 
pag. 75. rentis,fa&um eft, ut angelus appareret fub fpecie paftoris, eosque 
per paludem aquofam pedibus duceret. Invenerunt portas m*bis , 
apertas, ingrefli eam funt, & ducem , qui captus erat, eduxerunt, 
atque Ioannem tyratlnum occiderunt. Tum Theodofius Valenti- 
aianum, filium amitie fuae , Cxfarem fecit, eumque una cum matre 
ipfius Romam mifit. Poftea coronam regiam ei mifit. Impera- 
vit igitur Valentinianus annos ja. Theodofius.ieiunio & preci- 
bus indulfit, & feria quarta & quinta ieiunium vefpertinum obfer- 
vavit* Epifcopi Hebronenfis mortui veftem fqualidam induit im- 
perator, ut ea indutus benedidionem acciperet. Hoc tempore 
Iezdegerdes Perfarum rex mortuus eft* cui Warharan filius eius 
fucceflit, (qui) annos aa (regnavit). Tum pax ceflavit, Perfacque 
fe ad bellum contra Romanos accinxerunt. Romani vero Perfos 
vicerunt, & captivos duxerunt * quo fafto pax conftituta eft. Per- 
fecutio Chriftianorum in Perfide regnante Warharane, non defiit 
PofteaPerfs denuo defecerunt, & Refainam invaferunt, fedcum ig- 
nominia repulfi funt. Iterum magna copia irruerunt, fed fuperati 
iunt. Romani ex regione Arfaniac 7000 kominum in captivitatem 

abdu- Digitized by Google DYNASTIA VIII. •# 

abduoiunt, quos Accacius Epifcopus Amidenus vendidit, diven- 
ditis antea poculis & calicibus aureis atque argenteis ecclefiarum. 
Hoc tempore Burganzifi, qui ex dolatura vi&um quzrunt & quiete 
rivunt, poftquam ab Huhnis capti erant, crgdidenmt & baptizati 
funt, & confeftim 3000 eorum profligarunt 10000 Hunnos , qua re 
in fide confirmati funt. Theodofius Valentinianum filium amitas 
iux accerfivit, Conftantinopolin duxit, eique Eudoxiam filiam fuam 
nuptum dedit; qua fibi foeiata» Romam profedus eft. Hoc tem- 
pore tis orta eft inter regnumRomanum &Perficum propter perfe- 
cutkmem Chriftianorum in Perfide. Etiam mercatores multos rex 
Perfidos detinuit, eorumque merces cepit Fabros argentarios 
Cbriftianos, quos conduxerat, detinuit, neque mercedem iis folvit. 
Qoapropter Romani Armeniam ingreffi homines praedamque inde 
abduxerunt. Occifis 70000 Perfarum , reliqui Euphrate fubmerfi 
fnnt, inprim is Arabes, quos auxilio ipfis futuros accerfierant. Tum a ^ # ' 
pax compofita eft, 8c perfecutio ceffavit. Sed barbari egrefli funt, 
atque ex Thracia et Illyria ingentem multitudinem abduxerunt. 
App&ruit cometa , fignum in coelo , multique contenderunt, eius 
confummationem inftare, propter figna, quac multa fuerunt. Im- 
pcrator Theodofius quondam equo veftus pro morein urbe regia, 
quumadconopxum, ac fi verfus *Phrygiam iturus effet, proficifcere- 
tur, offendente equo, cecidit. Ictis vertebris cerviqis eius in 
le&cacollocatuseft. Quiun videret, finem ipfius appropuinquare, 
afoocari iulfit Pulcheriam fororem fuam, cui indicavit, Marcianum 
ipfins fuccefforem fore. Marciano, pariter arceflito, iuffit, in ti- 
more Dei politicarum rerum curam agere, & biduo poft mortuus 
eft. Marcianus annos feptem. Uxorenv duxitPulcheriam fo* 

K rorem Digitized by Google 74 BAR-HEBRjEI CHRONICON. 

rorem Theodofii, quae per omnem vitam fratris ipfius vitam mo- 
nafticam agebat, fed ftupri fufpe&a cum Marciano poft mortem Theo- 
dofii illi palam nupfit. Quac quum argumentis fi&itiis & falfis in- 
duci non potuerit, ufc viro nuberet, & votum fuum folveret: epi- 
fcopi hypocritae, qui inciinabant ad dualitatem naturarum> ci per- 
fuadebant, ut confentiret. Vniverfo igitur populo iniunxerunt, 
ut una feptimana quotannis loco Pulcheriae a carne abftinerent, 
Sc cibis monafticis vefc^rentur. Tum perfuala eft, & abnegato 
pa&o veftitum fuum abiecit. Intra biennium eoadta eft fynodus 
Chalcedonenfis , quae prarter ftatutum de dualitate naturarum etiam 
abftinentiam per feptimanam ante ieiunium dominicum iis, qui 
eam reciperent, decrevit. Orthodoxi vero jfigyptii, quiin jEgypto 
erant, quum viderent, (dottrmam de) duabus naturis unacumab- 
ftinentia a carne per feptimanam haac fibiiniun&ameffe: non fo- 
lum acarne, fedetiam copiis carnalibus, fcilicet la&e, cafeo, adipe 
& ovis hac (feptimana) abftinueriint eamque uti ce'teros dies ieiu- 
Pag. 77. nii obfervarunt. Anno fexto Marciani occifus eft Vakntinianus 
Romanus, & abhinc Roma, uti etiam ecclefia, in duas partes 
fciffa eft. Lex enim erat, quando Conftantinopoli imperaret, 
confimiliter Romanis rebus prarfuturum effe. Quia autem Marcia- 
nus absque confenfu Valentiniani Romani imperium adeptus erat, 
ele&us fcilicet a Pulcheria , quacum ftuprum patraverat: fimiliier 
Romani fine confenfu Marciani imperatorem fibi conftituerunt. 
Quapropter fcriptores Orientales imperatoremConftantinopolitanum 
tantum curant , & alium alii fubiungunt, eosque imperatores Ro- 
manos vocant. Quia autem artate prove&i imperarunt Marcianus 
&Pulcheria : morttfi funtabsque prole. Leo annos 18* Hic 

gen- Digitized by Google DYNASTIA VIII. 75 

gente Thrax fiiit, tribunus vero poteftate , & a fenatu ad imperan-l 

dum eledus eft. Hoc anno in Perfas regnavit Phiruz filius War- 

hartnis Iezdegerdis, qui bella cum Komanis geflit & Chriftianos 

perfecutus eft. Leo locavit filiam fuam Adrianam Zenoni , quem 

m imperio honoravit, & ducemtotiusOrientis.defignavit. Bafilis- 

cumThracix praefecit. Condidit Callinicum, quae urbs Leontopo- 

lisappellata eft. Hoc tempore incendium fuit, Conftantinopoli, 

quando a mari ad mare ignis fzviit, & imperator aufugit trans ae- 

dem S. Mammaei, ibique commoratus eft menfes fex. Fecit * inftru- 

meotum magnum Leon Iblon. Legem tulit/ne quis prima fepti- 

manac feria operam exerceret, nec inftrumentis quidem muficis ute- 

retur, fed in ecclefiis quilibet cantaret. Leo Leontium filium filiar 

fux vel filium Zenonis Caefarem creavit , quanquam adhuc infans 

erat natus annos fex. Imperavit unum annum vivente adhuc im- 

peratore. Poftea imperator Leo morbo inteftinorum laboravit & 

raortims eft. Leontius. Hic quum annum unum imperaflet, 

paterque ipfius Zeno eum tanquam infantem imperitum adoraflet; 

decepit eum mater ipfius (hic verbis) : Quando pater tuus te ado- 

raturus eft, fume diademacapitis tui, illudque capiti ipfius impone. 

Quod quum faceretj Zeno imperio potitus eft. (92) Paulo poft Pag. 78. 

mortuus eft iuvenis , multique fufpicati funt , eum a parentibus 

fuis interfedum efle. Zeno pster Lemtii annos 15. Quum 

Verina uxor Leonis M. Zenoni aliquid perfuadere vellet, quod 

mn&vitt reiecto illo, fratrem fuum Bafilifcum imperatorem con* 

ftitait. Bafilifcus vero Heracleac commoratus a Zenone defecit & 

impmtor prodamatus eft, filiumque fuum Marcum Caefarem fecit. 

Zeno veritus, ne Verina caedem eius animo volveret, aufiigit in 

K % Ifau- Digitized by Google 76 BAR-HEBRil CHRONICON 

Ifauriam, unde oriundus erat Vxor eius e ftirpe regia, Ariadna, 

clam ad eum profugit. Bafilifcus igitur & filius eius Marcus im- 

perarunt annos a & malfe rem gefferunt. Initio enim fidei landa- 

btlis curam geltit & famftum Timotheum Alcxandriam revocavit 

quo etiam oflfa S. Dipfcuri delata funt. Encyclia fcripfit, quibus 

concilium Chalcedonenfe abrogavit. Poftea autem mutata fenten- 

tia illud promulgavit Quum igitur mentem fuam declaraftet: 

Zeno colle&is viribus in eum irruit, quiArmatum ad dimicandum 

cum illo accivit. Zeno legatione clam ad Armatum miflfa , iura- 

mento ei fpopondit, fe filium eius Caefarem conftituturum, Arma- 

tumque exerckui prefe&urum efle. Quapropter Armatus contra 

dominum fuum infidiis ftru&is cumZenone coniunftus eft. Am- 

bo igitur Conftantinopolin aggretii funt. Bafilifcus aflfumta uxore 

filiisque fuis in ecclefiam fugit* Zeno vero mifit, qui ei, uxori 

& filiis eius, purpnram regiam exuerent, dato fimui promiftb, ne 

interficerentur» Miflfi igitur ftint Leiqnos, caftellum Cappadocix, 

ubi turri quadam inclufi funfc Tandem mifere perierunt. Ze- 

no, regno fibi firmato fidem iuramento datam exfolvit, & filium 

Armati Caefarem conftituit, et epifcopum defignavit. Habitarunt 

igitur fimul. Patrem ad praefe&uratn evexit- Zeno , fecum re- 

Pig # 79. putans, fieri poflfe, ut Armatus potentia pollens, ficuti Bafilifco in~ 

fidiatus erat, etiam fibi foveam foderet, ita dixit: Ego quidem 

iuramento meo (htisfeci \ moriatur igitur Armatus, quod iuramen- 

tumBafilifco prasftitum violaverit» Armato occifo,filiumeius radi 

inffit, Sc le&orem cottftitui. Poftea metropoleos Hellefponti C 

Cywci (epifcopus) faftus eft, quia dignus habitus erat, qui vefti- 

kus regiis indueretur. Anno Zenonis nono Perfis imperavit Ba- 

lafchus, Digitized by Google D Y N A S T I A VIIL 77 

lafchus, quem poftquam annos 4 regnaverat,anno Zenonisundeci- 
mo excepit CodbarPirufch. Regnav;t hic annos undecim, & die- 
. bosZenonis rebellarunt Samaritani fibique regem conftituerunt ' 
loftafum, qui multos Chriftianos occidit, & Cxfaream aggrelTus eft, 
atque ecclefiam Procopii combuflit. Tum Romaili in Palzftina 
cotfedi funt, & prceliocommiflb Samaritanos vicerunt, principem- 
que eorum ad Zenonem miferunt. Ex imperatoris mandato Sy- 
nagoga Samaritanorum fa&a eft acdes magna dominsc Marix* 
Amiochiae cpnflagrarunt fynagogac Iudaeorum , multique ludxi & 
afla mortuorum in fepulcris crematafunt. PofteaZeno inteftino- 
rvsa morbo correptus obiit Auaftafius annos 37. Hic ex 

Silentiariis fuit. Simukc regnum capeflerat, iuvenes, qui rudi- 
raenta linguac difcebant^ interemit, quia ab illis irrifus erat. An- 
naeius o&avo rebellavit contraCod (Codbar, Cobadem) fratereius 
Zaraafpes, & regnavit duos annos. Fugit ille , & coa&o exercitu 
in fratrem fuum irruit , quem viftum interfecit } poftea a annos 
regnavit. Hoc tempore Nicopolis everfa eft, cuius incolae obru- 
ti funt praeter.epifcopum&duos eius cubicularios. Apparuitco- 
meta per dies multos. Locuftac irruerunt, & frumentum abfum- 
ferunt, ut fames magna in Mefopotamia oriretur. Ignis vehe* 
mens vifus eft in plaga aquilonari, qux per totam no&em flamma 
obdu&a fiiit. Paulo poft Hunni r verfus plagam mundi , quae in- 
ter feptentrionem & occidentem eft, fiti, in Perfida irruperunthac 
fcre de caufieu Diebus Zenonis Hunni Phiruzo regi Perfarum nun- 
ciaruat, fibi non fufficere tributum, quod illis folviffet, Romanos 
dnpftun folvere, idcirco vel idcm, quod Romani , Perfas foluturos 
e/fe ; vel ad bellum paratos efle opoitere. Phiruzus vero eos rae- ^ a S m fa* 

K 3 tuit Digitized by Google 78 B A R - H E B R £ I C H R O fc I C O N 

tuit, promifitque fe daturum efle. I&o pa&o Hunni reverfi funt. 
Phiruzus vero vires acquirens Hunnos occidi iuflit , qui reli&i 
erant, ut tributum exigerent, atque perfecutus eft eos, qui abierunt. 
Tunc mercator quidam Euphemius, Graccus, qui cum Hunnis erat, 
eos adhortatus eft , & confilium dedit , ut incenderent aromata in 
loco, ubi ius iurandum datumerat Deus autempervertit Perfas, 
qui mentitierant. Hunni enimpoftquam ita fecerant, obviam ive- 
runt Perfis, Phiruzum occiderunt, & Perfis captivis abdudis in pa- 
triam fuam redierunt. Hac de caufa Cod , regno potitus iram 
fufcepit contra Romanos , coadfco exercitu Romanorum regiones 
invafit, et Theodopolin Armenix urbem, qu« eft eadem cum Erzen 
Rum, cepit, fed mifericordem fe adverfus incolas eius geffit. Pre- 
hendit Conftantinum principem, qui ibi erat. Menfe Tifchrin 
(O&obri) Amidam oppugnavit magno impetu , & infequente hye- 
me,Perfae profligati funt, quia fubligaculaveftium &arcuum eorum 
prx humore aeris laxata erant. Machinae petrariac non lacdebaiit 
murum, quiaobfeffi ligabantollas exfcirpo fa&as, quarum fubfci (83) 
catenis compa&ae erant, hisque impetum machinarum excipiebant, 
etiam ignitabulum (84) ligneum in foffam inie&um limo nodu oc- 
cultarunt, ne a Perfis confpiceretur. Quum vero 500 Perfe arma- 
ti appropinquarent, cuneos contra murum ad afcendendum pone- 
rent, pontes pellibus bovinis tegerent, & mulam magnam facerent, 
viamque ad afcendendum : obfefli aquam ervi elixatn cum fta&e 
mulae infuderunt, ut laberetur, ignem etiam ignitabulo fub mula 
clam fubdiderunt. Sex elapfis horis, quibus non afcenderent pro- 
pter lapfus illos , exarfit ignis fubtus pofitus, &, mula lapfa , ceci- 
derunt Perfae, contriti et cremati funt. Pudebat igitur regem mag- 

nopere Digitized by Google D YN ASTI A VIII- 79 

nftpere convitiorum , quibus illum obfefli pi^ofcindebant. Petiitt 

igitarab incolis urbis, ut (ibi paulum argenti darent, quo acceptor 

Hgmret. Hi vero, quanquam, (i bona verba dediffent, abiturus 

dfee, ftolide refponderunt: noftrum eft , abs te pretium olerum Sc 

berbarum, quas comedifti , exigere. Ille, perfpefta eorum (uper- 

Ua, indignatus eft, (85) atque eadem nocle, ut ipfe narrayit, ap- p 8l< 

pamit ei Meilias in fomno, promifitque, fe poft triduum urbemtra- 

tiftorum effe, quia incolx eius arrogantes clVent. In plaga occidcn- 

tditerfus Tripugrin (locum ubi rfttf w^yoi tres turres crant) excu- 

tnbifc erant monaehorum monafterii Iohannis Iberorum (86). E re- 

yone turris.huius feorfim caftra pofucrat dux quidam (87) Kenrak 

Mtgtra vir aftutus. Accidit vero, ut quadam no<fte caliginoia, 

jtevia etiam vehcmcnti irruentc, monachis (88) vir ille cocnam pa- 

f*ret,vinumque propinaret,ut fomno opprefli eflfent. Non nemo (89) 

nomine Kotarna perpetuo exire , furari et Perfis caniftra eripcre 

] folebat. Quum vero pro more etiam hac nofte egreffus cflfet: 

Kenrak eum fenfit , perfecutus cft , atque illam muri aperturam, 

qua afcenderat &c unde egreflus erat Kotarna, oppugnavit. Mona- 

chis autem non clanfantibus , patebat eos dormire. Admotis igi- 

tur fcalis Perfat afcenderunt, & monachos trucidarunt. Quod quumt 

fentiret praefe&us, venit cum luminibus. At Perfac illos, qui lu- 

mina portarunt, haftis penitus confoderunt, Illucefcente die rex 

ensque exercitus fcalas fufpenderunt, afccnderunt, &.uno die op- 

pktanos in turri hac fubiugarunt Coeperunt igitur turrim inferio- 

remdiruere, fiquidemPerfae colle(fti(9o) erant, qui aliampoftaliam 

tnrrim occuparunt. Afceiiderunt urbem , & apertis portis in ea 

occiderunt homines 8csoo> extra aedem 40 matfyrum, quam homi- 

nibus Digitized by Google 8o BAR-HERiEICHR.ONlC N 

nibus refertam quum dux C91) Armenorum cepiffet, regi perfua- 
fit, ut liberaret. Rex aurum, argentum , et aes ftumine Tigri in 
Perfida devehi iuflit. Eorum, qui relifti erant, interfecti funt fin- 
guli ex dcnis, quiamulti Perfac occifi erant. Leontius & fiimmi 
(92) iudices, veftibus fordidis induti, funes porcinis cervicibus eo- 
rum iniectis , ipfique ad portandos porcos adacri funt , & praeco- 
nis voce declaratum eft, gubernatores illos, quia male rempublicam 
adminiftrarunt, & permiferunt, ut rex ignominia amceretur, tam 
ignominiofe tra&ari. Anaftafius imperator his de rebus certior fa- 
fta. ausnon parum doluit, & mifit quinque duces Nifibin, quam ta T 
* men expugnare non potuerunt. Iuffit igitur condi urbem iuxta la- 
tus montis,quo exercitus confugeret. Condita autem eft, ubiDa- 
rius occifus fuit , hinc appeUata eft Dara. Intra tres annos acdifi- 
ciis mirabilibus ornata eft & cognominata Anaftafiopolis. Erexit 
etiam Anaftafius ftatuam fuper columna, quia ftatua Theodofii ter- 
rac motu deiedta erat, quo pariter Neocaefarea everfa erat, excepta 
acde S. Gregorii thaumaturgi. Etiam Rhodus interierat. Mifit 
imperator aurum ad transferenda & fepelienda cadavera fuffocato- 
rum. Betilofum tyrannum, qui defecerat, imperator cepit, & fub- 
! egit. Anno aa Anaftafii defecit Armenia a Romanis. Sedmiffo 
C <ao. exercitu in Armeriiam,& parte eius vaftata, Armenia denuo inpo- 
teftatem Romanorum redaAa eft. Anno 931 obiit in pace. 
Jufiinus (93) annos 9. Ex Thraciac oppido Cedreno ortus fuit 
Erat aetate iam prove&us & rudis. Quia Thraces populares eius 
ei promiferunt, fi concilioChalcedonenfi accederet, quodcuraLeo- 
nis I\pmani coaftum erat, omnes regionesltaliaccumeoconiundum 
iri, unumque imperium fore : recepit illud. Rex Perfarum, regno 

poti- Digitized by Google DYNASTIA VIII. gi 

pofctus, petiit a Iuftino, imperatore Romanorum, 550 quintalia auri, 

qweei data erant, quia^) exercitus Perfarum portas contra Hun- 

oos cuftodiret. Illo renuente , immifit aliquando Arates focios 

fos in terram Romanorum, ut eam lzderent & vaftarent. Quare 

octos eft Mondarus , rex Arabum, & depopuhtus eft omnem Dal- 

matiam i. e. Beliham & Haburam* Penetrarunt Arabes usque ad 

Arfonam & Nefibin, captivos & praedam abduxerunt, atque ftra- 

fgm fecerunt. Invaferunt etiam Emeffam, Apameam, & agrum 

Atttiochenum, occidendo , captivos abducendo , & vaftando. Ex 

ttpbvis virgines4ob fibi elegerunt. Hoc tempore in Cilicia vifa 

cft focmina muta , quae omnes viros cubito uno qua longitudinem 

feperabat. Nemo novit, unde oriunda effet Cibo vero, uti ho- 

ftines folent, vefcebatur, & a quavis caupona quadrantem unum P a g* 83* 

accipiebat Subito evanuit. Iuftinus fenex in extrema vita con- 

fortem imperii fibi fecit Iuftinianum filium fororis fuac, quem C*- 

&rem nuncupavit Tribus menfibus poft mortuufi eft lufti- 

mauus annos 38« Initio imperii fui Perfis bellum intulit, & Ma- 

bugumvenit QuumdeTheodora filia fenis cuiusdam laude digni 

fama ad eum perlata effet: expetiit eam, patervero filiam redde- 

re noluit, donec fponderet, fe eam non coafturum effe, ut Conci- 

Iiam Chalcedonenfe reciperet Belifario bellum cum Perfis de- 

mandatum eft. Inftante feptimana paflionis falutaris dux Perfarum 

propofuit, fe propter Nazarenos & Iudxos, qui cum eoeffent & in 

gratiam Chriftianorum feftum honoraturum effe. Romani vero 

diffenferunt, & diluculo f eriac cuiusdam azymorum ad proclium pa- 

rtti erant. Fuit autemdie ifto frigus & ventus Romanis adverfus 

qui imbecilli cfcmparuerunt & profugerunt, multis occifis, & reli- 

L quis Digitized by Google 8» BAR-HEBRjEI chronicon. 

quis,qui in Euphratem ceciderant, merfis. De hoc Iuftinianolo- 
hannes Amidenfis Afiae (epifcopus) narrat, fe per triginta annos 
familiariter eo ufum effe , neque vidiffe, quod aedes facras condc- 
xe defifteret, fiquidcm ecclefias 96, & 1* monafteria & Xenodochia 
iuxta aedificavit in regionibus Afiae (propriae) Cariae, Phrygiae, & 
Lydiae. Anno eius quarto P^rfis imperavit Cofroes filius Codbari, 
per annos 47, & pax fuit Romanos inter et Perfas, annos 7. Sa- 
niaritae in Pakftina conftituerunt fibi principem & Neapolin adorti 
cpifcopum, multosque alios occiderunt, direptis & incenfis templis 
niultis. Romani igitur urbem aggrefli funt, illaqtie expugnata princi- 
pem interfecerunt, una cum ingenti hominum numero. Domnus de- 
fecitCarthagine, quem Belifarius aggreffus debellavit, ipfumque ty- 
rannum vinftum adduxit. Anno undecimo Iuftiniani pax inter Per fas 
Romanosque folutaeft, & cometa grandis tremendusque tempore ve- 
fpertino per multos dies apparuit. Hoc anno Cofroes ingentcm ftra- 

Pag. 84- gem edidit Antigchiae, Halebi &Apameae. Romani Perfida invadentes 
depopulati funt regionem Cardorum, Arfenorum & Arabum. Iterum 
igitur Cosroes profe&us eft, vaftavitque Calonicum & totam Mefopo- 
tamiam, ctiam Edeffam oppugnavit, quam quum capere non poffet, 
abduftisfoeminisgravidis abiit. Denuo igitur Antiochiam vaftavit, 
incendit, & penitus evertit, ablatis tabulis marmoreis, quae parietibus 
infixae erant, & in Perfida abdu&is. Perfae etiam in Dalmatiam 
excurrerunt, quam totam dcpopulati funt. Diripuerunt etiam 
Calonicum, Bethbalafum, & abftulerunt offa S. Bachi martyris, au- 
rumque fuperlabroS. Sergii. Anno848 accidit prodigium in fole 

£ t -* m tencbris obdudo per ifi menfes, quum quotidie in medio corio lu- 
men emitteret, umbrac fimile. Omnes crediderunt, eum non re- 

ftitu- Digitized by Google D Y N A S T I A VIII. 83 

fifcatnm iri. Fru&us hoc anno non maturuerunt, vinumque fapo- 
itahabebat aquae ex uvis acerbis preffae. De peftilentia, quac C 544 

toetemporeintotoorbefiiit (95) Iohannes Afiac Cepifcopus) clare 
ftupfit, hanc peftem contigiffe anno Grsecorum 855* Etiam Za- 
fcripfit, eam primo incepiffe a populis interioribus, verfus 
m mundi, quac meridiem & orientem interiacet CSiidoft) , de- 
Ijentibus, Indis fcilicet, jfcthiopibus, Homeritis & reliquis* Perve- 
jfedeinde adregiones fuperiores occidentis, populos Romanos, Ita- 
} IbSy Gallos & Hifpanos. Fama percrebuit, rabiofos evafiffe homi- 
\ «S, deliraffe, in fe ipfos faeviffe , in montana fecefflffe , & femet 
[' |jfes trucidaffe. Invafit ftagellum iftud regiones jEthiopis, quac 
* |mtm confinio jEgypti, indeque in jEgypfo ortum eft* attigit de- 
Jfcde Alexandriam , & fparfum eft fuper Libya, Palaeftina, Phoenicia 
Arabia & Africa, & penetravit ad Galatiam, Cappadociam, Arme- _^- 
l r Jt&m & Antiochiam , & pedetentim ad Perfas populosque , qui 
vcrfus plagam mundi , quac orientem & feptentrionem interiacet, 
iNordqft) habitant. Comparebant opes reli&ae, difperfae, & vagac, 
qttas nemo colligebat, agri frugum refertiffimi , quos nemo mete- 
ktt, vineac, quas, etfi tempus vindemiae tranfierat, nemo vindemi- 
arerat, quui homines defiderabantur. Vix unus e mille fupererat, 
|K^iam, annis tribus exa&is, peftis ceffaverat. Fertur, flagellum Pag. 35. 
tec, poftquam ad urbem regiam pervenerat, primo in pauperibus 
toortnm effe, adeo ut 16000 homines uno die fepelirentur. Mor- 
tiis egenis manum fuam corruptricem iniecit potentibus- & cele- 
btfbas. Qui vero mortem fubitaneam effugerunt, in vulnera cir- 
ctinguina, i. e. bubones vel tumores,& in voniicas (96) incide- 
rwtf, & poftquam in volis manuum, circiter tres guttac fanguineac 
" L a * profun* Digitized by Google 84 B AR-HERiEI CHR ONICON 

profundae apparuerant, confeftim mortui funt. Et quupi homines 

deficerent ad fepeliendum: cadavera acervatim in mare proie&a^ 

fimt. Anno Iuftiniani 18 barbariRomam urbem maximam inltc- 

lia vaftaruntj quam quidem 'quum fervare hon poffent, in caftello 

iuxta eam pofito commorati funt, urbe denudata & vacua relidta. 

Quapropter Iuftinianus cum toto fenatu luxit, & veftibus nigris in- 

duti funfc His diebus obiitTheodora, imperatrix, eodemque tem- 

pore conflagravit monafterium S. Simeonis ftylitis in agro Antio- 

cheno, & funditus deletum eft. Fuerunt motus in ecclefiis, prae- 

cipue Conftantinopoli propter initium ieiunii & pafchatos. An- 

no 33 Iuftiniani Tarfus Cilicix a fluvio, qui per eam tranfiit, fub- 

merfa eft, Laodicea everfa, ubi circiter 7000 perierunt, atque in 

ora Phoenices undis merfae funt Tripolis, Berytus, Biblus, Tyrus 

& urbes Galilscat. Hoc tempore Alexandriae celebritatem naftus 

eft Iohannes philofophus, at hominibus contigit morbus /3*A^cf 

i.e. famesbovinaGngensX Comedit enimquidam aliquotieslibras 

decem panis una cum fru&ibus aliis, quibus tamen haud faturatus 

' eft. Licet enim venter eius impletus effet, panem tamen popof- 

cit,atque ita mortuus eft. Pofteapeftilentia in boves gralTata eft> 

in primis in oriente> duos annos, ita ut terrae incultac effent, quia 

boves deerant. Fuit iterum terrac motus gravis Conftantinopoli 

menfe Ab, multaeque domus fubverfae funt, balnea & ecclefae. Mu- 

rus portae aureae cecidit, duravitque motus dies 40. Anno eiusa7 

Pag. 86. Mundar filius Naamanis , rex Arabum^ in terram Romanorum ex- 

pedkione fada, multa loca vaftavit. Hunc Harethus filius Gabalac 

affecutus eft, & proelio commiffo fuperavit, & occidit in agroKan- 

fcherin. Mortuus etiam eft in hoc bello filius Harethi, & in aede 

* mar- Digitized by Google DYN ASTIA VIII. 85 

dttyrum ibi fepultus. Anno Iuftiniani 31 gravis tenx motus 
fet, quo bini muri Conftantindpolitani«interior & exterior fcifli 
ftlfc et Regin urbs terra abforpta eft,ita ut locuseius lateret. Co- 
Jgteia purpurea ante p'alatium pofita, cui^effigies imperatoris im-* 
jtifta eft, in altum tollebatur , & in caput volutata terrac affigeba- 
tur, qux poftquam o&o minutas quieverat, ebria fuit & vaciilans, 
tanquam arbor ante ventum, dies decem. Poftharc advenenmt . 
captx Hunnorum & Slavorum, urbem regiam obfederunt, murum 
exttraum fregerunt (97) praedam egerunt, atque incerifis omnibus 
p«tfefturis & abdudtis, quotquot repererunt, abierunt. Poftquam 
vero sltera^ imo tertia vice revertebantur, Romani valida manu 
win pyoelio oppreflferunt. Pauci eorum qui profugerant, ibi 
iferam noit confpe&i funt. lujtimanus III. C98) annos 13. 

Hic confobrinus ex forore fuit eius qui prsceffit, natione Thrax» 
Jlegnavit cum Sophia uxore fua (menfe) Tifchri fecundo, quando 
diebus eius nulla erat miferia , & propter virtutes eius malefici 
diminuebantur. Poftea dolore pedum kborabat. Fuit ifto tem- 
pore Cofroes rex Perfarum. Initio quidem ambo pacis ftudiofi 
enmt, ita ut Iuftinianus anno eius 2 Cofroi dona honoris ergo 
mitteret, quae Ioannes Patricius Calonicenfis pertulit. Quum vero 
Pcrfac Armenos ad ignem adorandumex more Magorum compellc- \ 
itveJlent, Armeni a Perfis defecerunt & ad Romanos aufugerunt* 
Pt* itaquc foluta eft. Nuncium enim hunc Cofroes Iuftmianomi- 
fite nonaequum eft, ut populo, qui a rege fuo defecit, opituleris, (I 
»«em populum recipias, ille, quia terra, quam inhabitant, mea 
,x€ft, ex terra mea migret „ luftinianus refpondit: Populum p acv 07, 
Cfariftianum , qui cultum daemonum evitaturus ad me fugit, in n>a^ 

L 3 nus Digitized by Google 86 BAR-HEBR^ICHRONICON 

„nus tuas non tradam. Quando vero illi mihi obtemperanU etiam 

„terra eorummea eft. „ Cofroes iterum fcripfit: ,jSi neque po- 

„pulumnequeterramdarevelis: tributum quod reges veftifi (maio- 

„res tui) propter Armeniam olim folverunt, folvito. luftinianus 

„perquam dure refpondit : Etiam aurum, quod olim accepiftis, exi- 

„go a vobis , & quomodo vos a nobis regionem feptentrionalem 

„expetitis, quumnos etiam Nifibin pofcimus, quia Romanorum eft. 

„Ex padto autem Perfis conceffa erat, uti fcriptum extat in archi- 

vis. Anno eiuso&avoMarcianum filium fororis fuae(99) Caefarem 

renuntiavit, illumque cumexercitu Romano ad oppugnandam Nifibin 

mifit. Poftquam Daram oppidum yenerat : mifit milites in terram 

Perfarum, qui praedati redierunt Dux (ioo) Perficus, qui Nifibi 

erat, ftratagemate excogitato ad Marcianum egreffus eft , eumque 

quatuor menfes dctinuit, quafi regi fuo confuleret, Nifibin ultro 

reddendi j alias enim bellum oriturum. Qua quidem arte com- 

meatus Nifibin deportati funt, hortique circa urbem, quantum 

quis fagitta iaculetur , abrafi, & Chriftiani ex civitate expulfi. Im- 

perator igitur Marciano iuflit, ut haud mora Nifibin obfiderct. Iftc 

locum obfidens propugnacula & machinas contra eum erexit, turres 

altas fecit, magnaque vi urbem inclufit. Imperator vero propter 

eaufam , quam poftea adducemus, Marciano fuccenfuit , & Acaci- 

um hominem ferum & durum mifit, ut in locum Marciani fufficere- 

tur. Hic Marcianum prehendit, & Daram mifit. Quod quum 

exercitus viderct : credidit, imperatorem obiiffe , & alium fortaffe 

Romanis faeviter imperare. Quare domiciliis fuis reli&is aufuge- 

runt. Perfx igitur Nifibi egreffi caftra eorum populati funt. Cof- 

voes vero quum audiret, Romanos fugiffe , advenit, wx** r >P ar *i 

machi. Digitized by Google DY N ASTIA Vllt 87 

fita&nas & cetera inftrumenta bellica, a Romanis reli&a, cepitr, 

fctmtatem Daram oppugnavit. Poftquam eam per fex menfes "£• ^ # 

oMtffam expugnare norftaluit, ab incolis quinque talentaauri pe- 

WtjHt abivet. Puerulus autem quem miferat, non indicavit illis 

fetadkionem hanc). Quapropter Cofroes magis fuccenfuit, & ope 

mali lignci Perfae mnrum afcenderunt. Romani feptem diebus di- 

iwcantes ne uni quidem Perfarum permifcrunt, ut in urbem defcen- 

4mt. Cofroes igitur illis propofuit, utpacem componerent, quia 

•b otraque parte multi occifi eflfent. Quum vero miferi illi iura- 

niento Perfarum credercnt, armisque fepofitis partes permifcercn- 

te: Perfae fiiblatis contra Romanos manibus occidcrunt 150006 

hM&ines, & in captivitatem afrduxerunt 90000, collegemnt circiter 

300 taienta auri. Obiurgavit igitur Cofrocs gubernatores Roma- 

oos, o ftulti, inquiens, quidni ex ducentis tradidiftis quinque, ad 

liberandufn omnes hos homines. Illi vero iurafttento confirma- 

runt, puevum non indicaflTc, aurum exigi. Qua quidem re proba- 

ta iratus in puerum oculos eius confodi iuffit. Confeftim mifit 

Cofiroes Adarmanem ducem exercitus ad depopulandum & diripien- 

dnm Bethbalefum, Kanfcherin & agrum Antiochenum. Quia vero 

ttan temporis , quum rex Perfidos Apameam veniret , populus ei 

obviam ivit, urbem rex ingreffus & epifcepum ibi intuitus po- 

pulum eius gratia non laefit: etiam nunc duci populus occur^it, al- 

Ihs veftibus indutus. llle urbem ingreffus dolofe eam diripuit & 

cwibudit, abducftis 492000 hominibus in Perfida. Hoc tempore 

Cofroes 2000 virgines ex captivis fclegit, illasque ornatas ad Turcas, * 

gm intra Perfida vivuht, mifit. Quac quidem quum abeffent quin- 

qae iriilliaribus ad Turcis, & ad fluvium aliquem magnum pervenif- 

fent, Digitized by Google 88 BAR-HEBRiEl CHRONICON 

fent, confilium ceperunt^ morti naulum folvendi, ne fiflem anima- 
rum fuarum & innocentiam corporum perderent. Data fibimet in- 
vicem dextera a cuftodibus Perfis petierAt, ut recederent, quia*) 
tentare volebant. Illi vero quia iuifl erant tranquille eas deducere 
ne pulcritudo earufti fcedaretur, feceflerunt. Virgines igitur poft- 
quam figno crucis facies fuas obfignaverant, invocarunt nomen 

P a g« 89* Mefliae, & femet ipfas in fluvium illum magnum proiecerunti & 
merfae funt. Cuftodes, qui ad clamorem accurrertmt, easque mer- 
fas viderunt, quanquam conabantur , ne unam quidem earum fer- 
vare potuerunt. His auditis imperator inOrientem proficifci pa- 
ravit, & «gritudine affeftus infanus fa&us eft. Zacharias ad Cof- 
roem miflus eft pacis componendx gratia, qui apportavit 650 libras 
auri ad obtinendam pacem unius tantum anni. Quumvero inter- 
dum mens fana imperatoris rediret, & fui compos ftatumfuum ge- 
mebundus ploraret, fuafu primatum, fcriptorem natione Graecum, 
cuius nomen erat Tiberius Thrax, adminiftratorem imperii 
conftituit, qui quidem Cafar proclamatus eft. Hoc tempore Cos- 
roes fuperbia invaluit, Armeniampetiit,redtaque contendit in Cap- 
padociam, ut Czfaream occuparet. Romani inPerfas in-uerunt in 
monte Bagrava. Ille fuperatus omne ftudium adhibuit, ut patriam 
fervaret. Profeftus Sebaftiam eam incendit, quia populus ei ab- 
latus frat, quem Romani prehenderunt. Relidto igitur tentorio 
fuo (*rt/Aift»0 omnibusque impedimentis aufugit Rotnani diripue- 
runt caftraeius & templum adorationi ignis facrum, qui folenni pom- 

• pa portabatur. Cofroes circa Malatiam vires recuperans urbem 

incendit. Romanis eum denuo perfequentibus, multae eius copix 
traiicientes fluvium Euphratem merfx Junt, & cum paucis ipfe 

evalit. Digitized by Google D YN ASTI A Vtll. <Sf 

tNafk. Legem tulit, nerexipfe prodiret, nifi cum rege dimicarefc, 

quiaftomani eum his verbis admonuerunt „nobis, qui fervi regis 

y,ftmos, turpe habetur, furum inftar impie agere &inoendere} 

^confidera, quomodo m te cadat, qui rex Rs.„ Poftea Romani 

yidorix fuac confifi equos in pafcuo libere vagari fiverunt f Dere*- 

penfee* advetierunt exploratores , (ioa) qui narrarunt, Ferfas una 

<eum Cofroe advenire. Vix' fibi profpexerant, quum exercitusPer- 

«farom fubito occurrit , & impetu fa&o in Romanos irruit. Cor- 

perimt igitur ftatim effugere, Perfis infequentibus , feque iis im- 

mifcentibus. Colkgerunt igitur arma, merces (ioy) & loricas, p 

quas Romani proiecerant in fiiga. Caufair* Iuftiniani adver- ®* 

Jks Marcianum h«c fuit. Hoc tempore in duas partes divifi fue- 

ttmt Tejenfes five Arabes. Mandar, filius Hareth, focius Romand- 

rum foit, qui acque ac exercitus eius Chriftianus erat , Coboftis vero 

focius Perfarum. Quum Cobofos Tejenfes Chriftianos invafiflet, 

omnemqiie eorum gregem una cum paftore camelorum abduxiflet: 

Mandary copiis colleftis, in eum irruit, & fuperior fa&us cumprac^ 

da ingenti & camelis rediit. Cobofus denuo invafit, fed vi<ftus eft, 

& adPerfas fe convertit, ut copiasadduceret. Mandar Iuftinianum 

his derebus certiorem fecit aurumque petiit, quod copiis daret, 

ut Perfas aggrederetur. Iuftinianus vero animiim induxit, Man- 

darem interfrcere, fiquiderti propter hunc virum Perfac terras Ro- 

manas bello laceflerant. Scripfit igitur Marciano, qui caftra iuxta 

Nifibin pofuerat, fe Mandari praecepifle ut ad eum veniret, tollendum 

efle eius caput , fibique rem narr^ndam efl?. Fertur binas epifto- 

las fcripfifle, alteram ad Marcianum , t ut occideret, alteram ad 

Mandarem,utMarcianufti adiret, atque ex ilfo rem arcariam audiret, 

qusc epiftolae committi non poflet. Scriba verb, ^uum uno tempo- 

M re Digitized by Google 9» BAR-HEBRiEI CHRONICON. 

re binas litteras defcripfiffet, & fignaffet, ex errore litteris adMar- 
cianum nomen Mandaris infcripfit,illisque,quaeadMandarem mit- 
tend* erant, nomen M arciani. Itaque hx litterac in manus Manda- 
ris inciderunt, qui ira atftuans pacem fecit cum Arabibus, qui a parte 
Cambyfi erant. Cqniun&im igitur ditionem Romanam invaferunt, 
ferro flammaque omnia vaftarunt usqiie ad Antiochiam. Iuftinia- 
nus igitur imperator credidit, MarcianumremMandariprodidifle* 
Quare iratus eum apprehendi iuflit Iuftinianus vero, fanac mentis 
iterum compos, quum videret, motbum ftrangur iaium, quo labora- 
ret, gravem effe, advocavit Tiberium Caefarem, multaque verba prac- 
clara, quibus eum admoneret, in concione locutus eft. „ Intellige, *) 
>9 cui bono fis & cui bono ego fuerim. Honora matrejn tuam, qus 
p >>fak domina tua, hique omnes, qui adftant, filii tui funt Curam 

„age militum, ne fanguinem fundere lagteris, ne malum retribuas 
pro malo, ne imponat tibi veftitys & ornatus fplendidus regiac djg- 
„nitatis, ficut etiam me feduxit Profe&o, fi adtyic vixero, exuam illa 
„(de quibus tecum locutus fum) multaque horum ftmilia, „ Tibe- 
rius fe proftravit, ploravit pilumque fcidit Poftquam (imperator) 
iufferat, eum erigi : ipfemanibus fuis veftimenta ei induit, corona- 
que eum ornavit. Pofthacc vixit adhuc novem dies, obiit tandem 
oppreffus dolore ftranguriarum (104) qui tantus fuit, ut adftantes 
obfecraret, gladium afferendi, quo eum interimerent. Hinc inci- 
pit Series nona, ab imperatoribus Romanis ad Graccos denuo (104*) 
translata» 

Dyhastu IX. 

Ttberius annos tres. Adhocusque tempus omnesimperatores 
Romani vel Fr*nci fuerunt, quorum primus Auguftus, poftremus 

Iuftt- Digitized by Google DYN ASTI A IX, 91 

Iuftmianus erat. Licet enim lingua incolarum urbis & legis peri- 
torum gtocca effet : reges tamen ipfi & mflites Franci fuerunt. Ab 
ftdcTiberio deinceps fuit initium imperii fecundi Gratcorum. E- 
raiit enim elapfi anni 602, poftquam regnum. eorum primum defiit, 
qnod exorfum erat a Crono Macedone & finiebatur in Perfeo, (per 
feriem) 38 regum. Anno, quo regnare incepit Tiberius., qui C 5i#* 
fiiit Graecorum 890 obiit Cofroes. Perfis imperavit Hormisdas fi- 
lras eius annos 12. Superbivit, vilipendit (105) neque tefferam, 
qua initium regai fui, uti mos eft regibus, indicaret, Romanis mi- 
fit, ficut etiam Tiberius , paueis ante diebus ad regiam dignitatem 
eveftus Cofroi tefferam mifit Bellum intulit Armeniae. Cyrus ' ***£• 9^ 
vero dux exercitus Romani copiis paratis primo diluculo in eum 
irruit, tanquam ignis in nemore reli&us, magnam ftragem fccit^ 
& optimates nobilesque Perfas vinxit: quod Romanis magrue 
confolationi fiiit. His quatuor annis quum luftinianus (106} de- 
mensregnum admmiftraret: Sophia, Imperatrix, non permifit, ut 
uxor Tiberii urbem regiam intraret: quod quum ei Iuftinianus ex- 
probaret, his verbis : „ peccatum committis , quod quum iuvenis 
„fit Tiberius & corpus eius impatiens abftinentiac, uxorem ab eo 
„cohibeas„ refpbndit: „Equidem fana mente non deftituta futrt, 
„ficut tu , ut regnum meum durante vita mea alii traderem. „ Ita # 
ctiam mortuoluftiniano rogavitTiberius, ut uxorem adduceret^ at- 
que SopKiae perfuafit, ut ad ventum eius pracciperet i at ne fic quidem 
voluk. Quare PatriarchaChalcedonenfis Tiberio confilium dedit, 
ut repudiata fua uxore Sophiam vel eius filiam duceret Tiberius 
vero hoc atgre tulit atque indignabundus dixit. „ Hli imperium 
„tradam, fed legem nen proculeabo,,. . Ille igitur fe excufavit, 

M » quod Digitized by Google 9» BAR-HEBftiEI CHRONICON 

quod optimates eum coegiflfent, ut ad confervandarh quietem im- 

perii hoc confiliumproponeret.. Sophia autem,quum haec audiret, 

timida fa&a iuflit uxorem Tiberii adtrenire* Ingrefla eft folenni 

pompa, atque' a plebe Helene appellata eft laudis ergo- Sophiam 

eiusque filiam Tibeiius valde honoravit , earumque reditus auxit. 

Habitavit etiam in palatio earum. Mandar, filius Hareth, poftquam 

compereratTiberium impe^are, Ttamam profe&us eft,quem quum 

imperator obiurgaret, quod Romanis opitulari defiiflet y oftendk 

epiftolam Iuftiniani : qua vifa Tiberius miratus eft, honorifice Marv- 

darem excepit, pretiofaque dona ei dedit, (quibus acceptis) abiit 

Pofthacc Monicus Catfar Romanorum ad Tiberium imperatorem pro- 

fe&us eft & Mandarem accufavit Magnes dux quidam Syrus .*) 

eonfeflus eft> fe cum eo converfatum eflfe* quia eum diligebat, & 

a 6*93* j n syriam profe&um Mondari fcripfifle: „Rogo, ad me venias, 

„ut te incolumen afpiciam > quia moleftia itinerum defat fc iga- 

tus fum* alias veniflem <e falutaturus» „ Qui quum confitus 

amicitix credidiflfet , & adveniflet* vindtus & ad urbem re* 

giam miflfus eft* Noamanes filius Mondaris coaftis copiis agros 

Romanos vaftavit* quanquam a caede & incendio abftinuit, quia pa- 

ter eius vinculis cohftri&userat* Magnes, maledi&us ille, etiam 

huic imponere voluit, & iuramento dato pollicitus eft, fore, ut fi 

# adveniret> patri fuflficeretuiv Hic igitur adduxit iuvenem qtien- 

ttam f quem veftimentis fuis indutum dimifit cum paucis (aliis). 

Quem qnum videret Magnes, interrogavit, num Noamanes eflet, & 

illo aflhrmante, atque dicente fe eius iuflfu venifle, ftatim iuflit ex- 

cubitoribus regiis,inviiiculaeumducere. Tum ridendo perMefli- 

am obteftatus eft, fe non efle Noamanem- Quum igitur Magnes 

iuvenem Arabem occidere veilet ; refpondit iuvenis: „non mihi 

do- Digitized by Google D Y N A S T I A IX. 93 dokt, q*iia, nifi adveniflem, a rege meo occifiis fuiflem „ . Quar* 
eum pace compofita (107) fecum tenuit. Paulo poft Magnesmor- 
tuuseft. Noamanes devita fua parum follicitus Mauricium adiir^ 
a <jao benigne exceptus h<Jc promiflum tulit iuramento confirma- 
tum, fe T fi cum Perfis certarfc vellet, etiam patrem eius ab exilio 
liberaturum efle. Quum ei praponeretur, ut concilio Chafcedbttenfl 
nomen .addiceret : fe eo excufavit, quod omnes Arabum cohortes* 
orthodoxx fin^ a quibns fi dcfieerct, kiterficeretur» Egreflus Noa- 
manes iuravit, fe ultroRomanos haud iterum invifurum eflev Quo& 
quumRomani audirent, eum, dum adhucin viaerat, prehenderunf> 
atque pariterreiegarunt. Diyifum eft regnum Arabum in 17 prm~ 
cipes, quorum multi Perfis adhaeferunt, 3IH vero Chalcedonenfibus* 
Alii proieftjs armis habitarunt in civitatibus & oppidis terra Si- 
near, Aflyriae & Syris r atque usque ad hodiernum diem orthodo- 
xam iidem amplexi funt, ficut Uli qui Hadithx & Hiti commoran- 
tur, 4tque in.Aiabia, & Kuritira agri Emefleni & Banbacheni au Pag. 94. 
qae in reliquis locis* Hoc tempore Ferfa quidam vir aftotus afle- 
rebat> fe filium natu madorem Cofirois regis efle, narrabatque, fe 
quum Hormisdam filium minorem exercitus regno deftinarent, a 
patre^ quiclementia movebatur^viatico dato T dimiflura efle,ne oc~ 
cideretuiv Ille venit ad copias Roraanas in Armenia y promifit- 
qu^ fe regnum Perficum Rpmanis traditurum ette y (i imperator Ro~ 
manus exercitum ei concederet. Qua dereTiberius aRomanis eer- 

x tior faftus valde fcetatus eft, & aurumatque veffimenta regia mifit, 
mandavitque* ut infignipompaurbem regiamintraret. Foftquam 
Chalcedonem pervcnerat: mifit iroperatorglaidiatorem Cro8) regis 

* Perferam,ut inveftigaret, nunr reyerjtfit necne,qui quum eum vi- 
diflet & agnovifiet^crinibus prehendit atque de throno deiecit his 

U $ Te r- Digitized by Google -94 B A R-H EBRiEI CHRONICON 

verbis : n tune Ctanquam) nobilis fedes in throno, magnatibus corara 

te ftantibus,, ? Mifer igitur ille mortem veritus Chriftianus faftus 

eft. Tum temporis exercitu Romano contra Perfas progreffo fub 

aufpiciis Manricii Cacfaris populi barbari Avari, Sclavini & Longo- 

bardz, poteftati Chagani fubiefti regiones Romanas depopulati funt 

Etiam Adarmanes duxEdeffam venit,inieftoqueigni accendit tem- 

pla, monafteria, & oppida, quin cadavera captivorum , poftquam 

occifi erant, cremata funt, ita ut propter fumum magnum, qui vel 

ipfum folem obfcurabat, urbem expugnare poflent. Poftquam au- 

tem, urbe per triduum obfefla, audierant, Romanos & Arabes cum 

Mauricioconiun&osadventare, deftiterunt, & Calonicum verfbspro- 

feftifunt, Romani eos confecuti multoseorum trucidarunt. Tibe- 

rius vero anno ipfius quarto morbo ventris laboravit, inteftinis calore 

exuftis (109). Moribundus dedit filiam fuam Auguftam coniugem 

Mauricio, quiArabiili in Cappadocia natus erat, eique diadema im- 

pofuit Duobus poft diebus mortuus eft. Maurkiu* annos 

Pag. 95. 20. Primo anno regni ipfius natus ei eft filius ex Augufta filia Ti- 

berii, qui quidem filius Theodofius porphyrogennetes appellatus eft« 

Hoc tempore Romani a Mauricio defecerunt fibique pracfecerunt 

ducem Germanum : qua quidem re comperta Hormifdas rex Per- 

forum promiflionibus eos ad foedus fecum ineundum invitavit. Illi 

vero refpuentes bellum ei intulerunt, captosque 3000 fervos Per- 

fas ad Mauricium miferunt, ad veniam drnf^Tta) impetrandam, ut 

poteftati imperatoris iterum fubiicerentur. Excepti funt cum te- 

titia, atque don/i & res pretiofas imperator Germano dedit. An- 

no illius quarto Avari , populus deformis, prolixisque crinibus, ex 

Opiente proruperunt atque ex occidente Sclavini & Longobardc- 

In Digitized by Google DYNASTIAHC £5 

I»po^ftatfiixL£bag / 

norum multaque cafteila ceperunt. Nifi vero foffa magna, quam 
imperator extra Adrianopolin fecerat, ftiiffet: Conftantinopolin 
oppijgpaffent. Romani conduxerunt populum Antiochenum, qui in 
terram Sclavinorum irryit, eamque diripuit. Quod quum Slavim 
audiflent, magna depopulatione in regione RomanorUm fa&a, redi- 
erunt- Hoc tempore exierunt tres fratresexScythia mteriore, una 
qun 30000 Scythis. Feceruntiter duorum menlium tempore hye- 
mali #d adipifcendam aquam prsccipue trans montem Ammonem. 
Pervenerunt ad fluvium Tanaim qui ex lacu Macotide egreffus fe 
M^ri f ontico immifcet. Progrefli deinde ad fines Romanorum, 
unu& eorum, nomina Bulgarus accitis 10000 (militibus) Tanai tra- 
ie&o caftra poftiit inter duos fluvios Tartaim & Danubium, qui etiam 
ipfe in Pontum defluit. Mauricius, quem rogaverat, ut fibi terram, 
ubi commoraretur Romanorum focius futurus, concederet, deditei 
Myfiam (uperiorem &inferiorem. Hic igitur fedem figentespro- 
pugnaculo Homanis fuerunt, qui Scythas illos Bulgaros vocarunt. 
Ceteri duo fratres in regionem Alanorum profedi funt, qui Barfa-P a S # 9& 
lixi Cvocantuf) vel in urbem Cappadociae, quam portam Turcarum • 
Bulgari & Panguri (Hungari) appellant, qui olim Chriftiani fue- 
runt,&nunc fecundum nomen frptris natu maioris Chazaraci appel- 
l*ntur. Anno Mauricii fexto Prifcus dux Romanus cum magno exer* 
dtu in Perfidem defcendit, ubi Romani ab eo fecefferunt eumque 
non receperunt. Tum imperator denuo ducem conftituit Phi« 
Jjppicum maritum fororis fuac, qui, poftquam ddvenerat, multas vi- 
dorins reportavit Romani affueti perturbationibus propter Pri- 
fcum (ortis) etiam contra illusi cocperunt dolofe agcre, quin cogi- 

tarunt Digitized by Google 96 BAH - HEBR jE-T CHRONI CON 

tarunt imperatosem dimittere et alium creare. Quum ex Pfeffid* 

sreverfi Antiochix hyemarent: ingens terrx motfls fuit-, riiaghaqufe 

erbis pars concuffa lorruit: Difperfi igitur funt mihteS circa ur- 

bem. Pocnituit equites, quod contra imperatorem rebellaflfentf & 

cum Philippico in gratiam redierunt. ' Concordia reftituta audte- 

runt, Perfas Nefibenos dbnis allexiffe excubias Mephrakatenfes ad 

tradendam fibi arbcm, & tradendo illis urbem multos Ro^ 

^nanos ibi periiffe. Confeftim igitur Philippicus & Romani Aiffito- 

chia migrarunt Mephrakatam, qua quidem vi expugnata Perfas, qui 

ibi erant, occidit. Anno Mauricii odavo Perfac ab Hormifda rrge 

eorum defecerunt, quem dolofe captum oculis privarunt. Mortuus 

igitur eft. Decem menfibus poft, qui eum propter multa eius fla- 

gitia interfecerant , elegerunt filium Cofroera ftieceflforem , qui ii* 

jmperavit annos 38(110) Bahramus, dux Perficus, Cofrois parti* 

bus non addidtus,una cum multo populo ab eo defecit. Tum Cos- 

roes ad Romanos confugiens Mauricio clam (literas) mifit, quibuS 

fignificavit> fe ad eum venturum effe, (i permitteret. Mauritius hac 

de re lactatus eft, refponditque, fe ei omni modo opitulaturum eflfe. 

• Cofroes igitur hilariter fe itineri accingens Edeffam venit. Iohan- 

P*g*97 # nes Refaphenfis eum in domum fuam recepit, & magno honore 

profecutus eft. Scripfit (Cofroes) ad Mauricium , fe inftarfervi 

eius fore* ■• Refpondit Mauricius, fe eum uti pater filium, honora- 

turum effe. Mifit igitur ad eum lohantnem ducem Thracum , cum 

exercitu 20000 militum & Anaftafium, qui ArmenoS & Bulgaros fi- 

bi iunxerat ad numetwn 20000. Mifit etiam 40000 talenta auri*) 

ad iter faciendum. His acceptis Cofroes in patriam rediit, ad queni 

acceffit Honui&n Perfa cum 10000 militibus* Rebelies, hacre 

[mmciata, proelium commiferunt, fed vifti fugatique funt. Duci- 

bas Digitized by Google D Y N A S T I A VIIL 97 

bus eorum captis , & cacfis reliqui ad-partes Cofrois tranfierunt, 

t IUa aittem dona multa Romanis dedit, inprimis dona valde infig-. 

nia, atque lapides pretiofos Mauricio mifit. Daram & Refainam 

flomanis reftitiiifc. Petiit Cofroes aMauricio,utMariam filiam Mau* 

ricii inter uxores reciperet. Epifcopi cum ea (in Perfidem) defeen- 

derunt. Etiam filia Theodoiii paravit convivium lautum & fplen- 

didum, patriarcha coronam ne&ente. Struxit Cofroes tres acdes 

magnificas Deiparae, apoftolis, & Mar Sergio martyri, quas confe- 

cravitpatriarcha Antiochenus. Chriftianifnius per totam Perfidem 

propagatus eft. Mauricius animo elatus fprevit copias Romanorum, 

Sc ftipendia eis non dedit. Scripferunt igitur illi, „Deus pacetn 

„in diebus tuis conceflit. At pax equites non alit. Si quod illis 

„debetur, non acceperint &c quia bellum non exarfit, nobis ftipendia 

recufaveris: ecce tibi bellum indicimus,,, lllo nihilominus eos con- 

temtui habente Patrofum firatrem eius rogarunt, ut illis imperaret : 

qui quidem abnuit, ad Mauricium aufugit & rem nunciavit Maurici- 

ug timore perculfus f ugit & Chalcedone occultatus eft. Exer citus ve- 

ro regiam urbem ingreflus, Mauricio non inventb, fenem quendam 

ignobilem, cuius nomen erat Phocas, imperatorem fibi praefecit. E- 

grefli invenerunt Maurichun, quem in urbem addudum, filiis eius an- 

tea coram eo trucidatis, interemejunt Pbocas annos ofto. Cof- Pag. 98. 

roes, rex Perfarum, fama perlata, Mauricium eiusque filios occifos 

^flfej nigra vefte indutus eft ipfe & magnates eius, & eiulatum edidit. 

Dcclarans vero,iuftum efle, ut ab iis, qui focerum bene de fe me-, 

ritum occidiflent, vindi&a fumeretur, infidias (1 1 1) ftruxit, ut regno 

Jtonianorum potiretur. Coafto exercitu, Daram cepit, profedus 

ind^ Tarabdinura iuxta arcem Caiphae biennium commoratus eam ex- 

N pug- Digitized by Google 98 BAR-HEBRiEI CHRONICON. 

p ugnavit, Romanis, qui ibi erant, occifis. Ita ctiam ubique loco- 
r^m, neminem, Romanis exceptis, lacefferunt. Romani, quiMar- 
d v ni erant, haec audientes caftellum reliquerunt & fiigerunt. Mo- 
n*c hi igitur congregati fnnt, intrarunt, & Bafilium epifcopum Ca- 
i partuthenfem interfogarunt, num permitteret, Perfas occidendi. 

C 6o*r Anno 918 arx valida IVJardinum Perfis traditaeft, item Amida. 
Fuithiems gravis, & Euphrates glacie conftridtus eft. Duobusannis 
poft Perf2E,traiedloEuphrate, ceperunt Mabugum, Kenfcharin,Beroe- 
am,& Antiochiam. Fertur, Cofroem,quum Edeffae dominaretur, uxo- 
rem IohannisRefaphenfis, a quomagno honore exceptus & in aiius 
domum olimadmiffus erat, captivamabduxifle inPerfidem,& tormen- 
tis cruciatam occidiffe. Ratio huius rei haec redditur. Quodam die quum 
in domo Ioharinis epularetur,dixit ei,morem effePerfis, ut,quando rex 
inaedescuiusdamoptimatum ingredidignaretar,dominadomusegrc- 
deretur & eum honorifice exciperet, iliique faltem unum poculumin- 
funderet. Iohannes autem quum timeret eum ofFendere, voluntati u- 
xoris rem commifit. Illa autem abnuit & refpondit. „ Revera debe- 
„mus propter capita noftra eum honorare, quia rex eft magrius. At 
„nobisSyrisnon in more pofitum eft,ut mulieres convivio virorum in- 
^terfint. Quare nemo mihivitio vertet, quod erubui perfuaderi.,, 
Accufator autem quidam ad iram provocavitCofroem dicendo : „Con- 
„temfit te, fiquid^m verfus te non egreffa eft, quin affirmavit : *) poe- 
„nituit eum, id eft, intelle&us eius fuper hac re e faftigio fuo deturba r 

Pag. 99. „tuseft.„ H*cfuitcaufa,quodiraexarfit QuumPerfarregionesde- 

popularentur, Phocas intus optimates occicfit, dbnec filios principum 

bellicoforum deleret. Tum patricii duo fortes Gregorius & Hera- 

clivs in Africa focietate iunfti funt, fiUosque fuos cum exercitibus 

: Con- Digitized by Google D Y N A S T I A IX- 99 

Conftantinopolin miferunt. Quod cum audirent incolx urbis, ga- 
ri& foirt, et obviam fafti pompa eos adckuerunt. Phocas interfe- 
&os eft. Herac/ius annos 32. Adregiam dignitatem eve- 

flnsiegatos ad Cofroem mifit, qui fignificar ent, fe Phocam, quia Mau- 
ricium amicum Perfarum occidiflet, interfecifle. Adulationibus hu- 
jofcemcd i credebat^reconciliationem fore. Cofroes autem non folum 
non reconciliatus eft, fed mala addidit Anno primo Kerfclii Antio- t 

cbiam cepit, & anno fequenti Bahramus dux eius Caefaream Cappado- 
• cix f uude multis caefis,. praedaque abada rediit. Anno 4 Heraclii Ro- 
mizan dux eius, cognominatus Sarbarzasi. e. aper ferus, Damafcum 
occupavit. Anno infcquenti potitus eft Galibta & regione lordanica, 
anno fequenti cepit Hierofolyma,. ibique occixlit 90000 homines. Pri - 
mo quidem cum Iudaris pax compofita eft, at poftea tamen omnes in 
Perfidem abdu&i funt. Anno proximo Sarbarzas in iEgyptum profe- 
ftusAlexandriam cepit aperuitque &»fubegit Libyamusque ad fines 
jEthiopum* Eodem anno Schahin Perfa Chaledona cepit om- 
nesque eius incolas trucidavit. Hoc modo Per fae occuparunt regiones 
a littore marisPontici usque adOrientem. Hinc incipitSeries decima, 
qux a regibus Gratcis ad reges Arabes dcducitur. 

D Y N A s T-l a X# Pag.ioo» 

Exp/etis 12 annis Herac/ii ce/ebrari cvpit Akbammedcs. Etiam cortv- 

potus annorum lunarium Arabum ab hoc annoinci^it^qui refpondet 

tiuto .61 30 ab Adamo, anno 93 3 Grarcorum, atquc anno 604 a falvatio- C. 63*, 

ne. Annoprimo Arabum Sarbarzascepit Ancyram, & fequenti Rho- 

rfum. Anno quarto Arabum Sarbarzas & Cardiganus Conftantinop o- 

Hn obfederunt. Copiis eorum inThraciamtraie&is aplaga occiden- 

tali Catiftantinopolin ar&a obfidione cinxerunt Subito tamen urbs 

N % refo- Digitized by Google too BAR-HEBRiEI CHRONICON 

refocillata eft hac de caufa , quod Cofroi narrabatur , Sarbarzas te 
vilipendit et contendit, a fe, non a te, viftoriam reportatam effe, 
• de qua gloriaris: Quare*Cardiganomandavit, ut caputSarbarzaetol* 
leret, at legatus (qui mandatum iftuc ad Cardiganum perferret) a 
Romanis prehenfus eft. Rem compertam Heraclkis clam Sarbar- 
zae narravit, & iuramento pracftito eum ad fe accerfivit. Poftquam 

' advenerat, & legato epiftolaque vifa, rem ita effe (ibi peifuaf rat: 

dolofe epiftojam immutavit, illique adiecit, prarterea 300 op ima- 
tes, qui cum Sarbarza effent, occidendos effe. Hanc igitur fumfit 
egreffusque eam praelegit Cardigano & exercitui. Card gano dixit : 
te decet hoc agere. Optimates .autem exacerbati funt, & $ fpreto 
Cofroe, cum Heraclio pacem inerunt, filiisque fuis ad cohfirman- 
dum paftum in obfidum locum datis abierunt. HeracliuSChaga- 
num regem Chazarorum rogavit, ut fibi mitteret 40000 hominum 
ad bellum movendum contra Perfas. Pollioitus eft, filiam fuam Eu- 
doxiam fe ei nuptui collocaturum effe. Cofroes poftquam audive- 

Pag.101. rat > Sarbarzam defeciffe, & Heraclium bellum inferre, defpondit, 
cojnmotus eft, & copias, quantas potuit, coegit, quibus Ruzbihanem 
praefecit. Proelio conferto inter Perfas & Romanos, Perfac fupera- 
ti funt, & Ruzbihanes caefus eft. Nuncio huius rei allato Cofroes 
exScythia, ubi caftra pofuerat, aufugit, qucm Heraclius perfecutus 
gazam & opes eius cepit.. Sirin filius Cofrois e cuftodia, in quam 
pater eum coniecerat, fe proripuit,et Cofroem patrem fuum perfe- 
cutus eft, eumque interemit, atque poft eum novem menfes reg- 
navit. Quum Heraclius ad hiemandum Edeffx rediiffet, Sirin litr 
teris miffis indicavit, patrem fuum peremtum effe, pacem- 
que cum eo iniit ( hac lege ), ut Perfac cx regionibus Romanornm 

exce- Digitized by Google D YNASTI A X. I0I 

excederent. Sirin poftquam menfes 9 regnaverat, mortuus e(t 
Ei in regno fucceflit Ardefchir , quem poftquam unum annum $ 
menfec novem regnaverat, paritW Satbarzas occidit. # Hic igitur 
regnopotitusfocdusfirmavit. Anno fexto Arabum dimidium fphae- q fan. 
rac folislumine defe&ttenebrsequeortae funt aTifchrinpriorKO&OT 
bri) usque ad Chaziram (Iunium) ita ut homines dicerent, fphxram 
folarem non reftitui. Fuit morbus tumoris in Palaeftina, multique 
homines perierunt. Sefiio. Affirmant fcriptores, Heraclium, 

imperatorem, quum eum infeftarent copiae Arabico - Teienfes, lo- 
caque occuparent, coegiffe omnes epifcopos, fummos facerdotes & 
reliquoS proceres, eosque hoc de ncgotio interrogaffe, undenam & 
quinam fiiit illi. Poftquam eorum quisque refponderat, proutmens 
ehis rem affecuta ipfiqueres difceptanda relidaerat: ita fatus eft; 
video populum, quares geftas, arma 9 (na) & confeftioneip fimilem 
effe aurorac matutinac, (113) vario colore diftin&ae, in quamtenebrat 
perfedar non .cadunt , quarque luce clara & fplendida deftituta eft. 
Rogqtus verba explicare refpondit, a tenebris eos ideo remotos 
effe, quia adoratione idolorum reiefta unum Deum colant, carere 
autem luce perfe&a, quia procul abfupt neque confummati funt in 
luce fidei noftrae Chriftianac, & confefiionisorthodoxae: quae quidem Pag. ioa. 
explicatio concioni placuit. Narratiode confeffiwe Arabica>qu£ 

boc tempore innotuit. {114) Qutim Mohammedes adhuc iuvenis effet, 
Abdallah pater eius mortuus eft, atque Abutaleb patruus eius eum 
edqeavit. Dyxit uxorem viduam nomine Chadijah, quia dives erat. 
Huius facultatibus & camelis mercaturam exercuit atque Iatrebo 
(Medina) patria ftia in Palaeftinam profettus eft. Quum videret 
terram Palaeftinenfem bonis praeditam, et ex Iudaeis, «juibuscum con- 

N 3 vcria- Digitized by Google loa BAR-HEBRiEI CHRONICON 

verfabatur, difceret, ideo, quoduniDeo (crederent) &coitum ido- 
lorumreiicerent,Deumillis terram hanc promiflfam dediflfe; etiam 
ipfe eadera de caufa (do&rinam) hanc defideravit, & popuktfibus 
fuis perfuadere coepit. Anno aetatis eius 49, fama perlata ad prin- 

Jcipes Meccanos dodrinam peregrinam inter eos fpal-gi , perfecuti 
eum funt, quin caedem minati, nifi ab ea defifteret. Ille vero inde 

•« eftugit, & in aliam urbem profeftus eft, nomine Iatrebum; Medi- 

nenfes obviam ei fafti receperunt eum, & promiferunt, eum in 
quacunque re a fe adiutum iri. Hinc appellati funt Anzar i. e. 
opitulatores. Docuit eos unum Deum confiteri , & falfos Deos 
relinquere, hortatus eft ad mupditicm & loturam corporurti, quia 
Arabes tunc valde deteftandi erant. Ex illis fibi cohoitem fecit, 
& tanquam exploratores in Pabeftinam mifit. Quum aliquoties cum 
illis iviflGet, & fuperiores fafti feliciter rediiflfent, onufti divitiis & 
opibus: toto corde ei adhxferunt Etiam alii multi, qui de vi&o- 
ria & divitiis audiverant, lubenter fe ei fubiecerunt., Quum vero 
feftatores eius augerentur, non ipfemet amplius ad pracdaqdum 
egreflTus eft, fed alios mifit, qui copiis praeeflent, ipfo in patria fua 
honorifice commorante. Quicunque do&rinam eius non ample&e- 
batur, eum non perfuafione, fed gladio convertebat. Aflfeclis autem 
ipfius non folum cupiditates carnales & polygamiam cum mu- 
lieribus ingenuis & concubinis & llbertatem uxorem repudiandf, 

Pag. 103. quotiescunquevellent, aliamqueducendi, & licentiam celebrandi ie- 
iunium diurnum quotannis uno tantum menfe, totaque nofte usque 
ad diluculum comedendi, concefllt, fed etiam affirmavit, Deumin 
mundo alio poft refurre&ionem futuro flumina melle,la&e & vino 
repleta, arbores frudibus defiderabilibus onuftas, accubitus fuper 

le- Digitized by Google . DYNASTIA X. W3 

kdis aureis, & ftratis aeneis atque cypreflinis, item coniugia cuin 
.flwlkribus, quac velfolem pukritudine fuperarent, iis, qui do£ri- 

Af m eiusconfiterentur, paraviffe. Poftquam decemannos& duos 
jsenfes vixerat, ex quo vaticinatus erat: regnum ipfius ab alio ad 
aiiinn tranfiit, crevit, extenfum fuit, & comprehendit multas regio- 
nes Romanorum totumqe regnura Perfarum. Orti funt in illis phi- 
lofophi, mathematici, & medici, qui acumine intelleftus antiquos 
fuperant, (115) non alia randamenta iaciendo, fed fuper* ftrudura 
Gracca acdificia condendo fapientia excellentia, qux di&ione perquam 
eleganti magis adhuc commendantur, atque difquifitiones valdeacu- 
tas, ita ut nos, * qui ab iis iapientiamaccepimus per interpretes,-qui 
omnes Syri funt, cagamur eos de fapientia interrogare. Primaria 
vero capitalegisfuae,id eft, regulas de matrimoniis, difcriminibus, 
iotura» qualitate precum, quantitate eleemofynarum, fpeciebus mer- 
cium, mutuis , divifione haereditatum , et manumiflione fervorum, . 
hacc omnia ita late pateant, ut fi quis eorum totam vitam in iis ex- 
piicandis.conramferit, tamen quxftiones &refpanfiones iis conten- 
tas,- prout decet, definirenequeat. Agitatac funtinter illos han-efes 
multae. Fertur etiam ille dixiffe, gentem fuam in plus quam 70 
partes fciffum iri, quarum una fervaretur, reliquae igni traderentur, 
fiquideraunarptecitaeiusfecuta fit, reUquac quacftiones novas. Quia 
circa regiam dignitatemdiffentiebant,merunt,quiprincipatampri- 
marium , extinAo propheta eorum , filio patrui eius & genero eius 
Ali et, hismortuis,nliiseius tribuerent,' alii vero Abubecro focero 
eius primarium, Ali vero quartum. *In diffenfionibus circa res fi- 
dei verfatis fuerunt, qui affirmarent, Deum, cuius benignitas laude- 
tur, corpus effe, & corporaliter germinibus corporalibus, quac cado 

& Digitized by Google io4 BAR-HEBRiEI CHRQNICON. 

• # terra maiora funt,- incubuiffe. Alii (116) eum corporalem effe 

negant, quanquam confpieiendum ab oculis corporalibus viderunt 

euiii iufti in *loco ftato. Fuerunt, qui dicerent, verbo gterno eum 

kciitum effe,& vitamxternam degere. Alii autem, quos perfonali- 

tatis a Chriftianis ^ffertac pudebat, * non potuerunt ccgiad dicendum 

eum loqui nonnifi in verbo & vivere nonnifi in vita. Fuerunt qui 

dicerent, pecc^torem a Deo creatum effe, ut peccaret atque in Ge- 

henna ureretur, iuftum autem, ut iufte agat et in paradifo fuavitate 

perfundatur, ijieque quacftion^m moveni, quare ita fit, neque homi- 

nicompetere imperium in femet ipfum. Alii vero libertatem eo- 

dem modo ac Chriftiani afferunt. Ne vero a propofito defle&amus, 

ed hiftoriam noftram revertainur. Et quum regnum Arabicum de- 

pulerit Romanum e regionibus noftris, res in illo geftas exponemus, 

uti five Iedione five fama de iis perfuafi fumus. Abubecrus 

annos a. Mifit quatuor duces in Palaeftinam, yfegypjum, Perfidem 

& Arabiam contra Arabes Chriftianos. Qai in Pateftinam conten- 

dit, Caefaream oppognavit. At Sergius Patricius coegit exercitum 

e Komanis et Samaritanis conftatum circiter quinque millia peditum. 

Arabes in Romanos incurfantes vicerunt, & omnium primos Sa- 

maritanos fugarunt. Patricius vero quum videret, populum, quem 

fecum adduxerat, profligari, fugit Arabes igitur Rbmanos perfe- 

cuti funt, &, tanquam meffores fpicas, abfciderunt Accidit, ut Ser- 

giiis equo decideret \ at fervi eius coniun&im illum equo denuo 

impofuerunt. Quum iterum caderet , eodem modo iterum im- 

pofitus eft. Quum tandem tertia vice lapfum tollere vellent: di- 

xit iis: „proripite vos, meque relinquite, ut folus moriar neque 

„vos mecum,, . Itaque Arabes eam invenerunt, occiderurit, &, 

yi&o- Digitized by Google DYNASTIAX. 105 

vi&oria reportata, redieruht. Similiter ii, qui reliquos, adorti erant. 
Timor igkur eorum omnes reges perculk. Hoc tempore egreffi funt 
Perfx ex jEgypto,Pal*ftina & omnibus regionibus Romanorum. Sar- Pag.105. 
barzas Heraclium rogavit, ut fibi copias mkteret,dein Cardigamuu 
taterfeck. Regnavit aitnum unum, et eo cxfo Perfis imperayit Bora- 
me filia Co(rois paucos menfes. Mortua eft & foror eius Zadimidach- 
taregnavk. tritraduosannosmulti regnarunt. Hoc tempore Edef- 
feni, quum Cofroes appareret, Edeffeni ex Perfide redierunt. Hera- 
cliuslegemtransgreflusMartinam filiam fratris fui matrimonio fibi 
copulavit, ex qua genuit Herachonam filium illegitimum. Hoc tem- 
poreterra concuflaeft menfe Elul (Septembr.) & apparuit ftella in 
codo , qu* a meridie ad feptentrionem proceflit , fimilis haftae , Sc 
*coron*,per3odies,quaEaperteindicavitviitoriamArabum. O- 
marfiltus Cbattabi annos 10. Hic exercitum in Arabiam mifit & Baflo- 
ram dhipuk. Infequenti anno exercitum inPerfidem mifit. Quum 
Perfst divifieflent, alii Iezdegerdem filium Cofrois, alii Hormisdam fe- 
querentur : Arabes eos fuperarunt, & Hormisda oocifo, Iezdegerdes 
regnavit. Heraclius vero copias duce Theodorico fratre fuo Arabi- 
bus oppofuit. Quum veniflent in agrum Antiochenum ad oppidura 
Gufith : erat ibi ywAiTnr quidam Chalcedonenfis, quiTheodorico dixit : 
„promitto & deleturum efle domum Severi, egoque tibi vi&oriara 
„fpondeo„. „Illevero refpondit, mihi, vel te tacente, propofitum 
erat Iacobitas perfequi. „ Quum vero contraArabes progrederentur : 
copias omnes pedeftres in vicinitate Arabum pofuerunt, & acie con- 
trafe invicem explicita tanquam rami viles abArabibus abfcifll & con- 
culcatifunt. Reliqui fugerunt. Arabes proculcato pedeftri exercitu 
Zocupletati funt auro,argento, fervis & opibus, quas invenerunt. An- 

O no Digitized by Google 1 io6 BAR-HEBRiEI CHRONICON no quarto (117) Omaris. Baanes duxRomanus, item filiusSarbar- 
Pag. 106. zar Perfae,quipatre caefo, ad Romanos confugerat, et imperatoris facel- 
larius, qui Edeflae erat, coegerunt 60000 equitum, & Arabes in agro 
Emifleno adorti funt. AtRomani vifti funt*& 40000 eorum perierunt, 
quorum multi fluvio Iarmucho merfi funt. Filius Sarbarzae vero, qui 
vitam fervarat, ab Omaro petiit, ut fibi copias daret, quibus Perfas ei 
fubie&urus fit. Filiae autem Cofrois, quac captivae apud Arabes tene- 
banturj indicarunt Omaro, quidquid Sarbarzas & filius eius Cofroi 
filiisque eius fecit, & hortatac funt, ne doloforum horum hominum 
verbis fibi imponi patiatur. Omarus , harum verbis fide habita, 
mifit, qui filium Sarbarzae cruci aflfigerent. Ipfe Damafcum venit & 
quumDamafcenis gratiam pollicitus eflet,portas ei aperuerunt. Hinc 
- mifit Chaladum cum exercitu in ditionem Halebi & Antiochiae, qui 
multos homines perdidit. Quum in coenobio S. Simeonis Stylitat, viri, 
foeminae, iuvenes & virgines ad feftum conveniflent : Arabes in- 
curfione fafta eos omnes abduxerunt. Eodem temporeSaadus Ia- 
trebum venit , & caftra pofuit iuxta Cupham , quac eadem eft cum 
Acula. Similiter Iezdegerdes copias mifit Caftris iuxta Euphratem 
xrollocatis. Perfae exploratorem Arabem miferunt, qui Arabes ex- 
ploraret. Hic quidem appropinquans quum videret Maadenum quen- 
Vlam mhigentem & panem mandentem, eum interrogavit Iingua Sa- 
tacena: qnid Facis? Maadenus refpondit: id quod ipfe vides. Ve- 
tus enim egero & Novum ingero. „Statim reverfis Perfis indica- 
„vit, populum, quem viderit, inermen efle & nudum, at valde bel- 
licofum. Narravit etiam duci, quod audiverat, 8c a Deo vi&oriam 
fe concedi. Acie inftruda Perf* vi<fti, & usqne ad Ctefiphontem 
inxta Tigrim fugati fuut. Miles quidam ex copiis Perficis fugit Maa- 

de- Digitized by VjOOQIC DYNASTIAX. •• itfj 

denmn quendam , qui eum infequebatur. Poftquam in pagum vic inum 

intraverat, occultavit eum homo rufticus, qui quum videret Maa* 

demuu, qui perfecutus erat, nudum & virgam tantum manu ge* 

flantcm, accefllt ad Perfam, eumque obiurgavit: quomodo tu in- 

„dutus lorica, & armatus nudum iftum fugifti?,, quidni redufti, Pag.105 

„eiusque caput fuftulifti ? „ Perfa ruftico refpondit. „Adduc mi- 

„hi velum, „ Quod ciim adductum effet, immiiTa fagitta, perfodit, _ 

hacc tubiiciens: „Quotiescunque fagittam hoc modo, ut ipfe vidiili^ 

„in Maadenum emifi, omnia tela vola fua collegit , tanquam mu- 

„fcas. „ Iezdegerdes igitur, alio exercitu iterum coado in Arabes 

iuxta Euphratem incurfavit. Vi&ores Arabes Ctefiphontem vene- 

runt, & thefauros incolasque urbis diripuerunt Tertia vice Gau- 

k cum Arabibus pugnavit & vidus eft, quarta ad montem Mediae 

in Arabes irruit, & fraftus eft. Hi quidem quatuor exercitus uno 

anno coa&i funt. Tandem defper ans lezdegerdes ad fines Turca- 

rum in regione Segeftan* abiit, et poftquam ibi quinque annos 00- 

cukatus erat, carfus eft. Deletwm igitur eft regnum Per&rum, quod 

Safanitarum vocatur. Inceperat ab Ardafchiro filio Babechianno 

GrarcoUum 538 (C 227) & finierat anno Gratcorum 956 (C 645.) 

SimiUter Heraclius, re defperata, Antiochia ConftantinopoUn mi- 

gravit, dicens: c*£v Syre i. 6. mane in pace o Syre* copiisque 

ioterdixk, quo minus Chriftianos huius regionis depratdarentur. 

At magis quaip Arabes, Romani hi abegerunt, quicqnid invene- 

runt* Heraclius ad omnes Romanos in Mefopotamia, jEgypto & 

Armenia fcripfit, neminem in pofterum cum Arabibus dimicatu- 

rum eflfe , fed tantum eum, qui excubias agere poffit, in loco fuo 

(adveotum eorum) expeftare debere. Quum Omarus iEgyptunt 

O 3 inva«- Digitized by Google io& BAR-HEBRiEIfCHRONlCON 

invaderet, obviam ei ivit Cyrus epifcopus Alexandrinus, qui poft- 
quam padtus erat, fe fingulis annis 200000 denariorum daturron effe, 
fi Arabes iEgyptum non intrarent, Omafus in fe recepit 8c non in- 
travit. Heraclius hscc - audiens indignatus eft, quod vi non coa<$us 
Arabibus aurum dederit. Commifit igkur jEgypti adminiftratio- 
nemEmanueli, Armeno. Legatis Arabibus adventantibus* ut au- 

Pag. 108. *u*n acciperent, Manuel refpondit, quum eos coram exerchu Baby- 

loniar, id eft, Foftati dknitteret: „ ego non tunica arm#us fum uti 

. „Cyrus ille, ut vobis aurum darem, fedarmis*,, Poftquam kgati 

inanes redierant: Omar bellum movk, Manuel vero tknore perci- 

tus iEgyptum reliquit & aufugit. Potiti igkur funt Arabes iEgypto. 

C 635* A»no 15 Arabum venk Omarus in Palaeftinam. Obviam ei ivit 
Copronius (Sophroftius) epifcopus Hierofotymitanus, cum quo de 
tota regione paftum iniit figiiio eonfirmatum , & quod Iudaeis non 
liceat Hierofolymis habkare. Hierofolyma ingreffus in loco tem- 
pli Salomonis. condi iuffit facellum precandi ergo. Quum epifeb- 
pus videret, Omaruin vtftimentis fordidis indutum effe : valde eum 
rogavrt, ut veftem unam & findona e manibus fuis acciperet. At 
iile noluit, quamvis ipfi afferrentur. Erat homo iuftus & ab avari- 
tia alienus , qui quanquam omnibus Perfarum & Jtomanorum the- 
j fturis imperabat, veftem pelliceam pr torem non routavk. Hlinc tran- 
fiitinurbesSyriar&omnibus captis Euphratem traiecit inOrientem* 
Egreffi funt Edeffeni & pro urbe fua deprecati funt. Arcesfic monafte- 
ria, quac non qefferunt,vi expugnavit,Romanis trucidatis,qui ibi erant. 
Anno 19 Arabunvpraccepit Qmar, ut defignarentur in cen&im omnes 
regiooes, quibuspotituserat. Eodem anifo, qui eft Gratcorum 951 
mortuus eft Heraclius, & Conftantinus filius eius natu maior regnavit 

4 Digitized by Google D YNASTI A X. . * 109 

4tnetrfe& Veneno eum fuftulitMartina uxorpatriseius,ut (bfficeret 

filium fuum Heracleona minorem, qiri etiam v ocaturDavid novus- At 

difpiicuit fenatui, qui,abdicato Heracleone, Conftantem imperatorem 

creavit, fiiium (nuper) occift. Hicinterferitduosavunculos&Marti"* 

nafnuxoremHeraclii. OmarveroregnavitannosiS* Servus qtridam 

(*i8) qui dominum fuum apud Omarum accufaverat & ab ea negle&us 

faerat, gtadio ventrem eius confodit, dum precabatur, itaque obiit* 

Otbman aimos ia. Quum cetperit avarus e(Te, fibique aurum col- 

ligere: Arabe^ad eum occidendum congregati funt. Poftquampol- 

lici^ps eratfe eodem modo ac regesante eumrempublicam adrni- 

niftraturum afle: reliquerunt eum. Mifk Safdum filium fuum, ut ^ 10 ^ 

regem Perfarum perfequeretur. lezdegerdes, quinqoetmio poft- 

quam in Segeftam occultatus erat, egreflbs eft & Cupham venit* 

Saidus autem Maruam contendit, tota Perfide fibi fubie&a* Iez~ . 

degerdes veritus, ne proderetur, fe in molendino abfcondidit, ubi / > 

Tiirea quidam eum oecidit. Hoc tempore Moawias dux Arabum 

Cxfaream Pakeftinx ar&a obfidrone mari terraque cinxk, & ab ini- 

tio Cammis prioris (Dec) usque ad Jfor (Majum) eatn oppugnavit* 

Quaoquam 7» fundae contra murumia<foe ftmt : ille tamen non dif~ 

ruptus eft. Tunc, rima fada, Arabes intravunt. Alii fcalis mu~ 

mm aficenderuntr Triginta dies fuper muro Arabcs manferunt, 

neque in uarbem defcendere potuerunt* Quum tandem Arabefprae- 

valerent: Romani 70000, quiurbem cuftcdiebatit, mtvibus evafe- , 

ruat Moawias divitias, quae ibi erant, depracdatus eft, & ab incolis 

tribotum exegit. Illmc Arabes in Ciliciam contenderunt, venerunt 

fubito Ochkam &, occupatis portis eius, coliegerunt thefeuros 7 at- 

que principes tormentis vexarnnt, ut quiqquid abfconderint, indi- 

0} carent gitized by Gdogle iio BAR- HEBRiEI -C H R N I C O N. 

carent. Omnem populum,. viros, mulieres, & adolefcentes in fer- 

vitutem abegerunt. Etiam in templis impie fe foqdarunt. Anno 

^ , Arabum 35, qui eft Graecorui» 958 defecit Gregorius Patricius Af- 

ricae a Conftante. Arabes igitur infidipfe agentes Africapi invtCe- 

runt, & quum copiae Patricii inferiores effent, Arabea omaibus ur- 

bibus maritimis potiti funt. Gregorio iterum Conftanti fubie&o, 

Moawias exercitum fuum in duaspartesdivifit, quarum alteri pr«- 

fecit Habibum Jiyrum hominem impium, qui quidem in Armeniam 

hieme miffus eam invafit. Arabes, hominibus in captivitatero ab- 

du&is, caefis viris, in quos incurrebant, & urbibus incetriis r^ie- 

runt. Alter exercitus, duce Moawia, tendebat Caefaseam Cappa- 

dociae. Arabes per anfra&us tranfeuntes pagos invenerunt , bo- 

nis affluentes, quibus miffis Caefaream oppugnarunt. Quum autem 

eam decem diebus obfeffam capere non poffent: diripuerunt to- 

Pag. xio. tam provinciam, qua nudareliftaabierunt Pauloiterum eam obfe- 
derunt per multos dies. Caefareenfes autem quum viderent, motos 
cieri, neque fofpitatorem adeffe: ad fervandam vitam coiloquio 
inftituto, egreffi funt principes, pa&umque inierunt, tributumJol- 
v^ndi, Arabes qui ingrefli videbant pulcritudinem ardificiorum, 
& multitudinem divitiarum, poenituit iuramenti prarfliti. Attamen 
iur jmentum revocare non potuerunt. Profefti inde in regionem 
Amurenam, (Armenam) quum urbem expugnare non poffent* a- 
gruin eius arboribus confitum devaftarunt. Anno Grzcorum 960 

C. 649. Moawias exercitum coegit, adduxit naves 1700 & Alexandria, tra- 
iedlo mari , in infulam Cyprum contendit Incolac infulac admoniti 
funt, ut pro vita pacifcerentur. Quum vero nollent, invaferuntmi- 
lites, diripuerunt, & depracdati funt, quin turpia fada in acdibus 

epifco* Digitized by Google DYN ASTIAX. m 

epifcopalibus commiferunt. Abierunt tandem. Paulo poft Abu 
Aliir alius dux fecunda viceCyprum invafit, totamque infulam di- 
ripmt, quia ex fiffuris terrx homines iterum produfti funt. Ex 
otte Pathos , cpiam oppugnaverat , deportavit aurum & argentura 
quod ibi invenit. Homines autem non laefit, quia pro vita fua padi 
ermt. Pofthsec Moawias obfedit Aradum urbem, quae pariter in- 
fn!a elt Ea expugnata, incolisque inde migrare iuflis, urbem diruit, 
nt ne amplius hSbitationi effet. Anno 965 Abu Alur & exercitus erus *** 

infulamCos dolo epifcopi, qui ibi erat, fubegerunt, praeda aba&a, ho- 
minibus caefis, et arce deftruda. Petiit inde Cretam, diripuit Rho- 
dum eamque devaftavit. Coloffus aeneus , qui ibi erat, funes multos 
hominibus illi applicantibus , deie&us eft , ex quo 3000 pondera 
afris Corinthiaci appenfa vendita funt mertatori Iudaeo Emeffeno. 
Anno 37 Arabum Moawias naves paravit, quibus Conftantinopolih 
appellerent. Duo viri Zelotae Tripolitani cum affeclis eorum na- 
ves Arabum incenderunt. Multi Arabes perierunt, reliqui navi- Pag.ni. 
bos longis (119) mare traiecerunt & ad Romanos aufugerunt. Tum 
Moawias iratus eft, & Alurum cum exercitu mifit, qui quum ad Iocum 
vemrentPhoenicen appellatum,inveniebant ibi imperatoremConftan- 
temeiusque fratremTheodofium. Quum parati effentad dimicandum 
p^ero die : dormivit Conftans imperator v ifusque eft fibi in fomnio 
Theffalonicae effe. Interpres fomniorum , cui fomnium narratum 
tft, refpondit: „*Impcrtiam tibi o imperator te non dormiviffe, 
«ftequefomnumhuncvidiffe. Theffalonice explicandum eft &k *»« 
»r*ux9p. i. e. ccde aliis vidtoriam. „ Imperator vero, contemta 
fomnti explicatione, chffem ad proclium tnaritimum inftruxit, Ro- 
manique vi&i funt. Ipfe imperator occifus effet, nifi filius eius * Bu- 

cen- Digitized by Google iu BAR-HEBBjEI CHRONICON.' 

centorus in navem regiam faliiflet, & imperatorem ad aliam navim, 
ut fervaretur, abripuiflet* Ipfe in naveregiamanfit, multisquecr- 
fis tandem trucidatus eft. Conftans autdfh & frater eius in urbem re- 
giam fugerunt Circiter aoooo cadaverum Romanorum inventafunt, 
quac fuper mari nataverunt. Quum iterum Arabes fe accingerent 
Conftantinopolin contendendi : Ptolemaeus egreflus eft, & dato auro 
pacem compofuit in tres annos. Conftans quia fratrem fuum Theo- 
dofium occidit, odio habitus eft ab exercitu fuo. Timuk igitur & 
Romam profedus eft. Quum auteni (ibi) cundaretur: fremuerunt 
contra eum milites dicentes: ^Pammconvenit imperatori, ut Ro- 
„mae commorotur, quia ab Arabibus remota eft. „ Tum profe- 
iftus eft in infularn Siciliam, & quum Syracufas perveniflet : placuit 
ci urbs, ut ibi commoretur, iaflitque filios accerfi. Cives autem recu- 
fabant, declarantque fe non permifluros efle, ut irnperatores abi- 
rent. Ille vero tres filios fuos Conftantinum, Tiberium & Heraclium 
*vToxe&TO£*f fecit eorumque dpmicilium in urbe regia fixit, ipfe Sy- 
Pag.m. racufis habitavit, quia timebat, ne ab exercitu fuo occideretur. Ap- 
peliabant eninreum Cainanum alterum. Quum Othomanus a mo- 
ribus fuis pravis non recederet : iterum congregati funt Arabes & 
rogarunt cum, ut veftigia regum priorum premens temperantia 
religiofa rem publicam adminiftraret. IUe vero refpondit, fe, quum 
rex fit, quicquid velit, fafturum efle. Comminati igitur feceflerunt, 
atquc armati iterum ad eum aqceflerunt, & clamarunt, aut modum 
gubernandi mutandum aut confeftim ei moriendum efle. ille qui- 
dem litteras ad Moawiam fcripferat, quibus exercitum mittendum 
efle fignificaret > at Arabes feftinanter impetu in eum fado eum 
occiderunt. Moawias copias mifit duce Habibo, qux quumBaffo- 

ram Digitized by Google D Y N ASTIA X. iij 

ttm veaientes audiiffent, Othmanum cacfum effe, defttterunt&re- 

diefiiat AliJSlius Abi Takbi annoss (imperavit) tantumla* 

tacfep & Babyloni, quia Syria & iEgyptus a partibus Moawfe ftete- 

nwt Anno Graccorum 968 (126) manus conferuerunt binae par- **• *>57 # 

t«, & utrimque naultis interfe&is, MoaVias rediit, & in Ali non 

imut. Jterunv pugna commiffa eft, multique in dimicantium medio 

«cifi funfc Tum exorti funt tres zelotz, ut trucidarent tres fllos* 

quorum caufa ftrages fafta eft inter Arabes, Ali, Moawiam & Ha- 

bibutn ducem exercitus vEgyptiaci. Verum ille, qui in jEgyptum ivit $ 

captus & interfe&us eft, (imiliter, qui ad caftra Moawiae contendit, 

tertius vero, qui in caftra Ali profe<ftus eft, eum hafta confodit & 

oecidit. Quare Arabes orientales 8c occidentales receperunt Moa- 

wiam,qu*Iatreboin lirbem Damafcum imperium transtulit. Moa- 

ivias annos 19. In diebus Othomanis Moawias quindecim annos 

impevavit Palaeftinx , quibus annis fi adiicias qtiinque annos impe- 

iii Ali, Moawias regnavit, integra fumma colle&a, annos 39* An- s 

ih> 977 Sapor dux Armenus, defecka Conftante et ad Moawiam C. 666, 

mift; hominem, nomine Sergium qui diceret: Si me adiuves , ego 

tibi fubiiciam univerfum orbem Homanum. Conftantinus filius im-< 

peratoris, qui habitabat in urbe regia, quum hxc audiret, ad Moa- 

wiam miGtAndream eunuchum, cubicularium fuum , belligerandi Pa g-* x 3« 

pwkitfimum. Quum Sergius primus intraret fecundum mandatum 

&|MKwix, deinde Andreas : Sergius perturbatus eft, prorupit fnrre- 

xil k Andream adoravit. Moawias autem Sergium corripuit his ver- 

bis^ fi fervus ttbi adeo moleftus fuerit,quomodo,dominQafpe<fto, 

^tegeitiffes?,, Sergius refpondit : „ Confuetudine commotus h*c 

feci^ non timore. „ T.um Moawias Andream interrogavit , quare 

P adve- Digitized by Google ] tH BAR.HEBRiEI CHRONICON advenerit. Regerit: „rex nos mifit, ne te alliciat rebettis ille. Si 
„enim domino fuo, qui beneficia in eum contulerit, palam mala re- 
^tribuat; quomodo ergate affeftus erit?,, Moawias dixit: „Vos 
,,omnes inimici eftis, illumque qui tributa plura folvat, aditivabi- 
„mus. „ Refpondit Andreas : „ Etiamfi hacc ita fe haberent : ta- 
„men eft inimicus, qui inimico praeftet, neque fervus & dominus 
,,pares funt.- Dominus enim libere atque decenter operalprofert 
„Qui autem fervituti afluefactus eft, magis fervum fe gerit, ita ut in 
,,humilia verba proripiat (121). Quare illud quod dominus meus 
„daturus fit, etiamfi minus fit iljo, quod tyrannus promiferit: 
„tamen decet te, illi credere, neque licitari ftudeas. „ Haec 
fatus Andreas exiit. Poftero dief Sergins primo venit, Ad- 
venienti Andreae non aflurexit Sergius. Dixit illi Andreas: Heus, 
. fpe deftitute, quare mihi non aflurexifti ? Iile igitur proterve locutus 
eft & convicia, quibus mulieres viros (profcindere felent), in eutn 
proiccit. Andr eas Sergio minatus eft,quod genitalia eius ablaturus 
fit. Moawias Andreae dixit : fi reditus totius regionis veftrae nobis 
dederitis: vobis remanebit nomen imperii; fin minus, propeliam 
(vos inde). Andreas auda&er refpondit: „Siccine Arabescorpore 
2 ,praditi funt, & Graeci umbrac (fimiles erunt): nosad Deum con- 
„fugimus.„ Exiit&iterMahtiamverfus fecit. Pratcepitcuftodibus 
locorum anguftorum, ut Sergium, quando tranfierit, prehenderent. 
Fag. 1x4. Moawias Sergio pyomifit, fe exercituin miflurum effe. Hedeuntem 
ceperunt infidiatores, & ad Andream adduxerunt. Tefticulos eius 
educi iuflit, quibus in manibus eius pofitis cruci affixus eft. Sapor 
autem , antequam exercitus Arabum ad eum pervenit , compreffus 
eft in porta atrti fui, equo ve&us, etobiit, Arabes, praedati adChal- 

ccdc- Digitized by Google DYNASTIA X. nj 

usque, redie^unb Anno Graecorum 981 praccepit Con- 
5, ut fibi fratribusque fuis Tiberio & Heraclio ftomani atqua- C. 67* 
fh*if»i rn nf # M mnnrri~ eflfigies horum trium inciderentur. Ad-. 
ttetmit, ne quis diffidia inter eos fereret, deinde abiit in Galliam, 
feftaiiam, & fubiugavit omnes populos occidentales. Arabes vero 
AJkictt beilo iilato, in captivitatem duxerunt circiter 80000 homi- 
ooflu Sequenti anno diripuerunt Lyciam & Ciliciara. Quum de- ■ 
mKtl^rciam invaderent; tres Patricii Romanorum in eos irruerunt, 
eosque vkerunt, ita ut circker 30000 Arabum caederentur. Quifu- 
perftfctes erant, naves afcenderuntetcumtenjpeftateconfliiftatifunt. 
Faber quidam iignarius Baalbeco oriundus, nomine Callinicus, igni, 
qttera concinnaverat, cremavit naves Arabumi unde Romanididi- 
cerunt ignem ape naphtac concinnare. Hucusque Arabes tantum 
vicerant, Ab hec autem tempore & deinceps modo vicerunt, modo 
vi^frfunt. Mifit Conftantinus ficar ios Romanos rebelles (Mardai- 
tas) vel&teliites, qui a Syris audaces vocantur. Oocupanmt a monte ' 
GaliJacae usque ad montem nigrum,& omnem montem Libanum, muK 
taque Arabibus abftulerunt. Tandem Arabes prxvaluerunt, & horum 
alfes occiderunt, alios excoecarunt. Conftantiaus,poftquam filius eius 
Iuftmianus adoleverat,fratres fuosimperio depulit, & principes donis 
fihMevinxit. Quum veroLeo magnatum aliquis confentire noilet : im- 
p€£*tor linguam, manus & pedes eius abfcindi iuflit Quia autem popu- 
^fyC^V^) eiadhatrebat, incedens clamavit : Neque trinitatenj in coelo^ 
abj&gOjiieque trinitatem ia terra reiicio. Hxc vociferatus accepit de-, 
cretuni. Conftantinus fratribus fuis, quicoram optimatibus ftabant, : 
„dixit : OTiberie & o Heraclie, quetnnam me eflfe dicitis ? fratyem an 
„regem veftrum? Si regem raedixeritis,equidemv0Sfratre$ meos p a&11 - 

P % appel- Digitized by Google n6 BAR-HEBR j£I CHR ONICON 

„appello, fin fratrem me nuncupaveritis,' vos inimicos noverim,,* 
Refpondit: „ Quod fratrem maiorem & feniorem te appellemus, 
„non opus eft nobis excufatione. Regem autemnoftrttm te iwuti- 
„quam falutamus, quia * tecum regnamus. „ Senatus, * quia ho* 
rum oculi effodiebantur, poteftati Conftantini fe fubiecerunt, illos- 

C. 678* que reiecerunt. AnnoOraccorum989 in vigilia tertia noftis appa- 
ruitarcus perfe&us, quanquam fol erat fub terra, quod quidem fe- 
dum eftprarternaturale. Augebantur mures in Syria & Phocnice, 
& femina corruperunt. Sequenti anoo irruerunt locuftx. fo* 
zidusfilius MoatvU annostres & menfes 0A0. Hic congregavkKe- 
lagareos , id eft , operarios multos , volukque fluvio aqua repleto 
inter fe & Hofainum curfum dare. ( iaa) Cundabatur deinde & 
aquae non fluxerunt. Hoc tempore cometa. magnus apparuit un- 
decim dies. Fuk etiam hiems adeo gravis , ut Euphrates congela- 
retur, ficus et vites exarerent, animaiia, beftiac ferx & fruftus 

C. 683« confumereMtur. Hxc acciderunt anno Graecorum 994. Mm- 

nvias fihus Iazidi circiteir menfes 4. Mortuo Iazido filio Moawi&de- 
fecit Mubthar vir aftutus, vafer (123) & hypocrita in regione Cu- 
fenfi. Medinenfes autem fibi pracfecerunt virum, cuius nomenerat 
Abdallah films Subiri, atque Damafceni Moawiam fil. Iazidi fil-Mo- 

C. 685« awix# Ineunte anno Grscorum ^996 grave bellum inter eos exar- 
fit, & ab utraque parte 40000 ceciderunt in vicinia Chazaris flumi- 
nis in regioni Ninivenfu Quare iuvenis Moawias, qui Abulila 
vocatur propter timorem fuum (ita enim vocant Arabes contem- 
tus (1 »4) ergo debiles,qui * mortuo timent) quum contentionem ma- 
gham videret inter Arabes ortam : concionem populi habuit, quafi 
ad precandum die Veneris, feque itnperio abdicavit. Domi fe 

con- Digitized by Google 
DYNASTIA X. V 117 

menfes 3 & dies a», atque mortuus. eft. Merwan „ g 

- menfes 4. M edina Damafcum venit , ad pacandas f a- (SMho^quiaattate provedus & ingeniofus erafc Confilhun dedit, 
^teia tribus telis iftfcribendi, quas in nrmnibus hominis hu,- 
iguari deponerentur, eumque regem declarandi, cuius te- 
lum emiflum faret. Omnibus in hanq rem confentienti- 
borprimuin exnt foreMerv^anis. Poftquam quatuor menfes reg- 
navcrat^ obiit. Anno Grarcorum 997 mortuus eft Conftantinus, 
coi Aecelfirluftinianus filius ehis qui annos ia imperavit. Ab- ^ # ^ 9 

iiiiHtbfifiui Zekri annos 0A0 & menfes quatuor. Hic Medin* vi- 
rit^Jut diximus. Eius tempore magna divifio fuit inter Arabes. 
B4bykmerebellavit vir, nomineAbdallah,Refchainx quidam,nomine 
Hoebftb, Burida quidam Nifibi, & Omar filius Saidi Damafci, & Zo- 
phiracjuidamCircefii. Etiam Mardaitz Romanorttm, qui in Libano 
erant, ubique locorum militabant His diffidiis circiter o&o annos 
inter Arabes agitatis Damafceni regem proclamarunt Abdolmelec 
f&JAerwBoi fik Hacemi. AbJohrteltc Jilius Merwani annos 1 3 & 

me&fes fex> Appeliabatur pater mufcarum, quia * rhonchus dentium 
eitfwxitiofus (1 05) er at mufcis, quae,quando eum avertebat,fuper ore 
etticongregabantur. Quiquidem quumrex proclamatusvideret, fe 
dMamnibus partibus bello cingi, inprimis autem premi a Mardaitis 

lorum, qui in Libano erant : pacem iniit eum Iuftiniano in de- 
r exieruntque cumluftiniano ficarii eius, quorum erant duo- 

1 tnillia, ex terra Arabum. Pro hac re Abdolmelec Romanis de- 
d&fm&bei die 1 000 denarios, unumque equum & unum fervum. (Pa- 
rtjnetiam fcnt) Cyprum dividendam efle, alteram partemRomams tri- 
btrfariamfore,alteram Arabibus, atque ArmeniamunacumChoraze* Pag.117. 

P 3 ne, Digitized-by Google n« BAR- HEBRjEI CHRONICON. 

[* ne, Airzanene, 8c Aderbigana Romanorum poteftati fubieditm irv 
Pace compofita Abdolmelec bellum intulit Bar Zobeiro eumque vicfci 
Bar Zobeir fugkivus Medinam contendit, AcrebeMavit ki facelle. Dux 
quidam, nomine Hagagiis, eum periecutus; machinis contra facelhim 
ere&is murum deftruxtt, intravit, & Bar Zobeirum occidit, atque fo- 
ceilum reftituit. Juftinianus fuperbia elatus frafto iuramento pa- 
cem folvit, antequam expleta erat. Exercitu miflb captivos abduxit 
Arabes, qui in Cypro erant Quare Mobammedes, Emira infclx 
Cardoac, Cappadociam invafit. Impetum in eum fecerunt Romani & 
Sclavi. Romani v idi funt iuxta Cafaream. Scla vi, cum Arabibus pace 
compofita,cum iis in Syriam profedi funt, circiter 7000, quibus dom> 
ciliaAntiochi* & inCypro ( 1 ao) abArabibus conceflfa funt. Dederunt 
etiam mulieres & ftipendia. Iuftinianus verouti Arabibuspa&a non 
fervavit, ita etianr magnates Romanos occidere coepit. Quapropter 

C. 6yfi* cum agreffi prehenderunt, nafumqueeius abfciderunt. AnnoGra- 
corum 1007 regnavit Leontius. Eodem anno Emira urbis Gazar- 
tx fraudulenter cruci fuffixit principes, Simeonem fil. Naulx Halu- 
genfem, & Mardanfam filiumque eius Nilibenos- Anno fequenti 
coeperunt Arabes cudere denarios, drachmas et quadrantes (appo- 

C. 699. fita) fola infcriptione absque effigie. Anno toio infidiatus eftprae- 
f e&us Cilici* nomine Apfimarus, qui cognorainaturTiberius, Leontio 
imperium exuit, & eius loco regnavit, tamen eum non occidk. Tibe- 
rius Ule ScUyos poteftati fuae fubiecit, qui a Romanis defecergnt. 
In regionem SamoCatenam profefti occiderunt 5000 Arabum. Di- 
reptione fa&aredierunt. Abdolmelec duos conftituit duces, Moham- 
medem pratfecit Mefopotamiac, Aflyriac, Aderbigana?,&Chagagum fer- 
vum fuum toti Perfidi, & Arabiae. fc Quum Hagagus principes Aratam 

absque Digitized by Google DYNASTIAX. 119 

ata^^mifericordia vexaret: Mqhammedes adduciiuffit Moawwe- Pag.n8. 
icipem ArabumTaghbienfiumChriftianorum, eumque, quia 
iedanftsfieri(i37) noluit, in cifternam luteam proiecit. In- 
ko bknditus eft, fed quum ne fic quidem perfuaderi vellet: 
eum. Coegit duces Armenos> eosque in templo quodam Ar- \ 
teclufit, atque igni iniefto omnes cremavit. Occidit etiam A- 
1, filium Andrex praefedum Edeffar, quia hucusque prarfides 
Chw&kmi rerom politicarum in regno Avabum curam agebant. Di~ 
dtMk&Didnyfius, patriarchaTelmaherenfis, Athanafium, quiBargu- 
mmm vocator, fuiffe virum ingeniofiim, fcripturae fcrutatorem, & in 
omm i* verfatum. Quum de eo audiret Abdolmelec rex Arabum 
JNNttiad fe acCitum cognoviffet omnium rerum periri(Ttmum : mifit 
ertwim Aaizo iuvene firatreftio injfsgyptum eiqueiuvenem regen- 
dum tradkbt, & imperii adeo particeps fuit, ut totum regnum Arabi- 
CBtn *b ed adminiftrareftir. Potentia & divitiis crevit, poffedit fervos 
4000, palatH^ pagos, ft6mmata, aurum & argentiim tanquam lapides. 
ErreditibuS40o hofpitiorum(ia8) quac Edeffx poflidebat, condi iuf- 
fitttmphim cekbre Deiparar. jEdificavit etiam Foftati in jEgypto duo 
1 templa. ln baptifterio, quod Edeffae condidit,pofuit im aginem 
tj quae ad Abgarum regem miffa fuit. Feck illi cantharos (129) 
vixs, quos f eceratAmmonius epifcopus in templo v etufto Edeffe. • 
ivit illud auro & argento, quod seri incruftatum eft. Athanafio 
MHt tnvidit fcriba Chalcedonenfis vel Damafcenns, nomine Sergius, 
f Manzuris. Mortuo Emira Abed Alazizo, Athanafium,poftquam 
egreffus erat, calumnia affecitSergius dicendo: „Bargu- 
isevertrkthefaurosiEgypti & fecum abduxifc „ At ne fic q^i- 
dgftiAbdolmelec Athanafio irafcebatur, fed tranquillead eum dixit: 

^jEquutn Digitized by Google iao BAR-HEBR^I CH*M N I C N 

„i£quum non efle reputamus, omnes hasdivkias aChriftianis pofli- 
deri. Da nobis earum partem, Athanafius vero hetanter in fe recepit* 
tradiditque, donecipferex diceret, fati$ efle. Multumilli adhucre- 

r ~* lidum fuit. Anno 1015 Abdolmelec itiifit Moslemutn, ad expugnan* 
dam Mopsveftiam. Hoc anno Arabes Cufenfes &Bofrenfes defece- 
runt, & cum Abdolmelec dimicarunt. Eodem Iuftinianus ab exilk) r e- 
| dux ad Chaganqpi regemChazarorum fugit, qui de eogavifus eft, eique 
[ filiam fuam matrimoniocopulavit. Peperitei filium, quemTiberium 
nominavit. Copiis acceptis a Chagano & BulgarisConftantinum ador- 
tus eft. Apfimarus igitur fugit Sc Iuftinianus denuo imperav it fex an- 
nis, poftquam ioannos inexilio vixerat. Interfecit Leontium, Apfi- 
marum mukosque magnatum. Incaufa fuit, quodimperium Roma* 
num a Thracibus laceraretur. Sex millia Arabum, quos capti vos i nve- 
nit, in patriam eorum dimifit. Magnam claflem inftruxit ad adducen- 
dum uxorem & filium fuum, fed tota naufragium fecit. Quo audito 
Chaganusreprehendit eiim his verbis : „ Paucos milites tantum uiit- 
„tere debuifles. Num putafti me uxorem tibi recufaturum efle ? Com- 
„mitibus itinerum tuorum (130) eam non abnuiflem,, luftinianes 
igitur erubefcens paucos mifit, qui eam arceflerent etcumea filium 

C. 706. fuum. Anno 1 o 1 7 Arabes condiderunt muros Mopsveftiar, quam mili- 
• tum prafidio impofito, propugnaculum fecerunt in finibus Roroano- 
rum. IllucprofcdusAbdolmelecvitamibi finivik Wtltd fil. 

Abdolmtlec fil. Mntoani annos 9 & menfes 5. Hic Moslemum cum 
exercitu miiit,qui caftris pofitis iuxtaTyanamCappadocix hancur- 
bem oppugnavit menfes 9. Iuftinianus autem mifit exerekum Ro- 
manum, qui impetu fa&o in Arabes vi&us eft^ita ut ex Romanis cxde- 
rentur circiter 40000. Arabes igitur urbera expugnarunt & diripue- 

runt. Digitized by Google DYNASTIAX. Ui 

Anno Graecorum 1022 MoslemacepitTurnedam, ibique prae- p ^ 
fidioArabico collocato adbuc multas alias arces expugnavit in Bas- 
ppfcs ( Bofporo) qui eft in (inibus Romanorum. Anno fexto Wa- 
Jidi, qui eft annus Graecorum ioaa defecit Philippicus & occidit G. fu. 
Iuftinianum imperatorem Romanum, atque Tiberium filium eius. 
Imperium adeptus expulitArmenos, qui in ditione eius erant His Pag.tao. 
Arabes fedem conceflferunt Malatix & in regione vicina, atque Ar- 
matuft&rbae. Fuerunt igitur Armeni auxiliatores Arabum, &adver- . 
farii Romanorum. Philippicus fapientia extranea inftruftus fuit, 
voluitque fynodum fextam reKcere, quae dogma Maximini de binis 
voluntatibus confirmavit. Poftquam biennidm & fex menfes reg- 
na vgr at , deiecerunt eum Romani , et oculos eius eruerunt. Reg- 
navit deinde Anaftafius annos 2 & menfes 5* Walidus Chriftianos 
odio habuk. Templo magno Graccorum Damafceno, quod Arabi- 
btus conceflfum erat, & pro quo locum dederant, ubi acdes nova Dei- 
parac focra conderetur, diruto, aedificavit oratorium magnum&ce- 
lebre. Praccepit etiam, ut fcribae Chr iftianorum rton amplius Gracce 
conficerent rationes publicas ( Apurftfr) fed Arabice. Schamelio, 
duci ArabumTaglibienfiumChriftianorum dixit: „ Quum dux Ara- 
)t bum fis: turpiter agis ex cmnium opinione, quod crucem ado- 
,>ns. Quare voluntati meae obtempera, & Muhammedanum te de- 
„clara„ . lUe vero refpondit: „Quia duxomniumTaglibienfium 
tt&m, vereor, ne, quando ego Muhammedanus fiam, exitium ad 
„ffios omnes pertingat. Me enim abnegante (Chriftianam fidem) 
„eti|m illi Chriftum abnegabunt „ . Quo audito Walid iuffit eum 
iu feciem percuti & educi, addito iuramento, fore, ut nifi confen- 
tiret, carne fua vefceretur. Quum autem ne ita quidem remifiior 

Q effet : Digitized by Google . iSA BAR-HKBR£I CHRONICON/ 

effet: iuffit e latere ejus fruftulum Ciai) abfcindi & igni affatum 
ori ingeri. Harc perpeffus in* cuftodiam detrufuseft, & vivus per* 
manfit, cicatrice in carne ipftus comparente. Iuflit etiam incan- 
tores, qui in regione Akulenfi vivebant > intferfici. Ligno alligati 
fufpenfique, ne mox interirent, in fluvium proie&i funt. Qtti na- 
tarunt, occifi funt, quia praeftigiis natarunt. Qui aytem fubmerfi 
funt, *) fuae forti reli&i funt. Iuffu eiusdem Walidi captiv i Chriftiani 

C 715. in templis occifi funt per qmnes urbes Syriae. Anno 1026 Waltdus 
mortuus eft* Soliman frate% Walidi fil.Abdohnelec fil. Merivani annos 

Pag.121. 2 & menfes 5- Initiaregni ipfius Moslcma infidiis ftrudis occu- 
pavit caftellum in regione Galatiae, multisque captivis abdu&is re- 
diit. Exercitus, quem Anaftafius in occidentem miferat, rebjlla- 
vit, et duce eorum occifo adduxerunt Theodofium, qqi unum an- 
num regnavit,. Anaftafio Nicacam fugiente. Anno 1026 Moslema 
Turcas in terra eorura aggreffus eft, multaque praeda inde abatfa 

r «yxg. rediit. Anno 1037 Moslema invafit regionem Afianam, &expug- 
navit Pergamum, & Rhodum, quarum incolas in captivitatem duxit 
Eodem anno SolimanusMoslemamad obfidendam Conftantinopolm 
inftruxity colle&is aoooo navium, quae militibus & alimentis repletx 
erant, 12000* 6000 camelorum 6000 afinprum, qui portabant viati- 
ca> arma & machinas bellicas, quibus omnibus alium ducem praefe- 
cit, Omarum filium Hobiri. Iverunt vero cum illis 30000 piilitum, 
qui fuis impenfis militabant, quorum quidam parati erant ad pug- 
nandum praefertim in viaDei (religionis ergo). Hi iingua fuaMota- 
wcli voeabantur. Arabes autcm claffem mari, exercitum terr* inftru- 
xerunt. Leo dux Romanus, adorturus Moslemam ducetn Arabum, pro- 
mifitj illos adiuvare, ut urbemrcgiam intrent, Gei imperium Ro- 

ma- Digitized by Google_ DYNASTIA X. 123 

manum pofliciti fuerint. Theodofius imperator confpertis infidiisLeo* 
nisaffeclas eius abduxit, eosque in urbe Amoria inclufit. Leo haec 
audiens venit ad Solimanum regem, qui cum iaooo hominum ur- 
bem Chalcedona obfedit, ad cohibendum, quo minus alimenta Con- 
ftantiftopolin deferrentur. AflTumtis 6000 militum oppugnavit A- 
inoriam ^ cuius incolx timore perculfi affeclas ei tradiderunt. A- 
rabes diraifk datis cuilibet duodecim denariis. Re&a igitur ille Ro- 
raanique Conftantinopolin verfus tetenderunt , & quum in copiaS 
flomandrum inckieret, oftendit iis, fe dolofe cum Arabibus egiffe* 
Quod quum illis probaretur : imperatorem fibi eum conftituerunt. 
LeoneConftantinopolin oppugnante, egreffus eftTheodofius, rafus, Pag*iM* 
fepeckricum fecit. Leo regnavit annos 22, in quo haud mag- 
nttrt fiduciam Arabes pofuerunt, quum urbem alimentis, reliquis- 
qoe rebus muniret. Moslema, qui comperuerat, Leonem eum fe- 
fettiffe,ftatimadlatus mdritimum tranfiit, Conftantinopolin obfeffu- 
rui. Quum vero Moslema poftremum cum 4000 hominum adve- 
airet: adorti eum funt Bulgari a Leone condu&i, qui tantam ftra- 
geta fecerunt, ut Mosiema vix incolumis ad caftra magna perveni- 
K^quac a latere Conftantinopoleos occidentali contra portam aure- 
«frpofita eirant. (Aggerem) ftruxit ante exercitum inter caftra & 
aiberti, & foffam poft illum contra Bulgaros. A dextra pariter ac 
fimftra mare erat.- Bello petebantur Arabes ab incolis urbis , & 
Bulgaris, & mari a navibus Romanis, & ad apportandum fibi com- 
roeatum, non minus quatuor millia militum delegabant Fuerunt 
igiturArabes extra urbem in maiori anguftia ipfisTurcis, qui intus 
erant, atque hieme, fame, & a Bulgaris, qui eos caedebant, confum- 
ti ftiit, Pr*fertim autem Arabes tanta fame oppreffi funt, ut bi- 

Q % tumen Digitized by Google l»4 BAR-HEBRjEI chronicon 

tumen navium comederent, quos quum M oslema fpe deluderet, fore, 
ut dona a rege mitterentur : advemt nuncius , Solimanum iregem 
mortuum efle. Otnar patruelis Solimani filius (iji) Abdit Aziz, 

annos duo & menfes quinque. Hic iuffit nuncium fibi afferri 
de exercitu Conftantinopolin obfidente. Moslema falfo fcripfit, 
bene fe habere populum, urbemque mox apertum iri. Quum 
verp veritatem exlegato difceretj illi iuffit, una cum exercitu a,bire. 
Illo autem propter hiemem fe excufante,poftquam hiemis vehementia 
de(ierat,advenit aliusnuncius, qui militibus diceret, eos etiamfi,Mosi- 

Pag.iftS* lema non acquiefceret, exire debere. Multos horumabeuntiumRo* 
mani terra marique occiderunt. Omar equos 20000 iis mifit, et 
fingulis viris denarios 10, ut ad recuperandam Iibertatem iis uteren- 
tur. Quum autem Arabespuderet Conftantinopoleos ab iis obfeffae: 
odio mngno habuit Chriftianos Omarus, valde eos oppreffit, atque 
vetuit, quo minus nolis uterentur, alta voce precantes exclamarem, 
veftibus militaribus induerentur , & ephippia equis imponerent. 

C. 723. Anno 1034 menfe Schebat Omar mortuus eft. Yazidfilius Abdil 

Malec annos 4. Contra hunc rebellavit Arabs quidam > oriundus 
Hirta, cuius nomen fimiliter erat Yazid Muhaleb, quocum coniun- 
&\ erant omnes Arabes, qui Akulae, Bafforae & in tota Perfide babi* 
tabant. Yazido filio Abdil Maleci magnum exercitum contra eum 
cogente Yazidus filius Muhalebi vi&us eft iuxtaBabylonem, &ocd- 
fus. Yazidus iuifit, deler i (133) figuras cuiufcunque viventis ex tem- 
plis,parietibus,.Iignis, lapidibus, et libris. Idem fecit Leo impe- 
rator Romanorum, qui imagines fandorum regumqueex ecclefiis 
domibusque deiecit Qua de caufa feditio orta eft ititer Romanos. 
Multi palam contra regem muffitarunt. Expulit, quptquot fynodum 

Chal- Digitized by Google^ I*YN ASTIA X. «5 

CWcedonenfem non reciperent Iudaeos oppreflit, multi eorum bap- 

tiMti Aint, reliqui in Syriam fugerunt. Hoc temporeSyrusquidam, 

nmmne Severus , contendit fe Meffiam efle. Frehenfus a prafe&o 

dmt? fe Judacis illufifte. Anno 1032 defecerunt aquar in fontibus, C ^ ai# 

ita utaplusfeptem milliaribus pagani irent ad hauriendatn aquam. 

Infecuta eft caritas annonx, Sc proximo anno locuftz multz irruerunt, 

proventumque corruperunt. Duobus annis poft perierunt multi 

mosbo tufncrum, prarcipue in Mefopotamia. Anno 1037 obiitYazi- 

dus BaJkac in agro Damafceno. Heshani frater Vazidi filii Abdii 

Malec annos i2&menfes8» Oppreflitfubditos oneribus piuribus & Pag.124. 

tributis. Canales diduxit exEuphrate fupraCallinicunradirriganda 

legnmtna & plantas, quarumquidem proventus amplior fuitomni- 

bus ve&igalibus regni eius. Eodem an nd Arabes oppugnarunt Czfa~ 

ream Ponticam, eacjue funditus everfa invaierunt regionemTurca- 

rum,duceGeracho, qui expugnata urbe quadam magna, captivisque 

abdudiSy abiit* Anno 1038 -/Egyptii ab Arabibus defecerunt. Co- £ m^m 

pijs contra eos du&is multi ./Egyptiorum interfe&i funt & reliqui 

navibuS arreptis aufugerunt. Anno 1039 Moslema terram Turcarum C. 728* 

denooadortus eft. Superati funt Arabes, & relidisimpedimentis in 

fugamfedederunt. Annoio4aTurcacurbesAderbi)anxexpugnaruht, C 73i* 

cqptra quos Moslema magnas copias eduxitj ingensque hominum 

maltitudo ab utraque parte trucidata eft. Turcac occupatis urbibus, 

qua? ceperant, reliquam partem ditiohis Arabum non adorti.funt. 

Fqcwp igitur compofuerunt Arabes cum Turcis. Arabes, duce Moa- 

wifr#fioregis,iterum petentes terras Romanorum deftruxerunt mu- 

npfiangarat urbis. Deinde caftris pofitisiuxtaNicxam,poftquam 

per 40 dies tfrbem obfederant, murumque deiecerant, Romani, qui 

Q 5 intus Digitized by Google «6 BAR-HEBR/EI CHRONICON 

intus erant,navibus aufugerunt. Vrbe abArabibus capta & vaftata 
iuflit Hefcham omnes captivos Romanorum interfici, quia audiverat, 
Leonem captivos Arabes occidiffe. Hoc tempore imperator filiam 
Chakani regis Chazarorum uxorem collocavit filio fuo ConftaYitino. 
Poftquam baptizata erat,votaque ei nuncupata erant,coronam impofuit 
filio fuo, eumque imperatorem proclamavit. Anno 1048 vir quidam 

£• 15*1\ nomineBafchir origine Romanus, ritu Muhammedanus, Haranem pe- 
tiit ibique acceflit ad virum claudum, cuius nomen erat Theophitus, & 
tanquamremfecretamei revelavit, fe effe Tiberium filium Conftanti- 
ni, quem dudum mortuum effe putabant. Romanus igitur ilie tradi- 
dit eumSolimanofilio Hefchami, qui eum prehenfum patri fuo He- 
fchamo indicavtt. Hic inprimis lattatus, in manus fiias incidiffe filium 
imperatoris Romanorum, eum purpura veftiri, fibique adduci iulfit. 

^ag.iJtf. Edeffam profe&us afcendit interiorem partem altaris, atque donum 
ex menfa in manus fuftulit, vinum (1 3 3) (fcilicet) fecundum confuetu- 
dinem imperatorum Romanorum. Advocavit Iudacos, ut adducerent 
eumadmagos, & pracfe&um Haranenfium, ut eum honoratum vide- 
ret, tanquam ftirpem femilix fuac. Poftea nudatus eft mifer ille & occi- 

C. 742» ft*s# Anno io53mortuuseftLeo,regnavitque fiiiuseiusConftantinus 
annos 34. Ab hoc Artabafuscognatus eius defecit, Conftantinopolin 
prof e&us eft, &in palatio fedit. Imperator vero,quia foris erat, Aph- 
fiki aufugit & feadincolas Anatolia: recepit. Accito exercitu pene- 
. travif Amureaam Phrygum ibique hiemavit. Artabafus coadis co- 
piis eum aggreffus eft, at fuperatus effugit. Anno 1066 obiit Hefcham 
Rofaphae ( five ) Calinici. Walidfilius Yazid Abiil MaUc annutfl 

unum & menfes tres» Afflixit cognatos Hefchami eorumque dotnos 
fpoliaviL Eius etiam iuffu lingua patriarchx Chalcedonenfium m 

Syria Digitized by Google DYNASTIAX. »57 

j Syria abfciffa eft. Arabes odio eum profequebantur, quia vinum & fi» 

/ ceram bibebat, & multa mala perpetrabat. Idcirco.eum Pafak ( <-*«* ) 

i. e* commeffatorem,appellabant. Infurrexit contra eumAbafus filius 

Walidi patrui fui, fcilicet Walidi filii Yazidi y & regnare voluifr* Arabes 

wtem eum afpernati, quia filius pellicis erat, fratrem eius Yazidum fi~ • 

liumWdidiDamafciregemconftituerunt. Miffiscopiisprehenifuseft 

Validus filhis Yazidiin deferto, caput eius abfciffum^haftac hnpofitunr 

unacumoenophoro, atque Damafcum deportatum. Yazidtu fitiu* 

Walidt menies a. Poftquam, uti narravimus, Yazidus hic Walidum 

filiuin patrui fui occiderat; diffidium magnum ortusneft inter Ara- 

besj & ubique tra&uum exfurgit, qui focium fuura non agnofceret, 

GazartacBcftam, Maufebe Saidfilius Hudili^ Foftatac Ebed Allah filiusFag.,i2& 

Omari regis, in Armenia Merwanus, in Chorafana filius Savgi, in A- 

firica AbuhudiL Yazidus turaore affli&us eft, duobus menfibus poft> 

quam regnaverat, & obiit. Abrahamus jrater Yazidi filii Walidu 

Fuit vir Cbav is converfatione^ naturaque bonus* Poftquam duos men- 

fes regnaverat, regno exutus eft Damafci, & occultatus neque inno~ 

tuitlocus eius per fpatium quinque menfium. Tandeminventus eft 

mprclio ab Arabibus inter Ce commiffo, inter occifos* Mer» 

v>mfiliusMuhannnedisfiliiMevwani,fikiHacemi. Hic Himaar Gefarto 

cognominatus eft, quia florem croci, quiflos Himar voeatur, amabat, 

Pertotam vitam infulae Cardoae imperavit. Ex Armenia erumpcns 

Solimanurti aggreffus eft iuxta litora Euphratis, qui, ftrage fada 1 2ooa 

fuorum, Rofapham aufugit. MerwanDamaleum ingreffus ibi duos 

menfes regnaVit, & deportatis inde gazis regiis,quibus 30ooeameli 

oaerabantur-, Emeffam oppugnavit^uam 4 menfibus poft cepit, mu- 

ris eiu§ dirutis^ quos m^lleis comminutQS in* lapicidinas detrufit* 

Bc~ Digitized by Google ia8 BAR-HE-BRjEI chronicon 

Deftruxit etiam murumBalbeci. VenitdeindeHaranem&profe&us 

eft Aflyriam verfijs, & in regionem Parthorum , five Izpahanum. 

Tum Abu Alabas five Ebed Allah filius Muhammedis filii Ali filii 

Ebed Allah filii Abas, patrui prophetae Moslemorum, magno exer- 

citu Chorafanorum coa&O, caftrapofuit iuxtaZabo(Lycum) fluvium 

Aflyriae. Merwanus, impetu f afto in exercitum Abul Abafi, vi&us 

eft, direjAis 700 camelis, auro argenteisque nummis oriuftis. Ve- 

nit deinde cum filio & genero fuo pudore aflfe&us Haranem 

gazisque 3000 camelis impofitis profeAus eft Afcalonem iuxta Bt- 

tus maris (mediterranei). Abul Abafo eum infequente, aufugit 

Pag. ia7. Syenem in confiniis Nubiae, 8c quum iuxta Nilum caftra metatus 

eflet, prehenfus & occifus.eft. Hoc tempore egreflus eftConftanti- 

nopoli Afchchirafch dux exercitus Armenorum & Malatiam perve- 

niens totam regionem vaftavit. Conftantinus imperator , fuperato 

Artabafo tyranno, profpere regnavit, filiusque natus eft exfiliaCha- 

kani, qui Leo nominatus eft. Pace gavifat funt terrae Romanorum, 

quia Arabes bella fibimet ipfi intulerunt. Abu/ Abas annos 4& 

menfes 8- Occifo Merwano regnavit folus in tota Arabum ditione, 

fedemque ImperiiDamafco Babylonemtranstulit. Ab iilo originem 

* duxit Chaliphatus Bagdadenfis, eorura fcilicetChalipharum,quonim 

regnum perHunnos Mogulenfes noftris diebus defiit. Fertur, die 

quodam, quum Abul Abafus caftra pofuiflet iuxta locum quendam in 

regione occidentali, fubito clamorem magnum in caftris auditum efle, 

univerfum populum, ipfum etiam regem accelerafle,ut miraculum vi- 

derent Advenientes confpexerunt o&o viros, quiefepulcrisfurre- 

xerant, & quorum aliiusqueadmammas, alii ad lumbos usque, alii 

ad genua usque (eminebant). Fuerunt inter eos, quorum barbattin- Digifized by Google iOYSASTIA X. «f 

4^t$ngit fecundum morem Arabum, maltique eos cognoverunt#At 

qtoyji appropinquarent, utcum iis loquerentur : ne verbum quidem 

opgarunt. Admiratis illis, rex iuflit eos hoc dierelinquere, neque 

q**ijquaro adteos accedere, prxftolatus, loquelam iis conceflumiri. 

Poftridie qiium eodem modo adixent, deprehenderunt eos vivos 

fed mutos. luflit igiturrexeos altera vice fepeliri. Anno 1063 mor- 

tua eft uxor Conftantini imperatoris, filiaChakani. Remanfit igitur C# ?**' 

(vidimg) tres anrios fecundum moremregum Chriftianorum. Homi- 

nes aftuti, tmorem eius prx fe ferentes, fed e regno eum eie&uri, 

fuaferunt ei, ttt uxorem duceret. Ille autem, dolum eorum fentiens, 

refpondit: Inclino in veftrum confilium. Verum non latet me lex 

Romanonim,arbltrorque etiam non decere imperatorem,ut vohiptati 

ferviat» Atficredi4eritis,iuftume(Te: conftituiteimperatoreminlo- 

cum meum^fihum meum, veftracque voiuntati obtemperabo. Impofita Fa S* l *B- 

ei corona, curamegit rerum ad imperium pertinentium, quia fapiens 

erat, & inimkis tremendus. Hoc anno Malatiam oppugnavit, ex£ru- 

xit contra eam &rtxA!p*r*, partem muri deiecit, tandem paftus eft 

cum incoiis Arabibus, quos fervavit , et abduxit ad populum Clau- 

diados omniaque oppida Armeniae quartac. Hoc anno obiit Abul 

Abafus Ebed Allah. Abujtofor fratcr Alabajt, annos 23. Hoc 

aano, quum regnum capefleret Abujaafar, (ive anno Graccorum 1066, & 755* 

Arabum 135, Conftantinus imperator Romanorum obfedit Kalikalam, 

qug eadem eft ac Arzerum. Expugnatam fpoliavit, pracfidio in ca* 

fteilo Chamach pofito. Ebed £llah, audita morte Abul Abafi, coepit 

urbes peragrare, & regem fe gerere. Abujaafar igitur Abumosiemam 

ducem fuumcontra eummifit, quieum vicit Quare etiamAbumos- 

lema dux ab Abujaafaro defecit, urbesquecircumivit, ut regnum ad 

R fc Digitized by Google I3P BAR-HEBBjE* chronicon. 

fe^pperet. Quare raifit Abujaafar ad €tam viraftv, nbmfn* Iftrttt, qnr 
blahditiis eum adduceret. Nihilamim»nutuAbujaafari9iriterfeAii5 
eft* Confirmato ei imperio Araburn^praeeepit, ut Mafrrtfia^ftituett- 
tur,pui,iitiolim,prac(idiumimp6fit^w«(L Condita ite Am eftKtrlikfia, 
C. 760. cuftodia iUuc coilocata. Anno 107 1. Arabes fubegertint, Afrieam, itn- 
mo agr um Tabareftanum. Hoc tefttpore Arabes potitl ftwifc re#dni- 
bus,quae a feptentrioi^ tt#ri©afpi&fca^^ 

* metidieMedia & patt*Parthibar,#b oedde^©altoatfa, ibitJWfte- 

runt quinque urbes muris cin&ary &<aromata inttioirtiBbsatqnefit 

iris, & pafcua atque fluvii; Acceflds ad oas difterihs titft. Lortigitudo 

C* 763. ^* a ^ or * ente ad occid^ftttem panrfangis 40^ l&titudo a fejftentrkmead 

Fa_*2Q. meridiem parafengis ao4 Anno Grxcor«rn 1073, condidit Abujaafar 

-urbem iuxta Tigrirti fupra Ctefiphoatem eamque Bagdadum voeavit a 

nomine imagmis,ijuaE in iita loco erat^ibique habitavit* Infequentian* 

no ab eo defecit Muhammedfes> virexpofteris Ali, qiwge^ier eratpro- 

jpbetae eorum, §Hus patrui Ati, qutpoft fe traxit omnes Arabes. Hunc 

Ifa duxexercitusadortust)ccidit Medinae menfe fUuqzam five tempore 

^eiunii Arahum. Iterum rebellis fiatfus Abrahimus, iarater eius, cpri 

Baflforae erat, pariter interfe&us eft. Hoc 'anno egretfifufct Chazari & 

abduxerunt honrii*es 50000 exGurzanis. Hoc temporeoccupata eft tfe- 

gioGhabul,conte»minaIndiie, abArabibus. Abujaaforimpoftiitonera 

C* 765. t oranibus populis &d»piieavit trtbuta Chriftianorum^ Anno 1076 foit 

. terrae motusimprimisgr^v^in terra Chorafana,atq»e4k>ons quidam e 

/ fi tu fuo translatus eft circitefc tribus nulliaribus & qnta limoconftabat, 

£♦769^ difperfoseft. Anno ip8QMagiiaPerfide defcceruntafcArabibus, p«- 

. fe&umque fibiconftituernat. Coaftts Arabum copiiscontra eos^ Ara- 

,be$vi&i funt. IVJagi vire9it«nitocoilegerunt v utimperiuto fibipare- 

1 ; rent- )igitized by VjOOQIC DY N ASTI A X- T iji 

lWrt. Sed Arabes adfauc maioribus copiisMagosaggreffi eos vicerurit,> 
iia pftfere 40000 eorum csderentur, una cum duce eoruttu Hoc anuo 
Axftbes ira perciti irruerunt in inferiorem partemCermaniciac, (134) 
qifareft eadem cumMerpfch, quia audiv erant,quod expioratoresRoma- 
3$ fa&i4int. Abduxerunt igitur iucolas, eosque in agrumRamulenfem 
tran$tulerunt» Ita etkm faftumeftSamofatenis. Hoctemporerebel- 
laraqtDarbari, Africani, occideruntque Arabes & Perfas» Yazidus, 
dux exercitus, eos aggreffus eft & vick. Barbarorum trucidati funt 
cijrciteE 30000* , Anoo 1090 invcnta eft uxor viri cuiusdam in C 769. 
fcerr* Bocharorum , (135) quae alimento non utebatur, lac non 
fagebot, neque potu opus habebat. Qua de foemina quum per* 
latum elfet Mohdi filio regis: iiiflk eam Bagdadum adduci. Re 
expU)cata,<^mpertuiheft,verumeire fa&um prxternaturale. Anno 
*P83 atdiftcavit Abujaafar urbem iuxta Callinicum, eamque Rafikam, * # 3 
appellavit* Fabricam fmiilem eius, qua portae huius urhis formatae ** 
funt, nulkis vidit. Hae portae, quum mihi imbecilli paftio Beroeen- 
fis cr^dita effet, Halebum didudac funt Duat gemellac maiores, qux 
ferro conftabant,deportat& funt verfus p6rtamKinnafferinam,duat~ 
que geraeUee, his minores, nonere&ae fiint, quia illico Mogulenfes 
Halebum occuparunt, atque niuris dirutis portas confregerunt. An- 
no io83 migravit Abujaafar Babylone in Mefopotamiiam &Syriam, 
oppreflfit homines oneribus gravibus, omneque argentum & aurum 
in gazas fuas coegit. Quijm homines opprimerentur, effoderunt fe- 
pulcra, fperantes, fore, ut ornamenta ex auro argentove confiata 
invenirent, qux cum mortuis fepulta erant. Hoc tempore etiam 
in urbe Nicomedia fodenmt Romani & invenerunt cavernam, in 
qua pofitus erat Nicodemus , conditorurbis, aromatibus conditiis, 

R % & Digitized by Google 131 BAR-HEBH;EI CHRONICON 

& una cumco ornamenta aurea, & figuras rubras,qiwe tn caligrae 
fplendefcebant. Quod qbum animadverteret imperator Conftan- 
tinopolitanus : magnanimitatem oftendit, nihilque inde accepit. Di- 
xit enim, dedecere vivos, ut mortuis indigerent. Acceriitis igittrr 
opificibus, locum illumbene claufit, ingenti cumulo pulveris & lapi- 
dum flluc collato» Hoc tempore peftilentia f uit in Syria & Affyria afc- 
que fames excrucians, non quia triticum deficiebat, fed quia homi- 
nes numis carebant. Pretium bovis (136) & afini fuit una* zuza, 
decem menftirarum vini unazuza, quinque medimnorum tritici una 
zuza, puellarum & puerorum quinque zuz& Elapfotrienniohorum 
pretiorum immoderatorem obiit Abujaafar in Caaba & orbis libera- 
his eftaboppreflione. Antequam mortuus eft, obiit intra 25 dies 
etiam Conftantinus imperator Romanus & regrtavit'Leo r filius eius 
annos quinque. Hoc tempore in medicina excelhiit Georgius fihus 
Bachtifchuae , Elymaeus. Hunc accerfivit Manfur Calipha Elyma 
Pag. 131. Bagdadum, ut fanaret ftomachi infirmitatem, qua iaborabat. Acce- 
densad eum,Perfice &A*abice, fermone perquam eleganti, preces 
coram Calipha eflfudit M iratus eum eft Calipha &- federe iuifib 
Collocutus eft cum eo de morbo fuo, promifitque medicus valetudi* 
nem pedetentim (recuperandum) quam etiamreftituit. Fertur, quo- 
dam die quum effet feftum nativitatis domini noftri, Georgiuta ad 
Calipham veniffe. Interrogatus a Calipha, quid comedittet, refpoa- 
dit, omne bonum, ficut dominus nofter prxcepit. Calipha dixit: 
audivi, non effe tibiuxorem. Refpondit medicus : eft mihi quacdam 
vetula , infirma, quac pedibus fuis ftare nequit Calipha, poftquam 
cxpe&averat eum abiiffe, pratcepit Salemo , pratfedo eunuchoruro, 
ut cligeret tres anciilas Romanas, valde pulcras, easque ona cum 

de- Digitized by GooQle DYNASTIAX. 133 

dewtriis 3000 m domum medici adduceret : quod etiaffi fecit Quum 
atteflreas adduceret: Georgiusdomumnonduravenerat. Reverfus, 
qmm illas videret, fuccenfuitdifcipulo fuo, & ei dixit: Q difcipule 
Satana, quarehas ad me afcenderepermififtt? nummepolluerevo- 
lmfti? Advocato eunucho eascum illoremifit. Quod quum Cali- 
pha aadiret, dixit : quare puellas remififti ? IHe refpondit : (1 38) Pro- 
cul abfit, nobis Chriftianis non nifi unam uxorem ducere Kcetj & 
quamdiu hacc una uxor noftra in vivis eft: prohibet tex noftra,.quo 
minus altam ducamus» Hoc Caliphar valde placuit, qui prcecepit, ut 
adiret, nemine prohibente, ad foeminas & filias eius. Aufta eft dignU 
tas eius apud eum, amavitque eum tanquam femet ipfum. Tantus 
igitureft fro&us temperantix,o fratres mei. Mobdifiiius Abmjaofaris* 
annos 10. Aperuit gazas patris fui & difperfit divitias patris tanquam 
ventilabro, n<m folum inter exercitum fuum, fedetiamintercopcu* 
binas, quia lafdvus erat, voluptatumque amans. Deditus fukforti- 
bus, divinatkmibus 7 & prefagiis, collegitquelibros demagia. Itaque Pag.ija. 
mtfit ad eum Leo imperator librunrlannis & Iambris, cui ineft omni^ 
arsmagicajEgyptioriim, &quicquid contraMofenmagnunt fecerunt» 
Itiitio regni liberavit omnescaptivosChriftianos, & Leofimiliter li* 
beravit Arabes captivos, qui penes fe erant. Diruit Mohdi ecdefiaS) 
qux temporeArabum ftruftx erant, et ecetefiamChalcedonenfium,qu* 
Halebi erat, vaftavit. Excitavit perfecutionem contra Manichatos* & 
deftru&us eft locus, qui appellabatur : campeftre magnum, qui totus 
Manichxisimpletus erat. MultiautemArabeshuiushanrefeos affecl* • 
ocdfi funt. Etiam ex regione Gaumatorum odo viri illuftres capti 
fant in hac perfecutkme. Poftquam valde opprefli erant, illorum treS 
ift carcere mortui funt, &quinque liberati. Tumtemporieinclaruit 

B 3 Theo- Digitized by Google 134 B A R-H E B R IE\ C HRON ICON 

Theophiliis filius Thoma, Edeflfenus, aftronomus praclaru^, q«i hacre- 
fi Maronitarum addidus^iwb Fuit ilii ltber hiftoriarum egregius ?in 
Syr iaca lingua, etiamft eujn abominabatw, & orthodoxos vituperabgt. 
V ertifc etiam duos Homtri lihxos dellio ex lbgua Gracc^in Syriiwam/ 
Minifter fuit Mohdii Caliphac & ab eo.valde dile&us eft> qu*a in 
xebus aftroiogicis exceltebat. Fertur quodam dte Calipham, uaftr cwn 
«domefticis fuisad urbcra quandam proficifci vojUutfe. Vxo^ : igitur 
Caliphx nuncium mifit ad Theophiluinr his Yerfcw: Tu c^nftUumde- 
difti regi* ut proficifceretur nobisque laborera & moleftiam ,if**ya 
creaft i, qu* nobis noa neceftar ia^ f wt. Qu&e; fiduci^pi ia/De» cojlo- 
co, fore, utcoitfumat& extollat te e terr^ita utquiete gandeamustate 
liberati. Refpondtt vero The^phihwanciJi*, $&adeurahunc nunci- 
um attulit: vade, dic doettoae tu#: Non ego Calipba: confujui.^sut 
ker faceret, fedprofe&us eft^ quorpluit, Quodadil&mmaledu^io- 
nera attinety quapi mihi imprecata eft, utDeus mortem meamac- 
eeleret : dudum egreffa eft bacc&rs a Deo ic confirmataeft. -Mox 

P# *33* eniminoriar. Attamenneputes,nwrtemmeamcontingere,quvaQrA- 
tio tuaexau^ita eft,fed quia voluntas. eius, quinie creavit^rapk** 
eft. Tibi autem, o regina, dtcQ, ut pares tibi mukun\ puiveris & iimu- 
lac audiveris,rae mortuum eflfe,imponas pulverenj capiti tuo. Hi$au- 
ditis valde commota eft regina, expe&abatque, quid hoc fermone 6e- 
ret. Paucis poft diebus mortuus eft Theophilus &ao diebus poft obiit 

f* *y*7o/ MohdiCalipha. Faifeumigiturqft,quodTheophilus;decreverat. Aijino 
j[09oMohdi profieftuseft Halebiun, & obviam eiiverunt Tariuchsi, 
(i 39) qui circa Halebum in tentoriis habitabant, Arabibus equitan- 
tibus & ornatis. Quum ei narratum eflfet, hos omnes Chriftiaops eflfe, 
m sffernefcens coegit , ut Muhammedani fierent. Muhammedafli 

fatfi Digitized by Google DYN ASTIA X. 135 

faAI fimt drciter *iri 5000, foeminae autefti liberae -evaferuBt* Ex 
iUis*ir quidamMnanfaetus, nomine Let, martyrium fnbiir. Poftfca 
pf&fe&iis eft Mohdi *i» ifcgionertv Romanorum- & ioxta fkvium Py- 
ntituM 4» agro Arbifeno caftra pofuit. Peftquam filips eios caftellum 
Setfeiteftxfti ^pwgnarerat: captivisabdu&isabiit. Anno ^ogaAra- ** ,# 
bes Epfe*fo abduxerunt circiter 70001 Arabiwnn mortui ftint 4000. 
L6o£mpei3ttorcopiis miffisSyros orthodotos in eaptivitatem abda- 
xitj &1riThrariam teanstuKt. Fertnr, etiam huneLeonem impera- 
torfem od*oi*abni(Tc imagi nes> & orthodoxis adhaefiflfe, uti patereins 
fecertlt. * Hocanno Leo mortuus eft^regnavit^nefiHuseiusConftan^ 
tin&s aifnosfta. Quia actate minor crat^. quum regnom capefleret ; ma- 
ter eias Irroe gubernavit, & enm eo proclatmrta. efti Atino 1094 Moh- & 783* 
di mifit filiam fuum Harunum contra metropolinv Romani rgitur 
infidiislhna<tisArabesexpedarnnt iuxta ftuVrom Sagarin^a cniusal- ' 
tere-lateremons, ab altero mare era*. Quum Arabes opprimerentur :; 
pacem quarftverunt in tres annos, quamlren-e, ut erat animo muKe- 
bri, ratam haboit. Abierunt igitur Arabeaw ; Anno feqnenti eondi- Pag.r J4* 
dit AJi Hadatham urbem* Qtufoftiius fthhdii, stftnum «num, 

meiifem tumm &dimidium menfisi Antequamregnumadeptuseft y 
prardpue arnio Grascorum 1095 irruerunt locuftx vokntes, corvu- C 7S4* 
perantfemina, proie&o femine ferpfenmt, afeenderttnt rnuros atquc 
parietes, & e feneftm & portis domos ingreflae funt. Impletac 
ii&fant hydriac, pavim^nta, menfa^ eatini, Poftquam a latereme- 
ridionaifi doraos intravferiant: a latere feptentrionali egrediebantur„ 
confumtis herbis,^arboribus, etiara veftimentis laneis & indumen- 
tishominunu Vaftataomniregione Edeflena & Sarugenfi, occiden- 
teta verfus tranfierunte Tribus a&nis poft plagam hanc grayem £ i*^ 

feracs» Digitized by Google i36 BAR-HEBRiEICHRQrNlCON. 

fomes in Jterra fiiit" >Annoi6gtj RoaM^btfgrc&rftiimerimt Hada- 
tham t ab Arabihus xeczns concUteatyuaiH^qe^ e*rer*e- 

runt. Huius annimea&^hamu2mtortn^^ > . iforun R& 

fibidfrater Mufit annos ^3 ^ mcnfeia. Hic^^jniiTa Ab^ Jtfftkeo, 
diruit ecclefiam nvignam ChifutpL Ai j£tBmpfa^ iyMkibii er*ntr v & fo- 
per curribus aooo , fepffijwstrifooilia^ 
deftniraant, eanjrcftttutk A*abcsiinAraie*^tj^^ 
C. 789* rum, oramque marittmanviwde multor, cap»wo^b4u*eBttnt* : Aj»do 
1 100 Walidus, e fe<fo Hararcorum, coadi^^wiioibliStSOQo, fctefib» 
venit,occidk Emitttm, 4poUavk om^^ 

wegit quinque zuzas; j<Poftquam excrcibfro Abd^^^ciiV&en^ 
Arabes interfecerat, & peregriaatores «*pptara£: krtut in eutaYa- 
zidus, coaftis copiis, 6c eum interetnfc. Aano fequentiHarun^enit 
Bagdado Callinicum, ut ibi habitawt* A»pliavit «uw «dificiie, pa- 
radifos multos ibi coo&ituit, aquamqueilluc e* Eupbrate diduxit» 
C. 793. Alium fluviumSarugo illuc didwdb EmkaquamciviumSarugenfium a 
Pag, 135. domino eorum , illisque novum fluvium effodit, Anno 1104 Kifljti 
pugnaruat $um Iemanitibus Emefls, muitique qtcifi ftuit, Abdal 
Malecus multos captivo* abduxit e* terpa «pmftnqrttfiv Ftfius ^uis 
Abdalrahman cepk arcem JtebCam inCappack>cia* ,490 flpim viris jbi 
fiti extindis, arxtradita eft. HoctemporeqmimConftanfrpusinipe- 
rator oculos eflfixjere vellet Helpidio, patrkio Scilipiac, qyia cum ma- 
' tre fuafcortatus erat: aufugithicad Arabes. Ijuiperqtor vepoprae- 
cepit & magnates iuramento ebftridixit» qe<mftter eiy>s ^mpliusim- 
peratrix falutaretur.' Helpidius coa&o exercitu Arabum 40000 una 
cum Emira Solimano , irrupit in regionem, quac vocatur Samifu/i. 
Superveniente hieme obierunt eorum^ooq, reliqui calamitates evi- 

tatu- Digitized by Google D Y» ASTI Pl X. 137 

tUbxtX adBofcianos conftigenmt Hi humanitatem oftenderunt, ne- 
que Arabes teferunt. Egrefli funt menfe Ch anune pofter ior i, quando 
pedes eorum glacie valde contabuerant. Mar Dionyfius, Patriarcha 
Tdmaharenfis, narravit, fe vidiffe circiter 400 horum hominumEdef- 
fic Ppftea reconciliatus eftConftantinus cumlrene matre fua, iuffitque 
eam imperatricem proclamari. Proclamata igitur eft ubique loco- 
rum i at (legiones) Armenicx propter iuramentum pracftitum eam 
non receperunt. Quare imperator tyrannus eas occidit. Anno 1108 C. 797. 
Harun Rafchid Edeflfam profe&us eft & accufarunt Moslemii Chriftia- 
nos, imperatorem Romanorum fingulis annis clam venire & in eccle- 
fia eorum precari. Reexplorata, quum mentiri illos comperiffet, ex- 
pulfi font Moslemii, immo cxfi. Hoc tenipore nonnulli Gaumxi Edef- 
fce, qui omnia bona fua diflipaverant, domi terram eflfoderunt, ut the^ 
fauruminvenirent Qui Arabes intemperantes erant,* illedi funt tan- 
quam equites & canes venatorii. (140) Quumfama de iisad Haru- 
numregem perlata eflct: Callinici eos inclufit & miffo eunucho fuo 
quicquid rerum regiarum vendiderant, recepit. Erantinhis imagi* 
nes ferpentum & fcorpionum , quoniam argentum , quo repletx 
erant, ablatum erat, ipfi vero clam difperfi erant Eunuchus igitur 
prehendit raatrem eorum, vetulam, & foeminas eorum liberas, il- Pa S %1 3& 
lisque demit,quod relidum erat; urnas aureas & argenteas, num- 
mos & denarios Romanos, quos abduxit. Sororem autem eorum 
virginem inclufit xdibus viri cuiusdam Chalcedonenfis in coenacu- 
Io foper quatuor *monachis, adhibitis Perfis, qui eam cuftodirent. 
Iila vero no&u, quum ftrepitum pedum audiret, credidit unum ex 
Perfis advenire, ut illam corrumperet. Itaque facie abfcondita in 
linteolo femet ipfam proiecit e feneftra et poftridiemortuaeft. Eu- 

S nuchus Digitized by Google 138 B A R - H.E B R ;£ I C H R N I C N 

nuchus timore perdilfns eft, & imp^ratori fe ea condqluit Diittif- 
fis igitur fratribus ,eius, veddidit ei$ quintapv pjrptetn opum, quas 
poffederant. IVfar Dionyfius, qui ejc hiftoria Iojta&nis Refaphenfis 
pendet, de hac hiftoria valde perfutfuseft, cont^n^itque ^donwtB, 
ubi thefaurus inv entus f uerit, ^oha$nis> . f uiffe, & emn <t$te $i& re~ 
gioni Gaumsorum datam efle, 4rgf»$4f» ##$$;& ptoi& lobaraiis 
abfconditum eflfe, quum iuflfa Cpfiftjs ^^va v ^y^re^W4 - Ccm- 
. j ■ . ftantinus imperator, proculcat£ v lege, ^xorem : 4f^^di40i ^uoreias 
adhuc fuperftes erat. Accerfivijt^tiafai^ 
res f Quum Bulgaris ii^ Th^c&^ 

lapfus eft. Principibu* igi|i|r i(^m -fl^^& «^S ^^n^^^b)^ itt* 
oculos eius, quum rediret, fiisavif. p^^catq eq Uk.rQgnwit tfeb^ 
xonltituitque Aetium, eun^ichui^ ; vica^i^ ^wavejl p^ft^ipt m/pa- 
triciorum. Quum Arabes r^g^?p ^n^ajnqrwm 4}>yg4eitelM^*kft 
eos iEtius. Anno fequenti f qu^ J?elU^ mfe^eqt ^w^^/igtius 
viftus e(h Iterum Arabibus a^gnedi^^t^^r fc vincenjjfcusy ateriaci 
voluerunt imperatorem creare Niceph^prax^ Logothetam Cappade- 
cem* Qua re audita Ircne iuflit eum excp^arvqner* tan*enJEtnis 
eunuchus celavit. Nicetas y erp. patr,ici#£ ^ ; p^ri^ch4f 4eW>eygrk 
cum fenatu,& omnibus placuit» I^fpephQ^un^jrpgWiatAiCTmt #fe«? rjgv 
C. 803. periumigituradeptus eft anno 1114 & honqrifice tebw&IrenenTe* 
Pae«i37i ginam, &(i4i) jfkium. Hicaedemeiusparapevolueruntmartumoiia- 
chorum. Infidiis (142} vero manifeftatis, Jrene jn exilium niilla eftA- 
thenas, ubi monacha fa&a eft. iEtio retribuit, uti ei facere voluit. Mo- 
nachos vero imperator non lacfit. Hoc tempore, quum Harun Ba- 
fchid intentus eflfet (143). in xdificandam urbem Saubathram Arme- 
niae minoris iuxta Malatiam : Saturacius, dux Romanorum, Pelopon- 

nefutn Digitized by Google BtNASTIA X. m xxfoM adc^tf^p^iiaJajijft; Ai^ibohx fuerat, eaque potitus eft. 
FnefidtO illQc 't^6t*&iHhi^fo^u£m ingtntem captivorum copi- 
*»wes,#egesqiteie(^ inde diduxerat. Fertur, 

Gabaiara Arab&fi fuifle r£gem TPejenfmm Chriftianorum. Quura 
vero oj^Omari fiiii Chdrabi^Muhammedanus fadus eflet, & cum 
lUo v*»i(Tet in templtJm MedSnenfe! conculcavit eum vir quidam 
« famitia, qa* Yefard* vocatur. llle fe conWrtit , "percuffit eum, 
mSomqae etes fregit. Qfaod quum conqueftus effet Pefarenfis ille : 
di*it Omarad CUbafcfo f pacem 6tim eo compdne aut tirade ei nafum 
tuam&ttrig£irtfora. " J Reg&it iffe : qtiomodo rex mei fimilis reptabit 
«* p*tfia«, <&: afc eb p^rcutiatiir. Hefpondit Omar : etiamfi illi dig- 
nkat* regia anteceHis : tamen ei quoad M uhammedifmum fimilis es. 
Bixit Gtfbtfa : Sine me usque ad craftinum diem, donec alterutrum, 
qwod W&iprdpiofiiifti, confideratum eft. No#u Gabala eiusque fo- 
cu>fbrre*#*fct & m Cappadociam fugeirtint, atque iterum Chriftiani 
&&rfth# «ftb hoc originem traxit Nicephoru* imperator vir fortis, 
ptudEttSf iCiuniis & precibus deditus. Quapropter etiam Helpidius 
apdiattt tfo&Abdalmdleco duci Arabum. Si N icephor us imperaverit, 
cxue- veftirtefttum hoc ddicatum, armis accingere & ad bellum pa- 
nhis «ftoi^Nkfephbruis autem, fimulac imperium adeptus fuerit,li- 
teris ad H&runum miffis, eum excitavit Bellum fibi invicem illatu- 
ri per duos totenfes caftra pofuerunt, atqiie per legatos & epiftolas 
coHocuti fufit. T&ndem pacem compofuerunt, atque, donis miffis, 
qdfcqiie itf tegiotiem revertit Hoc tempore Korfchacus quidam Mos- a 8 x 38. 
teftuis, ridrtiirie Huhi, habitabat prope ecclefiam, &tempore precum 
percuffit facerdotem, ut proiiceret * pus (144) formatum ex pulvere. 
Alio die quum attenderet tempore facrificii, vidit in patina fuper menfa, 

S a 4 cui Digitized by Google r 4 o BAR-HEBRjEI CHRONICON 

ctii viftumimpofitum eft^ aghum fnenibi^tffiiilflfe^ihii. 'Quumadfa- 
cerdotem defcenderet, vidit paneih fra&i/frt. f ftl^rtirii kfcendit ad fe- 
neftram& viditagnum. l^iinc "credidit,&Mtdadttmoadcoen6bi<im 
abiit & baptizatus eft. Perlata fama hiiiusirei ad Haruhum artfcffi 
eum iuflit, & allexit, ut rediret. Noluit autem Slk. O&ffcrWhis igftur 
catenis quum per bienr(ium curtodiwtf^ 

put eius abfcindi iuftit, tafpendique fuper ihtito ft^* , tibitiiidti 
fplendorem viderunt, quo obtegebattir. ChtfiftiantiSqiiidirti, mttionfc 
Perfa,illud abftulit, atque in urbemfuamdiduxit. ftoc tempdre odftt 
Harunum Romanus quidam, noniirie Thomaisr, felius Mositfari^fcon* 
tenditque fe filium efle Conftantini, imperatorfe. ti arunus,^tfnfqu&t 
eum contemneret, honorifice tamen eiceptt, tenquatn filitifa Ifcfp^- 
C 804* ratoris. Anno 1115 quym Harunus in ^erfide eflet: exertifu^ B6- 
mahorum magnusdiripuitagrumMopsveftenum &AhittbehuW, «qirt 
Arabes prehenderunt ct in captivitWem abdtf&iftittt. Har*unn$,re iu- 
dita, venit ad urbem Callinicum& liteiifeNlfafn vaftavit H&-acleam. 
Venit igitur Nicephorus, pugna bum adorturuS &quum videret co- 
pias multas Romanorum, pacem petiit tradiditque omnes Hdiiianfcs, 
quos captivos interris fuis tenebat. Poftquam Nicephorus paeem 
<ompofuerat, dedit ei Harunus etiam tentbria/ in qtiibus habitaveifat, 
♦eorumque ornamenta. Hoc anno Harunus condidit urbeiri fupra Cal- 
linicumeamqueappellavitHeraclcam fecundum nomen uxoris, quam 
^x regione Heracleenfium duxerat. Etiam Nicephorus, pacatis Ara- 
bibus, condiditAncyram, aliaque loca in vicemTyanx & Heraclex, 
C. 80R. *l uam eius tempore Arabescripuerant. Anno 11 19 gravis inceffit 
Pae. i3Q. ^ ames etiambeftiasrapaces, quse cadavera e fepulcris eruta comede- 
bant, atque homines vivos aggreffe funt. Mulicres &pueri, qui ad 

colli- Digitized by Google ,'DVNASTIAX. 141 

colligctidas herbas, quas comederent, «xierant, a beftiis devo- 
rtttf&nt. Harunus, in, Perfida profeflurus, contra rebellem, 
MriMmmedem filium f^m f.egem conftituit Bagdadi , Kafemum 
fflfem alium, in Syria, Alamunum fecum duxit in ChoraTanam 
eiqqe vic* r«gni mille myriadas nummorum *argenteorum (145) 
doBavk. PoftouamTufum pervenerat, rebellemque occiderat: ibi 
bm^uS- eft atmo 1120. Hoc' tempore floruit Bochti iefchua n- 
UusOePW medici Elymaci. Ouum Calipha Harun Rafchid zgro- *" «°* 
catef: eum accetfivk Elymaide. • Accedens regem falutavit Per- 
fioe .&, Arabioe. . Rex autem rifit, ceterosque medicos advoca- 
vit , ,M , qum eo. difputarent. Dixit Ifa Abu Koreifch , medicus : 
O -*s* mjferere noftmm. tfoftrum enim nemo eft, qui cum 
iMo loqei valeat. Quod enirn ad ferrnonem attinet, ille pariter 
ac-oaW&^mi^aillius, philofophi funt. Praccepit Calipha 
cfem eunuchp cuidam, uradduceret urinam animalis cuiusdam, 
tma Bechtpiefchuam tentaret, num eam cognofceret, nec ne. Qu* 
•quum addnceretur, confpetfa illa, dixit: noh eft ha-c urina homi- 
nis* Akercatns itaque eft cum eo Koreifch medicus & dixit: men- 
tiri* Vrina hax-eft cuiusdam ex puellis regiis. At Bochti iefchua 
con^mams eft^iUique^ixit : Tibi affirmo, o fenex honorate^nequa- 
«aam kamingere hominem. Confidera colorem , fubfiftentiam, Ife 
odorem,fi intelligens fis. Dixitei: num * comedemus, cuius hsc ffc 
•aqua? Bochti iefchua refpondit: pilinovi(animnliarecentia)dccen- 
ter hon comeduntur. Rifit itaque Calipha, eique donari iufllt vefh- 
•menta multumque auri. Excepit illum filius, Gabriel, filiusBochti 
iefehua: filuGeorgiifiliiBochtiiefchu*. Etiam hic in medicma excel- 
luit &Haruno Rafchido inferviit. fcertar, aliquando extenfam fuifTe 

> s 3 q uarl - Digitized by Google 142 BAR-HE B R M I C H fl Q N I C N. 

p lAO qiiandamancillarum^quxaCaliphaamabatun Qu^ihma^umponrige*'' 
ret, dementata eft, riequ^ &tft retraHe^e potiiit. t Me4jciigitur licet de- 
fatigati fiint, adWbtenttSSWtiltisun^ qjedjisque hunfie&antibySf 

nihil profiecerunt. Accerfrvit Calipha Gabrielera ^que rem naruv^t. 
Dixit: medicina ei parata eritjfi eam huc ^corah^cQi^r^gatipn^^l-. 
duxeris, eique fecfcro, qxtod hnilii tifcivieHfj, tu y ero mihi pp^ .fjJQCen- < 
feas. Conferiftt addiilftaqtte £ft. ; Ssimiiiac l eaip yideret Gabriel, |\<^uf- 
rit ad eam , firabrias eids ptehendit , quafi tunicam eius refce#m;u$ 
effet. Quum autempuella pudore fuff ufa elfet : incaluit cpypus eivSj 
fudavit, laxataque funt membra eius. Exteoidit igitui; ^anum tyqxh 
quac in alfum fufpenia erat, Verfus fimbri^s, ea^sflue preh^ldi^ fcve-. 
latura. Statim igitur reliqiiit %km (ik)&iettc G^ipjiap dixk; £n pro- 
fe&o Canata eft, & extendere valet puella hacc manum fqapi dex^or- 
fum & finiftrorfum. Admiratus eft C^lipha^ ^rhjie^qi^ cpju aderaat, 
eique afferri iuffitnumos 500000, Interrogatus de caufa/fanatipfiis) 
dixit (Gabriel): humorquidamtenulsdtufuse^^^ 
pore concubitus. Quum autem motiis concubitus Cytyto ceffaret & 
quiefceret; congelatus eft humor eius in interiori parte iiervorum 
manum moventium, neque liquefa&us eft, nifi ca^o^ foxy\dx) r fipuii 
eius, quo obftrhftus fuit. Stipendium eluS ai^nupra £uit d^n^rippjim 
900000. Mortuo Rafchido miiiiftravit /filip ipfius iVlmino r Almino 
interfedo inferviit Mamuno fratri ipfius. Primum iratus ,ei fuit Ma- 
tnunus, omnesque eius opes diripuit Poftea reconcUiatq$eft*&*J*r 
ftituit omne quod ei abftulerat, atque eum amayit hoqpravifa|ue! (146). 
Ifti Gabrieli narravit Neftorianus quidam, qui in jEgyptum pro- 
feiftus erat, Iacobitas in jEgypto infultare Neftorio, & fepidcrum eius 
lapidibus obruere, dicentes, pluviam non defcendere fuper illum. 

Ex- Digitized by Google DYNASTIAX* 143 

Etaifit igftnr irfy fcpiftolam accepit £ p^Hphjr ad Sultannm jEgypti, 
Omft^ ai^i^eiitiy ut (^i^tteret o(Ta Neftorii arcs inclufa Bag-Pag.141 
^tigtitrf, <jo* in ecclefia Cbclienfi depofiturus eflet. Non nemo autem 
nttrhathbrum Neftorianorum, quum opprdbrium hoc a focietate fua 
«ftdv'Wd;et off^ridere vellet, ncm Neftorium efTe, quem Iacobitae 
$fr^ii^ pnus ^poftolorum fan- ^ 

d$r#m tffcriiffnihi per fomnmm no&urnum, errprem hunc efle, ne- 
*jj#&fe ctffaNeftorif, neque qtienquam fcire fepukrum eius. Itaque 
jfiftneitit G&brielem mgdicum, ofFa ex ^Cgypto transferre* Mu+ 

tMmft^^ fyfcbidi : ?r\nos4 & menfes 7. Hic ab- 

ft|^*JSS^^ 8c gazasCal- 

ISW#i&ag^ii*fr trahspbrtavjt, etiam argentum &familiamMdmti- 
^|ht^ri^ x {td ? qiii i^i>eravit in Chorafaha- Anno rifcilitigare alter C 8^ 
Attijf itttd^iirt^e^iiht Amln & ^Tamun, initio mali ab Amino orto, 
^tfr^^fi^&Wiw^ fuo argentum dabat, quod 

pW&W ffbii^y^a^ qum occupayit totam *ditionem (147) fratris 
flu^ediifra lEjtietoi irifidiofe ablcgavit, qui eum prehehderct. Verum 
ill^HicJSgffiti^ v JHiiHii^ "no*n .vcnit. Jum multi rebellcs apparacrunt, 
4Kfli£ai^hfctorirt4^ eacdes, quas Samofata: perpetra- 

^ttWj^rafe ltfri ^iJiculis conftrift^g er#, interfecit cuftodem carce- 
rfej^ittfu^SiWo^tam, & fcmiram occidit, cuius caufa rnclufus erat, 
Spofiavit rfiefeatores, &, copiis colle&is, magno ftudio catdere & ■ 

fratdaoriirfcepitinPalacftina, &exercitum, qui duce Solimano contra 
tntn iilifftts ferat, profligavit/ Alius rebelKs in Armenia, nomine 
Nazarj^d Oknarum, venit f &cum eofocictateminiit. Ambo inten- 
ti erant in exitium mundi. Aminbs ducem Ali una cum 30000 mifrt 
contfa fratrem fuum Mamunum, qui ducemTahirum ftipatum mili- 

tibu$ Digitized by Google 144 BAB-HE;BftiEI CHRONICON 

tibus 4000 ei oppbftrit Manufl cortfemefunt iuxta flavium Balechy 
Pag. 142. viflusque eft Ali. Mulfi milites fluvidfubmerfi funfc > Aimo> woa Ni- 
C. 8"* cephprus, imperatpr Romanorum, Bulgafcos aggreffus eft, urbem 
regiam cepit, diripuit, multosqiie mididavk, ita qt* puetfos iupeuter- 
ra expanfos plauftris calcaret Hdc amio ineerfedj» efcNicepttfpras 
C. 8*** a Romano quodam, Anno iiajNaz»«&Omar^f«b*Hes/copiiscoa- 
ftis, Gazartam tranfierunt & absque miferkordia interfeccrunlyijui 
ibi erant Captivosabducebant, pr^dabarimrjfcortabamurc^nTu- 
Jieribus,virginibus,quin pueris. PpftquartiHtoranem^oppiigiuurerant, 
& ceperant: Arabes Edeffetri rebellibus ttu*lddt*itttj<ft miffari fint, 
qui fepulturas Chriftiahoruni vaftairfent, J omfte atoftifli ete^propter 
ecclefiam daturos effe. Quia autem murum Edeffennm Abujtafav du- 
dum deftruxerat: valde timuerunt Edefleni , ieiurthrttt decreverunt, 
& vigilias precesque inftituerunt TtfmDeus*<nentem irnpulit fenis 
Haheh filii Said, ut Nazacum & Omirtihi *dir«y 4teqtie cohfuieret 
abire. Hi confilium fenis fecuti funt, & : Scfcej*is ab Edeffenis zuzis 
5000 migrarunt. Hocanno die i^menfis IJar ftiit eclipfis folaristota 
perduas horas. Confpe&a: funt ftellae, & htimih^s lucerna9accende- 
runt. Tum fol revelatus eft circiter urtam horam vefpere.^ Anno 
C. 8* 3» "*4 reliquerunt rebelles illi, Tarfechinxos regionem Zabirorum, 
& Bamarenfes, atque invenerunt in coeftobio extra oppidum Hadiz 
monachum quendam vinftum, & exegerunt ab eo, quicquid habebat 
fiye fuum Cive aliorum effct Quod quum illis effudiffet : cremarunt 
euril & ccllam eius. Omar profettus eft Samofatam, &inarce, quara 
extruxit, habitavit Nazar abiit Sarugum, urbemque ad folvendum ei 
tributum adegit Quum hacc inter Arabes agerentur: fimilia apud 
Romanos acciderunt. Occifo enim Nicephoro regnavitfiliuseiusSa- 

tura- Digitized by Google DYN,ASf IA X. 145 

ttfftfcfcfe. i&hfyMmifibttpo^ re- p. 143. 

0fiatiieTtoqtiQ$*t\itH# ^^»48^ ifa 1« mpjteretur. f Michael ge- 

iii fe ^tHn^xice^nywmtrn^m (impcraas). .Sunlyquidicant, Pro- 

odp^',' fowsm eius, Vc*enO e^m fuftttliffe,. ut.M jchael maritus eius 

inif^^iiiih1cflor<aqfttf<?tti>:, <$idgarisv ker^.beHu^ infersntibus, Mi- 

elii«fi^^l*<iw^nMn)d^ti^Mt.: ;Quju* fceo patricins zelo inci- >, 

Js^ndifc&i&yfc.? ■ ( 8tfga*W, ftfcerakit ^egewiqw eonn» interfeeit. 

PrelKttdiC^iatfi fyJic^at^wi , eutnqu^ c^pite abrafo in coenobium 

detttdifc*T#r fijios eius qtfrrarit. ' lhipcravit«nnos feptem & dimidium 

U\$&ifa>ciw&v^fc^ ^^ caqfa bellum 

intokqaii^ Aoilkualtf^&fflMW*^^ C. B14. 

JtiMtxttrtref. muros .ehHbwio. Abnfcfcaladi condidit murumEdef- 

fiiiwiWttifowS E4«tfenorum, iTntw Abdallah nliusHefchami cepk 

Harartew^Omar , cepk Telam, Hobibus Itefainam, &,Abdallah Mar- 

d*o&V ita&Skffiguin&jcp}, (^man^W^^iwim, Antiochiam &Apa- 

rrfaniffi^Tatet eoh*J**kj»ortas * I&wirorutn CUicix < 1 50) cuftodesque 

fd&itka, ut CiHcia perfugium eifet exulibus & mifieris. Hofainus 

«hni exer*itu$, quaqdo defe#ionem roeditabatur a rege Amino, Per- 

; ns-dixi^iAnwium opttulari Arabipus, & odio habere Perfos. Pa- 

ratorfifci tec*unt auxilio, aggreflus^eftAminum, qui in vincula con- 

jeAtis^pfehenfus.eft. Hofainns progreflus eft, occupavit pontem 

Bagiiaderuem, copiasque provocavitj ut Mamunum traderent Arai- 

htts e ceftodia *unck> mHlb «d -Hofainum , eum obteftatus eft , ut 

* tantutn /vifta &. opcs;Gbi concederentur. Hofainus igitur & Perfx 

agritudirie *ffecti eum libertati reftitutum in throno cottocarunt, 

«jui Hofainoiuramentum praftitit, fe contra eum nihil flagitio(i exco- 

gttaturum efle. Dedit etiam ei annulum fuum. AtHofainus non credi- 

T dit, Digitized by Google 146 B A R - H E B RjEI CHRONICON. 

. dit, fed fugit ad Harthemam, ducem Mamuni. Nazar rebellis,coaftis 
"ag*i44* omnibus Arabibus Kifaeis,oppugnavit Callinicum. Caftra pofita funt 
in vicis Chriftianorum, qui impenfis gravibus vexati funt. Obfeflfa 
etiam fuit Rafika, ubi Cyriacus patriarcha & Theodofius Edeflenus 
praefentes erant, & prac fame panem ex oryza & leguminibus con- 
fe&um comedebant. Poftea pacem compofuerunt , rebus nondum 
pacatis, quum Akulenfes Callinici , & Perfae Rafikae dominarentur. 
Hoc anno, quum Mamun videret, multos ab Amino fratrcfuo dif- 
fentire, mifit Harthemam & Tahirum ducem exercitus Bagdadum, 
cuius incolae in binas partes fcifii funt. Fugitivi irruperunt in univer- 
fam civitatem, abftulernnt etiam gazas regias, diripuerunt aurum, ve- 
ftimenta, quin adverfus fe invicem populationem Fecerunt, fpoliaque 
fibi ademerunt. Quum Iapides Bagdadi deficerent : columnas ecclefia- 
rum vaftarunt (x 5 1), fra&asque fundis proiecerunt. His vifis Aminus 
ab H arthema vitam opesque iuramento fibi confirmandas petiit* Iura* 
jnentum hic praeftitit.Tahirus autem hacc audiens fuccenfuit>& cuftodes 
colIocavit,quiAminumnoAuapprehenderent,quum fcaphaaufugeret 
Ule vero in fluvium fe proiiciens natavit & eflfugit atque in aedibus viri 
aftuti (1 52) delituit, ubi quum repertus eflet,occifus eft,capite eius ha- 
C 8* 5» ftae affixo,&Bagdadi * volutato,die primo feptimanae,quinto menfisMo* 
harem, annoHagarenorum iy%* Mamunus frater Amini annos 20 & 
dimidium* Accerfivit Harthemam ducem,qui iuramentoAmino paftus 
erat,inChorafanam,eumque interfecit. Socii eius zelo correpti iverunt 
Blanafum, & trucidarunt,qui eum interfecerat. Hi igitur iufluMamuni 
cruci affixi funt. Nazar rebellis coaftis Kifaeis Tanuchaeos adortus eft,* 
qui iuxta fluviumKuik prope Halebum caftra pofuerant. Poftquam cum 
illis per decem dies pugnaverat : Tanuchaei re defperata aflumtis v iris 

& Digitized by Goqgk_ DY N ASTIA X. 147 

&fludieribusKinnefrinmigrarunt Deinde Kifari & Halebenfes pro- 
fe£i funt, reli&isdomiciliis^uismagnis, qus opibus & mercibus re- Pag.145. 
feriaerant. Vtipauloanteafidefuaprivabantur^ita nunc exuti divi- 
tiis egrediebantur pedibus nudis & orbati. Poftea venit Tahirus 
dox Mamuni cum Perfis 4000 Callinicum, rebelles perfecuturus. At 
maiora impofuit tributa ac rebelles fecerant, incolasque Sarugi & 
Edeflx tantis malis affecit, ut fodales eius contra eum cogerentur, 
interemturi, quia legibus eorum eos interdixerat. Quod quum fen- 
tiret, fefe muro proripiens aufugit (Edeffa), Callinicum. Diluculo 
fodales eius rem experti, veritique, neNazar eosprehenderet,fuge- 
ront, atque Edeffeni a tributis gravibus liberati funt. Nazar igitur 
contra eos profpftus eft, quia Perfac partes Tahiri fequebantur, illi- 
que quinquageni & centeni capti fanquam oves iugulati funt. Na- 
zar & Omar Edeffam tendebant, eam depopulaturi, &gravi obfidio r 
ne eam cingebant» Perfac igitur una cum incolis civitatis murun» 
afcenderunt, & dimicarunt, ipfis mulieribus lapides,ad pugnandum 
Tifferentibus) etaquasad potandos milites. Quiveroapportarenon 
potuerunt, precibus incurvati funt, quorum unus ego eram , inquit 
Mar Dionyfius Telmaharenfis. Dominus autem propitius fuit , cae- 
fus eft Omar, migraruntque rebelles. Bagdadenfes, quum violentiam 
rebellium viderent, &Mamunum abfentem effe, adduxeruntpatruum 
Mamuni, fcilicet Abrahimum filium Mohdi regemque eum confti- 
tuerunt. Hofainus,dux exercitus Mamuni , qui Akulam procul atu- 
multu fecefferat, bellum contra Bagdadenfes moliebatur. Tahirus 
Callinici rebelles npnnullos familiares fibi reddidit donis, alios re- 
gionibus pracfecit. Abrahimum Korfchsum Sultanum fecit Harane, 
qui quum in periftylio (153) fa° alto Harane ambularet: vidit acdi- 

. T a , ficia Digitized by Google 148 BAB-HEBRiEI CHRONICON 

ficia nova. Arabes, qui circa eiim erant, interrogati dixerunt : K?e 

funt ecclefiac Chriftianorum , quas diebus tuiS 1 tbndiderunt, qua d< 

caufaMoslemi in te offenduritur. Iratus igitur iuffit defbru&ionemec- 

elefiarum novarum,atque,antequam fol occideret,deftruftum fttitaka- 

*&' x 4 * re ecclefiae noftrac magnae Harane* & ecclefia Deiparx, Kubafc, & exjgua 

pars templi MarGeorgii,& aliatempla^qua^Chalcedonefttium^Ne- 

«ftorianorum & Judaeorum erant. Hac no&e, quiint dorntiret Srfta- 

nus, aDeo per fomnium commotus efh Mane igitur Clmftiinwsad- 

vocavit, iliisque permifit, ut reftttuerent quod deftru&cmi e*afc ln- 

tra paucosdiesrepararuntia&urauvquam fecerant., Abrahimper- 

mifit gentilibus Haranenfibus, ut arcana fiiut manif efte pi:o£eryenfc 

Itaque eolibertatis procefferunt, ut bovem indumehtis pretiofis ot- 

narent, floribus coronareut, cormbus eiuS tititmnabula (154) app&H 

derent, atque per omnes plateas circumducerent nabliis *ibiisqjw: 

quo facfto eum in vitftimam (155) Deo*uni offerebant. Abdal Allab, 

prafedus Edeffenns, incpjas muhfis tributis oneravit. Quum ad ^um 

clamarent Edeffeni opprefll ab iis, qui in eorunxdomiciliis commo* 

rabantur refpondit : tempore RomanOrum delicatam vitam egfftis 

in terra hac. Maiores autem noftri in defertis aridis errarunt, quafi- 

do cameli pafcentcs frigore horrebant, vel calore exurebantur. 

Qnum autem gladio noftro hanc terram comparaverimiis : quare 

afpere vos geritis ad eam nobis tradendam ? Itaque EdeflTeni exie- 

mnt, aegritudine afflhfti. Tahhrus exftruxit murum kiter Callinicum 

& Itafikam. Enixo ftudio incubuit in le&ionem, interpretationem, 

C 8*9* ^ cogitataPhik>fophor«m. Anno 1 1 30 Mamunus venit ex Chorafana 

Bagdadum. Abrahimo patruo eins fugiente & occukato Bagdadenfes 

adhaeferunt Mamuno. Anno 113* Mamunus mifitTahiruman.Cho- 

rafa- Digitized by Google D YN ASTI A X. 149 

\tfmpn _ut fim gpberneref, Abdallam filium eius exaltavit & ia 
]pp4p*£9fa^ >fyi fuffecit- Tum Nazar rebellis invalujt, redemit ar- 
ci^ ^^ |bu^s(ly & copiis^cpafftis^defqenditad fluvium Hane iuxta 
ftjtfrMCUfn» -Ex^unte Ife, queju, vicani comitabantur, omnes occidit 
Ha^^dii*q>tis & jacjaptivitatem abduftis oppidarais* Tum Mamu- 
Ads^on^ eaap* mifit Schabibum , virum fortem, cum Perfis 7000 
e^<^^ ^fW 9 ^ ^* ^ 1 Mazarem, terga verterunt Arabes, qni curn Pag* 14? 
*<MJf£*r ^W^vyP ro fuper pracda qppidanonim miferorum difperii 
f^^Q^^H^^^^^^ & gloriamtes, rebellem vtftiTm eflfe. Tum 
N*Zflf <*# e?* lajC^iy^rtit^ Perfacque pijac timore fra&i funt. Sehabi- 
bu% \^4^f )f /uperatum eflfe, no&u clam vcrfus Antiochmm tert- 
dsr$ (ji5^ x ,^4uit- Nazar autem, qui hoc fentiebat , eum perfecu- 
tnftf% F^riirwnqae eua>eq cojiiun&orum ca&dit circiter 3000, om« 
a^aq^ jf^pit v Schabibu^ cum paucis Bagd^dum evafifc Naaar irt- 

Cdia#c6ftrtrK?<oritra oppidanos iuxtafluvios j^k* ue. incidenti aquae 

fluxujfepletgs haud procula MabugOe Quum quilibetfeoperi fuoac- 
cingpret: impetus fadlus eft in eos, occifique funt viri & foemin*. 
$$fis autenv rufticis & miferis in coenobium Borimi afcendentibus,. 
ignl^ xhieAus eft y horuraque aliquot cremati funt. Eorumquife pro- 
ri^ra^ceciderant^ fra&ique erant, capita abfciflTa funt, quxfecum 
Sarugum depovtavit. Mamunus, his auditis y Abdallam filiumTahi- 
ri raifit cum militibus 20000. Profedi funt Balefum. Hanc obfidio- 
ne arda ckixit, & rnuris dirutis intravit,, cepit rebelles, qui a parte 
Mazaris kabant, cosq,ue in vincuh conie&osBagdadumnnifit* Nazar 
>ero in confinio Sarugi interfecit Chriftianos & Perfas. Anno 11 33 ^ g^ 
quiHR Leo pvaevalerct, multosque magnates occidcret;. Romani cQn? 
filium ceperunt^ eum occidendi Sc Miehaelcm ducem exercitus im- 

T 3 pera- Digitized by Google 150 BAR-HEBR^EI CHR0NIC0N 

peratorem cre&ttdi. Quod quum fentiret Leo, mifit, qui Michaelem 
prehenderent. Conftitutum erat, ut die veneris i. e. crucifixionis 
cruci affigeretur. Vxor autem eius effecit, ne die ifto interficeretur. 
Mifit igitur Michael (157) nuncium admagnates: fi non liberaveri- 
tis me : indicabo , vos omnes doli participes effe. Magnates igitur 
ftipati irruerunt in imperatorejn, altari adftantem & precantem eum- 
que occiderunt atque Michaelem eduxerunt & imperatorem con- 
ftituerunt. Poftquam^annqsregnaverat.: obiituxpreiusTecla, Edu- 

Pag. 148^ xit igitur ex cqenobio filiam ex filia Conftantini eamque in raa- 
trimonium recepit. Qus quum filium ei peperiffet : acgre tulit,fe, 
quae fihafilixlrenesimperatricisiit, filium educaturum effe ex gente 
Iudaeorum. Callide igitur occidit filium fuum. Senior enim huius 
. Michaelis Iudgus erat, qui credidit & baptizatus eft. Hoc tempore 
accerfivit Mamunus Thomam, qui de femet ipfo contendebat, fc 
filiiim effeConftantini imperatoris, eumque cum exercitu mifitCon- 
ftantinopolin. Oppugnavit igitur eam per fex menfes. Imperator 
Michael anguftia inclufus promifit Arabibus captivis rcditum, (icum 
Thoma proeliarentur. Romani una cum Arabibus egreffi fregerunt 
exercitum Thomae, qui in arcem quandam effugit, ubi prehende- 
batur, et manus pedesque amputati lanceae affigebantur. Michael 
autem promiffo fuo revocato, captivos Arabes non dimifit Anno 

C. 8^4- IX 35 m enfe Tifrin oppugnavit BarTahir Chifumum, ibique ftruxit 
machinas, ad proiiciendos lapides, quorum unus oneri afinino par 
effet. Chifumum quinque muris gaudebat. Nazar vero praecepit,ut 
foeminae Chriftianae murum afcenderent, portantes liberos fuos, qui 
plorarent & deprecarentur, ne lapidibus obruerentur. Bar Tahir, 
quia mifericors erat, iuflit lapidem non in civifatem proiici, 

fed Digitized by Google DYNASTIA X: i£i 

fedmurum tantum peti. Tum Nazar aperiiit portam tarbis, mifit 
tresHios fuos, & 200 onera farinse, 300 onera hordei, 500 oves, 1 o (00) 
rnidb*, iofervos, tres concubinas, tres eunuchos, dixitque : craftino 
dfe iego ipfe venturus fum. Bar Tahir vero prarcepit ptieris abire 
ad femiliares fuos, he eflent folliciti. M atutinO tempore exivit Na- ' 
tar, qtmm adhuc procul eflet, pedes inceflit, appropinqiians autem 
adoravit & ofculatus eft pedeni manumque Bar Tahiri. Tum etiam 
Bar Tahir defcendit, atque ambo federunt, & fecrete inter fe col- 
locuti furtt Tum iuflit Bar Tahir, Nazarum in urbem reverti atque 
ao diebuS poft Callinici fe convenire. Bar Tahir credidit ei in fim- 
plicitate fua, & quum abiret, Manzurum filiumNazari fecum Samo- ra 8 #, 49* 
fatam abduxit, cepitque rebelles,qui ibi erant. Nazarincepit refti- 
tuere & munire Chifumum, & nunciavibBar Tahiro : ego ad bellum 
tecum gerendum paratus fum. Manzurum filium non folum Bagda- 
di in vincula coniice, fed igni aflatum comede. Tum menfe Ab 
Bar Tahir iterum Chifumum oppugnavit urbemque arfte claufit. 
Nazar vetuit,ne quisquam fuper mortuis ploraret. Obfidione urgente, 
fra&oque (158) muro exteriori,Nazar iuflit iterum afcendere mulieres 
Chriftianas murum (interiorem) portantes liberos fuos atque flen- 
tes: quarum Bar Tahir mifertus eft. Solvit igitur obfidionem, mi- 
litesque fibi in hiemem domicilia condiderunt, in quibus commo- 
rarentur. Quum vero fames in urbe adeo increfcerct, ut caput afi- 
ni decem zuzis venderetur, coa&us fuit Nazar, fimpliciter Bar Ta- 
hhrum adire. Dedu&us fuit ifte, fociique eius, mulis equitantes, 
Bagdadum. Haec liberatio a rebellibus contigit menfe Adar anni 
1136. Hoc anno circiter 30000 Baflbrenfium navibus redi irrue- £ « 3 - 
uat in Baharainenfes, qui naves pradati erant ex India, Sina & 

Per- Digitized by Google t$2 BAR-HEBftj£I CHRGNICON 

Perfide adventantes. Ad regionem BaharaincnGum appulfi ce<4d<^ 
runt in mare profundum , ? quia ingreflum non nov^rant^ Exiemi^ 
igitur contra eos Baharainenfes 'naviculis , et orftries Baflo*ehfie$ 
fubmerferunt. Hoc tempore Mamunus quatuor princtpes KorficWtt 
os prehendit, qui rebdlionem contraeum meditati F&erant*- % C5$ftj 
fpiraverant ertim cum quibusddm, ignemin plateamoppi<fi i: edfrncej 
re, regemque,qtiandoad locum incultum accederet, occidere^ : Qtfeh 
jquidem confifium ^uum Maniunus fenfiflet; noftu nuGt, qai Ker^ 
fchaeos iufidiofe iiiterficerent. Diluculo cadavera ^orutti lign**ftt{ 
fpendit. Cepit etiam Abrahimumpatruum fuum, quem qaum flenej 
fcentem cogriokeret: vitam d conceffit. Hic citharam pulfare do- 
ftus fiiit, emit vendittitque pueros, puellas atque vinum* Hoctem* 

Pag. i50.pore iCgypto potiti futit duo rebelles, Gauri & Sari, qui c&Megerral 
aurum tanquam T&pidfcs. Mortiiis illis fucceflerunt filiieorumObW 
dus filius Sari, Foftati & in parte meridionali, atqiie Ahmedus, 

C. 8*6* fi^us G® 1 * 1 * inplaga feptentrionali. Ahno 1137 pervenit Bi* ' Ta* 
hir Lariflam, Convenit eum Ahmedus atque paftus eft cum eo dfl 
opibus patris ftii Gauri, qui moribundus dixerat : pudet nte tetra^ 
(cpnfidex^antem ) quantum auri in ea depofuerim. Obidris autem 
reftitit, quia numerus exercitus eius erat goooo. BarTahiru^menfc 
NiCan Foftatum obfedit, viasque occupavit, quo minus Commeatuf 
terra marique apportarentur. Tum Obidus vitam opesque fuasfer- 
vaturus Bar Tahirum adiit , amboque pace colnpofita comederanj 

f* aa*r ^ biberunt, Anno 1138 oppugnavitBarTahirusAIexandriam, qui 
filii Andalufii eam ceperant, atque expulfis Chriftianis & Iudaeis h 
domiciliis eorum fedem fixerant. Elapfis novem raenfibus, poft 
quam BarTahir eos obfidionefc Fame oppreflerat, fybiecit eosiibi 

Quii* Digitized by Google DYNASTIA X. 153 

Q^guageoos ex eorum multifudine Callinicum mifit. Ceteri in 
.jMifvn pr#fe£i f un &r t fiflff tu *.*!^ etiam Africa, prxfccitque duos 
aAtfipes ex wris' iuilis^ q#i .iblerant. Anno 1 1 40 obiit Michael im- 
4$g4tt>r Romanoruin at,9M e regnavi^Theophilus, filius eius,cuiqua- C. 8»9« 

,JNiff ^iftJ»*^^P^. e,u ^. in . orer ^ tur » corona impofita eft, quia, 
^^o^J^^^x^ejus^moi-tua, aliam duxerat, coronam fibi non 

..-Jlgr^frfti ■" #> 1"fj4 l fr fo ft p ^8*° iedit * ^ am Romanis notl imperant, 
igpifi^cundaSiJPHfltiias celeprarunt. Uxor altera, quam ex coenobio 
e^pggn.fmi iunxerat^ftquam mortuus eft, caput abrafit & in coe- 
l&imipWWh-.Hfflifc&P ** Curdaei > v r ' Moslcmi » defecerunt 
,gb,A?H^ i V u J'»..flH ia ittj 8 r f x Mohdi comparuerat, qui expe&abatur. 
Jgelaefen magnura, ^aciei eius impofitum erat, & appellabat fe Mefliam 
f toa^ jgj^ripfm i^njftu/n.^Cpngregatx adeum funt turmae & cuftodes, 
quia*e^fM^ Etiam Mamunus eum timuit, p I5J 

^^a^^ducem, ^ufr^eu^mifit, qui Turabdeni eum fupera- 
yit,«g4p^.B^th^min,4ir^P t at l: |raa»s Curdacis Mohdi fugit m re- 
gipncm Ifaaci/.qni caput ejiis, .a^fcidit. Curdaci igitur iterum colle- 
^Xunt, & ©ppugnarunt caitejlum Ifaaci, quum ille foris eflet. Val- 
dc.jcomiuoti funti qui, intujs ^eyant Monachus, frateruxoris Ifaaci, 
oa»m yi^eret Curdxospa^atos eiffe ad intrandum caftellum,ex mu- 
rp fe proripuit^an-epta.hafta atque in caput Curdaei vibrata, confo- 
dit eum atque occidit, $c incolumis in caftellum rediit. Infequenti 
fiode nulla fpes obfeflis relida erat praeter ploratum & humiliatio- 
nem (159) coram Deo, ut eos liberaret. Ipfa uxor mifera Ifaaci fi- 
Uum iuum, quem lattabat, tota nofte coram Domino proiecit, in- 
fante & femet ipfa flente. Diluculo advenit Ifaac cum acie inftru- 
£a. Curdsci in fugam fe coniicientes niveimpeditifunt,unde multi 

V eorum Digitized by Google a54 BAR-HEBRjEI CHRONICON. 

eorum eapH & oceifi funt. Pauci, qui evaferant, ducem fibi confti- 
tucruntHarunum, queni Ali interfecit. Hunc excepit Babae, bubui* 
cus. Multi etiam eorum ad Theophilum, imperatorem Roman<* 
rum, effugerunt. Bulgari iterum ei fubietti funt, quibus coa&s 
Saubathram oppugnavit eaque expugnata trucidavit mares, qui ibi 
crant, & mulieres atque pueros abduxit. Deinde incenfa eft. Po- 
ftea Arabes eam reftituerunt. Anno fequenti Emanuel patricius a 
Theophilo defecit, adiit Mamumim, eumque follicitav it, ut terram Ro- 
manorum invaderet. Menfe Haziran adortus Mamunus in Cappa- 
docia quatuor cafteila cepit. Mcnfe Ijar anni 1 143 Lutuam caftellum 

t^ 831- -appugnavit, fed capere non potuit. Anno fequenti, quum incote 
fame opprimerentur, expulerunt Ogaphum. Ernanuel patricius re- 
liftis Arabibus ad Theophilum fe converfeit. Mamunus fuccenAut* : 
iuravitque, fe Romanos eonculcaturum eflc. Quod quum audirct 

Fag. 152. Theophilus, timuit mifitque> qui cum Mamuno de pace & folutione 
tributi pacifcerentur. Refpondit: Hae eonditione pacem componam 
quod me prociamaveritis regem veftrum. Quod ad quantitatem tri- 
buti attinett non contendo, num magnum, an exiguuua fit Theo* 
philus, his auditis r obticuit, neque quidquam refponditu Mamunus 
in Ciliciam profe&us eft. Adiit ilhim fpeculator quidam, qui coik 
tendit, fe ex fthpe regia eflfe. Mamunus eum excepit, mandavitque 
lobo patriarchae Chalcedonenfium, ut pro co precaretur, regem eum 
folutaret, coronamque ei ne&eret. Quum autem per biennium in 
caftris Arabum commoraretur , & Romanorum nemo ad eum veni- 
*ct : Mohanjmedanus faftus eft per Abufachek filium Mamuni. Con- 
tra lobum patriarcham , qui eum proclamiaverat , epifcopi congre- 

C fllft. * at * iunt > illumque excoramunicarunt. Anno 1143 Mamun in M- 

gyptum Digitized by Google D Y N A S T I A X. 155 

gfptam profe&us eft, & cum eo Mar Dionyfius patriarcha. Inve- 

Nsmit, Nilum congelatutn effe, quod iterum non auditum eft. 

IfcttoCe ljar ingreffus eft Mamun in terram Romanorum. Erant 

fljtili eo duo fiKi ehis Motafem & Abas. Congregavit opifices ad 

tftficandam Taawiam , quae ab Arabibus diruta erat. Ibi acgrota- 

*& 8c roortuus eft feria quarta , (die) oftavo menfis feptimi anni 

jprg*(r6o) Hagarenorum & fepultus eft Tarfi in Cilicia. Mota- 

fem filius Mamuni, annos 8 & menfes 8- Mortuo Mamuno, erat 

Arabes diffidium per tres dies, quinam binorum eius filio- 

regnaret. Quum omnes congregati effent, fubito fufpenfum 

fft velum portac, exiitque Abafus & dixit: regnum Motafemi eft. 

Rpecamim tgttur pro cuftodia vitae eius. Tum pacata funt caftra* 

fctcenfis acdificiis Taawiae, proventibus & frumentis, Motafemus Bag- 

dadum profe&us eft, obviam ei iverunt magnates, eumque exce- 

perunt, quanquam propter duritiem eius ei non favebant. Regno 

fibi firmato, cocpit xdificare palatia celebria, pifcinas, hortosque PaS'^53* 

ip fui obJe&amentum. Lafcivus erat corpore, vinique potationi 

4edttus. Quum videret, Zuweitenfes latrones, in finubus lacuum, 

^uos Euphrates & Tigris alluit, a militibus fuis fuperari non poffe> 

«jata illi fcaphis utebantur: jEgyptios mifit, quos ex jEgypto ca- 

pjtivos diduxerat. Hi enim aquis affueti in ima, pifcium inftar, 

«Jefcendebant, & fubito Zuweitenfes haftis percutiebant, & perrum- 

pebant^ (161) itaque Zuweitenfes vidi, atque una cum familiis eo- 

xum capti funt & Bagdadi in captivitate vitam finiverunt. Hoc 

tempore cpmparuit in mariBahairanenfi ptfcis magnus, longus uno 

milliari, & per tres menfes mare infeftavit, neque potuerunt, qut 

ad capiendos margaritas mare profundant, illuc defcendere. Tune 

V % Deus Digitized by Google ts6 BAfl-HEBRiEI CHRONICON 

Deus mifit pifcem parvum, qui aures illius afcenderet, eumquetau 
cidaret. Extradus eft ex flu&ibus, forasque proie&us. Quui 
admoto igni caro non coqueretur: radiis folis ficcatam & commi-i 
nutam comederunt. Hoc tempore addudus eft ad Abed Allah Bi 
Tahir, Sulranum Chorafans, puer qui eodem anno ex matre ipfius 
natus ad ftaturam viri adoleverat, & cuius tumores exierant Fa- 
835- (fa m fupernaturale. Anno 1146 fuit inundatio fluvii Saubathrac 
noftu, qui, rupto muro, in domicilia penetravit, ut homines 3000 
in acdibus mergerentur. EtiamTigris, aqua exundans,vaftavitdW 
mos Bagdadi. Hoc anno iufli funt Hagareni , mane in feptimanat 
refurre&ionis deftruere templum Mar Georgii Tigritani, (161 *) 
& M ar Ahudemis, etiamfi recens condita effent. Omar, Sultanusi 
Malatiae, invafit regionem Romanorum. Hunc adortus eft Theo-* 
philus imperator. Vicerunt quidem initio Romani Arabes, fed 

r* 026 poftea pravaluerunt Arabes pedeftri regis exercitui, & diripuerunt 
ledum veftesquc imperatoris. Anno 1147 poftulavit Motafem a 
rege Nabadiforum vel Nuborum ut munera mitteret fccundum mo* 
rem antiquum, nifi bellum fibi inferri velit. Legatus quum ad*e~ 
niret, inveait regem Nuborum mortuum effe, & iuvenem nomine 

P. 154. Georgium, cuius mater ex ftirpe regia orta erat, fuccefliffe, patre 
x eius Zacharia rem publicam adminifti-ante. Zacharias quum vide 
ret, Arabes validos effe, refpondit legatis : re vera mittentur vobts 
dono fmgulis annis 360 fervi Mauri, (162) affuefa&i & edocti ut 
morcs humanos imitentur, alaudae five camelopardali, offa elephan- 
torum nervique tigrium. Verumetiam nos a regibus Arabum de- 
bitum exigimus, fcilicet corum tritici , & veftes fplendidas veniam- 
que petimus, ut fit,qui xs (163) colligat aNubis, qui in terra Ara- 

bum Digitized by Google DYNASTIA X. 157 

bom habitant Quando illi pacifcuntur : etiam nos pa£um inibi- 

mus, quia benignitas regis veftri et magnificentia familix eius no- 

bis laudata eft. Nos gutem per legatum colloquium non inftitue- 

tttt (164) fed rex nofter novus ipfe venit eum adoraturus. Lega- 

tos ftatim per nuncium Motafemo rem indicavit, qui refpondit, fe 

idvenientem fublevaturum eflfe* Iuflit igitur operarios jEgypti us- 

que ad Syenen urbem in confiniis fitam ei obviam ire, et, poftquam 

Foftatam adveniffet, ei tot camelos dare, quot impedimentis eius 

fuftcerent , atque fingulis diebus denarios 30 in fumtus eius. Hoc 

raado geftatus eft Georgius in terra Romanorum. Vehebatur 

camelo , cui ephippium impofitum erat Supra eufii erat umbra- 

adom , quac quidem ftruftura indudta erat craticula aenea. Capiti 

eke appenfa erat crux aurea. Manutenebat fceptrum, atque a 

latere dextro atque finiftro ibant pueri Nubienfes. Praecedebat 

eptfcopus (camelo) ve<ftus, in cuius fnanu crux falutaris erat, 

quemque equites & pueri equis infidentes cingebant Bagdadum 

psofe&us ibique in plateis geftatus fedem fixit in atrio quodam re- 

gkv Tum Nubus quidam, qui tributa Nuborum in terra Romano- 

mm collegerat, a rege Nuborum defecerat, atque Mohammedanus 

fe&qs erat, Georgium accufavit, quod non regis filius, fed impoftor 

dfet Quare Motafemus Georgium deferuit a menfe Schebat usque 

W Ab Bagdadi, donecitgyptum miferat, remque perfcrutatus erat 

Quum compertum effet , mendacia locutum effe rebellem hunc , & 

Georgium revera regem effet eum accerfivit, militibus ei obviaqi 

miffis. Poftquam advenerat, fedem ei coram fe conceflit, eumque 

laute excepit Dedit ei dona fplendida, eumque honorifice in pa- 

triam remifit Mar Dionyfius patriarcha (165) dicit: Hoc tem- 

V 3 pore Digitized by Google 158 B A R - H £ B R M I CHRONICON 

pore Bagdadi firi , & poftqiiam ad Motafemum profe&us eram in\ 
urbem novam, quam inter binos fluvios Euphratem & Tigrin con- ' 
debat, Solimanus medicus eius nunfcium mifit, ut regi Nuborum, 
olmam hrem. Adveni cum epifcopis & fidelibus, vidi iuvenem 
prudentem, natum circiter annos ao. Orthodoxam fidem per inter- 
pretem profeffiis eft, decflaravitque, fe commimionem hrreticoram 
fpernere, Quadam feria obtuli facrificium , cuius iUum & popn- 
him eius participem feci. Erant enim penes illos vafa facra &fci- 
melia myftica. Hoc tempore Rabec , Chorzamaeus contra Arabes 
rebellari magnamque in Perfide ftragem feck. jQuum Aiperatt». 
eflet (166) aufugit dux eiusNazarcum multisfociis ad Theophilum, 

& 837* & Chriftiani fa&i funt. Anno 1148 Theophilus iterum Saubathcam 
petiit, & absque mifericordia Arabes Chriftianos & Iucbcos acquafi» 
ter afflixit. Tranfiit deinde in ditionem Malatenfem, captivos afe- 
duxit, igneminiecit, et Qppugnavit Ssjniofatam. Coacta Arabum 
& Malatenfium quarta parte, Romanos aggreflus eft. Sed profii- 
gati funt Arabes , carftque eorum 4000. Theophilus Malatiam re* 
• diit, minatus, fe, tiifiin deditionem eius venirent incoke, illis fe- 
fturum eflej uti Saubathrx fecerat Tum egrefli ad-eum funt ki- 
dex & magnates, dona eiobtulerunt, & captivos Homanos, <jai 
Maiati* eraut, libertati reftituerunt Abiit igitur & profedus eft. 
Babec Chorzamzus, rebellis, quum videret, infirmas eflfe fuas par- 
tes, corrogavit pecuniam, & aufugit cum 400 fociis in terram Jto- 
tnanorum. Quum in Armeniam petfveniflet, patriciijs quidam, no- 
tnine Stephamis ei adulatus eft,et in domum fuam, quaii eum iiono- 
iraturuseflet, allexit. Vbi in vincula eum coniecit. Motafemus, hoc 

p, 15& audito, mifit Aph&hinum ducem, cxun donis adStephanum, Ce- 

pit Digitized by Google 
DYNASTI A X* 15^ 

pifcigknr Bsbecmn eumque occidkv llle enim pfas 1 00000 e co- 

pn&Arabum ftravit. Anno n 49 Motafemus terras Romanorunt "V •"- 

«•tfifc erumpens ex anfradibojs Tarfi cura 220000 r miflbque 

jgfc fc hroo cum jooop- at> alio ktere. Motafemus Nifeum progref- 

fitt,f quurm eam, vacuam inveniffet r muros eius deftruxifc Hinc 

procedens Ancyram, quum fimiliter ibi neminem inveniret r quia 

Aiqorium iit metropolin aufugerant, msros Ancyratios devecit^ 

Th^piukis igitur imperator Aphfchinum aggreflfus cacdit Arabunx 

tiregtfir SQOOj & ftatim immifife Deus, euh*& benignitati Iaus fit„ 

ptaggm gravem. Quum TheophMus- eum militibus 2600 ad alte- 

rujj^cojmu femotus effet : reliqui Romani arbitrati imperatoveni 

o«j§b^ effe y Conftantinppolin fugerunt. . Ceffante pluvia, & fckr 

iHflftfrfrflte , Hjulfac copi^e Aphfchini cinxerunt illos duo mille r qut 

cu^jTheophilo erant, ied laedere illosnon potuerunt, donec rxxa^ • 

chy^jMd4ucerent ad lapidibus eos obruendos* Tum proruperunfc 

Hoqjju% & ftrage fo&a r occifis etiam eorum mufris, aciem Arabura 

^fipMWty &c evaferunt. Ingruente vefpera acceiiderunt Romani 

km^a.noifturna circacaftra fua, Sc feftinanter Amorium profecti 

fnafc Statim advenit nuncius miffus a raatre Theophili T qui dice- 

ie|£ Romani, qui advenerunt r nunciarunt, te occifum effe, & im~ 

p^orem creare ftudent. Eeftinanter veni» Tura Theophilus ad~ 

feojtatus eft praefidium Amorinum, iuflit portas claudi r urbemque 

reliquit tanquam fuper acie novacuke pofitam. Conftantinopolia 

profedus magnates occidit, qui imperatorem proclamare voluerunt- 

MoUfemus, eius itinere non intelle&o ,. refipuit dixitque; parun* 

decore egimus, quod huc venimusr Convertit igitur fe ad abeun- 

&im~ * Tum Ahmedes* confiliarius eiys^ dicit ; Non decet regem, 

tui Digitized by Google 160 BAR-HEBftjEICHRONICON. 

tui fimilem, fruftra egredn Ecce Atnorium urbs non longe diftat 
Pag**57» a nobis. Age, capiamus eam. Quam quid^em oppugnaturi ma- 
chinas c6ntra eam erigebant. Qmimiobfidentes lapides iacerent in 
obfeflfos: obfeffi fiutis^quac populus in muro pofitus devolvebat, eos> 
qui rtiuro appropinquabant , contundebaat. Nihil autem profuc- 
runt tripodes pellibusobdu&i fodientibus fdffuras (167) fub muro. 
Intra tres dies multi perierunt ab utraqne parte.- Obfefliigmir, 
afpe&a rima quadam in muro, contra eum macbinas applicarunt, 
& biduo eum ruperunt. Obfiefli igitur milites circa fra&uratn con- 
gregati funt, tantamque inter obfidentcs ftragem fecerunt* ut ifti 
intrare nequirent Romani igitur veniam, eum adeundi petie- 
runt, quac conceffa eft* Exiit igitur epifcopus & tres magnates: 
Petierunt ut urbem evacuarent 8c abirent IUe vero, obdurato cor- 
de , quia multi militum fuorum occifi erant, denegavit. Quum 
urbem redituri effent, unus raagnatum, nomine Bodin, ad Motafe- 
mum reverfus eft, & inito pa&o pro* opibus fuis, promifit fe urbera 
traditurum effe* Dedit ei rex 500000 drachmas. Poftquam intra- 
vit, tardavit milites , qui intus erant, dicendo : fat Arabum inter- 
ficietis (alio tempore). Propter rimam capti fumus. Quare con- 
trahite manus veftras. Fortaffe mifericordiam in nos exercebunt 
Intrarunt igitur urbem Arabes, & ceperunt jttium, patricium, 
Hyparchum, & Bodinum, qui eam tradiderunt. Ingentem in mo- 
dum vaftata eft. Lex lata eft, ne quis adhuc interficeretur, fed 
hominibus in captivitatem abdu&is civitas diriperetur. Poftquam 
captivi abdufti, & urbs direpta erat : cremate funt perquam multx 
ecclefiae & monafteria» Mille virgines captivae acdudar funt , prae- 
ter illas, qu* occifa? funt. Poftquam captivis congregatis, rcx mul- 

titu- Digitized by Google DYNASTIAX. 161 

tkudinem vidcrat: iuflit interfici viros 4000. Quum n\ilites inci- 
perent filios & filias matribus eorum eripere: afcendit damor nu-Pag. 159. 
trvun, quo audito rex mdignatus eft. Equum confcendit fiiribun- 
4os & manu fua tres viros trucidavit, du&ores fervorum, qui ei 
obvenerunt. Statim, coafta praeda, (168) eam diftribuit inter duces 
fxercitus, & Turcas fervos eius. Pars etiam mercatoribus vendita 
eft, quum tota domus venderetur & filii a patribus non fepararen- 
tur. Arabes magis quam Romani obftupuerunt afpeAu ruinae huius 
acerbae, quia dicebant, fcriptum penes fe extare, Amorio occupato, 
ceffatunim effe regnum eorum. Quum Motafemus in evertendo 
Amorio occupatus effet: Abas, filius Mamuni, fratris ful et Oigai- 
phus dux infidias ftruxerunt, ut eu» occiderent. Dolo eorum re- 
yelato a viro Neftoriano & medico, per literas : prehendi eos iuf- 
Cit rex & camelis tmponi. Profe&us eft Amorio. Abas in itine- 
re fiti confe&us obik M abugi. Motafemus per literas locis indicavit, 
maledtflum effe Abafum, filium Marauni, quia integra caftra Ara- 
hnmfiomanisprodere voluit. Theophilus quum videret, quod Ara- 
bes Amorio fecerant, femet ipfum accufavit, quod ipfe primus Sau- 
bathram everterit. Mifit igitur dona & munera ad Motafemum, 
cum Bafilio patrkio CarfenenG, atque epiftolam, qua culpam profi- 
tebatur. Expetiit jEtium patricium , qui ab Arabibus captus erat, 
ia cuius locum Arabes captivos redderet. Scripfit aliam epiftolam 
comminatoriam & ignotniniofam, quam fi pacem declinaret (Mota- 
femus) Bafilius traderet. Motafemus, accepta epiftola pacificapo» 
ftulavit fibi tradi una cum reliquis captivis Arabibus NazarumCur- 
d«um, atque Emanuelem patricium, qui ad Arabes venerat, & ite- 
rum aufugerat. Quum Bafilius refponderet, hoc fieri nonpoffe, di- 

X xit, Digitized by Google i6a BAR-HEBR;EI CHRONICON 

xit , bellum gerendum efle. Tum tradidifc Bafilius epiftolam com- 
• minatoriam , qua perlefta Motafemus iratus reddidit legato dotA 

p Theophili. Mifitetiam'Abufaidum, ut infidias pararetab una par- 

te, & Bafchirum Satrapam , atque Metfitfatenfes, ut ab altera parte 
irruerent. Quum Bafchirus captivoS abduceret, prehendit eura 
Nazarus Curdadque, & captivps liberarunt. Tum, adveniente Abu- 
faido, Arabes prcvaluerunt, atqueNazarum & multos Curdaeos occi- 
derunt. Capita multa congregata fale condiverunt, & Metfit&tam 
deduxerunt. Quum' mulieres huius urbis egrederentur, ut obviam 
irent maritis fuis, fcilicet, vidoria reportata, rcdeuntibus, & Iuge- 
rent decapitibusCurdxorum: cognoverunt multz, capita maritorum 
fuorum elfe , eorum fciiket Ctrdaeorum, qui antequam viftt erant, 
multos Arabes interfecerant. Gaudium igitur earum in luftum 
commutatum eft. Motafemus gavifus eft^ Nazarum occifum efle, 

C. B40. & torquem aureum inornamentum coUiBafchiro dedit. Annon$r 
fexto die menfis Nifen vifum eft fignum rubrum in feptentrione. 
Fuit pluvia gravis& inundatio, quae deftru&ionem magnam fecitHa- 
rane. Menfe Hazirin fuit terrac motus Erzerumi , de cuius muro 
deciderunt 18 turres Gn/gyw) chrciter2oo hominibus mortuis. Men- 
fe Thammuz incendium ortum eft Bagdadi & Baflbrar eodem die 
eademque hora , & plus 5000 tabernae Bagdadi crematae funt. Eo-j 
dem die urbs quaedam in Chorafana(t69) everfa eft,obvolvit iiico-- 
hs fuos, & cumulus pulveris evafit. Poftero die fcifla fuit paft cu- 
muli, atque homo 8c afinus vivi ex ea egrefli funt. Die 14 Elulis 
rifa eft fpecies nubis in oriente, qux verfus fepteritrionem usque 
ad occidentem profe&a eft. Pars eius fuperior rubra erat ficut 
fenguis, 8c inferior fimilis lunae, ita ut fuper omnibus corporibus, 

parie- Digitized by Google D Y N A S T I A X- 16} 

parietibus, muris & domiciliis tota nodte lunien fplendefceret. 
Hoc tempore venerunt Romani mari in portum Antiochiar, diripu- 
erunt mercatores & captivos abduxerunt. Iutfu Motafemi arx con» 
dita eft in portu. Anno.1152 Abufaidus terram Romanorum ador- C. 841- 
tus captivos abduxit. Quum egrederetur, ceperunt eum Romani, 
qui Haditham, Marafcham & agrum Malatienfem vaftarunt. Ho(\ 
tempore mifit Theophilus Motafemo dona, & captivos cum Arabi- p c 160. 
bus commutari defideravit. Motafemus dona accepit, & duplum 
folvit Atdixit: Non permittit lexnoftra, ut Moslemumcum Ro- 
mano comparemus. Verum fi mihi donaveris Arabes, non defi- 
derata eorum commutatione : poffumus tibi duplum folvere , alias 
contumelia vos afficiemus* Remifit legatos Romanorum onuftos 
donis excellentibus, quae a 50 camelis portabantur. Pax igitur com~ 
poiita eft. Anno 11 53 defecit in Palarftina non nemo nomine Ta- 
mim, cognominatus Abuhareb. Huic adhaeferunt egeni & nudi 
30000. Texitfaciem fuam* coliyrio, (170) & indicavit, fe pro lege, 
quar proculcata fit , zelo commoveri. Cocpit etiam ille przdari & 
occidere. Hierofolyma profeftuS ecclefias comburere voluit. Sed, 
datoei(i7i) a patriarcha auro multo, abiit. Aggreffus eum eft 
Raga dux, qui occifis 8000, captis 1000, ipfum Abuharebum prehen- 
dit vulneratum & ad Motafemum mifit Hoc tempore Mofes dux 
Curdxorum defecit in regione Curdoae. Aggrefli eum funt Perfac 
tempore hyberno & Curdaei caederunt circiter 15000, Perfarum quia 
rebelles ex habitationibus eorum progrefli erant, quando illi quieti 
fuerunt.* G72) Hoc tempore ftrit fames gravis & peftilentia dura, 
Sc anguftia pvx gravitate exa&ionum, & rebellibus. Doraci Nefibe- 
fti & Amideni exierunt, fuperbientes. Sed irruerunt in eos Ferfac, 

X % eosque Digitized by Google x64 BAR.HEBRiEI C H R O N I C O N. 

eosque profligarunt Qoia »f»«^Q>ri(Haiu»lqotrhiere non folent: 
C. 843. Arabes multi ratione crticis ft^YdtibftiBts H Asaaorli ^54 Motafetnus 
objit, fuaque morte liberavitrflGQOj ferv^ ae»e fcneltas* Reliquit equos 
40000 curribus aptos, aoooo intilos £ar£iuis portandis idoneos^ & 
fervos ftabularios 30000. \ Iisdein ^iiebus obiifc etiam Theophihis 
imperator Romanorum. u: ^ ^ 5*& 

Pagadi. menfes 9% Ifte yexavk fcrihas tere«rum fuarum crueiatibus duris, 
iilisque extorfit ingenfeem copiam denarioruta. Eodem anno , quo 
C 844* regnum capefltvit Wafcek, id eft, anno Gratcorum 1155 imperavit Mi- 
chael filius Theophili Romanis, dtifn puer erat ttafite tres annos, ma* 
tre eius rcgnum adminiftrante, & Emanuele duce omnibus militibus 
praefe&o. Romani legatos miferun* ad Arabes propter negotium 
pacls, & ob commutandos captivos* Quura legatus Romanorumad- 
veniret : hilariter eum excepitr Watek rex Arabura^ neque tam arro* 
ganter locutus eft ac pater ehis, qui dixerat : Non concedimus, Chri^ 
ftianum coinparatum cum Arabe huic parem efle cammutatione. 
Sed ftatim petiit, ut commutarentur finguli cum fingulis» Legatos 
vero Romanorum initio recufavk, dicens: Arabes captivi, qui apud 
nos fervantur , cunnes. milites funt, quos in pradiis ^cepimus. Mul- 
ti autem Chriftianorum captivorum, qui penes vos funt, operarii 
funt, quos ex oppidis deduxiftis, ferics, vetulae, pueri futorum & 
puellx. Quomodo fingulos fingulis commutemus? Poftquam hac 
de re aliquot dies aitercati erant: tandem conceflit legatus commu- 
ta ionem fingulorum contra fingulos* Quia autem numerus Arabum 
crptivorum aequalis erat 4362^ captivi Chriftiani hoc numero paucio- 
res erant: accerfivit rexWatek ex omnibus regni limitibus fervo^, & 
ancillas» quos a dominis eorum redemejrat. Quum autem ne fic 

qui- Digitized by Google ; - DTNASTIA X *6* 

qmdem numeru&complerelrur:: ex paiatio fuo edvrxit ancillas Rbma^ 
nas, fibi elecfcas & enm legato dimifit. Congregati funt Arabes & 
Romani iuxta ftuyium Seleucum, in confin» Tarfi r r.bijibertas rcfti- 
tett eft. Eertiir Watekuin legatis fais mcndaffe ; Singulos» Arabes, 
qaos ex captivitate redimetis^ antca interrogate, num verbnra Deit 
CFeatum fit, necne fc Ulum qui refponderit non creatum effe r rcdi- 
nrite f fed illum , qui creatum contenderit r in manibus Romanorun» 
relinquite. ^Watek morbo bydrope confe&us eft- Medici enim hy^ ** i&2*> 
pocaufto epsa fanare voluerunt» Quum utilitatem* quandarrr inde 
perciperet ; ^affit ilhid ultra regulam medicatn caiefierL Foftqaans 
de&enderat ibique commoratus erat (173) mortuus* inde - edudus eft y 
Hucusque vi&orias & praclia curarunt reges Arabimfc Ab iflo* inde? 
tempore fceditati magruc obtempei?arunt y & ebriofitati dediti faerunt.* 
Watekus ilfae lafcivus erat & valde libidinofus, & quo pretium ancillatf 
citharowb^ fcHket denarii aurei 1 00000 8c fatrapia iEgypti pra domi- 
no eius exadum eft. Nifi thefaurarii peeuniam iftam recufafient^ille? 
integram folviflet. Poftremo autem pra aureis> ioooa ancillam na- 
&us eft. ¥ MotaroMCcel fyatcr Wateki annos 14 &menfes 9^ Rex: 
conftitutus eft anno %yx Arabura. Chriftianos odio habuit r eosque 
coegit ad cidares laneas in capitibus eorum geftandas, fcabsque cin- 
gulis& funiculis (174) nemo eorum foris apparuik Si horum quidam fer-- 
^ vo utebatur : bino& pannds obfoktos 1 colore diverfos «unic* eius # 
parte anteriori & pofteriori afluere debebat Ecclefiae nov* ruebantn 
& fi qua ecclefia fpatiofa erat ,. etiamfi antiqua fuerk y pars tamei* 
eius facellum fiada eft r Interdi&um etiam iis eli exaltatione crucis» 
in hofannis eorum. Haec mandata tyranno digna & fimilii horui» 
etiam: tudaris dedit^ Sepulcrum Hofaini filii Ali , qui ex filia prophcr' Digitized by Google i66 B AR-HE BRiEI CHH ONICON 

tx Mohammedanorum prognatus erat, deftruxit, &, deie&is etiam 
aliis aedificiis circa illud fitis, vindicavit fibi planitiem ibique femina 
proiecit, ita ut locus fepulcri penitus deleretur. piebus eius appa- 
ruit homo quidam, Binfabur, qui fe prophetam efle diceret . Com- 
pofuit librum colloquiorum , quae cum eo Cabriel angelus inftituiflet 
Multi ei adhxrebant Prehenfus & flagellatus mendacium fuum indicavit 
Anno-eius tertio tres eius filios regionibuspraefecit MontaferumAfricac, 
Pag. 163. itgypto, Mefopotamiae, Chaburz, Karkefio, Tagritae, Temanae, pro- 
vincia? Schabac & Sabae usque ad limites Indiae,& Scharfurz, Ifpahano, 
Kumo, Kafchano, Kurino, (175) Kezuino, omnibusque montanis Per- 
fidos; Moatazzum filium alterum, Chorafanae, Tabreftanae, Rai*, 
Armeniae,^ Aderbijanx, (eidem computatio proventus # totius ditio- 
nis Arabum in univerfum commifia erat) Moawidum, filium tertium 
Damafco, Emeflfae, regioni Iordanicar, Pateftinae. Anno 237 Bokratus 
filius Afchuti, patricius Armeniac, quum ad Iofephum filium Moham- 
medis, ducem exercitus Arabici veniret pacis componend* caufa, ca- 
ptus & Bagdadum captivus miflus cft. Tum coaftac funt copiae Ro- 
nianoruiti & Armenorum iuxta Tarunum urbem , ubi Iofephus erat. 
Quum manus confererent, occifus eft ipfe omnesque milites, qui cum 
eo erant Reliqui Arabes , qui non milites erant , quum ab Arme- 
nis dimitterenttir,relinquebantur exuti et fpoliati, multique eofum ni- 
ve confumti & mortui funt. Poftea venit Boga, dux exercitus magni 
Arabum, A^menos vaftavit, multosque occidit Paulo poft Boga 
adortus eft Zirachum Turcam , qui Tiphlifi defecerat, iuxta fluvium 
Chur, qui Tiphlifin tranfit Accenfa urbe, cremati ibi funthomines 
circiter 50000. Quia omnia eius atdificia ligno cedrino extrufta erant, 
quodiubito inflammatur, & fubito extinguitur, neque carbones huius 

ligni Digitized by Google^ DYNASTIA 3t t 6j 

ligni tanta vi,rapiuntur* quanta carbones ligni quercini: eodem die 
extmftum eft incendium. Emeflfeni iterum defeeerunt a praefefto ur- 
V»s & eum inte* fecerunfc Hoc tempore quum Arabes. viderent, foe<> 
minamregnum Romanumadminiftrare, eos fpreverunt, pacemque fol* 
verontr TumTheodora imperatrix mifit exercitum Romanum qui in 
Gliciand profe&us anno Grstcorum £172 depopulatus eft omnem re-> 
gionem Anzarbanam. Qua quidem re audita, Motawaccel Nafchi- P a g*i<S4 
phum, eunuchum, ad eam ablegavit, ut pacem componeret, 8c de re- £• 861* 
demtione* captivorum ageret. Hacc vero refpondit: Pacem quidem 
inimus : at unde vobis erunt Chriftiani captivi 20000, quos dederitis 
in locum Arabum, qui penes me funt ? Poftquam ei fermonibus blan- 
ditus erat eunuchus :. Iibertati reftituit 8000, at de 12000 contendit* 
baptfeatos & Chriftianos faftos efle atque reddi non pofle. Feitur, 
quum his ablatis Nafchiphus profe&us eflet, Theodoram omnes occi- 
difle, quia viderat, omnesad exeundum inclinare, poftquam credi* 
derant & baptizati erant. Alii dicunt, Nicolaum eunuchum irnpe- 
rattic» eos occidiflfe , imperatrice non iubente. Eodem anno exiit 
populus ex carceribus, qui vocantusBogenfes, C176) omnesque Ara- 
bes occidit, qui occupati erant in metallifodinis auri & lapidum pre~ 
tioforum in confinio jEgypti & Bogenfium. Agreflus eos eft dux A- 
rabura nomine Anbafeh cum aoooo curruum & peditum. Secum por- 
tabant viatica multa & aquas , quia iter triduanum evat per defertum 
aridum, ubi neque aqux neque domicilium erat. Quia autem Bogen- 
fesitti camelis vehuntur , cameli autem eorum, omnem afpeftum & 
auditum peregrinum expavefcunt (177) Anbafch milites appendere iuC- 
fit tintihnabula collis equorum. In Bogenfes irruentes eos frege- 
nmt, multosque eorum occiderunt» Rex igitur eorum Arabibus 

iterum Digitized by Google *£fc BAR-HEBRifil CHRONICON 

Stfcrum fubie&us eft, deditque quotannis 400 fictes Ifauricos fecuft 

dum confuetudinem. Hoc tempore in medtcina eicceiluit Bochtttfr 

fdiua filius Georgii, filii Bochtiiefchnae Elymaci. Ille ihferviit Chaf 

lifae Motawaccelo & ab eo magni fa&us eft, adeo, ut veftibus, dignii 

p^ t $* tate, multitudine opum, pofleflionura, fervorum & anciliarum eiaequa- 

lis eflet. Vaide dUeAus erat Chaliphar, ita ut aliqnando, quum ad Cha> 

' lipham accederet, & cum eo pro more in folio regio federet (era^ 

autem medicus indutus tunica e ferico Romano & futura fimbrig paiw 

lulum fcifla. ) Chalipha cum eo confabulari inciperet, & futuram la-% 

ceraret, donec manieas pertmgeret. Colioquium cottferebatur inttf 

eos de mfanis & ftultis. Interrogante Chalifa, quoham modo cogno- 

fcitis, necefle efle, ut vinculis ligetur, Bochtiiefchua, quia duduni 

animadverterat, quod Chalipha vefte ckis fecerat, refponditei: quan- 

do infartus rumpendo tunicam medici fui usque ad manicas pervene- 

jrit, tum novimus, vinculis opus eflfe. Motawaccel tantopore rifit, ut 

rctrorfum decideret. luflfit veftibus fplendidis eum indui. Etiamfi 

autem eum valde amaret, poftremo invidit ei, omnesque eius opes 

tyoliavit, poftquam convivium lautum ei medicus paraverat. Hoc 

enira inftru&s erant menfae 5000, fingulis menfis imppfkus agnus af- 

fatus, & du* gallinae, duo puili columbarum, Sc tres oves co&x, ca- 

lix dulcedinis 9 panis farinaceus, quantum fatis erat, poma arida, aro* 

inata, & nix, quk aefta$ erat, copiofa, quac ex montibus Aflyriis il- 

luc deportata erat. Fertur, direptis eius opibus lignum, carbones,. 

& vinura, qu* in atrio eius manferant, emta efle denariisttfooo a 

magnate quodam , nomine Hofaino, filio Mochalledi , qui denariis, 

* aooo ca vendiderit. Hic Bochtiiefchua, filius Gabrielis, transgref- 

&S eft leges ecdefiafticas , & ciim duabus ancillis fimul rem habuit. 

Con- Digitized by J UYNASTJA X. 169 

Conceperunt amb%& pep«c»eruiitiquaequerfilios gemellos, quorunt 

alter Gabriel, akeap lohanjies nuominatus eft, qui fuit Metropolita- 

nus MaufeJte. Ab ilier/tftnpore flen ampjius profper fuit Olim 

«siim curru ebenino vehebatur, et quando $$ atrio Chaliphae do- 

«um veuiebat, circker $ooa famuii ei miniftrabant. A vefpera ** a S # l ^6. 

nsqoe >ad> mediam &?&em iitter fooi?tt yiiia lafciviebat* Media 

no&e funexit& precabatur, cindus eunuchis nigris, qui ei cari 

erant Finita oratione fedit in \e&o & Evangdium legit, usquedum 

lux oriretur* l/edus cjeinde curru ad minifterium Chaliphae abiit. 

Eertu*, finguhs noctibus pro ccara, olej & croroatibus denarios 

$00 erogatos efle* Poftquam pauper cft,efFeftus, reliquit duos 

filios & tres filias atqnse in loeis erravit. Anno Gratcorum 11 76, C. S65. 

id cft, Arabum 249 legatns milTus^eft a Michaele ijnperatore Ro- 

manoruqi, fenex, qomine Afcrophihis, ad regem Motawaccelum, 

& honorifice ejtceptw. Sancita igitur eil pax. Eodem anno fuit 

terr* motus gravis Antiochiae, quo ardificia 1500 & plus 90 tur- 

res e rauris deciderunt. Auditae funt voces terrificae & tremencke 

e term» Per omnes^ urbes Syriae multa loca motu conculTa iunt. 

(17&) Laodiceac & Gabalae incolae penitus perierunt. Apno Ara- 

bum 0,46 Motawaccel mifit legatum ad Michaelem imperatoretu 

fcilicet Nazarum filium Ashari, & cum eo mille modios (179) 

xnufci, veftes fplendidas, multum aloes & alios proventus. Ho- 

norifice exceptus eft, traditique ei funfccaptivi 2000, inter quos 

fuervmt foeminac oo, & pueri 10. Dixk Nazar: per omne tenv- 

pus, quod Conftantinopoli tranfegi, regem non.vidi, loquentem* . 

Poftquarn enim verba mea per interpretem audiverat, tantum ni- 

#atus jaflfirmavit. Avuncpjus enim eius pro eo locutus eft, quia 

Y % adhuc Digitized by Google i70 BAR-HEBRiEI CHRONICON, 

adhuc puer erat. Quum multi Arabes baptizati effent, iuffit inv 
perator Romanorum , omnes abire ad limitcs ditionis Romanae & 
Arabicae, & qui Chriftipnismum ample&i velit,inde reverfumtan- 

Pae 167. ^ uain verum fidelem recipie^ndum effe. Dixit Nazar, duos auri 
fabros, artifices prseclaroi Afrifcands & ilios irtultos ex confinns 

C R66 r€< ^"^ e > ^eque cum eo venire votuiflfe.- Anno 1177, id eft, Ara- 
bum 247 Montaferus filius Motawacceli confpiravit, accitis fervis 
Tiircis, qui patr^m eius infcbriatum ftrifto gladio petierufct & oc- 
ciderunt. MontaferfiTius^ Metatvacce/i menfes fex. Hic rtg- 

num adeptus oppreflit fratres ipfiusduos Mdtazzum &Moawidum, 
illisque mortem minatus eft, nHi regno fe abdicarent, & in gratiam 
• eius filiorumque ^ius iftud deponerent , quum e contrario pater 
eorum decreviffet, akerum alterius fufccefforem fore. Coa&i 
icripferunt chirograplrtim , teftibus viris houeftis , illos libera vo- 
luntate renunciaffe, & Montafero fratri libertatem cJoncedere, ut 
filium fuum fuccefforem defignaret. Icaque, quum ei non fatis 
effet, patrem occidiffe, etiam adverfus fratres fu^s dolofe egit. 
Sex menfes tatttum vixit. Obiit rnorbo ftfffbcafionis, hatus annos 
$5. Fertur , anfequam mortuus fit , ei in fohinio apparuiffe fpe- 
ciem hominis fcalam afceftdentis, ciii quum ad gradum 2$ perve- 
niffet, diAurti eft: fifte gradum, hic eft finis tuus. Mofiain 

flius Mtitdfemii annos 3 & menfes 3. Montafero mortuo, confr- 
iium ceperunt magnates, ne regem-conftituerent fratrem Mtonta*- 
feri, quia omnes <ftcdis fatris eius rei erant. Tum additfcerurrt: 
magnates Moftainum filium Motafcmi fratris Mamuni, eumque, 

C. 869. iuramento praeftito, regem crearunt. Anno 1190 hve 249 miffus 
eft Omar dux Arabtttn cum copiis *d invadendam regionem Ro- 

mano- Digitized by Google OYNASTIAX. i7r 

maaorum. Irruerunt copiae Rofenanz in Margam Hufiae, quae urbs 
eft ia limitibus Malatiac , & occiderunt Omarum cum Arabibus 
aoop. Quod quum audiviflet Ali, filius Haheh, dfcx, coegit fimi- 
Jiter exercitum magnum ex Maiphercata &Armenia. AggreflTus P« i<58« 
eft Romanos. Sed etiam ille occifus eft. Quum igitur incolat 
Bagdadi & Samarrae audirent, binos magnates occifos eflfe, & fer- 
vos Turcas regno Arabum imperare , & pro lubitu interficere, vi- 
vere & regnare finere: multi congregati funt incolx, iunfti cum 
vicanis & venatoribus leonum. Irruerunt in portas carceris 
easque fregerunt. Dimiflis hominibus flagitiofis, omnes ketati 
funt. C180) Abrupto ponte , qui fuper Tigri erajt , diripuerunt 
israrium, & archivum combuflferunt, devaftarunt etiam duo domi- 
cilia Chriftiana. Bafchari & Abrahami filiorum Aaronis. Tum 
iuvehebantur fervi Turcae, multosque venatorum aliosque occide- 
runt. Ceflfavit denique tumultus Motahri filtus Motaivacceli 

annos 4 & menfes 7. Anno Arabum a^i, quum defcenderet 
Moftainus Samarra Bagdadum , Turcae congregati funt atque Mo* 
tazzum & Moawidum, filium Motawacceli, ex carcere dimiferunt 
Iuramento pracftito Motazznm regem conftituerunt, fimul Moa«r 
waido fratri eius adiurarunt, eum fucceflfurum eflfe. Samarren- 
fes fteterunt a parte Motawacceli. Diflftdium magnum ortum eft 
inter Arabes, multique in pralio» occifi funt, quod inter binas 
partes commiflfum eft. Anno Gracorum 1179 (*8i) obiit Mi- ^. 868» 
chael imperator Romanorura, poftquam regnaverat annos 25. 
Quia filio non utebatur, fucceflit ei vir, nomine Bafilius, annos 
5. Motazzem etiam fratri fuo Moawido amorem non fervavit & 
iuramenta foederaque, quae cum eo pepegerat, foivit Vinxit 

Y a eum, Digitized by Google i7» BAR-HEBRjEI CHRONICON 

eum, immo flagellis percuflit, donec chirdgraphum conficeret, 
qiio dimitterctur. Attamen ne fic quidem eum dimifit. Quum 
vin<ftus effet, indui eum iuflit cute capkum (182) vulpium, qux 
Valde un&a erat. Iuffit caput eius illa intus includi, manibus pe- 
dibusque eius ligatis. . Vefte fpellicea ei affuta, dimifftis eft, doncc 
Fag. 169.™ *** a nwreretur. Tum exuit eum, adduxit iudicem & teftes ho- 
neftos , qui viderent, fiullum ih eo reperiri fignum caedis cultro 
perpetratae, vel praefoeationis in cervice, fed mortc natnrali eum 
obiiffe. Ad Moftainum, qui fe abdicaverat, Turcas mifit, qui 
caput amputarent , fibique afferrent. Fertur, quum caput addu- 
ceretur, Motazzum latrunculis lufiffe, & dixiffe: Sinite horam, 
donec ludus finitus fit j deinde eum intuebor. Motazzus, occifo 
fratrc fuo eoque, qui regno fe abdicaverat, fiduciam coilocavit in 
exercitu fuo, fprevitque Turcas, eisque debita non folvit. Anno 
Arabum 255 Turcae congregati funt, armis induti, coram porta 
eius, & ffipendia flagitarunt. Mater fua ab ipfo rogata, ut daret, 
quod illis offerret, refpondit, nihil fibi effe. Tum afcenderunt 
contra eum, confpuerunt in faciem eius, percufferunt genam, & 
coegerunt fignare notam , qua regno abdicaretur. Tum vin&um 
in domunculam intruferunt, faciem incluferunt, ibique aliquot dies 
fiverunt, donec obiret. Deinde eduxerunt & fepelierunt. Vti 
aliis fecerat, ipfi fiaftum eft. Mohtadi filius Wateki menfes 

undecim & dies 20. Dicunt, eum non in fe recepiffe, ut regna- 
i*et, donec Motazzus ad eum adduceretur, & ore fuo confiteretur, 
fe libere abdicaffe. Hoc tempore exiit rebellis quidam nomine 
Ali, qui de fe ipfo aflfirmavit, fe exAli filio avunculi prophetae Mu- 
hammedanorum origiuem trahere. Aggrcgata ei eftingens muU 

titu- Digitized by Google DYN ASTIA X/ *72 

titudo Cufchaeorum & Arabum & appellati funt Karmatiani, ano- 
tnine civitatis principis eorum , Ali. Multum fanguinis Arabici 
profuderunt, & potitffunt multis urbibus merfdionalibus, & non- 
nullis Syriae, atque Sinearis, per annosmultos. Mohtadi expulit 
cantores & cantatriccs ex Surmenrei (183) ubi tum temporis re-> 
ges eorum (Chaliphar) commorabantur. Fregit inftrumenta mufi- 
ca. Occidit leones, tigres, & caties , quibus reges ante eum lufe- p. 170. 
rantf Contra eum infurrexerunt fervi Turcx, eumque occide- 
runt. Fugerat enkn ante e*s equo veftus , exclamans : o homi- 
nes, opitulamini regi veftro. Nemo autem ei refpondit. Quum 
in dornum aliquam ingreflus eflet: fecuti eum funt Turcar* Fu-_ 
giens a tefto in te&um prehenfus & occifus eft anno Arabum 256. 
Hoc tempore (184) floruit Honainus, medicus prseftantiflnmrs, fi- 
fius Ifaaci, cuius pater aromatopola fuit, oriundus ex civitate Har- 
tha. Medicinam difcendi cupidus Bagdadum profedus elh Coe- 
pit operam dare fcholae Alexandrinae penes lohannem medicum 
fiKum Mefluar. Aliquando, quum Iohanni quaeftionem iterum 
propoftiiflet, & ifte iratus eflet : expulit eum his verbis : quid tibi 
res eft cum mcdicina? Hominibus tui (Imilibus obolos convenit 
negotiari invia. j£gre tulit iuvenis Honainus et plorans exiit. 
Abht in terram Romanorum, ibique fuit, donec Iingua Graeca 
probe inftitutus calleret libros ex Graeco Syriace vertere atque ex 
Syriaco Saracenice. Reverfus eft Bagdadum habitu Graeco, & adiit 
Gabrielem principem medicornm , filium Bochtiiefchuae , qui exr- 
plorata eius cognitione, valde eum honoravit, magiftrum noftrum 
Honainum appellavit, atque adftantibus dixit: Si hic iuvenis vi- 
vus manferit, ©bliterabit memoriam Sergii Rcfainenfis. Perlata 

Y 3 eius Digitized by Google 174 B A.R- H EBRjEI CHRONICON. 

fama ad Iohannem, qui eum eiecerat, hic Honainum accerfivit, 
atque veniam ab eo petiit. Itaque in dics aufta eft eius fama, coc- 
pitque exponere fpecies fcientiarum, donec obiit menfe Canunis 

C. 877- prioris anno Graecorum 1 188 five Arabum 260(185)- . Reliquit duos 
filios Ifaacum & Davidem. Ifaac interpretatus cft multos libros. 
Honaini libri 25 reperiuntur, praeter illos, quos ex lingua Graeca 
in Syriacam & Arabicam vertit. Fuit illi filius fororis nomine 
Hobaifus filius Hofanis, altera manu mutilus^ pariter interpres ad- 
mirabilis fcriptorum medicorum. . Sed bono Honaini fato accidit, 

Pag.i7i- ut mu ^ hbri, quos interpretatus eft Hobaifus, ab hominibus cog- 
nitione deftitutis, qui in eos inciderent, Honaino tribuerentur. 
Scribae etiam errarunt in literis, quibus nomen conftat, & erafo no- 
minejHobaifo, fcripferunt Honainum. Indefa&um eft, ut pauci li- 
bri remanferint, infcripti nomine Hobaifi & reliqui multi nomen 
Honaini prseferant. Moatmer filtus Motaivacce/i annos 23. 

Hic, quamdiu regnavit, bellum g£(fitcum rebelli, qui in partibus 
meridionalibus furrexit. Anno Arabum 275 Romani Arabibus eri- 
pucrunt arcem Lukleh. Anno fequenti Bar Rafchid, dux Arabum 
colle&is equitibus 4000, invafit ditionem Romanorum. Adorti 
eum funt patricii Romani, fcilicet patricius Seleuciae, Tyanae & 
Carfchenac, aliique, atque exercitum Arabicum iunxerunt. Ara- 
bes, de vita fua defperantes , equis defcenderunt , quos, dum tra*. 
hebant, genubus flexis fagittis pugnare coeperunt. Sed nihil illis 
profuerunt fagittae eorum. Irruerunt enim Romani in Arabes, at- 
que horum alios occiderunt, alios prehenderunt una cumtluce eo- 
rum Bar Rafchid. Anno Arabum 270 Moptek dux Arabum con- 
gregavit exercitum magnum, & partim navibus partim exercitu 

pcde- Digitized by Google DYNASTIA X. ' 175 

pedeftri bellum intulit rebelli in meridie. Ingenti commiflb prae- 
liofuperatus & vicfhis eft exercitus rebellis, & ipfe rebellis occifus 
inter fluvios Babylonis. Ali ille non folum ex propheta Moham- 
medanorum ortum fe ducere aicbat, fcd etiam prophetam ipfum 
retn divulgafle, atque aliquando, quum in deferto habitaret, fe ob- 
volutum eflfe nube , tonitru auditum eflfe atque vtfcem ex tonitru, 
quac diceret: Abi Baflbram & vincis. Vicit etiam et cepit ur- 
bem. Fuenint ei duces. Sed principatus eius capiti non impo^ 
fitus eft. Anno Grarcorum 1194 obiit Bafilius, imperator Roma- £ # «g* 
norum, cui fucceflit Leo, filius eius, annos 13. Hic, conculca* 
ta lege, dimifit uxorem fuam aliamque duxit. Qua etiam repu- 
diata aliam duxit, dein iunxit fibi aliam quarta vice. Habebat duas 
uxores fimul atque anno 271 venatores leonum Bagdadenfes com- 
buflerunt partem cocnobii poft fluvium Ifam fiti, & fpoliatis eius p^ 1#7a# 
opibus, partem muri deftruxerunt. Tum Haskin, filius Ifmaelis, 
tardavit impetum eorum, & refecit, quod diruerant. Anno fe- 
<juenti etiam Arabes Tarfenfes diruerunt xdificia nova ecclefiac ma- 
gnar, quac ibi erat. Fuit terrae motus gravis, quo corruit facellum 
tnagnum in jEgypto fnultaque domicilia. Fuit ibi etiam peftilen- 
tia , atque die quodam numerabantur mortui 20000. Fuit etiam 
Bagdadi annonsc caritas. Anno Grsecorum 1200 iciflfus eft collis C 889* 
quidam iuxta' fluvium Baflbrac, infra Bagdadum fitx. Reperti ibi 
funt feptem mortui, pofiti in urna lapidea, colore quidem mutato, 
at fervatis cadavevibus, & indumcntis, quibus involuti erant. Spi- 
ravit ex corpoi ibus eorum odor mufcofus. Servatae etiam erant 
aures, nares, labin, crines & palpcbr* eorum, & oculi eorum 
colorati tanquam fmaragdi. luxtalatus iuvenis, qui inter mortuos 

erat, Digitized by Google .176 BAR-HfiBRitl CHRONICON ' 

erat * locus(i86) erat ad deponendas haftas^eftinatus, Haruqpt 
urnis liters infcriptac erant* Cumarthenfes, quas nemo legere po- 
terat. Hoc tempore floruit M ohammedes , filius Zachariae, me- 
4icus. Natus annos 30 Bagdadum profeftus eft Raia, urbe Perfi- 
dos. Intravit xenodochiura, & doftrinam amavit. Tranfiit de* 
inde ad filios avunculi fui , & libros multos compofuit circa me- 
dicinam & chemiam. Edidit etiam librum magnum, quem Ifon 
fecerat . Quum mortuus effet, dominus regionis multum auri 
dedit forori ipfius , & accepit fragmenta, qux difcipuli eius edi- 
fcerent Quare librura non poffedit ferie iufta. fliftoria (/£7) 

eorum* quivocamur Nazarti in Plxgnicia f quoniam multi illam fcire 
ri o cupiunt* Anno graecorum 1303 apparuit vir quidam, fenex, in 
9 m r egione Akula in oppido , quod vocatur Nazaria. Valde deditus 
rag. 17 • ent i^unio^ & orationi atque paupertatem prac fe ferebat- Multi 
igitur incolae regionis ei adhaeferunt. Elegit fibi viros 12 fecun- 
dum numerum apoftolorum, illisque praccepit, ut homines do&ri- 
xiamperegrinamerudirent. Quaequidem resquum perlata effet ad 
praefeftum regionis , mifit , qui eum prehenderent & in conckve 
^ium fuarum detruderent, juravitque fe mane pofteri diei eum 
cruci affixurum effe. At hac nofte bibit praefe&us vinum & in- 
ebriatus eft. Poftquam le&us paratus erat, ubi dormiturus elfet :; 
4ju*fivit clavem cellulae, _ubi fenex inclufus erat, eamque fub cer- 
vicali pofuit. Ancilla vero, quae apud eum dormiebat, quia 
cognofcebat fgnem illum ieiunantem & orantem, de eo contriftata 
$ft, quumque videret dominum fuum fomno fopitum, fumta clave, 
abiit, fenem liberavit, Sc claufa porta, clavem loco fuo reftituit. 
Prsefe&us, quujra expergefa&us , fumta clave portam aperiret, 

neque JDlgitized by Google. DYN ASTIA X. Vft 

neque vrrum m celluk reperivet,' tfdmiratus eft. Ancilla auteni. 
revelare timuk, quod iila portam aperuiflet & fenem eduxitfet. 
Itaque faxna fparfa eft, per portas claufis eum exiifle. Paulo 
poft <juum duoeius difcipuli in terrisverfarenttirab oppido remo- 
tis, vidit eos, venit ad eos, iisque pefcfuafit, angelos eum eduxifTe, 
& indeferto collocafle. Compofuitlibrum fidei, illisque eum tra- 
didit, trtfecundum eum homines inftituerent Scripfit enim ita: 
Mihi, non nemini, qui habitus ftim filius Otmani, ex oppido, quod 
nominatur Nazaria, apparuit per vifionera Meflias/ qui idem eft 
ac Iefus,* & verbum, & duftor, & Ahmed filius Mohammedis filii 
Hanaphiac ex pofteris AK, & Gabriel angdus, mihique dixit : Tu 
es, qui legis. Tu es veritas. Tu es camelus, qui cuftodit iram 
adverfus infideles. Tu es iumentum ferens onus fidelium. Tu 
es fpirkus. Tu es Iohannes filius Zacharix. Prardica igitur ho- 
minibus, ut quatiior genua fledtanl y orationfbus eorum , bina, Pag. 174. 
antequam fol ortus fit, & bina, antequatn oociderit, verfus Hiero- 
folyma,quum quavis vice tria haecverbadicent: Deus fublimis prae 
omntbus, Deus excelfus fuper omnibus, Deus omnium maximus. 
Feria fecunda & die Veneris nullum opus quisquam faciat. Binis 
diebus quotannis ieiunent, neque multiplicent ablutionem mem- 
brorum virilium , neque ficeram bibant , fed vinum, quantum ve- 
lint, potent* Carne animalium ferocium tantum ne vefcantur. 
Poftquam dodrinam huius fimilem, mutilam & infipidam, eos do- 
cuerat : migravit illinc in Palzftinam, atque inflituit et erudivit ho- 
mines rudes & oppidanos. Hinc iterum fe fubduxity heque locus 
eius ad hodiernum usque diem cognitus eft. Anno Grxcorum 1 198 C 887- 
exiit Andreas fatrapa cum exercitu magno in ditionem Arabum, 

Z eum- Digitized by Google 178 B AR-HE BRiEI CHRQNIC ON 

eumque adortus eft Nazman eunuchus dux Ar^bmti. Vi&i funt 

Romani, quibus Arabes cruces pripuerunt jaureas & argenteas 

fummitati lancearum impofitas. Anno Arabum 279 Motamer 4fe~ 

dibus expulit mimos, aftrologos. illosque qui in viis magiam excr_ 

cent. Vetuit etiam, ne venditores librorum venderent libros phu 

lofophicos vel commentarios & difputationes circa confeffiones iL 

dei. Eodem anno, quum nimium bibiffet & inebriatus effet, mo^ 

leftia affedus (188) & mortuus eft. Motafadfilius^i^) Motoggkk 

annos 9 & menfes 9. Regnare coepit anno Arabum 479» Anno \ 

Arabum 280 Ifmael filius Ahmedis dux Arabum invafitterras Hun- 

norum & cepit regem eorum una cum. eius uxore. Direpta 

eius civitate eduxit captivos Turcas circiter 10000, oves,& muka , 

pecora. Hoc anno fuit terrac motus gravis. Corruit metropolis 

in India exteriori, & edufti funt homines 150000 ex ruinis domi* 

P a g* x 75» ciliorum, quse diruta erant, atque fepultifunt. Anno Grxcorum 

C 890» iao »^ laboravit Leo imperator Romanorum morbo inteftinorum at- 

que mortuus eft. Succeffit ei Alexander filius eius per aimum 

unum. Quia cor fuum deduxit a timore Dei, deditusque fuit ma* 

gis & incantatoribus : percuffus eft virga iuftitiac & mortuus eft. 

In eius locum fuffeftus eft Conftantinus per annos 4. Initio regni 

eius Simeon, dux Bulgarorum & Slavorum, contra Conftantinopo* 

lin profeftus eft, vaftavit multos pagos , etiam urbem preffit , dum 

foffam niagnam contra eam duceret (190) quae portam appellatam 

auream pertingeret* Imperator Romanorum per nuncium eum \ 

compellavit : Quum nos omnes Chriftiani fimus, filii unius baptifmi ; 

quare lites harum fimiles inter nos fint? Quum autem ad reconci- 

liationem permoveri noluerit : imperator Conftantinopolitanus 

colle- Digitized by Google DYNASTIAX. ifg 

collegit captivos Arabes, qui Conftantinopoli ci*ant , illisque in- 
dxcavit, fiRomanos ad vincendos Bulgaros adiuvarcnt, libertatem 
illis concefluin iri. Quum iuramento obftrifti elTent , data iis 
fant arma 8c Romani aim Arabibus unanimi confenfu proru- 
perunt. ViceruntSiavos, multosque occiderunt, i % cliquis fugien- 
tibus. Imperator autem a promiflis non ftetit & demtis iis armis 
hvcatenas eos denuo deiecit,& per provincias fuas difperfit. Ti- 
muieetiim, necaput extollerent. Hanc narrationem in hiftoria de 
bello Romanorum cum Arabibus adduxit beatusMai* Michael. M 
exemplaria Arabica eam memorant in bello cum Slavis gcfto, 
quod comprobatum eft, quia in bello cum Arabibus Romani non 
aufi eflfent captivos Arabes vinculis folvere , iisque arma tradere. 
EoderiVanno Arabes Bagdadi collefti funt contra iuvenem Abugal- 
benfem, Chriftianum, medicum regis & contra eum teftati funt, 
eum prophetae eorum maledixiflfe. Voluerunt igitur eum occidere. 
Rex Motazer, quum haec audiret, dixit, Arab?s mentiri, mili- P« 176 
tesque mifit, qui iuvenem liberarent. De hoc anno praedixerunt 
aftrologi, multum pluvix fore, fluvios exundaturos e(Te atque 
Bagdadum fubmerfunj iri & interituram eflfe. At a principio us- 
que ad finem eius gutta pluviae non decidit in terram , & defece- 
runt fontes. ltaque aftrologi pudefa<fti funt. Hoc tempore^igi) ' 
vigukAbulhafenTabet ex ethnicis HaranenfibuS, qui fuit filius Kor- 
rac, filii Mervanr, filii Kajurae, filii Abrahami, filii Kajurae, filii Marini, 
filii Salomonis. Olim fuit trapezita in vico Harane, deinde admi- 
rabili ftudio navavit operam philofophiae, & in tribus linguis, Grac- 
ca , Syriaca & Arabica, egregie verfatus erat. Compofuit etiam 
Arabica lingua circiter 150 libros diale&icos, mathematicos, aftro- 

Z » logicos Digitized by Google *$a BAR-HEERiEI CHRON.1CON. 

logicos, 'jmedieos. Syriacae fcripfit circiter 16 libros, quorunT 

magnam partem vicftmus & poflidemus^ libruni de lege & cano- 

nibus ethnicorum, librum de fepukura mortuorun^ librum de inun- 

- ditie& immunditie, librum de animalibus facrificio aptis, librum? 

de temporibus preeum, librum de leftionibus ad orationes apta- 

tis in fingulos feptem planetas ,. librum de poenitentia et oratione y 

fibrumde mufica, librum chronographicum de regjbus Syriacis 

antiquis , id eft, Chaldaeis, librum de religione Sabiorum , libnim 

d^ diftributione dierum hebdoraadis fecundum feptem planetas* 

librum de notitia ftemmatis fui maiorumque fuorum qui inde ori- 

ginem duxerunt, iibrunv de legibus Hermetis & orationibus r qui- 

busutuntur ethnici r librum de eo, quod duae lineac re&ar, quando 

*paululum educuntur ex duobus angulis re&is, coincidant, librum 

alium eiusdem argumenti. Dicit enim in- glofla quadam , laudi- 

l&t&xTt' bus extollens Haranem & ethnicifmum : Quum muiti in errorem 

fedu&i fuerint per cruciatus ,. patres noftri a Deo adiuti pertule*- 

runt & fortiter locuti funt: neque unquam polluta eft urbs haeC 

benedi&a errore Nazareno* Ecce fumus harredes ethnicifmi , qui 

inorbe hoc celebratur. Fortunatus enim ille eft, qui onus fufci- 

pit fperans, fore, ut ab ethnicifmo comprobetur. Quis quaefo ter- 

ram habitabilenv reddidit & in civitates diftribuit nifi optimates & 

reges ethnicifmil Quis portus & fluvios difpofuit, quis fcientias 

ablcondkas protulit,: cuinam Deus divinationes conceflit & res fii- 

turasindieavit, nifi illuftribus inter ethnicos? Hi h*c omniain- 

veftigant, revelant medicinam animarum^oftendunt earum redem- 

tipnem, raanifeftant etiam medicinam corporum, itidicant orbi 

diredionem negptiorum* & fapientiam raeritorum furamoriutu 

Sine Digitized edbyGOQgle M DYNASTIA X. igi Sine his ethnicifmi virtutibus vacuus fuififet orbis, atque inopia & * 

egeftate obductus. Haec quidem adduximus ex verbis viri huius, 

ut eius excellentiam in tingua Syriaca oftendant, Graece & Arabi- 

ce adhuc magis eleganter verba fua protulit. Antio Arabum a$o 

fiavit ventus fubflavus in plaga Cufae & rediitniger. Venit deinde 

pluvia vehemens, cum tonitru gravi & fulgoribns terrifieiSr De- 

ciderunt ex aerekpides nigri, (192) & albL Fuit tum nox feriae 

primae. Bafforae irruit grando, cuius unus calculus erat pondo- zu- 

zarura 150. Latrones Arabiei aggreffi funt multas nayes Romano- 

rum f easque omnes una cum hominibus eombuflerunt. Fertur 

bomines 3000 in navibus fuiffe. Anno Araburn 287 defeeit Wa- 

ziph, eunuchus, dux Arabum, qui in Cilieia erant. Quum fe* 

accingeret, ut mari effugeret, iuffit Motafer comburi omnes naves' 

Arabum. Quia autem Arabes Tarfenfes mari in illis militabant,. 

hacc res Chriftianis valde profuit* Anno fequenti fuit peftilentia P* f, 7& 

gravis in urbibus Aderbijanae , ita ut vivi rnortuos fepelire non 

poffent, quia etiam illi feftinanter rnoriebantur; Eodem anno 

Mohammedes, dux Arabum , intravit regionem Rbmanorum, va- 

ftavit pagum quendam, & prehendit 100 milites, atque 60 viros 

ecclefiafticos , presbyteros atque miniftros, item cruces, et bona 

templorum. Tum Romani , coa&is multis copiis, exierunt terra 

marique pervenerunt Chifumum, & ceperunt plus 12000 virorumi 

ffcminarum & iuvenum exArabibus. Mukos etiam Chriftianos col* 

ligatos fecum abduxerunt in ditionemRomanornm, ne Arabes irru~ 

erent & eos interficerent. Anno Arabum 289 obiit Motafer^ 

^fagnates igitur accerfiverunt filium eius Moftaphi, qui eratCalli-- 

nici. Mo8af>hi Jilius Motafadi^ annos 6 & menfes 9* Srmul- 

Z $ m Digitized by Google i8a BAR-HEBRjEI chronicon. 

ac advenit & inauguratus eft, opplevit foveas, quas pater ipfi- 
us in terra fecerat, malefa&oribus ad id opus condemnatis. Huic 
Chaliphae Mo&aphio erat filius nomine laafar. Hic excellebat in. 
aftrologia, ita ut praeftaret omnibus antiquioribus. Quodam die 
acceffit ad eum eunuchus quidam, qui aftrolabium fecum porta- 
bat, eique dixit; afpice ortum huius pueri, qui nunc nafcitur iri 
oppido. Confiderato oriente refpondit: Puer hic ingenio de/H^ 
tutus eft , & elapfis diebus 43 cibum affumit & comedit. Dic 
C. 000. mi hi vere > q^ifnam fit. Eunuchus dixit : revera ortus eft puei^ 
qui alacritatem comedendi (193) tibi attulit. Hoc anno, id eft, 
Graecorum iai3 media aeftate flarunt venti vehementes Emeffx. 
C ob*7. ^ uit ^ ri S us * n S ens > & glacie aftriftae funt aquae. Induebantur ho- 
- * mines veftibus pelliceis, feque igni calefacere ( 194) coeperunt., 

p ^ Faftum Valde mirabiie. Anno Graccorum 1218 miffus eft Bafilius 
eunuchus legatus ad Mo&aphium regem Arabum propter captivos 
. commutandos. Adduxit fecum dono 10 Arabes & honorifice ex- 
ceptus eft. Anno fequenti fada eft permutatio et permutati fimt 
Arabes 3000, utriusque fexus, atque e vinculis liberati. H«i 
anno, id eft, anno Arabum a89 obiit Mo&aphi, fraterque eius 
regnavit. Moktadtr frater MoSaphii annos 27. Natus annos 

13 erat, qmum inauguraretur. Poenituit autem magnates, quod 
regem cum conftituiffent , quum intelle&u & ftatura nondum ado- 
leviffet. Horum unus Abafus ita rem curavit. Coegit magnates 
qui poftquam ad Montaferum fiUum Motazzi iverant , eumque i\im 
ramento obftrinxerant, aMoktadero, eiusjnatre, nutricibus & 
eunuchis exegerunt, lit ex palatio egrederentur. Munefus prin- 
ceps eunuchorum zelo incitatus congregavit reliquos eunuchos & 

fervos Digitized by GooQle ss*-^ -••• mmm DYNASTIA X- m rcas, atque arreptis armis fubito in magnates irruerunt 
m Motazzi congregatos. Occiderunt Abafum una cum 
xs & ceteros vinxerunt. Filium Motazzi in palatium de- 

atque nodu ftrangulatum in atrio fepelieruut. Confir- 
ique eft regnum Moktadero. Anno Graecoimm 1220 de- 
ultum nivis Bagdadi, atque tedta opplevit quatuor digitis 
uc fuit tunc temporis quisquam Bagdadi , qui ibi nivem 

Annis 18 poft, nempe anno Arabum 315 id eft anno 
1 1238 fuit frigus vehemens Bagdadi, ita ut congelaretur 
ni in lagenis, C195) item ova, & unguenta, (196) atque 
refeerent. Hoc anno Munes eunuchus coafto exercitu 
>rofe<ftus eft in regionem Romanorum ex faucibusMalatiar. 

diripuerat & depopulatus erat, exiit. Anno Arabum 
t Roftam dux Arabum in regionem Romanorum cx 
rarfi. Cepit arcem Damlati (Damliah) Armenam, eam- 
uflfit. Hoc anno denarios aureos 1 00000 diftribuit Mok- 
?r mulieres muficae peritas, quae in palatio eius erant. 
>dis horum fimilibus gazam fuam difiiparet, & a fervis 
ropter ftipendia iis debita premeretur, neque haberet, 

folveret : fcribas, & homines divites tormentis crudeli- 
avit, eorumque opes diripuit. Quo tempore Arabes reg- 
1 primi fundarunt, foli illi vi&orias reportarunt. Poft- 
*m regnum extenderant, coeperunt vincere & vinci. His 
poribus , quum lafciviae , voluptati & luxuriae fe penitus 

magis vincebantur quam vincebant. Quapropter quum 
m Romanis renovare vellent, nolebant Romani, fed fpe- 
ore, ut denuo poffeflionibus eorum iniperarent, atque in 

nego- C 909. G 927- fag. igo. T 
Google F 

t ifc* BAR-HEBRII CHRONICON 

negotio circa permutationem captivorum tantum legatps mittebantJ 
C 913- AnnoArabum 300, id eft, ahno Graecorum 1W4 (197) apparuk pul- 
cra quxdam figura {198) quae peperit, multique viderunt eias em- 
bryonem in regione Indix exterioris. Eodem anno njortuus efl 
Alexander, imperator Romanorum, quem excepit Conftantinus 
4£/ bx6* filiuseius, natus annos 12. Anno 1227 exiit exercitus Romano- 
rum Tarfum , & alius exercitus Marafcham. Abduxerunt in ca« 
ptivitatem Arabes circiter 50000, magnusque lu&us obortus eft 
. Arabibus ubique loporum. Eodem anno Dedakuka Metropolita- 
nus Neftorianus Mohammedanus fa&us eft Bagdadi , & anguftia 
f uit Chriftianis, Anno Arabum 305 mifli funt ab imperatoreCoiv- 
/lantino ad regem Arabum legati bini fenex et iuvenis. Quum 
Tagritam perveniffent, detenti funt ibi duos menfes, usque dum 
palatiumfuum ornaverat rexMoktader. Coile&is militibus Scmag- 
• jgl^ at ibus fuis invitavit eos. Fertur, equites 150000 collocatos fuifle 
ab atrio, ubi diverfati erant legati, usque ad palatium ab utroque 
Jatere. Intra portam exteriorem ftabant equi 500 , inftrati (199) 
ephippiis aureis & argenteis ab altero latere , & alii 500 ab altero 
Jatere. In area atrii exterioris multi cervi, cervac, capreae 8c 
hinnuli, & in area atrii alius, quod ibi erat, fugrunt 4 elephanti 
jnagni, quorum cuique infidebant ofto Indi, manibus tenentes 
vafa , quibus (lade & ignis impodtus erat Intra hoc atrium erat 
aliud atrium, ubi erant 100 leones, 50 ab altero & 50 ab altero 
Jatere, vinfti catenis. Poftquam per haec omnia legati tranfierant, 
ducebantur in hortum fpatiofum, ubi erant pifcin* ex ftanno albo, 
quodab argento non diftinguitur, confe&ae. Super pifcinis erat 
ajrbor cx argento conflata, multis ramis & foliis auratis, quae, exi- 

guo Digitized by Google . DtNASTIA X. i85 

gtto vento flante, movetaritur. Illis infidebant aves colore aureo 
& mrgenteo, quae ope filorum fub terra abfconditorum volabant, 
& -voces diverfas cantando & p$iendo emittebant. In eo- 
dem horto erant multae palmar, quac aflferibus ebeninis usque ad 
locum ramorum incruftatse erant, atque pariter multx arbores 
aurangiis onuftae. Ex horto educebantur legati in atrium quod- 
dam fpatiofum , cuius parietes tefti erant velis (200) fplendidis, 
in quibus fufpenfae erant loricz 10000, fcuta, arcus & gladii. 
Fertur, numerum velorum parietinorum fuiffe 22000, practer ta- 
petia fuper terra expanfa. Inde afcenderunt per femitas longas, 
ubi ab altero latere difpofiti erant 1000 eunuchi albi geftantes arma, 
ab ahero 1000 cunuchi nigri fimiliter armati. Quum portam intraf- 
fent, viderunt proxiraum five Veziram, qui fedebat fuper folio aito 
ein&us fcribis & magnatibus, qui ftabant Legatis , qui putabant 
regem effe, narrabatur, Veziram efle. Inde, ubi Vezira erat, 
afcenderunt illuc, ubi rex erat, collocatus in throno ebenino ope- P a g« i8a» 
re concamerato. (api) Ab utroque cornu folii erant novem ordi- 
nes lapidum pretioforum, qui fplendefcebant. Quinque filii eius 
ei adftabant, tres a dextra, duo a finiftra. Fertur feptem vicibus 
legatos fediffe, & requieviffe, doncc ad rcgem pervenirent. Quum 
afcenderent legati, tantum capite falutabant & intcrpreti dixerunt : 
Ofculari terram nobis licet: At quia iftud imperatores Romani a 
legato veftro non poftulant : terram nori ofculati fumus. Hacc in- 
dicavimus, ne nobis ea exprobretis, nifi focdus violaturi fitis. 
Abfoluta legatione datum eft refponfum paratum & fcriptum. 
Ipfe rex manu fua tradiditlegatis volumen, quo refponfum contine- 
batur. Dimifit deinde eos, atque horum cuique datae funt zuzae 

Aa aoooo. Digitized by Google i86 BAR-HEBR£I CHRONIC 
aoooo. Mifit una cum illis legatos fuos, qui feci 
denarios aureos 150000 ad redimendos captivos i 
multo plures Arabes erant in manibus Romanorur 
mani in manibus Arabum. Poftquarn autem legat 
advenerant, noiuit eos nequc permutare neque redi 
Arabum 308 tumqjtuati funt fatellites Arabum^ & frej 
carceris, quo captivi & homines malefici inclufi eran 
iecerunt in Chriftianos, diripiendo domum Abed A 
nis, medici & domus fcribarum aliorum (aoa) < 
Tum pratfe&us collectis fpeculatoribus cepit latrone 
principem cruci affixit, atque fodalibus eius manus pi 
Arabum 309 captus eft miles ab Arabibus, nom 
Bagdadi, qui Deum corporeum fe cffe dixit, & art 
tta niirabilia oftendit. Iuffu regis flagellatus eft 10 
inde manus & pedes eius abfcifli funt, cadaver c< 
caput hafbe fufpenfum eft , etiam in Perfida miffun 
dum. Anno 1238 venit exercitus Romanus Samofi 
um regium fixit in dclubro magno, quod ibi eft. 
deletis et direptione fa&a abicrunt. Perfecutae e 
bicae partem praedae receperunt. Prehenderunt 
ftirpis regict Romanorum, eumque vindtum Bigdadu 
Munes eunuchus pradiis multis famam confecutus it£ 
five vi&or appellaretur , fenfit invidiam a parte reg 
infidias, coepit cautus effe. Tandem, manifeftato < 
ferunt magnates multique milites. Animum ei add 
quid times? ecce donec barba tibi exeat, proeliar 
fcilicet in aeternum. Moktader, obfervata defc£ 


Dtgitized by Google D Y N A S T I A X. *87 ec Munefo nunciavit: Tu nie evexifti, & iureiurando 
tus es- Quare fi quietas animum tuum: per Deum 

delidli reum te non acturus fim. Si vero aliter fen- 
confido & bellum tecum gerendum nihil curo. Mu- 
d reconciliationem non attendit, fed violenter Chali- 

abduxit, & acdibus inclufit. Mohammedem filium 
:arcere eduxit, &, iuramento praeftito, Kaherum vo- 
I in throno collocavit. Viri aulici quum viderent, fe 
^s in locum corum afcendere, ftri&is gladiis occide- 
:es, qui cum Kahero erant, praeter Munefum, qui do- 
*apto Kahero alta voce clamabant: confervemus regem 
i. Egreflis his ex palatio multi cives adhaeferunt, in- 
um Munefi atque Moktaderum inde in palatium re- 
Munefo vero vim inferre non potuerunt, quia omni- 
remendus erat. Moktader iterum nuncio miflfo ad 
>tiit , ut reconciliaretur. Illc vero quum ei non cre- 
riter Maufelam profedlus , & , copiis fuis colle&is , de~ 
im tetendit. Moktader pariter copiis fuis coa&is Mu- 
i ivit et vidlus eft. Interfectus ctiam eft ipfe Chali- 
er & caput eius in fummitate haftac fufpenfum. Anno 

> & tempore Chaliphae vixitSenanprinceps medicorum 
>t, Haranenfis. Sine mandato eius nemo quidquam 
iiit. Memorabilium cius hoc eft cxcmplum. Accef- 
aliquando medicus fencx habitu pulcro. Surrexit Se- 
>ravit cum fccundum aipeftum eius exteriorem. Quum 
explorare & cum eo difputare vcllet: fcnex fafciculum 

> erat quantitas infignis uri, eique dixitj credc, o 

Aa 2 domi- m P. 184- *». 
Digitized by Google i88 BAft-HEBR£I CHRONIC domine , quod nomen fcribere nefciam , neque qu 

Sed funt rpihi domeftici multi, ec operibus noftris 

re peto a te, ut alimentuni divinnm dare illis non de 

igitur Senan & ei dixit: Profc&o fi regulam obferv 

bis difficilibus non appropinquaturum, neque venai 

rum efie, ncque radicem evacuantem epotandam 

luravit fcnex, fe praeter oxymel, & quod eius fimil 

non ufum e(Te. Permifit igitur ci, ut alicuius 1 

Poftea alio die conveniteum mcdicus alius iuvenis 1 

quem Scnan interrogavit : apud qucm ftuduifti medic 

dit apud patrem meum. Ait ille: quifnam eft ps 

fpondit : fenex ille, qui apud te heri fuit. Similiter 

ei dixit : abi feliciter, quando obfervas regulam, cj 

propofui. Hunc Senanem vi eoegit Kaher tranfire 

ad religionem Arabum. Kaber annum unurr 

Occifo Moktadero confuluit Munefus magnatibus, i 

** n ££* * 85. filium Chaliphsc interfe&i regem conftituerent. ] 

hoc feceritis, confolationem accipicnt mater, & pi 

atque foror presbyterse, item familia eius , atqm 

aurum ab illis abfconditum producent. Magnates v 

dicentes: Nihil nobis, agite, commune fit cum mul 

cum ilo, qui matre fola utebatur, haec omiiia not 

qiunam, quxfo cum illo, cui praeter matrem presb) 

tingcnt? Coniundim igitur omnes adduxcrunt Mohs 

um Motafedi , eumque rcgem conftitutum appella 

Hic regnum adeptus multum cruciavit niatrcm Mofc 

dit eam pcde uno vinftam & fuis ipfius manibus me; Digitized by Google 


DYNASTIA X- j89 flagellavit, ut aurum revclavet. Sed praeter illud, quod 
ta indicavit, nihil aliud apud earn inventum eft. Etiam 
eri eorumque matribus aurum abftulit. Fertur, bona 
■m Moktaderi in hunc Katerum contuliflfe, quum pa~ 
i effet, dum cibum, potum, fcorta & ancillas ei affe- 
ut etiam e carcere eum educerct , atque in locis col- 

clam convivium filii fui afpiceret , & vocem cantri- 
Dominium adeptus adeo male ei gratium retulit. 
bcii eius , quia regcs contemncre aflueti erant, & de 
k bant, omnes cuftodes portarum ex domefticis fuis ele- 
ecreverunt, quicunque atrium intraret, five mas five 
eftigandum effe, ne quis, niii volaret, in negptio eo- 
m accederet. Eo procefferunt, ut, quum aliquando 
m ad comedendum ei afferetur , cuftodes portae olla* 
rent ad eam explorandam. Tum Deus, laus fit eius 
dium et rixas feruit inter milites & Munefum reli- 
;nates, qui, reli&is illis, in defertum egrefti funt, 
iadar invenerunt & omaes occiderunt. Firmato fibi Pag«i8& 
ex palatio omnes cantqres, cantrices, fervos, & au~ 
coemtos. Mercatoribus venditi funt, iis (205) exce- 
aroedi erant. Quum Kaher multos principes & mag- - 
ceret, & opes eorum diriperet: hi, qui manferunt, 
2 gladii fiti erant, docueruntque mulieres vetulas & 
■is Arabicis narrare fomnia ementita fervis, cuftodi- 
heri , illis , qui capiti regis noctu & interdiu aftant, 
is cohortum & centurionibus (Hos ita alloquebantur) 
, quae ad vos pertinent, vidimus, fed cavete a rege, 

Aa 3 ne Digitized fcGpogle 190 BAR-HEBR£I CHRONICON C. ne vos perdat. Eodem Vnodo inftituebant hariolatores 
gos, ut hac de re interrogati eandem refponfionem darei 
igitur in opinione confirmarentur, Kaherum ad exitii 
paratum efle, nofte quadam, quutn multum vini bibi 
runt , & excoecarunt eum atque in fugam fe dederunt. 
runt haec anno Arabum 322. Ille aliquot annis poft 
apparuit eleemofynam petens, quum alius eum flagellaret 
fitius Moktaderi annos 6 & menfes 10. Hunc ex carcer 
niagnates regetn conftituerunk Fertur , eius iuflu Kat 
erutos efle. Anno Arabum 323 fuit incendium magnu 
in vico, qui vocatur Carcha. Multae merces & ardes con 
luflk Razi, ex aerario folvi denarios 3000 mercatoribus 
mei*ces corruptae erant, & denarios 10000 pofleflbribus 
eas reftituerent, Paulo poft incendium iterum ortum ef 

938* vico. Anno Graecorum 1249 quum Conftantinus imper; 
norum acgrotaret , &fentiret, fe mori, advocavit Ron 
nerum fuum , eique fua manu diadema impofuit & im 

>- *87* creavit, Eodem anno, id eft, anno Arabum 326 mii 
ad Razi regem Arabum, cum donis praeftantibus, \ 
& argenteis, quae lapidibus pretiofis interftin&a erant, 
epiftola fcripta Romane literis aureis, cuius interpretat 
haec eft: Romanus, Conftantinus, Stephanus & Confta 
peratores magni Romanorum, celfiflimo, & nobiliffin 
chae Moslemorum falutem. Quia amore tui quieti fur 
mus, quo animum noftrum propenfum ad amorem f 
tuac confirmaremus , haec tibi munera , fperantes , b 
gccepturum \ & quse fuerunt multa alia pacem concilia 
F Digitized by Goqgle «Wsw, -r— — DYNASTIAX. 191 , acceptis donis legatum etiam cum donis & epiftola 
renti mifit: Abdallah Abul Abas Razi, caput fidei, 
lceps, Romano, Conftantino, Stephano & Conftantino, 

principibus falutem. Dona veftra, quod petiiftis, 
ad confirmandam pacem, quae nobis vobiscum eft, ac- 
ros etiam donis & legato quodam honoramus* Rcg- 
iomanos Romano, Semaiunus Bulgarus, bello Conftan- 
3, incendit atque vaftavitThraciae & Macedoniae regio- 
nopolin obfedit & cepit* Romanus blandis verbis do- 
n impetravit, & cum Semaiunus Romani colloquium 
lt pax magis confirmaretur ; rex aptum in mari locum 

ubi in cercuris fe invicem excipientes concordiam 
iirmarunt. Poftquam Romanis quies ab occidente 
verfa ad Orientem facie, anno 1252 ad Caphartatam 
•arunt, unde, direpta tota regionc, abierunt. Eoderrr G 941* 
rat Arabum 329, aufta funt regis Arabum Razi mala 
| ullius quidem rei curam gercre poflet. Permukum 
borabat medicus Sinanus, Thabeti filius: fed liihfif Fk& f W* 
xat ei fervus Turcus, eunuchns, quem omnibus rebus 
ed hic eodem anno in morbum incidit& mOrtuus eft. 
lagna miferia affli<ftus, ex 400 vini veteris & generofi 
rin fluviurn proie&is effundivinum iuftitr Paullo poft 

e(L Pojf Razi regnavit Motttaki* filius Mvfiadiri 

et menfem unum. Anno Arabum 329, quo rcgnum 
i magna Bagdadi erat penuria. Tritict corus venditus 
riis aureis & homines fruftibus & gramine vefceban-r 
eft peftilentia tam magna , ut multa moxtuorum cada- 

vera /Google r' I i 192 DAH-H.EBRiEI C II R N I C ( 


vera in uno fepulcro fme precibus fepelienda cflen 

Tigris ftuvius & multas aulas & palmas aliasqueres ( 

C. 942. no Grarcorum 1253 Romani iterum Ciliciam ingn 

Chammufch 15000 hominum, incenfis oppidis, in C£ 

duxerunt. Bagdadi tanta famcs exftitit,*ut tritici c< 

317 denariis aureis venderetur & homines mortuorui 

vefcerentur. Pons Bagdadi ruptus multos homin< 

fuffocauit. Anno poft Romani ad Mephradam, Rc 

bin progrefll magnam hominum turbam , incenfis o 

vam abduxerunt. Anno Arabum 331 Romanorum 

Arabum regem Mottadium legato, expetiit fibi fud 

iiaEdeflena (aflervatum) quo Dominus nofter fuam 

ferat & in quo imago eius exprefla erat, Abgaro 

tatus erat, olim miflum. Promifit etiam (rex Romc 

dai-etur, multos fe captivos Arabes liberaturum. 1 

fidei antiftites congregavit quaefivitque ex iis, nun 

neris rem Chriftianis tradere iuberet vetaretve. 

illi; etiamfi aequum eflfet, ut nobis potius ob hoc f 

** a g. 189- diceretur, tamen ob Moslemios, qui mali habeutur, 

di funt, tradere illud convenit. Hoc tempore vi 

dux quidam exercitus, nomine Thuzun Bagdadi 

rex Mottaki metueret, aflumtis mulieribus & fer 

adfcendit, ubi aliquamdiu manfit. Mifit deinde a 

reprehenditque, quod thronum fuunireliquiflet & iu 

que ita, ut ei perfuadereti quo fafto ille furrexit & 

fcendit. Thuzun quam primum audiverat, adven 

aqua (206) copiis contraftis exiit. Obviam fadus eqi 
Digitized by GooQle DYNASTIA X. *9* temmtjfculatuff eft pedibus ante eum incedens, donec, rege cogente, 
equum rurfus confcendit. Sed fraudem tegebat animo Thufun, 
cuiusfocii, fignodato, regi huiusque comitibus circumdati, an- 
tequam in palatium inveheretur, gladios ftrinxerunt, eum occi- 
fari, nifi regno fe abdicaret. Oppreffus ilie fe abdicavit, teftibus 
etiam adhibkis* Tum in palatium introdudum incluferunt pro- 
que eo Abdollam, filium Moctaphii eduftum regem conftituerunt, 
Hpmine Moftacphii impofito. Hacc fadla funt anno Arabum 33$. 
Poft Momhium repiavit Moftacphms fi&us MoSapbii annum unum & 
quatuor menfes. Anno, quo regnare coeperat, exierunt variipo- 
puli, Alani, Sdavi & LagzL, qui usque ad Adorbiganam jtfogrefli 
*irbem expugaarunt Bardoam , in qua ad aoooo. occideruntl Regi 
quoque Moftacphio magnates eius infidiati funt Quum aliquando 
tn folio federet, ingreffi funt, uti mos erat, magnates eius, ut 
tcrram primum, deinde manum cius ofcularentur. Surrexit ipfe & 
quum omnes «accefliffe viderentur, unus eonmi,qui ultimuSterram 
ofculatus erat, ad regem acoeflitj qui opinatus, admanum quo- 
que ofculandam venire, porrexk manum, qua ille apprehenfa re« 
gem ad fe traftum in faciemex foJio proftravit. Ckcurtiftiterunt 
^umtum omnes, et ex palatio, pedibus euntem, eduxerunt; edd* 
&um in aulaMoazoddaulae, ducis exercitus, incluferuntj quo fa<flo^ fl g* r 9o* 
/aium Moiftadiri, Phazelum, regem conftkuerunt & nominave- 
runt Motium. Poft Moftacpbiwnregnavit Motiusfilius MoSadiri 

37 annos. Quem poftquam magnates in throno collocaverant, 
ante eum adduxerunt Moftacphium, qui fe confentire & regno fe 
abdicaflfedeclaraviti quo fa&o iterum in palatio inolufus eft. Eo- 
dem aixno, quo regnare cocperat Motius, anno 334 Arabum, ini- 

$b mkitia Digitized by„ Google 194 BAR-HEBRiEI CHRONICON 

micitia orta eft, inter duos magnates, quorum unus Nazer erat, 

alter Moazzoddaula qui regem Motium conftituerat. Occupavit 

Nazerlatus Bagdadi orientale, Moazzodaula occidentale, qui deinde 

pravalens in latus orientale tranfiit, Nazer Mozalam fugit & 

cjuum incolae, quiillud urbis latus inhabitabant, Moazoddaulx 

gladium rcformidarent, egrefli Mozalam etiam fugerunt, viri 

feminacque. Multiin via prae fiti & laflitudine mortui funt, maxi- 

me feminae itineribus non afluetae. Confpe&a eft nobilium femi- 

narum una iuxta viam abie&a, fplendidis veftibus induta, qux^ 

manu marfupium tenens eiulabat: Accipite inquiens, hos 400 de- 

narios $c aquae pauculum mihi porrigite, fed nemo eam adfpexit, 

ne in id quidem, ut marfupium gratis ex eius manu auferret. De 

fe tantum quisque ih fuga follicitas erat. Decem hominum millia 

in hac fuga perieruntj quod cum Moazoddaula comperiflet, pace 

promifla fugientes, quibus aquam obviam fefri iuflefat, reduxit. 

Tantam miferiam, quanta huius diei erat, Babylonii per totam 

% vitam fuam non vidiffe dicuntur. Eo tempore ferunt hominem 

qucndam dcemoniacum Bagdadi fuifle, futura tempore dclirii prac- 

diccntem, quem paucis diebus ante in vicis exclamaffc: Docete, 

Bngdadcnfcs, feminas veftras nudis pcdis ire (207) & afluefacite 

cas tolcrandis malis. Inftat enim magna calamitas; id quod 

• *9 X# ctiam faftum eft. Eo anno magna fames Bagdadi exftitit. Tvitici 

covus^oo dcnariisaureis vendituseft & 1000 litrae dadylorum (pon- 

dcris) Bagdadenfis, fexa'ginta denariis. Pro buccellis & placcn- 

tis cmi poterant domus, virieae & horti. Ex equorum & afinorum 

ftercore eruebant homines grana hordei, quae comederent. Mul- 

ix feminx deprehenfac funf, infantes in furno ad edendum aflantes 

eamque Digitized by Google DYNASTIA X. 195 > caufam interfe&ae fiint. Hac fame tam multi perierunt, 
on erant, qui fepelirent, a canibus devorarentur. Anno 
l 1260 qui eft Arabum 337, in Arabuni regionem irru- 
>mani, quos quamvis Siphoddaula, Hamadae & Halebi 
ortus effet, fuperati tamen Arabes funt Romani cepe- 
laniciam, quae Marafch eft, & ad Tarfum usque progrefli 
non cxdentes &diripientes. Anno 339 Arabum coegit 
ila equitum peditumque 30000, cum quibus Romanorum 
effus magnam prxdam abegit. Redeuntem affccuti funt 
: quia anguftos exitus obfederant, cmnem eius exercitum 
fecerunt, tum vinxerunt praedamque reportarunt. Si- 
l cum paucis tantum evafit, amiffis militibus, equis, 
nefauris & facultatibus. Hoc anno allatus eft lapis 
li in pariete(2c8) oratorii Meccani (209) eff, idem 
Liem ut benedi&ionem accipiant, conveniunt ad precat>- 
t tres & viginti annos, quam a Karmatis, meridiei tyran- 
s erat. Reftituerunt eumpro 150000 denariorum, qui illis 
Attulerunt eum in duas partes diffradtum , quas an- 
:>) argenteis ad hodiernum usque decem uniunt. Eo 
nagna erat annonae vilitas. Viginti panis litrac (pondc- 
adenfis una zuza venditae funt. Anno Gnecorum 1258, 
abum 345, Romani mari Tarfum venerunt, unde., in- 
Jtis vicis occiflsque 1800 militibus Arabibus, abierunt. 
\ Siphoddaula coado exercitu Romanorum fines ingreffus 
^arfchenam proceffit, quam cum partim diripuiffet, par- 
diflfet & incolas occidiffet, ad Adanam Cilicix urbem per- 
}ua aliquamdiu manfit, ut erigeret Tarfenfis Emirae, ne 

B b 2 Roma- 


C. 94* P. 19: *A .1 

196 ~ BAR-HEBRiEI CHRONICON 

t 

Romanos metueret, animum. Inde Halebum profe&us eft. ifo- 
mani eum ab alia paxte fecuti usque ad Mephraftam venerunfc hu* 
ius regionis bomines indtptivitatem abducentes & vicos incendetv- 
tes. Anno Arabum 346 magna locuftarum vis ivrnit & femina 
perdidit. Secuta eft peftilentia, quae homines fuftbcatione abfunv- 
fit, tam magna, ut fur quidam, cum divitis cuiusdam Bagdaden- 
fis domum perfoderet, in ipfa apertura moreretur, & iudex qui* 
dam ad tocum hidicii ad iudicandum proditurus , poftquan» nigram 
veftem fibi circumdediflet, cum unum calceorum (pedi) indueret, 
prolapfus exfpiraret ante quam alterum cakeum induere poflet 
Hiemis tempore magna pluviadeciditv irruninutum(an) eft raare 
magnum, cuius aquae introrfum contra&e fuht ad 300 ulnas , ut 
montes multacque infufce, quae nunquam antea cognitae erant r de- 
nudarentur. Anno poft vaide tremuit terraj qui motus multa 
loca evertit multosque homines ruinis fufFocavit in montibus Dai* 
femitarum & Cafchan. Egreffi Romani usque ad Amidam, Refe- 
nam & Meplira&am venerunt, multa oppida aut arces ceperunt 
& 1500 occiderunt. Paucis poft diebus Romani iterum exierunt 
verfus Halebum. Occurrit illis iuxta Dolucum Siphoddaula, fed 
vktores Romani non propinquos tantum & gentiles Siphoddauhe 
vinxerunt, kd multos peditum Araburo occiderunt,. ut non nifi 
pauci fervarentur. Ceperunt etiam Romani Samofatam atque com- 
buflerunt. Anno Arabum 347 Nazeroddaula, Mozalae Emira, ctnn 
animo elatus tributum mittere Bagdadum recufaffet ob eamque 
rem Moazoddaula, Emira, i. e. Bagdadenfis exercitus dux, copias 
eduxiffet, fugit Nifibin et inde, perfequente Moazoddaula, Mi- 
p ag jg^ phraftam* Sed ne ibi quideni manere potuit,, imo confugitHale- 

bum Digitized by Google - - DTN ASTIA X. 

*97 *atrem Siphoddaulam, qui non tantum magna eumamo*e 
dusque eoilJi fe fubieeit, ut frafris-Nazeroddaula: calceos 
iiis ipfe extraheret. Anno 348 Arabum vinxerunt Ro- 
eroddaulae filium Muhammedem & aliquos ex fervis eius, 
Hatebi (oriundis) eutrt Abul Hithama, exercifcus duce 
fcrvis ex urbe Caphartuta- Poftea in regione Tarfi mul- 
erunt 8c vinxerunt areemque Haruniam, oecifis in ea 1 
niflisque feminis & pueris, ceperunt atque vaftarunt. 
qni Graecorum eft 1272, mortuo rege Conftantino, reg- C Qjj&U 
it filiuseius Romanus, qui fenatum virosque principes 
oncravit, erga omnes autern magnanimus fuit. Eo an- 
qui etiam Schumufchchig, dux exercitus, et Nicephorus, 
ft^ mifli ab eo in Arabum fines r progrefti funt usque ad 
unde, occifis 100 militibus & incenfis frugibus, euitr 
aptivis abierunt. Siphoddauta, Hatebi Emira^ cum^ 
Tus, Carfchenam quum pervcniflct, permagnam praedanx 
xit. Redux , propter ea quod Romani omnes anguftos- 
»rceperant, v cum 300 tantunv ex fervis fuis evafit. Re- 
nani partim occiderunt, partim vinftos Gum praeda re- 
eduxerunt, multis infuper equis, armis & numis, qui 
lae, filii Hamdani fuerant, potiti. Nobilium, qui cuira 
verant) fimul oecifi funt Hamed,. filius Namufi, Mufa- 
: Cadi Abu Hozain. Hoc anno in agro Mozaln: magna* 
, vis apparuit Orta calamitate & fame, tritici corus- 
dei $op zuzis venditus eft. Multi in Syriam & Bagda- 
gerunt, Chriftiani in urbcs mari adiacentes. Hoc an^pagrig^ 
fancta ccclefia ad nomen celebris Mar Balmami, mar- 

Bb 3 tyris» Google i98 BAR-HEBRjEI CHRONI 

++ X 95. tyris, condita eft. Anno Arabum 349 jtgyptios, 
precandum profecti erant, redeuntcs, quum in va^ 
a longo inde tempore nihil aquarum fluxerat, pcri 
rens omnes no&u ibmno oppreffos abripuit & cur 
mare magnum eiecit, in quo omnes perierunt. 
200000 tcntoria (familiae) Turcorum orientalium, 
bum tranfeuntes, Moslemii (212) fadi funt. Ari 
magna Arabum caterva AntiochiaTarfum profe&a 
infidias incidit, qui ex iis aliquos occiderunt, rel 
turbam, vindlos abduxerunt. Indignati funt Aral 
vus Siphoddaulae, Naga, irruptione a latere Mipl 
norum regionem fafta , magnam przdam cum ao< 
in his 50 catenis vin&os abduxit. Anno Graecorun 
351 , Nicephorus domcfticus cum 160000 equitum 
fe&us Anazarbam obfcdit gravique bello vexavit, 
erant, Arabes, dc auxilio dcfpcrantcs, padli, ut 
rent, incolumes cum facultatibus exirent, fide i 
cepta, inaxime quod viderent, hoftes a montis lat< 
vi perrupturos, portas aperuerunt. Nicephorum 
fus vidiffet, parum abfuiffe, quin gladii ope iir 
riret (urbem), poenituit promifli. Itaque edixit, 
templum omnis populus congregaretur & quicunqi 
fanguine poenas lucret. Infequenti die pedites 
intromifli, quemcunque invenerunt, viros, mul: 
trucidarunt. Tum comportari arma in urbe co 
funt 40000 loriearum prxter gladios & arcuum maj 
Palmarum arborum 40000 fuccifa erant Exire 
Digitized by Google DYNASTIAX. 199 >lo erant, iuflit &, quorfum vellent, abire, mortem 
nibus, qui ad vefperam remanerent. Exeuntes adeo. 
erunt, ut multi eorum, viri , mulieres & liberi, ca 
e pcrirent. Multi iti via mortui funt. Qui auteni. 
, quorfum tendcrcnt, ignorabant. Nicephorus tem- 
t , & duos urbis muros nec non aulas deftruxit. Duo- 
ti diebus, quibus in Cilicia commoratus erat, Nice- 
arces cepit , partim vi, partim deditione. Quum ex 
i , quam domini eius fide acccpta tradiderunt, mulie- 
cgrederentur & in has Armeni quidam irruercnt, ma- 
zelo correpti, gladios ftrinxerunt. Nicephorus Ara- 
gladios ftrinxerant, iratus, 400 viros, & mulieres mul- 
213). Quia ieiunium quadragcfimale appropinquave- 
lorus cum fuis Caefaream abiit poft feftos dics reditu- 
nfis Arabum dux, coadis 4000, adortus Romanos vi- 
ipfe tantum fed omnes etiam Arabes & frater quoque 
icis, Bar - Rababi, occifi funt. Homani, iterum Cili- 
fi, expugnarunt arccm Ziz &, praefidio non ei tantum, 
etiam arcibus impofito , profccti funt Halebum. Op- 
>hoddaula Romanis, fcd vidus eft. Ceciderunt etiam 
idani filii & ipfe Siphoduaula cum paucis tantum cxdeni 
begit Domefticus aulam eius, qux extra urbis murum 
y eaque non tantum 390 argenti talenta, fed etiam 2400 
armorum infinitum numerum exegit. Aula incenfaur- P a g* *9& 
oppugnavit, in cuius muro cum aperturam fecifTct, 
lsgrefii cacdi non prius finem fecerunt, quam defatigati 
renerunt in ea 1200 Homanos vinctos, quos inliberta- 

tem 


*! «■ 
Digitized by Google 200 BAR-HEBRiEI CHR0MIC0N. 


tem reftitueruttt Plus quam ioooo puerorum etpuella 

xerunt & praedae tantum, quanto ferendo pares erant, a1 

•Ouod reliquum erat, combufferunt. Invenerunt lacu 

^rarum pienos, quos aqua impleverunt ut oleum otnne fu 

& deinde in terram eflfufum corrumperetar. Templa e 

<quibus deftruendis Romani novem dies abfumferunt. 

«elfent, utabirent, obftitit fororis fiiius regis Romani, 

ruminbellum fecutus, Non difcedimus, inquiens, donec i 

ruerimus. Niceptiorus, qui adverfari non poffet, I 

arx ante te eft> abi, utcapias. Hic rcgis fororis filiii 

porte appropinquaverat , quura, quia lapis ex apertura 

porta contra illura proie&us apud eum deciderat, ai 

f ugit. Tum aperta porta Dailamita quidam, nomina I 

gientem fecutus, haftam inter humeros eius ita adegit, 

Hus exiret & hoc modo interemit. Reverfi cius focii 

Nicephorum retulerunt, qui mortem filii fororis re 

iaoo Arabibus, qui vinfti apud eum cuftodiebantur, caj 

di iuffit', quo fa&o in terram Romanorum rediit. In 

bi omnino nihil corrupk, imo agreftes ita commonuit: 

te ab agricoiatione. Nam noftra eft hacc terra 5 brevi 

dibimus* Hoc tempore iterum mille pedites Armeni 

Edeffenumirrumpentes, 1000 oves, 500 tauros & 10 vi 

abduxeimnt. Hisce temporibus, quum Romani Arabibi 

l ^* x 97* rent, & diripiendo omnia usque ad Armeniam maioi 

niffent, Armenorum ilii T qui metu, ne ab Arabibus 

quod Chriftiani effent, vexarentur, aufugerant, in fine 

rum fe contulcrunt. llomani dederunt iilis Sebaftiam Digitized by Google DYNASTIAX. aor 

tfocia, unde, cum numerus eorum valdc auctus eflet, mirerunt, qui 
arcibus ab Arabibus captis prafidio effenfc In omnibus expedi- 
tionibus hi quoque Armeni pedites cum Homanis exierunt pro- 
fpere plertrmque prbeiiantes. Nicephorum domefticum cum Ro- 
manorutn copiis a Halebo reverfum cum Simandoam perve- 
mflet, nuncio de morte regis Romani allato , omnes viri prin- 
cipes cum Schumufchchigo unanimi confenfu anno Graecorum 
ia75 pronunciavemnt regem, & fervum eius Schumufchchigum £ # q^ 
domefticum. Hoc ad bellum cum Arabibus gerendum dimiflb, ipfe 
Oonftantinopolin ingreflfus in regno con^irmtftus eft. Schumufch- 
«iiig Mopsveftkm per 7 difcs obfedit-& quamvis plus quam fexagirita 
locis murum perfodiflet, ingredi tamen non potuit Itaque agrum 
euis, & agros Adaitae & Tarfi incendit Mopsveftenis 5000 vi- 
rorum Tatto auxilio venerunt, fed Romani obviam fa&i eos om- 
nes occkterunt) quo fafto relifta urbe diftefferuht In Cilicia 
magna fafties orta eft, qtiam ob r6m permulti Arabes Damafcum 
confogerunt. Etiam Halebi, Harane & Edeflae gravis fames fiiit 
Anno poft Domefticus iterum Ciliciam ingreflus Mopsveftiam op- 
pognavit per tres menfes , fed expuguare noh potuiti itaque^ cum 
tnorbi & peftilentia copias inveftarent, tributo impofito abiit 
Anno Graccotfum 1276^ Arabum 354, cum rexNicephoriisConftan- C. 965. 
tinopoli Caefoream Cappadociac fedem transtuliflet, Tarfenfes & Pag.198. 
Mopsvefteni , miflb ad eum legato , deditionem pollicentes , re- 
gem ab eo expetierunt Refpondit ille : Nunc demum cum de 
fegum veftrorum auxiKo defperantes canuiri cadaveribus iam ve- 
fcitoim & peftilentia vos abfumit, mihi vos fubiicietis (tam diii 
nempe) donec vires recuperaveritis , ut rebellare poflitis. Vo- 

Cc bis Digitized by Google aoa BAR-HEBR£I CHRONICON. 

bis a me nil nifi gladius exfpe&andus eft. Literis eor 
legati capite ita combuttis, ut huius quoque barba comb 
legatum eiecit. Tum fama eft quotidie 300 mortuoruir 
Tarfo elatos efle. Rex Nicephorus congregato exercitu 
ftiam obfcdit et poftquam cepit die Saturni, die 13 menfis 
bi huius anni, magnam caedem in ea edidit. Cum 200000 
mulierum & liberorum vinfta in terram Romanorum mil 
Tarfum oppugnandam profeftus eft. Cuius cives cum 
incolumitatem ab eo peterent pollicentes fe portas aperti 
fertus eorum promifit, fe vitam illis opesque fervaturum. 
fus urbem principes Arabes multum honoravit, menfx 
& iuflbs, quidquid opum poflent, fecum auferre, Ar 
mifit, fa<fta etiam poteftate, ut, quicunque non Antioc! 
in alias Ai^abum urbcs ire mallet, quocunque vellet, abi 
dit quoque cuftodes tres patricios, qui ab omni eos iniui 
derent Armenis quibusdam, qui nonnullis Arabibus ma 
lerant, manus nafosque amputavit, poftquam multum fla 
erant. Legatos in omnes vias cum illis mifit & omnem c 
ram, ut bona cum pace ad Arabes, fociosfuos, per 
TemplumTarfenfe equorum ftabulum fecit. Tarfopatric 
5000 equitum impofuit praefidium. EtiamMaflifaealiurnj 
reliquit. Reftituta Tarfus multum florere coepit. Tant 

Fag. 199. ea annonae abundantia, ut 14 panis litrse una 2uza ven 
Multi ex Arabibus, prifcis eius civibus, reverfi funt, 
aliqui baptizati & Chriftiani fa&i funt, aliqui, quoru 

• " liberi omnes baptizabantur , in fide fua perftiterunt. A 

rcx Niccphorus Amidam obfedit, & cum capere nequirt Digitized by Googl* dYNASTIA X. Sej 

ehiam rtiultos dics oppugnavit, fed fimiliter caperc nonpotuiti 
ttaquc ineenfis vicis hortisque vicinis abiit* Anno elapfo Halebi 
Emira , Siphoddaula , ftranguria obiit. Mortuus etiam eft diar- 
rhocs morbo Moazoddaiila, Bagdadi Emira, tn cuius locum filiuS 
eius Azoddaula fuccefftt. Eodem anno, qui Arabum eft 356, 
Nateroddaulam , Moaake Emiram, cum in ledo fuo dormiret, 
oppreffit filius eius AbuThagleb eumque in arce Chovafchai inclu- 
(it, cuftodibus appofitis, quorum alter Curdxus quidam, eius ini- 
micus, alter eunuchus erat, quem aliquoties etiam pepulerat Utri- 
<jue pratcepit, ut de nulla unquam re certiorem eum facerent. 
Quam ob caufam quaetrenti ei de filiis, & maxime de filio natu ma- 
ximo, qui eum inclufarat, hoc folum r efponderunt : Rogote, ut 
edas, rogo, ut bibas* Prarter hoc nihtl ex nobis tjuarras. Hunc 
dicunt, cum fuper ponte traduceretur, expergefkftum, confpefto 
Tigride, exclamafle: me fubmerfuri eftis, et cum refpondiffent : 
non (fubmerfuri) fed in arcem Chovafchai dedu&uri te fumus , di- 
xiffe, imo hoc ipfo loco propofitum mihi erat, ut filium meum 
includerem* fed hic me prior rem executus eft. PromifitAbu 
Thagleb, fe.tributum, quod pater miferit, Bagdadum etiam mif- 
ftirumefle, 8c fic confenfit Azoddaula, Bagdadi Emira, ut loco 
Siphoddaular, Emirae Halebi & Hamadac, fifius eius Abul Maali 
(Emira) eflet. Anno Gratcorum 1279, Arabum 357 Chorafani C. 968. 
nonnutti cum 3000 Arabum Antiochenorum in Cappadociam ir- 
ruperunt, fed 40000 Romanorum, qui occurrerant, permultos p, aoa 
Chorafanorum & Antiochenorum tum interfecerunt, tum vinftos 
abduxerunt. Arabes Antiocheni Patriarcham Chalcedonenfium 
occiderunt & ecdefias Antiochiae multas vaftaruojt. Romani Saru- 

Cc 3 gum Digitized by Google pe* B'AR - HE-BRAI CHR0NIC0N. 

gum profe&i 3ocxArabes & multas pecudes abduxerunk Eb anno 

mortuus eft Nazeroddaula in cuftodia (arcis) Chovafchai, unde m 

tumulum Thebafchtx e regione Mozalx fitum translatus & fepukus 

eft. Ftfii eius^orrmes ante ledum eius inccfferunt nudis pedibus (a 14X 

Jftocanno curti cbmpertum eflet, AbuIAlam Sohmanum r fihum Wa- 

hebi^ hlifcnrrSoptmirii, iurisperitpm chriftiamim Bagdadenfem 390000 

zuzarutn apud Marcfanum quendam depofitaet domi fuae dtiodeetm 

virii dotia habere, centum quadraginta millibus argenteorumCars) 

multaru&t & tum demum dimtferunt. Hoc anno.orto inter Cka* 

^ rafanos, : qui Antiochiac ^rant, & Arabes Aatibchenos drtbdio , Ro* 

1 ^ mani ex regioue Antiochdna 12 hominunv imllia viros & muiie*» 

res, pueros puellasque, abduxerunt Anno poft, i*« e. 1080 

GrarCorum , 'Romani Caphartutam profefti iJoo homittes cum 

multa praeda abegerunt. Cum Hamadatri habifatoribus vacuata 

- inyeniffent^ igne . teftis ftibie&o , abierunr, Eo ; anno * Bagda- 

di tanta annon* caritas erat, ut triricr coriis 90 denariis aurets 

venderetur, In regione Mozalae multsc locuft* vifa.flint» Paullo 

poft Nicephorus, Romanorum rex T Antiochiam obfedit et.inde 

Tripoiin perrexit, ubi omnia aedificia extra murunvfita cpmbufffo 

Inde profedlus arcem Gazae bene munitam cepit & magnam rramo- 

jrum vim ex ea egeffit. Deinde inter Hamadam & Kalebum con- 

; v fedit, ribi duos menfes commoratus eft. : Captivanri & dirrpieriti 

ncmo erat, qui oceurreret. Puerorum puellarumque, qui apud 

P. -aai. eum vinftL erant, 100000 numerata funt* inter quos non erat 

vir fenex autfenex fernina, nam hos partim occidit;* partim li- 

«beros dimifit. Nifr mortahtas Romanos invafiflfet, etiarn Hale- 

bum & Antiochitai cepiffet* Hierofolymam qUoque faciem con- 

;. - ver- Digitized by Google ™^^^ DYNASTIA X. 


205 quorfum tamen , quia milites eius caede patrata defati- 
eda magna onufti erant, abire non potuit. Anno Grx* 
!o, qui eft Arabum 359, Romani cum chriftianis arcis 
>e Antiochiam fitae confpirarunt convenitque intcr eos, 
oehiam ingrederentur feque metu Romanorum aufugifle 
nt atque, doncc exercitus Romanorum veniret, ibi re- 
, deinde ad urbem aperiendam manus intrinfecus prae* 
Quod cum hi fecilTent, duorum menfium intervallo frater 
^phori cum 40000 Romanorum murum Antiochiae cinxit 
tbitatorcs arcis Lucae a parte montis adiutores fuerunt, 
11 Antiochiam introirent & caperent. Magna ibi cae- 
fepararnnt viros feminasque fenes cum parvis ftatura 
[uocumque vellent, difcedere iuflerunt. Virorum vero 
nque iuvenum & puerorum plus quam 10000 in terras 
im miferunt. Halebumctiam 10000 cquitum quum mjti 
alebenfes promiferunt, fe quotannis Romanis certum 
tributum foluturos effe , in cuius rei fidem 800 obfides 
Eo tcmpore multum bello inclaruit imperator Nice- 
xi omnes Cilicise urbes, Antiochiam & Syriam i-n pote- 
m redegit, quam ob rcm omnes Arabum gentes mettt 
unt. Itaque animo elatus imperatricem Theophaniam, 
is Romani uxorem, invitam tamen, fibi coniunxiti ne- 
e contentus duos huius filios, Bafilium & Conftantinum 
oluit, ut corum progenie exftirpata, ex fe tantum re- 
deduceretur. Theophania autem, cognito eius confilio, 
is admodum follicita domefticum Schumufchigum , quo- 
>iraverat, muliebribus indutum veftibus cum quibusdam 

Cc 3 aliis P. 202. fto6 BAR-HEBRiEI CHRONICON 

aliis iniuriampaffis in palatii xdem no&u nativitatis ferv 
troduxit & Nicephoruffl certioreni fecit, fe ftirpis fuae 
quasdam ad fe in ecclefia» vocaffe, ut earum, fecum p 
tium, colloquio uteretur* Hac tatione quam priinum i 
rem fomno gravatum fentiebat, Schumufchigus & qu 
erapt, indu&i inle&o ei*m occiderunt eorumque, qui ps 
tas cuftodiebant, plus quam 70 interfecerunt. Hanc ca 
phori caufam in libris accurate fcriptis invenimusi e 
quam beatus Mar Michael tanquam ab Ignatio Meliten 
ptam refert, occifum effe ideo, quod in coniugio par 
fuiffet, minime veri fimilis eft, quia, eo occifo, n< 
Schumufchigo , qui poft Nicephorum regnavit , neque 
quoquam rem habuit. Anno 360 Arabum propterea, 
venti erant duo Arabes no&u in templo kutta oaenobiun 
lis Neftorianorum Mozalanorum fito occifi, Cbriftianos 1 
iAbu Thagleb filius Nazeroddaulae laoooo zuzarum multa 
110 3$2 Arabum Domefticus cum Romanorum exercit 
profeAus magnam ftragein ibiedidit & per aa dies nihil \ 
quam ut captivaret, diriperet & regionem vaftaret I 
Amidam tenderet, huius urbis dux miliaun impetravh 
prsefedo, Abu Thaglebo, ut magnas copias cum fratre 
ret Romanos adorti vi&ores Arabes fuerunt, & D< 
captum vinftumque, Romanis fugientibus^ Mozalam 
AbuThaglebus, quo aroorem cum Romanis confirmarc 
tiiflime habuit Domefticum, qui tamen cancri morbo 
Hoc anno populus Bagdadenfis, qjii multos Nifibenos ii 
tetem incidiffe* multos occifos effe, audiviffet, ad i*ai Digitized by Googl< PTfWl DTNASTIAI 207 

tus magaum adverAis Chaltphara Motlum , lodibrio habitum, tu- 
raultum excitavit, quod pro Arabibus certare nollet & in eius ao ' # 
aulam amicosque tela coniecit Adierunt etiam nobilium quidara 
Emtram Azoddaulam, Cufic verfantem, follicitaruntque , ut con- 
tra Bomanos milites mitteret. Anno Arabum 363 regi , i. e. 
Chaliphx Arabum Motio paralyfis tantam linguac gravedinem attu- 
ltt 9 ut eius motus ceffaret. Hanc ob caufam magnatum Bagdaden- 
fiatn unus, nomine Sabuchthegan regno eum fe abdicare illudqutf 
filio Taio traderc coegit Eo anno mortuus eft medicus Tha- 
bet y fiiius Sinani , filii Tbabeti, Haranenfis, etbnicus, qui illuftre 
opns hiftoricum abannoArabum 090 usque ad vitac ftiac finem tem- 
porum biftoriam complexum compofuit. Nifi hic fuiffet, multe 
resa regibus Arabum geftac oblivioni traditac effent, fed hic eas 
fervavit, quas pofteriorum temporum fcriptorfes ordine narrarunfc 
Fafi MouuvtfUtustittslmus annos 17 & 9 menfes, qui, poftquatn 
regnare cctpit, Sabuchtheganum, quo adhitore rex fadhis eft, ma- 
gni6 honoribus ornavit & Nazeroddaulam cognominavit , In po- 
pulo diifidium ortum eft , quod Arabes Sonnitz & Turci a partibus 
Sabuchthegani, Arabes Schiitac & Dailamitx a partibus Azoddau- 
hc ftabtnt, quam ob rem muhi utrimque occif» mukacque aulac vti* 
ftat* funt Anno Arabum 364, Grarcorum xa86, Romanorum im- ' IJ ^ # 
perator Ivan, ideni ille Schumufchchigus, Syriam ingreffus, Ha- 
madam & Balbecum cepit, & cum Damafcum profedurus effet, 
Bar- Zanath, nobilis Arabs Sjxus, frripta ad Damafci przfeftum, 
Pathganum, epiftok, confilium ei dedit, ne, cum imbecittior effet, 
Rofnanorum regi obfifteret, Obtemperans ille huic confilio im- 
peratori Schumufchchigo obcdientiam & $00000 zuzarum tributuni 

pro- Digitized by Google •#* BAR-HEBRSI CHRONICOl Pag.304. promifit, 'qtio itrtperator Schumufchchigus corttentus i 
Damafco appitopinquanti Phathganus obviam fa&us equ< 
& terram aliquoties ofculatus eft. Lartus hac r e imperj 
xionfcendere eum iuffit mukumque honoravit* lufTus 
coram 60 dectirreret & militiae fpecimen ederet, cum 
Amperatoris laude motus iterum eqfco defcendit terram 
tus eft. Imperatoris iuffu eqtmtn confeendit (216) 
unius tantum anni tributum exigeret, denuo defcendit t 
laturus. Imperatori equum, quo Vedus decurrerat, 
haftam poftulanti non haec tantum, fedveftimentaquoqi 
& decem equos cum multis haftis obtulit; fed impei 
tantum equum et iftaifl tantiim haftam accepit, reliqu 
benevolentia eius contentus s imo amicivit Phathgam 
dis ve^ftibus & praeter ea operibus auro fabrefadis, veft 
to textis & mulis donavit Inde Sidonem profedus ef 
ves obviam egreffi fe fubiecerunt dona ofFerentes, 
iis relktis Beryton duxit , quam vi aperuit & diripuit. 
baiam venit, &, quia eius incolae refiftebant, vi etiai 
vit Oirepta eaTarfon profeftus eft, ubiimperatricu 
niae firater venenum ei potandum prabuit, quapropter 
morbum incidit & in nrbem regiam reverfus mortuu 
quam quatuor annos rcgnaverat Hic in agendo ftrenui 
validus, animo fortis, bello felix erat Statim a regi 
ga omnes magnanimum fe praebuit captivosque dimifit 
tinopoli magnam eeclefiam asdificavit, multas urbes 1111 
giones fubegit Mortuum principes & plebes mirum 
Juxerunt Poft eum imperatoris Romani filii, BaiiL Digitized by Google DYNASTIA X. 109 

/hmtinus, per 85 annos imperium obtinuerunt vero amore fe in- 
vicem complexi. Bafilius quia bellicofior erat, Conftantino fratre 
in urbe regia reli&o, continuo cum Arabibus bella geflit Anno 
367 Arabum Tigris fluvius prarter confuetudinem viginti ulnarum 
incremento ita exundavit, ut, aquis etiam ex puteis et cifternis Pag. 305» 
Bagdadi effluentibus , homines interdiu & noftu in naviculis ve- 
herentur & multx aute deiicerentur. Domefticum fibi con- 
ftituerunt ambo fratres, poftquam imperium adepti erant, 
virum quendam, nomine Wardufum, fed is ftatim contra eos 
rebellavit, quia regnum in illis regionibus, quas Arabibus Ro- 
mani eripuerant, concupifcebat. Hic petiit ab Azododdaula, 
Bagdadi Emira, miflfo ad eum fratre, auxilium, promifitque fe, 
fi operam daret, ut in orientaH Romanorum imperio confirmare- 
tur, per totam vitam in Arabum poteftate futuruirn Miferunt 
etiam imperatores Bafilius & Conftantinus legatos, qui Emiram 
raonerent, ne rebellis precibus aures pratberet Azododdaula, 
quae eius erat fapientia, quamvis iudicaret, imperatori, non re- 
belli , fubveniendum efTe, rebellis tamen fratri externe amorem 
oftendit & pollicitus eft, fe omnibus modis eum adiuturum effe* 
Secure igitur rebellis, cum Romanorum imperatores copias con- 
tra eum mififlent, cum paucis hominibus in Arabum ftnes venit 
& copias ab Azododdaula rogavit. Ule, poftquam fiducia eum 
impleverat, miflis quibusdam Arabumnobilibus, rebellem clam 
cepit & cum fratre & omnibus fuis Bagdadum addu&is fatis diu 
inclufit* Anno Arabum 372 mortuus eft Azododdaula, Emira 
BagdadenfiS. Eius tempore vixit Ali , filius Abafi, medicus, qui 
huius nomine librum regil fcripfit. Emirae enim , qui cum Cha- 

Dd Jipha Digitized by Google 210 B A R - H E B R & I CHRONICON. lipha Bagdadi gubernabant , reges appellabantur. Hoc 

m Chorafana fuit Abufahel Meffianus (217) medicus 

qui librum centum capitum illuftrem fcripfitaliosque lib 

Praeceptor erat venerandi doftoris (218)» Vita defund 

Meffianus4oannusnatusfucce(Toremque habuit fratrem fi 

moddaulam. Anno Arabum373famesBagdadiortaeft. T 

Pag t 2o6. 4080 zuzis, hordei 2040 yenditus eft. Multi fame perieri 

Arabum 376 fedente ChaliphaTaio in quodam eorum com 

folio fuo, introiit praefe&us Zamzamoddaula ad eum falutan 

ram ofculatus ad dextram throni fe contulit, quod omnes pr 

troeuntes fimiliter fecerunt. Deinde intraverunt poetae & ( 

fuisZamzSmoddaulammagis quamonmesalios principesla 

qui ea re offenfi funt. Quam ob oaufam eorum unus, nom 

phoddaula, confpiratione cumreliquis fa&a, Zamzamodd; 

captum in oppidum quoddam Perfiae mifit includendum 

cius oculos excoecaverat. In eius locum fuccefllt Schar 

Hisce temporibus nomen tantum & appellatio penes 

bum i. e. Chaliphas; imperium omne, adminiftratic 

& aerarii penes principes Perfarum erat, qui omnia gt 

Anno 378 Seharphoddaula , congregatis philofophis 

Arabum ditione erant, turrem ad obfervandos ftellar 

exftruxit et obfervationum inftrumenta cum circulis xnc 

Mamunus etiam fuo tempore fecerat, paravit* Ope 

Abafahelem, Chajam, filium Roftami, montanum. 

menfibus lulii & Augufti flantibus a meridie ferventi 

multi repente in via Bagdadi mortui ceciderunt, inpi 

fuper Babyloniac fluviis. Anno 379 111 mortui Scharph Digitized by Goool* DYN ASTIA X. %U 

cnm dnx exercitus Abu Nazar focceffit. Anno 380 ArabumChali- 

pha jEgypti, Aziz, fuba&a etiam Syria, Chriftianum quendam 

iEgyptium, Ifam, Neftorianum, quoci vir erat dexterrimus & iu- 

ris fcientix peritiflimus, fummum regni adminiftrum (ibi conftituit 

Syrix etiam prxfidem dedit Iudaeum, Manaflen, Kazore filium. 

Hi duo, dimiflis Arabibus iudicibus, in eorum locum Chriftianos& Pag.207. 

hidxQS fubftituerunt. Tum iudex Arabs feminam pauperem, fed 

ingenio folertem, tnultis numis corrupit prxcepitque, ut fchedant 

parvam manu tenens eo loco, quo Chalipha tranfiturus eflfet, con- 

fifteret &, dum fe oppreflam efle clamaret, fchedam porrigeret, 

fcheda autem tradita, ne quacfita inveniretur , eo loco excederet. 

Scripferat autem in ifla fcheda hacc: Per Deum, qui Chriftianos 

per Ifam , Neftorianum , & Iudaeos per Kazorae filium Manaflen, 

fortunavit, per te autem Arabes oppreflit, te aditjro, ut iniuriam 

pieam ulcifcaris. Quac cum ita feciflet, Aziz, le&is 8c intelleftis 

hisce verbis, adduci feminam iuflit, fed non invenerunt. Ira- 

tus (Aziz) Ifam & Manaflen in cuftodiam coniecit, Ifam tamen, 

qui magis quam omnes aulici amabatur, deprecante regis Azizi 

filia & patri pro eo 300000 denariorum aureorum pendente, in 

dignitatem reftituit priftinam. Eo tempore poftquam Tagriten- 

fes pratfeftorum tributis valde prefli erant, tyranni ex eorum 

urbe egrefli & per regiones fparfi ubique locorum ecclefias & mo- 

nafteria condiderunt & templa ornaverunt. Horum e numero 

erant etiam nobiles illi tres fratres, qui filii Abu Imran cogn^mi- 

nati funt. Hj fede in urbe Melitene fixa ecclefias & coenobia fe- 

minis & prarterea etiam monachis monafteria xdificarunt. Quo- 

vis veneris die pauperibus a tempore matutino usque ad meridiem 

Dd » elee- Digitized'by Google 213 8 A R-H EBRiEI CHRONICON " eleemofynas diviferuut. Imperator Romanorum fortum 
invidens coegit eos, utperunum annumregios numos (fca 
procuderent & tamen ne fic quidem opes eorum immin 
Ipfe imperator Bafilius, cum quando indigeret, ad portai 
venit, mutuum petens. Illi, quam primum confpexeru 
adorarunt tantum, fed centum etiam auri talenta praebuei 
tamen hic, quia iuftus erat, reddidit. Alio tempore, Turc 
rag.308- Melitenenfem depraedantibus , fenex quoque Abufalem, fr 
maximus, qui tum forte aderat, ex cocnobio veniens, ir 
tatem abdu&us eft. Dixerunt ei Turci: redime te, qt 
es. Refpondit ille : fi captivos omnes venditis, ego emtu 
Riferunt Turci & dixerunt ei: quantum dabis? Pro finguli 
corporibus, quinos denarios. Hoc pretio, inquiunt Tu 
dimus, itaque, fide accepta, aurum fibi afferri curavit, 
captivos, quorum 15000 erant, liberavit. Pauca haee fc: 
* ut intelligeretur, quam fortunati hi noftrates tempore nc 
rint & in quam miferiam familiae incidere tandem poffir 
anno Emira Abu Nazar captus eft, in cuius locum du 
tus Emira Bahaoddaula fucceffit. Hic ad tantam dignita 
ftus, opibus Chaliphae Taii inhians, poftquam cum E 
confpiraverat , die quodam Taium de folio fuo deiec 
que ftragula, qua fedebat, involutum in cuftodiam ded 
ftea, cum coegiftent, ut chirographo teftaretur, fe abdi 
regno, Abul Abafum Achmcdum, filium Ifaaci, filii IV 
rcgem conftituerunt anno 381 & Kadcrem cognominarun 
Taium Kader annos 41 & menfes tres. Anno Arabum 3£ C 993. corum 1304. Romani Cheiatae quoque, Manazagerdae i Digitized by Googk — »"■ • — 


1H w DYNASTrA X. 


»15 coeperunt, et cum Armeni exercitus dux, Abu-Ali 
, fe tributum foluturum, Bafilius imperator hac pro- 
ntentus in eius poteftate Armenos reliquit, decem an- 
ucias pa&us. Hoc tempore Armenorum maguus nu- 
i Sinacarnomitae, hoc eft, ex Sancheribi familia oriun- 
ninabantur, Bafilio Romanorum imperatori arces fuas 

& pro iis Sebaftiam Cappadociae , ubi patricii Armeni 
?perunt, unde per totam Cappadociam, Ciliciam & 
iiffttderunt. Aradmclechum & Scharazarum, poftquani 
m occiderant, aufugifle dicunt in montes Carduaeos, 
iis miftos efle, & ob hanc caufam Armenis cognomen- 
rribiturum adhxfiffe. Eodem tempore cum Saoddaulla, Pag*209« 
ra, valde aegrotaret, praecepit moriturus, ut fibi filius 

1 fuccederet et Lulu, dux exercitus , regnum fub eo ad- 

Eo mortuo inceflit Azizum , ^Egypti Chalipham cu- 
di Halebum & potiundi ciusgazis; quoconfiliofervum 
uthaganum cum 30000 equitum Halebum mifit. Lulu, , 
>i auxilii a Bagdadcnfibus exfpe&anduin efle videret, ad 
Dnfugiens ab imperatore Bafilio , miflb ad eum legato, 
auxilium pctiit. Mifit ille peditum equitumque 50000 
Homanorum exercitus fuper ripa fluvii Orontis, qui 
ta Antiochiam confediflet, j£gyptii fine mora ftuvium 
, Romanos adorti funt & fuperaverunt. Reverfi Halc- 
tiarunt^ Lulu calliditate lifus multo auro Manguthaga- 
^it, ut, urberelida, Damafcum abiret & Azizo fcri- 
ix tuae, quibus praefum, fame cortfumuntur & hanc ob 
nafcum duxi, eo tamen confilio, ut, fi vires repara- 

Dd 3 veri- Digitized by ' ioogle *i* BAR-H,EM*I CHBONlCOlf 

tefrimus, ilUc revertamur. Iratus ei Azizud, maxtme quod cjaffl 
edocms erat, illum non hanc od caufam Damafcum veniflfe, imo 
ut, quia iuvenis eflfet , nullis dum cicatricibug deformis, voluptati 
fe daret, alium mifit exercitus ducem Rodabariam eumque Hale- 
bum reducere copias iuflit. Annonam exercitui Alexandriae ad 
mare fitz cocmit & Apameae 200000 medimnorum (aao) tritici & 
hordei coacervavit, quam in urbem etiam a Halebo 25 parafanga- 
rum fpatio remotam foenum equis petentes commeabant Fer -ij 
menfes Halebum obfidentes balinea,, cauponas & tabernas acdifi- 
carunt. In urbe magna fames fuit, quam tamen incobe, quia 
Lulu fingulos medimnos fingulis denariis vendebat, ternis a fe 
p. flno. emtos, non valde fentiebant. Denuo vir ailutus imperatori Bafi- 
, lio nunciavit, brevi hoftes, nifi cum magno exercitu fubveniret, 
Halebum expugnaturos , eoque fa&o & ipfum Antiochiam amiflii- 
rum. Motus hoc nuntio Bafilius copiis contra&is cum 30000 Re- 
manorum 16 diebus 300 parafangarum intervallum emenfus eft & 
fiib adventum in jEgyptiorum equos, quia vererat, in pafcuo 
difpofitos incidit. Tum Lulu Rodabarix h*c nuncianda curavit.: 
Arabilmus, cuiHS nos ambo participes fumus, fuadet mihi, ut tibi tuis- 
que copiis parcam. Adverte animum teque & Arabes tuos cxdi eripe. 
ImperatorBafilius ipfe magna v i vos adorturus eft. Cum exploratores 
idemnunciaflent,tanto totus jfigyptiorum exercitusf metu perculfus 
eft, ut,reliftaomnifupelIectile,unoquisqueequofugeret. Romani 
advenientes, quidquid inveniebant,diripuerunt Safilius ab AbuPha- 
zelo & Lulu, qui obviam iverant, falutatus & donatus abiit & arcem Si- 
rin cepit. Poftea Hamadam expugnavit, ex qua plus quam iohomi- 
nummilliain captivitatemabduxit. IndecopiasTripolinduxit,quam, 

4° Digitized by Google mmmm. - DYNASTIA X. . 8x5 


obfidione cindam, capere tamen non potuit- Infe&a 
gionem fuam revcrtit. Azizus, yEgypti Chalipha, cum 
flet, xgre ferens, magnum exercitum coegit, ut ad 
expugnandum ipfe proficifceretur. Quia autem coli 
orare inccperat, toto anno ex yEgypto vix Bolbifium^ 
afangis diftantem , ubi etiam mortuus eft, pervenire 
oft eum in jEgypto et Occidente Hakimus, Chalipha* 
are coepit annoArabum 386,9110 etiam Ifa, Neftorianus* 
interfectus eft, cuius Ioco fummus regni praefes fadtuscft P* ***• 
lidam, Abu Ala Pahed, filius Ebrahimi, jEgyptius. Hic 
i Barguani, eunuchi albi, ducis exercitus, a quo ad ho- 
notus eft. Eo tempore chriftiani, quamvis fidem fuam 
jtarent, Veziri in regno vEgyptiorurn Arabico conftituti 
d fecus eft noftris diebus, Nunc enim , nifi Muharru 
int, Veziratus illis non committitur. Anno Arabuirt 
orum 1308, Ducas, Romanorum Domefticus, Apameam 
tanta fame vexavit, ut canis duobus denariis aureisven- 
Bar Zamzamum, Arabum jfcgyptiorum ducem, cum in 
rumpere vellet, Romani repulerunt & perfecuti ex A-» 
?ciderunt ad duo millia, reliquis aufugientibus. Hac 
Jga & caede, quam Romani fecerant, ut Domefticus ani* 
?<ftaret, cum duobus filiis & decem equitibus in ver* 
mli cum afcendiftet, Curdaeus quidam, Bar - Cepha, 
ico veftus, lorica indutus, haftam manu gerens, ad 
;urfum direxit, & Ducafum , qui opinaretur, ad inco* 
lihi fuisque impetrandam venifle, nihil tale fufpicantem 
:uflk et lorica perrupta inter collas transfixit, lnten- 

tis ■ 


Digitized by Google %i6 B AR - HEflR^J CHJlOlNlCON. 

tis omnibus in eum , quem equo bpfum Viderant , Ci 

fiios aufugit, qui mirum in modum gavifi, Domefticun 

effe, reverterunt & Ducafi filium primum vinxerunt, c 

denariorum millibus vendiderunt. Ex Romanis ioooo oc 

quorum capita in jEgyptum deportata jfunt. Arabes in aj 

tiochenum profe&i homines tum ceciderunt tum abduxi 

. cos incenderunt. Inde Damafcum reverfi funt eamque 

poteftatem redegerunt, hucusque Bagdadenfium imperio { 

P. %i%. Hoc anno rebellavit Tyri Arabs quidam, Alaca, qiiem, 

ad Romanos confugiflet, prscvalenteS tafaen ^Egyptii cs 

iEgyptum deduxerunt, & vivum excoriarunt. Cutem eii 

ne differtam fufpenderunt. Hoc tempore chriftiani duc 

urbe Dacuca iudicum officio fungebantur, ^irbem agros 

, traftabant* quam ob rem, cum\dux Perfarlim, Gabri 

Muhammedi ad prxdandum in agros Romanorunt exiret . 

fa&i Arabes ei dixerunt: quid opus eft, ut in longinqu 

abeas. En! apud nos duo chriftiani funt, qui peius no 

«juam Romani habuerunt, cum nos ceperunt. Oftende ig 

taam, fi quid potes. # llle cum ira in urbem ingreflus c 

chriftianos occidit urbemque fibi, confentiente tamen 

fubiecit, ipfe Dababoddaula , hoc eft, imperii lancea < 

natus eft. Anno Arabum 389 magnum hieme frigus fc 

Bagdadialiquotpulmarum millia corrupitj & quac non omi 

ruptae funt, poft multos demum annos robur recupei 

Hoc anno Hakim , jEgypti Chalipha , Barguanum eunuch 

dit , qui cura nimis magna , qua Hakimo profpiciebat , 1 

inifit, ut ille equkaret, ntfji tempore ftato, aut hominibuj Digitized by Google 


I * DYNASTIA X. 


»17 :, nifi ordine. Quod cum moleftum eflet, eum occidiL 
tem caedem eius aegre ferentes magno cum tumultu ad 
:am accurrerunt , qua re ille peterritus cum in tabula- 
as adfcendiflet e porta quadam populum falutavit & ita 
Barguani fraus quardam cognita eft & hsec caedis eius 
t. Rogo vos , ut mei adiutores, non oppreflore$ fitis, 
iuv^nis fum. Blandis precibus addidit lacrymas ideo* 

ab eo abftinuerunt. Produxit etiam, quo magis ani- 
i fedaret, Phahedum, fcribam chriftianum regiis vefti- 
11 eique praecepit, ne hac re commoveretur, fed uti 
>oftea regnum adminiforaret. Poft tres annos Arabes 
n periti, Abu Taher & Bar Adas Phahedo apud Haki- 
?ftarunt, & ab eo reprehenfi, per alios, quos follici- 
:hriftianos calumniati funt^ quos quia ulterius non fu- 
^i) Phahedum occidi iuftit. Quia tamen magnae fidei 

Hakimo valde diledus fuerat, Hakimus, qui Arabum 
ite coa&us eum occidcrat , adducftos eius filios veftibus 
ue edixit, ne quis eos laederet aut domicilia eorum in- 
Ab eo tempore Bar Adas ^Egyptum, Abu Taher Syriam, 
. Ambo multa mala non chriftianis tantum fed Ara- 
i inflixerunt, maxime tributis magnis & gravibus eo 
pofitis, ut magnam pecuniae fumraam , quam promife- 
rent. Erat Chaliphac forori fcriba yEgyptius in Syria, 
bu Tahero delatum apud eam accufavit. Aft illa, quia 
iltum faveret, fletu precibusque obtinuit, ut Abu Tahe- 
iuberet, cuius caput in jEgyptum deportatum eft, ca- 
i per plateas traxerunt. Eodem tempore Chaliphae iuflu 

Ee < etiam P. %\%* 


318 B AR - HEBLRjEI CHRdNlCON. etiam Bar Adas occifus eft, quorum amboriHn maledifta fit 
ria. Inde quies Arabibus & Chriftianis contigit. Eoru 
imperii praefes fa&us eft vir chriftianus , Man2ur , Abdui 
Quem, quia principes odio habebant, calumniati funt 
caufa perfecutio chriftianorum coepta eft. Multi legum conl 
flagris ad mortem usque caefi canibus obie£i funtj ipfe 
tamdid caefus, donec, cum mortuus crederetur, canibus p 
fuit. Quia tainen pauflulum fe commovebat, ifc doman 
tatus convaluit et a Chalipha in dignitatem fuam reftitt 
cognomine Caphi, i. e. fufficientis. - Hakimum fama fei 
Pag.214. bus tam trucem & fbrmidabilem fujffie, ut nemini quidqu 
a maleficishominibustimendumeflet& nehio adeo no&u ta 
fuam occluderet Obequitabat ehim Hakimus nodu afin 
ptiaco ve&us per plateas & nemo auftis eft furgere aut eum 1 
Tota no&e lumina incenfa erant & eius temporibus nox in 
eratdiei fimilis. Anno 392 Arabum orto tumultu chrifti 
Bagdadenfium domos Arabes diripuerunt, manibus etiam z 
fias vaftandas extenfis, & cum ecclefiam Iacobitarum eam 
ktere Katiae Komahae (222) fita erat, incendifient, collapfe 
Arabum, viros, feminas liberosque fuffocavit, & incenfor 
buflit, qui deinde intuentibus terrori fuemnt. Anno pol 
Jocuft* Mozalae & Bagdadi vifae funt, quae prscipueSchirazi 
ftarunt, ubi nihil graminis, nihil foliorum in arboribus 
runt, usque eo,, ut lintea, quac fullones lavabant, c 
rent, & eam ab caufam ex quovis linteo follo arrofui 
num pofleffori redderet. Orta fame tritici corus Bagdadi 
nariis aureis venditus eft. In coclo columnac igne* appan Digitized by Googlc_ 


^^■1 - — DtNASTIAX * l 9 dium coelum extenfoe. Anno 396Arabum ftella vifa eft, 
le & fplendore Veneri fimilis in figno ovis (223 ) cuius 
volutabantur. Splendifcens uti luna poftquam tribus men- 
icua fuerat, evanuit. AnnoArabum 398 nix Bagdadi 

per feptimanam fupcr terra iacuit, duas ulnas & dimi- 

idque in tota terra Sinear, Bozrae nempe & Abadani, 
i &Ganabx$ quae res ab aeterno non audita eft. Eodem 
ta annonae abundantia exftitit. Tritici corus duodecim 
^nditus eft. UrbsDinavaravchementi terrx motu con- 

Multac domus corruerunt, e cuius ruinis 16000 ho- 
itafunt, praeter eos, quos terra rupta haufit. Tagriti ^* 
: isque peftilens flavit & Dacucae multas domos evertit. 
etiam permultas palmas & oleas. In mari Perfico na- 
( merfae funt. Septimo menfis Schabani huius anni 
\ Abu Ali, filius Zarar, chriftianus philofophus , Bag- 
) anno gens quaedani Turcorum mediterraneorum ia 
Krit cognominata, in Mefliam credidit &, poftquam 

baptizata eft propter miraculum in rege eorum faclum. 
e iuffu Hakimi Chaliphae Bagdadenfis Hierofolymae tem- 
rre&ionis funditus deftruftum, omnis illius fupellex 
:. Ecclefiarum etiam aliquot millia, quae in ditione 
, vaftavit & prxcones proclamare iuflfit, chriftianorum 

fidem Arabum fufciperet, honoratum iri, quicunque 
eret, fore ludibrio} praccipere enim Chalipham, ut 
:rucem, Iudari fimulacrum capitis vitulini, quod in de* 
iflfent, e collo fufpenderent, ut annulos dextrac manus 

geftarent, equis non veherentur.& mulis etiam afinis- 

Ee % que 215* «o BAR-HEBRiEI CHRONICON P. 216. que fine ephippiis vulgaribus & ftapiis ligneis infiderent; 

cunque hanc ignominiam averfaretur, cum rebus fuis i 

Romanorum difcederet. Edidlo divulgato multi abierum 

fidem chriftianam abnegarunt, & qui remanentes non abn 

crucesaureas&argenteas e collis fufpeuderunt (ibique cph 

pretiofis ftragulis coloratis fecerunt. Quod cumllakimus i 

ira commotus edixit, ut chriftianorum quicunque non crucem 

quatuorlitrarum ponderisBagdadenfise collo fufpenderet, c 

tur & fimiliterquicunque ludaeorum non fimulacrurn manui 

(224) conflatum quatuor litrarum fufpenderet, moreretur? 

etiam ingreffuri, quo ab Arabibusdiftinguerentur, tintinnabi 

collo geftarent. Huius perfecutionis au&or chriftianorum 

inimicus erat, qui Chaliphae Hakimo narraverat, chriftianl 

fcha Hierofolymae celebrandum eongregatis, ecclefiae ai 

aftutix plenos, filum ferreum, e quo candelabiuim fuper 

fufpenfum effet* oleo balfami inungere & poftquam Ai-afc 

fedhis fepulcri portas obfignaviffet, defuper e tefto in fur 

ignem incendere, quem deinde ad ellychnium deftuere 

incendere, tum flentes exclamare: Kug<« tMnro^ , quafi fpl< 

ecoelo fuper fepulcrum delapfum vidcntes, & lioc pacto ir 

confirmari. Poenituit tamen Hakimum paullo antc quan 

ceretur, fadorum permifitque, ut, qui abnegaifcnt, i 

fuam rcverterentur. Eo etiam permittente chriftiani 

melius, quam antea fuerant, aedificaverunt, & qui in t< 

manorum aufugerant, in domos fuas redierunt. Anno 

400 mortuus eft Abu Nazar Bafchir, filius Haruni, filius 

fcriba chriftianuSjBagdadi die 26 meafis SchauaL Anno Digitized by Google ,J "W 


DYNASTIA X- 321 afchus, filius Makelledi, Mozalx prafe&us , Hakimum 

vifc jfcgypti Chalipham. Mult* locuftae vifae funt in 

alano, quem Maadeni etiam ab omnibus partibus (%%$) 

antur. Magna mortalitas orta eft & fames in regione 

i homines valde vexavit. Panis litra uno denario ven- 

Canibus & felibus homines vefcebantur iisque confum- 

is & infantibus. Poftea , quemcunque pinguem & cm> 

viderunt, eum occiderunt & devorarunt. Anno Ara- 

mortua e(t uxor Abu Nazari, filii Ifraclis, chriftiani, 

cuius ledum cum interdiu cum crueibtfs & luminibus, 

bus diaconis & monachis praecantibus, praeeuntibus cum 

feminis plorantibus, eflFerrent, indignatus Arabs qui- 

lem in lcftum coniecit Arabem occiderunt fei*vi Emirae P a g 

ii, qui cuftodiae caufa lefto circumdati erant* quo fa&o 

rmiltus Bagdadi excitatus eft, ut multi ex Arabibus & 

; cacderentur & Abu Nazaro, mcrtux marito, in domum 

i, pratfc&i fui, fugiendum cftct. Pi'ius tamen tumultus 

us eft, quam Abu Nazar traditus, in Chaliphse aulam 

ibique, quamquam non diu, inclufus e(Tet. Eius libe- 

ni Chriftianis gaudii caufa fuit. Anno ppft Bagdadi tam 

^iiftx pronatae funt, ut terram tegerent, aerem obfcura- 

borcs & femcntes corrumpcrent. Agricolx tympanis 

sus eas a fementi abcgerunt. Anno 4°5 Arabum 

ikim, jCgypti Chalipha , ut nulla unquam femina extra 

onfpiceretur & nulla defuper ex porta, feneftra aut te&o 

Vetuit futores etiam muliebres calceos confuere. Tu- 

hanc Iegem propterea, quod de JEgyptiarum libidine 

Ee 3 fama 2i7- 


Diaitized by loogle *2% BAR-HEBRj£I CHRONICON 

fama ad eum pervenerat. Itaque fubornavit ab initio multeres 
vetulas exploratrices, quae domos perceptando cum mulierum 
fecreta didicitfent, edocebant eum , quibus artibus domo egrede- 
rentur quibusque modis adulterx adulteros convenirent Tum 
mifit in domum, cuiuscunque illa effet, nobilis aut ignobilis, 
eunuchum cum milite , qui dicerent: Produc nobis eam, cuius 
iiomen indicamus, nulla uiorum fororumaut filiarum ratione ha- 
bita. Egreflam abduxerunt et quando earum aliquot contra&r 
erant, quinque imo deccra in magno fluvio Nilo fubmerfit; quam 
ob rem magis * eum quam Pharaonem viri muiieresque timue- 
runt Paffi funt homines hanc miferiam aliquot annis & tum, 
qui regionibus urbis praefedi erant, Hakimo fcripferunt, multes 
viduas aliasque, quibus neque fratres neque filii & cognati eflfeat» 
in domibus inclufas fame 8c nuditate perire, quia nemo eflfet, qoi 

Pag,ai8« ipfis linum emeret aut opera & neta venderet. Quo audito iuffit 
eos , qui muliebria opera emebant vendebantque, circa oftia cir- 
cumire, ut, aperta porta , feminae emere atque vendere, opertis 
tamen facie manibusque, opera fua fuper pala porrigere & hac ea- 
dem (226) eorum pretium accipere poflent Domo autem egredi aut 
in balinea fe conferre omnino eas vetuit. Hanc miferiam tolerarunt, 

C. 10*4. donec occifus eft. Hoc anno, qui Gracorum erat 1325, dus & 
viginti familiae ex populis Zinitis exierunt, quarum ii tantuin» 
qui Bata nominabantur, numerum 20000 hominum expleverunt, 
alii 30000 rurfusque alii 50000 numeraverunt. Hos in HunnOrum 
regiones irrumpentes Achmed, Bar Ali, filius Karacharii , prac- 
feftus Bocharae, adortus fuperavit, tentoriis eorum, vafis aureisr 
& argenteis & fericis velis jnnumeris potitus. Arcus eorura 

tela- Qigitized by GooQle " " » — ■ •\ - ""» D Y N A S T I A X. v«3 i fpithama maiora, quam alias fieri folebant, fuiffe di- 
^Vnno Arabam 410 in locum filii Karachani , Bocharae 
qui vita fun&us erat, fuccefllt Sachina Chovarazmafcha 

filius Sabuphathkini, qui in Indiam profecfhis, mul- 
5 captis, magnam pradam reportavit. Anno 411 
im magna erat jEgyptiorum mifcria a Chalipha Hakimo 
dio eius, quod in dies crefcebat, aftuti quidam eorum 

hac arte u(i funt, ut literas plenas conviciorum, irri- 
mtumeliae in eum fuosque confcriberent easque obfigna* 
lo nodlu praetervehebatur , illi traderent. Compegifle 
; dicunt ex junco fimulacrum feminae manum extendentis 

porrigentis atque illud vefte ex charta alba fafta con- 
eorum angulorum unum, quem prxteriturus erat Ha- 
llocaviffe. Tranfiens Chaltpha cum feminam confpexif- 
s fervos fuos membratim difcindere eam gladio iurtltv 
>xnquantes cum vanum effe fimulacrum deprehendiffent, 
>ertarn nunciant fimulque literas in eius manu inventas 
1 quibus ille, cum apertas legiffet, multa turpia de fo- 
le fcripta invenit. Hac ratione valde eurn excruciave- 
ue ob caufam iratus fcrvosfuosgladios ftringere &y£gy* 
nqueobvium trucidare, domos eorum diripere, vicos in* 
iffit Hinc faftum eft, ut per tres dies ^Egyptii cum 
licarent & utrimque multi caderent. ' Poftquam ira 
deferbuerat, Hakimtis forori haec nuncianda curavit: 
literas mihi mittunt jEgyptii exprobrantque , te no&u 
:ere, & multa alia. Fletu i!la & blanditiis momenta- 
iram lenivit, poftea autem clam edofta eft, ad virgi- 

nita- 


P. 219- i 
pogle %%4 B AR - H*EBH jEI; CHRONICON. 

nitem fuam explordndam eum obftetrices mifturum ; quo nuqtio 
territa noftu ad optimatum aliquem , cui ab Hakimo etiam p«i- 
culum imminebat,iviteiquejurejurandoaiiteobftrido, ne fecretu» 
aperiret, ita dixit: Confidera, quanta cumira frater meus mibi 
tibique 8c omni populo , viris & mulieribus , mihique imprimis, 
quod fcis , infidietun In flore iuventutis cum fim , quid prodeft 
mihi vita, (i cupiditatis prolificac (327) expletione prohibear? 
Itaque, fi ullo modo ^um occidere potuetis , en! manum fidest- 
que tibi do, te maritum mihi fiiturum eflfe. Fratris mei parvnm 
puerum fuper folio collocabimus, »e magnates & populus rebel- 
lent, tuque tum eius pater, reftor & gubernator eris. Approtat 
ille confilium et, doce me, inquit, qupmodo has eiinfidias opti- 
me ftruamus. Refpondit Ula: frater meus ftatis temporibus no#u 
in tumuli verticem adfcendit ad ftellas obfervandas folus, eiusque 
in horofcopo fcriptum eft : node quadam in movtts pCriculo ver- 
faturum, & (i abierit ab eo calix horac huius, alios eum o&ogiota 
annos vi&urum eflfe. Quam ob rem para duos fervorum , ftre- 
nuos, fecreti tui capaces, ut in tuniuli cavernis ei ftifjdt- 
P, aao. entur, deinde profiliant eumque occidant. Nox ifta quum appro- 
pinquaflet, Hakimus afino ve&us neminem fecum in tumuli capot 
adfcendere paflfus eft, quam puerum parvum. Reliqui fervi *d 
tumuli radices reftiterunt. Facie ad Orientem converfa cum &z- 
lum contemplari incepiflfet , vidit Martem in Horizontem adfcen- 
dere. Tum iabiis miirmurans, adfcendifti igitur, inquit, o ma- 
ledi&e, faguinem effundens: venit hora mea Tunc profilo- 
erunt ifti duo ex infidiis & fune collo injefto eum fuflFocaverojrt, 
puerum occiderunt , afinoque nervos fticciderunt j cada ver . ab alta 

par- Digitized by VjOOQIC DtNASTlA X. a»5 

parte ad fororem deportaverunt Occultavit illa in domo fua, 
nemine pratter ipfam, duos occifores, & eorum dominum huius 
reiconfcio. Hakimi fcrvi usque ad auroram furgentem exfpe&an- 
tes, cum non defcenderet, intumulum adfcenderunt ibique pue- 
rsm occifum, afinum fuccifis nervis, ipfum noir invenerunt; 
ttaque nTpaktium redierunt Ubi quum fervi & magnates per- 
tnrbati aniino eflfent, advocavtt eos foror illisque dixit: nolite 
*deo perturbaii Przduit mihi frater, fe, quod hisce diebus 
Tite periculum fibi immineret , in tumulum adfcenflirum 8c inde 
pedibus in defertum ad fe abfcondendum abiturum , poft feptem 
dics reverfurum. Puerum, qui cum eo erat, credibile eft inter- 
fectfTc, m locum, quo iviflet, indicaret Cum acquieviflfent, 
eoram onumquemque, hisce feptem diebus , ad fe adduftum ma- 
graa raroeribus, maiora etiam promittens, adegit, ut jure ju- 
rando prcftito puero, Hakimi filio, quem Taherum nominavit, 
regmun confirmarent Arceflivit deinde filium natu majorem 
I^amafco, ut regnum capeflTeret; quem cum in urbem Tannis 
reniflCet, catenis vinftum inclufit Iisdem diebus fervi, figno Pag.aai. 
dato, comprehenderunt etiam Emiram, quocum confpiraverat, 
dnosque fervos, qui Chalipham occiderant Uno eodemque mo- 
mento omnes tres crucifixos fufpenderunt Iuflfu eius praccones 
proclamarunt : hi homines infidiis ftrudis dominum interfecerunt . 
foami qoam ob rem Deus in eorum caput fcelus coniecit Tam 
admiranda facinoraaufa eft hatc virilis animifemina 8c fic fratrem, 
qui illi mortem medttabatur, perdidit Cogttaverat etiam, fi ifti 
imferi, iqui ipfius toluntatem exfecuti erant, in vita manerent, 
non fatisdolum teltum effe eoque patefa&o fe ab omnibus ho- 

F f mini- Digitized by Google aa£ BAR-HSBR jEI £fH:R|)<N I C N ininibus ipretum iri, illis aatem occifis, Xe perkv&o Bb£rarc 

- gnum adminiftraturam huiusque dolores (ii*£ inetu ievatu 

Hoc pa&o quja Hakimi c*des patrata qtaty mutti opioafi 

iji Afcetarum defertum abiiffe & mopaehum fa&um - ibi v 

finiiffe* Ipfg egq (fi mei ipfius mentionem feceve Ucet) 

bamafci habitavem, a legis peritis i£gyptiis aucUvi* 'Haki 

pliquamdiu chriftianos perfecuto* appatiiifff Meftiara, donri 

aofirum y uti Paullo ,. ab eoque tempore chrrftianum fe&um 

in defertum difcefliffe ibique mortuum effe^ Paftim qtioque ab 

dicunt, quin hic Chalipha Hakimus infidcl|t*te fua ad temeytt 

Fharaonis. proiaberetur , qui dixerat: meus eftNilus, egoj 

feci i uti nerope propheta dixerat. ^rant inter ehuLfePYO?, 

quando intrabant, illi di$erunt: Salus tibi fit> o iolitat ie tkx 

falus tibi fit, qui necas & vivificas, qiii ditas & paupevft&i : 

huius generis fermones cum voluptate ajidiebst* Oua pn 

^dulatorum unus Meccara profe&us in adoratio^i* domo I*p 

jngrum lancea, quam raanu tenebat , pevcuiftt et, in frufta , 

. ; piinuit his adie&is verbiss QuaTe' adoratis> Q ftuki* rqm, 

neque prodeft neque nocet, dereli<fto eo f qui m Jfigypto n 

& vivific&re potefh Hoc tempore Abu Aii Hafan, filiits H; 

jni Bozrenfi^, ge^jMfietra^ inclaruit,, quem eum CbftlipharHaJ 

Pag. yi% audiifTet dutfffe,, £gp (i m jfigyptq effpm, optus in Nilo fac 

jregibus atque ignobilibus prpfuturura > arcegivtt* ;ekjtte;>m? 

honorato magna mumerapromilit, fi, quoddi*iffet f ftcerel 

jpreffus igitur filius Haitjiami in tote >Egypto circumivit & y 

coelcftis fphaerz fimulacra ^min^iliu^. ibi feft$, jchcroata g< 

trica alias^ue figurts admirabik* depvehf iwJiiTg* , rcogita^it.i Digitized by Google ".toltiASTlA *• "' ,227 

j&k: fi ifieri «Tiquod opus eximium adhuc potuiffet, ji, qui ante 
tae vjxerunt, ad id efficiendum me aptiores erant Acceflit etiatn 
m edttttm tdcum, e regione urbis Afuani (forte Syene) fitum, 
uide aqtt* Nili £rorumpentes defcendunt & re bene examinata 
tntellexit, havum aqiiarum impetum ratione erus operis, quod 
meditabatur, infaperabilem effe. Non fine pudore fe Hakimo 
«cu&vk, a quo cum non, uti decebat, exceptus eflfet, modum, 
qpoo fe ab Hakjmi violentia tueretur, non invenit alium, quam 
nt fc mente captum fimularet. Quod aim publice & cum vehe- 
itaentia faceret, catenis vindus eft & omnes illius facuitates ob- 
fignatacfunt Delirus manfit usqije ad Hakimi mortcm. Poftea 
**entem recuperavit 8c quietus in domo ad portam templi magni 
Cohtrx fita habitavk* Ad feptuaginta de Geometrialibros fcripftt. 
Quovis anno ; etiam tres alios libros, Mageftum, Sphatrica 8c Eu* 
clidem, quos i^odenariis vendebat, fcripfit & inde vixit usque 
ad mortem, quaeanno Arabum 420 evenit. Anno Arabum 414 
Chovarazmafcha Mahmud itenmi in Indiam profe&us multas civi- 
tates cxpugnavit & in mediterranea huius regionis itinere trium 
meofium penetravtt. In arce Chavachirilndicorum regem unum 
deprehendit, qu«m cum gravi ' belto oppugnare pararet , exiitle- 
g*tus lndicus fuper left^ fcdens a quatuor viris geftato & Mahmu~P*S*3&3* 
cbm ka aUocutus eft: dominus meus te interrogat, quis morta- 
ifenn tu fisj cui Mahmudus refpondit : Moslemius ego vir fum ad 
fidem vocans oinnes, qui a Deo defcifcunt, & perfequehs omnes 
imaginum cultores. Quam ob rem vos Indi aut in Deum crede- 
tis nOftrum legique noftrae obedietis & carne bubula vefcemini, 
aut quotanais ^certum tributum, mille elephantos & niilie auri 

f f » mina& Digitized by Google %%* BAR-HEflfl^I CHRONICON minas dabitis, Legatus refjpondit: cif ne bubufla fieri no* 
ut nos vefcamur. Et quod ad religionem veftram attinet, 
virum peritum, qui nobis^edixi explicet, quam, 6 meltoi 
eft, fufcipicmus. Mifit igitur cum eodo&orum ^rabum 
& cum hic per interpfetent cium illis cbilocutus effet / yel 
runt: religionem nbftram rton petmutabimus i auri, quoc 
tis, nihil apud nos eft, contra argenti multum, confenfen 
ut 3oo^lephantos et argenti magnam . fummam , veftes prefc 
aromata darent. Refpondit Mahmudus: Confentio, fed ; 
* men conditione , ut rex vefte noftra amidatur , gladio t 
circa lumbos fe accingat & ad confirmandum jusiurandur 
indorum extremitatem digiti fui abfcindat Dixit enim I 
legatus: quum ad regem Indorum intraffem, deprehendi h 
decorum, pulchritudine fuavem, & nigreidihe non iniu< 
(228) ftiper lecfto fedentem argenteo, ckcumdatum pallio i 
gactilis apertis (229) caput velamiftecimfhim. Confpe&oe 
plofi fortiter manus& fuper eas more eorum meincurvavi, 
cum eo de vefte, quafn induere deberet, collocutus fum 
poftquam diu recufavemt, peto abs tc, inquit, ne me 
ut induam, dic doniino tuo, me induiffe; et cgm refpoti 
*ne dominum meum decipere rton poffe, induit, fed aegre 
Deinde etiam zonam (ibi circumdcdit & gladium lateri a 
Pag. 224. it a yeftitum cum viderfcm , erubui ei dicere : abfcinde i 
tuum, itaque tantum dixi : tura nobis. Hefpondit : nos p 
gincs & ignem juramus, quae iuramenta apud vos nulliusa 
tur. Pcr quid, quaefo, iurabimus? Rcfpondi: tu optii 
fcics, quomodp nobis jurandum fifc Confeftim afferre _Digitized by Google .*.■"...'■■ DYNASTIAX. *%f 

amaculam raiTk, etnsque ope, dextra manu apprchenfa, ertre- 
avtatem digiti auricularis manus ftniftrc abfcidit, colore vultus 
non m&tato. In<pe*fo tantunt pulvere dtgttus obligatus eft» Ab- 
fciffam particuiam aqua ablutam com camphora (130) in marfu-^ 
pio pofuerunt mihiqoe cum veftimentis, argento & duobus equis 
dederunt AnnO 1336 Graccorum mortuus eft Romanorum impe- C. 1025. 
rator Oafilios eo tnodo, qui virum gravem eumque regem decet, 
annos 55 natus, ptftqaam BuIgaroS ftiperatos imperio fuo ftibiece- 
rat* JPoft enm imperium obtinutt frater eius Conftantinus folus 
per )annos, yir faavis & tnagnanimus, quo rnortuo regnum ad 
faatris fikum , aut fecundutn alios ad Romanum, generum eius, 
fihx mtritum, dektum eft. Anno Arabum 417 Bagdadi magnun> 
bieais frigus fuit Congelatx fiint Euphratis & Tigridis ripacv 
pabwccormpfac & cum parv is OA^o-a 231) homines Bagdadi fuper 
glacie tranfleruofc «Sementem agricoke fecere non poterant. Eo 
anno in jEgypto odiAum eft, ne quis bovem, qui aratrum tra- 
keret, madaret. Anno poft, plenilunii tempore & luna quidem 
qoartam partem plena, decidit Bagdadi ingens grando, ovorum 
gattinaceoram magnitudine. Anno Graecorum 1341 Arabum 421 C 1030* 
flomanorum exercitus ex Antiochia egreflus Halebum oppugnavit, 
cuius ittcobr, exigua Arabum manos, obviam fa&i, Romanosvi- 
C^runt, mukis occilis multisque equis & armis captis. Impera- 
tores nempe, qui ante Romanum vixerant, ^nia fideies non per- 
fcquebantur, omnibus locis vi<ftores fuerunt: hic vero quia per- ]\ 335. 
frqui eos coepit, Patriarcha etiam fapdo Bar-Abduno, & epi- 
(copis in exfilium mtffis, & ad antiquos mores revertit : Deus 
etiam ^loloibs Romanos aute hoftes frangere eeepit. Eoanno cum 

Ef 3 Roma- Digitized by Google *3<* BAR- HEBRffl- CHKONICON. 

Bcmanus !mp£rator audiiffet, viftos effead Halebumiflomano 

citu plusquam iooooo coafto Antiochiam venit & indeeduct 

lebum perrexit. Praccedebant exiguo intervallo Romanorur 

cjtum magnates 4uo ex Sclavis cum manu fija, quos ioo 

Maadeni cum ioooo peditum adorti in fugam arerterunt 

cum Homanis nunciaffent, innumeras iEgyptiorum & Mj 

rean venire copios, hic nuncius adeo omahim animos coi 

v»t, ut Romanus imperator cum exercitu fuo, «no <juisqu< 

nihil belli expertns , nulla clade^accepta, Antiochiam rei 

Arabes affecuti Romanos 70 camelos zuzarum Sc dem 

onera portantes, vafa aurea & argentea & pretiofa lintea 

runt Mulorum tantum nunterum ceperunt , nt Halebi e 

ipulus duobus denarjis venderetur. Fama eft, iie unum 

tentorium (232) & ne poculum quidetn , e quo imperatoi 

biberet, ereptum effe hoftibus. Eo tempore jepente Rom 

imperator Ron^ahus mortuus eft, in cuius locuia Michaelf 

$urrexit quidem, in fuam tamen ipfius perniciem ( a 33 ] 

gentilis (Michaelis) Kalafat, fed tribus poft tneniibus comp 

huic Kalafato rebelli oculi effofli funt. Aiuio Arabum 42% 1 

cft BagdadenGs Chalipha, Kader, annos 87 natus, quo 

^aftjsque moribus fuerat, non lafcivus, quales qui ante-euc 

Iii fucceflit filius eius Abugaafar* Pofi Kadermm 

filius eius annos 44 & 8 nienfes. Huic unanimi confenfi 

P* aa6# Turci , Arabes jusjurandum pracftiterunt Turcis fub r 

fpicia jnunera confueta petentibus, cum nihil numorum 

liphx gazophylacio effet, quia, Perfarum Emiris in c 

> *e£iQ&ibu$ & Bagdadi quoque imperitftntibus, Cbaliphac Digitized by Google '^ DTWASTrA X. T a** impenfas a<f vt£hm> parandvm hihil rel inquebatvr, caujtan&s, hor* 
«& & cimeHorum aulz fiix partera vendidit Chalipha Kaiemus* 
•Mktnetibud accepti* Tiirei quieverunt Eo tempore Edeflae duo* 
Emirat^ fcur uterque irci, prafedi erant Bat Otir & Bar Sdiibafj. 
^ttorurriBar Otir Romanorum imperatori ftiam arcemooooo numifc 
(VjGT^^) & pro quatuor vicis in Roroanorum terris fitis yendidit» 
Venerunt Romani no&u & vi in aircem irruperunt, quam mopv 
•ptdi' modtim fcdificatam commtiniverunk Fars eorum in urbeirt 
defcendertsArafeumtemplum evaftavrt. Quo audfto Nazerodd&ukt 
itiifk Edeflam ex{rcitum, qui muro perrupto in urbem ingreflug 
m*gnaffi ecdefiam, m quam chriftiani confugerant, cepk 8t 
diriftianos cum utoarib^9 inde abduxitt Obfederunt etiam Roma* 
4torum arcem y fed nihil omnino eflfecerunt, & cum nix cetidiflet* ' 
hiemis prefeext* difc*flerunt y quia ftomani audumno htrius anui, 
<jui Graecorum 134?, Arabum 432 erat, Edeflam venerant. Na- t# MQ >** 
zeroddaola, miflb kgafo, Michaclem ita reprehendit: Quid, 
qdatfb y duabos veftris adverius Balebum fufceptis expeditiofiibu$ 
focrati eftis r ut Edeflam quocpie appetas? (034) quam ob rcm bfr 
tiigfne ftiadea iibiy ut milites tuoseducasv quod nifi feceris, expe^ 
rieris, qukLab Arabuni exereitu tibi patiendum fit. tfefpondit 
Michael : * floi* vi Edcflam cepi, fed numis emi ab illius domino 
iegrtime» Si fitfrefft* :eam in poteftate tua marhfifraitf, reftitue- 
rem 7 fcd pdrfijafotfi mihi cft, Maradenos, Nomiri filios, non 
pafluros , . itaque IVfichael , fpreti9 Arabibus r % 0000 equitjim Ede& 
fem mifit, & dirutaes muri partes refecit* Ab eo teiripore Ko- p 22 jj 
Buiniw Edeife erumpcntcs regiones^ AcftifeQfem', Hafartcrifem ^ * 
*c. Sarugea&rii popiilaai' t\Mt r £ ljcn, prius* defierunt -populirij 
* i /. quara Digitized by Google %$% BAR- HEBRAl CHltONICON. C. 1034. P. a«8- quatn Bar Vathab, Nomirita, tributum promifit & Syvlx 
£tus Haffanus Romanis fe fubiecit & fuper lanceis cruces 
dik Antto 423 mulier Bagdadenfis monftrum peperit, I 
pmile, parva ftatura, capite humano, ore &: colio pr*diti 
fine manibus & pedibus, quod, cumin terram decidiffet, 1 
eft, & prardixit, ab eo tempore per quatuor annos famen 
aes abfumturam effe : debere igitur extre viros , mulieres 
ros atque pecudes ad Deum fletibus fledendum, ut pltovi 
mitteret. Quod cum ChaliphaKaiem audiviffet, exire iufltt 
populuro Deumque precarii fcd pauci tantum, quia huicr» 
fides habebatur, exierunt Eo anno Bagdadi aqux congelai 
Pulvis ruber, phiviac (imilis, de Codo delapfus arbores ita 
jrit, ut nihil omnino fru&uum hoc anno ferrent. In defert 
fames fiiit, ut Maadeni camelis, equis & liberis etiam fui 
parentes antea, ut eorum catde minus moverentur , permu 
vefcerentur. Neque fame tantum , fed fiti etiam premt 
propter aquarum defe&um ; quam ob rem prope urbes & 
in ripis Suvtorum domicilia fixerunt. Secuta eft in India 
Perfide tanta mortalitas , uf Ifpahani una hebdomade 4000 
tuorum ledi efferrentur, Bagdadi nulla domus effet, quan 
non impleret, & Mozalz 40000 liberorum morbo (235) a 
rentur* Anno Arabum 425, Grarcdrum 1345, Nifibi men 
cembri vehemens flavit ater ventus, qui multas palmas, 
8c prunos Damafcenas eradicavit & xdificia lapidibus & ca 
ftrufta fubvertit. Secutaeft primun^ magna pluvia, deinde.j 
ingens manibus, palmis et digitts fimilis. In Mgy pto 
lsftina (936) terra tremuit, quae rcs homines dohiii^ Digitized by Google 


^mt^^m^^ m DYNASTIA X. i *3) 

b dio o&o dies commorari coegit. Urbis Balafchi di- 
s corruit In Syria terra dirupta multos vicos & homi- 
Parietes templiHierofolymitani ex parte collapfi funt. 
Arabum pharus cecidit tota, Gazae tantum illius fummi- 
lemaidos dimidia pars everfaeft. Mare ad tres parafan- 
achim , cum homines ad pifces & conchylia colligenda 
liiflent, reverfum permultos eorum demerfit. Menfe 
» columna ignea in figno virginis, a vefpera ad auroram, 
:bus a novilunio ad plenilunium vifa eft. Poftea ftella, 

magnum, decidit & luce fua totam terram Sinear ilhs 

Opinati funt niulti ftolidi, coelum difciflum eflfe. Lues 
Bagdadi,- quae 70 hominum millia fufFocationis morbo 

Anno poft vehementes vcnti in mari Perfico flaverunt. 

1 50 naves merfae & cum iis 2500 homines in aquis fuflfo- 

Exundarunt mare & fluvii. Coeli canales aperti mul- 

am defuderunt multosque vicos aquis obruerunt. Ho- 

|ui fuper afllbus & navium fragmentis ex aquarum flu&i- 

ti erant, cum ad continentem iam pertigiffent, maris 

axit & fubmerfit. Anno Arabum 427 Vathab Nomirita 

Haranenfis, collecfta magna Curdaeorum & Maadenorum 

ibaberacum urbem j Romanis faventem, obfeditet, cum 

35C0 viros occidit, mulieres et liberos in captivitatem 

Poftea Edeflam oppugnavit, cuius cives commeatibus 
, cum fame valde premerentur, urbem tradiderunt. 
i.n arcem confugerunt. Arabes eam adorti funt fed, p a g, 
n 250 ceciderant, expugnare non potuerunt ideoque urte 
fceflcrunt. Puerorum pucllarumque , quos abduxerunt, 

G g 3000 


x 229. S34 BAR-HE-BRjEI C H R O N I C N. C. 1036. 3000 fuifle dicuntur. (238) De inltio regni Salguk\ 

% n Perjia. Hoc anno, qui Graecorum 1347 eft, Hunnorunn 
Gu2aei nominantur, gens quaedam ex Hyrcania, Charz; 
terra , ad feptcntrioncm fita , cxiit cum Emiris Salgukiti 
quibus Beth-Katifchenfis Mar Michacl, fanftus Patriarcha, c 
fcripfit dicens, eos efie filios Magogi , filii Iapheti, filri 
& de iis vaticinatum eflc Hcfekielem, prophetam, his \ 
eccc! contra te furgo, o rector & princeps Mofchochi & 
beli. Te congrcgabo maxillisque (239) tuis piftomidem in 
& e regione tua eiiciam & omncs Perfas, Cufchseos & Pl 
tecum , Gomerem & omnem eius cxercitum, Thogarrnaec 
radicibus aquilonis. Prifcis diebus hoc ita ordinatum cft, 
pofterioribus evcnit, & reliqua. Ego imebecillus librum 
dam Perficum, Moloc Nama nominatum legi, cuius auctor 
Ab Emira magno, fcne & aetate multum pi m ovedto, Inaig B 
divi haec : Cum Charzaeoi-um Chakan florerct, Emira quidar 
nuus in famulitio eius erat, noraine Thukak, qui etiam Thci 
leg, i. e. ferreus arcus, proptcr robur cognominabatur. 
filius natus eft Salguk, quem, Thukako paullo poft vita dcf 
Chakanus in palatium adduftum educari curavit multumquc 
xit. Qui cum more fuo aliquando ad'Chakanum intrarct, 
nata rcgina regi dixit: fi hic, qui puer adhuc eft, tanta lit 
erga nosutitur^ qualis crit, cum adokverit ? Refcivit hoc 
Pag.S3o. Salguk ideoque afliimtis clam gentilibus fuis cum equis, j 
ovibus & tauris multis ex tcrra Thuran , i. e. Turcorum in t 
Iran, i. e. Perfarum habitu paftorum venit* & cum Pej 
Muhammedanifmo pleniffimam viderent, confilio inter fe I r Digitized by Googk o-m DYNASTIAX. r— - - 


235 _ — iint: Nifi ndem fufcipimus incolarum huius i % egionis, in 
nimus & congregati fumus, nemo adhaerebit nobis eri- 
nos non pauci tantum fed etiam folitarii. Confentien- 
ur omnibus, millo in urbem Zandam regionis Chovaraz- 
ise deferto, in quo pafcebant, vicina eft, oi*atore, pe- 
b eius praefedto , ut dodum quendam mitteret, qui ipfos 

quomodo Deum colere deberent Ille multum gavifus 
i generis muneribus fenem quendam do&um niifit, qui 
it. Commorati igitur ibi plures annos funt maiora in dics 
lta capientcs. Emii^x Salguko quatuor filii marcs erant^ 

Iabgu, Mufa & Arfalan. Michaeli etiam duo fuerunt, 
d, qui Togril Bcg, &Davud, qui Gagri Beg. Hic Ga- 

congregatis multis Turcomannis, Armenix & Chorafanae 
pida cepit & ad fratrem Togril Begum reverfus ita fatus 

funt potentes duo praefe&i, Chovarazmafchah Harun & 
afud , filius Mahmudi , filii Sabuchthechini , quos nos 
non poflumus'; age igitur tranfeamus in Chorafanam & 
m, in quibus, quia exploravi , neminem deprehendi, 
rrere nobis pofiet. Quod confilium cum frater eius ap- 
, furrexerunt ambo & Gihonem , fluvium Perfidos, trans- 
Urbem Damganam, ad quam venerant, funditus vafta- 
ide ad urbcm Semanam profe&i Arabum Perfarumque 
l fuperaverunt. Funditus etiam urbem fiai deleverunt. 
1 vero , ad quam inde venerant, expugnare non potue- 
lapropter tributo impofito difceflerunt. Narrationem, 
venerandus et beatus meminit, de cane, cum egrcflfi ef- 
cgione fua, itineris duce , nullo alio loco inveni, quam 

Gg % ille 
Digitized by jpogle %}6 BAR-HEBRiEI CHRONlCON Ule aut ex aliorum ore aut libro a nobis non le&o (in omnc 
libros non incidimus ) haufit. Anno 42? Arabum iEgypti 
pha Taher hydropifi, qui morbus eum inde a pueritia per 
annos vexavit, mortuus eft fucccflbremque habuit filium M( 
rum. Hoc anno Moftanzer, Agypti Chalipha, Michaeli 
norum imperatori reconciliatus y 50000 Chriftianorum,, 
iEgypto cuftodiebantur y libertate donavit, poteftatemqu 
Romanorum imperatori reftituendi templum refurre&ionis 
folyriiitanunu Mifit igitur imperator principum Romanorun 
cum magna argenti & auri fumma ad templum r uti ant* 
renovandunu . Hocanno mortuus eft venerandus do&or A 
Hofcain y filius Sina* Hic talentum Ariftotelicum, quod j 
rat non quinque tantum* fed plus qumquaginta talentis 
Pater eius ex urbe Balc oriundus in urbem Bocharam 11 
ibique domicilii fedem fixit* Puerum quinquennem pr*< 
l>us erudiendum tradidit» qui decem annos natus librttm fid 
bicse, grammaticam & Arabum rhetoricam didicit & ad 
yenditorem quendam itare coepit, ut ab co numerorum Ind 
computationem difcerefc Poftea Bocharam cum philofoph 
thali veniftet, librum logicum legere cocpit & cum ven 
definitionem gentrir % efle nempe gmus id , quod de pluribus 
idiverfis in eo> quod eft (240), pradicetur* dixit magifti 
*n igitur genus de fingulis fpeciebus in eo y qnod eft, praed 
P* aja* IUo affirmante puer (241 ) refpondit: ergo fi quisJ ex me 
quid fit homo verus> refpondeamne: animal? Ita eft, r< 
doftor y fed negavit puer dixitque : non aflentior neque ej 
iudicandi imperitus fum* ut fi me quis de aliqua re T qua Digitized by Google 


■ m l m \ ' mmmm DYNASTIA X, ' 237 eft, interroget, ego tantum refpondeam ammal y quia 
jm dimidia pars eft. Ab hoc tcnipore, reli&o dottore, 
epta (logica) legit & intellcxit. Sedecim annos natus 
li arte adeo excelluit, ut multi mcdici knes eum adirent 
ripta Iegerent. Vifltare quoque argrotoS coepitet in praxi 
Annos oftodecim natus librum illum clarum, qui Ca- 
llatur, fcripfit. Deinde librum magnum de fanitate fe- 
quatuor Philofophorum dodtrinas compofuit, cuius libri 
c theologica viginti dierum fpatio abfolvit* Librorum, 
fcripti funt, & leguntur, 92 funt quos maximam partcm, 
a cum eflet, feripfit. Eorum unum admirabilem de in- 
>us & prognofticis r ego imbecillus ex arabieo in fyri- 
lvertL Captus autem eft,. quum praefe&us, quem cu- 

► alio praefe&o , eiusinimico, vidus eflet. Arcem in- 
\ qua includeretur, Ingreflus meus, inquit, non dubius 
?greflus omnino dubius. Poftquam quadraginta dies ibi 
y praefe&us eius vi arcem ccpit eumque eduxit. Fraete- 

> inclu&s eft. Et quanquam magna erat in hoc vene- 
)&ore do&rinae praeftantia, Veneris tamen cnpiditas 
it & vires eius dcbilitavit totamque corporis naturam 
Sub vitae finem colica laboravit, qua propter uno die octo pag. 
fibi iniecit. Scrvns, qnem fcminis petrofelini (242) 
pro duobus danckis cmitur, clyfmati indere iuftit, eius- 

fex dirhemisimmifcuitT- quo fa&o ulcus in inteftinis err- 
ilepfia ctiam eorreptus eft> qui morbus colicae adbaerere 
€rum cum nuthridaticum fibi pracparare iutfi(Tet y fervus 
5 opii immifcuit. Aliquoties eo fumto^ naturalis calor 

Gg 3 cxftin- Digitized ibyGoogle 238 BAR-HEBRiEI CHRONICON ,3 exftindtus eft. Ab ed tempore mcdicinam corpori nullam 
adhibuit, dixitque: re&or, quimeiim corpus hucusque r 
ribus deficit., debilitatus eft & gubernare ulterius non pote 
ftatu poftquam paueos dies fuerat, mortuus & in urbe H; 
fepultus eft annos 56 natus. Anno Arabum 409 Guzsei 
meniam irruperunt & magnam ibi caedem Curdaeorum & 1 
fecerunt, magna quoquac praeda abada. Inde ad ui-bem R01 
profe&i regionem populati funt & multos Curdaeorum, 
monte defcendentes invadebant, interfecerunt. Emira I 
thab, qui Syriae & Armeniae praefe&us erat, cum videret, 
bus hoftibus, Romanis & Turcis parem non efle, pace 
Romanis oompofuit ita, ut Edefla Romanorum maneret, f 
rum imperio multum floruit. Eo anno Guzaei Maragam 
Adorbiganae ceperunt tcaiplumque eius magnumincenderu 
tis incolis & occifis & abdu&is. Poftea Curdaeorum mont 
fcribus Guzaeas fuperavit & ex Adorbigana expulit, quo 6 
in Chorafanam redierunt. In urbe Tufa , quam ceperant 
derunt 100000 hominum & praeterea in viis & vicis C243J 
Captivorum 150000 abduxerunt. Praefe&um Chorafanae, 
fchai , contra eos cum 30000 equitum egreflum, fuperaru 
. a ^4* urbem Nifabur compulerunt, a cuius direptione Togril B 
pterea, quod Arabum ieiunium adeflet, eos cohibuit. 
etiam Chalipha Kaiem legatum, qui eos reprehenderet, 
cum Arabes eflent, talia adverfus fidei fuac focios patravent 
ieiunium tamen direptionem Nifaburse meditabantur , q 
rem Togril Beg fratri fuo Gagri Bego dixit: non conveni 
iiterae Soltani, qui multo maior eft, hoc eft, Chaliphae, 
Digitized by g DYNASTIA X. 239 lo tamen nihilo minus in fententia fua pei*feverante , To- 
, arrepto cultro, Interficio me, inquit, fi hoc facias, 
>rbis motus ille a conatu deftitit, ab urbis incolis tamen 
uzarum tribntum exegit. Chaliphx Togril Beg refpondit 
ris fuit pofuit: a fei-vo & cliente tuo Togril Bego Michae- 

Kazil etiam, affinis eorum, hoc eft, fororis eorum ma- 
i fcripfit et in literis haec verba pofuit: A fervo & mini- 
Kazilo Hahaji filio. Gagvi Bcg autem nihil fcripfit 
cg Nifabtiram ingreflus fuper folio Soltani Mafudi confe- 
gri Beg autem in-urbe Sarchafa domicilium fixit} Kazil 
lai. Anno 430 Arabum Bagdadi nix dccidit, fpithamam 
per plures dies in plateis iaeuit. Poftea menfe decembri 

frigus fuit, quocl aquas fex dicbus congelavit. Hoc 
Itanus Maiud contra&o magno ex Perfia interiore et In~ 
iore exereitu Guzaeos adortus eft & iuxta Marvavadum vi- 
:fa funt ex illis 3000 virorum,reIiqni cum principibus fuis 
lego & Gagri Bcgo in defertum ficcum aufugerunt. Duo 
s Soltanus Mafud in Chorafana remanfit poftea autem im- 
gioni prsefidio in urbem Gazanam Chovarazmiae revertit. 
:o Guzaei anno Arabum 432 redeuntes cum neminem in- 
t, qui ipforum viribus refiftere poflefc, in ea & Adorbi- 
rum regnare coeperunt Hoc anno Romanos Syriam in- Pag.235. 
\nufchthechin iuxta Halebum adortus vicit, tilium patrui 
sris cepit & eunuchum quendam magnum interfecit Hoc 
Itanus Mafud tempore hicmis, more fuo, propter frigo- 
mentiam in Chovarazmia, in Indiam fe eontulit una cum 

&-omnibus fuis, fratre etiam eaeco, Mohainraede, cui 

Solta- 


Digitized by Google 04o BAR-HEBRiEI CHROKICON Soltanus Mafud duos oculos excaecaverat. Et cum ht iuxta 
Halamum eflhfediflent , Anufchthechinus eunuchus cum 3 
yis Mafudum (244) oppreflSt & vindumad fratrem caccui 
regem fibi deftinaverant, adduxit. Tum hic illi : non fac 
quod tu mihi fecifti, imo elege tibi locum , in quem mi 
illuc tecum abduc, quemcunque tuorum volueris. Rbgs 
ut in oppidum Chafa mitteretur, quo cum multo honoi 
$bduftus eft. Poftea magnates, confilio habito, necefli 
iusdam prartextu, cum a Mohammede annulum fignatoriu 
traffeot, miferunt homines, qui ilium ad oppidi prcfell 
ferxent. Sed vix hic aperuerat urbem , cum hi ingrefli I 
trucidarunt. Maududus, Mafudi filius, qui in Chovarazi 
tiuncio de patris cafu accepto, quinque millia contraxit, 
cum vigiriti patrui millia vicit,' ipfum patruum cepk & 
Patris occifores funibus per talos traie&is fuper terra 
cxfpirarunt , traxit. Ganzaham reverfus regnum patris 
totum praeter Chorafanam & Adorbiganam, quac Turcorui 

C* 1042. r i fubiedx erant. Anno i353Graecorum, Arabum 433, 
eft fine filiis Michael, Romanorum imperator; quaprop 
eius duae Zai & Theodora regnum tres menfes adminifti 
Poftea magnates, deliberationfc habita», tres regno apto 

Pag.236» elegerunt eorumque nomina fchedis chartaceis infcripta 
ceraceis (245) indideruot , ex quibus puerulus unam extrj 
ratione Jiomen Monomachi exiit. Huic poftquam The< 
filiam imperatoris Michaelis, in matrimonium dederant, 
impofito Conftantini, imperatorem conftituerunt. Haa 
dora forori fuae Zaiae pro regno novem auri talenta dedit. Digitized by Google D YNASTI A X. 241 

etat animo hic Conftantinus & liberalis admodum, fed pedum do- 
lorg laborabat. Anno Arabum 434 in urbe Thabriz vehemens 
terrae motus arcem, murum, multas aulas & balinea multa evertit. 
Ad 50 hominum millia fub ruinis perierunt > urbis tamen dominus, 
qui extra eam in hortis erat, fervatus eft. Sacco indutus fuper 
cinere propter magnam everfionem fedit. Deinde Guzaeos mt- 
tuens, qui Choyarazmiam etiam expugnaverant, in oppidum quod- 
dam munitum fe contulk. Chorafanac pratfe&us erat Abrahimus 
filius Iufephi, fratris Togril Begi ex matre eius. Hic legatuna 
cum epiftok Bagdadum mifit, in qua ita fcripfit: Schanafchah 
magnus, h.e. rex regum Togril BegSalgukita fuba&a iam Cho- 
rafana & Ch^varazmia in eo eft, ut copias Bagdadum mittat, pro- 
pterea quod qus Maadeni in via Hsgae fecerunt , & quomodo ho- 
mines ad precandum in domo Dei profe&os fpoliarunt & abdu- 
xerunt, audivk. Itaque dateoperam, ut copiis eius cum hono- 
ribus & muneribus occurratis , quo pax fuper tota terra regnet. 
Initio epiftolae fignum arcus & teli pofuerat Hoc anno grando de- 
cidit, unius & duarum litrarum Bagdadenfium pondere, quac plus 
quam triginta vicos in agro Bagdadenfi evaftavit. Anno Graeco- 
rum 1354 rebellavit quidam Romanus, Menachus, cui circiter C. 1045. 
viginti hominum millia adhatferunt Sed Conftantinus im£erator, P. 237. 
miflb Chriftophoro eunucho cum 4000 hominum, ^cum vicit atqu^ 
occidit. Caput eius arundini affixit. Ex rebellis autem exercitu 
ducentos aftnis vin<ftos impofuit, facie eorum ad caudas afinorum 
converfa & inter fingulorum oculos quaternos occiforum tefticulos 
cum pulmonum fiftula & hepate fufpendit Precones anteibant & 
in plateis regix urbis proclamabaht : Haec eft iufta poena omniuni, 

Hh qui Digitized by Google 242 B A R - H E fi R JE I C H R N I C N. 

qui contra regem rebcilant. Poftquam hoc modo ludibrio 
rat, mifericordia motus eos non oocidit, imo dimifit illisqu 
di cedite, quocunque vultis. Militibus autem fuis imperai 
nera diftribuit, aliis 70, aliis 35 denarios pro eorum \ 
Anno Arabum 435 mifit Togril Beg legatum ad Chaliphai 
mum eique dixit : ego # minifter fum capitis regni Arabu 
omnibus Iocis, ubi impero, pro Chalipha publicas preces 
& hominibus quictem iniuriarum, quibus eos dominiante 
ventes , Mahmudus, & Mafudus afHixerant, concefll. Illis 
teriorem non efle manifeftum eft. III i Chalipharum erar 
tandem imperio potiti. Ego ingenuui ex regia Hunnorun 
ortus fum , & ii y nulla harum rerum ratione habita, tant 
honoror, quantum hi honorantur, meam cenfeo obedier 

• fubiettionem multo pluris quam horum aeftimandam e(Tc. 
Beg, uti fama eft, in alto folio fedebat. Poft eum fcuta ( 

• feaftas, ante eum arcus nervo bene inftruftus. In n>anu e 
fagittse, quibus ludcbat. Albis erat veftibus ex goflypio fa 
dutus. Quovis die fecundo. & quinto iciunabat. Quinque 
tioncs (quotidianas) nunquam intcrmittcbat. De prudent 
fummus iudex Bagdadenfis ita narrat: Ego cum aliquando 
ad eu?n miftus effem, literas clam Bagdadum fcripfi, qi 
tantum dc eius.tyrannide & crudclitate exponebant, fed hoc 

Pag. 238* cum ad oftentationem tantum, non vero Dei metu precari 
que probrofa habebant. Literas domejlicorum meorun 
dedcram* fed homo amiferat, quae inventae illi exhibitae fun 
men quamquam omnia in eo fcripta legerat, non alio e: 
vultu erat, & ne honorem quidcm meum imminuit. Neq Digitized by Gopgle 9*^- DYNASTIA X. »43 

animadverti , doncc in via amicus quidam meus , homo do&us, 
mihi indicaret, & idem bsc, qui me deducebat, diccret, fe eas 
annihilafTe. Quotidie copiae eius turmatim ad illum falutandum 
accedentes (tur ma erat duorum millium) e longinquoequisdefcen- 
debant & poftquftm terram ofculati erant , ere&i aliquamdiu fta^ 
bant; deinde, figno ab aliquo (eius miniftro) accepto, placuiffe 
eorum falutationem terram iterum ofculati, equos confcenderunt 
& abierunt. Hanc titrmam alia fequebatur, fed nemo ad iilum 
accedebat aut cura eo colloquebatur. In quamcunque autem re- 
gionem eius copiac ingrediebantur, eam depopulabantur & vafta- 
bant hominibus occiGs. Propter multitudinem diutius quam unam 
hebdomadem eos non ferebat ulla regio. Neceflitate in aliam 
abire ad commeatus fibi fuisque equis parandum (246) cogeban- 
tur* Hoc modo exercitus Togril Begi regionem urbium Nifibis, 
Miphra&t, Schigarx, Haburae & Amidae evaftarunt. Cum dux 
eius Ziracus interfe&us effet, Mo2alam venerunt & a Mozalae prae- 
fe&o, Motamadoddaula, 50000 denariorum, ut urbe relifta abirent, 
poftularunt. Spreti ab eo vi urbemexpugnarunt, quo fa&o Mo- 
tamadoddaula per portam fubterraneam , qux ad fluvium Tigri- 
/dem fercbat, evafit. Guzaci urbem ingrefli ex eius aula magnam 
argenti vim cum 200000 denariorum abftulerunt , & uxores quo- 
.que eius feptendecim Arabicas & Curdatas cum multis ancillis in* 
*er fe diviferunt. Urbem ipfam diripuerunt, praeter regionem 
Schacharafvi, pro cuius domibus earum poffeffores 10000 dcnarid^ 
xum dederunt* Etiam praefe&i uxores a parentibus earum redemtae p # 2 qa. 
ftrat, Praefe&o in urbe relifto Guzad Daladam obfederunt fed capere 
nonpotuerunt» Faucis dicbqs, poftGuzaeus quidam puerpmMoza- 
v Hh a • lanum, Digitized by Google 244 BAR-HEBRiEI CHRONICON. lanum, quocum rixatus erat, lancea percuflfit Pueri mater, qua 
tentiofa eflet & loquax femina,faeie fanguine confperfa, per urbi 
teas difcurrit exclamans: filium meum filiamque Guzaa intei 
runt i quibus verbisArabes usque eo concitavit, utGuzaeosoccicb 
Quod cum ii audiiflent, qui Baladje erant, reverfi Mozalam f 
puerorumque 2000 occiderunt. Casdes & rapina duodecim di 
ravit. Quemcunque prehenderant, ei dicebant: redimete; 
pavfto omne argentum, & in aperto pofitum & occultatunr 
Mozala abftulerunt. Pace tandem compofita agricolas in 
fuosreduxerunt & agricolationi darc opcram iuflerunt. Paul 
Motamad rccuperatis viribus & contradis Maadenis, Guzac 
cit & eorum multos occidit. Reliqui in Adorbiganam aufug< 

C 1044. £° anno, qui Grxcorum 1355 eft, menfe O&obri mortuus eft 
pharagus monachus folers (347) Neftorianus, vir doftus & pl 
phus, qui duo teftamenta & fcripta quoque Ariftotelis arabio 
tit. Copiofe etiam Catholicos ratione fidei ipforum incii 
quod nempe falfis do&rinis adhaererent, & quae fuerunt huii 
ncris alia. Syriacx tamen lingux eum minus eenfeo peritum 
Errata enim multis interpretationum cius locis inveni, e c 
unum Cufficiat. In verbis Iobi (0AA0 otZjJ) primae vocis 
^ CChct) cum Sckopho, litera oZ (Tau) cum Kufchoi nol 
fignificatio autem a ];q m & eo quidem fenfu, quetn \+\Z hab 
tenda eft. llle autem otZ^I intellexit, quafi **, (Chet) cu 
tocho, oZ (Tau) cum Ruchoch notata eflet, & a ]l^Z (finis) 
vavit. Hoc anno magnus Sclavorum i. e. Ruflbrum exercit 

fflg.a^o. gj am ur ^ em terra marique oppugnavit, fed opem tulit Dei 
manis, qui naves eorum igne iniefto tombuflerunt. Multi 


Digitized by Google 


mmmmmm ... DYNASTIA X. 243 i fluctibus perierunt. Eorum autem, qui terra venerant, 
lxerunt, quibus dextras amputaverunt. Magna erat haec 
im viftoria. Hoc tempore numero peregrinorum Arme- 
rabum & Iudaeorum in urbe regia valde auclo,magnus adver- 
itoremConftantinum tumultus excitatus eft. Confluxit enim 
ultitudo ad portam palatii, clamans: Hic Conftantinus 
inas noftras trucidavit, quam caufam praetendebant , ut 
& principum virorum aulas iufte diripere viderentur. 

magnatum concilio imperator Conftantinus Theodoram 
| regalibus veftibus ornatas, produxit, quac res tumultu- 
ftum fedavit. Poftea , cum imperator , quae huius tu- 
mfa fuiffet , paullo diligentius inquireret, indicaverunt, 
s eum hoc confilio excitaviffe, ut urbem diripere poffent. 
:aufamimperatoredixit: ut quicunque inde a triginta an- 
i jngrcftl effent, eam reliquerent; qui autem remane- 

oculoserutum iri. Propterea exierunt circiter iooooo 
;. Anno Arabum 436 mifit Chalipha Kaiem ad Togril Be- 
tum, cui hacc quatuor in mandatis dederat: primum di- 
mira fidelium, o Emira Togril Beg Muhamed; fufficiunt 
,nes, quas cepifti, itaque noli reliquas regiones Arabi- 
iminorum invadere aut damnum illis inferre i fecundum 

te mihi fubiicias & iure iurando affirmes , te , fi iuffis 
ftas, paffumm, ut uxores tuae legitimae a te feparentur, 
liberentur & facultatum tuarumpars auferatur; tertium, ut 
exerccas & ncque ipfe iniuria quemquam afficias, neque 
em civibus (248) praeficiasj qnartum, ut quotannis tri- 
rum regionum, quas cepifti, more eorum, qui ante te 

Hh 3 fue- 
oogle *4* BAR-;HEBR£'I CHRONICON . * . ' fuerunt,- niihi tnittas. . Hacc fi tu feceris, a nobis honorabei 
ftbus &fplendidis nonunibus, quae efficient, utregnum tui 
ftum putetur tuque non amplius tyrannus fis. Togril Beg, 

P* 241* tionfe audita, refpondit & ad primum quidem haec: eopii 
multx funt ideoque hx regiones illis non fufficiunt. Kefj 
kgatus: quia evaftafti. Totum terrarum orbem fi caperes 
iufficeret tibi tuisque hominibus, fi vaftare veHesj ad fecui 
huius generis iuramenta do&i forte noverint , ego autem q 
do tam cautus effe^potero , ut nihii delinquam & forte in re 
deterior eft, quam mores mei? Kefpondit legatu?: fi ex 
obedientiam oftendas & iuftitiam exerceas , ' non peccabis 
fertium: quantum in viribus meis fitum eft, tantum iuftus e 
debo. Si quis autem famelicorum eorum, qui mecum fu 
iufte agit, quid hoc ad me? Ad quartum: Quod ad tributui 
net j quod Chalipha poftulat, indica, quantum pofcat. 
s folvendo par fum , dare non recufabo. Si rem accurate c 
ramus, dicendum eft, eum horum omnium nihil promififfe. 

C ioa* Craecorum 1356 urbs Arzangana aquis merfa eft prarter au 
liorum Cyriaci, gente Syrorum, quac, quia lacus eam ar 
iervata eft. Erant autem hi homines mifericordes & erga 
homines benigtti. Anno 438 Guzari urbem Huloanam ce 
atque incenderunt, Homines tamdiu excruciarunt, done< 
quid abfconderant, illis dediffent. Ipfis praefentibus uxor 
prarunt Sc virgines vitiarunt, Hoc anno Neftorianorum 
polita Samarcandae literas Catholicp roifit , qux in Chalipl 
etiam le&x funt, populum quendam^ locuftis multitudine fi 
aperuiffe montem Tachtnchutanum, quem antiquorum ten Digitized by Google ' I I. ■ I " H P I ■ oyr N A S T I A X- •247 b Alexandro occlufum e(Te tradat, & nsquc ad Chafchga- 
enifle, feptem illis reges praeefle, quorum unumquem- 
igenta equitum millia ducerej nonien maximi regis efle 
i. e. Dei iuflu dominum $ nigros, uti Indos, neque ta- p a * 2 - 2 
ire neque capillos peftcre, imo eos coniungere, uti (249) 
lis locum fcuti implerej mire eos arcu iaculari, cibos 
& viles edere, mifericordes & iuftos efle, equos carni- 
Literis le&is magnatum Arabum unus dixit : hoc unum 
poteft, ut equus carne "vefcatur. Refpondit alius: uoli 
ego enim ipfe meis oculis vidi, equum carnibus & pifci- 
s vcfcenteni. Ego vero dico : veri fimile efle, eos car- 
catas ct contufas equis pi*aebuifle vefcendas. Ibi enim 
ae funt, graminis pavum. Anno 439 homo quidam Re- 

nomine Azpharus de fe ipfo dixit, fcriptum effe in Co- 
>rc, ut ipfe Arabum fidem nobiiitet. Quum bis Iatro- 
e in agrum romanum irrupiflct & magnam inde praedam 

Romanorum imperator ad filium Alervani, praefe&um, 
mifit, huius argumehti : Pax nobis tecum eft. Si hic 
s eft eorum, qui tibi fubiecti funt, aequum eft, ut tu 
ibcas* fin minns, nos quid faciamus, bene novimus. 
t igitur filius MervaniMaadenos Emiras eisque hxcdixh: 
hic Azpharus Romanos adverfus nos} fi (aperte contra 
imus, neque nobis neque vobis quies erit: eamque db 
illiditate ad eum capiendum vobis utendum erit. Ab hoc 
adierunt eum Maadeni aliqui eiusque ftudium, quo no- 
Vrabum fidcm conaretur, valde laudaverunt. Cum is 
javifus una cum. illis equitaret, hi equos fuos ftimularunt, 

ut Digitized by le ^48 BAR-HEBRiEI CHR^NICON 
ut, quantum ccleritate poflent, oftenderent, donec ab ur 
eum abduxerant. Ibi manus illi intulerunt captumque s 
Mervani abduxerunt, qui catenis vin&um inclufit. Sic 
Romanis confirmata eft. Hoc anno graves morbi & lue: 
in toto climate quarto tara multos homines abfumferunt, ut 
Linupariuna zuzaBagdadi & veruculum funibus praefigend 
a 2* a 43' ^uobus a ibi s (argenteis) venderetur. Triticum autem& 
Bagdadinihilifaciebant. Mozalae autem morbi luem fame 
eft propter locuftam. Tritici corus fexaginta denariis 
C 1050. eft. Anno Arabum 442 , Graecorum 1361, Soltanus Tc 
legatum adfiliumMervani, Armeniaedominum, uteum fib 
ret, mifit. Legatum ille cum gaudio excepit & (dom 
mifit 3° ftragula fplendida, 500 denarios, tentoria & de 
los onuftos , equum arabicum & magnatem quendam R< 
quem Romanis, quamvis pro eo redimendo 30000 dei 
obtuliflent, non vendiderat, addiditque haec verba* Prae 
nullum mihi munus eft, quod Soltano Togril Bego c 
Hisce acceptis donis valde filio Mervani conciliatus ef 
Beg. Poftea Romanorum imperator Conftantinus ita fili< 
ni fcripfit: rogo te, ut ad hunc patricium liberandum 
tuam interponas. Novi enim , Togril Begum magnanh 
neque, fi meo nomine ab eo pctas, detre&aturum e(l 
imperatoris Romanorum verba cum BarMervan Togril Begc 
fet , magnanimum hic fe praebuit & patricium , neque r 
jiis neque permutationis mentione fa&a, mifit. Hanc o 
Romanorum imperator magnum Arabum templum in u 
sreftituit, candelabra in illo fufpendit, precatores Arabe Digitized by Google DTNASTIA X. 2 4 9 

conft ; tuit & fakria illis aflignavit Togril Bego autem iooo ftra- 
guh ferica mifit 8c 500 varii generis dia , 500 equos , 300 afmos 
jfcgyptiacos, 1000 capras albas, nigris oculis & cornibus, magni- 
tudine afinos pacne aequantes. Hoc anno cum urbis Izphahani 
incolae a Togril Bego novem menfium obfidione valde premeren. 
tur, fuppiicibus adierunt precibus Chalipham, ut pro fe apud Pag.a^). 
Togril Begum intercederet A Chalipha iam diu Togril Beg pe. 
tierat, ut ndminibus regum propriis fe appellaret, fed femper 
iUe negaverat. Nunc autem huic gratificatus in epiftola fua eum 
regem legitimum , confugium Moslemiorum, tocnoddinum, Sol- 
tanum Togril Begum, nominavit & pro fcphahanis preces addidit 
Literas per legatum mifit Togril Beg, qui nihil alhid quam hoc 
ipfum exfpe&aftet, non tantum, quod petiit, conceffit, fed pro 
hisce etiam aoooo denariorum in arrarium Katemi Chaliphs , 8c 
s$kx> denariorum regni adminiftris mifit Ab hoc tempore Solta- 
nus Togril Beg figuram arcus in fumma Diplomatum parte impref- 
fifc> intas autem hacc nomina pofuit Talis fignatura Togra 8c cui 
ita fignandi officium demandatum erat, is Tograi appellabatur. 
Anno Arabum 449 venit a Conftantino Romanorum imperatore ad 
ChaliphamBagdadenfemKaiemum legatus epiftolam apportans Ro- 
manorum lingua fcriptam cum interpretationeinterlineari arabica 
literis aureis fuper charta purpurea ( cuius infcriptio hacc erat : ) 
Conftantinus, fidelium imperator, potentiffimus , celfiitimus per 
Meffiam , Deum , Auguftus folus in imperio Romanoriim, Mono- 
ipachus, amico fuo dilectiifimo, honoratiffimo Abugaafaro Kaie- 
mo, principi Mosiemiorum, Emirac fidelium, 8c quae reliqua 
erant verba amoris plena. Anno Arabum 446 cum omnes Perfi* 

Ii regio- Digitized by Google 250 BAR-HEBRiEI CHR0NIC0N 
regiones Soltani Rocnoddini Togril Begi imperio parerent, 
ad Romanorum regiones converfa, arcem Manazager^mm agg 
eft, quam tamen, quamvis diu oppugnaviflet, capere no 
tuit. Agrum igitur depraedatus ad populandam Arzani a 
regionem, quia adhuc Romanorum erat, difceffit. Ad hib( 
dum in Adorbiganam reverfus eft fuo tamen tempore in fin 

C. 1054. manorum rediturus. Anno 1365 menfe Ianuario mortu 
Conftantinus Romanorum imperator, maritus Theodorae r< 
quae annum unum regnum adminiftravit & cum Chalipha, ad 
Bagdadum legatum miferat, pacem tributum promittendo con 
vit. Eodem annoTJoltanus Rocnoddin Togril Beg legatum a 
lipham mifit eique hoc nunciandum curavit : defidcrio ego 
declarandae meae reverentiae , qua prophetam colo, & impc 
ab eo falutem* itaque ego proficifcar, adorabo, & Mecc 
cabor * precatorum vias tutas prxftabo & Maadenorum latr 
finem faciam. Inde proficifcar ad bellum rebellantibus S 
vagis iEgyptiis inferendum, fi Deus voluerit. Chalipha, 
quam invitus, tamen coa&us literis collaudavit eius ihidiur 
que ardorem pugnandi pro fide magis inflammavit & adt 
ctiam, ne Bagdadum venire cundaretur. Dailamitarum 
& Turcorum , qui Bagdadi erant , exercitus , magno tumu 

P. 245. c itet°> clamarunt, fieri non poflfe, ut Guzaei Bagdadum ve< 
& fi venitent, fe ad caedem eorum paratos efle. Cum nili 
ficeret eorum refiftentia, paucis diebus poft Guzaeorum cc 
fines agri Bagdadenfis acceflerunt. Obviam Soltano iverui] 
mus regni praefes , iudex maximus aliique nobiles Bagdaden 
cumeoloco, quo tentorium fixerat, conveniflent, multa 


Digitized by Google 
^_ Y N A S T I A X- 251 tnine cum eo collocuti rogaverunt eum, ne copiis fuis cor- 
idi agri Bagdadenfis poteftatem daret, quippe in qua Ara- 
ironus & fidei lex inveniantur. Soltanus benigne eorum 
ndivit & confilii eorum fe memorem fore promifit. Cum 
iccefliflet & ad portani, quae minifterialis vocatuy, tento- 
et T Dailamitae & Turci & nonnulli ex plebe Bagdadenfl 
antes adverfus Guzaeos, qui in urbem ad alimenta coemen- 
uis foenum & ftramen parandum introiiflent, gladios ftrin- 

Irritati hoc modo Guzatorum Emirze Bagdadum inve<fti 
multos Dailamitarum, Turcorum & plebeiorum occiderunt. 
«rum captos ad Soltanum adduxerunt, qui eos vinftos in 
5 inclufit. Poftea Soltanus, miflb ad Chalipham oratore, 
Jtu a Bagdadenfibus excitato conqueftus eft & indicavk, Pag.345. 
cifos Dailamitarum , qui corpus eius cuftodirent, aliquos 
s efle , non autem alios. Addidit etiam : nifi te honora- 
3agdadum totum gladii acie perimerem. Hisce verbis 
\s Chalipha, poftquam timor animum reliquerat, munera 
luchis & magnatibus fuis ad Soltanum niifit, fed vix hi 
ius appropinquaverant, cum Soltani iuffu omnes vincti & 
]ue apportaverant, direpta funt. Poftero die Guzaei Bag- 
ingrefli multos Maadenorum deprehenfos in Tigride mer- 

Multi ex domibus fuis in regionem palatii Chaliphae con- 
t, quorum domos Guzaei occuparunt. Chalipha epiftolam 
tnum mifit, 111 qua ita fcripferat : Hoc equidem non ex- 
jram, imo adventu tuo multo maiorem meam futuram effe 
, fidem multo magis tuo acceflu nobilitatum iri. Sed nunc 
ia patior eamque ob caufam in Deo fiduciam meam pono.. 

Ii 2 Solta- 25» BARl-HEBRiEI CHRO N I C N. ' Soltanus refyondrt: Ego imperio "tuo pareo. Quae autem t 
runt, ea fcis fa&a efle culpa eorum malorum Tureorum, 
miniftris tuis funt. Ego innoxius fum. Deinde Soltani iufl 
phanti in decem iftos Turcos, qui noxae huius auftores exftit 
immifli junt, qui eos^pedibus conculcarunt. Deinde Soltan 
tentia fua ufus, nemine confulto, infpe&ores & telonarios < 
tuit. Turci, qui antca Bagdadi Khxc curabant) partim p 
erant, partim olerum venditores, alii balineorum calefa* 
Agrum Guzari viribus nunc praevalentes vaftarunt; quam o 
agricolatio ceflavit & bos arator Viginti zuzis , afinus decem 
venditus eft. Cuderunt etiam zuzas & denaries Soltani n 
infignitos. Addidit autem Soltanus Chaliphae fumtibus, qi 
tea, cumDailamitx &Turci fervi rebus praeeflent, dati erant, 
Paff.2^7. denariorum & 500 coros tritici j iuravit etiam: nifi tantx n 
copiac eflent, Arabifmi auxilium, quidquid hi Turci abftul 
id ego Chaliphae reftituerem. Haec verba Chaliphae animu 
crearunt efFeceruntque, ut affinitate cum illis coniungi cu 
tjuam ob rem illi Arfalanam Chaun, Salgukiticac ftirpis, 
Gagri Begi, fratris Soltani Togril Begi in matrimonium ded 
Exftruxit fibi Soltanus magnam aulam iwxta palatium Cha 
Chalipha autem aureum illi folium, pretiofis Iapidibus diftin 
«lifiti quod poftquam in ea fixum erat, confedit in illo Sol 
& magnates ad eum falutandum introierunt. Anno Arabu 
gravis morbus & fames magna Bagdadenfesaffligebant. Ui 
nario Romanus vendebatur. Bemedia autem non invenieb 
Mufcz ultra modum audtac acrem corrumpebant. PIus quai 
tia pars populi periit , id quod etiam in Syria & jEgypto & Digitized by Google D Y N A S T I A X- 253 i Perfa fadum eft. In urbe Bochara i8cco lcftorum, in 
nortui iacebant, uno die elata funt. Mortuorum, quibre- 
areCasi) trium nempe menfium fpatio exfpiraverant, 

erar t. Samarcandae duobus menfibus 236000 hominum p aff 2 ^* 
bnt. A mundo condito tantam peftem dicunt non fuiflfe. 
•abum449 Maadcni cum Guzads iuxtaMozalamdimicarunt, 
lio Gu22ei vidi 1200 homines amiferunt. Dux eorum 
ifebcum iis, qui ex pugna cvaferunt, in montem Ifchigar 

.Obieccrunt autem urbisSchigarae incohe portae fores eos- 
erunt. Quod cum Soltanus audiiflet, ira incenfus Mozalara 

voluit. Obftitit autem Chalipha eique dixit: Non expe- 
unic profed:us fueris, imo contine te, donec copiae tu£ 
ie cortgregatae erunt. Soltanushis verbis magis incenfus, 
inquit, intelligo vos erga me non fmcero e(Te animo. 
nfilii m veftrum hoc crat: tu ipfe noli co proficifci, imo 
piss tuas. Nunc cum hse cccidcrunt, idem mihi fua- 
taqu Soltanus cxiit 3 tredecim menfes Bagdadi commo- 
Chalipham poftea non vidit. Tcntoria iuflu eius extra 
fixa funt. Cum copiae, qux in vicinia tendebant, con- 
fent, vaftatis lateris orientalis Bagdadi aulis & trabibus 
>, quibus in turribus exftruendis uterentur, Tagritum 
► eft & ab huius urbis incolis auxilia petiit, qui illi re- 
nt: Nos Maadcnis fubiefti fumus & nifi iuflu Bafafiri, 
rxfedi, dare nihil polTumus. Indignatus Soltanus gla- 
rerfus eos ftrinxit multasque mulieres multosque Iiberos 

pac< m tamen reddidit y cum eius imperio fe fubiicerent. 
1- Vazikum venit, cuius incolac auxilium dederunt. Mo- 1 

li 3 zalam 

Digitized by Google ™f ' ^54 BAR-HEBR£1 chronicon. zalam inde profe&us Bafafirum iam abiiffe & omnesMozalae < 
etiam aufugiffe didicit. Paucos dies in pajatio moratus Ba 
perrexit. Poftulaverat ducis exercitus Hazarafabus a Soltan 
Balada diriperetur, fed refpondit Soltanus: vides, aerariui 
ftrum vacuefaftum effe. Efuriunt homines, qui mecum i 
xios urgent* quapropter ni(i in direptione auxilium non eft. 
tamen & urbis incolas hac no&e emitte cum omnibus rebus 
ex domibus fuis auferre poterunt. Quo fafto Guzari in i 
ingreiti funt eamque diripuerunt. Homines, urbis incolas, 
rum practer mulieres & liberos iooooerant, cuftodibus ad 
via dcfendendos datis, Hazarafabus Mozalam mifit. Pri 
Maadeni , excepto Bafafiro, qui in Syriam profugerat & JE% 
rum fidei fe commiferat, cum vidiffent, Guzaeis fe viribus ii 
P. 249. *e$ effe, pacem per legatos petieruntj quos ille admiffos b< 
habuit & fplendidis veftibus ornavit. Inde in Armeniam 
gionem Bar Mervani ducere exercitum voluit, fed prii 
Maadeni hoc modo eum orare coepeimnt: Stulte ille egit, 1 
ftulte egimusi fupplicamus igitur tibi, ut quemadmodum 
ignofcebas, illi quoque ignofcas. Refpondit Soltanus: vo: 
ftum veftrum faffi eftis & cam ob caufam vobis condonavi. 
fi fuam ftultitiam confeffus fuerit, etiam condonabitur. Cui 
zartam Cardoam veniffet, eius incoiae fe eius imperio fubiei 
& multum auri attulerunt, quapropter non fpoliati funt. 
Neftorianorum monafterio Achnuil , in quo illo tempore 40 
nachierant, 120 monachi a viginti equitibus Guzaeis, qui i: 
rant, interfe<fti funt } reliqui fe fex auri & argenti menfuris 
merunt. Bar Mervan legatos ad Soltanum mifit & niagnan 


Diqitized by Gooole trr DYNASTIA X. 255 promifit, quapropter, quia ctiam ioooco dcnariorum attu- 
>acem cum eo Soltanus fecit Reverfus Schigararn obfe- 
63, poftquam ceperat, 4000 virorum occidit, ut fanguis . 
1 dquae dudibus flueret. Mngnum etiam templum, quod 
It, iflccndit & omnes illius aulas vaftavit. Cum aer ex 
tti eadaveribus foeteret, difceffit ab ea Soltanus & Telia- 
>fedit. ' Deprecantibus principlbus, ut gladium a Schiga- 
wefcet |' annuit , hac tamen conditionc, ne ullus omnino 
eatfemaneret* Exierunt igitur omnes, qui latebant, & 
fres^difperfi funt; qua ratione urbsab habitatoribus vacua 
ft. -Appofitis etiam cuftodibus cavit, ne Guzad abeuntium 
iifl ulla iniuria afficerent. Haec autem omnia fa&a funt 
a quod Schigarcnfes initio a Maadenis fugatos conviciis 
*arit. Profeftus inde Soltanus Mozalam venit, quam 
x, fuo ex matre fratri, dedit. Hic homo iuftus erat. Ad 
m telonarius, Mozalanus, veniflct & quotidie ex iis, quae 
& vendentes pro vedigali penderent, centum denarios P. 250* 
fet: advocavit principes viros Mozalanos iisque dixit: 
vobis hic telonarius? Refpondcrunt illi: fi nos a fpecu- 
Perfis & exaftoribus Guzaris liberas, placet nobis hic, qui 
fatium eft. Rcfpondit Sifoddaula magnanimus: etiam ab 
libero, nihilque a vobis plus exigo, quam ut frugum 
ique ftatutas partes fuis tcmporibus mihi afferatis. Simul 
jpublicc exclamare iuflit, libere omncs emere & vcndere 
Quo audito omncs homines alta voce diutinam vitam a 
expefierunt. Mozala Soltanus Bagdadum defcendit & cum 
ropinquarct, Chalipha Vezirum, fummum regni principem 

ei Digitized by Google *j6 BAR-HEBRiEI CHRONICON M|', P. asi. ei obviam mifit, qui Soltano non tantum poculum perficum 
aureum lapidibus pretiofis, fardonychibus, fmaragdis & fap 
plenum obtulit fedttiam dixit: Emira fidelium magnopere 
gloria lactatur & ex tua praefentia multum voluptatis capit, 5 
Sohanus autem confeflus eft dixitque : ego huius aulae benefic 
(253) fum, qui permagna bona, quac largiter ex ea ad me \ 
irunt , accepi. Porro nihil mihi deeft amplius , quam ut ] 
dionem niihi honorificam ad prophetam videndum fufcipi 
diutius fane hoc honore carere noa poflum, Refpondit Vc 
Neque eft ulk caufa, quae hoc impediat: propterea quod 
una domus fadi, commifti & confanguinitate coniun&i 
Vezirps de hoc colloquio Chalipham reverfus certiorem fecit 
tanus autem in aulam, quam fibi exftruxerat, ingreflus eft. 
cis diebus poft, cum Soltanus (ad Chalipham) vocatus efle 
equum confcendit & omnes rsgum filii ante eum pedibus 
Cum portae palatii Chaliphae appropinquaflet & femel, equo 
non defcendens, fubftiti(Tet, porta aperta eft & ipfe in 
Tum Chaliphae magnates obviam venerunt velumque fuftul 
ut in aulam interiorem introire poflet. Poftquam denuo al 
velum fuftulerant, Soltanus ingrcflus Chalipham vidit fuper 
quod fuper terram feptem ulnis extabat, fedentem. Capi 
velamine nigro cinftum, ipfe vefte nigra indutus erat. 1 
enim amiciuntur & amiciunt homines (254) fecus ac Ch 
iEgyptii, qui albis amiciuntur et amiciunt. Manu fua fce 
tenebat aureum. Ad duo eius latera duo ftabant Eunuchi i 
Soltanus eum cbnfpexiflet , incurvato ad terram capite ali<j 
eum adoravit. Deinde iufTu Chaliphac in alio throno , qui 
Digitized by Google D Y N A S T I A X. 557 >no humilior erat hominis ftatura, collocatus eft & Cha- 
erpres eum ita allocutus eft : Emira fidelium tuum ftudium 

laudatque tuos tabores. Recreatur praefentia tua & de te 
idety ut, quidquid pracfe&urarum etregionum Deus ipfi 
it, id tibi committat. Quam ob rem cole Deum & in 
tuo iuftitiam exerce (in honorem) Dei, a quo tantis be- 
>rnaris. Surrexit Soltanus & incurvato ad terram capite 
nperio tuo tanquam fervus tuusobfequar &confido, Deum . 
turum, ut voluntatem tuam exfequi poffim. Tum iuflu 
z feptemnigris veftibus, quibus una rat apertura col^- 
induerunt& circa caput velamen nigrum aureum circum- 
it. Velamijji impofuerunt coronam duobus pretiofis • 
». fardonychibus diftin&am. Super unoquoque horum 

quindecim erant margaritarum pretiofiffimarum feries. 

extremis duas armillas aureas circumdederunt. Collare 
ireum Soltanus e collo geftare noluit, quam ob rem*ma- 
atum portavit illud eunuchus ante eum. Cum iterum ad 
e incurvare vellct, non perniifit Chalipha, propter coro- 
tiofam in capite eius. Dedit etiam ei Chalipha tria ve- 
purea aureis literis infcripta, quae lanceis affixa ante eum 
unt. Tradidit quoque ei diploma regiam dignitatem con- 

Praecones Chaliphae iuflu regem eum Orientis & Occiden- 
imarunt. Soltanus abire iuflus petiit, ut Chalipha ma- 
n ei porrigeret, quam apprehenfam non ofculatus tan- 

fed fuper frontem etiam traduxit. Egreflus & uni equo- 
liphae impofitus magnapompa in auhim fuam rediit. An- ^ a S^5^ 
>rum 1369 tampore hiemis 3000 Turcorum Melitenen C. 1058- 

K k vene- 

Digitized by Google 258 BAR-HEBRiE.I CHRONICON. yencrunt , cuius murus inde ab eo tempore, quo Cyria?cu< 
bibus eripuit, apertus erat et tantam ftragem in ea fecerui 
cumuli occiforum paflim iacerent. Reliquos, ut occukatos (t 
ros) indicarent, omnibus modis cruciarunt. Multi inter < 
tus mortui funt. Petri Diaconi hofpes, fcriba & ludima 
captus eft, dum libro defcribendo vacabat, eo ipfo momentc 
verba fcriberet : fauguinem Imrmis y uvam, quam Heradias vindt 
Huic Turci ceram iiquefaftam fuper caput effuderunt & pru 
pclvi fuper peftore pofuerunt. Cum in eo effet, ut exfp 
cpnfpe&o igne, qui pedcs apprchenderat, exclamavit: 01 
lices, quod mundati eftis. Haec fatus animam efflavit. y 
diebus Turci Melitenac nihil aliud egcrunt, quam ut cas 
& diriperent. Urbeincenfa difcefferuut. Ad latus tamerk 1 
Senfenorum hiems gravis eos oppreffit, qua occaftone ufiAi 
montedefcendentes,omnes interfecerunt. Qui eaedi fuperfi 
omi^s in urbem redierunt^ in quibus etiam erat monachu 
phus, qui de hac re tria carmina feripfit. Mar loannes Bar Si 
quatuor etiam carmina de hac Mclitenes excidione fefipfit, 
modum Mar Ephraemi, duo ad modum Mar Bali. Eader 
ptione vaftatum quoque eft monafterium Bar - Gagxi, quo 
quam poftea habitatum eft* Anno Arabum 450 dux Maade 
Bafafirius> aliusque exercitus dux Korifch, magno Arabum 
ferum & Turcorum, qui jEgyptii Chaliphse imperio fuberan 
trafto exercitu, arcem Tellafararaabfederunt} ex qua Guz 
prsefedus Inanagus fugiens Mozalam contulit. Maadeni e 
cuti Mozalam etiam obfederunt, in qua tanta fames orta « 
Guzaci equis mulisque fuis vefcerentur^ aulas vaftarent , & Digitized by Google mmmm^mmm 


DYNASTIAX. 459 dum tigna & lignorum fragmenta incenderent. Mifcriis 
dadum eonfugerunt & Soltanum follicitarunt, ut ipfe ad- Pag* 
aadenos exiret. Bafafirius, certior fadhis, eum Bagdado 
[ozalam peflime diripuit & in defertum difcefllt. Soltanus 

omni exparte vaftatam deprehendit^ refeivit etiam, Abra^ 
nacum, fuum ex matre fratrem, rebellioncm fpc&are. 
pti quoque Chalipha allati nuncii funt. Mctuens igitur, 
dem occuparet & Guzaeorum Turcomanorum copias ad 
iem impelleret, cito in montes profedus eft & Hamdanac 

Contra fratrem in montes Schahanizvarenos manum 
Lmque captum occidit. Bafalirius autem & Korifch, exer- 
es, cum audiiflent, abiifle Soltanum, Bagdadum vene- 
tianc urbem dure tra&arunt. Comprehenfum Chalipham 
n camelo impofitum Haditham miferunt, palatium eius 
mt & Moftanzerum jEgypti Chalipham proclamarunt Bag- 

dominum. Nomine eius denarios & zuzas cufas infig- 
Iudices, legum peritos & le&ores, quos conftituerunt, 
is veftibus induenmt ^gyptiorum more albis. Vezirum 
aulicorum principem, quia Guz^os Bagdadum adduxifle 
ur, in pellem bovinam, recens detradam infuerunt , ita 
ut facies aperta eflet & bovis cornua fuper eius capite ex- 

Sufpenderunt eum uncinis per maxillas immiflis, (255) 
n toto die haec mala pertulit, mortuus eft, confputus antea 
> Bagdadenfis convicia & nialedi&ionem paflus , propterea 
us caufa omnia illa mala acciderunt. Mater Chaliphae Ka- 
loco, ubi abfcondita erat, Bafafirio nunciandum curavit* 
e pereo ideoque te rogo, ut mei miferearjs. Poftquam 

Kk a illam 353- u fi Digrtized by 
a6o BAR-HEBHiEI CHHONICON. illam adduxerant, palatii domurri aliquamilli attribuit, £a 
rum duas, quat et fervirent, dedit & in fingulos dies duo 
Pag. &54* panis litras & quatuor carnis r ponderis Bagdadeafis , affig 
Erat autem hacc femina geriere Armenia. Arfalan Cathun 
Chaliphx uxor, apud Korifchum erat, quam Soitano Togrii 
cum perlegatum edm fibi expctiiflet, magno cum honore 
Hoc anno Emifa David Gagri Beg, frater Soltani Togri 
mortuus eft, reli&is tribus filiis, quorum natu maximus eral 
Arfalan. Per Iegatum Soltanus Koi-ifcho gratias egit, quo 
rem Arfalan Cathun cum honore cuftodiviflfet & remififlE 
adiecit: rogo te, ut Chaliphaeetiam fuum thronum reddas 
admkiiftrator regni fis. Ego Bagdadum non redibo, adtai 
tione regrii Perfici occupatus. Et quia )*ropter Bafafiriutt 
tecum non confentit, non poflfum; opus eft, ut in arce q 
aut in deferto perfonam tuam caram tuosque tutos pratfte 
copix mex, infcientes, tuorum aliquem laedant. Multa 
tibi debcmus & fiomnia, quarnobisfunt, tibi daremus, 
tamen eflent prar eo, qubd tu nobis dedifti eo, quod progente 
ftram (256) drcumfpede nobis refticuifti. Korifch Bafafiri 
Vafati erat , ita fcripfit : Qua, quacfo , de xraufa, & pro qi 
tum certamen ihimus? Pro^gyptio, qui ne fimplici quidea 
ftoianos honoravit pro eo, quod nomen eius omnibus locis 
que ad Bagdadum illuftramus. Imo neceflfe eft , ut cum $ 
nos coniungamus & Chalipham in locum fuum reftituamus. i 
Bafafirius ideoque Korifch aflbratis fuis in defertum abiit. 
Soltanum cum copiis fuis Bagdadi finibus appropinquantem 
Hadithx Chalipham hac tenus apud fe inclufum adduxit, 


Digitized by Google mmmmmmmmmm- DYNASTIA X- a6i magno cutn honore in palatium remifit. Exctfavit fe ■ 
i ita; Propter mortem fratris mei Gagri Begi & res filio- 
s ordinandas & propter fratrem alterum Abrahimum, qui 
fidiatuseft, te adire hucusque non potui. Pluius generis Pag.255. 
busChaliphaeanimumfibi reconciliavifr. Bafafirium, quem 
us emifTae vicerant , fugientem Guzaei afTecuti funt. Ca~ 
;iiTum Soltanus arundini affigi & in porta palatii fufpendi 
Bello adverfus Maadenos finito Soltanus in Chorafanam re- 
t. Anno Arabum 455 uxor Soltani Togril Begi, Cathun, 
aecipue dilexerat, mortua eft. Haec omnes res politicas 
raverat. Petiit deinde per legatum a Chalipha, ut fi- 
in matrimonium. darct, fed recufavit ille, ne filia fua 
a fuis familiis & ipforum fceptro alieno, daretur. Qua 
offenfus Soltauus poft multas reprchenfiones manifcfte 
rftilitatcm oftendere coepit. Chalipha territus, quauiquam 
Rliam fuam ei dedit, hac tamen conditione, ne ex pnla- 
>retur, fed quoticscunque Bagdadum Soltanus venirct, ea 
in palatio elTet. Poft multas difceptationes impetravit, 
eamaulam, quam Soltanus sdificaverat, tranfirc poflet. - 
cum Bagdadum venifiet 100000 denariorum aureorum, 
uzarum & 40000 ftragulorum (257) obtulit & deinde reve- 
phae Kaderi (258) filiam matrimonio fibi copulavit. Quae* 
un cius ingrederetur, Soltanum, dicunt magnates eius 
s more fuo faltafle, in genua procubuiiTe & ftantes deinde 
cantavifte. Etiam illi folium aureum paratum erat. In- 
rhalipha capite ad terram incnrvato eam adoravit, fed 
lit, imo reliquit & exiit. Scpties hoc ita fackbat, & 

Kk ; tamen 


a6a BAR-HEBR£I CHRONICON tamcn ilia, quo ab eo cerneretur, faciem ram retexit., In 
nuptiis magnum erat Soitani gaudium, magna autem Cha 
follieitudo, quippe qui metueret, ne, quando Soltanus Baj 

P. 256. * n Chorafanam pi-ofieifceretur , filiam fuam vi fecum abduce 
conditionem, qua catitum erat r ne ex urbe Bagdadi exiret, 

C1063. neret * Hoc anno, qui erat.Graecorum 1374, Romanorum e 
tus urbem Amidam obfedit. Contra eos exierunt copiae T 
rum & Arabum & cum utrimque multi occifi effent, urbe 1 
abicrunt. Septimo die Septembris huius anni mortuus eft 
nus Togrii Beg in Perfidos urbe Rai , anno aetatis feptuage 
regni tricefimo oftavo, ex quo Bagdadi principatum obtin 1 
SolimanumGagri Begi filium Soltanus poft fe in throno fedei 
luerat, fed frater huius Aleb Arfalan, virfortis, eo depulf< 
gnum rapuit & Bagdadiomnibusque locis Zoiaddin Soltanus pi 
matus eft. Anno Arabuni475 (259) nunciarunt y,enatores Ci 
qui Bagdadi erant: cum nos in defeito venaremur , vidimu: 
toria nigra ex iisquelu&um, fletum & lamentationem audiv 
Appropinquantes vocem audivimu? dicentem: Hodie Beelz 
daemoniorum caput , mortuus eft. In quacunque regione pla 
per tres dies non inftituetur, eam radicitus evertent. Mu 
Bagdadenfes cum hanc abfurdam fabulam audiiflent , ad fej 
exierunt ibique tres dies manferunt, flentes & eiulantes, ti 
fcindentes, capillos evellentes , faciem fuligine ollarutn deni 
tes, quo dacmones placarent, ne amatos fuos enecarent. 
hic rumor peivtotam terram Sinear & omnibus locis, Moz; 
in Armenia, eadem, quac Bagdadi, fiebant. Hoc anno Soi 
Hleb Arfajan urbem Anam, quae Romanorum fuerat, aggreffi Digitized by Google DTNASTIA I 263 

* parte Armentx & cepit magnamqae ibi ftragem fecit. Erat ea 
admodum munita, quia, uti narratur, trcs erus partes Auvius ma~ 
gnus Aras cingebat, & circa quartam profuodus meatus alte effof- ¥*%Jl9t* 
fus erat, per quem mutae quoque aquac e* fiuvio Aras magno inv* 
petu fluebant. Incolar fuper pontibus introibent & exibant» Erant 
in ea 700000 aukrum & mille ecclefiar. Turcis de eius espugna~ 
tione iam defperantibus coelefti nutu turris una eecidit* Strave~ 
runt igitur pontem & intranmt. Ab hoc terapore vocatus eSt 
Soltanus Abulpatach. Hoc anno ab Oftobri usque ad Decembreiw 
Bagdadi magnus folrsarftus fuit, quem gravis morbilues fecuta eft. 
Mina da&yloruin Indicorum quatuor denariis aureis vendita e(L 
Menfe lanuario frigus Tigridem congelavit & multa nix Bag- 
dadi decidit- Anno Arabum 459* Graccorum IJ77, Sokanus & *©<S&. 
Aleb Arfeian in Chovarazmiam profe&ns eft eique filium fuum 
Schakrfchah pnrfeck , ipfe Nifafaram , reverfus eft» Hoc anno 
circiter 300 btrones Armeni ad fiiios Cazrigi Armehi congregati 
fonti atque ex montibus MeKteoertfibus , in quibus lateban* r re- 
giones Gubx & Claudia?, maxime autem ccenobia, diripiebant. In 
Coenobio Sergefi* , in quod irrupcrant , martyrum ofla in terrarw 
proiecerunt & hkrothccam abftulerunt. Ex urbe Sengis, quac 
prope ccrnobium Madik eft r pro noo denariis varii generis res 
abftulerunt pratter boves & afinos & ex cocnobio pro 500 denariis* 
Melitenenfes principes promiferunt, fe illis ex Gubae & Claudi* 
agris Metatum daturos cffe , & ab rege quoque literas figillo coiv 
fcrmatas impetraverunt t quatuor iilis datum irivicos, ne latro- 
cirtarentur. IUi autcm, quae magna erat eorum malitia, non . 
cefEaverunt,, imo fecum cogitarunt, qiiomodo coenobium Mar 

liar- Digitized by Google i6+ B Aft-HEBtt jEI CHRONICON Bar - Zum* diripere eoqije deinde pro arce uti p?ffent. 
repente rumor currit, Turcos adventare agrum Melitenenft 
P. 258« vafuros. Confugertint Claudiae incolx in coenobium & ct 
decem latronum Armenorum. Reliqui in montibus delitefc 
tit, fociis noftu portas aperientibus , ipfi irrumperent & 
bium caperent. Quod cum refciviflet monachus Ivanes, 
<his coenobio, ope fortium quorundam virorum ex Tel Turs 
benedida,* qui tum in caenobio aderant, d*cem iHos ( 
no&uque ex coenobii rupe praecipitavit, infcio totius rei a 
Cum illuxiffet, inventi funt ad rupis radicem mortui ex pi 
tatione. Quo audito eorum focii aufugerunt. Haud ita 
poftmanachoscummancipiisaMelitene ad coenobium eunte: 
lerunt hi latrones & ex iilis tres monachos & tria mancipu 
derunt. Poft haec trium annorum fpatio monachi tres turi 
celfas exftruxerunt & aliam quandam novam inter has dua 
32 annos. 'Anno 1475 beatusMarMichael auftralem turrei 
ficavit. Et anno * * * & aedificavit excelfae coenobii turr 
Anno Arabum 459 Chcmufchtechin, Turcorumdux, Edefla 
fedit, quem cum Edefl* Ducas adortus effet, ipfe fupera 
captus efti rediit tamen Edeffam poftquam 20000 denarioj 
Tedemerat. Expugnavit etiam Cheraufchtechin Haranem, 
gum & Callinicum. Ad Soltanum Aleb Arfalanum rever 
cum Chelatam perveniffet, aliquem Emiranun, quos fccu 
cebat, ira commotus occidit. Deinde ipfe occifus eft a 
fratre Aphfchino, qui colle&a Turcorum manu Antiochia 
vertit & omnia diripuit. Hoc anno fUia fororis Phacrati 
roium regis, Soltano Aleb Arfalano nupta, addu&a eft & r Digitized by Google D Y N A S T I A X. 265 a celebravit in urbe Hamdana. Paullo tamen poft iliani re- 
tam uni magnatum fuorum iunxit. Anno Arabum 464 Pa- P. 259. 
xi Armenum Ariftagem ex arce quadam , ut in aliam magis 
am fe conferret , cum ducentis hominibus metu Turcorum 
um invafit Emira Turcus, nomine Scharunafchah, cui Ar- 
, mctu vi&i : Ad Soltanum, inquiunt, nosimus, ut eo 
nte Hagareni fiamus. Hanc ob caufam multo cum honore 
ltanum dedu&i omnes, quamquam inviti, Hagareni fadi 
cumcifi funt. Patricio quotannisSoltanus 20000 denariorum 
ftura parandum dedit. Poftea tamen in interiorem Arme- 
confugerunt & ad fidem fuam redierunt chriftianam. Mor- 
onftantino Duca Romanorum imperatore in regno fucceftlt 
nus Diogenes, qui cum 200000 cquitum in Syriam profectus 
ercitu Maadenorura Cynicorum, h. e. caninorum, in quos 
rcrat, vidus eft. Arabibus poftquam duas arces Aiem & 
h eripuerat, Romani penetrarunt usque ad Mabugum, cuius 
c magnam partem Halebum confugerunt. Ve&ura oneris a 
o Mabugo Halebum portando oftoginta denariorum aureorum 
Mabugi Romani non tantum magnam caedem ediderunt, 
urum etiam dciecerunt & turrem veterem, quac ibi erat, la- 
us exacdificarunt. Quia Romanorum magna erat multitudo 
nmeatus non fuppetebant in loco Turcico, quem in confiniis 
depraedati erant, magna inter eos fames orta eft. Panis 
uno denario & fex hordei pugilli etiam uno denario venditi 
Narraverunt Maadeni canini : Cum Romani cuiusdam oc- 
mtrem aperiremus, integra grana hordeacea in inteftinis in- 
ius. Nuncio ad impcratorem allato, Aphfchinum cum 

LI Tur- 
litized by Google 266 B A R - I-I.E B RLE.I CH R KT I C N. V. 260. 


Turcis Romanoram fines invafiffe & urbeni Amoriam cepiffe, 

iidio arci novae, quam Mabugi aedificavefat, impofito, in te 

Bornanam rediit. Anno Arabum 462 (261) tanta iri >Egypt 

mes fuit, uthomines hominibus vefcerentur. In tota enim 

pto plus quam tres equi Chaliphae non reli&i erant. Rel 

equos, mulos & afinos domini eorum abfumferant. Canis 

que denariis venditus eft & tantum ceparum, quantum decem 

ponderant, una 'zuza argentea. Die quodam cum Veiirus 

fuo defcendiffet & ad Chalipham ingreffus effet , tres viri ro 

ex pueri manibus eripueuunt, ma&arunt & cftmederunt. Q 

re cum.certior fa&us effet Chalipha, illos viros fufpendi 

Node tamen venerunt alii , qui illos ex^ crucibus demiferunt 

frufta diffe&os confumferurit. Cum iiluxiffet, offa carne den 

invcnta funt, accumulata fub lignis. Fames autem non ta 

plebem fed palatium etiam infeftavk, usque eo, ut omnis 

fupellex vili pretio venderetur. Decem margaritae, quae d 

ficlos pependerunt, 400 denariis venditae funt In una >Eg; 

rum urbium Tanis paullo ante 300000 virorum, qui cenfum 

talem folvebant,, numerata funt, ' tempore autem famis 1 

C. 107 r. S uam 10 $ inveniebantur. Anno Arabum 46J, Grsecorum 

in uvbe Archeftia five Archifcha, quamSoltanus ceperat, ma 

csedem edidit, multis hominibus abdudis & in Chorafqnam 1 

Idem fecit in.urbe Manazgerda. Cum Mifra&am venifletj 

Arabum erat, ab eius dom&no plus quam 1 00000 denariorun 

git. Deinde Amidam pjfartergreffus eft, cuius muro cum a 

pinquaffet, manu fiiper ea fuaque facie traduda tanquam 

muniti loci fortitud^ne fibi benedifturus, Sibaberacum, qu Digitized by Google mmmmmh DYNASTIA X. 267 m erat, profe&us eft, quam acceptis 1000 denariis, re- 

Inde ad Edeflam oMidendam duxitj quam tamen, quam- Pag. 
tis diebus oblidione preffiflet, capere non potuit, itaque 
arbores fuccidit & hortos vaftavit: quae res Edeflenos coe- 
500C0 denariorum pro difceflu promitterent. Cum Solta- 
Lfenfiflet, Edefleni dixerunt; Ante tamen folvere nihil 
ls, quam turres & machinas omnemque belii apparatum 
ritis. Verendum enini eft, ue nos decipiatis & auro ac- 

vaftatione tamen non abftineatis. ' Vix autem Soltanus, 
idiflet, belli inftrumenta combuflerat, quum Edefleni eum 
int nihiique dederunt. Difceflit igitur Soltanus irae ple- 

& Euphratem tranfiit. Eo tempore venit ab imperatore 
rum Diogene legatus, qui Soltano hxc dixit : Si Mabugi cau- 
^ione tua egreflus es, en! Mabugum tibi reftituimus, fi 
am & Manazgerdam reddiss & tributum etiam folitum foi- 
Soltanus hac conditione contentus omnem tradum usque 
atam reddidit. Quo fadlo nunciavit Aphfchinus Soltano : 
1 magna praeda ex finibus Romanorum, in quos irruperam, 

nemo eft inter Romanos, qui nobis obfiftere poflit. In- 
loc nuncio Soltanus magna laetitia & tanta velocitate in ter- 
lanorum rediit, ut multi camelorum, fupelle&ilem eius 
um , prae curfus celeritate in via perirent. Aphfchinus 
iora imperii romani penetrans caftra pofuit in litore ma- 
>d murum Conftantinopoleos alluiti unde late populatus 
eda in Macedoniam profeAus eft, ubi, cum Simanduam 
, hiems eum cum multa nive oppreflit. Arci Simandux 
mulier grarca, nomine Maria, quam ab initio omnibus 261. LU pre- mkMM r 
Digitized by jogle 
268 BAR-HEBHil CHRONICON precibus abducere uon potuit, ut milites fuos Turcos adalit 

coemenda in urbem & vicos ingredi pateretur, impetravk ti 

poftquam minatus erat, fe arbores omnes excifurum, vtneas 

tosque circumiacentes vaftaturum. Diogenes autenri, magnc 

Pag.26^ gregato cxercitu, maiore fuperbia, a Iatere Armenfae IMfan: 

dam duxit, & poftquam Soltani milites ex ea dcpulerat, qu 

tamen neminem occidit, ipfa urbe potitus eft. Quod cum 

nus audiiftet, Soltanus Romanorum fines refpexit & terrkus 

Turci numero pauci erant, mifit ad Diogenem Saotchinum, 

gnatem, qui ei diceret: age, componanius pacem, & iure 

do praeftito, in noftram uterque regionem revertamur. Dic 

fuperbia inftatus refpondit: nunc cum immenfis fumtibus* 

omnes copias congregavi, viftoria mea eft, tu me reverl 

imo nihil vobis a me, quam gladius, exfpedandum eft. 

tempore Deus (Iaus fit eius benignitati, qui fupcrbos-dep 

roboravit Soltanum, qui copias inftru&as multis verbis ad f< 

dinem inccndit. Abiecit ipfearcum &tela, gladiumquelate 

cinxit} pugioncm & lanceam manu prehendit, equumque, 

eius colligata, confcendit. Quod cum omnes Turci (k 

fecifient, citatis equis, die Veneris circa meridiem inter 

tam & M.anazgerdam , magno clamore fublato, in Roraano 

erunt, qui adeo confternati funt, ut, poftquam multi eori3 

cifi, multi capti eflcnt, fugere incipercnt. Vefpere venit 

chus Turcus nobilis, nomine Caharia indicavitque Sottano: 

fervorum meorum fe imperatorem dicit cepifie, quem apudfe 

Quia tum equitesnumerabantur, fprevit huncfervumEmira,! 

merabatjiiihilqueei praemii decrevit. IIlc, qui fe dcrifum videj Digitizechby Google ■IP — - ^^^T" DYNASTIA X. 269 ?n hicnobisimperatorem Romanorum vinxit & res, quse irri- 
ta videtur, revera fada eft. Soltanus, quamvis non crederet, 
ttamen, quin iuvenem quendam, cui nomen eratSchadi,quia 
> eum legatis ad Romanorum imperatorem profedus erat, ad P. 263» 
rndum ablegarct. Quem cum Schadi confpexiffet* ad ter- 
inatus impcratorcm adoravit & cito ad Soltanum reverfus 
, ipfum effe. Itaque praecepit Soltanus, ut feftinanter 
magnum tentorium regium erigerent eurnque illuc dedu- 
Poftquam manibus eius atque collo catcnas inieccrant, 
rurci illum cuftodiebant. Poftero die cum ad Soltanum 
effet, hic fuis ipfe manibus quatuor ei colaphos infli- 
it: cur tu non obfequutus es mihi pacem tibi fuadenti? 
i, qui vir effet admodum fapiens, apte refpondit: Ea- 
lm orrmium, qua? ab hominibus fieri poffunt & regcs fa- 
ent, nihil ego intermifi; Deus, quod voluit, exfecutus 
rce igitur vituperationi & fac, quod tibi propofuifti. 
tanus ei: dic mihi, inquit, quomodo cogitabas me, 
nus tuas incidiffem, tradare? Refpondit ille: peflimc. 
lim hoftem hoftiliter tractat. Soltanus, Refte, ait, re- 
Aliud enirq f\ mihi dixiffes, non credidiffem. Dic 
ro: qttid fufpicaris me nunc tibi fadturum effa? Impc- 
pondit: ex tribus unum. Autenim, quod primum eft, 
lcs, aut, quod fecundum , omnibus me oftendcs & pcr 
las rcgiones circumduces, ut omnes intclligant & vi&o- 
tm videant. Tertium non opus eft , ut dicam* quippe 
sectatio mera pfeantafla eft, & multum fane abeft, ut tu facias. 
refpondit; quiddamnipatieris,fi&hocaperueris. Tertium 

Ll 3 ■ effet, 
3&70 BAR-HEBRjEI chronicon HU effet, inquit, imperator, fi me in urbem meam regiantcumh 
remitteres, ego tibi frater fierem, unus ex patriciis tuis, ut^ fi n 
ces, veniam, fi dicas : fac hoc, illud ego faciam. RefpondkSol 
hocipfum tertium,dequotudefperabas,inmentemea«nat. P< 
vitdeindeSoltanus, ut pro fe redimendo centiescentena millia 
Pag. 264» riorum daret. Imperator dixit : Si totum Romanorum imperit 
darem, parvum id eflfet, fi comparando cogito, me vitam lucrari 
publicas imperii Roniani gazas ab initio regni mei in exc 
infumfi. Pafti igitur funt, ut nunc ad fe redimendam 
tantum centena millia denariorum daret , quotannis autem 
tum 360000 denariorum mitteret. Poft haec Soltani iuffu c 
demtis in throno, a quo deie&us erat, refedit & cum & 
edit & bibit. Poftulante Soltano , ut Antiochia , Edeffa, 1 
gum & Manazgerda , urbes Arabibus a Romanis ereptac , re 
rentur, refpondit imperator: quando in regnum reyerfus 
tu copias mitte, quae illas aggrediantur. Tum ego illas 
tradi curabo. Nunc, etiamfi velim, non obediunt mihi. 
inde Soltano imperator dixit: Si revera me remittere vis^ 
remitte, antequam Romani fibi novum imperatorem confi 
eorumque omnium , quae promifi, ne unum quidem impler 
fim, id jquod etiam evenit. Soltani iuffu 100 fervi cum d 
Emiris Conftantinopolin eum deduxerunt & ipfe etiam Soltan 
rafangam unam illum comitatus eft. Hic cum reverti velle 
perator equo defcendere voluit , fed Soltanus eum adiuravi 
defcenderet. Itaque ex equis fe mutuo amplexi diverfi 
runt Ita rem narratam inveni in duobus libris , arabi 
perfico i bcatus autem IVIar Michael fcribit, Soltani fororis Digitized by Google Digitized by Google 37* BAR-HEBR;EI CHHOUlCON. rclinquit, & abiettis veftibus laneis, a Dukiae mercatoribus 
niam mutuatus copias comparavit. Patricia Armeniae mi 
f Bar Sancheribi, qui ad eum veniiTet, duos oculos efFodit 

que 80 auri talenta fumfit. Viribus fadtis Melitenen prc 
eft & per legatum petiit auxilium a Soltano Aleb Arfalam 
P. 266. promifit, fe ipfum Venturum & ubicumque res poftularet, 
liaturum efle. Sed cum a Melitene in Ciliciam veniflet, 
in ui-be Adana eum vicit cepitque. Michael hac de re < 
facftus haec mandavit: nokte eum ulla iniuria afficere , f< 
cumfpecte tantum eum ad nos adducite, ut in coenobio aliqu 
includamus. Ivanes autem Conftantinopoli appropinquan 
1 -excaecavit, quo fa<fto Diogenes tam diu caput in parietem 
git, donec moreretur. Oflfenfus eftimperator cum omnit 
licis^ quod Ivanes iniuflu imperatoris hoc feciflet. Ho< 
Franci Siciliam ab Arabibus acceperunt. Vendiditillam eiu 
fedus, poftquam ^Egypti Chalipham , cuius illa fuit, aftute 
perat. Anno 465 Arabum mortuus eft Soltanus Aleb / 
filiumque Malchafchah fucceflbrcm habuit. Mors autem e 
accidit. Schomos Molec, Tabagagi filius, Chanus erat Bo 
Samarcandar, & in reliquis regionibus ultra fluyium <Jih 
Alius filius Soltani Aleb Arfalani Chovarazmiae praerat. 
inter hos orto, Bar Tabagagi uxorcm fuam, Soltani filiam, 
bus conculcavit & enecavit. Tu non es, aiebat, uxor me; 
exploratrixi tu fratrem tuum incitavifti, ut regiones meas 
ftaret. Soltanus cum audiiflet, filiam fuam interfe&am 
ira excanduit, & contradla manu, fluvium tranfiit. Obfed 
murn oppidum, cui Chovarazmius aliquis pracerat, & hunc Digitized by Google ■■ - ' '■- ■■■ DYNASTIA X. 


»7* oilicitationibus adduxit , ut defcenderet. Egrefifum vin- 
t, eiusque manus & pedes quatuor clavis alligare, ut fa- 
tm confoderet. Chovarazmius ira exardens conviciatus 
na eique dixit: o muliebris aninii homo, num viros mei 
;a occidis ? Soltanus, incalefcente fanguine, agite, inquit, 
um, ut non vindtum fagitta configam & occidam^ itaque 
imum folverant, fagittam in eum emifit, qux illum au- 
l attigit: Chovarazmius igltur Soltanum petiit, eumque 
cultro, qui forte ibi iacuerat, in femore fauciavit. Sol- 
unuchus fuo corpore texit, quem Chovarazmius pro Solta- Pag.afi^. 
y percuiTit : Chovarazmius ipfe ab uno Armeniorum, qui 
figunt, mallei idu capiti inflicto occifus eft & Soitanus 
>ft paucos dies ex vulnere moi*tuus eft. In urbem Maru 

iuxta patrem Gagri Begum fepultus eft. Teftamento 
verat, ut filius Malchafchah fibi fuccederet, frater au- 
ira Kavorat Beg uxorem fuam in matrimonium duceret, 
iperio haberet rcgionem Schirazi prxter eas arces, quas 
et in poteftate Soltani efTe. Kavorat Beg autem, qui diu 
fratris optafTct, cum audiviflet, mortuum efle, cito ex 
iia navi tempore hiemis Schirazum venit & inde in Cho- 
profectus eftadexercitum comparandum, quo fratris fiiium 
rham adoriretur. Hanc ob caufam & Malchafchah ipfe bel- 
tra patruum paravit, quem etiam divino auxiiio adiutus 
occidit. Filios eius excxcavit, quorum duo minores 
lnt, tres natu maiores vitam confervarunt, fed cacci, Sol- 
i, Turchanafchah , Vardanafchah. Si, uti Soltanus, fra- 

in fua regione manfiffet, honore utique creviffet* Anno 

Mni Ara- 

*74 BAR - H£BR\£1 CHRONICOM P. «68- Arabum 466 Grxcorum 1384 ingentes pluviac a menfe Nw 
C. 1073« usque ad diem vicefimum quartumFebruarii demifla? funt 

darunt fluvii & ex domibus etiam, fcifla terra, Bagdadi a<jua 
fuperunt» Multx aulx deie&e funt & homines in regiqnem 
pccidentalem fugerunt In Chaliphx quoque aulam per p 
Nubienfem, hoc eft, eunuchorum Nubientmm 9 qui portai 
ftodiebant , aquac influxerunt. Eunuchi & ancillx cum on 
ki domibus intra apiam (itis (eirant in ea tunc temporis rfc 
mus) fagertuit&, poftquam enataverant, in plebeiorum <i 
lateris occidentalis fe contulerunt Chalipha ipfe, cumaq 
eius le&o prorumperet, ad fugam compulfus eft^ exitum s 
Cum ad portam veniflet > non invenit» Itaque eunuchus fufc 
eum incymham (260) impofuit, in quant etiam mulieres e 
eranem fupelleftilem, quo inundationi eriperentur* compo 
A4 aquannn impetum cohibendum Chalipha prophetx ip 
teaicam induit fceptrnmque manu prehendit , fed nihil pr 
Mtriti m cercuris aiiquot diebus fine cibis fuerunt, quam.in 
& ipfe Sokanus duos dies paflus eft, cum nihil, quod eder 
yeniret* Similiter Vezirus tn cera#ro fuper afleres proie<f 
dutifs dies cifeocaruit In defertum ettam aqux irruperunt & 
♦os lYfatdeaor&fn fuffocorunt. fiadninum quendam dicunt , 
aqute venireftt, uxorem & filiam equis impofuifle & 
atium coofcefidiffe. Bux ilk, ab aquis correptx, cectdei 
ftiffocatoffitmt, ipfe* *qi» reti&o, in arborem vicinam al 
& tain «tiu tfw mmfit, <donec «jn* fubfiderent Lcones et 
bubali. A^er caprtibus tuthulorum aquis cindorum conlped: 
j*»i> qwafi ftvpefafti* fefe aon Ixdebaat Anno Arafcu Digitized by Google DYNASTIA X. W ilipha Kaiemus fuffocationis morbo mane diei lovis die i$ 
chaabani , 75 annos natus. Viridi erat colore ob nimU 
1 ciborum ex ficis faftorum (263). Stfcceflit filius eius, 
adius appellatus eft, quia ea no&e in vitac periculo verfa r 
ecundum mentem Aftrologorum. Mars eniin (264) qui 

ortus erat, ea no&e ad Geminos, mortis regionem, de* 
e diametro Saturno , qui in Sagittario erat, oppofitus* 

>ne cum figno pifcium, quod fignum erat finis huius anni, 
lOS efficiebat. Pofi Kaiemum Mo&adius filius eius 

1 & menfes 5« Anno 468 Arabes novam Mabugi arcem, p^ ^r 
, qui odto annos eam obtinuerant, quamquam maximam 

partem ab Arabibus inclufi, eripuerunt. Anno poft in 
Turcomanorum & iEgyptiorum exercitibus ingens cacdes 
Poft csedem fames & morbi lues orta eft, maxime Da- 
jius parum abfuit, quin omnes incolae morerentur. Ex 
nim , qui in ea fuerant, 3000 reli&i funt \ & duo pifto- 
lo. Aula, quae 3000 denariorum conftiterat, uno dena- 
ita eft & vix erant, qui emerent. Ob exiguam frumenti 
mres mirum iti modum multiplicati funt, quia feles de- 
, quos homines dudum comederant. Erant feminae cui- 

aulae/ quarum unam 300 denariis emerat, alteram 400. 
damna murium unam pro feptem zuzis vendidit & pro 
t fibi comparavit. Anno Arabum 470, Graecorum 1389/ 
ligenter Michael regnum adminiftraret propter ftranguris 
, quo laborabat, & quia de nulla alia re quam de fuo 
fanando cogitabat, neminem ad fe admittens , rebellavit 
um Nicephorus botanicus, qui agricola quondam Fue~ 

Mm % rat, 
C. 1078. 
Digitized by Gqogle • 216 BAR-HEBRyEI CHRONICON. 


rat, deinde ad dignitates promotus primum Cypro irifulx, < 
Antiochiae praefuerat, tandem dimiflfus in paupertatem deCi 
Hic, aflfumto focio, Emira ex ftirpe Salgukitarum , Katlen 
filio Iabgu Arfalani, filii Salguki, qui a Soltano AlebAi 
profugus, in imperium romanum, fecuritatis caufa, fe c< 
rat, 0'onftantinopolin quatuor mcnfes obfedit, doncc, faa* 
duae panis placentae (265) denario, gallina denario, & : 
P. 270. etiam dcnario vendercntur. Fami lucs adhaefit mortifera. 
ravit vefpillonum, unus qui mortuos in coemeterium ecclel 
gnac effcrebant & inde, cum plenumelTct, «cadavcra per j 
ad mare ferentem in mare proiiciebant , cuius operae p 
erat quadrans, fe hisce quatuor menfibus 160000 quadr 
accepifle. Incredibilem eflfe dicit quidam annalium fcripto 
fummam nimis magnam; fed ego fcripfi, uti audivi. Ci 
triarcha cum magnatibus videret, imbecilliorem elTe Mich 
quam ut obfidentes depellere pofifet, apertis portisurbeir 
derunt Nicephoro, cui urbem ingredienti Michacl occurri 
bus incedens & diadema manibus tenens dixit: accipe &§ 
apopulo cohibci fi ame poftulaviiTes , fme bello tradidiflem. 
deinde eius iuflfu & monachns fadlus cum carnium efu abftinere 
tus eft. In monaftica tamen vita diem fupremum obiit. Mi 
duosfiliosNicephorus caftravit, uxorem in gynaeceum fuum 3 
Spretus tamen eft ab omnibus, nemini placens. Itaque territu 
ktio fe continuit & nunquam ad bcllum exiit. Ad Katlemifch 
ducendum Soltanus Makhafchah fervum fuumBarfukumcum r 
manumifit, qui, eum Conftantinopolis finibus appropinquafle 
ad Nicephorum oratore, petiit,utKatlemifch fibi traderttui 


Digitized by 


DYNASTIAX, £77 t Nicephorus : fides noftra vetatnos dedere hominem, qui fidei 
fe crcdidit * etiamfi nos omnes pereamus. Tamen en! ante te 

capere potes, capias. Conferucrunt igitur manus Katle- 
is & Barfukus , fed cum ab utraque Turcorum parte multi 
rcntur, mifit Barfukus aliqucm, qui Katlemifcho dicerct: 
ti meique Turci pereunt? Imo nos duo foli congrediamur, 
li altcrum fuperaverit, omnium vi&or fit* Cum Katlemi- 
ronfenfiflct , Barfukus dolo utens fervorum unum, fua ve- P. 37*- 
uturn, fuis armis ornatum, fuo cquo infidentcm contra Kat- 
itttn emifit. Ipfe cum (266) viginti equitibus tanquam in 
) fpeftarct, adftitit. Hunc fcrvum cum Katlemifchus ex 
leiecilTet &adeiuscaput abfcindendum ex equo defcendiflet, 
it Barfukus cum. fociis & Katlemifchum obtruncavit* Hanc 
ob caedcm dolofc peradam paucis perfuadcre potuit Bavfu- 
tt fccum ad Soltanum redirent; plurimi ad partes Solimani 
tlemifchi tranfierunt & cum eo, finibus Romanorum egreffi, 
n litore maris fitas, usque ad Anatartum & Tarfum cepe- 

Anno Arabum 475 & poftca ctiam Antiochiam Solimanug 
lavit. Anno Arabum 476 Scharfoddaula , filius Korifchi, 
:m ccpit, cuius praefedum Karazium fufpendit. Eodem 
|B1 Grzcorum erat annus 1394, die 33 Septembris Edeflam 

eripuit Filardus Armenus, cuius paullo pofl: mentio erit, 
K>rus poftquam duos annos mufto cum contemtu adminiftra- 
k imperium prope ab exitio aberat, exercitus dux Alex 
latus (Alexius Comnenus) confpiratione cum magnatibus fa&a, 
;tra Conftantinopolin ad hanc rem apto, imperatorem pro- 
:i fe curavit, quo fafto confieftim in urbem cum fociis, in 

M m 3 quu . _, t j| 

■ Digitized by Google 
*7S BAR-HEBRiEI CHHOMICOM qua nemo erat, quirefifteret, reverfus eft. Ingrediente 

palatium, egreflus eft Nicephorus, quem, ut par pari redd 

contumelia & contemtu cunjulaverunt. Anno Arabum 

eum filius Mervani, qui rion Mozalae tantum, fed toti 

usque ad ripas Euphratis praefuit, Maadenorum copiis 

fus f minorem quam deeeret, Soltano reverentiam prae 

Malchafchah, miffb ad Emiram Artukum legato, peti 

Turcomariorum copias congregaret & ad bellum paratus 

Pag.a72. Mervani filius, qui hoc audiiflfet, per legatum Scharfodd; 

Korifchi filium , magnum Maadenorum Emiram , rogavit, 

auxilio veniret ; cum quo deinde prope Amidam coniunfti 

Cum etiam Artukus veniflet, Scharfoddaula, confpe&a Tur 

norum multitudine, mifit, qui Artuko dicerent: Ego Solta 

vus fum, & fic quoque hic Mervani filius. Quid profit igit 

fidium? Suadeo, ut tu redeas & et ego quoque redeam; 

inter nos fit. Confenfit Emira Artukus } fed indignati funl 

comani murmurantes, quod fe fine pracda domum reverti 

Hancob caufam circa mediam no&em equos confcenderunt £ 

illuxiflet, Maadenos invaferunt, quorum multos obtrunc 

reliquos in fugam coniecerunt. Ipfe Scharfoddaula , cum 

fpei fuperefTet, fugit & Amidam ad filium Mervani ingrefli 

Turcomani autem, irruptione in Maadenorum habitationes 

fnulieres liberosque & quidquid rerum poterant, abdux 

Maadenorum Emiras, quos aflecuti erant, funibus collo in 

ad Amidae muros adduxcrunt ibique denartis decem, quinc 

paulo etiam viliore pretio vendiderunt. Venditus eft equus 

egregius quinque denariis, camclus uno, afinusquinquiszuzisc Digitized by Google 
DYNASTIA X. 279 azuza* Plusiam ioooolancearurnconfrcgerunt&ad flammas 
sollisfuppofuerunt. Dcinde diflidio inter eos orto, ab Amid^ 
xunt^oc fado Scharfoddaula ad Lunekum abiit. Hoc tempor* 
raianorum imperium imbccillum cflet, & Turci ab omnibus 
XS diripercnt, irrupit etiam Armenorum quaedam caterva quitv 
tacirciter fortiutn virorum & late latrocinia agitabant. Cutn 
j Marafchenfi vagarentur, inciderunt in Filardum, iuvenem 
wun, quem, cum fortis & callidus, ad rapiendum & occiden- 
aratiflimiis eflfet, ducem fibi itinerum prafedumque legerunt* 
tiam artibus munita aliquot Cilicix loca quafi furripuerunt» 
1 illormn numerus adco au&us eft, ut Romanorum impera- 
eorum latrociniis certior fadus dona illis mitteret* Filar- Pag.375* 
!onftantinopolin ingrellum gaudio exceperunt Graci et aura 
l«e prsbitis, Auguftum fibi legerunt. Inde egreflfus Cili^ 
cepit & Antiochiam, & viribus magis auctis, Marafcham, 
umurn, Rabanam & Edeflam. ln exercitu eius Perfae eranf, 
Sc Armeni. Antiochenorum principibus, quac eius erat in- 
y facultates abftulit copiisque fuisdivifit, eamque ob caufam 
rt eutn Antiocheni, quos ipfe etiam odio habuit. Cum ex 
Ccederet, urbis praefe&um reliquit Perfam, cui nomen erat 
„ Eo tempore Sohmanus, filius Katlcmifchi, quem in 
egia occifum efTe diximus, cumaudiiflet, abiiffe Filardum, 
\ navtgiis, quia dudum Anatartum & Tarfum ceperat, ad An- 
im • latere montis venit eamque cepit. A praefe&o Perfa 
I ecckfiam quoque magnam Kofinae aperuit & ex ea cimclia r 
et argentca vafa, omniaque a civibns depofita, quoium 
\s numerus fuit, egeflit. Ecclcliam in oratorium teropkm 

com- 
Digitized by Google 300 BAR-HEBRiEI CHRONIC0N. commutavit. Pace per urbem per praccones indi£a , gla 
civibus abftiiroitTurcosque vetuit chriftiatiorutn ullfun dom 
gredi .& filias eorum , quamvis in matrimonium ducere ' 
£ducere. Imo edixit, ut nihil omnino prfcdx, <juam cepi( 
urbe afportarent , fed omnem in urbe , quamquam viiiore 
renderent Hoc modo Antiochenorum aninrips (ibi recon 
fcffecitque, nt non tantum (perfe), arcem traderet, fed ipf 
Antioehenis magis placeret, quam Filardus , qui chriftiar 
Trat, fed nomine tantum. Solimanus, filius Katleriiifchi, in 
morum fines iterflm ingreftus urbes cepit, Nicxam, Nicon 
Icoftium, iisque filio fuo Kaiig Arfalano ad tuendum tradi 

Paff. 2*74# Antiochiam revertit. Sebaftiam, Caefaream & Pontum e: 
vit Emira Ifmael filius Anifchmedi, huiusque nomine liat 
usque ad hunc diem regio Anifchmedi appellatur. H*c 

^ ft runtaimo 477 Arabum, Graccorum 1396 menfe Novembri 
anno Scharfoddaula Somofatam eripuit Armenis & av 
Katlemifchi , Turcus, Melitenen diripuit. Anno Arabi 
Scharfoddaula Maadenorum copias ad Antiochiam duxit. 
fus contra eos Solimanus filius Katlemifchi non tantum Mi 
vicit, fed ipfum etiam Scharfoddaulam interfecit. Emira 
quem fuperius narravimus MaadenoS fuperaffe, cum inte] 
Soltanum Malchafcham aliter *atque antea erga fe affe&u 
cum manu fua in Syriam proficifci paravit et cum Mozal 
veniflfet, miiit ei Soltanus per duos fuorum amicorum v< 
gias, equum* diploma et quinque denariorum millia, ut ; 
eius reconciliaret & ad fe reduceret. llle autcm recufav 
%it; tuiaimieus raeUs es in minifterio Soltyni. Satis fcio Digi t i zed b y Googk- 


im^^^mmmmmmmmmrm D Y NT A S T I A X. 58 r rum , ut bene erga me affectus fit. Itaque ego contra 
Lim, Katlemifchi filium, proficifcar & minime patiar, ut 
Soltani vagetur easque perdat: Quod confilium cum ap- 
nt, illo rclicto redierunt. Hoc anno peftifera lues Per- 
rram Sincar & Syriam valde afflixit. Muki vici ab inoo- 
erant. Homines , cum ftabant , tremore correpti ceci- 
?xanimes. Diutius quam fex dies hic morbus exitialis 
ivit. Narravit eques Turcus : Cum portam urbis Mohavalx 
m iuxta Amidam fitae, confpexi puellam anteoftium flentem 
item: quis me a morte liberabit & fecum abducet! Eheu! 
omum noftrum ingrefla, patrem, matrem , Fratres foro- I # . 275« 
xecavit. Introii & novem mortuorum cadavera inveni j 
territus abii & aufugL Poftea tamen puellae mrfertus re- 
bducerem , fed inveni fuper matris pe&us prolapfam 8c 
n. Die vicefimo feptimo Odlobris huius anni , qui Grac- 
1 1396, ventus Bagdadi flavit niger aerem obfcurans, ex- C. 1085. 
nfo pulvere, qui magni montis inftar inter coclum & ter- 
there volutabatur. Multi homines mortui funt, multae 
multae etiam ferae in deferto. Scurrae in balinea ingrefli 
illis rapiebant & in plateis quoque homines diripiebanfc 
ives merfae funt. Anno Arabum 479 bellum ortum eft 
liram Artuk Begum & Solimanum, filium Katlemifchi, 
k dominum , quo in bello hic Solimanus cecidit. Hunc 
pfum, cum audiifiet, partis fuae homines vi&os effe, cul- 
:orpus fuum adegiffe. Cum cultro enim ventri infixo in- 
t. Soltanus autem , certior faftus, Soiimanum occifum 
Chorafana in Syriam abiit, Emira Artuk autem Hiero- 

N n foly- 

w I • 1 
Digitized by J^jogle *8* BAR- HEBRiEI CHRONICON. - Pag.a76, 


folymam profe&us eft, ubi in turrem regis Davidis famUkti 

fuosque milites fecuritatis caufa induxit. Soltano, qtti E 

veniffet, hucusque Filardi imperio fubie&am, aperte cives 

tradiderunt. Profeftus autem erat Filardus, qui, quam exofus i 

nis effet, animadvertiffet, in Chorafanam ad Sokanum, quem 

quia alia via venerat, in Perfide non invenit, fed in Mei 

mia, in quam redierat, affecutus eft, iam Edefla potitum 

poftquam promiferat, fe tributum foluturum & pro Chati 

Sokano eum ubique pronuntiaturum, Mahommedanus fa&us 

cwncifus eft. Pf>ftea aegrotans caftra Sokani in omnibus c 

neribus fecyty9 eft. Edeffam, cuius cives eum oderant, 

nusci npnreddidit, fed Marafcham attributt, in qua hi< 

non i*? muko poft vitam finivit. , Ad fidem tamen chri 

eumdkunt rediiffe &Chriftianum mortuum effe* Sokanu< 

egreffus caftrum Gaabar, quod latrottutn caterva octupavei 

fcdit. Latronibus ad puguam progreffis , tres Turci ab e 

jarbis , qua nemo hominem adfcendere poffe putaverat, in 

efcejideruat & Sokanum adeffe clamanmt. Latrones horu 

©bftupcfa&i & manus remittentes a Turcis capti funfc. . ] 

*um Gaabar occifus eft. Huius uxor, fortis animi femina, 

xo fe deieck, ad terram tamen,. vento pallium eius.inflanfa 

& fenfim peryenit. Addu&am interrogavit Soka^ius* cur 

ciffet, & refpondit: mori placuit, quia poft mariti morteni 

viri alius imperio fiibeffe voluu Interrogavit etianv. cuu 

& refpondk i Damafcenam. Deinde Sokani iuffu muk> wn; 

fcynacceum induda e(h Inde Sokanus ad Halebum & Ani 

^copiasduxit &, poftquam eas ceperat* Bagdadum propfc DigitizecTby Google DYNASTIA X. 583 femem, qii» inSyria erat, reverfus eft. Chaliplise filiam fuam 
imonhim dedit. Demde in Chorafanam profe&us eft. Edef- 
litense prarfeftus eft Emira Buzan, Halebo Akfankur. Anno 
^485 Soltanus ex Syria Bagdadum venit, ubi inter eum Sc Chali- 
(Ifdium ortum eft. Soitanus a Cbalipha poftulaverat, ut fif ium 
ni filia nafciturum Chalipham poft fe pronuntiari iuberet, quod 
alipha recufaviflet : Soltanus mifit, qui Chaliphac diceret : di- 
EBagdado. Refpon&t Chalipha: quod iubes, fiaciam 5 deeem 
ies mihi velim concedas, ut ad exitum me parare poflim. Dic 
Soltanus febriardenti{s67) correptus obiit. Vulgatumeft, Pag.a77- 
ftordatum potione venenata eum interemifle. Poft eius mor- 
r eius, admodum fapiens, Turchan Chatun, regni habenas re- 
is filius Mahmud, Malchafchae filius,Bagdadi Sohanus pronun- 
:, non plus quam quinque annos natus. De illius acuto ingenib 
rant. Cum Chalipha regiis veftibus indutum in throno collo- 
tieqtie manum neque pedem extendit. Non oculos contraxit, 
n paf tem inclinatus, nullireiinnixuseft & nullum membrum 
ed uti petra immotus fedit, ut omnes admirarentur. Turchan 
cum filio fuo Izpahanum difceflit. Pro quo Turcorum alia fa- 
im Soltani Malchafchae alium, ex patrui eius filia prognatam, 
arukum, produxerunt regemque fibi conftituerunt. Ab 
•rte decem hominum millia, a Mahmudi fratris vrginti 
abant* Cum copias fuas ambo educerent, magnates Mah- 
jfecerunt & ad Turcheiarukum tranfierunt Sumfit etiam 
;oddaula Tatifch, frater Soltani Malchafchae imperium ift 
n , Nifibin, Mifradam, Syriam et Damafcum, quo fa&b 
rbiganam profe&us eft. Obviam ei venit Sokanus Turche. 

Nn 2 iaruk Digitized by Google a84 BAR-HEBRiEI. -CHRONIC.ON 


P. 278. 


<i- tkk C. 1095. iaruk fratris filius, & poftquam in regione Tabrizi in urbe 
da eonveniflent , Tatifchus Damafcum rediit. Soltano Tu 
ruko Akfankur etiam et Buzan, Emirar, adhaeferunt* Turc 
kum Bagdadum profedum Chalipha agnovit, regiis veftit 
navit&, diplomate miflb, Soltanum pronuntiavit. Ann 
bum 481 , cum Chalipha menfae aflideret & gallinam aflatai 
reti oculis eius phantafmata obverfabantur , quam ob rem 
Iae coram eo ftanti dixit: quinam ifti fuftt, qui iniuflfu mec 
diuntur. Rcfpexit illa, fed neminem vidit. Ad Chaliph 
rum converfa confpexit illum retrorfum lapfum & moribi 
antequam manus lavaret. Itaque repente exfpiravit. S 
filius eius Moftattahcr. Pofi Muitadium rcgnovit fih 

Moflattaber annos 25 & menfes 5* Hoc anno mortua c 
chan Chatun, Soltani Mabmudi mater, animofa & fapien 
na, qua^ ab Aphdafiabo, primo Hunnorum rege, originer 
bat. Pater eius Taphrag rex erat Charzaeorum. Apud filii 
manfit, fed folummodo Izphahani habitavit. Paulo poft 
cum paucis fuorum miiitum Izpahanum profedo Soltani M 
magnatcs portae fores obiecerunt eo confilio, ut eutn introdi 
& manus illi inferrent. Poftea cum aperirent & hi ingrel 
unum in urbe fuiflent, Mahmudus febri acuta copreptus 
die mortuuseft, fcptem annos natus. Confentientibusjn 
bus Turcheiaruk & Izphahani rex pronuntiatus eft. At 
Arabum, 1406 Graccorum , cum Solimanus Iconii Soltan 
litenen obfidione premeret^ primarius quidam Soltani r 
legati habitit ad urbem acceffit petiitque* ut cum urbis ej 
Saedoj filio Zabuni, cognominato Mar loanne* fcholaftict -gitized-hy Googk_ D Y N A STI A X. ' I1II J I U.HU, aas- :rat fcrflrs Sc dodor admirabilis, colloquendi poteftas fibi 

Huiciuflu Gabrielis, Graeci, hominis exfccrandi, urbis 

r fyriace ille minifter dixit: Suadet vobis Soltanus, ut 

radatis & pro hac re benignitatcm eius experiaminu Sin 

vi expugnabit & tum veftrum & omhis populi fanguinem 
exiget Deus. Rtfpondit Epifcopus : hoc non fiefc Ur- 
m volente Deo nemo expngnare poteft,. quippe in qua 
pia in plus quam decem annos eft* Aquse in ea fcaturi- 
[ illa proffuunt. *Beliatorum in illa rnagna eft multituda 
e formidabilium , quos iam experti eftis- Dum harc epi- 
aquebatnr, adftitit a tergo Gabriei malediAus & oninia 
Poftquam autem minifter ille difceflerat, Gabrieli epir 
ixit: Audiifti, domine, qua* Iocutus fum y fed utilius ta- 

verbis, paci conciliandae aptis, muneribusque hunc Soi- 
i difcedendum adducere,quia tu ipfe vides,qnant* miferia 
lon minus, quam paupercs premantur. Hic autem ma- 
iram in animo fervavit & die poft militem ad eum occi- 

mififc Cucurrit ad illum epifcopus pro vita fua dcpreca- 
k aflecutus eft inter duos murosobequitantem j fed male- 
►ifcopum vix confpechim, ira exardefcens, non modo con- 
iceffivit,, fed lancca etiam fua transfixifc Poft duos 

dics fideles eius afportandi, comitandi & fepeliendi in 
magna potcftatem impetrarunt* Soltanus cum audiviflety 
adventare, urbe reli&a abiit. Anno Arabum 489, Grar- 
407 , aftrologis tantam inundationem , quanta Noae tem-r 
fuerit, pradicentibus, advocavit Chalipha Moftattaheraftro- 
Bar Iftm & hac de re eum interrogavifc, Refpondit ille : 

Nn 3 Tenpk P- 379- C. 109& 


Digitized by. 
38* BAR-HEBRiEI CHRONICON I Temporibus Nox feptem planetae in figno p'ifdum coingrej 
«quare illa magna inundatio exftitit Hoc anno Saturnus foius 
bus noji ett, qui fi cum aliis adeflet, fimilis forte hxc ii 
flli antiquae fieretj itaque ego praedico^ in eo lbco, ubi e 
regionibus magna hominum turba congregata erit, dtan 
perituros. Poft paucos dies allatus nunctus eft, homineS 
i ad precandum profe&os ab aeftu oppreflbs -omnes fuffoca 

Pag« 280. ft°c anno Gabriel Graecus , qui Melitenx pneeflfet, vehei 
emit hominem , nomine Abufalamum, principem, exiit 
rum, gejierum filiorum Abu Imrani. Anno poft hic mt 
mercatores fideles & Deum coientes, Barzumam, monach; 
liuiusque duos filios, & Bafilium Havae & mnrtyrem diacoi 
natenae dccidit & ex horum domibus, uti ex Abumanzuri; 
filii, aurum, argentum, fuppelleftilem abftulit. ExeccF 
(eopi cruces , turibula & chrifmatis urceuin omniaque cir 
puit. Aulas eorum vaftavit, arcem & mujHim aedificavi< 

C 1096. anno, qui Graecorum eft 1408, exierunt duo reges Fran 
ptem Comttes & Antiochiam venerunt, quam Turcis erij 
Caufa exitus eorum erat haec : Cum Syria , Palaeftina , & 
regiones in Turcomanorum poteftate eflent, multa raala ( 
nis ad precandum Hierofolymam vcnientibus, rriaxime i 
Roma &eceteris Italiae locis veniebant, inftixerunti quam 
Franci , ad iram provocati, coafto exercitu, primum in I 
am profe&i funt eiusque urbes ceperunt. Multum ibi fa 
profuderunt, multis Arabibus aures, nafos, labia ampi 
oculos excaecarunt. Deinde ad Conftantinopolin profect 
Alexius, Romanorum imperator, tranfitum non daret, poft 


- Qigilized by Google_ DYN ASTIA X. 287 annoSj quos bellando contra eura abfumferant r ad An- 
i vcn^runt , & novem menfcs oppugnarunt. Cum capere 
fent, promiflb auro corruperunt Ruzabam, Perfam, prae- 
turris a latere cavernse, quae Chafchcharuph appellatur. 
ianc cavernam proie&ae erant trabes ferreac^ quae turrem 
udam fuftinebant. Nodtu Franci ex illoloco irrurnpebant 
juoque per funes in murum enitebantur. Aufto numero pag.agi. 
s vigilia no&is ultima cecinerunt. Excitatus fcm-no prae- 
^urcus, eui nomen erat Gaifaganus, opinabatuv, Francos 
:epifle & terrore perculfus fcilinanter porta aptfrta, cutt* 
viris in via Halebum ferente fugit. Cum illuxiflet, digi- 
dens dixit: quomodo fieri potuit, ut regioncm^ meos mi- 
ncosque filios, & facultates defererem & exirem? Refpe- * 
ntiochiam flevit & prae magna animi moeftitia ex equo dc- 
Equo a fuis denuo impofitus ciun iterum iterumque deci- 
reliquerunt eum & aufugerunt Armenus ex monte, ubi 
cidcrat, veniens caput eius amputavit & ad Francos pertu- 
i, urbe capta, Arabes Turcosque diripuerunt, & multos- 
occiderunt. Rcgcm in ea conftituerunt Baimundum, Co~ 
unum, qui cum illis erat> diutius tamen quam ij dies 
in ea non manferunt, quia> quod cderent, non inveniebant, 
ti equis fuis vefci cogebantur. Quo audito Soltanus Tur- 
ik equitum ioocoo Antioehiam mifit,. qui ad Bagrafam eon- 
t. Hegum Franeorum unus qmim fomnium fomniaflet, 
:unt in ecclefia Kofinae locum,, quo clavos eius crucis, cui 
isnoftcr affixus erat, inveneruntj e qpibus poftquam eru- 
laocea^ cufpidem procuderant, contra Turcos egrefll, ad- 

iuvantc Digitized by VjOOQIC 

P. 282* B8 B A R-H EBR£I CHRONICON iuvante Deo , vi&oriam reportarant & tef ram oicciiis repl< 
Poftea urbem Moarram expugnarunt, in qua plus*quam 
hominum occiderurit. Poft 40 dierum moram magnam 

ominum catervam abduxerunt captivam. Inde in mont 
banum profe&i funt, & permultos eorum, qui Nazirari vc 

lterfecerunt. Pofthxc arcem, quac iuxta Tripolin fita ei 
tuor menfes opptignarunt, fedcapere non potuerunt; qua 
ea reli&a Schizaram perrexerunt, cuius pratfe&us Bar M6 
Arabs fe fubiecit 8c tributum folvit. Ab hoc Emefam-j 
funt i unde , poftquam cius praefe&us Ganahoddaula egrefll 
dientiam promiferat, ad Hierofolymam duxerunt copias, 
plus quam quadraginta dies oppugnarunt , ab jEgyptio q 
Aphtecharoddaula, defenfam. Erexerunt contra eam Frar 
turres ligneas , unam a latere orientali eo loco , qui Zio 
tur, alteram inter portam orientalem & portanvMar St 
Turrem Zion Arabes inie&o igne incenderunt, fed antequs 

igraffet, aliattis clamor eft , irrupiffe Francos a latere 01 
Csdes totam hebdomadem duravit In templo Salomonis 
plusquam 70000 Arabum bcciderunt, ex quo («69) quac 
argenteas lampades, quarum unaqusque 360 zuzas pendeba 
que minores 150, quarum viginti ex auro -/Egyptiaco eran 
tulerunt* Rapuerunt etiam furnum argenteum lampadibu 
vientem, quadraginta litrarum Syriacarum (quxvis litra 
fex litras ponderis Bagdadenfis continet) cum multis aliis 
ornamentis. Regnavit in ea primus rex ex Francis anno 
rurti 1409 Gondofra, duos annos. Poft eum rex foit Ba$ 
annos 17. Cum iligyptii audiiffet, qua: in jfcgypto fafta Digitized by Google DTNASTIAX »89 filius ducis exercitus cum magnis copiis, ex quibus Franci 

muitos occiderunt. Reliqui Afcalonem fugerunt. Solve- 

calonitae iaooo denariorum, quo fa&o Hierofolymam re- 

Anno Arabum 492 Turcorum magnatcs defecerunt a 

Turcheiaruko propter Vezirum Magdoddaulam , qui eos 

afficiebat &, occifo Veziro & Turcheiaruko relidlo adPag. 233. 
ratris Mohammedis tranfierunt. Quem, poftquam hi fibi 
slegerant, Chalipha etiam agnovit et, diplomate dato, 
:iari iuffit Gaiatuniam & Aldinum Abufchugam Muham- 
Soltanum: Turcheiaruk Bagdadum fugit perfequente SoU 
lohammede, qui modo vi&or fuit, modo vi&us eft. 
npore anno Arabum 493 mortuus eft Haha, medicus Bag- 
; filiusGazbe, au&or clariffimi libri Manhag, qui omni- 
licorum noftri temporis manibus verfatur. Infcriptus eft: 
icamentis & alimentis fimplicibus & compofitis. Hic, 
lusortu, ab homine Arabe, logico, Abu Ali, filio \Va- 
;icam didicerat, & cum huius fophifmatibus eo adduttus ef- 
unionem amoris & perfonalem, quse Neftorianis placet, 
vina natura conciliare non poffet , Mohammedanus facftus 
ives fuiflfe dicitur & amicos tantum fuos, cum aegrotarent, 
fe gratis. Gabriel Grsccus, Melitenes praefe&us, cum ab 

filio Anifchmedi, qui aeftate e Sebaftia exibat, regionem 
: & frugibus confumtis hieme revertebatur , multum ve- 
, mifit legatum ad Francos, illisque ter- iuravit , fe Meli- 
raditurum efle. Franci, nihil timentes, fidem habueruntj 
Eiaimundus rex exiit Melitenen occupaturus. Armeni au- 
[ui inde a diebus Filardi ea loca obtinebant, inprimis Chug 

Oo Ba- Digitized by Gqogle 290 BAR-HEBRjEI CHR0NIC0N/ Bafilius, hoceft, latro, qui Chifchumum 8c Raabanam ten< 

& filii Rophaini, nonnullorum in Armenia locorum domini , 

riti , ne a Francis vincerentur , & e fuis locis expellerentur, 

per legatum Ifmaelem, Anifchmedi filium, rogamnt, ut Fr; 

infidiaretur; id quod etiam maledi&us Gabriel fecit. Cum < 

P. 284- rex Francus ad urbem Gabanam, fupra Melitenen fitam p< 

niffet, de die in diem, quo eum deciperet , (traditionem) c 

lit, donec filius Anifchmedi adveniret. Hic infidiis ante r< 

pofitis, eum cepit, & vinftum Sebaftiam mifit. Quo fa& 

Melitenen copias duxit eamque oppugnavit, in qua malus Ga 

miferiam eo auxit, quod fine mifericordia oppidanos diripi 

Hanc ob caufamindignati duo milites urbem Turcis tradid 

C 1102. die Mercurii 18 Septembris anni 141 3. In libris autem an 

1412 invenimus. Turci in miferam urbem ingrefti omnes 

divitias diripuerunt, quia filius Anifchmedi copiis fuis omne 

ius opes practer homines attribuerat. Nam ne unum quidei 

rire patiebatur. Sibi enim populum exceperat. Huic in d 

fuas vedufto triticum , tauros & reliqua utenfilia ex fua ipfti 

gione apportanda curavit illique divifit. Eius tempore Me! 

admodum bene erat. Urbi pracfccit Bafitium , hominem i 

& pium. Contra Gabrielem autem expergefofta iuftitia eft. 

ne omnibus modis excruciarunt eum Turci et magis etiam 

ftiani , quo modo illi in memoriam reducebant caedem fand 

fcopi & oppreflbrum aliorum principum. Conviciis fatiatunn 

ei ante arcem Katis, in qua eius uxor erat , adduxerunt 

runtque uxori praecipere, ut arcem traderet. llle etiarc 

tpix infignis eius erat malitia, Turcos decepit & uxori dixit: gitizedbyGOQgle Digitized DYNASTIA X. 39 1 , 8c hoc figno mentem meam cognofce, quod iam antc dies 
: puexum tibhnifi Midas. Hoc nomen Armenice noli traJere, 
»t» Quod cum Turci intellexiflent, obtruncarunt canibus- 
jvorandum obiccerunt. Baimundum autem Francorum re- 
ilius Anifchmedi Melitenam addu&um iooooo denariorum 
lit, Baimundus , tradita filio fororis fuae Antiochia , in re- 
n fimi, reverfus eft. Anno 1414 Arabes, accepto nuncio, ■ • a 85« 
ra effe Sanagalli, qui in urbeTarfi erat, manum, Turcorum ^ 1103. 
\ exTripoIi, Damafco & Emefa contra eum contraxerunt. 
rancus non plus quam 300 equites fecum habebat , quorum 
a contni Damafcenos, centum contra Tripolitanos 
, quinquaginta fibi ipfe fumfit. Coepta fuga Emefeni 
mafceni, quorum plus quam 5000 fuerant, confeftim 
^ntes fiigerunt, Tripoiitani autem pertinaciter reftite- 
Stntgallus cum, quam fortiter Franci pugnarent, vi- 

tpfecum fuis quinquaginta Francis eos aggreflus eft, vicit 
ientes etiam perfccutus cft. Arabum ad 7000 ceciderunt. 
cia egrelYus Tripolim magna vi oppugnavit Anatartum 
& omnts Arabes, qui in ea erant, occidit. Alias quoque 
oppugnavit. Ptolemaidem aliusComes mari adve&us inclu- 
aiultum vexavit. Edeflam quoque expugnarunt , & ex Syriae 
libus , qux Arabibus & Turcis parebant , quasque diripie- 

multos homines abduxerunt. Anno Arabum 498 cum Sol* 
Rocnoddin Turcheiaruk, qui variis iisque gravibus morbis, 
i, hacmorrhoide (270) aliisque malis laborabat, fentiret, 
riturum, iureiurando adegit magnates fuos, ut fidem filio 
xvo Malchafchx promitterent. Hic Bagdadi feptem tandem 

Oo 4 annos Digitized by Google 292 BAR-HEBRiEI CHRONICON I annos natus, pronuntiatus eft Soltanus nomine Galaloddaula 

chafchah. Turcheiaruk mortuus , Izphahani fepultus eft. 

dadum, cum Malchafchah Turcheiaruki filius ibi effet, venit e 

Soltanus Mohammed, patruus eius, erantque Bagdadenfes in 

P. 286. gno metu, ne propter diffidium, quo alter ab alteroabhorr 

diriperentur. Quia autem Emira Aiazus, cui regni adminift 

commiffa, vir erat admodum fapiens & omnes Turcheiaruki 

pias imperio fuo regebat , hic Soltanum Mohammedem adiu 

eique dixit: hic puer filius eft fratris tui teque inagis decet c 

me huius faluti profpicere , minime autem hunc regno , pa< 

haereditate, privare. Refpondit Soltanus: hic filius meu< 

promifitque ei omnia bona. Acceffit deinde Emira Aiazus ad 

tanum & ab hoc magno honore exceptus eft. Die infequent 

tiit a Soltano Emira Aiazus, ut epulis a fe apparatis inter 

Non recufavit Soltanus & re vera venit. Accidit autem caf 

que fatis infelice , ut inter Aiazi famulos fcriba adeffet fub 

lorica indutus, qui inter miniftrantes adftabat & difficile mo 

tur. Quod cum Soltanus animadveitiffet, uni fervulorum, € 

ferviebant, clam, Abi, inquit, & contre&a iftum virun 

fcutare, quid fit, cur eius difceffus & reditus tam impediti 

Qui puer cum quafi per iocum eum contredaviffet, rediit & 

tano dixit: lorica indutus eft fub tunica. Tum Soltanus d 

Aiazi fufpicatus effe : fifcribx, inquit, loricis induti funt, 

nam re equites Turci induentur? Hacc fatus fpeculatores 

ante eum erant, caput ei abfcindi iuffit. Quo audito, 1 

qui a parte Aiazi ftabant, Syriam fugerunt, quidquid e fuis 

rumque rebus auferre poterant, fecum portantes. Anno Ar Digitized by Google 

DYNASTIA X. 293 

irxcorum 1417, menfe Martio exundarunt fluvii fc Euphra- ^ -r 
>que auda aquarum mole multas aulas evertit. Paravit 
Bagdadenfis quidam , homo dives, qui audiviflet, aquas 
l cancellos iuos pertigifle, quia opinabatur, aulam fuam 
miri, navcs duas, in quas facultates fuas & uxores, libe- 
^Uasque impofuit. Nautis praecepit, ut in locum altiorem 
iucerent, fed non longe avedi erant, quum navis merfa, 
>erierunt cum ea novem ancillx, quae magno pretk) emtac 

& ex feptem filiabus una, quam mater cum illis fugere 
:: magna quoque facultatum pars fludibus haufta eft. Qui 
e erant, cum hoc infortunium vidiflent, ad aulam fuatn 
rrunt. Infequenti die aquae etiam fubfederunt, quo fafto 
es Dei imperfcrutablia iudicia laudaverunt, &, vanum effe 
um auxilium , agnoverunt. Hoc anno Tanufchmanus Se- 
nortuus eft, poftquam duos annos in urbe Melitene regna- 
Obfedit deinde Kalig Arfalan Melitenen die 38 lunii, con- 
iis rotundam turrem ab oriente verfus feptentrionem fitam 
;nacula paravit. Poft multa certamina urbem fecundo fe- 

isanni 1477 Grzcorum accepit, non tamen vi, fed dedi- 
Neminem laefit, poftquam ea potitus eft. Anno Arabum 500 
ibarmifchus , Emira Turcus, dcfedtionem a SoltanoMohamme- 
ditaretur, excitavit Soltanus Emiram alium, Gaulium, quem, 
cdotninum futurum, cum exercitueo mifit. Adverfus hunc 
m, cum in regionem Ai belenfem venilTet, Gabarmifchuscon- 

cppias eduxit, fcd ab eo vidus & captus eft. Mozalani autem, 
o Gabarmifchi, Zangio, iusiurandum praeftitiflent , para- 
ellum adverfus Gaulium , & per legatos Kalig Arfalanum, 

Oo 3 filium 
C. 1166. 
Digitized by Google 
*94 BAR-HEB9iEI CH90NICON 

filium Solimani, filii Katlemifchi, Sbltani Iconii, rogan 
auxiliofibi veniret. Gaulius, cum ad Mozalam oppugt 
veniffet, Gabarmifchum vin&um fecum habebat, qaia aut 
rebatur, ne Mozalani fibi eum furriperejat, foveam effodit 
quc in illam demifit , in qua.etiam raortuus eft. Affuen 
cei-tamine , in quo Gabarmifchus vidus efl: , Mozalanus <; 
nomine Abutaleb, filius Cofurati isque Arbelam fugerat». 
fibi a Bar Mufaco, Arbelac domino, redderetur, non folu 
lius omnem operam dedit, fed pro eo dimiffo filium quoi 
roini Arbeiae, quem apud fe cuftodiebat, vinculis liberav 
F- 288« lius Cofirati, ex captivitate redux , promifit, fe Gaulio n 
tum Mozalam traditurum , fed ex locis fibi tantum cogoj 
gnam auri vim contradnrum effe. Ob eam rem multum 
batur» Eo tempore mifit etiam Bar Wadan, Mozalae iudei 
quem 8c filium Cofirati fimultates ortx eratit, hominen 
promitteret, fe, ii filium Cofirati occidere vellet, Gaulic 
lam traditurum effe. Cui gratificaturus cum Gauiius ca 
mici mififfet, Turci, qui Mozaix erant, hoc Bar WatU 
exafperati, ipfum Wadanum occiderunt. Sic paucis die 
lum pro malo redditum eft. lisdem diebus Kalig Arfalam 
manorum finibus Gazartam Cardoam veniente, Gaulius 
tfaaufugit, &, urbe Efalada direpta , Syriam petiit. In< 
Ar&lanus Mozalam profe&us eft, & quamquam huius d( 
.fe aperte gerebat, tamen neque Zangium, filium Gaba 
neque ullum eorum, qui ei adhxrebant, neque civium qui 
laefit, imo mortem minatus omnibus eft, qui aliquem 
calumniari auderent IudicemAbaid Allam, filium Kafen w Digitized by Google - mmmt^^m^mKmm^m^- — DYNASTIA X. 295 im In dignitatem fuam reftituit. Sokani Mohammedis 
r> Mozata abrogavit. Poftea pro eo tanquam Chalipha. 
ublicae inftitutae funt. Arci Mozalas praefedum impofuit 
arm. Filium fuum undecim annorum puerunn, Malcha- 
?tiam Mozalx reHquit, & eius regem appellavit. Apud 
palatio rnater eius remanfit. Ipfe cum quinque millibus 
Haburam tetendit Eduxit contra eum Emira Gaulius, 
lazuanum Halebi dominum iurtxerat, quatuor millia equi- 
os fortcs & bellicofos. Ad Haburam in Kalig Arfalani 
iim venenmt, cumque utraque acics inftruda ftaret, ma- 
)rtitudinis fpecimen edidit Kalig ArfalanuSr Ingreflus 
us eft turmam hoftium & figniferi manum abfcidit* Ipfum Pag. 
gladio percuflit, qucm tamen iorica, qua indutus erat, 
27$) fervavit. Cum milites Gaulii & Razuanus viderent, 
alig Arfalanum fortiter pugnare, animo- audo, milites eius 
nt, & in fugam averterunt. Quam primum igitur Kalig 
5 viderat, fuam manum fugere feque folum relidum effe, 
* veritus, ne ab his occideretur, quam, ne vindus ad 
1 adduccretur , qui fibi, propterea quod eius imperiuna 
abrogaverat, vitam erepturus effet, fe in, Haboram ftuvium, 
equo infidentem praecipitavit , fagittis ex mediis aquis 
mtes traiiciens. Propter loricam tamen ferream, qua 
>quus gravabantur & propter fagittarios ei inftantes, equus 
n profundum ineidit, in quo ipfe cum equo merfus eft. 
quot dies ab aquis ad ripam eiedus eft, unde ablatum kx 
>fchem fepelierunt. Razuano Callinicumproficifcente, Gau- 
zalam ivit, cuius portas honiines , qui in plateis difcur^ 

rebant, 2S9. Digitized by yQ}Ogl< %q6 BAR-HEBR;EI CHRONICON m m rebant, confeftim aperuerunt Urbem ingreffus compre 
eunuchum, unum fervorum Gabarmifchi, coegitque, ut 4C 
nariorum apportaret Bazmifchum arcem tradere &, re 
omnibus, quac ex Mozala fibi fumferat, cum iis rebus, c 
cum veniffet, in pace reverti in regionem fuam iuflit. ] 
fchus, quirefiftere non poffet, quia propter mortem Kalig 
lani nihil fpei fupererat, confeftim defcendit & cum uxo: 
lig Arfalani & omnibus fuis Melitenen abiit, practer Malcha 
Kalig Arfalani filium, quem Gaulius ad Soitanum miferat. 
Pag. »90. Gazartam milites fuos duxit, eamque obfedit; mox tamen, 
quam Habfchius , filius Gabarmifchi, 600 denariorum & < 
Arabicum dederat, ea reli&a Mozalam reverfus eft, unde iu 
Schaharzoraeum expulit, fubftituto in eius locum Abibecro 
lenfi. Propter tantam vidtoriam Gaulius fuperbia inflatus 
fe Soltano morigerum oftendit, et nihil prxdx, quod tamen 
erat , ei mifit. Offenfus hac re Soltanus Gaiatoddin Moha 
Emiram Maududum eum aliis Emiris & magno exercitu annc 
bun> 502 contra eum mifit. Certior fadus Gaulius, cor 
eos<adventare, communita Mozala & reli&a in ea uxore fut 
roreBarfuki, unius Emirarum, qui Mozalam petebant, dil 
etiam per muros militibus, exceffit, ut aliunde fibi auxiliu 
duceret, neque inclufus in urbe eflet Eduxit etiam fccun 
duium , Comitem Francum , quem fecum Mozalac vindlum 1 
rat, liberavitque, ea tamen conditione, ut 70000 denariorun 
deret, Araftes vindos, qui apud fe effent, dimitteret, & qi 
que neceffitas vocaret, fibi cum Francorum copiis auxilio ve 
in caftro autem Gaabana, donec promiffa fervaffet, rema 
Digitized by Google ■Il.l .' . I I Pllj,. ^^.-^, — DYNASTIA X. 397 itur hic Bagduius & arceffito Goslio, fororis filio edque pro 

obfide , diiceffit ad aurum corrogandum. Uxor autem 
Mozalae reli&a , Mozalanos dure tra&avit & tributis mul«- 
cavit, quapropter civium nonnulli, opifices, gypfatorcs 
irrem unam occuparunt & exclamamnt: vivat Soltanus 

Mohammed Gaiatoddin. Hoc pafto Emira Maudud cum 
tn cepit. Gaulii uxor ad fratrem fuum Barfukum egrcfia 
lulius autem Elgazium , dominum Nifibis & Mardensc, 

in vico Arabana ad Harboram commorabatur, adiit mul- 
trecibus rogavit, ut fecum coniungeretur , fed recufavit 
;, ct in arcem Mardenae afcendit* Poftea Gaulius Rach- 
rbe-m per feptuaginta dies oppugnavit. Goslium ex caftro 
idductum regiis veftibus ornavit, & equo, quo ipfe vedtus 
ipofitum ad Bagduium, avunculum, mifit, ut ille auri fo- 

1 maturai^t & Arabcs vindros liberaret. Poftquam Gos- 
tiochiam venerat, mifit Gaulio Tagret, Antiochiae ,rex, 
enariorum cunvcentum Arabibus vimftis, partim viris, par- 
Leribus, e rcgione Halebenfi. Gaulius, urbe Rachbuta re- 
'allinicum venit eamque per plures dies oppugnavit. Eo 
? a Soltano Gaiatoddino per Emiram Hofairium, filium A*- 

quem ille miferat, admonitus eft, ut fe fubiiceret & Mo- 
l cum ftatum , quo antea fuiflet, reverteretur , fed non 
eravit, imo Balafcham oppugnavit eamque captam dhripuit 
ibus modis corrtfpit. Razuanus, Syriae dominus, qui 
irafceretur, quod regiones ipfius corrumperet, petiit a 

, Antiochio rege, auxilium, impctravitque ab eo 1500 
Francos, quibus 500 eotfites Turci a Razuano additi funt. 

Pp Gau- 


! £ Pag.391 
Digitized 29« BAR-HEBRjEI CHRONICON. -Gaulia Bagduius & Goslius auxilio venerunt, itaque pugna 
Tel i- Bafcharam commifla eft, in qua Franci & Razuani ' 
praevaluerunt, Franci autem & GauLiani Turci vi&i funt. 
Turci in medio caefi, Franci enim Francos non caedebant, I 
equis tantum iaculabantur. Bagduius Sc Goslius Tel - Bafcl 
confugerunty quo etiam pars Turcorum, qui cum Gaulio p 
Pag*2q$> verant r venere,. quos fanatos Gaulia miferunt* Qui fimulac 
ftiasfradtasfenfit, cum aliam fafutis viam non reperiret, a 
tani amicos confugit & cum paucis hominibas , mutato hat 
nomine, feftinanter ex Syria in Chorafanam venit, treceni 
parafangarum fpatiura feptendecim diebus emenfus. Cu 
Soltani caftra accefllflfet, viarum cuftodihus dixit : ego GaiTliu 
petoque a vobis, ut ad tentorium Emirae Hofaini me dedi 
Hic is erat ipfe, qui a Soltano ad eum, cum Rachbutam opf 
ret, miflus erat* Hic ad Soltanum induxit e*im , cadavei 
involucrurrt feeum partantem. Sed ignovit eiSoltanus & i 
mitatem promifit. Ab ea tempore ex eius miniftris erat. 
mifchus autem ^ qui uxorem Kalig Arfalani M ozala Melitene 
duxeratr^ Togril Arfalanum ,. filium Kalig Arfalani minorem 
gem pronunciavit. Erat autem* ibi & alius Emira , Arfalan 
mine, qui, confentiente pueri matre, Bazmifchum occidit ei 
in matrimonium duxit. Quum autem Mclitcnenfibus aurt c 
tate multa mala infligereti confenfu filii fui Arfalanum co 
hendit & inclufit. Anno poft e carcere eum ediixerunt, &, 
homines occifum. crediderant, ad Soltanum Gaiatoddini 
Chorafanam miferunt. Remifit Soltanus Malchafcham, 
Kalig Arfalani , Melitenen , ubi rex pronuntiatus eft. u 
Digitized by Google DYNASTIA X. m tnum fratrem fuum minorem dimifit, alios duos fratres, 

um & Arabum in cuftodiam dedit. Poft aliquot annos, cum 

^nenfes a filio Anifchmedi multumpremerentur, Malchafchah 

im petiturus ad imperatoremRomanorum Alexium profe&us 

l quo cum gaudio exceptus eft & multum auri acccpit. Ab 

ieuntem filius Anifchmedi infidiis pofitis cepit & excaecavit^ 

aftoEmirae, qui Melitenae erant, Mafudum e carcere pro- 

unt & Soltanum pronunciarunt. i$c Mafudus Arabum & Pag.293# 

1 Arfalanum fratres Melitense reliquit & lconium abiit, in 

be fibi fedem regiam fixit. Anno Graecorum 1421 Franci £, mo. 
lin, poft feptem annorum bellum, Arabibus eripuerunfr; 
poft exiit Tagret, Antiochiae rex, cum magno Francorum 
tu & multas Arabum arces expugnavit. Homines, qui in 
/eniebantur, occifi funt. Mabugi ne unum quidem homi- 
nvenerunt, neque ullum Balafchae, qua urbe incenfa Tripo- 
perfi funt, ut primum equos fuos herba verna pafcerent, 

2 illuc redirent. Arabibus in Syria omnia mala a Francis 
nda crant ideoque nullum auxilii modum repererunt alium, 
ut auro pacem a Francis emerent. Hanc ob caufam mife- 
Tagreto Francorum regi, Razuanus, Halebi dominus, 32000 
iorum, 20 equos arabicos, 40 lintea egregia; Tyri domi- 
>oo denariorumi Afcalonis dominus 4000 denariorum } filius 
Ladi, dominus Schizarae ^ooodenariorum, Ali Curdaeus, He- 
dominus, 2000 denariorum. Pacem impetrarunt, fed usque 
flem tantum, ut fruges praebere poffent. Hoc anno nonnulli 

(274) nafti funt multas nnvcs Arabum ab urbibus Tannis & 
ita venientes, ex quibns non tantum 70 mercatores vinxe- 

Pp 2 runt 
Digitized by GoogJ^ 3<x> B AR-HE BRjEI CHRONlCON P. 294- runt magnoque pretio vendiderunt, fed multam t quoque ficeram 
50 linteorum Damiaticorum onera aliasque res abftulerunt. 
tempore venit Arabs quidam , legis rerumque divinarum p< 
(276) Halebenfis, Bagdadum, flens & multum eiulans, 
Arabum a Francis deletum iri. Quam ob rem plebs, die 
ris in oratorio magno Menbaram (r***) i. e. fuggeftum con 
eoque precumfinem fecit. MurmuraruntetiamcontraChali 
atque Soltanum, quod pro fide fua tam negligenter pugn 
Quod cum Soltanus audiviflet, excitavit Abulphatachum Mal 
filium fuum et Emiram Maududum , hosque cum magno ex 
Mozalam mifit, ut bellum cum Francis parati effent. Annc 
C 11 ix. corum *4 2a Atabegus Melitenes Soltanus regionem Gihon 
Francis eripuit. Anno Arabum 505 Emira Maudud cum 1 
exercitu in Syriam proficifcens in via arces aliquot regionis 
bachtanae expugnavit & Francos, qui in illis erant, occidit. 
fam, quam aliquamdiu oppugnavit, capere non potuit. S 
ter Tel - Bafcharam , quae Francorum erat , fruftra oppuj 
Inde ad Halebum exercitum duxit, fed Halebi dominus Ra; 
portas ei claufit; quam ob rem Damafcum profe&us eft. E 
ea Emira Tugtechin & amicitiam primum prac fe tulit, 
autem veritus , ne ab eo deciperetur & Damafcus caperetu 
gatos ad Francos mifit & cum iis fpreto Maududo pacem 
Hoc anno mortuus eft Gazaz Ali , magnus Arabum dodlor, 
pultus eft Tarfi in Cilicia. Hic Arabibus prxceptis fuis exp 
vit, quod tantum lotionum & corporis munditiei curamger 
puritatem autem cordis, unde peccata prorumperent, adeo n< 
rent. Admonuit eos ad Nazirxatum & paupertatem & Digitized by Google 


DYNASTIA X. 301 mores patrum in deferto viventium illuftrantia in libro 
imemoravit. Quam ob rem nos quoque huius viri 
?m fecimus. Anno 1424^11x01- Kalig Arfalani, Solta- ^. 
nes, uxor fadta eft Balaci, domini arcis Bulae. Dixit 
Saepe ego Soltanum audivi te laudantem atque dicentem; 
1 Emiraffm Tuvcorumnemo fapientior & fortior eft, quam P. 

Hanc ob caufam ego cum fUius meis pernomen tuum fer- 
i & hac ratione fervata quoque eft. Balacus autem mul- 
toritate crevit, ex quo maritus uxoris Soltani facftus erat. 
c reverfa eflet , expulfo Atabego , ipfa cum filia fua in 
[elitenes habitavk. Alius etiam Emira, arciZaidac prat- 
cum a Balaco multum premeretur, arcem Soltano Meiite- 
ididit, paxillo tamen poft Mahmudus, filius Soltani Cho- 
arcem Zaidam Melitenes Soltano eripuit. Hoc tempore 
*nfes magnum humanitatis ediderunt fpecimen, redemtis 
ominibus a Turcis e regione Arcenfi, quibus libertatem 
re. ^ Anno Arabum 507, Graecorum 14^5^ mortuo Ta- 
Antiochiae domino, cui Rogelius fuccefllt, Maududus cum 
equitum millibus Bagduium & Goslium, cum quibus duo 
peditum millia, pauci equites Franci militabant, ad lacum 
ds adortus Francos vicit & 1300 pedites ex iis occidit 
auxilia adduxit ex Tripoli filius Sanagalli, & Rogelius etiam 
riae rex cum manu fua venit. Franci in montem Arabes 
tantem adfcenderunt. Poftquam autem per 26 dies ab 

parte nihil motum eraty Franci inde ad fluvium Iordanem 
[erunti Arabes, qui longe ab urbibus fuis difcefferatrt, 
oa&i abierunt et ad Damafcum (377) confederunt. Emi- 

Pp 3 xam 1115. • 2t95- 
30» BAR-HEBB;EICHR0NICGN 

*am TVTaududum die Veneris in oratorium magnum ad pree* 
ingreffum, cum preces finiviflet & cum Emira Tugtechino, 
rnanu tcnebat, admirabilem templi ftru&uram confideraret, 
P&%. 2fy6* pxpfil'\£n$ cultvo quater v.ulneravit. In aula Tugtechinij in 
deportatus erat, vitam finivit. Huius interfcftorem fervi R 
*di membratim difciderynt -eo ipfo Joco. Fueruift, qui pui 
ftezuanum, Ha.lebi dominum, hunc Ifmaelitam (177*) mififlfe 
«bpinati funi , Tugtcchinum , urbi fux timens, hunc otc 
£x jhominihus malcficis^ antea inclufum, fubornaviffe, prx 
pollicitum, fi hoc exfequeretur. Mortuo Maududo fucce 
.exercitus, Emira Akfankur Burfuk, qui cum 15000 hoi 
£de(Tam per duos menfes oppugnavit. Anno Arabum 508 
Fr.anci ex Edeffa erumpebant & Arabum nonnullos c*deban( 
que horum aliquando undecim cepiffent, eos in urbem k 
itos fuper muro, amputatis manibus pedibusque, ante 
Turcorum fufpenderunt. Indignatus ea re Akfankur quinq 
ta Francos vin&os adduxit eosque oecidit. Turci, fome 
Edeffam reliquerunt & ad Samofatam copias duxerunt. F 
ei uxor Chug Bafilii Armeni, quaeMarafchamquoque, Chifch 
& Raabanam obtinebat. Mortuo marito hcec admodum p 
ter has regiones rexerat magnamque equitum pcditumqne c 
coegerat Dabatenim quovis menfe equitibus duodenos, 
bus ternos .denarios aureos. Armcnorum imperandi moc 
erat. Graeei, qui Arabibus quidem aliquantulum prjcya 
& regiones quasdam eripuerant, cum Turcis tamen pare 
effent, in interiores provincias redierunt & hoc modo A 
• quos Graeci prsfecerant , in montibus fe & muuitis locis cc V Digitizedby VjOOQIC 
mm 1 ■ ■ ' >—^^mm^mmmmmmmmmm DYN&STIA X. m [n Cilicia duo erant fratres, filii Conftantini, filii Rophai- 
garae & Bulae Michael & Ahannes Chifchumi, Raabanae, p, ^0% 
js & caftro romano Chug Bafilii , hoc efi:, latronis Bafi- 
lque in regione Samofatena Conftantinus Tabtugus & Br-* 
s, filii Sanbili, (hi Syri natione fecuti erantChug BafiliumJ 
filius, hoceft, puerBafilius, quem materChugBafiliiedu- 
& Churtigus, huius feminae adminiftrator. Hic malus erat 

Syrorum ofor, quamobrem coenobium rubrum ad Chi- 
i Charichorio, Armenorum Catholico, dedit. Quinque 
Beth-Kenaeorum in monte Zabar fitorum in vicoscont- 
ArxArnifeh etiam cocnobium err;t, in quam, expulfis 
s, Churtigus milites & vigilias induxit. A monachis 
ruciatibus duo denariorum millia extorfit. Chifchumunt 
, Antioehix rex, duos annos oppugnavit r & tamen vix 
Erat enhn Churtigus admodum aftutus ideoque eum op* 
non potueruntr, donec calliditate ufi, ei uxorem Fran- 
uomodo & Philiftari Simfonem deeeperunt, dederant» 
line Calamari veneno eum interemit. Cum Chug Bafilii 
Jcret, Turcorum exercitum rcgionem fuam devaftare, per 

Emirae regionis Habarenfis Akfankui*o amicitiam & au- 
romifit cumque & ille lcgatum, Sankurum Darafum , hoc 
igum, * mififfet, ex folio fuo, cui puellas, fervas fims* r 
nornatas, circumdederat, cum Sankuro, ante fe etiam 
fedente, eallide admodum & blande collocuta eft. Quia 
Sankuri comites, extra urbem in tentoriis morabantur* 

age , induc* milites tuos in urbem , & extra urbem eos 
non patere, ne aFrancis, quos adventare exploratores 

mei 304 BAR-HEBRII # CHR0NIC0N mei nujiciarunt, fubigantur; quia autem fuperbe confilium 
Pag* 298* vk, feptingenti equites Franci hos Turcos invaferunt , ex q 
non nifi pauci fervati funt. Quo facfto Sankurum Darafum 
varii generis donis ad Emiram Akfankurum: caute remifit, < 
eius regione difceffit & Sarugum copias fuas duxit, quae ei 
mentes & fruges , dum illam per quinque dies oppugnabant 
fumferunt, Iride in regionem Schabaehtanae profe&us eft i 
nsagnificum convivium apparavit Venit etiam ad eum 
Mafud, filius Soltani, qui Harane manferat & cum Maudud 
phratem non tranfierat. Ibi etiam vinxit Aiazum, filium E 
filii Artuki, domini Mardenae, regionemque Mardenam dii 
Hoc anno, qui erat 1426, menfe Novembri, qui dies : 
menfis fexti Arabum, vehemens erat terrac motus, quo 
Marafcha tota haufta & incolis fuis fepulcrum facta eft. Sa 
tac multx aiilae ceciderunt, in quo etiam Conftantinus, do 
Gargarae, qui aderat, cum multis periit. Ceciderunt tre 
muri Edefleni turres & partis quoque muri Haranenfis cc 
funt. Balafchae 100 aulae cum arcis dimidia parte corru 
Chifchumi duae ecclefiae, ecclefia Mar Iohannis & ecclefia 40 
tyrum , quac tamen ftudio Mar Dioftyfii epifcopi reaedificat; 
An^o Arabum 509, Grzecorum 1427, cum Rogelius, Ant: 
dominuscum quingentis equitibus Emiram Akfankuruni inte 
lebum & Moarram nec opinato aggrcderetur ; ille & eius 
primum in tumulum quendam fe receperunt, deinde autem 
FrancicsedendisTurcis diripiendisque mercatoribus & vicanis 
pati erant, cum paucis hominibus effugerunt. Perfecutieos 
parafangam unam, fed non affqcuti fuiit, Itaque redierunl C 11 16. Digitized by Google 


--- DYNASTIA X. 305 

3000 vinxerunt. Arcas tentoriorumque columnas confra- Pag. 299. 
:endcrunt$ pueros parvos fenesque infirmos, nulli operi 
combufiferunt, reliquam turbam fecum vinftani Antiochiam 
unt. Razuano, Halebi domino, ipforum amico, odlo ca- 
romcdarios , tres equos , duos mulos , duos legis perifos, 
eros Turcos et caput Abu Alupa, unius ex Emiris Turco- 
lifcrunt? quani ob rem magnum Antiochix gaudium fuit. , 
Tabum 511 mortuus eft Soltanus Gaiatoddinus Mohamcd, 
alchafchx, Izphahani , fuccefloremque habuit filium Sol- 
/lahmudum. Hoc etiam anno obiit Chalipha Moftatta- 
dadi, cui Moftarfchid, filius eius parvus, fucceflit. Eodem 
o, qui Graecorum 1429 eft, menfe Augufto vita exceflit 
, Romanorum imperator, vir fapiens et bcllicofus, qui 
i fua Conftantinopolin a Francis tuitus erat. In imperio 
ei Ivanes (loannes) cui frater, foror eius materque infi- 
Lt. Fratrem et fororem in exilium mifit, matrem rafam 
ifterium inclufit, qua ratione in imperio confirmatus eft. 
10 mortui ctiam funt dominus Aegypti et dominus Ga- 
Paullo poft Antiochiae dominus Rogelius interfe&us eft. 
ecim reges duorum annorum intervallo mortui. Ante 
nortem vehemens terrae motus accidit, quem regum mors 
t. Pofi Moflattaherum regnavit Mofiarfchid fihus eius annos 
nfes£. Hic regnopotitus multa vinidoliaapatrerecondi- 
it, ex quibus omnibus fra&is vinum effudit. Cantato- 
:antatrices palatio eiecit. In fomnio patrem vidit , qui 
duc me a tuo latere, ne te mecum abducam. Terri- 
:em in alio loco fepelivit, et temperantiac ftudiofum fe * 

Q q often- 
io6 BAR-HEBRjEI chronicon. P. 300. oftendit. Penetravit etiam in aulam Abutaheri filii Ahmedis, 1 
faurarii et in ea ecclefiam omnemque altaris apparatum inv< 
Cuius rei rationem reddere iuflfus refpondit : eft mihi uxor chr 
iia,s quat, me infcio, hoc fecit. Anno 512 Emira Elgazius, 
lius Artuki, Haranem cepit et fenes nobiks, qui in ea ei 

Cuic^ eiusque iudicem vinxit. Hoc anno, qui Graccorum erat ii 

multo auro a domino Antiochiae Rogelio Halebi dominus 

nifi quatuor menfium inducias, ad meflfem et triturationem 

gum peraftam durantes* Quo tempore elapfo Rogelius ad 

lebum oppugnandum venit» Halebenfes ad Emiram Elgazi 

filium Artuki, Mardenae dominum, confugerunt isque cum fe[ 

Turcorum millibus Francos adortus eft et vicit> quo in pr 

etiam Rogelius rex occifus eft. Qui fuperftites erant, Antiocl 

fugerunt. Turci in agrum Antiochenum irrumpentes mi 

monachos in monte nigro occiderunt, donec Bagduius^ Hi 

folymorum rex, hac de re certior faftus, Turcos perfequer 

Poftquam enim Turcornm infidiat a peditibus Francis caefae ei 

rex Bagduius reverfus eos omnes exftirpavit. Deinde Elg& 

perfecutus przdam Turcorum manibus eripuit & Antiochian 

nit. Beatus Mar Michael fcripfit , Gazium > filium Anifchn 

Francos vicifle et Rogelium occidifle. Forte fimilitudo non 

caufa erroris fuit. Hoc anno Sokanus Melitenes regionem 

hanenfem , et Ableftinenfem , .fibi fubiecit et arcem Katig c 

Menfe Februario huius anni Franci regionem Melitenenfem , 

ci Gargarenfem , Melitenenfis Soltanus Kamahenfem, diripuei 

cuius dominus cum a Graecis Trapezuntiis auxilium petiiflet, 

P. 301. brafus cum eo exiit, fed Soltanus & Balacus Graecos adortifunt* Digitized by Google DYNASTIA X. • 107 unt. CaptuseftctiamGabrafus,qui 30000 dcnariorumferedemit 
regioncm fuain reverfus eft. Ioanncs imperator Conftantinopo- 
xs tres arcesTurcis eripuit. Elgaziusagri Edefleni fegetes incen- 
agrum Antiochenum diripuit. Tugtcchinus, Damafcidominus, 
uus eft, cuius fiiium, cum vix fuccc(Terat, Turcus quidam Altuna- 
t occidit fibique regnum Damafci fumfit. Anno Arabum 5 r 5 Ma- 
[afud Mozalae dcfccit a fratre fuoSoltanoMahmudo,diirentiente 
1 EmiraZangio, militesqwe coegit, fed frater eiusSoltanus nati 
m etim vicit, fed ctiam cepit & catenis vinxit. Mo^alam Emirx 
iko, quem eo miiit, cum Gazarta, Schigara & Nilibi attribuit. 
tempore imperator Conftantinopoleos Graecus Elgazio, Artuki 
nunciavit : En magnus Francorum populus mari in Syriam profi- 
ar. Eftoigituradbellumparatus} fi opuseft, 30000 in auxilium 
iducam. Elgazius finc mora portu occupato permultos Franco- 
►ecidit, quorum reliqui in Franciam redierunt. Hoc malumFran- 
loforum Graccorum malitia inflixit. Hoc tempore Armeni Gar- 
ifeslatrocinandoregionem arcisZaidae & Bulae(i78) & Melite- 
iftarunt. Mifit igitur Balacus, Emira Turcus legatum, quiMi- 
1 Armeno, Gargarae domino, diceret $ fe ei 1000 onera tritici & 
n rcgione fua vicos daturum efle, fi hos latrones cohiberet. 
it Michael aliquoties Balaco , fed promifla , quamvis triticum 
retur, non fcrvaVit. Hanzitx etiam ifti latrones vicos 
dcrunt. Itaque Balacus, a calliditate falutem petens, menfe 
>at, cum montes nivibus te&i eflent, fuper glacie Euphra- 
ubam transgreflus in montem altum, qui cognominabatur Ka- 
, 1000 equos liberos ad nives conculcandas emifit* quo fa- 

fuis Turcis uno die usque ad monafterium Mar P* 302. 
Qq % Bar- uni copns ■ Digitized by r 

Google 308 BAfl-HEBRiEI CHROJNICON. 

Bar - Zumae pervenit. Ea nofte equi nives montis Gargarar 
nomen erat Efta, fimiliter conculcarunt, & infequentis dieii 
necopinato regionem miferam invaferunt & diripuerunt die 

C. xiai. initio menfis Ianuarii anni 1432. Homines, pecudes, & quic 
potcrant, inde abftulerunt. Agreftes tamen chriftianos hic E 
admodum benigne tra&avit, non fervos fecit, imo cmnibu 
bus redditis, quae eorum erant, in regione Hanzitse colloc 
iure iurando tamen obftrinxit, ne Gargaram reverterentur, 

C. H32. natus, fe, fi denuo illuc proficifceretur, nbn illis parfu 
Anno 1433 Soltanus Mahmud magnum Turcorum exercitur 
Iberiam mifit, cuius magnam partem Iberus rex occidit, 
anguftos itinerum exitus obfederat. Gozlius Francus agrum 
benfem diripuit. Anno Arabum 516 mortuus eit Elgazius 
Artuki. Cum Goslius, mortua eius uxore, alterain femii 
filiam Rogclii, Antiochiac domini, fibi nuptam EdcfTam dedi 
vellct, Balacus, infidiis pofitis, eam intercepit& Bulam ded 
Michael Armenus, qui fe Turcorum viribus minorem fenl 
Gargaram regi Bagduio dcdit & pro ea alium locum in eius c 
ne acccpit. Anno 517 filius Schaharzori, Mozalanus iudcx, 
dadum venit & , oblatis 5000 denariorum , a Chalipha -imp 
vit, ut toti traftui Tigridis occidentali a Mozala ad Bozram 

Ciiaj. ficeretun Anno 1434 Grzcorum cum Franci in ripa fluvii 
gse confcdiflent, Ealaci , Emirae Turci, infidise inopinato Fra 
rum caftra adortae regem Bagduium die Mercurii in hebdor 
albarum (pafchatis) ceperunt. Goslius autem & Golaranus 
mites tota seftate bellum adverfus Turcos appararunt cumque 
menfe Septembri aggrcfii dfent, Franci iterum vidi funt. 

lar Digitized by Google DYNASTIAX. 3oy s vindns efl vefpere ante dieni fcftum crucis* Hos tres P a g- 303* 
ts in arce Zaidas in unum carcerem inclufit. Eo tempore 
nt quidam operarii, qui in.urbe erant, eumpaucos e(Te in 
.cirent, ante portam congregabantur propter mercedem 
tumultuantes & gladiis, qui ibi erant, fubito arreptis, Tm> 
ftodes occiderunt & regem Bagduium, Gozlium & Golaranum 
cere emiferunt. Occiderunt etiam'Arabes& hoc modoarce* 
hartabret eft, potiti funt. Gozlius noclu cum uno Armen^ 
l egreflus eft, ut exercitum Francorum adduceret &, fi fieri 
, hanc arcem in poteftate fua retinerent, fm minus, re- * 
bducerent. EgreiTo autem Gozlio, venit Balacus etadmo- 
ichinis arcem cepit , in qua 70 homines Francos & Arme- 
rcidit. Regem Bagduium & Golaramim, fororis eius filiunt 

abduxit. Hinc ad Mabugum oppugnandum profecftus eft^ 
; muro telo i&us vitam finivit. Copiae eius Halebum fuge- 1 

principem fibiconftituerunt patrui ciusfiliumTemurtafchum, 
;em & fratr is eius filium 100000 denariorum vendidit. Rex Bag- 
hlierofolymam reverfus eft. Arcem Zaidae expugnavit Solima- 
tiamex familiaBalacioriundus. Mafaramautem &Gargaram 
oltanus Melitenenfis. Eo tempore ftella magna apparuit, a me- 
d feptentrionem protenfa, Iatitudine colli equini, & per duos 
l confpicua manfit. Anno Gratcorum 1435, die 1 3 menfis Iunii* 
neris, Melitencn invafit Emira Gazius, Anifchmedi filius, Scba- 
minus totumque agrum depopulatus eft. Urbem mcnfem _. j. 
rexavit & difcedens filium fuum Mohammedem, quem cum ma- 
ercitu inmagno vicoBafamanareliquerat,quotidieportis eius 
tare^ ut neque ingredi neque egrcdi quisquam poflet, iuftit* 

Qq 3 Ara- 

Digitized by Google 3io BAR-HEBRiEI CHRONICOtf rag. 304 Arabus, qui nunquam non latronum more in Anifchmedi 
nem eruptiones faciebat eamque depopulabatur, non affuit ir 
quae gravi fame infeftata eft. Venditus enimeft medimnus 
hoc eft, quantum afinus portare poteft, 36 denariis. T 
omni frumento confumto homines cocperunt pellcs detrad 
brorum involucra & calceos maccrare & elixata comedere , 
libus, canibus et afinis, etiarn mortuis, ubicunque invei 
rum-effent cadavera, vefci. Tribus virgis duris urbs mii 
verberabatur* gladio extra, qui fugientes occidebati fame 
fera intus, & per Ifabelem fecundam, matrem Soltani, « 
zala profugam , quac nobiles homines torqucbat, ut aur 
eriperet & poftea fugeret. Imo parum abfuit, quin totum p( 
interficeret & dcinde exiret. Stellae vifae funt e coelo deci 
Deinde Deus reliquorum Chriftianorum mifertus eft. \ 
enim die Mercurii, decimo Decembris anni Graecorum 14 

C na5* maledi&a cum filio fuo egrefla eft. Ingreflus Emira Gazii 
reliduos deprehcndiflet fame ita confe&os, tanquam e fe 
exirent, confolatus eos eft triticumque agricolis ad fen 
faciendam praebuit. Adduxit etiam boum & ovium greges 
v__- modo urbs dcnuo florere coepit. Beatus Mar Michael ho< 
fcripfit, Moftattahero Chalipha mortuo, fijium eius Moftarf* 
furrexifle, fed erravit & forte eo, „quod ad inaequalem 
annorum lunarium Arabum & annorum folariumGraecori 

C. 1126. attendit. Anno 1437 Hematae dominus a Francis ad Chaj 
bam occifus eft. Franci ceperunt Gabalam & Tyrum gra^ 
preflerunt (279) ,& regis Hierofolymitani auxilio adiu 
multa certamina expugnarunt. Arabus coa&o exercitu cont _Digitized-by Google D Y N A S T I A X* 3" m Mafudum, Soltanum Iconii , exiit, qui cum Anifchme- 
e iunxerat. Mafudus Conftantinopolin fugiens ab loanne, Pag.305* 
m imperatore, cum gaudio exceptus eft & acceptis militi- 
jepto auro multo, ad Gazium venrt, quocum adverfus Ma- 
ram exiit. Balacus ad Turufum fugit Armenum , praefe- 
icke. Hoc anno, "qui Arabum erat 520, decem IfmaS- 
inkurum Burfukum, Mozalanum Emiram, cum Mozate' 
o oratorio vetere effet , circumfteterunt eumque occide- 
tiorum tamen fuis ipfe manibus tres obtruncavit. Poft: 
navit Azoddin Mafud filins eius, qui Mozalam, Gazartami 
\ f Edeffam, Hakbum, Hematam aliasque urbes fub 
ftio habebat, poft annum tamen unum mortuus eft. Suc- 
firater illius parvus^ quem tutor regebat. Emxra Gau- 
cem Mozalanum , AbuHiafanum Ali, filium Schaharzori 
Iagubfanium legatos ad Sokanum Mozalahum mifit, ufr 
vo Burfuki confirmationem imperii ab eo impetrarent, 
m Soltano Mozalano dixerunt, opus effe viro bellicofo, 
icis refiftere poflit, a quibus pame poffefliones arabicas 
tas effe $ quibus verbis Atabegum Zangium , filium Kafi- 
x Akfankuri, Vafati & Bagdadi fatrapam, refpexerunt» 
t SoJtanus & dato diptomate Zangium Mozalam mtfit. 
a Bovazigum expugnavit & deinde Mozalam profe&us eft. 
bviam venienti dedit Rachbutam , & in hanc urbem eum 
t. ' Mozalam ingreffus arci prarfeeit Zakh lagubfanrum. 
ionem Mozalanam & omnium locorum, quibus praefe&us 
o Schaharzori & pofteris eius in perpetuum attribuifcr 
^ngius Gazartam } Arbelam , Schigaram , Hachbutam f 

Ha- • m>. Digitized by Google - 


$1% BAR-HEBRiEI C H R O N I C O N. C. na7- C. ii2g. Halebum, Hematam,-Emefam obtinuit A nno Graecorum 1 43 
r. 306. bus, quocum iterum Gazhis congreflus eft, vidus eft. Gazius 
eum perfecutus, illius tentoria diripuit. Inde ad Kutnar 
Ancyram copias duxit, quas magna vi oppugnatas cepit & 
Mohammedis , qui ibi a Malec Arabo vin&us erat, exinde 
Arabus, coafta manu, cum Gazio iterum conflixit, fed vi( 
& nihil poftcaquam ad Graecos confugerat, apud quos eum j 
credibile eft, de eo auditum eft. Anno 1438 Roma ven 
mundus, Baimundi filius, Francus, & regnum Antiochiae 
fivit. Orto inter Fi^ancos diflidio, Goslius omnem agrum 
chenum dcpopulatus eft, quo fatto illorum Patriarcha,, a 
provocatus, ecclefiarum portas occlufit* campanarum ] 
preccsquc, donec Goslius omnem pracdam reftituit, in 
Anno Graecorum 1439 Arabes Halebenfes a Goslio territi, 
annis 12000 denariorum promiferunt, ea conditione , ut, 
darent, omncs bclli iniurias paterentur. Deinde ifti Turc 
nullos Francos Goslii coquos auro corruperunt, utGoslio 
equitibus, qui cum eo erant, venenum potandum praeberei 
ifti quidcm fex perierunt, Goslius Dei benignitate & medi 
peritia fervatus eft. Qui venenum potandum praebuerant 
cum filiis fuis occidit. Hoc anno Togril Arfalan, cui M 
ablata erat, agri Melitenenfis fines exteriores depopulatu: 
C- 1129. *$te° difcefllt nunquam poftea iterum vifus. Anno Grae 
1440 Goslius agrum Amidenfem ingreflus Turcomanos &.C 
in monte Afchuma diripuit & vicos usque ad portas urbis 
pulatus cft. Anho Arabum 523 cum Zangius Emira Moa 
audiiilet, Soltanum Mozalam Dobaifo dare velle, Babeh Digitized by Google 
-wpi^w^f^ DYNASTIA X. 313 lum venit & oblatis iooooo denariorum admodum verecun- 
mnibus modis eum rogavit, ne fibi imperium auferreb Cha- 
: etiam multa dona mifit, ne Dobaifum uili loco praefici pate- 
:. Multa bella, quae Chalipha cum hoc Dobaifo, Maadeno- 
rege, geflit, quomodo hic fpreto Chalipha adSoltanum tranfie- 
;, quooftenderet, quam parum Chalipham timeret, Bagda- 
quitare, egredi, ingredi fine timore coeperitj paullo poft, 
tante Soltano , hic Dobaifus Soltani filium puerulum furatus 
fugerit, Chupham, Bozram, Halam populatus fit, multum 
contraxerit, decem equitum millia coegerit & cum iis in de- 
m difceflerit, reliquasque huius callidi hominis artes, quse 
ia parvus hic libellus non caperet, commemorare noluimus. 
z Dobaifum in certamine quodam a Chalipha vicftum, cum 
ibus fociis occifis folus fuperftes per Euphratem equo infidens 
tret, confpexit vetua mulier Maadena & libere cxclamavit^ 
ti igitur Dobir, hoc eft, mala fortuna. Ille, non indigna- 

imo hilari vultu refpondit : Hic talis Dobir aut eius modi 
fortuna eft, quac non venit. Hoc anno Franci ex Ifmaelita- 
exercitu, queni adorti erant, 10000 hominum occiderunt 
isque eorum arces in Phocnicia expugnarunt. Omnes Ara- 

qui in Schaporia erant , fibi timebant a Francis , qui Da- 
Lim, a fe oppugnatam , valde vexabant, & tum demum di- 
Tiint, cum Damafceni tributum annuum promiferunt. Hoc 
ore Francis a Mardena & Schabachtana usque ad Arifcham, 
nfinio iEgypti fitam, omnia fubieda erant. In tota Syria 
ibus praeter Halebum, Hamalam, Emefam , Damafcum, 
; tributarias, nihil refiduum erat. Ex agro Halebenfi dimi- 

Rr diam P. 307. ?.»« 


Digitized by Goasle 3*4 BAR-HfcBR;EI CHRONlCON diam firugum partem accipiebant & ex mok etiam 9 quat fi 
portaDamafci ab hortis cognominata inveniebatur. Omniam 

p ae ^ 30 g vorum chriftianorum , qui Damafci erartt, per legatos miflos 
merum inibant. Quicumque eorum apudArabes habitarenolc 
eum gratis, non redemtum,. a dominis & eorum famiiiis 
ftraxerunt Usque ad Amidam, Nifibin, Rifchainam penetrai 
CalHnicenfes autem & Haranenfes paene ad interitum venef 
Vix Arabes in via extra urbem ab oriente verfus Damafcura p 

C. ii3o. c ^ c * P° teranfc Eodem anno, Grcecorum 1441 , mortuus eft 
rus, Ciliciae pra?fe<ftus, cui frater Leon fucceffit, in querrr 
mundus Francus, Antioehix dominus, inimicus erat. Oi 
JMartii huius anni, qiy Arabum erat annus 524, vehemens t 
* motus Bagdadi muttas aulas evertit Mozalac magna nubes in 
tem imbrem deniifit. Deinde ex aethere prunae igneae deeidci 
multasque aulas harumque fupelle&ilem combuffenmt. Pt 
gium hoc funeftuni & terribile^uk. EodemannoGracorum 
fe&us quidam Cefinus EmiraeGazio, filio Anifchmedi, multas 
ces in regione Pontica tradidk, totam Cappadociam expugt 
& cum magno exercitu in Ciliciam venit. Accidit , ut eoden 
Baimundus, Antiochiae dominus, ab aitera parte introiret 3 
trapars de akeriusexpeditionequidquam refciverat. Subito < 
de Turci cum Francis congreffi funt , quorum tamen bello 1 
Armenns fe non immifeuit. Turci Francos vicerunt &Baimun 
pcciderunt, quem regem efle ignoraverant. Turcorum m 
Leo, qui anguftias occupaverat, obtruncavit. Anno Ara 
5*5 Antiochix dominos Dobaiftim Maadenum vinxit eumque 
gio Mozalae domino dedit, ut pro eo filium fuum, qui ; Digitized by Google 


DYNASTIA X- r 5*5 ium m cuftodia erat , reciperet. Hoc anno , qui Gracco- 
1443, erat rex Hierofolytnitanus & Goslius ex Edeflfa Antk>- 
l venerunt, ut fuo eam imperio ftibiicerent, fed Antiocheni 
s clauferunt, donec hiraverant, fe Antiochiam fervaturos 
Baimundi, ut, fi ca adoleviffet & viro nuberet, iile Antio- 
dominus fieret. Emirae Gazio Ciliciam ingreffo, cum aliquot 

expugnaffet, Leon Armenus fe fubiecit, iuravitque, fe 
nes non amplius in eius regtonem immiffurum & tributuni 
um foluturum, fed harum rerum nihilomnino fervavit, poft- 

egreffus erafc Ifieius , (Ifaaeus) frater imperatoris Graeco- 

in Ciliciam profedias eft & huic in matrfmonium dedit filiarn 

, cuius dos Mopsveftia & Adana erat. Poftea , diffidio inter 

rto, Ificius cum filio fuoad Mafudtim Iconii dominum con- 

Mortuo Goslio , regnavit Edeffae Goslius fecundus. Hoc 

ad Soltanum Mahmudum Bagdado in Chorafanam proficifcen- 
yenit Mafudus frater, qui, quo fignum magnae fuae reve- 
acdaret, ante eum Gafcheiatan (&*M&) i. e. tegumentum 
equis imponi folitac , portavit. Poftquam fe rautuo ample- 
xant, Soltanus Mahmud provincias & copias illi tradidit & 
ianam rediit j ubi mortuus eft 38 annos natus. Diflfidebant 
invicem Davud, filius Soltani MahmudMafud, & Salguk 
1, Mahmudi filii, & Togril, frater eorum, qui a parte pa- 
jorum Malec Sangar ftabat. Hi omnes, miflfis ad Chalipham 
ribus, imperium fibi quacrebant. Chalipha, cui ab initio 
l Sangar placuit, illis renunciari iuflit, fe elegiflfet, 
irum filium Soltani Malchafchae eique fe fcripto quo- 

affenfum fuum iam fignificaffe , quem , fi ad fe vene- 

Rr % rit, 
Digitized by Google 3 i6 RAR-HEBRjEI chronicon rit, benevole exceptum iri. Sangaro autem nunciari iuflk 
neque ullum alium volumus > itaque noli credere , illorum 
rum alterutrum hoc tmpefiom accepturum effe. Hoc Cha 
refponfum cum Mafudus audiviffet , Mozalam ad Zangium fe 
tulit & eum non tantum aurum, quod Chaliphaj repraefen 
p a „ 5IQ fed Dobaifum etiam, Maadenorum Emiram, quem Chaliph 
duceret eoque hunc beneficiis cumularet, popofcit. Za 
refpondit; Auri tibi dabo 50000 denariorum & fervorum, 
Iarum , equorum, quantum voles. Dobaifum autem dan 
poffum, quia Soltanus Sangar , cui obedire ncceffe eft, illui 
cuiquam tradere vetuit. Mafudus hoc refponfooffenfus ab c 
tali Mozalae parte confedit, Zangius autem , expulfis ex urbc 
nibus pauperibus, qui in obfeffione, unde viverent, non 
rent, portas claufit, Mafudus tamen Mozalam non oppug 
fed Bagdadum defcendit & mifit, qui Chaliphse diceret : En 
Soltanum pronunciatis, amicus vefter & cliens fum, fin n 

s nihil vobis a me quam gladius exfpe&andum eft. Copiae B 
denfes contra Mafudum egreffae modo fuperiores, modo in 
res difcefferunt, &, dum hi duo hoftilia faciebant, allatus 

- cius eft, qui Bagdadenfes terruit , Sangarum cum magno ex> 
Bagdadum adventare. Cum Calipha videret, fe Mafudum fa 
quam Sangarum in poteftate habiturum effe , fecuritatem M 
promifit eique in domo regia domicilium conceflit* quo 
wnnes ad bellum contra Sangarum fe parabant* Anno Ar 
526 Sangarus venit & Hamdanam expugnavit, in qua Togi 
filtum Mafudi, quem fecum ducebat, pronunciari iuffit CSolta] 
Mafudus Karaga, dux exercitus Chaliphae, Hamdanam pro 


Digitized by Google DYNASTIAX. 3*7 ri copias perfeeutus eft, fimulque Chalipham per nuncium 
if, ut ipfe ad bellum adverfus Sangarum egrederctur. Qui 
«hre pararet, nunciatumeft, Zangium & Dobaifum Maade- 
rires iunxifle& nunc Bagdadum defcendere. Reverfus igitur 
>ha in aulamfuam eftomniaquead bellum adverfusDobaifum 
igium gcrendum paravit. Deinde cum duobus miliibus 
us eos adortus eft & vicit. Zangius Tagritum fugit, DobaU 

ripas Euphratis. Zangius Icgatum acf Soleanum mifir, iudi-pag. 

filium Schaharzori , qui non tantum fibi a Soltano factorum 
t» , fcd hoc quoque impetraret, ut Bagdadum venire iube- 
ibique Sangari procurator eflet. Refpondit Soltanus: San- 
iihil apndnos impcrii eiusque procuratorem nemincm agno- 
h Si Zangius pacem fibi dari vult, tradat nobis Dobaifum 
n Mozalx fecure habitabit. Sin minus, contra eum nos 
cmur. Anni 527 menfe primo Sokanus Mafudus Bagdadum 
ibique poft Chalipham & filium eius, hi tres Sangarus, Ma- 
, Davud frater eius, fimul pronunciati funt Soltani. Moza- 
halipha Moftarfched odto dics oppugnavit, fed capere non 

& nuncio allato, Soltanum Mafudum a fe defccifle, rclicfla 
a, Bagdadum reverfus eft. Arcem Schabachtanse Gosliu^ 
[us cepit & funditus delcvit. Arcem Kaftomunam Turci 
atori Grscornm Ioanni dediderunt, qui duas quoque alias 
vi expugnavit, Arcem Kuziram , Antiochiae vicinam, rex 
jrum Hierolblymitanus, Bagduius, vi cepie* Ad Emam 
t Francos congregati funt Turci, locuftarum multitudine. 
pugnatfugcruntFranciy donecTurcos in vallem pcrtraxerant- 
e enim defcendentes & quafi veniam petentes ad Turcds 

Rr 3 rever- 
31«:. Google m b a r - n £* b & 1 C H H f* I C N. reverterunt & inter eos magnam ftragem ediderunt, quac 
C 1134* usque ad vefperam dur^vit. H*c fa&a fiint 1445, quo ai 
agro Edeflfeno multae locuftae vifae funt Chriftiani ad, eie&ui 
Bar Zumam confugientes attulerunt (280) hierothecam, i 
fan&i viri dextra repofita erat. Vix autem h*c apportad 
cum, ingenti miraculo, locuftx ex tota omnino regione, 
P» 31». ullibLcorrumpentes, abierunt. Grcci invidia .flagrantes fi; 
runt Papiam, Metropolitam Francorum, ut hierothecam 
rct & dextt-am oftenderek Repugnarunt monachi ideoqoe 
clamarunt, nihil omnino intus eflfe. Coa&is tandem moi 
aperire eam in ecclefia Francorum , repente tonitrua audk 
& nubes atrx, qux aerem obfcurabant, gravem grandii^ 
iecerunt & plateas compleverunt * quam ob rem totus p 
clamabat: Miferere noftri, domine, miferere noftri, o 
Dei: Gracci aufugerunt, feque occultarunt. Cum grando 
fet, congregatus populus per triduum fupplicationem fecit. 
bes Haranenfes, qui miraculum vidiflfent, petierunt, ut dex 
ipfps etiam transportaretur , fed Frapci fieri id non paf£ 
imo cum honore in coenobium reftitaerunt. Venerunt < 
Melitenenfes & dextram cum tpulto honore & cantionibus 
portdrunt. Tum os locuftarum vin&um eft, & fementes 
modo laefit. Die 23 Septembris fulmen feptem tauros & 
puerum , Simandoae unum Turcum combuflit. In Armenia 
tnens terrae motus urbem Dogodapham evertit. Meiitena 
C. 1135. hiemsfuk, & nix rubra decidit. Anno Graecorum 1446 v€ 
italia Francus nominatus Bedvi, qui, du&a in matrimoniur 
Baimundi occifi, Anliochiae domini, rex Antiochiae fa&i Digitized by GooQle DYNASTIA X. « i 310 mo mortuus eft Bagduius, rex Hierofolymitamis, cuius 
mgo nupfit, qui hoc modo rex Hierofofymar faftus eft. 

anno, qui Arabum erat 529, mrfit Zangius, Mozalae 
ts, filtum fuum cum Mozahe clavibus Bagdadum, obtulit 
ex uxoribus fuis obfides & iure iuraudo obedientiam pro- 
qunm ob rcm cum honore exceptus eft. Etiani cum Sot- 
mgaro Chalipha reconciliatus cft, qui ei coronam, coliare 
um foleis aureis ornatum mifit. Ofculatus eft Sangarus 
gulas dixitque : ego fervus & cliens tuus fum. Hoc tem- 
athoHcus Noftorianorum, cognominatus Bar Ganbora, no- 
horto a ferpente, quem ealcaverat, morfas mortuus eft* 
nt tamen homines, non ferpentis movfu, fed metus vi 
im efle. Hoc anno GosHo, filio Anifchmedi, Meli- 
domrno, Chalipha obedicntiae figntim, collare aureurn, 
ins circumligandum , quatuor nigra vexilla (a8i) & tym- 

quae ante eum pulfarentur (282) mifit deditque in 
is, ut Malec Gafi pronunciarctur, Legati, qui eum aggro- 
?prehendificnt, patre poft paucos dies mortuo, in filio rem 
?runt & Malec Mohammedem pronunciarunt. Hic Malec 
lmed Cxfaream Cappadociae, quae inde a longo tempore va- 
at, inftauravit ibique habitavit. Venit deinde Melitenen, 
?rebatur, ne fratri fuo auxiharentur, fimulque ex nobili- 
lidcs fecum abduxit. laganum fratem fuum oceidrt. Dc<- 
tem, alter eius frater, agrum Melitenenfem depopulatus 
Wenfe huius anni feptimo Chalipha deckravit, fe Mafudufn 
nofcere Soltanum coegitque feptem millra militum , quds 
is eum educeret, maxime, quod audiverat, 1500 tantum 

cum 


F- 3*J- Digitized by Goog 
£30 BAR-HEBRjEI chronicIon. eum fecum ducere. Tandem cum Chalipha 5000, cum 
15000 mihtabant Proelio coepto Chaliph* mijites vifti fui 
Chalipha captus , aerarium eius direptum eft. Auri *r$ 
leptuaginta mulorum onera fecum vexerat ^intea, vei 
aliasque res in itineribus neceflarias quinque camelorum & 
inulorum millia pprtaverant. Plusquam quadraginta tiu 
ftriatarum (283) veftium carbafinarum, (2S4) tunicarum 
tarum earumque confutarum habuerat Mafudo iubente p 
proclanjarunt ; opes & omnes divkias vobis attribuo, fai 
P. 3*4* mihi fervo. Qui vel unum occiderit, eum ego occidam. 
non plus quam quinque viri interfefti funt Proclamari 
iuftit, fe omnes eos, qui Chaliphae adhatrentes ibi remi 
. occifurum $ quo vix vulgato, nudis pedibus et veftibus ex 
dadenfes eruperunt & dextrorfum 8c finiftrorfutp difper 
Soltanus Mafudus legatum fuum Bagdadum miflurus petiit 
pha, ut Hteras Bagdadum fcriberet, in quibus, grati 
confiteretur , fe apud Mafuduttv in honore effe &-promitt 
^ brevi ad eos venturum. Bagdadenfes le&is literis a legatc 

inteilexerunt, Chaiipham talia invitum & metu coa&umf 
Tumulto excitato ad r^o homines ex turbacaefi funt, & ta 
acquieverunt Hisce diebus aftidue terra Bagdadi tremui 
ter imo fexies quovis die. Soltanus Sangar per legatum 
Mafudo duas literas mifit, quarum una fecreta Mafudo ex 
bat, cur in beilico tunmltu, omnium ayerfis animis, Ch 
non occidiflfet, In altera aperta fcriptum erat : Ex q^c 
verfus legeris , mi fili, o Gaiatoddinia Addin Mafud, iu 
ad Emirara fideiiutn, ofculare ante eura tejram & impettr^ Digitized by Google DYNASTIA X- m ?niam. Non fuftineo enim ulterius prodigia caeleftia & ter- 
i, hanc ob caufam a Deo profeda, ventos, tonitrua, fulmi- 

terrac motus. Tota Arabum gens mire angitur, ceflant 
s , oratoriorum portac in tota Pcrfide & Sinear claufac funt. 
i ob rem liue ulla mora cum honorc in folium fuum reftitue 
ie illi Dobaifum , ut, quodcunque libuerit, ei faciat, quia 
>mnium horum malorum auftor exftitit. Mafudus verum 
rum fenfum bene percipiens magna tentoria erigere iuflit & 
Chalipham induxit. Ipfe dimidiam parafangam ephippium 
fum portavit. Poftquam ab eointentorio regio, quodilli at- 
rat, delidi veniam petierat, adduxit ad eum Dobaifum vin- 
, cum gladio et fepulcrali involucro: Hic, inquiens, om- 

malorum auftor eft. En manibus tuis illum tradidi. 
ac iufleris, fietei, quod aliis feeit. Chalipha autem , qui 
fciret, labiis tantum, non ex animo iftum haec loqui , Do- 
etiam veniam impertivit. Hoc fado Mafudus multis preci- 
"halipham orare cocpit, ut Bagdadum fe conferrct. Chali- 
fcufavit ire dixitque : ibo, fi tu ipfe mecum iveris. Refpon- 
ifudus : Emiras tecum miflurus fum , ut tibi ferviant , ut tu 
lonore proficifcaris & in aula tua habites. Sed noluit Cha- 
, quia verebatur , ne ab infidiis in via dolofe interficeretur. 
:e enim caput fidei fuae occidere non poterant. Deinde cum 
us in Adorbiganam ad bellum adverfus Davudum fratrem 
ixiret, Chalipha cum eo profe&us eft. Hoc tempore denuo 
;aro ad Mafudum ante portam Maragae verfaritem venerunt 
, qui eum hortarcntur, ut fine mora Chalipham Bagdadum 
et. Venerunt ctiam a Sangaro multae copiae & cum illis 

Ss 17 Digitized by Googl* 4*a B AR - HEBR jEI CHRONICON. 17 viri Ifmaelitae (285)* Die lovis circa meridiem decim< 
menfis undecimi anni 529 Arabum cum Chalipha in tentork 
ret litteras eorum legens , 15 viri cum cultris intrarunt ei 
occiderunt. Erant apud eum tres ex magnatibus. W 
equum-fubito confcdndit, tentorio milites circumdedit & 
fores occidit. Sunt $ qui dicunt a Sangario ficarios non v< 
verius autem eft, hunc illos mififle, Mafuduni totius rei ii 
fuifle. Po/t Mofiarfcbedum regnavu JUius etus Rafcbidi 

P* 3*6. unum; Occifo Chalipha Moftarfchedo, mifit SoltanusSan 
prxtorem -Bagdadenfem eumque magnates & iudices cong 
iuflit, ut filio Moftarfchedi Rafchido hirarent eumque in 
patris Chalipham crearent* id quod etiam fa&um eft. E 
pore Dobaifus, filius Zadakaei, Soltanum etiam Mafudutr 
pere ftuduit fcripfitque.ad Zangium literas huius argumenti 
nibus ego artibus utor, ut ab iioc exeam & ad te veniam. 
gregabo deinde Maadenorum copiafi , arenae in litore mari 
titudine fimiles & tecum fi ego cortiun&us fuero , facii 
Mafudo edemus omnibus feculis memorandum. Harc epift 
cidit in hominis cuiusdam manus, qui eam Mafudo ta 
Qua ledla Mafudus die quodam, cum proceres congregat 
ex more aritiquo apud eush Siceraim bibiflent, egrederentui 
fudus Dobailbj iignodato, dixit: morare paullulum; efl 
quod tecum fecreto loqui velim. Cum, illis egreflis , hi 
reftitiflet, Mafudus cubiculum interiufs intravit, fervo Aj 
armigero fuo , epiftolam dedit eique. dixit : exi nunc & tra< 
Dobaifo; quam fi legere inceperit, tu a tergo adftans feri 
& abfcinde caput. Cum fervus exiret, Dobaifus digkc Digitized by Google 1 — DYNASTIA X. 323 & dixit: mors mclior eft vita inquieta. Poftea porre&am 
epiftolam aperuit & inter leg^ndum fervus a tergo adftans 
m cecidit & caput amputavit. Hunc exitum habuit Dobai- 
frauiulcntus & bellicofus. Quinque & fexaginta diebus 
imici Chaliphae Moftarfchedi caedem occifus eft. Anno 
1 530 , Graecorum 1447 Michael Armenus Francis Gargarx 

quun Balacus, inde egreflus, iliis vendiderat, cripuit, 
igrum eorum & maxime in vicos excurfiones faciebat- 
:h.ael Armenus die quodam in regione urbis Zizonx in ri- p a( r, ^k 
hratis undique a Turcis circumventus ctrm effugium non 
»t, ex rupe fe in fluvium abiecit &: propter loricam fer- 
qua indutus erat, ad fundum maris pertigit, fublevatus 
b aquis per vadum , quod ibi erat, evafit. Ne fcutum 

dicunt eum abiecifle. Poftea Goslio fecundo Gargaram 

ab co alium locum Sopram accepit. Goslius vendidit 
im Bafilio, fratri Catholici Armenorum. Michaelem co- 
nu ad populandum in agrum Chifchumi ingreffum Franci, 
pofitis , occiderunt. Daiga Bafilius ad Leonem in Cili- 
•ofe&us & eius gener fachis eft. Armenorum , quos po- 
itra Francos, qui Barzamanx erant, eduxit, multi ceeide- 
Hoc anno menfe Ianuarii tantum gelu fuit, ut aves mon- 
perdices & aliae, itemque animalia fera, e. g. cervi, in 
onfugerent, praecipue in urbem Amidam, cuius praefechis 
re vetuit, imo nlimenta eis praebcre iuflit usque ad menfem 

quc tempore ea abegit. Antequam hoc magnum gelu 
et,irde ab autumno coepcrunt aves & ferae in foveas fe ab- 
!juod argumento cft , naturx irrationalium a Deo px-aefcien- 

Ss 2 tiam 1 
Digitized by Google 3*4 BAR-HEBRjEICHRONICON tiam mutationum aeris inGtam efle. Hoc anno Soltanus *M 

a Chalipha Rafchido 300000 xlenariorum a patre Moftarfchec 

promiflbrum, ab eo nempe tempore, quo apud illum erat, 

git, poftulavitque, ut alia trecenta millia a Bagdadenfibus 

auxilium colligeret, & uti mos eflet fub novi Chaliphatu 

tium promunere flbi mitteret. Rafchidus, advocato co 

confuluit proceres , quid refpondendum putarent. Illi coi 

dedefunt, ut copias contraheret & contra Mafudum exiret 

Fa«. 318. P ro kato confllio aperuit ille gazas & permultum ,auri ad 1 

• armandos expromflt. Mafudi legato nunciandum curavit. 

meus aurum promiferat, ut a vobisliberaretur; \6s illum 

feciftis. Ego nunc illius mortem ulturus fiim. Vobis a 

hi\ nifi gladius exfpe&aridum eft> quo audito legatus difcefli 

git. . Chalipha contra magnopere exaedificationem muri & t 

urfit Htsce diebus venit Chaliphs auxilio (a86) Zangius 

zalae dominus. Venit etiam Davud, filius fratris Soltani n 

quem Chalipha pro Mafudo pronunciare Soltanum volebat. 

gius autem renuit dixitque : nolite multum Mafudum irritai 

refpondete huic puero: Age, educ copias tuas contra pi 

tuum, quem fi viceris & fuperior difcefleris, te Soltanu 

nunciabimus. Chalipha tamen non aflenflt, fed nomen 6 

Mafudo ablatum Davudo dedit. Mafudus Chaliphae nunci 

curavit: Te nobisopus non eft. Ecce nos nobis Chalipha 

te aptior, ex familia Ali eligemus. Circumfpice tibi loci 

difcede, quocumque voliieris» Chalipha hoc nuntio terri 

tiit per legatum a Bahruzo, Emira Tagriti, ut in arcem Ta 

fem, quotutus effet, ingredi liceret, ille autem refpcJnd Digitized by Gqogle 


HP 1 ^* H^BI ■■ DYNASTIAX. 335 m Mafudi. Si te a me fibi tradi veilet, ego impedire 
m. Itaque Chalipha ad bellum cum Mafudo gerendum 
jntoria extra urbem fixit. Erant cum eo Zangius et re- 
:eres. Allato nuncio , Mafudum cum multis copiis ad- 

Zangius proceres ita alldcutus eft : Probe noftis , quid 
ledo acciderit propter procerum difcordiam , qux neque 
e his faluti fuitj quam ob caufam, fi fincerus eft veiter 
c lubentes vos ad bellum contra Mafudum adeftis; iubete 
ido occurrere* fin minus, quid congredi cum illo vultis, Pag.319. 
imini et fuperemini. Abite in fuam quisque regionem, 
ua: veftra funt, vobis ferventur. Cum eorum os capi- 
eflet, (omnes tacerent) nullus refponderet, alius alium 
ir j intellexit Zangius eorum fraudem eamque Chaliphae 
Quo fa&o omnes in urbem ingrefli funt & tentoria 
im fixerunt. Zangius illico Mozalam profedrus eft, & 
1, qui illum abire vidiflet, refiftere autem folus non pof- 
am Mozalam cum Zangio fugere coattus eft. Mafudus 
m ingreflus Ienis adverfus Bagdadenfes fuit & ne ullam 
domum diripi voluit. Congregatis omnibus proceribus, 
vit chirographum Chaliphae Rafchidi, in quo fcriptum 
locumquedie ego milites congregavero & vel contraunum 
k Mafudi exiero, ab eo die amotum a Chaliphatu me de- 

Produftideindeteftes, quibus eiant chirographa, eadem 
cripta, quorum teftimonia cum pro veris agnita eflent, 
um legitime a Chaliphatu removerunt. Alia etiam obie- 
crimina, e. g. concubuifle eum cum ancillis, cum quibus 
ius coiiflet, vinum bibiffe, preces interminfte, talis lufifle, 

Ss 3 iniu " 


OQle 326 BAR-HEBRiEI CHRONICON iniurifcfum & opprefforem fuiffe, fanguinem innocentem 
diffe. Pofi Rafihidum regnavit MoSaphius patruus eius 

Moftattaheri, annos 24 & menfes 2, Abrogato Rafchidi im 
advocavit Soltanus Scharfoddinum Zainium Vezirum eumqu 
lipham eligere iuflit. Elegit ille patruum eius, qui amoti 
qaippe huius generum, aut fororis maritum. Mafudus pa 
cum prooeribus ingreffus Modaphium pronunciavit Chal 
effe, poftquam hic teftibus adhibitis promiferat fe Soltano i 
denariorum daturum effe. InChaliphae aerarioeo tempore n 
P. 330. quidem denarius erat. Mo&aphius autem iam antequam ac 
dignitatem eveheretur, 20000 denariorum poffldebat, q 
acrarium, quam primum folium afcenderat, intulit. Hoc 
Rafchido cognomen Chaliphac demtum & Mo&aphio datum 
Davudo Mafudus Soltanus appellatus eft. Soltanum ex Ch 
aula egreffum narrant Vezirum ad fe vocatum propter eit 
«ftionem increpuiffe eique dixiflfe : Stulte egifti , quod virure 
ftituifti actatis provedae & prudentem. Si puerum elegiffes, 
que educaffes* is te veneratus effet & imperium regnique ad 
ftratio diu in manibus tuis fuiffet, donec ille virilem stateti 
giffet. Crede mihi. Non diu hunc tuum eleftum teres (i. < 
placebit). Experieris. Ineunte anno 531 Arabum filius A 
medi, Mditenes dominus, Bagdadum ad Soltanum mifit j 
que ab eo , ut fe in priftinum locum reftitueret. Cum lej 
introducerent & ex moire limen ofculari iuberent , recufav 
dixitque: ego non ofculor limen (cubiculi) unde dominu: 
eieftus eft. Zangius coafta manu Tagritum venit & pofl 
Soltani Mafudi greges equorum aggreffus erat, Mozalam : -c. o • DYNASTIA X. 327 t Mo&aphius Chalipha per legatum Zangio promifit , fe 
lli decem nobilia daturum, fi promitteret, fe Rafchido au- 
tion futurum. Refpondit ille : iure iurando impedior, quo 
; veftris eum manibus tradam. Illa tamen loca Ci mihi tra- 

fuffragium vobis meum dabo vosque agnofcam , illi autenx 
uxiliabor, fed a me illum eiicere non poflum. Data igi- 
nt decem loca, in quibus Harbe erat, & Hazire, Zariphain, 
i,aliaque. Zangius Modaphium &SoltanumMafudum,illum 
?halipha , hunc pro Soltano , agnovit. Rafchidum auteru 
1 habitare paflfus eft in aula cognominata aurea Mozalae. Hoc 
habitabat in domo divitis cuiusdam mercatoris Bagdadenfis 
ione portae Angse femina quacdam nobilis & fenex, quam 
?regre profedtus cum uxore & filia fua domi reliquit. Haec p # * aN ' 
Eilio fuo & alios iuvenes eosque fures in domum induxit, 
jftu in mercatoris domum ingreflfi omnia inde extulerunt. 
in eo erant, ut exirent, dixit haec vetula mercatoris uxori: 
licftus fit dominus, qui horum oculos excstcavit, ut ciftam 
perirent. Quo audito fures reverfi ciftam aperuerunt & ex 
^o denariorum , lapides pretiofos & margaritas abftulerunt; 
lus, cum quo Davudus acie conflixit, fuperatus eft et mul- 
orum militum amifit. Hoc anno, qui Graccorum erat 1448 C1137. 
es, Grxcorum imperator, multa cum ira adverfus Leonem 
num egreflfus cft & Tarfum, Adanam , Meflfifam, expugna* 

Ipfum Leonem , uxorem et filios eius cepit & Conftantino- 

mifit. Inde ad Antiochiam copias duxit, quam capere non 

Cum Goslius ad eum profedlus eifet r convenit inter eos, 

[oannes Halebum reliquas & Syriae urbes caperet, Francisque 

daret, 

Digitized by Google 3^8 BAR-HEBR^EI C H R N I C N- P. 3*2- daret, Franci ipfi Antiochiam concederent. Itaque con.und 

bus Halebum oppugnarunt & arcem Buzaam ceperunt. 

contra Schizaram milites miferunt. Hoc tempore*Mafud, 

Soltanus, Ciliciam ingreffus Adanam oppugnavit, omnem 

lum & Epifcopum etiam vin&os Melitenen deduxit* quo 

imperator Ioannes incenfis machinis in Ciliciam reverfiis t 

cum Mafudo, Iconii domino, compofita, Conftantinopoli 

fedus eft. Malec Mohamed, Melitenes dominus, fratre 

lam a fe expulit eique Abliftenam & regionem Gehanenfem c 

DQla Hanzitam tranfiit, inde Amidam et ex Amida ad*G 

oftiatim quafi circumiens. Hoc tempore Emira Ifa, Siba 

i. e. Sabochtai dominus , a Bogofago Armeno , Bagdadi M 

medano fa&o, originem ducens, coa&a manu in agrum ( 

renfem ad populandum ingreflus elt, quem cum iam pridc 

ftatum eflfe videret, monafteria omnis generis diripere -fta 

ad monafterium Mar Abihae, quod unum erat ex iis, <ju* 

fteria Sclavomm nominantur, copias duxit. In quod cun 

tere riparum Euphratis intrare non poflet , in rupes efcei 

defuper ex iis per funcs milites demifit. Monachi terrort 

culfi ad eum exierunt & omnibus modis vexati funfc A 

enim illis omnia cimelia, quae inveniebantur , calices p 

aureas & cruces & omnia, quae ibi erant inde a tempor 

Ioannis Patriarchae , filii Abduni. Pifcinam (287) quoque 

tavit. Do&orem David, monachum cum fociis fuis in coen< 

Schirae traduxit , ( a88 ) ut nemo nifi Abugaleb ad regis m 

maneret. Anno 532 Rafchid, qui a Chaliphatu remotus 

ex Mozala exiit & ad Soltaaum Davudum in Chorafanam pro Digitized by Google 


DYNASTIA X. 329 C1138. i eum honorifice excepit. Poftea ambo Hamdanam Solta- 
ado eripuerunt. Izphahaaum poftea profedis Rafchid in 
raorbum incidit. ;£grotum quatuor Chorafani ante por<- 
hahani occiderunt, ^& nifi occifus eflet, bi*evi, uti narrant, 
us fuifiet, propterea, quod tcr potibus venenum immifcue- 
Quo loco occiftis eft ad portam Izphahani, ibi fepultus eft, 
r, qui ad portam Maragae occifus erat. Anno Graecorum 
:um Edeflfa a Turcis quafi obfeflfa effet , 300 equites Franci 
atuor millibus peditum aliorumque hominum ex Samofata 
unt, ut commeatus Edeflani deportarent. Sed Temurta- 
Mardenae dominus, infidiis pofitis, permultos ex Chriftia- 
dit, reliquos captivos abduxit, in quorum numero erant 
l, diaconus, medicus & philofophus, & Michael, filius 
nae, cum filio fuo. Etiam arcem Cafam Francis eripuit. P. 325. 
5, Iconii Soltanus agrum Chifchumenfem depopuJatus eft 
vicos incendit. Anno 533 Arabum, menfe fecundo ve- 
terrae motus in Pcrficaurbe, Ganzana, 130000 hominum 
it. Urbs funditus everfa eft, cuius loco nigrac aquae pro- 
it. Qui fuperftites erant, in fepulcris habitabant interitum 
dolentes. Anno Graecorum 1450 Malec Mohammed-Me- 
iominus in Cilicia duas arces, Bahgai & Gebnupirat, ex- 
it. Agrum quoque Cefenenfem in littore maris Pontici 
atus eft, cuius omnem populum in fervitutem vendidit. 
rraecorum 1451 rupta in agro Callinicenfi terra eft & qua- 
a equites cum equis eorum haufit. Unus tantum, qui ad 
exonerandam fecefterat , fervatus eft. .Satis diu hominum 
: equorumque auditi funt. Anno Arabum 534 evenit, quod 

Tt Sol- C. 1139. C. 1140. 
330 BAR-HEBRiEl CHR0NIC0N, Soltanus Mafud Veziro Scharfoddino de Chalipha non prud 
cledo praedixerat. Coepit enim hic Chalipha ipfe fine Veziri 
filio adminiftrare, qua re ille domi manere coactus eft. 1 
eum ad fe revocavit & cum eo in gratiam rediit, lednon e? 
mo. Veziri manus ob nimis multas res politicascontra<3:a& f 
poft ipfe a Veziratu omnino remotus eft. Anno Arabpm 
Grxcortun 1452 menfeO<ftobriTurci Melitenenfcs monafteria 
Zabarenfia i. e. Beth Kensea diripuerunt. Menfe Maio I 
iniuriam ulturi Sochatram & Arcam venerunt & chriftian 
facultates rapuerunt. Hoc modo ab utraque parte chriftiai 
repti funt. In agrum quoque Abliftenenfem Franci irruper 
P» 324. chriftianorum facultates abltulerunt. Turcorum multos o 
rnnt, quorum filios & uxores captivas abduxerunt. Eodei 
impetuTurci ex agro Hanzitano in regioncs Francorutn irrup< 
qua occafione in Hafanam, fanclum virum ex Coelefyria^ 
montcm Abdaharam tranfiret, inciderunt vinxeruntque^ ui 
una cum eius comitibus occidercnt. Rcpente tamen Franx 
timorc adeo confternati v funt, 11 1, illis reli&is, aufugerent. ] 
illis vincula demferunt. Egreffus Grxcorum imperator 
ad Neocaefaream penetravit, ubi Graeci & Turci per fex 11 
caftra ex adverfo oppofita habebant. Tandem fine prodio < 
abierunt. Hoc tempcre chriftianorum quicunque noraen 
Grxcorum aut Francorum, quamquam infcius, eommemo 
gladio perimebaturj quo modo multi Melitenenfium peri 
Anno Arabum 536 Chovarazam Schah per legatum regem 
norum interiorum , qui ad Moslemifmum non reverterur 
Avabibus Capher Toroc cognominati, ad belium contra Soli Digitized by Google 


DYNASTIA X. 33r trm, qui fratrem Chovarazami Schah occidcrunt, excitavit. 

Htinnos, qui cum 300000 venerunt, Sangarus 100000 edu- 
runi iis fluvium Gihonem tranfiit. Pugna commiffa ad in- 
onem deletus eft Sangari exercitus. Cum fex tantum ho- 
ts effugiffe & Balacum vcniffe dicitur. Uxor eius & filia 
t in captivitatem abdudae funt cum quatuor millibus aliarum 
rum. Ex his centum millibus ne unus quidem effugit, 
aut gladio caefi aut in captivitatem abducti funt. Anno 
um 1454 Malec Mahmud Caefareae mortuus efl, qui 

fuum Damlanonum fibi voluit fuccedcre. Sed iixor 
icubo Arfalano nupfit eoque effecit, ut hic Sebaftiae 
#♦ Damlanon Simandoam aufugit & Caefaream cepit. 
tm cum altero eius fratre Ionas, arcis Mafars dominus, 
oniunxerat, hi ambo Melitenen oppugnarunt, fed expu- 
lon potuerunt y itaque ea relicfta Arcam copias admoverunt. 
tnpotfe, miftis a Chatuna, quae lacubo Arfalano nupferat, 
i cnillibus, ut Mclitenen occuparent & cuftodirent, & pro 
rci, qui in illa erant, Sebaftiam mitterentur, Turci, qui 
nt, exafperati, effrafta fecuribus urbis porta, Boridia cogno- 
-, quam praefedus aperiri noluerat, eruperunt & ifta duo 
•um millia in fugam coniecerunt* Eodem die Dolam addu- 
lelitenx praefecerurit. Iconii Soltanus Mafudus Sebaftiam 
tavk & vaftavit, unde Melitenen venit, quam menfis Apri- 
decimo feptimo oppugnare coepit & turribus admotis gravi 
>reflit. In urbe etiam Dola chriftianorum principes peffi- 
ftavifpro militibus fuis gravia tributa ab iis exigens. Poft 
aenmcnfcs repentevefpcre diem Crucis feftum antecedente 

Tt a menfe 
C. 1141 . Pag.325. 
Digitized by Gop^le 33* BAB-HEBRiE»I CHRONICON 


menfe Septembri Soltanus machinis incenfis abiit, quo 
quies Melitenenfibus reddita eft. Menfe Nifan huius anni 
nes, Graecorum imperator, cum venaretur in Cilicia; ab 
fauciatus mortuus eft. Quia fiiius eius, natu maior, non a< 
imperium filio natu minori Manueli tradidit, quem menfe 
anni 1455 ad regnum capeflendum Conftantinopolin ingr 

L. 1144» f ra j er e i us agnovit &adoravit. Francorum rex Hierofolymi 
etiam inter venandum ex equo lapfus mortuus eft. Succeflit 
duiqs filius eius , pro quo , tenerae aetatis puero , mater eit 
gmwadminiftvabat. Anno Graecorum 1455 Davud, arcis 
praefe<ftus, etiam mortuus eft. Succeflfit filius eius adolefcen 
Kara Arfalan, Zangius, Mozalac dominus, apud quem A 
Togmifcb, filius Davudi natu maior, erat* hunc Arfalanura 
mifchum expulfo Kara Arfalano conftituere pratfeftum vol 

Fag.336. fed Kara Arfalan ad Iconii Soltanum Mafudum confugit, qu 
cum aooooequitum contra Zangium remifit; quo audito Zi 
in regionem fuam reverfus eft. Mafudus Iconii Soltanus IV 
nen per tres annos oppiignavit & deinde ea reti&a dii 

C. 1145. De EdeJJa expugnatime pei Francos. Anno Graecorum 14563 
Goslius Edeflae dommus Antiochiam profe&us eflet* cert 
IVJozalae: dominum , Zangium fecerunt Haranenfes, Edeflar 
a defenforibus vacuam. Coa&o igftur exercitu die I 
die 2Q Novembris Zangius Edeflam oppugnare coepit. Caft 
portam horarum pofitis, qu* ad ecclefiam usque confeflbrum < 
debantur, feptem contra eam admovit turres, & copiac eius tt 
quafi imbrem fuper eam emiferunt. Qppidani omnes, magni, 
cocnobitae etiam montis, fuper muris ftabant & pugnabant. F Digitized by Google DYNASTIAX. 333 nnes in muris erantdefenforibus lapides, aquas, cibosporri- 
Hoftium cuniculi fub terra acti iam ad urbem pertigerant. 
hos oppidani alios agebant & per hos egreffi occiderunt hoftes 
Reverfi in urbem contra cuniculos murum exilmxerunt. Ege- 
em hoftes alioscontraduasturres& cum hx ruinam minita- 
mifitZangius Atabegus ad Edeftenos illisque dixit: Sumite 
. noftris duos viros & nobis ex veftrisduos date, qui fuis oculis 
hasduasturresbrevi lapfuras. Tradite igitur urbem, ante- 
expugnetur & vos pereatis. Papias autem Francorum EdeflTae 
s, cjuia Goslii & regis Hierofolymitani auxilia exfpedtabat, 
rmperavit, imo Zangiumfprevit & irrifit. Tum hoftes trabi- 
i turrfcs fuftinebant, ignes fubiecerunt, eoque turres cccide- 
urcos fuper ruinas irrumpentes oppidani cumPapia & epifco- 
ruinas ftantes impedierunt* quo modo locus muri apertus Pag. 327 
hominum ex utraquc parte occiforum* claufus eft. Dum 
>tus populus ad ruinas congregatus erat, Turci, confpe- 
i parte a defenforibus vacua, fcalas applicaverunt & afcen- 
Cum oppidani murum a Turcis captum viderent, remit- 
nanus in arcem urbis fugere coeperunt. Ab eo autcm 
:o quod cs non claudatur, fi narrare incipiat, aut quae 
non tremat, fi fcribere velit, quantum malorum triuni 
1 fpatio die Sabbati, tertio Ianuarii, homines perpeffi fint? 
im enim , qui ingrefii erant, gladius ftrictus bibebat fan- 
fenum & puerorum, virorum & feminarum, facerdotum, 
norum, coenobitarum , folitariorum, monachorum, vir- 
infantium, fponforum & fponfarum. Eheu acerbam 
nem! Urbs Abgari, amici Meffix, fada eft conculcatio 

Tt 3 ob 
V . 
Digitized by Google '334 BAR-HEBR.EI CHRONICON 


ob iniquitatem noftram. Eheu miferandam hominurn f 
Non parentes filiorum miferti funt, non filii parentumj 
mifereri liberorum fuorum oblivifcebatur. Unusquisque 
tumulum petebat. Sacerdotes autem fenes martyrum hierc 
portantes, cum viderent iram, de qua propheta his verbii 
tolerabo iram domini , quia peccavi, non fugerunt, neqi 
ces intermiferunt, donec gladius filentium imponebat. 
veftes eorum facerdotales fanguine eorum maculatae invents 
Multae matrum liberos fuos , uti gallina pullos fuos , circa 
gregaverant, exfpe&antcs, ut aut gladio omnes una pei 
aut in fervitutem omnes fimul abducerentur. Qui ad arcei 
fugcrunt, iis cuftodes non aperiebant, donec Papiam coi 
runt Quia autem non cunl prioribus venerat, mille hi 
nimia conftipatione fuffbcati funt. Cum tandem acceffiffe 
gredi non potuit propter cadavera ante portam arcis aecur 
Ibi a Turcis fagitta ittus interiit. Tandem Zangius cum < 
P. 328- tatem urbis vidiftet, gladium in vaginam recondidit. B 
epifcopum nudum & difcalceatumTurci funeflagellaverunt. 
cum Zangius confpexiflfet , cognita viri ex vultu eius bo 
interrogavit , quis eflfet, & edoftus, Metropolitam eflfc, v 
induit & in tentorium fuum induxit. Poftea increpuit, qu 
bem non tradidiflfet, & populum miferum a caede fervaflet, 
fpondit epifcopus: Dirina providentia tantam tibi vi&oriara 
naverat, ut nomen tuum magnum & iiluftre eflet apud rege 
cios tuos, nos autem miferi aperta facie (fine pudore) dot 
noftrum intueri poflfemus, quia non defcivimus nequedu; 
dum noftrum violavimus. Placuerunt haec verba Atabeg^ 


Digitized by Google D Y N A S T I A X. • m ?<fle rcfpondifti, o Metropolitane! deus & horames ho- 
ps y qui iusiurandum fervant, maxime illos, qui ad 
usque in fide perfeverant. Qui in arce erant, duobus 
s>ft, fide aecepta fe incolumes futuros, arcem tradide- 
Furri, ubicunque Francos invenerunt, ibi occiderunt, 

autem noftrum & Armenos fervarunt iliaefos* Non no- 
: reni plenius enarrarev Ieremiae eft eorumque, qui eius 
ant t advocare Iamentatrices & fapientes feminas^ ut la- 
©es cum canticis & naeniis de hoc miferando populo con- 
Qu i die enim Edefla expugnata eft , eo ignis rnonafte- 
rraitam in regione Charfchenenfi, & omnes quidem hu«* 
s atquc coenobitam unum fenem confumfit. Reliqui tan- 

forracQ ardente fervati funt. Eo die urbs quoque una 
me Marafehenfi conflagravit. Similiter ignis coenobio 
-Zumse incidit, quem, tribus cellis abfumtis, aegre ta- 
iftiuxerunt. De hac Edeflfe expugnatione epifcopus Mar 
iS^ Bar Zalibai duo, Mar Balilius Edeflae epifcopus tria 
feripfit, omnia ad modum Mar Iacobi. Polt EdeiTae ex- 
nem Zangius ad Biram copias duxit, arcem munitam 
i appofitam, & dum eam bello premebat, allatus nuncius 
zalac feditionem ortam & eius vicarium occifum eite y qua 
S ea relidla Mozalam rediit^ Franci, qui in Bira erant, 
ne Zangius advcrfus ipfos reverteretur, Hafamoddino 
fcho filio Elgazii, filii Artuki, Mardenae domino, avcem 
ant, isque fimiliter metuens, ne Zangius regionem fuam 
etur, & captis arcibus, harum ope totam fibi regionetti 
[t, multas arces fponte fua diruit, Hurabaiam, Telbefme,. 

Tornair* 
Digitized by Googl* 3*6 BAR- HEBRAI C H R N I C'o N. P. 330. Tomam Tellafchiham, eamque arcem, qux ad monafterii 
Hananiae cognominati feminae fita erat. Hoc tempore arx 
Temurtafcho, qui anrium & quatuor menfes eam oppugn 
a Curdaeo quodam eius domino tradita eft, ea tamen con 
iure iurando confirmata , ut certam auri fummam & lo< 
pro ea acciperet. Arfclan Togmifchus, Davudi filius, 
dominus a Zangio egrelTus caftellum Arfenium oppugnavi 
kvitque, utfponte hbi illud traderent, cepit etiam, quamj 
vi aggredi parabat.' Quindecim millia hominum captivori 
ex tota regione illuc congregati erant , in iila inventa funt 
omnes cum epifcopo eorum Temalao in fervitutem abduxc 
vendiderunt. Anno Arabum 540 Zangius exercitum mifit 
arcem Banac,*quae iuxta Gazartam Cardoam fita & eogni 
erat arx filiorum Omar. Hacc munita erat, quippe Tigrid 
fita & per trecentos annos in poteftate Curdaeorum Bafchai 
fuerat. Anno 545 Zangius, poftquam animos Mozalanor 
caedem vicarii fui Nazeroddini fedaverat, Halebum , quae 
parebat, profedus eft, & coadlis copiis arcem Kalah ( 
obfedit. Die quodam , cum in tentorio fuo federet & pel 
ream ab artificibus fibi fabricatam & apportatam inclinatc 
confideraret, fervorum armigerorum unus gladio a ter, 
percuflit, eique caput abfcidit. Alii narrant, no<ftu, 
ebrietate fomno opprefTus iaceret, tres fervos eum occi 
fub murum fugientes huius cuftodibus dixiffe: extrahite 
murum , ut vobis bonum nuncium impertiamus. Uli.dem: 
be funibus unum poft alterum extraxerunt. Quum adfcer 
dixerunt arcis defenforibus : Zangium nos nunc occidimus, Digitized by Google DYNASTIA X. 337 c animadvertente. Indicate igitur hoc illis. Quo audito 
tbus cecinerunt & proclamarunt , ita, ut qui infra e(Tent, 
Jnt: Surgite & dominum veftrum occifum , antequam foe- 
epelite. Qui cum ingrefli eflent, Zangium invenerunt 
uu, quo faclo multo magis filius eius Mahmud cognomi- 
furoddin, qui apud eum fuerat, arcem bcllo preflit. Tan- 
un eum non minus quam oppidanos certaminum pce- 

dhcit illis: traditemihi occifores patris mei, & paccm vos 
ipetrabitis. Itaque tradiderunt hos tres fervos, quos acer- 

excruciatos occiderunt. Cadavera eorum cremata funt. 
fuperftites erant quatuor filii & una filia, Siphoddin Gazi, 
in Mahmud, Kotaboddin Maudud, Nozratoddin, Emira 
im & eorum foror. Hic Zangius aulas regias Mozala: atdi- 
Antea una tantum regia in ea erat, e regione ftadii fita. 
akiores fecit, foflam profundiorem. Aperuit etiam por- 
i : eius nomen Emadia cognominatam. Hic hortos circa 
intavit. Ante eius tempora tam pauca Mozala: erant poma 

ut pomarius uvas venditurus libra eas appenderet, & bo- 
fice defecans probe attenderet, ne acinus in terram deci- Pag.531 
Jius autem tempore omnis generis frudus ibi erant. Ale- 
im in palatio Soltani homines , a quibus clam edocebatur 
terdiu & noftu ibi ageretur. Legatos, qui ad fe veniebant,' 
mine militum aut civium fuorum colloqui patiebatur. A- 
o bellariorum fpeciem quandam fervo dedit, eique dixit: 
lihi hac bellaria, qux fervus vix accepcrat, quum linteo 
i in finum fuum condidit & integrum annum fecum habuit. 
lapfo dixit ei Atabegus: ubi funt bellaria? fervus citiflime 
m 

Digitized by Google 338 B AR- H E B RiEI CHRONICON P. 333. ex finu promfit eique porrexit. Placuit ei hocfervi fadhim 

que dixit: Tali hominiconvenitcuftodiamoppidicredere. R 

etiam arci Choraifchi eum praefecit & illuc mifit. De huius 

tate, fortitudine & quomodo maleficorum hominum terror 1 

fingulariaalia narrari pofient, ied pratcrimus, quianimis longac 

Syriae 19 annos imperavit. Cum Atabeg Zangius ante 

Gaafar occideretur: erat apud eum Emira, homo magnus & 

dcns, nomine Afododdin Schirchavah. Hic ad Nurodc 

Zangii filium acceflit eique dixit: Patris tui Vezirum ego vid 

nescopiaspatris tui ad fratrem tuum Siphoddinum feducere, 

eo facit confilio, ut illum tandem Mozalam deducat eiusqi 

gem creet Hanc ob caufam utiliflimum erit, ut te Halebui 

ducam , quo non tantum huius rex fias , fed eius ope uni 

quoque Syria; imperesi quod fi factum erit, etiam oriens, 

Mozala & tradus eius, tibi fubiicietur. Quam primum hac 

inter eos convenerat, edixerunt praecones, ut omnes Syriac 

ad Nuroddinum convenirent. Quo fa&o Halebum Nuroc 

profe&us eft & urbem arcemque eius occupavit. Siphoc 

frater eius Mozalam fe contulit ibique regnare coepit. 

Soltanus Mafudus propter minifteria vivo adhuc patre fibi f 

ta multum amato, veftcs regias mifit, & imperium in Mo 

confirmavit. Nuroddinus timuit fibi a fratre Siphoddino id 

donis aliisque modis, fe di&o eius audientem fore, demonfi 

in colloquium tamen cum eo congredi dubitavit. Poftquam 

alteri iuraverat, ad Siphoddinum in Syriam profedum veni 

roddinus coque confpe&o equo defcendens terram ofculat 

in honorem fratris. Etiam Siphoddinus defcendit fratr* Digitized by Googte ' DYNASTIA X. 339 cusTeft. Utrique lacrimx per genas manarunt Tum Si- 
iBUS Nuroddino : Cur, quaefo, inquit, non ad me venifti? 
i a me times? Crede frater, quod tu cogitas, id in meh- 
tfai non venit. Vita quid prodeffet mihi , quid omnes re- 
, £ fratri facere male vcllem ? Hoc modo cum mutuum 
ai fibi declaraffent, in fuam quisque regionem difcefferunt. 
ipore, oceifo Zangio, Baimundus, Antiochix dominus, 

Halejbenfem & Hcmatenfem ingreffus, magnam inter 
; ftragcm edidit. Prxdam magnam ab eo abducftam Schir- 
, eum affecutus, reportavit. Mogaroddinus , Damafci 
is, Balbecum copias duxit, & poftquam hanc urbem bello 
waffet, a Nagamoddino Iobo, Salahoddini fratre, j accepit. 
oddinum, cui pro ea aliquot vicos dedit, Damafcum fecum 
;. Anno Graecorum 1448 cum menfe Novembri Goslius & 
us, Chifchumi dominus, Edeflfam veniffent, pedites Fran- 
li cum Armenis, muri cuftodibus, coniuraverant, per 
t\ duas turres efcendcrunt; quo fa&o Turci in arccm con- 
it. Infequentc die mane porta aquarum aperta Goslius 
us eft. Poft fex dies, quibus Franci Edeffe manferunt, 
dinus cum 10000 Tureorum Halebo egreffus eos adortus eft. 
> miferos Edeffenos graviter vexavit, & viros mulieres- 
xieros & puellas, abreptos vi poft mediam noftem eduxit 
rentedieTurci eosaffequuti tantam telorum vim in eosemit- 
, utdenfam grandinem coelo deiedam credidiffes, & hoc 
riultos vulnerabant. O nubem irae, o diem fme mifericor- 

noAem mortis , o diluculum Gehennac et diem perniciei, 
feris Edeffcnis, civibus invidendae nrbis, fupervenit. Equi- 

Vv 2 tes 

P. 
Digitized by Google mmmmm w^m 340 BAR-HEBHiEI C H R N I C N. P. 334- 
C.H48- tes Franci qui refiftere Turcis non poflent, aufugerunt, & pe 

qui fugere nequirent, in arcem quandam magnam & devaf 

appellatam ftellam conabantur afcendere. Reli&us igitur el 

pulus deplorandus. Uti ignis ftipulam, fic Turcorum ignii 

depaftus eft. Turci caede defatigati diicalccatos & veftibus c 

vinxerunt funibus nudos, viros mulicresque ad currendun 

equis coegerunt. Hominum in prima & hac altera expugm 

occiforum 30000 fuerunt. In captivitatem abdudi funt 1 

eorum cum peditibus Francis in arcem devaftatam confug 

1000. Neque ulla mulier neque ullus puer relinquebatur. 

gladio non perierunt, in captivitatem venditi funt. Urbs 1 

eft defolata, ebria fanguine & plena filiorum filiarumque fi 

membris. Noftu firenes ad occiforum carnes depafcendas i 

diebanturj & fafta hoc modo eft habitatio canum filvefl 

Bagduii , domini Chifchumenfis, cadaver non inventum eft. 

kdiftus Goslius Samofatam aufugit, Epifcopus Bafilius 

fuga. fe eripuit, Armenorum epifcopus cum multis capti 

Franci interioresauditohoc Edeflae excidio ira commoti cum 

copiis proruperunti imperator Alamaniae (Empereur d'Allen 

cum 90000 equitum, & rex Aphrizes (Roi de France) quen 

bes Phonefch nominant, cum 50000. Peditum infinitus er 

merus. Anno 1459 Grxcorum Conftantinopoli bellum intul 

quia fraudem Graecorum intellexerant* Imperator autem IW 

ab eo ipfo momento, quo aurum multum dederat, & iu 

rando affirmaverat, fe fine dolo eos in itinere du&urum, F 

decepit. Tales enim itincrum duces dcdit, qui eos in r 

afperos & fiticulofos deduxerunt, ubi, poftquam per quinqi Digitized by Goo - DYNASTIA X. 341 illuc erraverant, & duces aufugerant, niyriades ex ilHs 
n equis fiti ene&i funt. Quod cum Turci audiviffent , di- 
in montibus agrefli Francorum totas cohortes , ubicunque 
ncidebant, ceciderunt. Turcomm regiones tanta praeda 
erant, ut talenta argenti uti plumbum Meiitenae vende- 
Francis ex caede ad litora Pontici maris reverfis Graect 
x farina calce mixta coftos praebueruut, qua de caufa acer- 
eteiderunt, & mortui funt Imperator Alamaniae folus cum 
Comitibus Hierofolymam evafit, ubi precibus ad deum 
> fepulchro facro benedidionem impetravit* Poftquam 
dies quieti dederat, Damafcum 20000 equitum & 60000 
i duxit. Turcorum erant circiter 130000 peditum, prae- 
ites. Sed quamvis horum multo plures eflent, * tamen 
qui nullum in hisccTurcis & Arabibus robur efle vidiflent, 
tmo acceflferunt, & ad fluvios & inter hortos caftra pofue- 
Moinus, Damafci dominus, qui de rebus fuis iam ante 
Set, blandis precibus &auroarege Hierofolymitano', ad 
lam legatos miferat, impetravit, ut difcederet. Auri 
200000 denariorum aereorum, qui auro ^Egyptio obdu&i 
Eiusdem adulterini auri etiam domino Tiberiados 50000 
rum dederat , quae fraus , poftquam difcefferant & aurum 
tum erat, dete&a eft. De hoc auro illi quinque fcriptores 
, quamvis diverfi, filent. Solus beatus Mar Michael rem 
* Imperator Alamaniar, hac Graecorum fraude intelle&a, 
um reliquit, & irae pleniflimus in regionem fuam revertit. 
xitum habuit haec hominum ingens multitudo. Siciliae au- 
;, quamprimum hac de re certior faftus erat, indignatus 
. Vv j §ft P- 335- 
Digitized by Google 34* BAR-HEBR ^I.C HRONI CON & eft cum copiis fuis exiit. Primutn urbem Thebas ex 
vit & vaftavit, Graccos in ea gladio peremit. Idem Adrh 
& Philippopoli fecit. Conftantinopolin etiam exercitum 
duxit & totam illius regionem defolavit. Mortua hoc tc 
Cooftantinopoli Leone Armeno, praefefto Ciliciae, fiiiis ek 
rus aufugit, & in Cilieiam pedes & egenus venit. Ab ej 
noftro Mar Athanafio, ad quem ingreflus eft, precum ai 
rogavit, ut Deus fibi patrum fuorum pofteffiones reftitueret 
hic pro eo Deum precatus efifet, dedit ei nummos ad 
emendum, & quum illum paraffet, duodecim illi Armen 
ferunt, cum quibus primum ad arcem, cognominatam Colu 
profedus eft. Arcis defenfores cum dominum fuum exfc 
confpexiflent , fubito arcem ei tradiderunt. Graecos, qu 
erant, ingreflus occidit i quo facto reliquarum arcium Graeci 
perculfi funt. Brevi tempore multa loca cepit, adiuni 
Armenis & Francis. Turcorum, cum quibus pedem c< 
3000 occidit. Cum fama ih dies nobilitaretur, Turci adt 
caverunt, ne eum contra fe irritarent. Poftea urbem 
Anazartam aliasque expugnavit. Hoc anno Nuroddinus 
filius Euphemiam & alias arces Francis eripuit, pofitis tat 
fidiis, Antiochi* dominus multos ex eius exercitu iirt< 
C "49* Nuroddinus cum paucis tantum cvafit, & Halebum cc 
Pag. 336. Anno 1460 Graecorum, Arabum 534, Nuroddinus ad Ha 
copias fuas duxit, agrum depopulatus eft, & aedificia ex 
cem fita vaftavit. Ad eum ab Harama depellendum exiit A 
XPr inccps, Prince) dominus Antioehiae, fed Fra«ci a Turcis vij 
ipfe Princeps occifus eft, quo inter omnes reges Francoi Digitized by Google DYNASTIA X. 343 for*iidabilior erat. Orto inter Antiochenos diftidio, cum 
mtiochiam Nuroddino tradere vellent, nonnulli alii feftU 
ad regem Hierofolymitanum nuncios miferunt. Rex citis- 
rar it, equites refiduos cohortatus eft, & fuum patriarcham 
rfe<it, donec Baimundus occifi principis filius adoleviflet. 
npore etiam Chifchumi dominus interfedus eft. Goslius 
nii & Bethhefnae rex facfhis eft. Hoc.anno filius Mafudi, 
Ico:ui, Kalig Arfalan Marafcham oppugnavit & Francis 
Equitibus, epifcopo & faccrdotibus Francis iuraverat, fe 
>lumes Antiochiam mifTurum cfle, cumque illos dimililTet, 
eo* immHTos in via illos occidit. In hac oppugnationd 
m ccclcfiae noftrae Marafchx e manibus facerdotum, epi- 
onlibrum, itemque chrifmatis urceus, calices, phialac, 
[a argentca, veftes et vcla rapta funt. Arcis Zaidae do* 
lavtx Arfalan BabuJam Francis eripuit. Cum exploratores 
n Gargarac emitfi retuliflent, omnem populum cum fuppel- 
ia in montibus Mar Bar-Zumx fe occultaviffe, tribus locis 

pofuerunt. Man6 proruperunt, & facultates taurosque 
un( Ex coenobii mancipiis tria, ex Turcis duo csefa funt. 
rurci hacc coenobitis nuncianda curaverunt: Date no~ 
•garenfcs, ut vobis omnem pracdam reftituamus. Hunc 

enim nos veneramur, eique vota foluturi fumus, ad cuius p, pj^, 
xm non venimus, ut mala patraremus. Quos cepimus, 
i in fervitutem ducimus, kd in vicos fuos diftribuemus, 
m nobis colant. In coenobio diffidium ortum eft, quia 
Jendos e(Te affirmabant, alii negabant. Cum cocnobitac 
faef cnt, ut gladios contra fe ftringerent: cocnobita quidam 

fenex : Digitized by Google 344 BAR-HEBRiEI CHRONICONT. fenex: eligite, inquit, duos homines ex utraque parte, qui t 
& Turcis dicant : fi vera vos loquimini, & ad agricolatione 
in fervitutem hos petitis, veniant ex vobis nonnulli nobisc 
Emiram veftrum (289) ut, quod ille iuftitia fua decreveri 
faciamus. Tum patefa&a eorum .fraude coenobitae omnei 
confenfu exclamarunt uno ore : non tradimus. Turci toi 
bus & vincarum fepibus incenOs abierunt; coenobitx aut 
cem Zaidae ingreffi, ab Emira, cuius animum deus mifer 
implevit, impetrarunt, ut omnis praeda reftitueretur. Ho 
Goslius ex Telbafchara egreffus cum ducentis equitibus Ar 
am profedus eft. Equites opinati, fibi cum mille pugn 
fore, cum noftu in paucos Turcomanos incidiflent, fola 
voce terrefadli fugerunt* Turci eos profecuti Goslium 
ceperunt , quem Nuroddinus Halebi ab eis mille denariis 
& compedibus vin&unt inclufit. Novem annis in carcei 
& quamvis perpetuo promiftionibus & minis follicitaretur, 
hammedanus fieret, tamen a fide non defecit, fed in ea p 
ravit, femper confefliis, fe ad Deo propter peccata fua ca 
quod monafterium Mar Zumac diripuiflet, uti nos in ccclefi 
Deo bene volente, exponemus. Cum vitae finis adeffet, 
iit eis, ut urbis epifcopum ad fe admitterent. Peccata 

pag. 338. fus & facrorum fymbolorum particeps fa&us in carcere v 
nivit. Turci, quibus, ex quo Goslium vinxerunt, anim 
verat, tnulta alia loca Francis eripuerunt, Gargarum, Ga 
Hefnamanzur & Tagancharam , iuxta coenobium fitam. 

C H5°* in iocum vidti Goslii filium eius tenerum, qui etiam Gos 
peliabatur, fubftituerunfc Anno Graccorum 1461 Chifchuj Digitized by Google 


DYNASTIAX. 345 ignas Turcorum vires confideraflfent, ad Mafudum Iconii 
im epifcopum Marloannem miferunt& pafti, utFfanci, qut- 
; eflent, incolumes Anatabam venirent, pollquam pro- 
ervata erant; Carcem tradiderunt). Hoc pafto Soltanus 
Chifchumo, Bethefna, Raabana, Barzamana & Marafcha 
eft. Cum Telbafcharam oppugnaret, venit ad eum Nu- 
119 1 Zangii filius , cui Soltanus filiam fuam in matrirnoni- 
lit. Telbafcharam Soltanus capere non potuit, quam ob 
eadifceflit. Poftea rex Hieroibiymitanus Goslii uxorem 
dem filios cum Francis exinde eduxit, & Hierofolymam 
>rtavit. Telbafcharac impofuit praefidium graecum ex /im- 
is Graecorum militibus, quod etiam Anatabam & Azazam 
vit> deinde tamen belio fameque a Nuroddino preflum 
ca, antequam expugnarentur, illi tradidit. Temurtafchus 
nae Dominus, Biram, Samofatam, Chorifum & Chaphar- 
xrcupavit. Caftro romano prseerat vir Armenus, Michael, 
)er lpgatum a Goslii uxore filioque petiit, ut Chrichorium, 
orum Chatholicum, qui in monafterio lacus erat, fibi mit- 
adiutorem. Vix autem ille venerat, quum Michaeli dolos 
, idquetamdiu, donec expulfo Michaele, cuius opes ra- 
folus in caftro romano reliftus erat. Eo anno, qui erat 
)hoddinus Zangii filius Mozalae dominus Daram urbem ex 
tafcho Mardenx domino vi cepit, & deinde etiam Marde- 
ppugnavit. Temurtafchus viribus impar eo fibi illum con- 
, quod filiam fuam ei in matrimonium dedit. Siphoddi- 
Vlozalam reverfus, in morbum incidit & mortuus eft. In 
»cum fucceflit Kotoboddin Maudud, frater eius, qui Te- 

X x mur- ,j P. 339- 
Digitized by 


Google $4$ BAB-HEBRiEI CHRONICON murtafchi filiam uxorem duxerat. Nuroddinus/ qui Haleb 
a procerum aliquo rogatus, ut veniret, fine ulla mora c 
equitibus Schigaram eft profe&us, quse illi ftatim tradita eft. 
inde a Kara Arfalano , Hefnac domino, auxilium per legatu 
tiit, eiquepro illo arcem Haitamam promifit. Kotoboddim 
ter eius, coaftam manum ad Telapharam duxit cum Nuroddinc 
caturus. Confilio autem procerum habito Emefam , quac : 
teftate Siphoddini faerat, Nuroddino tradidit, qui pro < 
garam Kotoboddino reftituit & deinde Halebum reverfos eft 
anno ex arce Zaidae die 23 menfis Augufti inundatio puerui 
matre fua, duos mulos & afinum unum abripuit & fuff 

C. *i5**Anno 1462 Izangius ab uxore fua nefvo arcuS ftrangqlat 
Hanc feminam frater eius^ a Dibariga acceffitus, in.mai 
nium duxit eoque rex fa&us eft. Ex coenobio Graecorum F 
Siricha abftulit Bmira Turcus crucem auream , cum qua p 
gnorum crucifixionis coniunda erat, eiusque ope in iila r 
multa mfranda fecit, reftituit tamen in monafterium, pol 
a coenobitis magnam pecuniam acceperat Tum pudbit C 
conviciorum, quibus fanftum Mar Bar Zumam profcidera 
dixerant: Si quid poflfet, cur Goslium dextram fuam auferi 
fus eft? Hoc anno Nuroddinus in agrum Damafcenum in; 
per legatum Damafcenis hacc nuncianda curavit : Non *d 1 

P. 340. vobis inferendum veni, imo ad vos a turpi Francorum imp< 
berandos , ^uibus vos tfibutum penditis & apud quos r< 
veftrac incolae utriusque fexus, quibus hucusque nemo open 
vinfti funt. Damafceni refponderunt : Cum Francis nos 
habemusi auxilto veftro nobis opus non eft. Nifi cito in Digitized by Google D T N A S T I A X- 347 tuam revertaris, non modo Francos arcetfemus, fed ipfi 
1 gladium adverfus te ftringemus. Nuroddinus hisce auditis 
lcenfus eft & urbem oppugnare paravit , fed impediit Dei 
ium , qui vehementes piuvias 8c imbres demifit. Exierunt 
t ad eum proceres Damafceni ad pacem conciliandam & Cha- 
m atque Soltanum pronunciaveranti quo fadto Halebum re- 
s eft. Anno Giaeoorum 1463 Frdnci dolofis Graecis irati, 
ma iterum profecti, univerfum Conftantinopolitanum agrimi 
im incenderunt, & deinde in Palaeftinam perrexerunt, ubi 
Afcalonem multos vicos combuflferunt & muitos Turcos at- 
Lrabes interfecerunt In j£gyptum etiam penetrarunt, in 

parte occidentali multis oppidis vicisque ignem iniecerunt, 
aflo in regionem fuam reverfi funt. Eo anno mortuus eft 
t, Melitenes dominus, cui filius Dulkarnin fucceffit. Quo 
> Mafudus, Iconii Soltanus, contra fratrem Dolae Iacob Arfa- 
1 egreffus eft eumque fibi fubiecit. Poftea ad Melitenen du- 
;uius omnia fuburbia pulchra corrupit. Exiit ad eum pueri 
, quia foror fratris eius erat, filioque fuo eius favorem im- 
•e ftuduit. Soltanus refpondit: Si puer ad me exierit mihi- 
» fubiecerit, favebo & fua ei urbs manebit. Tum exiit puer 
im & involucrum fepulcrale fecum portans. Soltanus in 
io eum confirmavit & deinde abiit. Poftea mater eius, 
ens imperii femina, multa mala non tantum in chriftianos, 
:iam in Arabes, maxime tributis, ingeffit. Congregavit P- 341 

ad fe incantratrices & hariolas, qui illi praedixerunt , fe 
turam & cuicunque voluerit, nupturam effe. Quam ob 
1 puero filio fuo necem meditabaturs fed iftfidiis dete&is 

Xx % .expu- 
Digitized by Google ■^pppw^pp ■^ —r "-^* 348 BAR. HEBR£I CHRONICO N/ P» 342. expulerunt eam cum hariolis fuis proceres, fecundum vetbun 

phetae, (ief. 47, ia.) quod in eam quadrat: Surge cum raaj 

incantationibus tuis: forte aliquid efficere poteris* multis 

cogitationibusdefatigataes. Hoc anno vehementes pluvia^ de 

demiflac, magna faxa & tumulos abripuerunt. Montis qi 

pars abrupta eft & in vallem, quae inter caftrum Abdahaw 

urbem Tarfchenam eft, devoluta curfum Euphratis par tr€ 

rasinhibuit. Aquae usque ad urbem Phrofidinam in fndnte I 

adfcenderunt. Poftea tamen, exitu aquis dato ad radidetn 

tis Claudiae , effluxerunt & ingens damnum in Syria palBm. 

runt. Hoc anno gravis peftilentia e Damiatis 12000 heti 

abfumfit eoque multas aulas habitatoribus vacuavit. Nurod 

qui ad Damafcum copias fuas iterum duxiflfet, poftquam ; audfr 

venire Francos Damafcenis auxilio, Halcbum reverfus eft. 

anno , qui Arabum erat 546 , Salahoddinus a Nagamoddino 

Baalbeci prsefe&o, egreflfus, Halebum ad patruum fuum Al 

dinum Schirichuum venit, qui eum ad Nuroddinum intro 

a quo benevole exceptus vitae alimenta accepit. Anno Gracc 

1464, Arabum 547, diflidio orto in regem Hicrofolymil 

& matrcm eius, rcgina in turrem Davidis fe contulit. Pro< 

pars matrem, pars filium fecuta eft. Hierofolyma in re 

reliquae urbes & exercitus in regis erant poteftate. Hic ad 

loncm, quae Arabibus Aegyptiis parebat, copias duxit & % 

tis turre ligaea & machinis murum eius perrupit. Peneti 

per apertum murum 400 fratres (Freres) quos omnes Arab 

ciderunt, quorum poft murum 20000, armis induti, ft; 

Rex hunc cafum multum dolens in eo erat, ut urbe reli&a 
^aaglte DYNASTIA X- 349 fed cohortatus eum eft vir quidam belhcofus. Quapropter 
i tota no<fte muri ruinis obverfabantur & Arabes murum re- 
ndn patiebantur. Diluculo rex fignum militare intra mu- 
:oniecit & exclamavit, quicunque cum cruce non intraret, 
ianum non efle. Irruperunt igitur in urbem omnes & Ara- 
d 18000 eeciderunt Afcalone. Reliqui in navibus in Aegy- 
fugerunt. Verius eft, hoc anno Arabum 548, Grsecorum 
Francos Afcalonem expugnafle, quam quod Mar - Michael 
:, anno ante hoc faftum efle. Propter hanc viftoriam, 
rex Hierofolymitanus reportaverat , imperium Antiochiae 
ne ei attributum eft. Duxit etiam in njatrimonium uxorem 
11 eius urbis, qui mortuus erat. Turus Armenus, Ciliciac 
itus, in Cappadociam ingreflug Turcos diripuit et deinde iqi 
em fuam rediit. Quam ob rem Mafudus, Soltanus Iconii, 
ite cnm lacobo Arfalano, cum quo filiam fuam coniunxeraty 

Ciliciam invadefe paraviti fcd quia excubitores Armeni 

ltiflimi et fortes erant, pudefa&i Turci a faucibus iam 

erunt. Ab eo tempore Turus, viribus audis, reliqua etiam 

quae Graeci obtinebant, iis eripuitj qua re ojFenfus Graeco- 

imperator Manuel Andronicum, exercitus ducem, regiae 

hominem, in Ciliciam mifit, fed Armeni cum Francis, 
ad portam Tarfi commifla, Grarcos vicerunt eorumque 3000 
runti reliqui mari aufugerunt. Eo anno inventa eft capra, 
>edum edidit, tribus oculis & duplice ore. Peftilentia gra- 
Cilicia & Iconii fuit. Menfe huius anni OAobri cum viri 
esque Euphratem traiicerent, ex agro arcis Zaidae ad feftum 
Mar Agrippae in regione Gubae celebrandum tendentes, a 

X x 3 Deo C. 1154. P. Digitized by Google 95o BAR-HEBRiEI CHRONICON 


Deo deferti aquis merfi funt. Qua recum multi oflfende 
ecclefiiac do&ores tribus itaodis Deiiuftitiam defenderunt* 
iidn convenire hotninibus inquirfcre in imperfcrutabilia 'ci 
iudicia; akero, non ut benediiftionem ithpetrarent, fed vol 
caufa ad memoriam martyrum hoc tempore renovandain 
mulieresque confluxiffej tertio, non ojrinandum effe, 7 eos p 
quibus Deus mortem utiliorem iudicaffet, quam vitam; ii 
enim perire^ non fideles, Hoc tempore magnus-Mafudlls 
rafanae dominus, in urbe Hamdana mortuus eft, cui fHi 
tris Malchafchah, filii Moharamedis, fucceflit. Huius adn 

C ix54* regni erat Emira Chazabeg. • Anno Grxcorum 1465 Mi 
Iconii Soltanus, Ciliciam ingreffus cum magno exercitu 
Telhamdunam gravi bello preflit, fed Deus, immiffis cu 
& mufcis, plagam, Aegyptiacae -temporibus magni Mofi 
lem , ei iniecit. Poft tres dies ob aerem foetentem , quer 
riebant, in morbos inciderunt; quam db rem, graflfan 
inter eos peftilentia, aufrigerunt, reliftis omnibus farcinis. 
rus cum Armenis ex montibus defcendens eos perfecutu 
csdi non prius finem fecit, quam manus defatigatac effent. 
feftus etiam ad Gabadaniam , i. e. Dauluam, eft, unde, d 
Turcis, revertit. Hoc anno, fecundum veram computati 
Franci Afcalonem expugnarunt, quae per 35 annos in eori 
teftate fuit, donec a Salahoddino eis eriperetur. Hoc anr 
Arabum eft 548 , mortuus eft Hofamoddin Temurtafchlis , 
denae dominus, cui Nagamoddin Albi fucceltit, regni initi 

p a 344# delis in chriftianos, fub mortem tamen filiis pratcepit, ui 
itianis bene, non male, facerent. Sanftus Mar Aba illi app 

Digitized by Google ■__ " t*~+*m DYNASTIA % 35i C.1155. Filius eius Gamaloddin Hanae, alter filius Zamzamoddin 
?gnare coepit. Anno Graecorum 1466 mortuus eft Mafudus* 
oltanus, eique fueceflit Kalig Arfalan* qui cum regionetu 
x contra Anifchmedum, nedum contra Iacobum Arfala- 
fendere poflfet: Nuroddinus Barzamanam & Inatabam fine 
:• Hoc anno , Arabum 549 , Nuroddinus Damafcum 
ddino, eius domino, vi eripuit. Primum regis animum 
ribus fuis abalienavit, fcriptis ad eium clain literis, in 
alia inerant: Tu (nomen eius commemorare non neceflb 
r e tibi ab eorum fraudibus, continuo enim per legatos 
omittunt, fe Damafcum mihi tradituros effe. Ego autem 
ivenire iudico, ut Francos relinquam & cum Arabibus 
geram. Hisce fimilibusque artibus miferum decepit, & 
n exercituum duces, unum poft akerum interfecerat & ne- 
amplius videbat, qui tfefiftere poflet Damafci, profe&us 
: aperta vi cepit. Mogeroddino domino eius, vicos ali- 
regione Emefena, in quameummifit, attribuit. Lenis 
n Damafcenos fuit, quibus multum placuit, quod Francis 
turum eum putabant. Hoc anno mortuo Zaphiro, filio 

Aegyptii Chaliphae, regnum traditum eft Ifae, trienni 
0, Phaiezo cognominato, cuius Vezirus Abbafus fuit. 
item Emira magnus Pharifeddinus non aderat, iratus 

eft, quod fine confilio fuo gubemare incepiflfet (290). 
> igitur Abbafus, aflfunitis tribus Arnienorum millibus, 
tes eius erant, cum omnibus fuis facultatibus exiit & ad 
inum fugam intendit. Aegyptiorum, qui eos perfecuti p. 545. 
rmeni reverfi multos occiderunt Ipfe cum manu fua in 

deferto 
Digitized by Google 35* BAB-HEJBRiEI CHRONICON deferto oberravit & aliquot diebus multum fame fitique pre 
dolo ducis itinerte, qui, quod luUano etiam Parabatae 
eum decepit. Cum^e regione Afcalonis eum eduxiffet, 
contra eos Franci funt. Armehi, <confpe&is pcucibus 
Franoorum lanceis impofitis, gladios confeftim accinxe 
cum illis pedem contulerunt. Hoc die ad 5000 Arabui 
funt. Moger ipfe captus & a Francis vendkus eft Aej 
qui eum cruci affixerunt. Hoc anno Chaiipha Mo&aphku 
tum oppugnavit & urbe vi capta , quam penituS vaftavit, 
eius quoque adortus eft. Hanc ob caufam Mahcmmed 
filius Soltani Mafudi , ad Emiram Mozalanum iegatos mii 
dixit: Praefeci vos, o patreS mei, his regionibus, utno 
auxiKo fitis. In tota terra Sinear nihil praeter hanc arc 
gritanam nobis fupereft & ipfam hanc arcem nunc hic C 
itianibus noftris eriperfe vult. Rogamus igitur vos, ut fin 
veniatis eumque depellatis. Mozalani confeftim congreg 
& ad Tigritum tetenderunt. Non priu$ tattiea Chalipha 
tfat, eos congregatos efle & adventare, quam territus, 
dmnibns farcinis & bellicis inftrumentis, ab urbe difc 
Bagdadum rediit. Poft paucos dies Emira Turcus, coi 
duodecim millibus, Arfalanum Schah, filium Togril, Sal 
e carcere Tagritano eduxit , quia fama erat, regiac .SaJgul 
ftirpis hominem apud eos effe. Illi Chalipha cumcopiis 1 
currit& poftquam 18 dies ex adverfo caftra fu* habuerant 
viagi in Chorafanam ferentem acie conflixeri^nt. Chaliph; 
P. 346. tes vifti funt, Chaliphae fugere iam cogitanti obftifcueri] 
ex proceribus, qui ei perfuaderent , ut paullulum moj Digitized by Google DYNASTIA X. 353 tiam equam eius antrorfum reduxerunt Bagdadenfes prae- 

a eius animati in Turcos reverterunt , eos fuderunt atque in 

m conieccrunt Omnes eorum farcinas diripuerunt Qua- 

inta ovium miilia ex Turcis cepiffe dicuntur prarter tauros & 

los. Hoc anno aquat Tigridis admodum rubrar,- uti fanguis, 

ront Variis etiam locis in Tegione Vafati fanguis e* terra 

ipit Cuius rei caufara omnes ignorabant. Anno 1467 inter C. 11 56. 

:ipem Antiochix dominum , & Turum , Ciliciae profc&um, 

iiffenfio eft, quia Franci eas arces, quas Armeni Graecis eri- 

intfgfiratribus , (Templariis) qui pro omnibus chriftianis 

aurent, tradi volebant, quod Francisa Graecis ereptae effent 

x>nfeqtire nolebant Armeni ideoque ad portam Syncraton 

is conferaerunt ; quo in proclio Armeni vkfti funt Turus 

fe eripuit & pace compofita fratribus loca tradidit Hoc 

cum Marafchs dominus urbem quandam Armcnorum op- 
atum iviffet, Stephanus, Turi frater, Armenos congre- 

qui noftu in Armenorum domibus fe occultarunt, diluculo, 
primum arcis porta apertaerat, non tantum eam, fed mu- 
[juoque externum occuparunt & adverfus interiorem cunicu- 
jere coeperunt Territi deinde repentino nuncio, Emiram 
multisTurcis adventare, et veriti, ne inter duos muros in- 
rentur & ancipiti bello ab internis & externis premerentur, 
ta urbe ic incenfis domibus omnibusque illis rebus, quas 
are non poterant, cum toto popuio aufugerunt Cum ea 

epifcopus quoque Mar Dionyfius filius Zalibai ab Armenis 
randis dbduftus eft. Pedes in monafterium Chalafiuram 

Hic tria carmina de hac Marafchx vaftatione fcripfit, quia P. 347. 

Yy tum Digitized by Google 354 B A R - H E B R M\ CHR0NIC0N V I tum temporis eius dioecefis fuerat. Cum Chriftianis reli&is 
humanitatis memores familiariter vivere coeperunt omnib 
Arrnenis, qui ex fuga revertebantur , domos , vineas & i 
reftitucrunt. Sacerdoti tamen Armeno , quem cum Ar 
pactioncm iniiffe fufpicabantur , vivo cutem detraxerunt 
dem poft tres dies, exfciffa lingua, manibus pedibusqtie i 
tatis, combufterunt. Quod cum Armeni audiviffent, nor 
Turcis hoc idcm fecerunt. Eodcm anno Mclitenx Ctiam fac 
alii, fimiliter Armeno, vivo cutis detrafta eft , propterea, 
virginem ex vicinia, recens dcfponfam eo conlilio, dBRuj 
eam, iu eeclefiam pellcxerat. Mifera clamare cocpit, fed 
turpis manu os obturavit , donec libidinem explevevat. 
ab ca furrexiflet, animam iam agebat puelia, quapropter p< 
eam fuffocavit, aures illi & aliquot digitos abfcidit, quia pi 
more annuli C191) deduci non poterant. Hos in candt 
abfcondidit, cadaver tapeto involutum in medio altari coi 
Hora elapfa quum foceri eius parentesque eam quaererenti 
in platea ludentes illis dixerunt, nos in eccledam ingred 
vidimus. Interrogatus facerdos rcfpondit: verum cft, in 
fiam eam venifle, fed confpedto me crubcfcens illico abiit 
morata. Crediderunt ei tanquam facerdoti fideles & deir 
urbe circumiverunt, ut in affinium domibus quaerereftt. 
haec agebant, viderunt illum turpcm hominem, non facert 
(qui verus facerdos non erat) calceatum pcr urbis portam i 
Comprchendcrunt igitur eum & ad pr^fedum adduxerunt. 
gellatus paullo poft fcelus confcfius cft indicavitque, ubi ca 
aures, digiti cius invenirentur. Tota urbs congrcgataeft, _ Digitizad by Google DYNASTIA X. 355 c cliriftiani viri mulieresque, & cum fletu magno & lamentis Pag.348. 
ltibus elatam fepeliverunt. Impuro cutem detraxerunt &- 
bratim vivum difciderunt atque combuflmint. Anno Grae- 
n 1468 Princeps, Antiochiae dominus, infulam Gyprum, C 1157. 
orum imperio fubie&am, invafit totamque diripuit, homi- 

oves, boves, equos & omnes divitias abduxit* Cyprii cum 
aris litora veniflent, multo auro pro fe gregibusque fuis pro* 
, a Fr^pcis dimifli funt, qui tamen cum aliis divitiis epifco- 
p abbates et populi magiftratus ^Antiochiam fecum obfides 
;erunt, donec aurum perfolutum eflet. Anno Graecorum 
Stephanus fratri fuo Turo necem meditabatur , fed dolo de- 
Turus euip comprehendit & inclufit decem menfes. Poftea 
redentibus Francis eum e carcere dimifit , quo fa&o in Fran- 
1 exercitu fuit. Hoc anno, qui Arabum erat 552, terra 
tremuit& permulta loca vaftavit, Hematae arcem & urbem 
, cuius omnes aulae fuper fenes & pueros conciderunt , quo 

myriades hominum perierunt. Eodem terrx motu arx 
irae tota collapfa eft , & praeter unam mulierem & unum 
hum nemo fervatus eft. Emefeni feftinantitfime exierunt 
vati funt. Aulx vero eorum cum arce ceciderunt. Simi- 
ftalebenfes fugerunt & aliquot dies extra urbem commorati 
iam partem fervati funt, quorum, aedificiis corruentibus, 
enti tantum perierunt. Ex urbibus Chaphartaba & Euphe- 
te unus quidem fervatus eft. AHa quoque loca usque ad 
utam conciderunt; id quod Francorum etiam urbibus acci- 
Arx Lachrada & Arca omnino corruerunt. Laodiceae eccle- 
tum magna illaefa manflt, & qui in ea erant homines , fer- 

Yy a vati 
Digitized by Google 356 BAR-HEBRjEI chronicon 


vati funt. Terra rupta eft , cuius fpecus luto pleni apparc 
P* 349. * n * uto e ^g* es ^ a & eredta confpe&a eft. Eo atoio mortu 
Goslius , qui Halebi vinftus fuerat, poft perfe&am refipifcet] 
uti Ignatius, epifcopus Halebenfis, qui facrae coenae fymbi 
prsebuerat, narravit. Hoc anno Soltanus Mohammedes, 
Soltani Mahmudi, cum magno exercitu Bagdadum quatuor 
fes oppugnavit & gravi bello vexavit, quod tamen, poft 
procercres eius donis corrupti erant, fegnius geftun^ft. j 
deinde nuncio, Malchafcham fratrem eius, Hamdanam e 
nafle, diripuiffe, nonnullos proceres cepiflfe, Soltanus, 
grante ardore, a Bagdado receffit. Bagdadenfes eum perf 
quoscunque Turcorum ceperunt, fine mifericordia trucida 
propterea quod Turci in latere Bagdadi occidentali , ubi i 
habuerant, nefanda patraverant. Mulieres in mediis oral 
praefenttbus maritis, ftupraverant , praeter caedes & inc< 
quae fecerant. Anno eodem Soltanus Sangar, filius Malchi 
filii Aleb Arfalani, filii Davudi, obiit, poftquam ex nu 
Guzaeorum, a quibus vindus tenebatur, evaferat. Anno 
C. 1159. corum 1470 Manuel, Graeoorum imperator , Ciliciam ing 
eft, &, fugiente Turo Armeno, Tarfum, Anazarbam & 
quas urbes occupavit. Quia totam ibi hiemem tranfegit, 
ad eum rex Hierofolymorum & Antiochiae cum Francorum Pa 
cha, qui cum eo Turum in gratiam rcduxerunt. Hunc ad 
verfum omnibus Graecorum urbibus in litore maris fitis pra 
Hac occafione Chriftiani omnes, Grscci, Franci & Armeni 
lebi, Damafci totiusque Syrise fubigendae confilium cepc 
fed quia nuncius allatus eft, Conftantinopolitanos dolofe Digitized by Google DYNASTIA X- 357 P- 35°- nperatorem creare velle, Manuel imperator citiflfime Con- 
lopolin reverfuseft, quam ob caufam confilium, quod ce- 
t, irritum fuit. Eo anno menfe Aprili magna Bagdadi in* 
io fuit, quae partem muri palatii Chaliphae deiecit* Fuge- 
tiomines iti partem urbis occidentalem , segrotos, fenes, 
5, quia ira eos feftinare coegebat, - humeris portantes» 
im pro una cymbae transvedione quatuor denarii fuerunt. 

Graccorum 147 1 filium Goslii vindli, qui continuo ex Hara- C. ii6ow 
rrediebatur & in regione Halebenfi latrocinabatur, infidiis 
iventum Nuroddinus cepit & in etindem carcerem detrufit, 
> pater eius vin&us fuerat. Eodem anno , qui erat Arabum 

fecundo die menfis tertii eorum, hoc eft, menfe Martio 
ns eft Chalipha Modaphius morbo fuffocationis, cui in re- 
rus eius Moftanged fucceffit. Pofl Motfaphwm filius 

bfianged annos 12. Hic, patre mortuo, furrexit, ut ad 
i cadaver introiret. Uxor autem patris fui, hoc eft, mater 
; fui minoris, gente Turca, ancillis, quas fubornaverat, 
5 dedit, ut Moftangedum ingreffum occiderent. Exiit au- Itaque hic fpeculatores 
Deinde feminas oppre^ irum una, & rem illi indicavit. 
?gavit, fratrem vinxit & inclufit. 
narum unamquamque feorfim inclufit&occidit deinde,quam~ 
le voluit. Sic in Chaliphatu confirmatus atque etiam pro- 
tus eft. Anno Gracorum 1472 Sira Amari, frater regis 
r oIymitani, Aegyptum invafit & poftquam magnas ibi opes 
txerat, inde cum Francis exiit. Paullo poft Chalipha Aegy- 
iaiez mortuus eft. Quam ob rem Aegyptii Francis tribu- 
60000 denariorum aureorum quotannis promiferunt. Ge^ 

Yy 3 orgius C*ix6i. Digitized by Google - 


358 BAR-HEBRjEI CHRONICON. fag.35i C. 1 162. ¥ orgius , Iberorum rex , Anam , magnatn urbem , Turcis 

& cum praedamagna multisque Arabibus vindtis in regiohei 

reverfus eft. Emira Mozalanus Gamaloddin vir mifericor 

multas eleemofynas diftribuebat, per legatum Ignatium M< 

num rogavit Georgium, ut Arabes fibi vindos venderet. 

gius honorifice hunc excepit, & non tantum multos Arah 

tis dedit & cum muneribus ad dominum fuum Mozalam 1 

fed etiam legatum Iberum una mifit. His Mozalae appropi 

tibus praefe&us obviam ivit Maphrianus & legati urbem in 

cum crucibus fummitati lancearum impofitis* quse rcs no 

ftianis tantum, fed Arabibus etiam propter liberationem 1 

rum folatio fuit. Hoc anno latro quidam Francus , qui I 

erat, cum Franci eum capere vcllent, aufugit & ad Nurod 

fe contulit* Ab eo redux cum Turcis in agro Antiocheno 

cinatus eft. Hunc Franci infidiis circumventum ceper 

deinde igne concremarunt. Anno Graecorum 1473 menfe ( 

mortuus eft Melitenes praefeftus, cui filius eius tenerx actati 

fucceffit. Kalig Arfalanus Iconii Soltanus quam primum i 

xit, Iacobum Arfalanum reliquosque Emiras id agere, ut 

iiftperio expellant & fratrem ad illud promoveant, Conftantin 

fe contulit, ubi a Grzcorum imperatore mirum in modum 

ratus eft. Ocloginta dies ibi manfit. Cibi quovis die bis 

portabantur in vafis argenteis & aureis, quae non repofce! 

fed ei relinquebantur. Alio die* cum eidem menfe impers 

Soltanus affiderent, omnia vafa & ornamenta ei donata fun( 

ter alia munera, quae illi & mille Turcis fuis dabantur. 

inde reverfus effet, Iacob Arfalanus, quem timor lnvaferj Digitized by ,yGoQgle^ D Y N A S T I A X. 359 C. 1163. ecit eoque pax confervata eft. Hoc tcmpore cum Stepha- p «-^ 
ater Turi Ciliciae praefe&i ad epulas apud Tarfi praefectum, 
nicum Graecum, invitatus eflet, inventus eft occifus & ad 

portam proie&us. Quae res Turi animum adeo adverfus 
s efferavit, ut plus quam decem millia eorum iflterficeret. 
ierofolynihanus Armenos Graecis reconciliavit. Anno 1474 
Arfalar.us, arcis Zaidae dominus, Amidam oppugnavit, & 
m bello vexavit, poftca tnmen, orta inter eius copias dif- 
*e, reliquit. In huius ditionem lacob Arfalanus irruptip- 
ecit, et expugnata arce Schomufchchai, 100000 hominum, 
tis vicis, abduxit. Cum hac turba Ignatius epifcopus Tel 
\x us<jue ad Kamachiam abreptus eft. Dimiflfus Melitenen 
Arcis etiam Zaidse epifcopus captus & poft duos dics di- 

eft. Eo tempore uxor Principis , qui captus & Halebi 
& erat, filium fuum, a quo diffidebat, a regno Antiochc- 
trudere ftuduit. Qua in re cuma proceribus impcdiretur, 
vjt per legatum Graecorum imperatorem, generum fuum, 
fitque fe illi Antiochiam tradituram eflfe. Quod cum Pa- 
la & proceres animadvertiflent, arcefliverunt ex Cilicia Tu- 

qui Antiochiam ingreflfus reginam expulit ex urbe & filium 
1 regno confirmavit. Eo anno, qui erat 548, Nuroddinus, 
> Turcorum coada manu, arcem Achradas oppugnavit, 

Tripolitanum depopulaturus. Sed die qupdam cum Turct 
miridiem in tentoriis fuis otiofi fedcrent, cruces (fignac 
ria) Francorum repente apparuerunt, quac res Turcorum 
s ita confternavit, ut Nuroddinus ipfe, quam primum 
•rancorum confpexerat, fula tunica indutus fine pallio e 
v ten- 

Digitized by Google S6o B AR - HEBRiEI CHRONICON, P. 53- tentorio profiluiffe & equum confcendtffe , uti moris eft, 
alligatum (092) & poftquum a Curdxo quodam accurren 
▼incula difciffa er&nt, fuga fe eripuiffe dicatur. Hunc Ci 
Fvanci affecuti occiderunt MultisTurcis partim cacfis, 
vindtis, cum magna prarda redierunt & Tripoljn ingref 
C 6ju Anno Gracorum 1475 mortuus eft repente Iacob Arfala 
fluvium Chanagarum, qui in fluvium Lalefum influit (293). 
ceffit ei Ifmael , fratris eius nepos , qui uxorem Jacobi A 
fororem Soltani in matrimonium duxit Nuroddino Ht 
obfidente, quinque duces congregati funt, Princeps Ant 
Comes Tripoleos , Turus Cilicix , Ducas Gracus Tarfi & 
fratrum (M aitre des Frferes) qui 13000 equitum peditumqi 
tra Nuroddinum eduxerunt, fed turpiter profligati funt 
mes, Ducas et Princeps capti & vinfti Halebum abdud 
omnes fratres occifi. Turus Antiochiam evafit Francor 
triarcha ingentem planftum excitavit, campanas fregit 
que aliquamdiu intermifit Nuroddinus Haramam & cob 
Simaanum occupavit; omnes ccenobitas cum totius regic 
colis fervos fecit Hoc anno, qui 559 eft, Nuroddinus E 
Afadoddinum Schirichuum, fratrem Nagamoddini lobi, 
Salahoddini , in Aegyptum mifit Hi duo fratres , Schii 
" & Iobus filii erant Schadii e jegione urbis Duini in A 
oriundi, natione Curdaei i miniftri Mogahii Bahruzi, eunuchi, 
Tagritenfis, qui Chriftianis favebat Cum Schirichuuschriftia 
Tagritenfium aliquem, qui ab Emira valde diligebatur, interf 
uterque ad Zangium- Mozalam profagit, qui eos benevoh 
pit & multis honoribus ornavit Nagamoddinum Iobui . Digitized by Google D Y N A S T I A X. $6z ; Baalbeci, a fe captae, praefecit. Zangio occifo, arcetn Pag. 354 
no Damafci tradidit. Iobus etiam adiutor fuit, ut Nurod- 
Damafcus dederetur \ ^quam ob rem magno in honore apud 
erant. Cum rcs poftularet, ut Nuroddinus exercitum in Ac- 
im mitteret, quia ob imbecillas Acgyptiorum vires Scha- 
Aegypti Vezirus, auxilium petierat} Schirichuum, quem 
rei idoneum vidiflet, cumSchavaro illuc mifit. Sedpoftquam 
abo in Aegyptum venerant, Schavarus ex Schirichui faftis 
exit mature, eum regnum Aegyptiis eripere velle, quapro- 
pacem a Francis petiit & Schirichuo a fe fpreto neque quid- 
1 auri, antea promiffi, neque loca nobilia dedit. Quam 
um igitur Schirichuus cum copiis fuis Bolbifium urbem oc- 
rerat, Schavarus arcefllto rege Hierofolymitano cum ma- 
Jrancorum exercitu , Bolbifium, unde Sehirichuus fe defen- 
:, iun&is Aegyptiorum & Francorum exercitibus, per tres 
es obfedit. Nuntio deinde allato, Francos ad Haramam 
5 & vin&os efle, perfuafit rex Hierofolymitanu§ Schirichuo, 
>ace inita, in regionem fuam reverteret & Aegyptum domi- 
lis relinqueret. Non difficile confenfit Schirichuus & mox 
ifcum rediit. Anno Graecorum 1476 Kalig Arfalanus, Iconii C. 1165« 
ius, Gadugo, Ableftina & Toronda potitus eft & filios Anifch- 
perfequi coepit Nuroddinus Baneas & arcem illarum cepit. 
5 Armenus Mavafcham diripuit & coaftis 400 Turcis Nu- 
no nynciavit: Nifi duces Chriftianos, qui apud te funt, ven- 
is, hos omnes igne comburo, quibus minis Nuroddinus coa- 
omnes, qui apud eum erant, vendidit & puerum etiam P. 355* 
ipem xooooo denariorum. Quamprimum Baimundus Prin- 

Z 2 ceps 

Digitized by Google 36% BAR-HfifiRiElCHRONlCON " ceps liberatus erat, ad imperatorem Graecorum, cuius gener 

Conftantinopolin profe&us eft, ubi magnas opes accepit. 

| redux Antiochiam fecum Patriarcham Graecum Athanafiun 

duxit, qua re offenfus Patriarcha Francorum in aVcem Kozii 

contulit, unde Antiochenis decreta mifit. (294) Hoc anno 

. Februario mortuus eft Aminoddaula, filius Talmedi, medicus 

l ftianus Bagdadi, nonaginta annos naitus, vir in variis fcient 

modum verfatus, in medicina tempore fuo unicus, logices 

j tiflimus & in grammatica & poetica nulli Arabum illuftrk 

cundus. Totam vitam in opum honorumque affluentia ap 

ges degit. Moribundo filius eius dixiffe fertur, quid tibi, 

moleftum eft ? refpondit ille : hoc nonaginta annorum onus. 

rum interroganti : quid concupifcis? refpondit: hoc, ut < 

C.1165. P^^ cere °l u ^ poflim. Anno 1476 mirabilem rem ab Alinc 

audivi facftam effe. Orta hoc anno propter inundationem 

lentia, aderat apud eos Turcus quidam isque civibus dixi 

| fpicite, quis areftrum inhac peftilentia primus mortuus fit. 

i cum illi inveftigaffent, aperto fepulcro invenerunt mortui 

poft quatuor menfes non putredine corruptum, oculos aper 

fpithamam hians, quatuor tamen digitos & linteum fepi 

quo caput & peftus involuta erant , arrofum , barbam cir 

ftacem quafi novacula detonfam, dextram radicitus avulfam. 

cus os denuo claufit & magno clavo fixit, quo fatto ne un 

P. 356. ^ em a ^ eo tewpore mortuus eft. Anno 1477 Manuel*Gra 

C. 1166. impe rat <> r in bello cum Bulgaris (telo) i&us ex quo lapf 

\ Bulgaro , qui ad eum occidendum ftatim aderat, iniica^ 

imperatorem effe promilitque, quum vinciretur, ingentk Digitized by Google DYNTASTIA X. S6$ pofito etiam iureiurando, fi fe Conftantinopolin deduceret 
idit Bulgarus Sc in urbem reduxit. Imperator promifla fer- 
& plus quam promiferat addidit. Hoe tempore Manuei 
ratricem, propterea quod nihil liberorum ex ea fufciperet, 
K) interemifle aliamque, quod regibus non convenit, duxifle 
ir. Anno Graecorum 1478 > Arabum 562, Nuroddinus 
amAfadoddinumSchirichuum & Salahoddinum, fratris filium, 
^gyptum iterum tnifit Quia huic rei Schirichuus fe iam 
araverat, eamque defideraverat, paucis itineribus in ^Egy- 
venit & Nilum tranfiit in latus occidentale, ubi milites fuos 
! ad regionem Zaidae extendit. Schavarus, Aegypti Vezirus, 
;os arceftivit & cum eorum magnae copiae congregatx eflent, 
ptii cum iis coniun&i, Nilo traie&o, in latus occidentale 
1 tranfierunt & Schirichum perfecuti funt. Tum proceres 
pud eum erant, concilio advocato, dixerunt: nulla falutis 
ipereft, quam ut in latus orientale tranfeamus & in Syriam 
tamur. Hisce enim tantis copiis pares non fumus, Si 
illis congredimur, profligatio potius quam vi&oria exfpc 
a nobis eft fine ulla dubitatione. Quorfum etiam confugie- 
Milites & agreftes & totius regionis incolae hoftes noftri 
Refpondit unus fervorum Nuroddini, Bongufchus, invenis 
)fus & fortis: creditifne, o proceres, qui nunc adeftis, 
am hoftibus dimicaveritis & viftores fueritis, fed vi&i ad 
ddinum redieritis, apud eum vobis ^h^otpc^a» fore? Imo 
1 veftra eripiet & quidquid a longo inde tempore ediftis, 
auferet* qui pericula timet , non regum poteft miles , fed 
>la efle, & cum mulieribus habitare debet domi. Schirichuus 

Zz % hoc C. 1167. P- 357. Digitized by Google 3^4 B AR-HE BR£I CHRO^lCON P. 358- hoc audito dixit: haec etiam mea mens eft. Similifrer Salal 
nus dixit: hisce fermonibus ego aflentior, omnibusque < 
placuit, concurrendum cum hofte efle. Itaque Aegyptii & 
ci confeftim congi-egati (295) funt et deindc, quamquam 
cum hofte pugnarunt. Schirichuus in media acie fratris 
Salahoddinum collocavit adiuoxitque omnia eorum fervitia, 
tnerus augeretur prsecepitquc, ut, quia Acgyptii atque Tur< 
narentur, ipfum in media acic fore, eoque omnem fuai 
imniifluri eflfcnt, non fortiter refifterent, fed cito tci*ga vert 
Adiecit etiam: nolite vitce veftrae timere, ego enim eos 
quar. Itaqueacies inftrudla eft. Schirichuusfortesfibi viroi 
tum virtute & robore in ftadio iam experto confidere 
ilbi elegit. Pugna commifla medios Franci & Aegyptit 
in fagam averterunt& perfecuti funt. SedSchirichuus perfe 
tes etiam perfecutus eft & cum ftigientes revertercntur, Ae 
cum Francis in medio inclufi miferandum in modum cae(i 
Qui c«di fuperfuit, fuga fibi confuluit. Eorum, qui cum 2 
chuo erant , duo tantum millia fuifle dicuntur, Francorum 
& Aegyptiorum decem millia. Schirichuus ad Alexandria 
xit eamque fine vi occupavit. Aegyptii atque Franci in 1 
Kahiram congregati pacem a Schirichuo per legatos peti 
quae etiam compofita eft, hac tamen conditione, ut Schi 
50000 denariorum pro reditu in regionem fuam darentur, 
xandria Aegyptiis reftitueretur, Francis quotannis 100000 
riorum, fi domum redirent, mitterentur, hique Alexandri 
curatorem & equites portarum cuftodes habcrent, qui a Nur< 
cam dcfenderent. Hoc pacto SchirichuusDamafcum reveri Digitized by Google DYNASTIA X. 365 inno Kara Arfalanus, arcis Zaidae dominns, Amidam obfe- 
dolo cuftodum duas turres occupavitj fed occiderunt praefi- 

milites eoSj qui adfcenderant. Kara Arfalanus in regio- 
rediit triftis & pudefaclus. Paullo poft die 17 lulir mortuus 
ccefforenique habuit filium fuum* Anno 1479 Ciliciae prae- 
, Turus, mortuus eft menfe Dcccmbri paullo ante mortera 
chus fadus. Filium fuum tenerx aetatis puerum fucceflbrem 
iftkiaverat, Thomam autem, matertersc fuac filium tutorem 

Fratrem fuum Malichum haereditate omnino privavit> qua 
>.offenfus ad Nuroddinum fe contulit & poftea cum Turcorimi 
, quam ab ilkracceperat, Ciliciam ingreflus fedecim ho- 
rk milha, pueros puelksque, virofc &. mhlieres, facerdotes 
ehos & cpifcopos, hosque omnes Halebom deduxit, ubi 
rtoribus vendidit pretiumque eorum, Turcis r# militibus fuis 
rtfit. Advocatus deinde ab Armenis dimidiam regionis par- 
tccepity poftquam iuraverat, akeram partem in pneri pote- 
manfuram. Sed iusiuraxidum non fdrvavk, imo totam re- 
cn, arces & urbes occupavit, epifcopis multisque aliis vi- 
incipibus oculos eruit, manus pedesque amputavity cutem 
Lit eorumque corpora feris devoranda obiecit* Hoc anno, 
rabum erat 563, Zinoddinus, EmiraTurcus, fummus prx* 

Kotoboddini, domini Mozalae y cum confenuiflet aurium 
ruiftque ufu privatus, region-cs eas, quasin poteftate habu- 

Schigaram T Haranem , arcem Akaram y & arces Hachcha- 

Tagriti & Schaharzuri Kotoboddino tradidit & prarter Arbe- 

quam inde a tempore Atabegi Zangii habuerat, rvihil ftbi 

it» In eam migravit ibique etiam mortuus eft, Succeftit 

Zz 3 ei C 1168- I Digitized by Google 366 BAR-HEBRiEI C H K N I C N r. 359- C1169. p. 360. ei filius eius Motpharoddin, qui Mohagedoddini fummus regi 
fe&us fuit. Huius Zinoddini, qui Emira Turcus erat , iu! 
elecmofynas, liberalitatem , immenfas fuiflfe dicunt. O 
aftutior parum tamen prudentem fe fimulabat. Venit 2 
eques equi fui caudam manu tenens indicavitque , equut 
mortuum effe. Zinoddini iuffu equus illi alius datus el 
accepto eques abiit & caudam alii dedit, qui fimiliter ad c 
ceffit & equi fui mortem nunciavit. Et huic equum aliuti 
Hoc modo ifta cauda per duodecim virorum manus circum 
& tamen omnibus hisce duodecim dedit equos. Ultimo 
dixit : cur mihi non eam reverentiam praftatis, quam ego 
En duodecies iam hxc cauda ad me allata eft, quam ej 
uovi i fed pudore vos confundere nolo , & dum dona met 
perveniunt, Jk bonitatem accumulo, tamen non moleftu 
ero ( exprobrabo ) fed uti debita vobis illa prxbebo. Cun 
ad eum veniffet illique fuos verfus recitare incepiffet: < 
recites, aiebat, ego non intelligo, fed intelligo, quid petas & 
500 denarios, equum, veftes et quinquaginta alias (296) dari 
fit Anno Grzcorum 1480 Kalig Arfalan , Iconii Soltanus 
ream Cappadociac & Simanduam ex filiis Anifchmedi cepit 
dem anno, Arabum 564, Nuroddinus caftrum Gaabar a J 
boddino, Emira Maadeno Akulenfi, accepit, poftquam ei Sa 
Malgchtam, Bab Buzabam & denariorum 20000 dederat 
rogarunt eum, poftquam aliquamdiu Sarugi commoratu< 
amici illius: uterlocus tibi magis placetj ille, an hic? 1 
dit : hoc loco multas opes habemus , fed in illo honorei 
quimus. Hoc anno Soltanus Kalig Arfalaa urbes Ancyi A Digitized by Google DYNASTIA X. 367 •am Graccis eripurt. Hoc tempore milites Francorum 
irii , qui urbibus Aegyptii & Alexandriae ad tributum colli- 
a & portas Alexahdriae defendendas relidi erant, nuncia- 
?gi Hierofolymitano, Mari, vacuam efle hanc regionem a 
>ribus & facile occupari pofle. Omnibus igitur proceribus 
im ad bellum exeundum efle ftatuentibus, obftitit rex, 
is erat fapientia, & dixit: omne aurum Aegypti apud nos 
atur. Si nos contra eam egredimur, Arabes, nos odien* 
^laroddino magis adhxrebunt eumque arceflent. Con- 
r igitur adverfus nos ab ipfis Aegypti incolis eorumque 
>ellum, cuius profper fucceflus exfpeftari non poteft. 
;is confilium non approbarunt eius proceres imo dixerunt : 
•e proficifcimur, Aegyptum nos occupare poflumus ante- 
Juroddinus ad exeundum copias contraxerit. Hoc modo 
us eft. Coa&o igitur exercitu , celerrime profe&i Bolbi- 
rbem ceperunt, diripuerunt eiusque incolas abduxerunt. 
ii veriti, ne idem fibi accideret, quod Bolbifiis accidiffe 
unt , cohortati fe invicem funt & per muros difpofiti for- 
Francis reftiterunt. Azed, Aegypti Chalipha, capillorum 
ios , quos uxoribus filiabusque fuis abfciderat , Nuroddino 
que nunciavit: en feminae meae fletu atque clamore fuppli- 
)i, ut ipfis auxilio venias easque e Francorum manibus li- 
Nuroddinus duos menfes congregandis militibus abfumfit 
lanc moram eo graviori bello Aegyptus vexata eft. Itaque 
r, Vezirus, per legatos regi Mari & Francorum magnatibus 
Quantum vos ego diligam , vos fatis fuperque fcitis , (i 
confentirent , ut vobis Mizraim tradcrem, confcftim eam 

vobis P. Dlgltl£dbyG00gIe 368 BAR-HEBRjEI CHRONICOtt. 
vobis traditurus effem : fed fatis fcio, illos me omninb perd 
fi vd minimam horum fermonum partem refcifcerent. 
tamen, quod vobis profuturum effe video , hoc eft, ut qi 
volueritis , pecuniae fummam vobiscum afportetis & in rej 
veftram revertamini, vicarios tamen, ut antea, relinquati 
tributum vobis colligank Sinminus, (297) veniet Nurc 
& Aegyptum occupabit, quo fa&o neque regionem ullam, 
tributi quidquam accipietis. Quod cum Franci audiviffent, 
compofuerunt, ea tamen conditione, ut decies centena d 
rum millia ipfis darentur* quorum Schavarus centum mi] 
timreprsefentavit, reliquam fummam poft eorum difceffu 
mifit fe miffurum. Hoc pa<fto Romani in terras fuas rever 
Nuroddinus vero , quamvis audiiffet , abiiffe ex Aegypto 
cos, tamen copias fuas eo mittere non intermifit, quia nc 
Acgyptiorum falus ipfi curae erat, quam ut illis imf 
Quam ob caufam Schirichuum fine mora cum exercitu eg 
Salahoddinum, fratris filium, fecum ducere iuffit. Quum 
chuus Kahiram veniffet, ad Chalipham introiit & ab il] 
tum honoratus eft. Quia tamen omnis rerum adminiftr 
Schavari manibus erat, praeter vanos fermones, quibus t 
batiir, nihil accepit. Ne alimenta quidem illi et militib 
prxbita funtj imo dolofe apparavit epulas & inter eas A& 
num 8c fratris filium prehendere cogitavit, fed a Schava 
impeditus eft. Etiam Salahoddinus Schavaro necem me 
tur nifi patruus eius Schirichuus oJ)ftitiffet Die quodai 
Schavarus more fuo ad Schirichuum iviffet, domi autem 
non deprehendiffet, quia ad fepulcrum unius ex fidei fuxantif Digitized by Google 

DYNASTIA X. $69 benedi&ionem ab eo impetraret, fe contulerat^ Salahoddinus, 
> confeenfo, cum illo equitavit, & inter confabulandum re- 
e equo deie<ftum vinxit. Quia autem iniuffu patrui fui occi- 
eum non poterat, patruo rem indicavit. Hic refpondit: in- Pag. 36». 

Chaiiphae facere nihil pofTumus & rem adChalipham Azedum 
[it. Quia Chaliphx nihil imperii hucusque remanferat, ad ii- 
caedem hos excitavit* itaque Schavarus occifus & domus illiui 
^ta eft. Eius loco Schirichnus Vczirus fa&us & rex atque dux 
jitus appellatus eft. Ita enim Aegyptii Veziri appelkntur. 
duos tamen Veziratus menfesYuffocationis morbo Schirichuus 
:uus eft. Suoceflit ei fratris filius Salahoddinus, filius Naha- 
dini Iobi, qui largis muneribus exercitum fibi conciliavit & 
modo Aegyptum obtinuit. AfadoddinoSchirichuo unus filiu* 
•ftes erat Nazaroddinus, qui cum filiis fuis Emefam habebat. 
imoddino Iobo fex erant filii. Primus nominabatur Schamo- 
Idaula Thauran Schah, qui Alexandriam regebat, fecundus 
h Anfchah, pater Ezoddini Pharruch Schah & Thakioddini 
ri. Huic & filiis eius Hemata fubie&a erat. Tertius Siph 
Jalam Tugtechin, qui meridionalcs regiones imperio rege- 

Quartus erat Salahoddinus Iuteph, rex Aegypti, Palaeftinse, 
:, Mefopotamiae. Quintus Malec Adal Abubeker, qui Sala- 
ino fucceffit. Sextus erat Thagol Moloc Buri, qui mortuus 
tempore, quo Salahoddinus Halebum obfidebat. ,Anno 
Mohamed Melitenes praefe&us, proceribus & civibus exofus, 
meretrici cuidam eidemque fagae adhaerebat, cum hac mere-, : 
& faga e Melitene egreftus eft & oftiatim circa domos cir* 
t. In eius locum proceres & cives Abulkafemum, fratrem 

A a a eius 1 C. 1x70. Digitized by Google 37<> BAR-HEBR;EI CHR0NIC0N. P. 363. 


eius mihorem fubftituerunt. Rcx autem Hierofolymitanus ce: 
fadus , quanta mala chriftiani a Malicho , Armeno , C ilicifc 
fecfto, paterentur, contra eum irae plenus exiit et in arce 
dam illum inclufum aliquamdiu vexavit; poftquamtamen fa&c 
eum poenituit & iuravit, fe in regis poteftate futurum, cum 
cis non confpiraturum , bellum ab eo abftinuit & reverfus 
Anno eodem, qui erat 565, mortuus eft Kotoboddin Ma 
filius Zangii , Mozalae dominus, huiusque iuflu filius eiuS Ima 
din Zangius, filius Maududi, filii Zangii, fuccedere deb 
Ufus autem erat Kotoboddin rfcario & regni adminiftratorc 
charoddino Abdalmaficho, e regione Antiochjae oriundo, qi 
vincula coniectus crat. Hic Abdalmafich, quia Imadoddinum 
rat, cum Kotoboddini uxore confpiravit & mortui voluntatc 
mutata, Siphoddinum Gazium, filium eius minorem, in p 
locum fubftituit. Huic proceres quidem iusiurandum pi 
tertint, Imadoddin autem ad patruum fuum Nuroddinum in Sy: 
profe&us eft , eique multis cum lacrimis indicavit , Abdali 
chum haereditate & regno paterno fe privavifle. Die lunae < 
fimo noho Iunii, qui duodecimus erat menfis decimi Atfal 
vehemens terrae motus fuit, quo, uti navis in mari, terra ia 
cft. Similem poft multas generationes nemo meminit. Nj 
vit enim beatus Patriarcha Mar Michael ; cum in templo c< 
bii Mar Hananiae ftaremus facris matutinis operantes, die 
Petri & Paulli, fonus, uti tonitru magnum , e terra auditui 
Nos in faciem profternebamur ante menfam facram, eaque ap 
hcnfa huc & illud agitabamur. Multo poft cum de vita iair 
fperantes tanquam e fepulcris reverteremur & quafi e fomitc Digitized by Google DYNASTIAX. 571 ?fa<fti eflfemus ; tum lacrimae ex oculis manare & linguae laudes 

celebrare coeperunt. Eo motu muri Halebi, Baalbeci, He- 

, Emefae, Schizarae, Bagrafae cum arcibus aulisque ceciderunt 

linis fuis homines obruerunt. Ecclefla Graecorum magna 

^chisc tota collapfa eft. Similiter .altare in ecclefia Kofinae P* 364. 

eorum. Nobis autem, i e. populi noftri reliquiis Deus 

m in modum opitulatus eft, imbecillitatis noftrae mifertus, ut- 

quibus neque rex neque praefe&us eflet. Quamvis tota Ha- 

urbs collapfa fit, tamen ecclefia noftra fervata eft. Antio- 

etiam tres nobis ecclefiac fervataf funt, ecclefia Deiparae, Mar 

gii & Mar Bar Zumae. Similiter ecclefia noftra parva Gaba- 

itemque Laodiceae firma ftetit, in laudem Dei & ad animan- 

■nbecillas fidelium reliquias. Hic terrae motus quinque & 

ti dies duravit Anno 1483 Abul Kafemus, Melitenes prac- C. 1173. 

s, cui filiam Kara Arfalani, quiarcis Zaidae dominus erat, uxo- 

adduxerant, cum inter nuptias lacti (298) curfu equorum 
re vellent, curfus vehementia ex equo lapfus & mortuus eftv 
afus gaudium in lu.ftum commutavit. Melitenenfes fratrem 

natu minorem Aphridonem in locum illius fubftituerunt, 
isque uxorem, quamquam invitam, in matrimonium illi 
runt. Kalig Arfalanus, Soltanus Iconii, contraftis copiis, Melite- 
>bfedit fed capere non potuit, quam ob rem regionis pdpulum 
uit & Cae&ream reverfus eft. Tum foedus inter fe fecerunt 
>ddinus & dominus Mardenx atque arcis Zaidae y Armeni Ci- 

& filius Anifchmedi, Sebaftiae dominus, congregatique ad 
(liam funt, ut Kalig Arfalano bellum inferrent. Quamvis 
n ad portam Sebaftiae iam procctfHTent ; Kalig Arfalanus 

Aaa % tamen ■J*r • Digitized by Google / '■!'■ i ^^^^ "V 57* BAR-HEBRAl CHRONICON. ■ 
P. 36: • ;i tarncn non exiit ad dimicandum, imo pacem petiit & tur 
Mciitene abduftam reftituit. Cum quatuor etiam fratres 
apud eum in euftodia erant, pofccrent, exfecrandmi* faci 
cit. Maciavit enim eorum ntium eumque alTatum patri 
patina mifit, addito iureiurando, fc, fi itcrum rcliquos pol 
tribus illis idem fadurum; territi abicrunt. Hoc ami 
Arabum erat566, Kalig Arfalanus omnes rcgiones fiiiorum 
mcdi occupavit. Eo anno cum audiviftet Nuroddinus m 
efle fratrcm fuum Kotoboddinum, pro quo Siphoddinuro ftlfl 
regnare coepifle, Abdalmafidj^m autem arbitratu fuo regnum I 
num adminiftrarc, gravi iugo populum prcmere; exarfit ira£ 
Mihine tuteia filiorum fratrismei&regniadminiftratioconv 
Abdalmaficho ? Deinde e Halebo egreflus eft, Callinicum op 
vit & cepit Totam quoque Haburam occupavit, & Nif 
etiam regnum fibi fumfit. Eo tempore filius Kara Arfalani 
dominus ad eum venit. Poftea Sehigaram expugnavit eic 
tris fui filium Imadoddinum impofuit. Inde ad Bakdarc 
traiccit Tigridem & ab oriente^ hoc eft, a latere urbis 
Mozalam oppugnavit. Eodcm die, quo vencrat , res r 
accidit. Una turrium MozaLe magnarum a nemine fubr 
cidit. Verifimile autcmcft, eam a vehementi terrac moi 
proximo anno terram concuflerat, labcfaclatam fuilfe & nu 
cafu eo die collapfam efle. Abdalmafichus cum vidiflet, 
Arabcs Nuroddini partes fcqui, veritus, ne vi caperetur, 
gatos Nuroddino promifit, fe Mozalam ei traditurum, ea 
condkione, ut fe primum incolumem fervaret, Siphoddin< 
uvbem non eripcret* Nuroddinus refpondit: non veni, DYNASTIA X. 373 tn-bem aut regnum eriperem, imo, ut populum' ab iniuriis 
berarem, o Abdalmafiche. A me noli exfpeetare aliud, quam 
incolumem effe patiar & cx Mozala in Syriam mecum abdu* 
Hoc pafto pax compofita eft. Nuroddinus Mozalam in- 
s arcem cccupavit, Siphoddino Gazio, quod habuerat, Mo- 
lominium reliquit. Arci eunuchumSaododdinumChomifeh- 
lum praefecit. Opes a fratre fuo reliftas aequis portionibus 
?ius divifit* populo multa vectigalia remifit, oratorium ma- 

ardificavit Nuri appellatum. Siphoddino praeter Mozalam 
tam Cardoam attribuit. Poftquam feptemdecim dies Moza- 
noratus erat, in Syriam revertit, quo fecum Abdalmafichum 
it, cui nomen aliud Abdallae impoiuit & falarium fatis ma^ 

affignavit. Abdalmafichus quamvis habitu externo Mosle- 
im profiteretur, homine tamen interno chriftianifmum cole- 
chriftianos infignibus beneficiis ornabat^ Arabes autecn. ep r 
ledo&ores manifefto odio profequebatur. Mordochaeo eum 
Eiravit beatus Patriarcha Mar MhrhaeL Hoc anno Chalipha 
nged in morbum eoliacum incidit, & cum ingravefcente 
o procerum nonnulli Oftaddar aliique de vita eius dcfpe- 
t, carceris portas aperuerunt & fratres inclufos emiferunt. 

rei Chalipha per Vezirum eertior fa&us fcribere medicurn 
ianum Bar Zaphiah , qui apud eum erat, Veziro iuflit, fe 
are> ut illos proceres comprehendat > & capita illis abfcint- 

Poftquam medicus, quia legis peritorum , durante ri 
i, nemo ingrediebatur, literas fcripferat, Chalipha iigno 
i literis impofito eunuchum parvum advocavit eique^ Age f 
;bat: accipe hanc epiftolam & exi quafi ludibundus (299) 

Aaa 3 Noli P. 366. 


Digitized by Google TT 374 BAH-HEBHil CHRONICON P. 367- 
Noli currere. Accede ad Vezirum illique eam trade. E 

fcunucho cum epiftola , uti iu(Vus erat, exiit etiam paullo pc 

dicus , quafi alvum exoneraturus , & quam poterat celerrii 

Oftaddarum cucurrit eique reni indicavit. Ille alios coi 

eunuchos emifit, qui eunuchum puerum epiftolam fei 

adhuc ludibundum invenerunt &, poftquam iurgium cum ec 

piffent, ad Oftaddarum adduxerunt. Tum pueri veftes 1 

funt & inventa epiftola inter£e<ftus ipfe puer & in fovean 

iedus eft. Hoc fafto Oitaddarus cum fociis fuis feftinant 

rexit & in interiorem palatii aulam intravit. Clamarunt c 

ancillae & in faciem exprobrabant : canes! quomodo 

tanquam ad vilia proftibula ingredi poteftis? Sed hi fpreto 

clamore, in cubictlum , ubi Chahpha decumbebat, intrc 

eique dixerunt : Medicus nos iuftit te in balineum deferre 

arfit Chalipha. Sed illi parum eius verbis obfecuti vi ve 

exuerunt & in domum interiorem eum incluferunt. Calore pr 

viribus deficiens ad furgendum clamare coepit, fed illi p 

fores fonum excitarunt, ne eius clamor ab ancillis & fervi 

ibi erant, quosque abigere non poterant, exaudirctur, 5 

cxdis accufarentur. Aliquanto poft procerum unus pedibi 

trem eius conculcavit. Moribundum, cum vitae tamen 

in eo fupereffet, extulerunt, ut fervuli ancillaeque eum co 

rent & non fuffocatum efle viderent. Elatus (e baline 

pofcit aquas, fed non ei pracbueruntj quia nocivas ei forc 

affirmabant. Medicus tamen illas dare ei iuftit opinatus 1 

rum eflfe, antequamaqua labia cius attingeret. Attulerui 

nihil carum haurire potuit, quia fauccs eius iam diu exa 
Digiljzed by Google DYNASTIA X. Sfi* & motu carebant. Itaque eadem hora mortuus eft. In, 
>ro narratum legi, Chaiipham ancillarum unam Banaphfcham 
feapiavifle* uxoremeius zelotypia incenfam contra ancillam 
fe Chalipha? filium, ut cum ancilla concumberet, deinde, 
halipha, uti folebat, ad fe vocaflet, ei dixifle: hoc dede~ 
, qui a filius tuus cum ea iam coiit; cuius rei Chalipham 
tem fa&um ob nimiam mentis perturbationem in morbum 
fe, & prac ira mandavifle, ut filius occideretur, proceres p, j^ 
contrarium fecifle & Chalipham ipfum interemifle, filiun) 
in eius locum fubftituifle. Pofl Msflmgedum Mo+ 

0ius eius annos 9. Poftquam hoc mortis genere Moftange* . 
Mroceres enecaverant, ekgerunt ex filiis eius unum & eum 
i>, qui propter animi modeftiam & lenitatem numquani 
>hatum ad fe delatum iri -fperaverat, eumque iure iurando 
lxerunt, ne quemquam ipforum iiiterficeret, & ut omnig 
patre ablata reftitueret Cum iuraflet, produxerunt fratrem 
c hunc, uti deinde omnes gentiles eius, vi&mortisme* 
imrandum adegerunt; quo fa&o Moftarzium Chalipham pror 
runt* Anno 1484 Grxcorum immenCa nix totam terrani C 1173. 
t, & tanta quidem, ut ih India quoque, qux nivetn num* 
viderat , quatudrdecinrfpiehamas alta dicatur iacuifle. Flm 
fontes gelu conftrkfti funt, ferae & aves fame & fiti perie^ 
Homines etiam tamquam belli tempore in foveas fe abdi* 
t , quia ex urbe in urbem incolae commigrare non poteranfc 
in tentoriis habitantes & itinera facientes nive fuffofcati funt« 
ix , ubi fames magis molefta erat propter itinerum longin* 
em, petierunt proceres ab Ifmaele, filio Anifchmedi, prx* 

fe#o Digitized by Google ns BAR-HEBRjEI chronicon fefto Cappadociae, ut ipfis atque familiis ipforum triticum 

ret, quo nutrirentur & fine mortis periculo ad aeftaterc 

confervare poflent. Permagnos enim tritiei acervos accm 

rat. Quod cum ille facere recufavififet , congregati procc 

ciderunt illum, eius uxorem , fororem Soltani Kalig Arf 

quingentos ex eius domefticis, fervis & ancillisj horrea 

tribuerunt. Deinde ex Damafco Dunnunum, patruum eii 

Pag'360» Soltanum fugiens eo fe contulerat, adduxerunt & regem ! 

conftituerunt. Hoc anno, qui Arabum ei*at 567, Nur 

Salahoddinum publicas pro Azedo Aegyptio Chalipha prece 

gare & pro Chalipha Bagdadenfi inftituere iuflit. Verebati 

lioddinus, ne ab Aegyptiis tumultus excitaretur ideoque 

die in diem diftulit. Increpitus deinde a Nuroddino, cui 

rius eius iuflui non obtemperare non poffet, confuluit pr 

quid faciendum putarent. Variae erant fententiae. Alii ei 

ciendum , alii non faciendum autumabant. Confilio i 

Perfa quidam, cognominatus Emira Docflor, isque prae! 

dixit: ego primus pro eo publice precabor, vosque ab h; 

citudine liberabo. Cum dies Veneris veniffet, hic vir in 

fturn afcendit & pro Azedo, Bar Ali, nomen Moftadii, E 

bafi , fubftituit. Nemo iratus eft. ' Secunda Veneris die 

reliqui eccleiiaftae, uti iuffi erant, in omnibus oratoriis 1 

pro eo precati funt Hoc modo finitus eft Chaliphatus Aej 

Chaliphae tamen Azedo, tum temporis agrotanti, famiJ 

non indicavit, quod fa&um erat, ne moerore eum affi 

itaquc totius rei infcius mortuus cft. Salahoddinus filios eii 

tHesque inclufit & mares ab ufu feminarum prohibuit, 1 v Digitized by Google DYNAStlA X. 377 rritas ceffaret * id quod etiam evenit ' Servos eius ancillas* 
iibertate donarunt } qu* res magnum Arabibus gaudtum exci* 
, qui fedfc* Helkitarum adhatrebant, (laetaljantur nempe) 
m eiftfeiffe- 4gx fe&a eorttm, qui liberum effe hominem & 
inium homifu in fe ipfum effe ftatuanb Sunt, qui dicant, 
ab Ali & rtiatimia originem duxiffe, utiantea fticebat, fed 
lato quodam aut mago^ Po&x etiam multiscarminibns finem 
i Pharacmitici & initium Icifephici eelebrabant. Surrexerunt 
i in octfdente quatuordecim , quorum tres in Africa erant, 
di , Kaiem , Manzur , & undedim in Aegypto , Moez , Azii, P. 370." 
im, T*her, Moftanzir, Moftali Antir, Haphit, Taphir^ 
?d , Ated. Cum Salahoddinus tandem folus Aegyptum rege- 
& nullus effetomnino in Aegypto adverfarius, cui inviderd 
xtdinus poffet, fcripfit hic Salahoddino: En ego Charcham 
gno ideoque tu fine mora copias contrahe & illuc proficifce- 
fed Salahoddinus, quem timor invaferat, non profeftus eft. 
>ddinus hoc vix audierat, quam Salahoddino iratus ipfe in* 
rptum iire eumque inde expellere paravit Hanc ob caufam 
cavit Salahoddinus procerum coneilium edsque confuluit, quid 
; faciendum putarent Omnibus tacentibus& utrum defe&io-i 
, an fubieftionen fuaderent, ignorantibus, furrextt iuvenis, 
is Salahoddini filius, & dixit: Si Nuroddinus venerit, Cum 
roeliabimur & Aegyptum eum ingredi non patiemur. Huic 
nti* omnes iuvenes acquales eius accefferunt. Tum indigna- 
it Salahoddini pater & avunculus. Praeqpui pater Salahod- 
hosce iuvenes reprehendit & Salahoddino dixit An iftter 
?s hosce proceres vel unus eft, qui tiue faluti magis, quam 

B b b ego Digitized by Google 37« BAR-HEBRj$I CHRONICON P. 371- II ego & fric avunculu$ tuus, confulere ftudeat? quod cum ill< 

gaffet, perrexit ita: Crede mihi; Si eg? •& hic avuncului 

Nuroddinum confpexerimus, nihil aliud faciemus, quam ut 

4efcendamiis & coram ep terram ofculemur. Nos autem i 

fecerimus, quis ex opnnibus.hisce erit, qui Nuroddino conl 

gladium adverfus eum ftringere audeat? Huius Aegypti i 

jies omnes aliacque plures Nuroddino fubie&ae funt. Si te a 

perio removere voluerit» quid opus eft, ut ipfe cum copii 

veniat? Si unum tantum hominem cum duprum verfuum 

ris miferit, collp tuo funem iniicient & Damafcum te a 

hcnt, huic regioni aufeem, quemcumque voluerit, praeficiet» 

fatus furrexit fenex Nagamoddinus Iobus e loco fuo & pofl 

abfterrere proceres omnes ftuduerat, dixit: Surgke! nos c 

fervi fumus Nuroddini, qui, quod placet, nobis facere p 

Qmnibus egreflis fenex Salahoddino: Puer tu es admodui 

prudens & rerum re&e gerendarum admodum infcius. A 

.intelligis, quam primum Nuroddinus audiverit , te ab eo 

ciffe^ eum, omnium aliarum rerum cura abiefta , te aggrefl 

& donec exftirpaverit , non quieturum effe? >Et quis miiitui 

qui illo deferto tibi adhaerere malit ? Hacc ipfe verba , qus 

do locutus es, omnia omnino confeftisp ad eum deferuntur. 

quamvis per legatos*blandis verbis eum tibi reconciliare fl 

dicasque : te illius fervum effe , didlo audientem , regnum i 

ptium non fotis adhuc effe firmatum & ob metuepdas Fraru 

irruptiones te venire non poffe, putasne hoc modo eum a 

ceffaturum? Quod fenex pntdixerat, id evenit. Eo ten 

magnus Nubarum exercitus in regionem Zaidae penetravit ei 

n w Digitized by Google DYNASTIA X. 379 fcS vicos «liripuit. Salahoddinus , de hac re ccrtior fattus, 
um raanum contra eos emifit, fed quia Nubae fortiffime re- 
ant, ex utraque parte multi in proelio ceciderunt. Tum 
Saladinus fratrem fuum Schames Aldulam Thurnefam cum 
5 tnultis, quibus prorumpentibus Nubac fugerunt. Hos 
es profecuti funt , qui ftrage edita potiti funt caftcllp, quod 
Uatur Abrim, ibiquc cuftodcs Arabes collocarunt. Redeunte 
itu Arabum, Nubae caftellum fuum recuperarunt. IVIifit rex 
aruin legatum ad Schames Aldulam, quum Kufi effet, pacem- 
petiit Refpondit Schames Aldula pacem fore, li tributum 
ret, mifitque cum legato Nubienfi alium fuarum partium, 
rocabatur Mafud Halebenfis. Profectus hic venit in eivita- 
regiam Nubarum , quae vocabatur Dunukla. Vidit regionem 
•am, cuius incolis, praeter milium, non aliud frumenti ge- 
■rat. Adfunt etiam palmse parvae, quarum cum fructibus eo- 
mt panem ex milio fa&um , quum alio non gaudeant. Unum 
m ibi aedificium eft, quod eft paiatium regium. Re- Pag,37i t 

incolac in tuguriis & cavitatibus terrae habitant. Narravit 
us: vidi quondam regem Nubarum, qui nudus exierat, & 

fimiliter nudo vehebatur. Involvcbatur deinde veftimento 
> absque futura adapcrto capite, quod crinibus deftitutura 
Quum accederem, eumque falutarem, cachinnum fubftu- 
iuflit manui meae inuri figuram crucis , atque, donatis mihi 
bris" farinae , me dimifit. „Anno Arabum 569 profeftus 
chames Aldula frater Saladini in regionem meridionalem, 
Dtitus eft, ibique regnavit. Eodem anno,' qui eft annus 
orurrt 1485 menfe Ijar obiit Nuraldin Damafci corrcptus fuffo- C. 11*4. 

Bbb 2 catio- Digitized by Google 380 BAR-HE.BRiEI CHR0N1C0N P. 373- 
catione. Narravit medicus quidam excellens, Damafci d« 
appellatus, Rahabenfis, cuius binos filios maiores medico; 
ftantes egp imbecillis novi : „ lngravefcente morbo advocati 
ego & reliqui medici. Quum appropinquaremus, invenimu 
cubantem in ardicula , & valde afflidum. Aflerentibus not 
nam fecandam efle, abnuit, & quia ab omnibus hominibu 
midabatur, non aufi funius verbum contra eum repetere* E 
momento mortuus eft. „Fuit ille vir fincerus, procerus fi 
non barba fed pilis paucis fub mento praeditus , fimplex m 
& veftitu. Odio magno profecutus eft Arabes, qui ab Ali 
nem ducunt, & plus 50 urbes atque arces Francis eripuit. 
didit xenodochium magnum Damafci, & templum magnurr 
fclae. Mortuo Nui*aldino fuccefllt Malec Salach Ifmael filiu< 
cui omnes magnates iuramento fe obftrinxerunt. Proch 
etiam eum Saladinus in Aegypto, eiusque nomen zuzis & d< 
infcripfit. Saiphaldin Gazi dominus Maufelae, quum au 
Nuraldinum patruum eius mortuum efle, laetitia magna p< 
eft. Praecones Maufelae omnibus libertatem conceflerunt 
bibendi,, inebriandi & exultandi. Colle&is copiis Mefopot; 
invafit, & Edefla, Harane, atque reliquis locis potiti 
Emira Schames Aldin, dux Halebenfis, a magnatibus Da 
nis poftulavit, utMalecSalachumHalebum adducerent, alias 
turum efle. Magnates igitur , ne Schames AJdin adminiftt 
regni potiretur, non permiferuht Salacho, ut eos relin< 
Saladinus exprobravit magnatibus Damafcenis, focordiam, 
loca illa oecupari fiverint, ei non indicaverint, nequ< 
ad opitulandum advocaverint. Dixit illis: Si Nuraldinus fc Digitized by Google DYNASTIAX. J8i riri intcr vos , me magis vigilem , illi regnum jEgyptl com- 
fet. Nurvc autem ego advenio, quia mihi competit guber- 

domini & filii domini, non vobis.,, Magnates igitur Sala- 
i miferunt Halebum. Fuit 'confiliarius eius Saadaldin eunu- 
, qui a Nuraldino caftello Maufelx praefedus erat, atque a 
raldino profugus ad filium domini fui venerat. Daraafceni, 
i Saladinum timerent, nuncio miflb , pacem flagitarunt a 

, rege Hierofolymorum, tributumque fibi imponipaffi funt. 
is poft diebus aegrotavit rex & mortuus eft Accae, menfe 
nmuz, elapfis 40 diebus poft mortem Nuraldini. Fuit magnus 
; apud Chriftianos propter obitum huius regis iufti, quia ti- 
i eiusperculfi erantomnes Arabesinitgypto &Syria. Excepit 
filius eius, Bagdoi. Kalig Arslan, Soltanus Iconii, audita 
e Nuraldini tutor Dullonii filii Anfchtmandi incurfione fafta 
>avit Sebaftiam, Neocaefaream , & Comanam. Dullonius 
,'onftantinopolin aufugerat, feque ad imperatorem Graccorum P* 374* 
>erat. Hic finis eft principatus eorum, poftquam dominati 

annos iaa. Armeni Safanitae laefi ab Emira Mephrakatenfi, 
[$ miffis ad Schaharmenum dominum Chalatae ei omnia ca- 

tradiderunt. Rex lberiae Perfis denuo eripuit urbem Anen. 
> Arabum 570 Saladinus coadis copiis ex ^Egypto Damafcum 
, prae fe ferens, fe in auxilium filii domini huius urbis ad- 
e. Praefedus dimifit Kihanum eunuchum ducem caftelli. 
1 fibi aperta introduxit Saladinus Siphalfalamum fratrem fuurn, 
ue focios in caftellum Damafcenum. Dominus ibi conftitu- 
ft , praeterquam quod ceflfaret proclamatio Salach Ifmaelis* 
clus Damafco Emeflfam venit, eamque cepit, inde abiit 

Bbb 3 Ha- 
Digitized by Google 38» BAR-HEBRiEI CHRONICON. P. 375- Hamatham, qua pariter potitus eft. Progreflfus inde caftra j 
in monte, qui vocatur Gufchan, iuxta Halebum. Emirac, qi 
erant, praecones conftituerunt, & coegerunt univerfum pof 
Halebenfem, maiores minoresque iuxta portam Iracenferi 
Salacho confilium dederunt, ut ad populum exiret & gemebi 
loqueretur. Quum exiret, ftans dixit: „ o incoix Halebi. 
inter vos educatus ad vos confugio. Non eft mihi pater 1 
mater prseter vos.„ Hacc poftquam dixerat, ploratu pau 
interruptus eft. Flevit univerfus populus, & fublato ch 
dixerunt: nos omnes fervi tui fumus, & coram te mori 
Franci etiam legatos ad Saiadinum miferunt , obiurgantes: , 
non eft faciendum, quod malum retribuas pro bono, filio d< 
tui. Si autem nobis non obtemperaveris , & Halebo recef 
nos omnes inde irruemus. „ Saladinus quum videret, ren 
ex voto fuccedere , & Halebenfes commoveri non poflfe , I 
cum tetendit eamque cepit. Inde Emeffam profe&us cepit 
eius caftellum. Halebenfes igitur Saiphaldino, domino Ma 
fignificarunt; „ficurxtibi non eft, quod Saladinus Halebm 
cupet: noli credere Maufelam te confervaturum eflfe.,, Sa 
iians ftatim mifit cum Ezaldino Mafud fratre fuo copias m 
qux Halebi advenerunt, & cum Halebenfibus iundlac Hams 
oppugnarunt. Miferunt legatum ad Saladinum Emeflam j 
lantcs, ut omnia caftella, quae ceperat, filio domini fui rec 
& Damafcum folam retineret, ea tamen lege, ut Emira ibi 
moraretur poteftati Malec Salachi fubieftus. Saladinus vei 
(pondit: „non ego ad bellum gerendum cum filio domin 
adveni, fcd ut illum fervem, & regiones atque opes eius. 
Digitized by Google DYNASTIA X. m n , unde me abire vultis, rion egrediar.^, Quum viderent 
in pacem inclinantem, crediderunt, eum imbecillem effe, 
■taferunt atque dixerunt: neque in Syria maneas fed in Ae- 
Eim afcendas. Nobis autem tecum non nifi certamen efto. „ 
z&i deinde oppugnaruntRaftinum. Saladino igitur iis obviani 
, manus conferuerunt in loco qui vocatur cornua Hamathz. 
antem funt Maufelenfes &Halebenfes, atque in fugam fe d«- 
nt. Saladinus exercitum cohibuit, quo minus fugitivos per- 
nrentur rieque quenquam occiderent. Tum mifit ad eum 
c Salachus, pacem hac conditione rogaturus, ut Saladinus 
■etur Damafco Hamatha & Emeffa, fed reliquam Syriam nem- 
xteriorem Salacho cederet. Quam quum recufaret Saladinus, 
iit ei adhuc Moarram & Cephratab. Confenfit tandem iura- 
ie, in omnibus locis fibi fubie&is Soltanum Malec Salachum 
[amatum iri f feque, quoties advocaretur^ in auxilium eius 
nturum effe. Chalipha, audita vkftoria Saladini, mifit ei 
s regias, gladium, atque figna & figillum imperii. Hoc 
>ore Kotebaldin Kima, quidam ex Emiris Bagdadenfibus caput 
it contra Cbalipham Moftazri , & coa&is fociis fuis obfedit 
ium Chaliphar* Tum Chalipha commotus afcendit teftum 
que przcones alta voce exclamare. „ O Bagdadenfes, ecce 
►us eft, quod domino veftro & principi religionis veftrae opem 
is, et zelum, quo in fidem veftram animati eftis, oftendatis. 
clamore in urbe audito omnes congregabantujr gladiis, baculi^ 
lis, & fundis armati & fugarunt Kimazlum eiusque affeclas. 
n in defertum profefti fitirent, invenerunt aquam in ftagno ara 7 ubi ferpentes fuffocati erant Quam quum biberent, 
omnes 
Digitized by Gqogle 384 BAR-HEBR;EI CHRONICON. C.1X75 


P. 3*77- , 
omnes cum equis eorum aegrotarunt. Deinde verfus Mauf 

converterunt fed multi in via perierunt, atque illi, qui Mi 

pervenerunt, non vixerunt. Hoc anno id eft. Grjecorui 

magnates Armeni Ciliciae defecerunt a Maliho domino < 

quem interficere voluerunt. Quod quum ille fentiret, 

caftellum quoddam. Cuftodes autem caftelli, quum mala 

quibus & chriftianos continuo afflixerat , prehenderunt e 

diffe&um canibus proiecerunt. Magnates arcefferunt pal 

eius Rufinum filium Stephani Tarteffo & regem fuum co 

runt. Tum interfedores Malihi patrui fuioccidit, quia < 

nibus proiecerant, neque fepelierant. Anno Arabum 5 

phaldinus dominus Maufelx ad Salachum filium Nuraldin; 

bum mifit eumque obiurgavit & reprehendit, quod pace 

Saladino compofuerat. Dominus igitur Maufelae, colledi 

tibusaoooo, Halekum venit, & magnates Francorum lit 

qui ibi dudum vinftt erant. Bedemit comitem Tripolitani 

nariis 8oo°o* Goslium filium Goslii 50000, principem 

chiae iaoooo, eosque iuramento adegit, ut opitulatorej 

tempore effent Saladinus iterum in Aegyptum mifit, qui 

tum cogerent. Omnes igitur ad praJiandum parati fuerun 

Hakbum & Hamatham in loco, qui vocatur Gubse Tur< 

norunru Vicit altera vice Saladinus Halebenfes & Maufi 

Capta funt caftra, direpta impedimenta, inventaeque ibi 

avcs, turtures, columbae, pfittaci, & aliagenera in cavc 

100 puellae impudicac, quae cantabant. Advocavit quends 

moedorum eumque tanquam legatum ad Saiphaldinum mifit 

una cum eo eaveas illas. Dixit illi: »Abi, faluta meo c 

Si Digitized by Google D Y N A S T I A X. 385 >haldinutn. „ Prxterea ei dixit : „ Revertere ad ftatum tuutn 
rium cam volucribus tuis , quia pulcrae funt, ne in periculurn 
tlius incidant. Magnatibus Maufelenfibus , quos prehenderaft 
r quos erat Pecher Aldin Ebed Almafiah, veftimenta, equos, 
lia dona dcdit, eosque incolumes dimifit. Relidta Halebo, per 
tn tranfierat, oppugnavit caftellum Buzalam illudque cepit. 
c Mabugum vcnit. Qua urbe potitus in caftello eius inveait 
aurum denariorum 300000. Profe&us deinde Azazum intra 
dies eam cepit. Hoc anno, qui eft Grsccorum 1487 exiit C. 1176. 
xuel, imperator Graeeorum, binasque urbes in confiniis Turco- 
1 condidit Praefidia illuc collocata valde oppreflerunt fami- 
1 Kelig Arslani, ea quidem de caufa, quod impcratore a Sol- 
>petente, ut familiae Anifchmandi regiones reftitueret, hic 
ifiwit. Quapropter imperator mifit equites Graccos 30000 duce 
nlenuno, filio Anifchmandi. Quando Neocacfaream oppugna- 
t, Gratcis di&um eft: Nolite fidere Damlenuno, qui Vos addu- 
quia epiftolx inter eum & Turcos obfeffos non intermittuntur, 
os dolofe popularibus fuis prodere vult. Hao de caufa Gracci pag. 378. 
ore perculfi funt, & Neocaefaream reliquerunt. Turci perfe- 
ntes trucidarunt filium fororis imperatoris. Imperator vero, 
m audiret cognatum fuum occifum ciTc, multis copiis coactis 
confinia Turcorum progreifus eft, & reliquit currus onuftos 
>edimentis & alimentis. Grxci irruerunt depopulabundi & 
ida Turcorum combuflerunt , quas iam diu alimentis & homi- 
js deftituta erant. Turci vero, inprimis pedites eornm, per 
tites & anfra&us profundos in confiniis proruperunt, & ad 
ra magna Grxcorum, ubi impcdimenta crant, pervenerunt, 

C c c atque 
Digitized by Google 306 BAR - HEBRjEI CHRONl COM 


P. 9- 


atque diripiebant &, comburebant currus» Hinc defperaiimt 
ci & Turci praevaluerunt, qui a verticibus montium fcxa in G 
devolvebant atque homines & equos vexabant. Tum no&i 
fit imperator legatum ad Soltanum & pacem rogavit Quia \ 
etiam hic in timoreverfabatur, ftatim confenfit, & inftruxi 
Emiras Turcos, qui cujnj aulicis imperatoris profefti fiint 
intra confinia progrederentur. Quia autem in caftris Grx< 
qu» direpta erant, facella, cruces & ornamenta multa fu< 
atque etiam crux, quac erat pars ligni crucifixionis, furrepta 
imperator multo auro ad Soltanum miffo crucem recepit. 
anno defiit vivere Aldinus dominus Mardini, qui per %% t 
quibus regnavit, valde benevolus fuit in Chriftianos, ec< 
& monafteria. In eius locum fuffe&us eft Koteb Aldin 
eius. Altercatus eft cum avunculis fuis, domino Hanae, t 
mino Darac. Poftea , pace cum iis compofita , venerunt ad 
& in eius ditione fuerunt, Quum deeo fama percrebuiffet, 
tuum effe, Medat cceperunt irrumpere in regionem eius. i 
valetudine reftituta occidjt Arabes 1000, eripuitque eis cai 
iaooo. Reliqui igitur fugerunt. Annp Arabum 572 Sala 
oppugnavit Halebum. Quum Salachus videret, fe impote 
effe, humili converfatione ufus pacem expetiit Confenfit 2 
nus & pacenv pa&us eft univerfalem Halebo Maufelac & Ari 
minori. Pace firmata eduxit Salachus fororem natu min< 
qux ipfi erat, ad Saladinum, quae ab eo Ezazam petiit, 
obtinuit Miffa hac abiit Damafcum atque viduam Nuraldin 
vocabatur Ezmathaldin inter uxores recepit. Dominum c 
tuit fratrcm fuum Schamesaldia Turnafcheh Dan\afci, ip 
Digitized by Google DYWASTIA X 3S7 iS eft in Aegyptum. Condidit binis urbibus Mefrae &: Kahirac 
im unum qui eas cingeret. Super colle , qui in niedio erat, 
it caftellum. Anno Arabum 573 id eft anno Graccorum 

Saladinus ex Aegypto progreflus, accito magno exercitu, £ 117& 
gnavit Afcalonem , prxdatus eft, captivos abduxit, multum- 
fanguinis Chriftianorum efFudit. Franci in ingenti periculo 
:, quia rex iuvenis Hierofolymitanus coeperat lepra laborare. 
lominus tamen rex ille segrotus reliquias exercitus fui coegit, 
rru defcendit , feque proftravit coram cruce fanfta. Flente 
:ommoti funt omnium animi, iuraruntque fe non terga ver- 

efle, fed usque ad mortem in certamine obduraturos.- Quare 
int, Turcos in regione fe efferre, qui in praedam intenti 
>pulentia bellum neglexerunt & remifliores fafti funt. Recu- 
is igitur viribus Franci irruerunt & Turcos ceperunt. Quum 
im quendam tranfirent, Dominus proceliam vehementem 
ivit, quae arenam a latere Francorum Turcis immitteret. 
\s eorum caligine obdu&is graflatus inter eos eft gladius Fran- Pag. 3$^. 
n. Quare in fugam fe proripuerunt atque in terra invia in 
tis illiS vaftis errarunt. Per quinque dies Franci eos cacde- 

& turmatim eos ceperunt atque occiderunt. Saladinus cum 
s Kahiram evafit. Dixit chronographus : Quum viderem, 
ios equfc ve<ftos & praecones in platefis Mefrae, qui clamarent, 
ntum viciffe, & Francos vittos efle, accurri, ut ex nunciis 
i viftoriae nofcerem. Accedens aiidivi eos dicerc : lartamini 
jltate , quod Soltanvis incolumiis eft. Statim novi, rei publi- 
claratae contradicere nova, quae attulerint. Hoc anno poft» 
i Soltanus Kelig Arslan pacJem compofuit cum Manuele impe- 

Ccc 2 ratore 

Digitized by Google 388 BAR-HEBR;EI CHRONICON. 


ratore Graecorum , venit Malatiam eamque ingentibus copih 
4 menfes cinxit, quum obfidioncm non urgeret, fed cppia 
beret fibi aedificia lateritia, quafi hyemarent, condere, fibi ai 
ipfi ftrui domus magnas e lapidibus, qui erant fuper fepul 
Emira vero qui intus erat ex ftirpe Anifchmandi, metuebal 
magnates artte preffi, quafi fame(3oi) coadi eum traderent. 
ftinanter igitur cum Soltano de vita fua pacifcebatur. Egi 
tranfiit ad caftellum Saidae, & Kelig Arslan potitus eft Mali 
feria quarta feptimanae , 25 die Tefchrin prioris anno Graeci 

C n78* 1489. Anno Graecorum 1490 omnes Franci cum Bagdoi 

C. n79 # iundi fujit, & urbem aedificare coeperunt iuxta littus lordac 
loco qui vocatur pons iacobi, ut inde Damafcum opprime 
Saladinus exiit ex iEgypto & venit Balbecum euius prsefetfus 1 
defecerat. Obfidione preflus , vitae confervatione ipfi proij 

P- 38 *• tjradidit Balbecum. Saladinus, viribus fibi comparatis,. afe 
in Palxftinam fed Franci obviam ei fa&i fugarunt eum, & dep 
lata regione Arabum redierunt. Quum autem caftra pofui 
quieti & laetabundi , quia vicerant, infiluerunt in eos ic 
Arabum & ceperunt 100 milites Francos & magiftrijm ( mac 
fratrum (Freres) Saladinus deinde ad locum ivit, quem F 
recens «dificarunt eumque diruit. Quingenti frafres qi 
erant quum viderent fe ab Arabibus affligi, horum aliife 
in ignem coniecerunt & conflagrarunt , alii in lordanem ce 
runt et merfi funt, alii de muro in rupes profilierunt, co 
&mortui funt, alii qui vivi reperiebantur , gladiis fe inter 

C n8o. runt. Anno 1491 argrotavrt Manuel imperator Graecorun 
quum fe moriturum effe fentiret, monachus faftus eft. FUi 
Djgitized by 


Google DTHASTfAX' 3*9 > diadema impofait, eumque im^eratorem proclamavit. S 
>m fuam five matrem iuvenis Alexii monacham focit, cui 
regias concredidit. Duodecim magnates conftituti ftmt, 
«m publicam adminiftrarent. Regina vero monacha haud 
poft fcortata eft cum quodam horum i% magnatum. Quum 
reliqui eam & filium eius dimittere vellent, atque filiam 
telis ex uxore priori fufficere maritumque eius imperatorem 
amare, non potuerunt Infidiis enim manifeftatis timuerunt 
erunt magndtes in ecclefiam magnam. Fuit bellum in urbe 
eptem dies , fanguisque multus efFufus eft Canftantinopoln 
erunt afleclae imperatoris et matris eius machinas contra 
r«0m* (templum) Theodofius vero patriarcha eorum, cum im- 
or & mater eius iurati promififlent, non latfum iri eos, qui 
nplum confugerant, fi egrederentur, ad eos acceffit, & femet 
r oppignerans eos eduxit. Imperator vero & mater eiusj 
xhiramento, eruerunt oculos horum undecim occideruntque 
11 ofleclas. Patriarcha illufus excommunicavit totam civita* P* 38* 
eam reliquit & abiit ad monafterium extra urbem. Ceflavit 
:io ^ampanarum & oratio per 9 menfes & fepultura afinina 
le exequiis fepulti funt mortui. Hoc anno Kelig Arslan 
itum mifit contra Reban. Irruente in eos exercitu Damafce* 
m, Cappadoces fagerunt. Illi enim valde exercitati erant in 
is cum Francis. Hoc anno, id eft, anno Arabum 575 mor- 
eft Chalipha Moftaferi in cuius locum fufFeftus eft filius eius 
Nafir filius Mofiafiri annos 47. Regno poti- 
»pit Veziram Bar Atarae eumque catenis conftrinxit, direptis 
bus eius bonis. Node ferix quartac die 1% menfis undecimi 

Ccc 3 edu- Digitized by Google 390 BAR-HEBR£I CHR0N1C0M 
edudtus eft mortuus. Quod quum fentirent Bagdadeifes 
cerunt eum a humeris eius qui eum portabat , extendcruni 
runt funem ad extremitatem eius, & per plateas • tri 
Pueri in manu eius raftrum pofuerunt, dicentes: ,,Impotie 
tuum fcripto noftro, o domine: Itaque ei illuferunt, i one 
veniebant qui eum fepeliverunt. Eodem anno fames gi 

C. xi8i* peftis vexavit omnem orbem. Anno Graecorum 1493 id < 
Arabum 576 Saladinus bellum intulit Soltano Kelig Ar9k 
pter Nuraldinum filium Kera Arslani, filii Davudi, Hii 
dominum caftelli Cephx. Fuit hic gener Soitani KeligAi 
iniuriam intulit filiae Soltani, dum eam fcortationis ac 
Quum autem ei minaretur, timuit & confugit ad Sala 
Saladinus legatum mifit ad Soltanum, eumque rogavit, itt 
genero fuo remitteret. Detre&ante Soltano, foedus inii 
dinus cum Francis maritimi$. Coaftis copiis invafit rc 
Halebenfem , & caftra pofuit in prato, appellato Karahzai 

p, 5Q3 # fiuvium caeruleum inter Beth Hefna & Hefna Manfur. 
profe&us caftra metatus eft iuxta fluvium Lugofek. Venit 
Nuraldinus filius Kera Arslani & honorifice exceptus eft. 
Deus animum SoltaniKelig Arslani ad pacemjinclinavit. fl 
gatum ad Saladinum, & cum genero fuo reconciliatus e 
praeftito iuramento, promifit fe non amplius lafcivam /itai 
rum, & filiam Soltani honore profecuturum effe , atque, ts 
filium patri, ei (302) fubiectum fore. Profectus illinc Sa 
caftra pofuit iuxta fluvium nigrum. Exercitus eius pr >gn 
ad diripiendam Ciliciam, quia Rufinus pracfedus Cilicix 
Turcomanos paftores in regione eius interfecerat , atque 1 


Digitized by Google DYNASTIA X. S9t* is & botia eorum abduxetat, Rufinus igitfir ad Saladinum le- 
lem milit qua humilitatem & obfequiiim teftabatur» Dedit 

multum auri & 500 captivos Turcos liberayit. Turo, denfe- 
mx fuit, & abiit Saladinus. Kelig Arslan rediit Malatiam 
lov^vit binos eitts muros. Hoc tempore princeps Antip- 
limifit nxorem Graccam , quam legitime duxerat Conftantino- 
Ikbus JVlanuelis imperatoris ^ & meretrici adhxfit. Patri^r- 
tcommunicavit presbyterum qui eum cum meretrice copula- 
& totain urbem. Ceffarupt igitur pulfationes campanarura 
tiones. Princeps autem iratus diripuit omnes ecclefias & 
fteria Francorum. Tum advenit patriarcha Hierofolymita- 
im comitibus. qui principem pacarunt, & innocentem (30}) de- 
runt uxorem illegttimam. Reddidit omne quod eripuerat 
iis & monafteriis* Hoc anno obiit Saiphaldinus Gazi filius 
ttldini, filii Mududi, filii Zangi, dominus Maufel*. Fuit 
aans fcorta, & affiduus in potatione vini. Face perfeda. & 
» magna gpudebant diebus eius Maufelenfes. SufFe&us ei iP. . 384. 
*fes Maufelae Ezaldinus Mtimud frater ipfius, qui appellaba* 
bulphetach, & prudenter in dilponendis negotiis verfatus eft> ' - > 
nus prQfeftus eft Damafcum , atque inde. in jfcgyptum. , Fi- 
\ eft caftellum Kahirae, & obiit frater eius Schames Aldulah 
ndriac. Anno Arabum 577 laboravit Malec Salach lfmael 

Nuraldini filii Zangi , dominus Halebi r morbo lethalk 
1 motti propinquum fe fentiret, mifit huncium ad filium 
i fui Ezaldinum Mumud , dominum Maufelar, eumque invi- 
ut feftinanter adveniret, ad oc6upandum Halebum, ne Sa- 
5 urbem caperet. Coegit magnates, quo^ iuramento filio 

pa- N** Ihto* Digitized by Google $9» BAR-HEBftjEI CHRONICON. P- 385- 
patrui fui obftrinxit, deinde mortuus eft. Fertur , fervua 
dam venenum cum botro uvarum potandum ei dedifle. 
<juidem alii negantes aflerunt, colica correptum efle. L 
eum valde incolae Halebi, quia pulcritudine corporea ma; 
erat, & virtutibns animi excellebat. Mortuo eo diffidium 
eft inter Halebenfes incolas urbis & larukenfes, qui ext 
lebum erat. larukenfes miferunt ad Imadaldinum Zangi 
num Schigae eumque ad fe adduxerunt , ut Halebum ei tra 
Halebenfes vero ei minati funt, fe nifi defifteret & abix 
fevere ligaturos efle. Defiftente eo & abiente advenit 
Mafud Halebum, caftellum afcendit, & dominatus eft. U 
Malec Salachi inter mulieres recepit, eamque Maufelan 
Aperuit gazas , quat inde a tempore Nuraldini & Zangi 
eius acervatae erant, (erant autem in his opes infinitae) & 
Maufelam mifit. Pacem compofuit cum Boemondo pr 
domino Antiochix ad terminum biennii. Reliquit in caftel 
lebenfi Nuraldinum filium fuum natu minorem, quem gub 
rem conftituit. Ille autem abiit & caftra pofuit in prato Ka 
Mifit Jegatos ad fratrem fuum Imadaldinum Zangi dominui 
-grae, quia cum omnibus oneribus fuis egreflus erat, filiis 
mefticis, & Circefium venerat, ut ad Saladinum confuger 
eum adiuturus, eique regnum patris fui reftituturus eflet. 
4aldinus autem refpondit legato fratris fui; „ Non ego re 
nifi dederit mihi Halebum , vel Maufelam vel omnem Me 
miam. Ezaldinus promifit ei tradere tantum urbem Ha 
ea lege, ut filius fuus in caftello maneret. Imadaldinus : 
concedam , nie praefedum filii tui Halebi fdre. n , Ez Digitized izedbyGOQgle • " t>YNASTtA X:" ~ * " m 

¥tfpb*dit: „ Addam tibi Arabanam, & Magddam , atque aiias 
*rbe$ Chaburar. yy Quum autem Imadaldinus repugnaret Sc noA 
*«cipetfet: confilium dederunt magnates: „Trade ei Hatebumdc 
ttftellum eius, nolique cum fratre tuo rixari (uper re, quam ne- 
que tu neque ille contra Saladinum tueri poffifc Quid quatfo ibd 
feliqyifti, cui peperceris? Nam ecce omnes eius opes Maufelatn 
deportafti* „ Iureiurando fe obftrinxerunt bini fratres alter alte*- 
*um. Imadaldinus accepit Halebum & regionem eius & reliquft 
ScKigram una cum Maufela Ezaldino. # Hoc anno appulit navis 
magna ex terra Francorum Damiatam, quia pacem fancive*» 
hme cum Arabibus. At Arabes infidiofe ceperunt Francos 2500 
mercatores & nautas, quiin illa erant Excufarqnt fe eo, quod 
terminus pacis finitus fit. TumFranciinvaferunturbemquandani 
iaxta littus maris Suph (finus Arabici) qux appellatur Ajala, muk 
tasque naves & naviculas pnrpararunt, quibus in mari Suph navi* 
gtrunt, quanquam antea plane inauditum erat, Francos inmari 
ifebro navigare. Cepejrunt multas naves Arabum, quac impleta? 
erant magnis divitiis , occiderunt multos incolas urbis quac voca^ 
tftr Idab. Saladinus mifit naves, quibus cameli onerati erant, Pag.336*. 
Alexandria. His in mare Suph immiflis Arabes irruerunt in 
Ffrancos. Ab utraqae parte muiti occifi funt Anno Grzcorum r 
1494 Andronicus ex magnatibus Gratcorum quem Manuel impe* 
rator Cortftantinopoli expulerat, Alexio iuveni eiusqye matri adu^ 
l*us eft. Profeftus eft denuo Cohftantinopolin, & per exiguunr 
tempus obfequiUm oftendit. Tum matrem iuvenis, filiam & ge-> 
nerum eius in mare proieck, & Alexiuta iuvenem etem interemit, 
atque plus 1000 magnates occidit & xronlbuffit. Multis oculos 
" Ddd eruit Digitized by Google 394 BAR- HEBRiEI CHRONICON. 
eruit, atque adolefcentulam uxorem Alexii inter mulieres i 

fenex ille impurus. Francos Conftantinopoli extrudt, qui 

numero 14000, monafteria & pagos in regionibus Gratcorun 

buflerunt. Venit etiam rex Siciliac & multas urbes Graecori 

ftruxit & defolavit. Anno Arabum 578 exiit Saladinus ex Ac 

venit Damafcum, & inde Halebum, illam obfeflurus. Tum < 

magnatum confilium ei dedit, ut primum Euphrate traiedtc 

Mefopotamia & Affyriae fubiugaret, quo quidem fatto coi 

cam capere poflet. Quo*quidem confilio approbato Eupl 

traiecit, EdelTam adortus eft & eam cepit, deinde eodem 

Haranem. Callinicum poftea profeftus eam cepit, hinc 

Arbanam. Cuftodibus eius clavem urbis tradentibus, eam 

atque una cum ea Maxinam. Beneficia contulit in incolas C 

progreffus deinde eft Niflbin. Quum domini eius ad bellum 

eftent: Saladinus eam oppugnare noluit fed militibus 

cingentibus praecepit, ut incolas ab exitu & ingreflfu pr 

rent. Arde incluft mox eam tradiderunt. Venit deindc 

dinus Maufelam : quam exercitus eius ab omnibus partibu 

P. 387. xit. Ezaldinus vero dominus eins ad Chalipham nunciui 

fit, eumque rogavit, ut pro fe apud Saladinum intera 

Chalipha, legato ad eum miftb, rem ab eo impetravit. 

vit autem, ut Maufelenfes ei aurum darent, quod, iti ac 

cius defuerat, vel dederent ei Halebum. Maufelenfes refj 

runt: ,,Aurum nobis deeft. Halebo alius dominus eft, Ir 

din, & quomodo nos locum , qui nofter non eft , tibi darer 

Saladinus igitur perfpiciens urbem capi non pofle, reliquit 

abiit Schigram, eam oppugnavit, & eripuit Scharaphaldin Digitized by Google DYNASTIA X. 395 baldini Mudud. IIHnc Saladinus profeftjis eft ad urbem Da- 
Exiit dominus eius Zemzam Aldin Behram ex ftirpe Artu- 

eum colendum & prae fe tulit humilitatem & obfequium , ur- 
jue ei conceffit. Abiit deinde Harancm dimifitque exercitum, 
lisque in patriam fuam abiret, & domi fuac requiefceret, quia 
>ushibernum, & ieiunium diesque feftivi Arabum erant Ipfe 
Itcum virispaucis Harane. Tum Maufeleafes veriti, ne vere 
srediret atque etiam Maufelam caperet, uti Schigram ceperat, a 
hirmino doniinoChalatae auxilium flagitarunt. Ifte Schahirman 
iterfatisfecitprecibuseorum, &mi(it adfiliumfororis fuaeKoteb 
mm Ilgazi filii Albi, filium Temurtafchi, dominum Mardini, 
cuhimEzaldini, dominiMaufete. Congi-egati igitur funt omnes 
lenenfes, Maufelenfes, & focii Schahirmani, iuxta Beroeam. 
i cum equitibus 1700 Iarukenfibus, qui Halebo advenerant, 
i fuerunt ad prccliandum cum Saladino. Hio quum audiret, 
regatos eflfe inimicos eius, commotus et timore perculfus eft. 
:iter copias fuas cogi iuflit, atque intra o&o dies omnes pe- P. 388« 
jura erant Hamatha, Emefla & ex Mefopotamia, iteni Bues 
Arslani, dominus caftelli Cephae. Quum autem Schahirman 
et alacritatem fociorum Saladini ad bellum & fatuitatem fofr- 
orumfuorum, dixit ad dominum Maufelae & Mardini: „Nunt 
m tempus hibernum eft & bello gerendo irieptum. Redeat 
[ue domuni , & circa tempus vernum iterum congregentur.,, 
nodo difperfi funt, & congregatio eorum foluta eft inanis, 
inus autem nunciavit Chaliphar, quod Maufelenfes fecerant* 
>d illi cum eo, non ipfe cum illis, femper altercarentur. Cha* 

iufllt eum Amidam oppugnare. - Anno Arabum 579 men(b ^ g 

Ddd % pri- 
Digitized by Google qPH «^^ ?# B A R - H-E BRyE 1 CHR6|NIC0N. P. 389- priori five menfe Ijar anni Grstcorum 1494 Saladinus cepit 

dam poftquam eam obfidione valde ar&aver#. Imperabati 

Bar Nifan princeps, qui ftrenue pugnavit cum obfidentibi 

incolae urbes averterunt faciem ab eo, hac de caufa. Q 

tempore quum focii Saladini in medios binqs muros pror 

rent, Amidenfes egreffi incluferunt omnes et occiderunt.. 

jtanus igitur infcripfit telis minas duras, additis iuramentl 

^dis 9 fe non ab urbe receflurum effe, donec eam cepifle 

omnes in ignem proiefturum effe, nifi viftas manus porrij 

Obfcffi itaque quum timerent, manusque relaxarent, con 

fuit Bar Nifan, & pro vita fua, domefticis & opibus fuis ( 

iniit. Soltanus permifit ei, ut per triduum educeret ex 

fuo quicquid vellet. Tradita igitur urbe afcehdit Soltanus 

Nifan coepit per triduum e palatio fuo educere aurum, arg< 

lapides pretiofos & fuppelledilem. Fertur, ne decimam.( 

partem pofleffionum fuarum per triduum eum educere p< 

quia ingentes opes Amidac collegerat. Poftquam Saladinu* 

dam ceperat, tradidit eam Nuraldino filio Kera Arslani cum c 

qux ibi erant. Fuerunt, qui Saladino dicerent; „urbem 

jnififti, fed hon quicquid ibi reperitur, Opes ingentes fun 

excedunt denarios 3000000.,, Saladinus rel^ondit: „non 

nos urbem tradere vacuam amico noftro. „ Fertur, inveni 

ceras 1 00000 in quadam capfula & in bibliptheca libros ] 

Hos libros tantum Saladinus Amida abftulit, & dedit Kazialpa 

efl: ludici fupremo, fcribae fuo. Foedus iqiit Saladinus cum B; 

Arslano iuramentis corroboratum. Ipfe traiefto Euphrate ad 

venit, fcque ei fubiecit Nazahaldin filius Chumartech ini, domi Di^itized by VjOOSIC g DYNAST1 AX. M Rfclitfa hac cafbra pofuit iuxta -Hatebum eamque inclufit. Imacfr 
is dominus eius, quia vacuam invcnerat, ah exercitu fuo flagita* 
utannonam(304) iisprseberet. Sednihileiadfuitintus, neque 
fecus quicquam invexit, quia Saladinus totam regionem oecupa- 
Quumcuidaro magnatum diceret: „non eft mihi quidquain 
ibi darem , " refpondit ille; „ ornamenta uxoris tuac vendej 
litibus da, fi rex eflfe volueris.,, Res tamen eius adhuc in- 
manfit, quia ab incolis ui:bis cibus ei afferebatur quotidis 
ipfe & domeftici eius ederent. ; Hac de caufa magnatibus & 
Litibus bellum negligentibus, incolae urbis ftrenue pugnarunt. 
nus quum perfpi.ceret, urbem vi capinon poffe, confpira- 
im magnatibus obfeflis , eosque donis allexit, qui Imadaldw P. 390. 
cerent, magis e re eius fore, fi Halebum traderet & vice 
alia loca reciperet> quam fi illo non connivente alii ur-1 
iedituri fint, & ipfe vacuus remaneat. Dixerunt praetereas 
>ulo confidis, quod pro te pugnabit & bona fua eomedefr 
►nfumta funt alimenta tibique nihil fupereft, quod illis des; 
nunc quid facias. „ Quum ad confilia eorum attenderet, ad 
num mifit petiitque ab eo Schigram, Nifibin, Chaburam 
linicum pro Halebo. Confentiens Saladinus chirographum 
\t addito iuramento fe haec omnia daturum effe. Quuni 
: audirent, Imadaldinum urbem. traditurum effe, ve* 
titer doluerunt, & coram caftello congregati acerbe ei con* 
i funt, calamo & pallio fufpenfis: „0 vir muliebris, lotio 
lentorum tibi convenit, non rcgnuin. „ Ipfe ex cancellis 
rofpexit, & fuis auribus convicia eorum audivit. Eadem 
diei 18 menlis fecupdi huius anni Arabum defcentiit lmadaU 

v Ddd 3 dia 


fi 
Digitized by Google 598 BAR- HEBRitl CHRONICON. P. 391. din ex caftello Halebenfi. Egreffus (305) iti" tentorio hab 
quod in eius gratiam fixum erat. Tradita autem funt Sa 
caitellum & urbs , Imadaldino autem loca illa, qui hinc pn 
Schigrx commoratus eft. Saladinus maiori lartitia perful 
ob expugnationem Halebi , ac omnium civitatum , quas c< 
Fertur, quum gradus ante portam caftelli afcendiflfet f hi 
cum Danielis in Korano eorum (Mohammedanorum) fci 
reeitaffe & dixiffe: Deus excelfus dominus eft regni teri 
quod cui voluerit , dederit, & in hominem imbecillum conl 
Convertens fe ad magnates, qui cum eo eraiit, dixit: fj 
novi regnum mihi confirmatum effe. Credite, me nor 
diffe quidquam Imadaldino, (306) praeter Halebum, nequ< 
cupiffe nifi hanc urbem. „ Halebo potitus tributa multa 
fit, onera fublevavit & dona magnifica, quae fumtnatn de 
rura 850000 conficerent, diftribuit. In obfidione Hal 
vulneratus eft Tag Almulec Buri frater minimus Saladini , 
tavit aliquot diebus & mortuus eft. Fertur Saladinum , qi 
segrotantem inviferet, ei dixiffe: „ Laetare, quod Halebum < 
navimus, & nunc tua fit. „ Refpondit : „dominium in viv 
dit, ego autem in mortuis numerandus fum. Cred*te fai 
pretiofo eam cepiffe , quum hominem mei fimile tr, amiferis 
eam invenifti.,, Erat enim ad proclia promtifliniw. Sal 
omnesque qui aderant, amare plorarunt Hoc tempore 
#us Harmac caftellum Francis vendere voluit. Quod quum 
rent cuftodes, aliquando, quum ad animum exhilarandum 
fus redire vellet , portas ante eum clauferunt, & Saladinc 
ciarunt , fe ei caftcllum tradituros effe. Soltanus vera fili ^^r^ Digitized by Google DYNASTIA X. 399 & filio avunculi fui mandavit, ut illud fibi tradendum 
it. Cuftodes autem noluerunt, donec ipfe Saladinus 
et & caftello potiretur. Traditoribus iftis dona dedit , 

ex caftello eduxit. Praefe&o nihil maJi inflixit, quia 
es eum adiuvabant, dicebantque, cuftodes de ep 
>s effe. Saladinus caftello Halebenfi praefecit filium fuum 
Utaherum. Ipfe profeftus eft Damafcum. Illinc coafto 
i profedtus caftra pofuit iuxta caftellum Carachae, quam 
xe gravi arftavit- Franci deinde congregati funt, illud 
turi. Quod quum fentiret, relifta*Caracha, Damafcum 

Venit ad eum Malec Adel frater eius ex Aegypto eique 

auri adduxit. Conftituit eum dominum Halebi, eiusque Pag-394* 
ii usque ad Rebanam & littora Euphratis usque ad Hama- 

Adel afcendit in caftellum Halebi , unde Taher filius Sa~ 
exiit poftquam ibi fex menfes fuerat, atque ad patrem 
rofeftus eft. Anno Arabum 588 Saladinus fe accinxit ad 
lem Caracha?. Arceflivit igitur Nuraldinum ex caftello 

Adelum fratrem fuum Haiebo, Takialdinum ex Aegypto, 
nes congregati funt iuxta Caracham. Francis vero con- 
5 , & Turcis commotis Saladinus iuffit machinas comburi 
ntra Caracham ftruftae erant. Qua quidem urbe relifta 
iit in regionem Samariae eamque diripuit. Princeps vero 
lominus Chorachae in montana afccndit, ivitque Caracham 
nagis munivit. Etiam princeps dominus Antiochiae Ha- 
nit cum equitibus 200 & regionem depopulatus eft, occi- 
nultos equites Arabes, qui fuper ponte difpofiti erant, qui 
tur ferrcus. ; Franci 100 inclulerupt Arabes, fcilicet 100 

(307) 
Digitized by Google -4oo BAR-H&BRiEI CHRQINICON itr- ^307) 'pedites & £0 equites, qui infidias; fecerant itimoi 

tpmnes occiderunt. Hoc anno mortuus eft Kotebaldin Iiga 

^Nagamaldini Albi filiiTemurtafchi filiti Artuki, dominusJV 

•In .eiu? locum fuffe&us eft Hufamaldin Iolek Arslan. I 

puer parvus. Quia Tahiraldin Afchahirnian avunculu9 pue 

«tconftituit ci gubernatorem ex fervis patris fui, nomine N 

cdin. Hic Netamaldinus uxorem duxit matrem pueri, &1 

/egregie adminiftravit Tum obiit puer Hufamaldin , cu 

,erat minor natu, qui nomen patris fui Kotebaldin gerebat. 

Netamaldin in locum fratris fubftituit, quando nomen 

puero erat, negotia autem omnia Netamaldino & fervo eii 

*> 2Q* Poftquam puer adoleverat, viditque fe quanomen, non 

<la regnare, accetfk ad Netamaldinum die quodam, quui 

ierret , qqod ille ipfi fecerat. Quum egrederetur , eiiit < 

Jbulus usque ad portam honoris ergo. Quum venireat in 

ianguftum, Kotebaldinus Lulum gladio interfecit, & ad N 

dinum reverfus, quuin ledo cubabat, etiam iftum cecidit 

fit deinde amborum capita eaque e caftello magnatibus p 

Quod quum viderent, omnes eum timuerunt eiusque pote 

fubmiferunt. Perpetrata fuit haec caedes anno Arabum 60 

quam Netamaldinus viginti annos imperaverat. Anno I 

581 Saladinus Halebum profe&us eft, inde Euphrate f 

Edeftam eripiiit Motapheraldino filio Zinaldini, domin 

Abiit deinde Refairianv, &c illinc Daram. Venit ad eum ] 

dinus filius Kera Arskni loco fratris fui Nuraldini, qui j 

erat, & venire non potuerat. Hinc pi-ofe&us eft ad 

Beidam , deinde caftra pofuit iuxta Maufelam. Adiit eun Digitized by Google DYtfASTIA X- 4ot tinus ArbeEae Zinaldin Bareli Cugach. Etiam frater eius 
apheraldin dominus Haranis penes Saladinum fuit. Sala* 
ts Bfaufelam ar&a obfidione cinxit. Exitt igitur ad eum ma- 
EzaMini(obfecrans ut (308) recordaretur tempora elapfa & 
?£cia quac familiaZangi in eum contuliffet. Ploraverunt etiam 

eum (foeminx quae eum adierant) corara eo, & fimbrtas 
tenuerunt. llle autem eas non fufcepit , & fpem earum fe« 
:. Poftquam relifto eo redierant defperantes : zeio animati 

Maufelen&s , maiores natu minoresque & oftenderunt amo- 

in familiam Atabagi Zangi. Integro corde & animo afcen- 
tet muros & ftrenue pugnarunt. £onviciis Saiadinum tefte 
ciderunt, tanquam hominem, qui benevolentiam dominorum 
um (negar^t), Beli&o igitur exercitu iuxta Maufelam, ad 

cingendam, ipfeChalatam verfus contendit, quia audiverat, 
ihirmanum dominum eius mortuum effe, eiusque fervum, Ba- 
larum fucceffiffe, qui beneficus in Chalatenfes fuerat, # ab 
»lde diligebatur. Ba&amarus, quum audiret Pehluonum, P, 394«^ 
m Ildegauzi, dominum Perlidos, bellum fibi ilkturum effe, a 
dino auxilium petiit, promifitque fe Chalatamei traditurum 
Saladinus quum veniret in agrum Chaiatenfem, invenit Ba- 
tarum, qui m urbe mqnimenta fibi ftruxej»t, # neque ad eum 
rat Schamesaldin Pehluanus pariter ex Perfide advenerat, 
caftris pofitis iuxta aliud latus Chalatac , pe accingebat ad op- 
landam Chalatam. (Quam etiam oppugnaffet) iiifi eidi&um 
et: „Si Badamarum prefferis, tradet Chalatam Saladino, & 
acem in eius vicinia non invenies. „ Quare Pehluanus nun- 
miffo ad Baftarum, eum exhilaravit, eique in matrimoniun) 

Eee col- Digitized by Google #0» B A R - H E KKM I /C H R10 N 1 C N 


I P. 


tollocavit Foeminam ex-ftirpe fuia. ReH&a urbe a&iit. ? Salac 
quum videret, Chalatenfes & Perfas conciliatos efle, reverii 
Maipherkatam, quia dominus ehis Kotebaldin dominus Ms 
ebierat & regnum adeptus erat filius eius, puer parvus^ uti 
mus. Oppugnavit igitur eanw Erat autem ibi dux Afed 
Brikas. Etiam Chatun uxor Kotebaldini domini Mardini 
filiabus fuis ibi erat. Illa valde excitavit milites ob&flbs* 
trahente bello permovit rnulierem promttfis,. • fe fcilicet l 
filiarum eius filio fuo in matrimonium facaturum efle* H«c ! 
vkta rogavit, ut fibi remaneret caftellum Hatachg* Tradida 
ftur Maipherkatam Saladino & ipfa Hatacham abiit . Venit < 
Kotebaldia Suchman filius Noraldini filii Kera Arslani don 
An}idx id Seladinum, & honorifice exceptus eft, deinde i 
frem fuamredik» SakdinosexiitMaipherkata&c^toapafuit 
Iktus ftavii Karamanu Illinc pf ofedus eft ad Chepharzat 
iuxta Tigrin. Maufelenfes obGdione arfta influfi iterutnfoer 
\ ittas a4 Saladunum miferunt, ut eum ad pacem fle&erent» 
eilitftor ftttt cevtantium Imadaldin dominus Schigra?» Dedit 
dinus dominus Manfela? regionem Scherezurar, & omnemn 
39* rttm orientalem , (termkiatam) a binis (ftuviis) Zabe, Beth 
fik &c. Salqdino? In fe recepit, ut Saladiniis Maufelar procl 
fttur & zuz* atque denarii nomine eius cudercntur. Q 
e€>0dktoiiibu5 patf Compofita e(L Saladinas Haranem prof 
tfky ubi morba gravi laboravit, ea qua tamen convaluit. ( 
Sala&nus Hawrne agrotaret, erat apud eum filius avuncui 
Haferaldinus filius Afadaldini Schirichu» Arbitratus' Salad 
fttortaurum effe refc^uk eum & Emeflam petiit. Congregw 
•• * < \w\ Digitized by ^oogle '' dtnastia x. a 403 Hies, eosque iuramento adegit in pvaefentia fua, ut mortub 
idino regnum adipifcei^tur. Voluit autem Deus , canvalefce- 
»tladi£iim & mori Naferaldinum. Venit Saladinus Emeflfant, 
fifc quicqtfid ad fe pertinebat & filium fuum, qui erat puer par- 
r Malee Mugahidtnum cognomina . ~ & in Jocum patrrs 
?cit# Fertur, fequentianno quum/puer apud Saladinum efldt 
Sfdadino interrogaretur, quousque in Korano legerat, pucvum 
KHuiifie; usque ad verfum : Qui comcdunt opes vidnarum, 
?m in ventre fuo comedunt Miratus eft Saladinus eius pru- 
tiam & dixit: fi fcienter hoc dixerit, par eft cim metucre. 
B anno,. qui eft Graccorum 149& quum Andronicus tyrannus 
iftantinopolitanusfe accingeret ad occia ndi.m Ifaacum magna- 
, q.uifQlusremanferat.exfamiliaManu ]i,, impcratoris: munivrt 
#aacu$ domi. Quum Andronicus ducem mitteret, qui lfaa- 
1 accerferet: Ifaacus aufus eft ftriflo gladio eum occidere. 

veftus ejtiit, /tat ecclefiam magnam intraret, gladium manu 
ms, qui Canguine confperfus erafc Clamanti illi adhzfit in- 
s hQtni&um multitudo, ttiulttque magnatcs , qui tyranno fuc- 
fehant, . Ingrtefliin ecclefiam patriarcham coegerunt, ut Ifaa- 

1 imperatorem proclamaret Tyrannus, hoc audito, ex 
tip abiit, ut mari profugeret Sed prehenfus & Con- 
tinopolin reduftus eft, ubi corpus eius dum in vivis erat, 
r-is difciffnm & confoffum, atque poit multa tormenta conv- 
um cft i(i media [congregatione. Hoc af.no Bagdoi rex Hio 
lyiporum quum lepra, qna laboravit, invalefceret, tradidit 
lum infanti, filio fororis fux, qui pariter Bagdoi- vocabatur. 
au^eqi % .inortuus «ft Anno.Acabuiu s$& Saladinus convaluit 

Eee * & 
Pag. 396 Digitized by Googl* 404 BAR.-HEBR.jE1 CHRONICON. 

& Harane Halebum migravit , inde Emeflfam^ ubi invenit 
feraldinum filium firatris fui Schemafialduli Demahati* E 
filio eius caftellum Emeffiz, ibique invenit abundantiam maj 
Hinc profedus Damafcum iterum eripuit Halebum fratri fuo A 
urbemquetradidit filift fuo Malec Tahiro. Damafcum ded 
filio fuo Maiec Aphzalo. Aegyptum dedit Malec Afifo alii filic 
eumque in Aegyptum mifit , una cum Ajdelo fratre fuo. 1f 
dinus patruelis eius, qui ibi erat, quum audiret* jEgypttti 
demi, iratus fiiit atque in Africam iter paravit Sed Saladii 
adulatus eft, cum ad fe accivit, atque in fe propenfum rec 
perfuadens, fibi propofitum effe, ut quia vir fortiflimus erat, 
fe maneret. Dedit ei Hamatham , Moarram, Salamiam, F 
gum , & Kalehuagamam. Addidit praeterea Maipherkatam. 
xerfivit deinde filium Malec Manfuruhi cum copiis fuis ex i 
pto. Servus autem eiu^ cuius nomen erat Busbe non pan 
veniret, fed in occidentem profeftus eft> & Africac impe 
.1186. h oc annQ id e ft anno Graccorum 1497 fuit fynodus fex fteli 
errantium in figno librae excepto Marte, qui in duabus f< 
coniundus eft, die 14 Elulis, 29 menfis fexti Arabum. 
p * 397* Aftronomi fremebundi praedixerunt, diluvium univerfale 
vehementi in orbe fore , & omnes homines perituros effe , 
diebus Noae fa&um eft in vicinia figni pifcium, quando aquas 
darunt totam terram. Kelig Arslan, Soltanus Iconii, : 
quam ceteri homines fideai habuit huic r&. Ia&uram ma 
fecit, caveas in terra fecit, 8c domus integras in profundi 
ficavit. Deus autem, laus fit benevolentiae eius, inanc 
fruftaneum oftendit timorem eorum. Nam quum dies cetel . Digitized by Google . . .. ; D TSAS T I A X • j^S 

nrns adveniret, raultique fibi in cavets * fpeluncis muniment* 
qwtrerent, aer purus & limpidos cuir tranquillitate raaiori appa- 
rait, actmquam antea» Taatwn ftkft eclipfis fblaris fecundum coo* . 
f&etbdinem. Contemti igitur funt Aftrenomi a negibos & iafimts, 
propter falfitatem inpudentir earum. Aftronoraus, qm ex cele- 
bribus erat, dixerat, mentiri qui fremerent. Ad Soltanum ac- 
cerfitus & ab eo interrogatus refyondit, & chiregrapho fuo tefta- . 
tus eft, nihil horom fore, qux prxdixerant, & nihil mali homw 
nibus contingere. Quum fernwx eius <confirmatus effet, quaefivk 
ex eo Soltanus, unde hoc fciverit At ille refpoodk: „ non 
fecundum fcientiam locutus fum. Sed novi, fi diiuvium fuerit, 
neque me Temanforom effe neque illos, qui me accuCant , 6 non 
foerk, me penitus vidoriam reportaturum effe, uti etiam repor- 
ttvi,, Rifit Soltanus, & dono ei datoeum dimtfit. Hoc tem» 
pore princeps ddminus Antiocbiac pacem .compofutt cum Saladiito* 
Infidiis paratis prehendit Rnfinnm dominum Ciliciac , & in vin- 
cuki eum coniecit & inclufit Coado exercitu invafrt Cilictam, 
& Leone contra eunv ftrenne infiurgente, princeps pudefa&us re- 
<Uk. Poftea Armeni dedcrunt ei denarios 30000, Mifliffatam & 
Adenen, reliquit igitur Rufinum. Rufinus vero liberatus demta 
cepit hasc loca f & princeps toiam provinciam Ciliciat depopulari ?• 393- 
coepk. Hoc tentpore occifus eft Pehhianns dominus Perfidos, 
k mntae cacdes perpetratae funt Mefate. Etiam Curdsi & Turco- 
raani proelinm inter fe conferuerunt iuxta Nifibin , hac de caufil 
Turcoroanus quidam uxorem duxerat ex tribu aliaTurcomanorura. 
Quum fponfores per caftellum quoddara Curdaeorum in regione 
Sau&nkr tranfirent; Curdaci in via lllis obviam fa^experieruat 

Eee 3 con* Digitized by Google ttrf B # AR-HCE/BR JE £ £ ffltfOCN I C N P. 399- wcon ri y i um. Altercaikibus Tutttotridnis, Cunfei irrutrtra 
£am rapuerun* Sc in caftdlum fauhi afcfcndenmfct . Hac 
-octum ieftjfcellum.gm?^ jViac pr*cltifac,. mero*sdir£| 
©ucifc jfuot ab uteque ^rfce dtciter -ecdq6*i . Tuno colled 
- Curdaoi circiter 30000; irruentnt in Turcomanos iuxta Htl 
-Curtiai vi&i furit. • Gccifi iacebapt a iktore fluvii usque 
4>in. Torii bjjjps vicibus trianus cnm fe invicem oottfejtt 
-regkmri Mab&ienfi, f &fCorc&ei . «idi fuot. < Itcruiulaliqupi 
icomani Cuniaeas in Syriaewceiamt^ easqtie usque j& 
*nfecuti funt. Carderunt viros^ foeminas, imrno liberos 
Xjuairt Turcomani Curdxos^x tota Syria & Mefopotamia 
iveiant, fcfoenderunt in Armenianrii Armenos 06000 in fe 
«Wjuaeruut^ & vendiderunt, . Monafterium magnaqiiG* 
ceaiennit & monichos interfeceront, Telbafmi in regioi 
denfi 1.70 Sy ri nofti arum partium occift ftint Annoni, c 
pidum in regione Claodia in ditioae Malatenfi.fitum eft f 
fri armati noftrarum partiuminterfefti fttnt. In txrta Caj 
&iproviucia> Jtfadptenfi pradia gravia & caedes 1 multa icon 
Btiam ArabeS fc IftnaeUtae inter fe bella gefieruut, multiq 
faniv Eodem anao inter Fuancos diffehfiones orts (unt ( 
caufiu Dommufc 'Tiberiados raoribupdus filium fuuhv 
Coiniti Tripolitano^cdacandum commifit. Poftea moi 
puer ifte r i&imperianiiad raatrehi aas devolutum eft I 
los fijos ia Virpxn, cuius erat nomen Caius, coniecitj qa 
ftmiia regia erat, «i irapfit, & corona faa eum veftivit 
propter itatus fnit doirtinus Tripolitahus, partps Saladin 
tfk r Jk ijkfidias-coepk parare reginx-Tiberi^os^. £c reliqi Digitized by Google I' 7 V ©firW?AK^»A »1 - n - 3 4*t ftnfeffioMS eius«' Anno Arabtmt 5^3 quum Saladihns videj 
principem Arnat iuramentum fdum neglexifle , & catervam 
ator&m Arabttta cfeipuSflev coatfo e*ercitu bello fc aecinxit. 
D exercltu magno contra Carachatn ivit, fuccfdit arbores* 
St vaftavit pagos qui rirca eam erant* Relifta ea Schubachuni 
mdir y ubi fimilia jterpetravit» Etiam Malec Aphzal filius 
rwda profetfus» agrutn ehis diripuifc Exierunt deincte 
i & in Arabei hruerunty ' qui propemodum penitus fradti 
ty &fugHfent, niff Halebenfes foftfrtuiffent. Redierunt igi* 
itrnci in urbettir Aphzaf cum fociis fuis ad Saladinum abiiti 
\ «ges Franeorum eonrmque magnates congregat* funt & t mui 
eifberarunt de certamine cum Arabibus. Comes Tripolita* 
faifr: n Cogriofcite r o frdtres mei ,, rion parvum eflfe pericu- 
iri quod cvrm homirie hoc Sfrladino certaturi inci dimus* No- 
nlm qualis iam dudum fuerit, hihil fimulans* Ecce univerfa 
\t& Sc Faktftma usque ad orientem potitus eff; Hoc auxiliun* 
prdbatur, qued pacem cum eo componamus, & quisque 
um itt loco ftloquiefcat*,, Caius *ex novitius, qui duxerat 
am Tiberiado$, animo elatus dixit: „ Nullam rationem ha- 
>elli*„ Tum dixit comes: tu videbis,. finem voluntatis tuae,, 
mos pariter magnates collegit & cum eis confilia agitavit. , 
ixerunt» n Non convenit nobis nune^ ut in Francos forti- p 
omun&os irraamus C310) Sed regionem eorum paululum 
itemus^ t}uando diffipati funt, tum <juemque eorum flngu- 
t focile deftruemu&„ Quodquidem confilium Saladinus re- 
nrit, dicetts:,, Quande quacfo denuo congregabitur coetus 
wis toiwlw&ilis^^d forti aniiwyeftote , viros vos prarftate? 

Sc Digitized by Google 40«. BAR- H«9B'«:f CHMSICOM 

& irruite, Dorainus quid voluerit foeit „ CodfeftkA equum 
afcendk, militesque fuos equis infidere iubet. , Profedft caftra 
pofuerunt iuxta Iordanem circa mifre TibftcmAo** Fxanci oon- 
gregatt funt in loco qui voeatur Seaphoria. Manferuat pst biduum 
furm* rn confpe&u mutuo praeliuip non rooventes, Tum SaUdi- 
tius partem exercjtus mifit via clandeftina no^u contca urbem Ti- 
fceriada. Uiucefcente die in urbem proruperont, gladio & 
, igni in eam fxvigntes. .Begioa in caftelio fe winiyit. Qiiod 
quum Caius «taritus eius audiret, folufce fftnt iuodurac eiu^ ta r 
meniterum fe Francosque confirmavit. Omnes impetu grayifll- 
tao in Arabes irruerunt. Vefpertino terapore duo exercitus,pa- 
gnam inchoarunt, & tota nofte ne unus quidem eortira dormivit* 
Quia Arabes occupav^rant oram lordaois ., fitis J? rancomm hac 
no#e grayis fuit, neque.locus iis erat ad bibendura. Tumad 
pugnam magjs exacerbati funt. Mane quum Arabes viderent 
animum Francorum, qui apum inftar fe devovemnt, neque terga 
verterunt, valde timuerunt, & defperarunt f genibus tremulis. 
Saladinus animadvertens remiffipnem eorum, in medips eos in- 
currit, alta voce clamavit, & emifit verba mixta meli Sc feii, fci- 
licet coofi>lationes & minas. Tum fervus quidam Saladini iuve- 
ftis, athleta, npraine Mangures, animo fumto ex acie Arabum 
(pifogreffus eft) & quum inter duas turmas effet, obviam ei venit 
& 401. alius athleta ex Francis, qui eum lajicea confofftt &<ex equo deie- 
cit. Deinde (311) prehendit eum in iigaculo femoralium, ad 
aciem Francorum deduxit & caput eius amput*vit Quod quum 
vlderent Franci, magis invaluerunt, quia putaruat, iilium Sala- 
dini effe , qui ceciderat. Comes aufem, cuius animus mfiditrum 

plenus Digitized by VjOOQIC - DYNASTIA X. 409 tus erat, timuit, ne vi&oria Francorum impleretur, & ipfe 
>efceret f fi quidem Francis confuluerat, ne pratliarentur. 
icis fe talem prxbuit, qui cum fociis fuis Arabes ad pugnan- 
1 perfequeretur. Quum pugnam urgerent, Arabes viam ei 
r aqies eorum aperuerunt, quia paftum cum iis iniverat, 
mtque 9 eum in homines fidei fux addi&os non bene aftcftura 
Poftquam tranfierat, ivit verfus urbem fuam Tripolin. 
us eius caufa erat magna cladis Francorum. . Nemo enitn ib- 
fuo confidebat. Quia non nifi prelio res dirimi poterat, 
Arabibus manus conferebant, gladiis ftri&is, fed prudenter 
e nefciebant, quia poft abitum comitis defperaverant. Ara- 
igitur pravaluerunt, & ceperunt Caium dominum Tiberiados, 
cip£lb Arnat, dominum Carachac, & peculium fratrum mi- 
um (Templariorum) & Hofpitaliorum , & aliorum. Pauci 
im eflfugere potuerunt. Ceffante praclio confedit Saladinus 
ntorio fuo. Congregatis magnatibus iuffit adduci Caium ma- 
1 reginae dominum Tiberiados, & principem Arnat Saladi- 
icnoravit, Caium& penes fe collocavit Sedereetiam iufllt 
itum, Caius quoniam fiti defatigatus erat, fimulac fedit, 
tn rogavit luffit Saladinus aquam nive mixtam dari. PoiU 
1 partem biberat, aliam Arnato dedit, ut biberet SaladU 
lixit : non par erat tibi , ut potum ei praberes fine mandato 

Caius refpondit Soltano: captivitas mortis inftar eft. Ne Pag.402, 

r binas mortes eum pati finas. Condemnatio cacdis inftar 

Ne ligitur eum interfici patiaris. Placuerunt verba haec 

no, cui propofitum erat, ut Arnatum vivere fineret. At 

tates inftigantes ut eum occideret dixerunt: „Vita ille in- 

Fff dignus 


Digitized by Google 
4 io BA"R-HEBRjEI CHRONICON. 

eft, quift repetitis vicibns pcriuravit. „ Quare poftquam 
in tentorium miferat, quod illis paratum erat, hora elapfa ; 
iutfit Arnatum folum. Stritfo gladio eum manu fua intc 
Init Arnatus fenex bellorum gcrendorum perititfinius, cuif 
titudo animus infinitus erat, quemque Arabes valde tirc 
Tum Saladinus caftra pofuit iuxta caftellum Tiberiados, & 
reginam iuramentis, ut dcfcenderet, quam cum fociis &< 
eius Tripolin mifit. Etiam dona ei praebuit. Templario 
& Hofpitalarios, numero o&oginta, qui prehcndebantar , 
ter occidi iurtit, poftquam horum multos ab equitibus e 
fratrem quemque denariis 500. Dixit enim : ,,Himaxin 
nium Francorum Arabifmum attenuant. Suavis iis eft cae 
fides eorum triumphum agat. Itaque trucidemus eos#,, 
Saladinus profe&us eft Accam. Magnates omnes mari " 
aufugcrunt. Panperibus, qui remanferunt, vita promi( 
Pratcr Accam expugnata eft Haipha, Nablofum, id eft, Sa 
Tabnin, Sidon, Cxfarea, Ioppc, Nazareth, & Berytus. < 
autem ludibria, quantasque anguftias pertulerint Chriftian 
tum temporis in provinciis Arabum vixerint, fermo d< 
ncquit. Dominus Gobalx, quia vinftus crat, tradidit 
fuam & libcratus eft. Saladinus profc&us Afcalonem i 
P. 405. cam impletam militibus, & quanquain cam ar&a obfidione 
ret, caperc tamen non potuit. Tum promiht domino Ti 
dos, qui captivus fccum erat, fe tradita Afcalone eum d 
rum efle. Tum rex prarfechim Afcalonis advocavk, mands 
ei, ut eam traderet. Quo quidem repugnante iuffit rex A 
cum cuftodiri, atque una cum comitibus eius vinculis conJ Digitized by Google f^s^ DYNASTIA X. 4« im in vincula coniicerentur, rex incolis uvbis mandavit, ut 
em traderent, vitamque confervarent Obtemperantes urbern 
bibus tradiderunfc Quum Tyrii parati eTent ad dedendam ur- 
1, advenit comes quidarn nomine Marngin, eamque egregie 
avit. Hinc Saladinus profedus Hierofolyma oppugnavit, 8c 
tra murum uvbis magnas machinas erexit, in iatere feptentrio- 
, quia haec regio fpatiofa & ad commorationem militum com- 
la erat. Acriter urbem oppugnavit per triduum. Sed Fran- 
>rtes fe praeftiterunt, quia 60000 equites peditesque ibi erant. 
erunt in Arabes, multosque eorum occiderunt. Eodem die 
ifus eft Ezaldin Ifa, dominus Kalehgebrae, prater aiios illuftres* 
(\ Arabes telis pugnarunt in eos qui fuper muro erant intenti 
ec Halebenfes murum attingerent, qui fubito lapides inde 
>verunt inftrumentis fuis, & rimas fecerunt, lignis fuftentatas, 

igni illuc conie&o et exardente a murus caderet. Franci la- 
2 defatigati miferunt duos prudentes viros ad Saladinum, qui 

vita eorum peterent* Saladinus rogatus dixit: „ Non nifi 
lio eam aperio , faciamque vobis, quomodo Arabibus, qui ibi 
lt, feciftis. Urbe enim capta eos occidiftis vel in captivitatem 
jxiftis,,. Tum unus horum duum virorum Francorum Saladi- 
dixit: Alius fermo mHii tecum inftituendus eft, o Soltane, 
romiferis, te non iratum fore. Soltanus dixit: ,,Non ira- 

de eo, quod mihi dicere volueris. Francus ille: ,,Nifi com- 
iflfemus prudentiam tuam, & expioratum nobis eflet, a te 
?m regum folvi non poflfe, qui, fimulac inimicos vicerint pro- 
is armis pacem flagitantes, non amplius cum illis contendunt, 
te non egrefti effemus. Nunc autem , quum nobis, qui huc 

Fff % ad- P. 404 
Digitized by Google 
4i* BAR-HEBRiEI CHRONICON. advenimus, de tua benignitate defperandum fit, ecce illuc af 
mus & omnibus viris zelonofhx> impletistua verba annuncia 
Primo quidem Arabes vindos, qui penes nos funt, occi 
deinde templum magnum veftrum comburemus, deinde e< 
& reliqua aedificia, deinde opes, & pofTefliones, deinde 
res, filios & filias noftras manibus noftris iugulabimus, 
permittemus, ut veftro dcfiderio in iis fatisfaciatis. Itax 
nio noftrum femet interficiendum oflferet , nifi prius un 
duo loco ipfius trucidarit.,, Quum haec Francus dixiflTet , 
tus eft Soltanus verba ipfius, eumque addudum in tentori 
dam collocavit. Coegit deinde magnates, qui confiliis i 
captis omnes fimul refponderunt : „Quodcunque Franc 
dixerit, & adhuc maiora Franci perpetrabunt. Bonum 
eft, quod in pace exire illis liceat.,, Soltanus igitur ad 1 
duo illos iisque dixit: ,, Confilium veftrum fecutus fum, f 
poteft omnis populus , qui intus eft, gratis exire. Emi 
mecum funt, aurum expetunt, quia fefti funt, magriamque i 
iafturam fecerunt. „ Res ita confeda eft, ut finguli viri 
denarios io y foeminae 5, filii vel filiae 2, & egrediendi lic 
haberent cum omni, quod portare pofient. Confenferunt 
& folverunt denarios 30000 pro egenis , qui nihil dare pc 
Divites folverunt pro femet ipfis & pauperibus aliis. Omj 
columes exicrunt. Pauci tantum egeni , qui neminem hal 
Pag. 405. qui pro illis folveret, in captivitate manferunt, circite: 
Cuftodes Arabes a multis dona acteperunt, magnam fcilicpt 
Tiorum copiam, eosque exire fiverunt. Mozpharaldin, 
Zinaldini 1000 Syros & Armenos gratis eduxit, dixitque eo Digitized by Google ©YNIASTIA X. 4*3 *ffe, filias pafcui fui. Etiam Bar Schihabaldin dominos 
multos alios eduxif, diceos populares fuos eflfe. Erat 
oiytms regina foeraina Gracca, veftka habitu monaftico fc 
i>ritfa in mon&fteno Hierofolymkano. Saladinum rogavit, 
evolus in eam eflet, & nerao eam laederek Egredi eam 
aladinus cum fervis , ancillis , & eunuchis , quibus uteba- 
itque oranibus opibus eutf» Mifit cura ea equites , qui 
>mitarentur usque ad limites Francorum. Etiam alias regi- 
incas, quat Hierofolymis commorabantur , beneyole dimi- 
i opibus earum. Patriarcha ornamenta omnia eccJefiae 
aftionis & reliquarum ecclefiarum , fcilicet candglas aureas, 
titeas , &c. fecum eduxit. Incolae urbis fimiliter, qviicquid 
? non poterant, alter alteri vendiderunt. Uno verbQ, 
omni alimento tradiderunt HierofoJyma Arabibus. Scriba 
1, nomine Imad, Saladino dixit: Quare omnis populys 
s educet? quum tu tantum vitam eorum confervand^ni 
feris? Saladinus refpondit : Verum eft, fed Franci qom no- 
Si opes eorum cohibereraus, periurii nos accufarent, & in- 
(i nobis conciliarent.,, Potitus eft Saladinus Hierofolymts 
neris die Vj menfis feptimi Mohammedanorum anni Ai;*» 
B3> (31^) qui eft dies 12 Tifchrini prioris anni Graecontm 

diebus a8 poft coniun&ionera Xex planetarum. Ab illo ^* "87* 
etnpore Chriftiani Hierofolyma nunquam ocquparunt, fed 
ius ipfe reliquit quatuorFrancos (313) in templo refurreftio- p. 406^ 
ito, ut fepulcro facro {3 14) infervirent, Paulo poft pa- 
la Gracorum cepit alimentum huius qcclefiac Saladinus 
Bierofoiyoiis ordinatis caftra pofcut iu\u Ty ruui , <^uae fita 

F f f 3 eft * l Digitized by Google 4*4 BAR-HEBRiEI CHROWlCON eft in mari. Erexit contra eam arces validas , & omne 
tudinem fuam in obfidione Tyri oftendit. Incitavit omne< 
JFuos dicendo:,, Non remanet Francis locus in ora m 
ubi difcambant, prarter Tyrum. Quam fi ceperimus , <d< 
dum eft iis de exitu , & liberati fumus. „ Verbis huiu 
ftimulos eorum acuit. Quia autem Marquifus , qui Roma 
rat, foflfis & militibus fortibus eam muniverat, iteratis 
Eranci egrefli funt, Arabes occiderunt, poftea reverfifu 
tiffimum navibus mari. Saladinus Jgitur Alexandria a 
naves magnas, easque coram portu Tyri. ftatuit. Tu 
quadam nautx naviculis acutis egreffi funt, 8c niagnas 
naves fregerunt. Prehenderunt duo navarchas occidenti 
ftres, reliquis in mare fe proiicientibus & ftibmerfis. A 
bus fugere coeperunt verfus Berytum , quos Franci affeci 
eorumque rtuiltos vinxerunt. Alii in mare proiecti funt. 
Saladinus videret tremorem hunc, & alacritatem eorum, q 
exierant & prxliati erant, taeduit eum & focios ipfius, l 
dit arces, quas fccerant, machifias & quicquid navium fi 
Migravit Tyro & Accam pervenit. Toti exercitui mand; 
in patriam fuam quisque abiret, et domi quiefceret. H 
pore fuit diffenfio inter Chalipham Nafer & Saladinum, q 
Pag. 407* dinus tributum abrogavit , a Syria Chaliphae pendendum. 
ex Aegy pto , quam ceperat , nihil mifit. Alia caufa era 
Saladinus ebrius dixerat, fibi propo(itum elTe, ut proclam 
quae Bagdadi fuerat , abrogaret, reijovaretque Phitomenfi 
olim in Aegypto fuerat. Magis autem Naferem Chalipl 
luit, quod Saladinus virum inferioris conditionis, .Bagdad. Digitized by Google DYNASTIA X- 4*£ dam, qui in eius famulitio erat, miferat legatum, qui expugna- 
tionem Edeffe annunciaret. Eodem anno Turcomanus quidam 
ex paftoribus, nomine Roftumus, coactis Turcomanis equitibus 
5000 & peditibus bene raultis, Ciliciam invafit ad eam diripien- 
dam. Tum Lebon prafeftus Ciliciae hacc fentiens occupavit cort- 
tra eos anfra&us in regione Marafchac, & omnes acie gladii 
interfccit Iterum collefti funt Turcomani in regione Halebenfi 
pedttes 5000 8c intrarunt regionem Antiocbenam, ut eam diripe- 
rent. Adortus eos eft Princeps Boemondus & fimiliter omnes 
peremk. Anno Arabum 584 Saladinus ipfe contra caftellum Ach- 
radar profe&us illud per unum diem oppugnavit Quum valde 
munitum illud videret, reliquit & Antaradum contendit. Prius- 
quam omnia tentoria perfede fixerant , Halebenfes muro potiti 
fdnt Defenderunt Franci duas turres, tandem dediderunt Sa- 
ladinus deftruxit murum Antaradi , cafteilum , & ecclefiam cele- 
taem Mariae Deiparac, atque omnia eius aedificia. Caftra pofuit 
iuxta Markiam eamque hominibns vacuam invenit. Contra Goba- 
lam profe&us dediderunt eam Arabes, qui ibi erant. Caftra pofuit 
kxta Laodiceam eamque acriter oppugnavit. Halebenfes rimas p 9 40 o 
feceront fub terra tirbis longas ulnis 60, latas 40. Foramen quum 
Franci viderent , timuerunt & pro vita fua pa&i funt. Permifit 
ilHs Saladinus, ut exiifent ipG filii, mulieres atque omnes opes 
eorum prxter iumenta, frumentum & inftrumenta bellica. Poft- 
qUan\ Saladinus Laodiceam ceperat, dedit eam patrueli ipfms 
Takialdino domino Hamathx. His d^ebus multi milites Franci 
navibus appulerunt ex Silicia, Chriftianis opitulaturk Dux eorum 
Yeniam petiit loquendi cum Saladino, quadata, ille egreffus ei 

dixit: Digitized by Google 416 BAR. HEBRiEl CHRONICON. dixit: „Ecce imperas omnibus his locis Francorum in or 
ma, & parum iis reliquifti. Neque in te cadit, ut eos 
evertas. Quid enim populus. magnus in te efifundatui 
adoriatur ex mari? Multum tibi laboris exantlaudum, er 
fus eos. Quare vicinia infirmorum horum, qui penei 
magis tibi convenit, quia muri inftar funt inter te illc 
intus funt.,, Saladinus vero refpondit: „ Nos per U 
ftram iufli fumus omnibus viribus noftris religioni noft 
riam conciliare. Dominus, quicquid voluerit, facit,, 
igitur Francus Saladinum & domum fe retulit. Hinc | 
Saladinus caftra pofuit iuxta Sionem , quam fitam fuper i 
dam interduas valles profundas invenit. Quumoppugm 
domini eius ultro. eam dediderunt. Dedit cam.Jfa 
Mangures filio Chumartuchini, fervo Mugahidaldini fili 
Cepit etiam Schugarbechafum. Hinc profe&us Dai 
oppugnavify urbem eamque cepit. Contendit ,ind< 

fam, ubi non erant milites, qui fufEciebant. Tradid 
princeps templariorum, qui ibi erat. Poftquam hacc or 
ab Arabibus capta erant, maxime timuerunt Aatiochei 
P. 409. viae iis praeclufae erant & tranfitus interpellatus. Quare 
humiliavit fe coram Saladino & pacem rogavit. Pacetr 
compofuit in odo menfes. Hoc relicto abiit Halejaim, 
Damafcum, ubi paucos dies requievit. Acriter deinde c 
vit Sapharam, quae ei tradita eft. Cepit etiam oppidum 
bam , poftquam illud ar#e obfederat. Hoc anno obiit 
Afad medicus Damafcenus celeberrimus filius Metran 
propter honorem mundanuoi tranfientem, relifta religi Digitized by Google DYttASTIA X. 4i7 tmmedanus fa&us eft. Fuerunt ei opes multx. Defpon- 
ei Saladinus quandam ancillarum fuarum. Paulo poft mor- 
eft nomenque eius interiit. Mortuo Saladino, comparuit 
illius cum infante,qui diiecftus ei fuerat, circumeunda domus 
itum peteudoque eleemofynam. Anno 585 Boemundus prin- 
Antiochiae egreffus diripuit regionem Haremi, & pervenit 
ad Schahi atque Arabes una cumChriftianis occidit. Arnat 
ius Sidonis, qui, poftquam haec ei erepta fuit, habitavit in m 
lca Arnonis, impetrata venia Saladinum adiit & ab eo pa- 
petiit in tres menfes, ut focios fuos Tyro educeret, tum ac- 
loco, qui ei fufficeret in agro Damafceno , rupem traderet. 
nus confenfit blanditiis Arnati hominis fagacis aliettus, qui 
deftitit foffam fodere & murum ftruere. Quare quum ali- 
lo Saladinum pro more adiret, prehenfus et Damafcum 
> eft neque abeundi licentiam habuit, donec rupem Arnonis 
liffet. Hoc anno, id eft Grsccorum 1500 fuit contentio 0.1189. 
Soltanum Kelig Arslanum & filium eius natu maiorem , qui 
iac commoratus eft. Occifi funt Turci, qui cum filio Soltani 
, circiter 4000. Tum Emira Behramfcheh gener Soltani 
it eos. Removit Soltanus Achtiar Aldinum Hafan ama-< p. 410. 
em & ianitorem (315) fuum, quia fufurronem agebat inter 
cn filiosque. Quum igitur Achtrar Aldinus filios domelticos 
jnatos fuos congregaflfet, circiter 200 equites, & verfus pra- 
Caniuchi profe&us effet, filius Soltani mifit Turcomanos, 
um filios & focios eius occiderunt , & membratim diflfeiftum 
s fufpenderunt & Sebaftiae circumduxerunt die fefto crucis. 
inno Malati* regnavit Moezaldinus Kizrefchah filius Soltani mm Ggg Kelig- 
Digitized by -Google 4*8 BAR-HEBRiEI CHRONICON 


P. 41 1* 
Keligarslani. Eodem anno exierunt populi diverfi Frs 
adeo multi, ut numerari non poffent, Tyvum, deinde k 
cam caftra pofuerunt. Quod quum Saladinus audiret, 1 
dus & commotus e(L Aceivit igitur omnes eopias fuad 
vicinia Francorum caftra metatus elt. Quam aufem ' 
Francos invalefccre, quotidie novum populum advenire, 
mentum mari advehi , ftupuit & congregavit magnates ft 
confilio capto ftatucrunt, reftius e(Te ut bellum movean( 
Francos irruant, antequam augeantur & roborentur. Pr< 
tur fe accinxerunt tota no<fte in diem Veneris, diem primu 
fis feptimi. Illucefcente die iruerunt & proelium per tott 
usque ad occafum folis traxerunt. Fortiter pugnatum e(t 1 
que parte. Tranfegerunt totam noftem equis ve&u Die 
integro fimiliter ignis vaftationis ferbuit. Quum auten 
in proelium intenti effent, abfciffa eft pars feptcntrionali 
Francis ita, ut tentoriis deftituerentur. Saladinus igituro 
data, Accam rntravit, et fecum adduxit in urbem multos 
pedeftres ncc non copiam frumenti & reliquas res nec 
Eduxit imbecilles, ipfe etiam egreffus eft, & praecepit iis^ q 
manferant, ut non folum fuper muris proeliarentur, fec 
erumperent quotidie & in Francos irruerent, ita, ut FranCi 
rentur, quando a duabus partibus ab iis fcilicct, qui intu< 
extra funt, tcrercntur. Franci adeo multi & validi erant, 
iugari non poffent. Tantum propter obfidionem urbis ta 
bellum cum hoftibus qui extra urbem erant Quod nifi 
fubito urbem cepiffent. Altero die equites Franci iundti 
toria Avabum irruerunt, ftrage magna edita rediaunt. Digitized by Google D Y N A S T I A X. 4i9 :um peditibus Arabes infequerentur , illi in colle , qui eol- 
ruciatorum vocabatur, fe muniverunt. Saladinus videns, 
:is collem magno auxilio effe, profeftus eft, & in alio colle * 
>gione illius fito, qui Accam profpedtabat, caftra pofuit. 
n ex urbe Arabes pedites quotidie egrediebantur , & cum pe- 
us Francis dimicabant. Fertur die quodam dixiffe Francos 
rabes obfeffos: ,,Taedium & fatietas nos cepit belli cam adul« 

Hodie volumus deledari bello puerorum parvulorum. „ 
erunt Franci circiter centum iuvenes, quibus Arabes fimilu 
)tidem ex urbe oppofuerunt. Cocperunt certare i&u lapidum. 
a pugnarunt fuftibus & lanceis , quum inter fe permifceren- 

Pueri Franci fugarunt pueros Arabum, eosque in urbem 
ulerunt. Die 24 menfis feptimi fuit prselium grave. Exie- 
Franci ex tentoriis eorum tatiquam locuftae. Egreffus eft 
\ rex, coram quo ferebatur evangelium , opertum tegumento 

rubri, portatum a facerdotibus fuper capitibus eorum. 
i Saladinus afpiciens perturbatus eft & ciulavit fuper exercitu fuo, 
1 ad pugnam celeriter inftruxit. Tum irruit corau laevum 
corum in cornu dextrum Arabum , ubi erat Takialdinus P« 41*. 
r patruelis Saladini. Fortiter pugnavit cum Francis. Quum 
Francorum videret, non moveri Arabes, perturbatus eft, 
vit crucem fuper facie fua, & in medium five cor exercitus 
ici irruit , ubi etant Aphzil & Taphir, filii Saladini, 
baldinus filius Nuraldini, filii Keraarslani , dominus caftelli 
x y Barlafchin dominus Nablofi, & alii multi. Manibus 
»rtis Franci falcium inftar metebant Arabes, atque Ara- 
fugere coeperunt. Franci eos infequebantur gladiis & 

Ggg % cor- ^^ Digitized by VjOOQIC 


Pag.4*3 


m 4 sto BAR-HEBR^ I C h[r O N I C N. 

cornibus, qux vehernenter inflabantur. Strages magm 
eft inter Arabes. Venerunt Franci ad caftra Araburn, t< 
diripuerunt, omnes vicanos occiderunt, & Arabes profugi 
runt Damafcum, & Tiberida. Franci poftqtiam circitei 
fangam unam Arabes fugaverant, redierunt, videruntque 
finiftrum Arabum e loco fuo nondum motum eflfe. Quifr 
illi fefli erant, hi vero recreati, non conflixerunt cum ii 
ad tentoria fua abierunt. Saladinus, clamore , vociferati 
adhortationibus fugitivos reduxit qui tanquam mortui in t€ 
fe receperunt. Numerati funt mortui, qui eeciderunt, 
Iuflu Saladini Arabes Accae obferti exierunt, illosque in mai 
iecerunt. Fuit nonnemo, in cuius manu erat filum quique 
occifos, qui proiiciebantur, vinculis ligavit. Franconun ca 
circiter 2000. Tum magnates Saladino confiliurn dederui 
hoc loco abirent, & paululum a Francis diftarent, Caufan 
tcnderunt, quod in hoc prato foetore occiforum aer corrupi 
Poftquam Arabes illinc migraverant & in alio ioco caftra 
rant, fecerunt Franci foflam magnam a colle usque ad mar< 
fe & cxercitum Arabum, qui extra Accam erat. Cinxerunt 1 
a mari usque ad mare. Arabibus via Accenfis abfcifla fuil 
que manferunt, qui afcendere vel exirc poftcnt. Pervenit 
derumor ad Saladinum , regem Alemannorum cgreflum ef 
advenifie in via Conftantinopohtana cum exercitu equeftri & 
ftri 200000. Palpitavit cor ipfius, mifit lcgatum BehaaL 
filium Schadadi ad Chalipham , & omnes reges oricntales , 
bito adiuvarent ni fi funditus Arabifmus interiturus fit. Ii 
anno Arabum 586 quum Saladinus requiefceret, quia a 
Digitized by — - — , L_ Google DYNASTIA X- 4%x >rum remotus erat , Francisque non alia follicituJo remane- 
seter obfidionern Accenfem, derepente irruit exercitus Fran-r 

in caftra Arabum. Quia Saladinus venabatur, frater eius 
> fe accinxit, & copiis admotis auxilium praeftitit. Mani- 
ter fe confertis multi Arabes caefi funt. Nifi nox infecuta 

ihrages fuiffet perfefta. Franci deftiterunt, & ad caftra 
erunt. Appropinquante hieme, erat lutum ingens inter 
aftra, neque quisquam poterat equo vehi vel ad adverfarium 
?re. Interclufa funt Saladino & Accenfibus commercia mu- 
Evafit quidam Arabum obfeflbrum natando per mare , ve~ 

Saladinum, narratque Francos acriter urbem oppugnare, 
•es altas, ut civitatem interioretii infpiciant, aedifitare, 
obfeffos in magna anguftia verfari. Saladinus verfus Fran- 
uo ve&us eft, infpedurus, quomodo ad obfidionem ani- 
appellerent, 8c vix obfeffi fubftiterent. Invenit autem, 
profundas faftas eflfe circa Accenfes, neque quenquam ad 
rvenire poflfe. Haec segerrime ferens Saladinus rediit, ca- 
? pofuit in eoJle vitulino fatis remoto aFrancts. Coeperunt 
?gari ad eum omnes reges Arabum, Imadaldinus Zangi, 
iUsSchigr<e y Moezaldinus Sancharfchahah, filius Saiphaldini 
ilii Mududi, dominus Gazartae, Ezaaldin Charmefchah filius 
li, dominos Maufelae, Motapheraldin filius Zinaldini Eli Cu- 
, dominus Arbelae Saladinus immifit Accam artifices, qui ignem P. 414. 
:e callebant, Combuflferunt tres turres magnas Francorum. 
opitulatus eft Francis, quod ignis urbem verfus flaret. 

multi eorum flammahac turrium vehementi confumti eflent, 
;ofla, iquam in tergo fecerant, cohibuiflet eos y quo minus 

Ggg 3 flam- -W hU Digitized by Google 4& BAR-HEBRiEI CHRQNICON. flammam eflugifleat. Turres enim illac curribus impofi 

{Juando voluerint, propellebant eas lanceis, ut murum atti 

Superne autem erant milites eorum. Quando autem v 

funibus eas ad fe trahebant. Fa&um, quod fpe&atoresin 

*ionem & commotionem rapiebat. Rex Alemannorum C 

nopolin contendens a Graecis prohibitus eft. Praelio fupe 

in fervitutem *eius reda<fti, viam concefferunt. Tranfi 

& venit in provinciam Keligarslani. Congregavit Kot( 

-Malecfchah filius Soltani exercitum Turcomanorum. I 

4n Alemannos, fed Turcomani vi<fti funt, & aufugerun 

manni sgitur penetrarunt in urbem Iconium , ibique mul 

4enmt. Hoc anno Papa Michael fenex gracus & legi 

-Malatienfis, qiii profe&us erat ad rationem ibi reddendar 

•fe&us eft. Keligarslan Soltanus in caftello Iconii occu 

Poftea dedit dona imperatori Alemannorum, & pace c 

veniam ei dedit, ut in Ciliciam tranfiret. Venit ad ein 

-filius Stephani, filii Leboni praefe&i Ciliciae, Tarfum, & 

tiam egregiam prae fe tulit. Quum imperator Alemanm 

nex ad fluvium accederet fe loturus & ingens frigus ( 

dies, argrotavit ibique mortuus eft. Filius funus deduxit / 

am. Illinc AUemanni contenderunt Tripolin. Quia au 

leftia viae defatigati erant, navibus confcenfis, Accam p 

Pag-4^5* Pauci advenerunt, quia muki eorum in Cilicia morbo 

funt. (316) Tum exiit rex Angliae & eripuit Cyprum 

progreffus deinde caftra pofiiit ad Accam , eius advent 

valde firmati funt. Intus vero erant 20 Emir* Arabici , 

Saladino nunciarunt: „dudum humiliati & debilitati fun 


Digitized by Google DYNASTIA X. m Quin morbus nos vexat „ luffit Saladinus eos egredi 
? maritimo, quibus alios fubftituit. Hi quum parum exer* 
eflfent in muro defendendo, magis urgebant Franci, & 7 
las erexerunt fuper una turri- Mi fit vero Bex Angli* legai- 

Saladinum, qui dieebat: Nihil damni erit, fi ego & t» 
convenerimus, dequere conftituerimus, quar ljicro erit utri» 
rti. Saladinus vero refpondit : par eft ut antea negotium 
)acem conficiamus, tum conventus eritj quia poft fami- 
em & convivium bellum parum convenit. Hifce die- 
oravit Angius morbo gravi* Francique tardaverunt belluni 
: morbum eius. Quum convalefceret: mifit legatum ad 
um, dixitque : „ne vitio vertas, quod commercium tecum 
pi, fiquidcm morbus mihi impedimento fuit. Nunc con~ 
tiifique ad te, ut, fi permittas, dona tibi mittam : quia non 
1 reges, ut detre&ent dona mutua, legationes, & amoris 
itioiies, licet bellum inter eos exarferit. Ita enim docue- 
ds leges patrum noftrorum , regum priorum. Saladinus 
litt Bene, fi accipietis a nobis dona convmutanda : accipie- 

vobis dona. Dixit legatus: accipitrcs, aquilas, & alias 
lofitas pofiidemus, fcd infirmx funtj rogamus ut detis no- 
mas , & pullos columbarum , quibus eas cibemus ad re* 
ldum robur; tum ad vos deportabimus. Malec Adelus 
Saladini iocabundus dixit legato: rex Angliae, fiquidem ex 
convaluit, columbis indiget & accipitres ofFerendo excu- "* 4 1 ** 
n quaerit. Saladinusvero induit legatum veftibusfplendidis, 
co mifit multas gallinas, pullos columbarum & columbas. 
idhuc 3 legati venerunt a Francis ad Saladinum , petie- 

runL «• Digitized by Google 


4*4 BAR-HEBRjEI CHRONICON r 3 rentque poma & nivem , quibus acecptis abierunt. Eer< 
fcopum regis Angliae, legatos repetitis vicibus mittenti 
ut tras querclas inanes proferret* fed folum, ut accurat 
fceret potentiam Saladini regumque, qui penes eum erant 
obfeflbs premente, miferunt ad Saladinum dixeruntque : : 
lium nos attigeret : ecce tradcmus urbem. Quia Saladin 
terquam quod animum advertebat ad Francos in bello, q 
eo gerebant, nihil aliud poterat facerej duabus partib 
funt Franci, quarum altera cum iis, qui foris erant, p 
altera cum iis, qui intus.~ Hi vero quum viderent, fefe 
ad incitas reda&os: pro vita fua fupplicarunt. Franci c 
non concedemus, nifi prius nobis dederit Saladinus omn 
vos Francos, qui penes eum funt; reddideritque nobi 
urbes, quas nobis eripuit. ,, Quod quum nunciarent 2 
refpondit: „3000 tantum captivos dabo pro Arabibus, 
Accae. Si vero mihi conceflcrint Accam , dabo ego ipf 
pro urbe : alias capiant gladio, fi poffint, uti ego cetei 
occupavi. ,, Quod quum audirent Franci: non amplius 
hibuerunt, fed fcalis muros afcenderunt, atque in urben 
derunt: multoque fufo fanguine coegerunt eos, qui fuper* 
angulum quendam et dixerant hi Arabes Francis : „ ne 
nos, donec certiorem fecerimus Saladinum, ut auro caj 
Francis nos redimat, quotquot rogaveritis.,, Confenferi 
ci: „fi abhinc intra 14 dics fcilicet ad novilunium, de 
P. 417. bis Saladinus denarios aureos 200000 & 100 captivos eoru 
rum nomina exfcribemus, Comites, Conti aliosquej 
captivos, quorum nomina nobis ignota funt; liberos vos 
Digitized by Google 


DYNASTIAX, 425 ,„ Quum Arabes Accenfcs per nuncios lianc rem Saladino 
affent : coUe&i . fent roagnates eius eosque confukav it , qui 
oredixerunt: „ifti Arabes fratres noftri funt. Quomodo eos 
igerous?,, Proroifit igitur Saladinus fe daturum efle. Atque 
eftim mi£t ad, loca, coegitque captivos Francoa Quod ad 
m attinet, promifit, fe denis diebus tertiam partem daturum 
Elapfis 10 diehus Francis nunciavit: „ t)imittfce igitur om- 
Arabes, qui penes vos funt: dabiturque vobis tertia pars 
obfidesque pro duabus tertiis aliis : vel date nobis obfides pro 
ia parte auri, quam accepiftis. „ Franci vero dixerunt, „ ver- 
1 noftrum folum vobifi fumciat, & fides.noftra, quam damus 

obfidum.,, Qbduruit cor Saladini* neque iis confenfit, 
1 Franci irati fuerunt, ligaruntque funibus omnes Arabes & 

eduxerunt extra urbem in collemj ftruxerunt circa eos ligna 
ta funes antiquos & ftrata afinina, qux vocantur Betati, 
luam murum. StricW dein. gladiis irruerunt & trucidarunt 
ies ftatione Arabum adftante & vidente. Numerus vero 
bum, qui occifi funt fuper muris Acc* tum intus tum foris 
olle affurgit ad 180000 homines. H*e contigerunt menfe 
imo Arabum anni Arabum 587, »« eft, anni Graccorum 1502 
ife Ab, Memoriam exitii huius paululum explanavimus , quia C. 1191. 
quam illuftris & inter Arabes, qui volumina fcripferunt de 
iria, quam hoc.terapore Arabes a Francis perpefli funt. Ex-- 
nata, Acca, Franci ibi liquerunt exerckum, qui fufficeret ad 
odiendam eam, & architeftos, qui reficerent muros eius. 
autem progrelfi funtArfophum verfus, Saladinusque fimiliter 
\ iis progreflus eft. Pugnarunt , quotiescunque obviam racti 

Hhh funt. . I Digitized by 
Googl 4^6 BAR-HEBRjEI chronicon. ' P. 418» funt. Die quodam, quando irruebant Arabes in inipe* 
Francorum , exarfit rex Argliae & prorupit ingenti vi in , 
qui difperfi fuerunt, quorumque multi fugerunt. Penes 
num tantum remanferunt 17 vhri ex ele&is Arabum , tibi 
figniferi. Nifi Franci timuiflent, ne infidiae eflent, quac 
pedirent: hoc die cepiflent ipfum Saladinum & cecidiflet 
Arabum. His diebus mifit Saladinus architedos & equi 
arcem Bagrafi alimentis privarent, eamque vaftarent. 1 
greffi eamque paululum vaftantes audiverunt, Leonum pra 
Ciliciac paratum efle, ut eos adoriretur. Reliquerunt igiti 
runtque. Quum vero audirent Antiocheni de fuga eorum 
runt Bagrafum, ibique invenerunt 12000 menfuras tritie 
Antiochiam deportatae magnae erant confolationi^ qaipj 
temporis ingens ibi erat fanies. Paucis poft diebus aj 
Leonus praevaluit contra Francos , iisque eripuit Bagrafum 
fit deinde Saladinus (copias) & diruit Afcalonem, eamque 
orbavit, quia iam pridem Franci aedificaverant loppam, 
confederant, quippe intgriacet Hierofolyma & Afcalonem. 
re dixerunt Arabes: „non poflumus fervare eam (Afca 
„Saladinus profettus eft Hierofolyma, eaque exploravit & 
vit hominibus rebusque neceflariijs. Hifce diebus adiit eui 
Aldinus, dominus Malatiae. Qui quum patrem fuum S< 
JCeligarslanum & fratres accufaflet, quod Malatiam ei 
vellent, excepit eum honorifice Saladinus, atque, locata ei fili 
Adeli fratris fui uxore, Malatiam dimifit. Quo eum ita fi 
mt non amplius fibi metueret a fratribus vel patre. Rex 
mifit legatum adSaladinum eique dixit : „ecce pereunt beUc Digitized by Google DTNASTIA X.. 4^7 loftrammveftrarumquepartium, quousque (ic(fiet) quod ecce 
tur fanguine gladii noftri et veftril Redde igiturloqa, quae 
: eripuifti; prxfertim vero Hierofolyma, domum adorationis 
c, cuius caufa egrefli fumusj ut defiftamus, in patriam no-P a S-4°2* 
l revertamur , nec amplius te turbemus. Saladinus vero re- 
iit : „harc loca non veftra antiquitus fuerunt, fed Grecoruni : 
Arabes initio exitus eorum Grscis abftulerunt. Quum Ara- 
>aulp infirrnidtes effent: vos adveniftis eaque iis abftuliftis. 
nunc noftra loca repetiimus vobisque eripuimus. Quod vera 
ierofolymis dicitis : „domus adorationis noftrae eft„ etiam 
is adorationis noftrae eft : & magis oara , quam vos , tnagni 
ius honoramusque, prout Deus praecepitJiobis inKorano fuo.„ 
10 legatum mifit rex Angliae ad Saladifum dixitque:,, ^cupig 
ut defponfetur frater tuus Malec Adelus forori meac, quS 
mecum advenit ad adorandum Hierofolymis. Quare fi con- 
:is urbes maritimas fratri tuo , ut arcibus & urbibus folura 
ret} pagi vero omnes Templariis & Hofpitalariis relinquan- 
harc fiet affinitas. Etiam ego dabo forori meae omnes urbes 
timas, qux in manibus Francorum funt: fororque mea Hie- 
ymis commorabitur..,, Saladinus, vero neque hoc concede- 
at Adelus frater eius incenfus libidine mifit magnates & fq- 
>s ad fratrem fuum Saladinum^ ut concederet. Et quutp 
' difficilem fe pracberet Saladinus dixerunt ei aftuti : „ nov}- 
, hoc non fa&um iri $ neque ipfa femina filia regis magni 
sntiet, ut nubat Arabi: quod quidem frater eius probe novit 
iffe irrifionis modo , fiquidem folet feftivus effe , in aftutia 
tisc propofuit Quare ne dolore afficias fratrem tuura.,, 

Hhh % Sta- +* Digitized by Google 4*8 1 . > 

BAR-HEBRjEI CHRONICON Itaque permotus Saladinus mifit legatum qui confenfum re 
ficaret. Hic detento legato per triduum, tertio die e 
„ecce hos 3 dies no<ftu dieque permovere ftudui fororen 
fed non eftpermota, dicitque: „ fi Chriftianus verus fac! 
irit, hocfiet* alias, non. „ Ita pudefa&us rediit legat 
dini. Hisce diebus mortuuS eft Taki Aldin Omar filius fra 
. ladini in via Chalatae, quando eam oppugnare volebat. 
^ °* duxerunt fepelieruntque eum Maipherkatae. Tlic magno ( 
buit Chriftianos, & absquc mifericordia effudit fanguinem 
norum aratorum (317) inagro Gabalgur. Fuit vero cum 
eius Malec Manfur. Hic fe munivit Maipherkatae , & J 
nunciavit : fe , nifi conceflurus eflet loca patris fui Taki 
pm Ba<ftamara, domino Chalatae coniundlum iri. Quare 
xit eum tunc Saladinus* fed paulo poft dedit loca pah 
Adelo, ipfi vero Malec Manfuro dedit Edeflam , Haraner 
inofatam. Quum moverent ambae copiae Francorum & 1 
Afcalonem verfus , ftativa habentes quodam die* Arabes 
ftruxerunt Francis, qui egrefti fuerant caftris ad colligend 
Franci quum viderent infidias fefe oftentantes, infederunt 
cquo fuo , irruerunt in infidias Arabum , occideruntq 
magnates ex fervis Saladini. Francorum capti funt duo 
tquites ex vulgo. Mifit dein Anglus legatum ad Adelum 
que obiurgavit propter infidias, & ei dixit: ,>cupio te v 
tecum colloqui. „ Fixerunt Franci tentorium magnum e 
ftra fua. Adiit igitur Adelus regem Angliae, ibique conf 
tegrum diem^ & ad vefperam feparabantur. Dixit rex 
„ cupio etiam cum Soltano, fratre duo, ita federe in hbi Digitized by ^_ Google DTNASTIAX. 4*9 cum videre & curn eo colloqui. Quod quum Adejus Sala- 
nundaffet: noluit propter duas cauffasj primum, quodtime- 
deinde, quod tion decebat fe eum adire. Refpondit itaque : 
i ctecet, reges convenire nifi pace compofita. Sed ecce 
londum compofita eft. Si eam facere vult : ego non ffatis 
igO fermonem ipfius ^ neque ille meum. Neceffe igitur eft, 
nrpres fit internos, Quare interpretem conftituat legatum: 
? opus erit converitu. „Hieme rex Angliae ivit Accam, & 
inus ivit Hierofolyma, mifitque 24000 denarios aureos, qui- 
ed£mit captivos Arabes ex manibus Francorum. Ineunte 

Arabum 588 Franci profe&i funt Afcalonem , ceperuntque 
lere eius xdificia. Marchio vero praefe&us Tyri, quiadiffi- 
ortum inter eum regemque Angliac Cfuit autem caufa haec 
par erat illum Tyri*imperare , voluit igitur rex Tyrum ei 
re^ promifit Saladino , fe cum Arabibus fore, & occupatu- 
?(Te Daram ciltn popularibus fuis. Quum hac de re Iegatus 
>enes Saladinum effet, irruebant in Marchionem equitantem 
lomines Ifmaelitat habitu monachorum. Quorum alter quum 
ctiltro percufliffet: focius fugiebat in ecclefiam, qUae erat in 
a. Marchio vero vulneratus pariter apportabatur in hanc 
iam. Et quum monachus Ifmaelita focius eius, qui per- 
■at,* vWeret Marchionem adhuc loquentem : etiam ille irrue- 
i eum in media ecclefia , i&umque iteravit & ftatim mortuus 

Hi duo Ifmaelitae a Francis capti & tormentis cruciati dixe- 
regem Angliz eos mififfe. Et propter inimicitiam , quac 

eos intercedebat, Franci crediderunt verbis horum ficario- 
Poftea autem tnanifeftum fuit, Sinanum, ducem Ifmaelita- 

Hhh 3 rum P. 43 1. Digitized by 
Google 43o BAR. HEBR M\l CHRONICON. rum, eos mififle. flex vero Angliae dedit Tyrum Comiti ] 
atque hic duxit uxorem Marchionis & cum ea coiit, quu 
da eflet (ex Marchione. ) Fa&um legi repugnans. Coi 
deinde Franci funt, proceflerunt caftraque pofuerunt ad 
quam Arabibus vi eripuerunt, interfedo ibi, quicunque 
Hoc tempore Franci ccperunt catervam magnam Arabur 
ex jEgypto venicbat, adducebatque aurum Saladino. Q 
audiret Francos parare magnum exercitum, ut Hierofolyn 
rentur: coegit copias fuas, feque ad bellum accinxit. 
muris Hierofolymorum, diripuit omnes aquaeduftus exfcn 
folyma. Quum vero parati eflent Franci, ut Hierofolyn 
rentur : difluafit illis rex Angliae. Dixit enim : „ ager H 
Pag.422. mitanus aridus eft, & ecce Arabes corruperunt omnem 
quae circa urbem erat. Fluvius vero plus parafanga difta 
lite arbitrari Hierofolyma Accac comparanda efle. Cred 
iuxta mare fita eflet Acca , ne duos quidem dies ibi j 
commorari,,. Omnes obedientes eius confilio contende] 
zam. Saladinus vero licet laetaretur, eos afpe&um fuun 
folymis avertifle : tamen de iEgypto timebat. Tum taiG 
gatunvad Saladinum: „noli crcdere, me prae timore el 
litate recefllfle. Aries cnim non retrogreditur , nifi ut ( 
riat. Quare fi pacem facere volueris conditione, qus 
«exigimus, ecce indicabo tibi. „ Poft multas legationes f 
pofita eft. Loca, quae Francorum erant, Francis remanfei 
licet, loppa eiusque ager, C^farea, Arfoph,Haifa[& Accaj 
tiochia, Tripolis & reliqua loca Avabibus; & Afcalon fuit 
Saladinus dedit Francis tantum auri, quantum erogavevaj Digitized by Google DYNASTIA X. 4U ionem Afcalonis. Via igitur patefa&a, advenerunt multi 
:i , Jk adorarunt Hierofolymis. Omnes honoravit Saladinus, 
e dona & ve&uras praebuit. Fertur, Regem Angliac ad Sala- 
11 mifitfe, eique dixiffe: 5 , quicunque Francorum non habet 
am meam, fyuic ne permittas, ut Hierofolyma adeat. ,, 
inus congregatis fapientibus fuis interrogavit eos : „quidnam 
: hac in re regi fit. Illi poftquam deliberaverant, refponde» 
ei: „primaria caufa exitus Francorum nulla alia eft, nifi 
itio Hierofolymis. Quac quum illis contigerit: reverfi iit 
am fuam non amplius promti funt -ad exeundum. Quapro* 
prohibet eos rex (nunc) ut alio tempore, quando exire vult, 
ite & fedulo cutn eo egrediantur. „ Quod quum cognoviflet 
inus, nunciavit regi : „hi homines alienigenac funt: & 
compofita, non licet mihi dolore eosafficere. Si tu pro- 
reos: licet tibi.,^ Franci vero, Accacapta, prehenderttnt 
magnates Arabesj Bar Mafchtub & alium, Karakufch Eunu» 
i. Hic fuit natione Romanus, eumque miferat Saladinus 
Ticam, ubi multas urbes cepit. Rediit deinde in jEgyptum,- 
e ftruxit murum, qui ad hodiernum usque diem nomine eius 
ilatur. Ifte fuit dux exercitus Arabum, qui Accat erant. 
jum Franci pacifcerentur pretium eius 8000 denarios: quzfi- 
ar Mafchtub, quot ipfe redimendus effet. Dixerunt Franci: 
riis 30000. Et dixit Karakufch: tot etiam ego* non enira 
: Bar Mafchtub 30000 & ego 8000. Riferunt Franci atque 
% ab eo fumferunt denarios 30000. Sunt eius di&a alia hu- 
imilia; &poeta quidam librum integrum confecitdeKarakufch, 
1 poft eiusmortem edidit Faee compofita, profeftus eft 

Sala« P. 4*3- tf» Digitized by Google wm ■^ 434 BAR-HEBRiEI CHHONICON Saladinus Berytum \ eumque adiit Boemundus Princeps Ar 
quem Saladinus magnis honoribus profecutus efti indu 
eum & 14 magnates, qui cum eo erant, veftibus,, regiis. 
dedit ei partem proventus agri Antiocheni , quem Arabi 
rant. Miratus eft Saladinus Principem, quod fine pavor 
denter ad fe accefferat eumque idcirco magis honoravit, 
lumem dimidt. Hinc abiit Saladinus Damafcum. Rex 1 
gliae conftituit Accae Comitem Henricum filium fororis fu 
mare traiecit, ut in patriam rediret. Fertur, eum 
antequam advenhret. ' Hoc anno, id eft, anno Graccoru 

C. 1192. exeunte menfe Ab mortuus eft Keligarslan Iconii. 

alacris, tremendus & prudens, qui Graccis loca nonni 
puit. Senefcensregiones inter filios fuos divifit Tanquai 
cillis inter eos vixit. Quum fatietas eum unius filii, ad qi 
rat, cepifiet, ad alium aufugit. Profeftus ad Giathaldinu 
rub dominum urbis Beruglu honorifice exceptus, fublc 
pacatus eft. Filius coa&o exercitu patrem fuum fenen 
ducens oppugnavit Iconium urbemque Kotebaldino fratri 
puit. Quum poftea Axaram oppugnaret , argrotavit ibi, 

P. 4 3 4* Keligarslan, qui a filio fuo Cicferubo Iconium deportatus 
.& fepultus eft. Regnavit igitur Giathaldinus Cicferubu; 
idonecRocenaldinus frater eius urbe potiretur, uti indj 
/Deoi adiuva»tei Begnaverat autem hic Keligarslan filius. S 
cfilii Kathlamifchi, fiUi Nebgu filii Selgukifii, filii Tokabi 
38 > & reliquit 12 filios reges v Hoc etiam tempore S 
febri acuta laboravit & Damafci raiortuus eft nodle ferja 
;die 27 menfis c fecundi annl .Arabum ,589, reliquit 17 

Digitized by Google DYNASTIA X. 433 n filiam parvam. In thefauro ipfius poft mortem eius unus 
um denarius inventus eft,«$c zuzae 36, quia valde liberalis 
, itaque profpere egit. Fertur eum Damafci imperantem, 
les denarios &zuzas, quia in thefauro magna ropia invenie- 
r, coram eo congefta, profadifle, & dixifle viro nomine 
Mukaddem: „diftribue eam irfter magnates , equites, eo- 
que fervos pugillatim. „ Quum inciperet, paululum inde fu- 
e, obiurgavit eum Saladinus dicendo: „imple pugillum tuum. 
ridente, rogavit Saladinus, unde rifus ei oboriretur. Re- 
idit: „Memini, Nuraldinum ibi aliquando fedifle, ubi tu 
& Adduftum eft vas plenum uvis paflis fpeciei grandioris 
sque fum pugillo eas inter magnates cfcftribuere. Quum coe- 
fm pugillum meum implere, dixit mihi fubmifle: fi ita diftri- 
e perges , non pervenies ad omnes. „ Rifit igitur Saladinus, 
que: „avaritia mercatoribus convenit, non regibus. Tu 
r non una manu fed ambabus diftribue. „Dixit quidam ad- 
:ium denarios 158 pugillo contentos fuifle, qui ei datus eft. 
ur, quum Saladinus, ad Accam caftris pofitis, quodam die 
cum iudice caftrorum equitaret, Iudaeum quendam clamaflfe, 
ixifle: fruftra(3i8) ad legem Artbum provoco. Interroga- 
1 fervis,quis eius adverfarius fit & quis eum defraudaverit, refpon- 
Soltanusadverfariusmeuseftj&fervieiusmedefrajidarunt. Quod P. 425. 
nSaladinus audiret, non irafcebatur, fed confeftim equo defcen- 
um ipfe tum iudex. IudacumSaladinus accivit & iuxta fe pofuit, qui 
narrabat: „Sum Iudacus, mercator Damafcenus. Mari adveni 
candria,& mecui»advexi 20 onera ficerae. Quumautem ad por- 
^ccenfem appellerem, fpoliarunt me fervi tui, dixeruntque mihi, 

Iii me :i Digitized by 
Google 


434 BAR-HEBR£1 C H R ONICON. 

me mentiri, opesque meas Soltano convenire. „ Iuffit Sal 
advenire , qui ficeram ceperant^ Quum confiterentur fe 2 
faurum eum deportaffe, iuffi funt thefaurarii, Iudaeo p 
ficera^ folvere. Alio die, quum cum magnatibus confal 
tur, coeperunt fervi inferiores inter fe ludere. Quum 
quidam calceum adverfus focium proiiceret, calceus iuxt 
. Saladini decidit. Hic, averfa facie in alterum Iatus, coep 
eo loqui , qui in vicinia fedebat , fimulabatque fe fa&um r 
diffe. Alio die, quum fitibundus aquam expeteret r fervi 
alteri, dicebant, equam afferendam efle. Afferre tamen obli 
Tandem, poftquam quinquies eam popofcerat, afferebatur* 
ille, nihil tamen fubirafcens. Alio die, recuperata valetudine, 
um, ingreffus popofcit aquam frigidam. Quunj afferretur, ] 
aquae in corpus fuum ftillavit,fed,quia debilis erat, bibere eam 1 
tur. Commoratus ibi adhuc horam, augefcente fiti, coa&us^eft, 
pofcere. Quum minifter eam afferret, prae timore eius de 
funt manus eius. Cecidit phiala, omnisque aqua frigida 
pus Saladini effufum eft, ita ut multum aquz ibi congreg 
Servo tamen hic exceptis verbis: „fipropofitum tibi eft, 
occidas, indica mihi„i nihil aliud dixit. (Saladinum m 
effe audivit Batamarus prsefeftus Chalate, & valde lactal 
Coepit copias pogere, & Maipherkatam obfidere. Tum \ 
dam, nomine Hazar Dinari, qui ex fervis Schehirman 
contra eum furrexit, eum occidit, atque eius loco re 
Quia autem gener Ba&amari erat, non interfecit filiu 
P. 4*6. minorem nomine Mohammedem fed eum tttaquam puerui : ; Digitized by Google_ DYNASTIAX. 43: javit. Hocanno etiam mortuus eftSinanus, dux Ifmaelita- 
Misrathae. Succeflit ei Perfa quidam nomine Nafar. Tre- 
dus vero hic Sinanus erat omnibus regibus Arabum & Franco- 
Paraverat cultellos, fuper quorum quolibet erat nomen 
s cuiusdam. Hunc vero cultrum quum daret homini fuarum 
iugi, vel per medium mare tranfiiffet, ut voluntati eius fatis 
ret. Egregie verfatus erat in fapientia exterorum , & migra- 
?m animarum inprimis fententiam Platonicam affeclas fuos 
it. Quapropter mortem contemnebant, fcilicet e mundo 
egreffuri, licet occifi effent. Interdum fe fubducebat, ru- 
que ferebatur, eum obiiffe* At iterum fe manifeftavitu 
>ropter neque tum, quum mortuus effet, crediderunt 
\x eius, eum obiifle. Eodem anno id eft anno Grae- 
m 1504 Lebonus^tyrannus Ciliciae, infidiis ftru&is, cepitprin- 
n Boemundum , dominum Antiochiae. Quum enim Bagrafo 
us effet Lebonus uti fupra narravimus (ab Arabibus enim 
fcam ceperatj) inftituitpraefedtumBagrafi Armenum, ut confpi- 
; cum principe, fimulans, fe a Lebono dortiino fuo defe&u- 
, principi Eaftellum dediturum & poftea Antiochiae habitatu- 
effe. Quum igitur praefeftus principi jfblliceretur, fe ei 
afum dediturum effe , princeps credidit Egreffus igitur eft 
lam venaturus, una cum filio & uxore. Quum ad fontem 
'Bagrafum veniffent, mifit eis prafe&us cibum & vinum dixit- 
„Interdiu fieri non poteft, ut caftellum afcendatis. At 
1 ad vefperam adveneritis, invenietis portas apertas, & clam 
bitis. Adducite C319) etiam vobifcum equiWs quosdam, ne 
des fentiant Sc confpiratio divulgetur. Verum equites in vi- 

Iii % cinia C. X193. 
Digitized by Google 436 BAR-HEBRjEI CHRONICON 


cinia infidientur. „ Quum crederet princeps, a fonte f 
& fimulabat fe Antiochiam praficifci velle. Quum autem a 
rafceret, rediit ipfe, uxor, filius eius, puerique piarvi, qu 
ftri erant. Appropinquantes ad portam invenerunt eam a 
*• 4^7- & lartabundi ingrefli funt. Dixit iis praefe&us: Dormite 
quiefcite usque ad mane , quando rem conficiemus , & ec 
ad nos fenfim adduftis, excubitores prehendemus. Qu 
dormirent, prapfe&us Lebono nunciavit, qui in infidiis Iatuit 
venit cum multis Armenis Bagrafum, principem cepit, 
culis ligavit, atque pariter uxorem & filium eius catenis c 
xit. Cruciatus eft torpientis gravibus ob tormenta, qi 
ceps Rufino, fratri Lebono inflixerat. Remanfit prince 
ftus penes Lebonum, donec Henricus filius fororu 
Anglise adveniflet, atque promiflis & foederibus eum lil 
Validus fadus eft Lebonus poft mortem *S6ltani Kelig 
Eripuit caftella 72 partim Turcis , partim Grsecis & ex c 
praeliis yidor evafit. Izaldinus Mafud, dominus Maufel* : 
audiret Saladinum mortuum eflfe, cupiebat fibi vindic 
gnum Syriar. Miht igitur ad lmadaldinum fratrem ipfius. 
num Schigrx, &«Nifibis, ad Sangarfcham, filium frat 
dominum urbis Gazartae, ad Muzpharaldinum filium Zinal 
minum Arbelae, eosque invitavit, ut fimul adorti urbe* 
rent famiiia? Saladini. Malec Aphzil vero filius Saladini n 
ior, qui Damafci patri fuo in regnum fucceflerat, mifit 2 
culum fuum Adelum, qui tunc erat Damafci, & vi eum 
vit, ut copiis praeeflet, & ih familiam Atabagi irruerel 
ctiam: ad Malec Eziz_ fratrem Juum, qui iix itgypto 
Digitized by Google. 


D Y N A S T I A X- 437 ad Malec Tahirum, alium fratrem fuum , qui Halebi regna- 

& ad Nazeraldinum filium Takialdini filii avunculi fui, qui 
athae regnabat, & ad Malec Mugahidum filium Naziraldini, 
ilius erat avunculi patris fui , qui EmefTae regnabat, & copias 
es collecftas cum avunculo fuo Adelo movere iuffit. Caftra 
r pofuit Adelus in prato Rihani in agro EdelTeno. Quo audi- 
zaldinus, dominus Maufete, collegit afieclas fuos & Nifibin 
enit, ubi dyfenteria laboravit. Reverfus Maufelam paulo 
obiit Fuit egregise indolis, mifericors, & tempcrantilTimus. 
to eum loquentem vidit*, nifi oculis in id, quod coram erat, 
jricientem. Neque quisquam ab eo repulfam tulit. In eius 
iii fucceffit filius eius Nuraldin Arslan Schah, cui MugahidaL- 
s a confiliis erat. Anno Arabum ^cjo-cxiit Alialdin Tachifcll 
tfarezmfchah in regionem Chorafanae. Irruit in eum Soltanus 
•il iuxta civitatem Rheam. Interfedus eft Togril & caput 

Bagdadum miflum, quod faftigio cannae fufpenfum affixum 
pdrta? palatii Chaliphae. Regnavit Chowarezmfchah Hemdani 
• reliquis locis. Vicarium fibi conftituit Kutlugainanag filituri 
ani, qui dudum Hemdafti praefedus erat. Hic Chowarezm- 
iam accerfivit, quia Soltan Togril ex captivitate evaferat, 8$ 
ra eum invalefccns loca*ei eripuerat* Hoc Togrilo finitum 
regnum Sel}ukidarum Chorafanae, remanfitque noftrum in fa- 
i Romanorum. Fuit hic Togril filius Arslani filii Togrili, 
IVIahmudi filii Malecfchah, filii Alebarslani filiiDavidis, qui 
gribag appcllatur, filii Michaelis filii Seljuki, filii DukakL 

anno venit Malec Eziz dominus iEgypti Damafcum, ut eani 

?c Aphzilo fratri fuo maiori eriperet* Profe&us etiam illuc 

* . cft P. 4: 
8. Digitized by Googl* — — i -I— 438 BAR-HEBRyEI CHRONICON eft Malec Adelus patruus eorum, pacemque ita inter eos 
ut Hierofolyma Ezizo remanerent f Gabana vero & Laod 
lec Tahiro domino Halebi , & Adelo oppida nonnulla in 
Pacati in fuain quisque patriam redierunt. Anno Ara 
mi fit Chalipha Nazar exercitum cum Saiphaldino Togril 
gnatum fuorum Ifpahanum , quam quidem urbem incolae 
derunt, qui tyrannos Chowarezmios, qui iis imperaba 
habebant. Hoc anno Malec Eziz dominus iEgypti iter 
P. 429* fe accinxit, ut eam (Damafcum) Malec Aphzilo fratri f 
ret. Quod quum audiret Aphzil, frater eius, ipfe pro 
Kalehgebram ad Adelum avunculum fuum, & ad Tahi 
jtrem fuum, eosque in auxilium ipfius excitavit. Venei 
eo Damafcum. Advenit etiam Malec Eziz & in vicinia 
caftra pofuit. Tum infidiati funt fervi feniores Saladin 
Malec Ezizum & per nuncios Adelum atque Aphzilum 
fecerunt, fe, fi ifti advenerint, eum in manus eorum t 
efle. Quum Eziz infidias fentiret, confeftim & velociter 
ptum reverfus eft. Tum Adelus & Aphzilus eum infecuti 
ptum intrarunt. Caftra pofuerant iuxta Bulbifam. Quu 
iEgyptumexpugnare poffent, taeduit Adelum Aphzili. Pacc 
iita Aphzilus Damafcum rediit. Hietofolyma etiam eius 
Adelus contendit in jtgyptum, & regnum Malec Ezizi 
ftravit. Anno Arabum 592 Malec Adelus exiit cum Ma 
ex iEgypto. Oppugnarunt Damafcum, ut eam Malec 
eriperent. Aphzilus vero ad obfidionem paratus portas 
inter magnates fuos divifit. Tum nonnemo, nomine 
Emeflenus, cmi porta, quat vocatur orientalis, concrec ' 


Digitized by GooQle ^_^^ tmmm DYNASTIA X. 439 tiasparavit Aphzilo, & Adelura Damafcum intrare fivit, qui 
dibus Afadaldini Schiricuhe avunculi fui fedem fixit. Intravit 
n Malec Ezizus. Eripuerunt urbem IWalec Aphzilo , eique 
derunt caftellum Sarchada?, quo etiam abiit* Malec Eziz 
'eftns eft in iEgyptunu Adelus manfit Damafci Itanquam a 
ec Ezizo fubftitutus» Imperium univerfum bnius erat, 
intem nomen tantum relinquebatun Malec Tahir dominus 
>bi faepius Malec Aphzilum monuerat eique dixerat: „noli 
ere Adelo , quia nihil boni nobis tribuit. Ego enim te me- 
eum cognofco. Etfi enitn dodor nofter communis fit^ ego 
en filiam eius uxorem duxi. Si fcirem eum 'adverfus ho« 
Igentem fe gefturum effe, mihi potius conveniret eo familia- 
> uti quam vobis,, Aphzilus refpondit: minus firma eft fen- 
ia tua. Ille vice patris noftri eft, & quomodo nos Izderet.,, p # 430* 
o Arabum 592 dimicavit iterum Adelus cum Francis, fiqui- 
pax morte Angli & Saladini diffoluta eft. Profe&us contra 
>em eam armis cepit. Tum Franci in ora maritima nuncia- 
: Francis interioribus : „ nifi nobis ftatim auxilio fueritis, 
zes univerfac orac maritimae imperabunt.,, Miferunt 'Franci 
riores magnas copias, quibus ducem prafecerunt virum quen- 
ecclefiafticum, qui vocatur Chancelier ( Cancellarius ). Ca- 
pofitis ad Tabnin urbem ar&e obfederunt. Quum parum 
Fet, quin cepiffent: advenit nuncius, Henricum comitem 
mfera ex loco alto decidiffe & mortuum effe. Nullorege 
rfbte, poenituit eos belli. Accerfierunt dominum Cypril, ei- 
ixorem Henrici locarunt. Quod quum audiret Adelus, pacem 
ic conditione obtulit^ ut Berjtus Francorum, Tabnin vero 

Ara- • «*%. 
Digitized by Google 44° BAR-HEBR;EI CHRONlCOlS A P. 43 x. Arabum eflfet. Reliquerunt Franci Tabnin & abierur 

anno mortuus eft Malecfcha filius Chowarezmfchah T* 

regione Nifaboris. Excepit eum Kotebaldin Mohamme 

quam fratri ipfius Henduchano fecundum teftamentum 

rum & Lulae principatus competeret. Eodem tempore 

phaldinus Alaslam Tuchtuchin filius Iobi fratris Sglac 

orbi meridionali imperavit. In eius locum fucceflit lfr 

eius & propter malam regni adminiftrationem infurrexej 

tra eum magnates, eumque occiderunt. Anno 594 ot 

aldin filius Zangi, filii Mududi filii Zangi, filii Axahkur 

nus.Schigrae, Nifibis & Callinici. Eius loco regnavit 

Kotebaldin Mohammed. Adminiftrator ei fuit Mug 

filius Iakafchi , fervus patris ipfius. Hoc anno oppugr 

raldin Arslanfchah dominus Maufelae, Nifibin, eamque 

dino Moliammedi filio patrui ipfius eripuit, illa de cai 

Kotebaldinus potitus erat oppidis quibusdam Mefopotami; 

finiis Maufete. Quum autem, legato mtfTo, ut loca illa 

ille recufaret, Nuraldinus coa&o exercitu Nifibin opj 

Advenit etiam Kotebaldinus, profligatus eft, Haranem 

& abAdelo pernuncium auxilium petiit. NuraldinusNil 

feftus ibique per aliquot dies commoratus incidit in moj 

riter ac exercitus eius. Mortui funt fex magnates illuftre 

lenfes, inquibuseratMugahidaldinKimazconfiliarius eius. 

Nuraldinus Nifibin reliquit & Maufelam venit. Occups 

denuo Kotebaldin dominus lillius. Hoc anno Chowar* 

contendit Bocharam, urbemque populo Chataiorum five 

eripuit. Quia Arabes Bocihdfenfcs manfueti (3*0) er * Digitized by Google DYNAStlA X- 44* as, qui etiamfi non eandem religionem ample&ebantur, fapien- 
& probi erant , fuper muris tbrtiter dimicarunt , ita ut ca- 
ri veftitutn fimili modo ac Chowarezmfchah erat, ad Chowarez- 
>sproiicerent, dicerentque: hic eft rex vefter. Chowarezm- 
ah, urbe armis expugnata, non meminit eorum ftultitiar, fed 
m aurum illis dedit, eosque coram fe iuramento obftrinxit. 
c anno Malec Adelus Mardinum acriter oppugnavk. DotnU 
eius fuit puer parvus Hufamaldin , et gubernator eius Ne- 
laldin, filius lakafchi. Obfefli, infidiis ftruftis, urbem Ade- 
dediderunt Ingreffus exercitus eius urbem diripuit, ibi ne- 
das iniquitates perpetravit, manfitque caftellum urbis obfeffu- 
Anno Arabum 596 obiit Malec Eziz filius Saladini dominus 
ypti. Quum venando videret lupum fe perfequentem, ex equo 
idit & febri correptus eft, Kahiram rediit, ibique mortuus eft. 
iquk filium parvum, nomine Malec Manfurum. Tum lis 
1 eft inter magnates, quorum alii puerum patri fufficere volue- 
it, aliiAdelum, alii Aphzilum. Prxvaluerunt eorum partes, 
Aphzilum rogaverant. Accerfierunt igitur eum Sarchada, ut 
num adipifceretur. Fugerunt illi , qui Aphzilum recufarant & P* 43». 
rofolyma occuparunt. Aphzil coa&o exercitu iEgyptiorum Da- 
fcum contendit. Quod quidem quum Damafceni Malec Adelo 
rdinum obfidenti nynciaffent,reliquitille filiumfuumMalecCha- 
l Mohammedem iuxta caftellum Mardini, & celeriter Damafcum 
>fe#us eft. Advenitetiam Aphzilus, & iuxta eam caftra pofuifc 
fidentibus ab eo militibus fruftra fuitadventuseius, & ipfe denuo 
fcgyptum profe&us eft. Chamal filius Adeli valde afflixit incolas 
;elli Mardinenfis, qui inopia alimentorum & morbis laborarunt. 

Kkk Fetfe M- Digitized by Googk w—mmm m 44* BAR.HEBRiEI CHRONICON. f ere ad incitas reda&us erat Netamaldinus gubernator pu 

fcmaldini. Nuraldinus dominus Maufelae & filii avuncu 

dominus Schigrae, dominus Gazartae, haec quum audirent, c 

{unt, dixeruntque, alter alteri : fi familia Adeli Mardimu 

rit, omnes regiones noftras nobis eripient ,, Quare 

confenfu omnes promte Donifaram contenderunt Defce 

Mardino in vallem & irruerunt in afieclas Atabagi eumqu 

runt Chamal & focii eius Mardinum fugerunt. Quum 

rent, invenerunt, eos, qui in caftello erant, defcendifle, 

toria eorum fpoliaffe. Hac nocle Chamal exercitum fuut 

nem reduxit Inde profedus eft Damafcum ad Adelum 

fuum. Fertur, nifi Chamal in vallem defcendifTet, fieri 

tuifle, ut Atabagus eum Mardino depelleret, & caftellum 

* fet Sed Deus, laus fit benignitati eius, quicquid volue 

cit Anno Arabum 596 Malec Adelus, coado exercitu, 

dit in yEgyptum. Quod quum audiret Aphzil, etiam ifte 

exercitu, in patruum fuum irruit Sed profligatus noctc 

& Kahiram venit Adelus pariter ad Kahiram caftra 

urbemque oblidere voluit Tum magnates Malec Aphzi 

lium dederunt, ut pacem expeteret, quia non seque pol: 

$c Adclus. Aphzil Adelo pacem obtulit, pctiitque, ut 

Pag.433. mafcus pro yEgypto traderetur. Detredavit Malec Adeh 

igitur Edeflam & Haranem petente, necdum fe accomi 

Tandem, quum pofceret Maipherkatam, Hani & Gaba 

Adelus confenfit Iuramentis mutuis praeftitis, Aphzil 

dam abiit, legatosque mifit, quibus Maipherkata tn 

Filius vero Adeli, Nugamaldin Iobus, obftitit, urbem N Digitized by Google DYNASTIA X. 443 didit. Adelus hac de re certior fa&us eofe excufavit quod 
js mandato non obediret & immoriger efTet. Aphzilus cora- 
iens ita ferem habere inter eum filiumque eius, eum excufavit, 
[ue amplius hac de re legatum mifit Hoe anno mortuus eft 
>warezmfchah Tachifch filius Aleb Arslani , Dominus Chowa- 
miac, (Chorafmiae) & partis Chovafanae Raiae & reliquarum re- 
num montanarum. Succeflit ei Bar Kotebaldin Mohammed, 
etiam nomine patris ipfius Elaialdin vocatur. Hoc anno 
it Kazi Phazel iureconfultus jEgyptius fuo tempore praeftantiffl- 
s in iEgypto. Anno 597 abrogavit Adelus promulgationem 
enis Malec Manfuri filii Malec Ezizi. Quod quidem magnati- 
; difplicuit , qui ad Malec Aphzilum Sarchadac fratremque eiiis 
lec Tahirum Halebi fcripferunt his verbis: ,,Agite, Dama- 
m oppugnate* Et quando Malec Adelus vos bello lacelfiverit, * 
hendetnus eum & in manus veftras trademus. Adelus hac re intel- 
a, filio fito MalecMuetem Scharphaldino Ifa, qui Damafci erat, 
ndavit, ut celeriter Aphzilum ki caftello eius Sarchada includeret. 
c audiens Aphzilus feftinanter Sarchada abiit, & Halebum perve- 
adTahirum fratrem fuum. Profe&i ambo Mabugum, quac Adeli 
t, eam ceperunt, & fimiliter Kalehnegamum. Reverfi Hamatharti 
>ugnafunt. Poftquam Nazeraldinus filius Takialdini denarios 
rios 30000 iis dederat , reliquerunt eum, & in via Balbeci Da- 
fcum contenderunt. Paftionem inter fe fecerunt, Damafcum, 
epiflfent, fore Malec Aphzili, donec etiam jEgyptum octfupaf- 
t, tum ApHzilum Tahiro Damafcum redditurum , fibique ;£gy- 
m vindicaturum efle. Hoc propofito Damafcum oppugnarunt. Pag.434. 
um eam propemodum expugnaffent , Malec Tahiri fratri ftfO 

Kkk % Ma- 
Digitized by Google *p ■, ■ 444 BAR-HEBRiEI CHRONICON Malec Aphzilo invidit & dixit: „Damafcus mea erit, 

que tecum exercitum meuni, ut iEgyptum occupes. Dixit 

zilus:,, Nofti, matrem meam & domefticos meos in tei 

aliena efle Emeffac,, (eduxerat enim eos Sarchada, quai 

dino Kerageh fervo fratris fui dedit, ut ei opem fcrret). 

re peto, ut mihi Damafcum relinquas , qua mulieres il! 

tentur, quia etiam iA te cadit, ut pro iis zelo afficiaris 

iEgypto potitus fis. Malec Tahir altercatus eft & non 

Quum magnatcs diflenfionem inter eos viderent, relique 

xionnulli illorum ad Adelum tranfierunt, alii Damafcum 

Poftea refipuerunt ambo fratres, & ad Malec Adelum a\ 

fuum miferunt, pacem flagitantes* Dedit Adelus Male 

additamentum ad Halebum , Mabugum , Apamaeam & i 

tabam, atque partem provincise Moarrae. Dedit Malec 

Samofatam, Sarugum, Refainam & Gefelinurcu Male 

Damafcum ivit, illi autem in locum quisque fuum. Hoc 

quum Tahir & Aphzil iuxta Damafcum caftra pofuiflent 

dinus copias coegit, & accitis filio avunculi fui Kotebak 

hammede domino Schigrae, atque domino Mardini, proi 

ad eripiendam Mefopotamiam Adelo. Quum Refainam > 

propter acftatem morbo laborarunt. Filius Adeli, nomi 

Paiz Harane fuit, & mifit ad Nuraldinum, ut pacem ab ec 

Nuraldinus vero, quia audiverat, inconcordiam rediifTe 1 

& Tahirum , cum Adelo avunculo eorum , & quia mort 

batur, in paccm confenfit, mutuis prxftitis iuranffentis. 

igitur & Maufelam rediit, fociique eius in patriam quis< 

Hoc anno, quum Moezaldinus Kizrefchah Malatiae reguai Digitized by Google tDYNASTIA X. 445 euiti eft frater ipfius Rocenaldin Solimanus, filius Keligarshni. 
em oppugnavit, eique eripuit menfe Heziran anni Grarcorum *^ # 435 
r. Fugit Moezaldin Kizrefchah coram firatre fuo ad Malec C. iaoc 
lurn focerum fuum. Adelus fedem ei conceflit Edeffe, datis 
limentis. Inde abiit Rozenaldin Ejrzerum, ubi erat filius Ma- 
Mohammedis, filii Faltakij qux familia erat antiqua, & 
am Erzeri regnaverat. Quum vero dominus eius Rocenaldi* 
t invifiifet, hic amorem &' humiliationem prx fe ferens, prehen- 
*um, penes fe inclufit, & urbem cepit. Eripuit etiam Ico- 
n fratri fuo Gelaladino Cicfru. Gathaldinus in Syriam pro- 
\s venit ad Malec Tahirum , Mominum Halebi, ut fortaffe ab 
idiuvaretur. Atquum ibi nihil auxilii videret, miguavit ab-> 
, & tefto nomine locum cum loco commutavit, donec Coo» 
tinopolin veniret. Imperator Gratcorum eum valde honora- 
Locavit ei in matrimonium filiam patricii cuiusdam iliuftris* 
urioratus ibi eft, donec Franci Conftantinopolin expugnarent, 
nos oftendere vohimus. Poftquam Franci Conftantinopolia 
?ruut, Gathaldinus ad focerum fuum effugit, qui erat domj^ 
caftelli cuiusdam. Excepit eum focer ipfius dixitque, „fuffi- 
rx haec mihi tibique, donecDeus* folem (322) dederit. Maiv» 
pud eum , donec frater eius obiret. Hoc tempore annonae 
tas magna fuit in jEgypto^ quum Nihis non fecundum con-t 
ldinem immdarret. Comederunt homines cadavera mortua. 
nalium & hominum. Caritatem excipiebat peftilentia. Fuit 
11 terrae motus, quo-deie&ae funt aedes multac & muri aki 
lafei, Emeffae, Hamathae, Tripoli, Tyri, Accac & Samariae 
e pertigk regionem Rumaeorura. In oriente autem minus 

Kkk 5 gravis ■*«* Digitized by Google 446 BAR- HEBRiEl CHRONICON. 

gravis fuerat. Anno Arabum 598 venit Chowarezmfc 
hamed filius Tachifchi in Chorafanam &,eripuit Giatt 
Schehabaldino fratri fuo urbes Maruam & Nifaboram , 
P. 436* erant Quum in Chorafmiam profeftus & circa mortc 
fui inoccupatus fuilTet : Giathaldin eas cepit. Quum ei n 
hsec a te non expedavi, fed potius, ut mihi con 
opem ferres. Licet me adiuvare nolles, tamen in te i 
ut me ladas. „ Illo urbes fponte non reddente , vi eas 
vit. Viftus eft ab eo Giathaldinus, quia morbo podagi 
batur, & frater eius Schehabaldinus cum Indis beilurr 
Anno Arabum 599 mifit Malec Adelus Abubecher fi 
dominus ./Egypti & Damafci copias cum filio fuo Malec j 
Mefa contra Mardinum, eamque multis diebus inclufil 
& agro Mardinenfi potitus eft. Tum dominus Halebi I\ 
hir Gazi filius Saladini conciliator eoimm fuit, pacemque 
fecit, ut domlnus Mardini Adelo folveret denarios 150^ 
i. e. albos, quorum finguli denarii asquant fex zuzas, & 
regem proclamaret, nomenque eius zuzis & denariis in 
Sumfit Malec Tahir denarios 20000 ex quantitate illa, < 
radi uvbem regionis Schebchetanse. Afchraph igitur e 
quit & abiit. Hoc tempore Turcomani praedonum more 
depopulati funt, nullique homines, nifi catervatim eq 
rentur & armati eflfent, in viis incedere potuerunt. ] 
Adelus iterum eripuit Aphzilo filio fratris ipfius Sarugunr 
nam & Gomalin. EtiamTahir, frater eius, dominus Hal< 
zilo caftellum Negami abftulit» Rclinquebatur igitur ei ! 
Quum videret, a patruo & fratribus fuis fe decipi mifit Digitized by Google DTNASTIAt 447 locenaldinum Solimanum filium regis Keligarslani , dominum 
itiae & Iconii, eiusque fe poteftati fubiecit. Proclamavit eum 
m, nomine eius monetas (ignavit, feque geffit, tanquam eflet 
ta quidam ex ditione Rumrae. Mifit Aphzilus matrem fuam 
?gem Adelum, qui ei perfuadere voluit, ut loca rcddcrct, 
erepta. Sed pevfuaderi !fe non paflus eft. ltaque retribuit 
s Saladino regi poft mortem eius, uti tribuit filius Atabagi, P- 437 
n domimis Maufelfc matrem & filiam fuam ad eum mitterct, 
je ille perfuafioni locum daret. Hoc anno rex Adelus Malec 
*furum filium regis Ezizi ex jEgypto eduxit, atque in urbe 
(Ta eum, matrem, filios et filias eius collocavit Verebatur 
i , ne yEgyptii eum regem crearent. De initio regni 

rforum, qui Tatari funt. (323). RegioprimoTatarorum, prius- 
n ad regiones externas dilatata erat, fuit vallis quaedam, id 
ptenitieS' magna in parte orientefeptentrionali (Nord-Oft) 
s, longa lataque itkiere ofto menfium. A plaga oricntali 
igit regionem Chatariorum Sinarum, id eft, Chatajae, ab occiden- 
regtonem Iguzorum Turcarutn, ab aquilonari terram, qu* 
turSalapagai, a meridionali Indiam. Priusquam furrexit Cin- 
chan rex eorumprimus, principenon utebantur, & regi Cha- 
rum five Sinarum tributum pendebant. Pellibus canum & lu- 
un veftiti erant. Carne murium, aliarumque beftiarum foeda- 
& mortuarum vefcebantur. Lac equarum bibebant Signum 
qui Emira magnus inter eos habebantur, erat, quod ftapidem 
eum habebat. Caeteri enim ligneo utebantur. Hoc anno, 
ft, anno Graecorum 1314, Arabutn 59% quum Unach Chan, 
idem eft cumlohanne regeChriftiano, itnperaret genticuidam 

Hun- 


Digitized by Google . m 448 BAR. -HEBRiEI CHRONICON. Hunnotum barbarorum quae vocatur Cherith, Cinghis 
conftanter in eius famulitio fuit. Quum eius praeftantia 
tatemque ei ferviendi quotidie videret, invidit ei, & 
eum prehendere & interficere voluit. Has infidias d 
Unach Chani fentientes Cinghifo indicarunt. Statim l 
certiorem fecit focios fuos, qui noftu ex tentoriis progi 
infidiis occultarunt. Mane Unach Chanus tentoria T 
aggreffus neminem ibi-invenit Tum infiluit in eurc 
& iuxta fontem, qui appellatur Balfchuiah, prxliocommi(T< 
evafit Cinghifus & fufus eft Unach Chanus. Poftea aliqu< 
P. 438- l* a iterum conferuerunt , donec res Unach Chani fundit 
funt , ipfe interfedtus eft , & mulieres filii & filiae eius i 
tatem abduftae funt. Duo iftos pueros Cinghis Chanus 
& impertiit iis privilegium libertatis, ut, quamcunque pi 
perent, illis pofterisque eorum in omne aevum portio 
non demeretur, fine mandato ad reges accederent, c 
dcliquerint, capite non pleclerentur. Reliquos viros 
hoc bello partes eius fecuti erant, #vexit & magnates fec 
autem gens Mogolica, quae appellatur Avirathaci, eum ac 
& prae reliquis fortitudinem oftenderant, & promte di 
eos Cinghis Chanus honoravit, legemque tulit, ut ea 
filiis regum ex femine Cinghis Chani oriundis locarenti 
filiae regum illorum filiis nuberent. , Haeclexinter eosrnai 
ad hodiernum diem. Nofcere par eft, non temere 
effe regem Iohannem Cheritaeum , fed poftquam cor fuu; 
re Chrifti domini fui, qui eum exaltaverat, alienaverat, 
que ex populo, qui ad gentes Sinicas pertinet, & Karacbu Digitized by Google DYNASTIAX. 44 f 

latur, duxerak Quia, pofthabito timore patrum fuorum, Deos 
alienos coluit, Deus ei regnum demit, atque homini eo meliori 
quique animo integro in Deum affe&us erat, dedit. Hoc tem- 
pore Tatarus quidam innotuit, qui media hyeme, quando frigus * 

duraque tempeftas in illa regioneerat, nudus ambulavit in mon- 
tibus & exceifis per multos dies. Adveniens dixit : „ad Deunt 
ivi, qui mihi dixit, fe omnem terram Temurfchino eiusque po- 
fteris .dediffe eumque Ciaghis Chanum appellaffe.,, Fuit enira 
flomen eius prius Temurfchin. Hunc virura Tatari Jubut Tan- 
gri vocarunt. De filiis Cingbis Cbani. Cinghis Chano p # 43g# 

filii filiaeque multae fuerunt. Sed primarii & illuftres ii fantum 
fuerunt,qui ex regina magna nati erant. Heginae autem eius ma- 
gnat, nomine Ianfunfcin Begi quatuor fuerant filii, primus Tufchi, 
fecundus Schagatai , quartus Tuli. Tufchium infpedlorem vena- 
tionis fecit f quia venationem magis quam quicquam aliud dili- 
gebat, fc venatores fuos honorabat. Schagataium principem le- 
gis quam Yiafam vocant, ordinavit. Uchataio adminiftrationem 
regni commijit Tulium, natu hiinimum, ducerti exercitus & 
militum conftituit Cuique horum regionem fingularem, ubi 
habita*ent, aflignavit. Fratrem fuum, cuius nomen erat Utchin 
Thuman cum reliquis filiis avunculorum & cognatorum fuorum 
in regionem Chataiorum mittebat. De legibus, quas tuht 

Cinghizcbanus. Quum Mogoli literis & fcriptura non uterentur, 
praecepit Cinghiz Chan fcribis Igurorum , ut Tataros literas fuas 
docerent. Scribunt igitur voces Mogoli fcriptura Igurica , uti 
iEgyptii Gracca, & Perfae Arabica. Iuffit igitur leges defcribi 
quas tulerat. Harum prima erat. Quando 'adverfus inimicos 

LIl fcri- Digitized by Google w . - w^ 450 BAR-HEBRiEI CHRONICOS fcriptum aliquod edendum vel legati mittendi fint: ne 
confifi exercitui vel multitudini, fed tantum dicant: S 
mittatis, benignitatem & quietem invenietis. Si repug 
non nos novimus,Deus aeternus (324) novit, quid vobis i 
que fiduciam in Deo collocatam oftenderunt, quia etiam 
& vincunt. Lex jecunda. Cafti, innocentes, probi, 
fapientes cuiuscunque gentis magni faciendi & honon 
mali & impii odio habendi. Quum autem caftitatem alis 
tutes inter populos Chriftianos potiflimum cernerent, ( 
me dilexerunt, initio regni eorum, & exiguo temp 
Confeltim autem amor eorum in odium u mutatus eft, 
afpicere quidem vellent , dum omnes aequaliter Mohamn 
di funt, magifteria, populi atque plebs. Lex tertia* R< 
P» 440. magnatibus non nomina multa in eorum laudeto imponi 
uti aliae nationes, inprimis Moslemicae, faciunt. Ille 
folio regio fedet, uno tantum ornandus eft Chan, et Kh* 
tres eius & cognati nomine antiquo profapiae appella 
Lex quarta. Quum a bello contra inimicos quies data f 
nationi opera navanda eft, fUiique erudiendi funt, 
animalia venentur, & quomodo in praeliis exercitentur , 
tolerantiam calamitatum acquirant, in inimicos fuos tan 
ftias feras irruant , neque iis parcant. Quinta. Mi 
funto non intra annos ao. Militum denorum praefei 
alius centum, alius mille, alius decies millenorum. Sexta. 
fus populus Mogolorum ex opibus fuis quotannis regem 
equis , ovibus, la<fte, immo lana. Septima. Nemo ex mi 
centenis vel denis, qui numeratus fuit, in alium locun 

^ Digitizedby vjOOQIC DYNASTIA X. 45i is occidatur ipfe & praefe&us cohortis, qui eum recepit. OQava. 
binis myriadibus equi iuxta viam difponantur, propter curfum 
iciorum. Nona. Ex bonis mortui, cui.nbn eft haeres, rex 
il accipit', fed opes illius, etiam vidua, ei dantur, qui mini- 
eius fuit Sunt Mogolis aliae leges bene tnultar. Ne autem 
tixi fimus, partetn tantum memoravimus. Quomodo idola- 

m Mogoli amplexifunt. Mogoli olim nullis literis utebantur, 
ue religione particulari, fed unum Deum creatorem omnium 
im noverant. Quidam eorum caelum Deum agnofcebant Sc 
abant, donec fubegerunt Turcos Igurafts atque inter illos in- 
erunt incantatores , qui vocabantur Kamoje. Multos audivi- 
►, qui teftabantur de illis atque dicebant: „Nos audivimus vo- 
i daemonunr, qui cumillis per feneftras tentoriorum locuti funt, 
: autem daemonum manifeftatio non ante perficitur quam ab 
5 viris polluantur, fiquidem eorum multi hermaphroditac funt. 
;o fdedi funt, ut, quando aliquid ex magica eorum arte facere 
mt, quemcunque, qui iis obviam fit, vi cogunt, ut. ebs polluat 
re quum illos Mogoli vidiflent, in fimplicitate fua eos fecuti 
. Poftea audivit Cinghiz Chanus, Sinas five Chataios habere 
a, & facrificulos fapientes. Miffis legatis petiit.ab iis facri- 
los , promifitque fe eos honorifice excepturum effe. Quum 
ificuli adveniflent, praccepit Cinghiz Chanus, ut facrificuli cum 
loiis difputationem fuper religione haberent. *Quum facrifi- 
loquerentur, atque ex fuo cbdice, quem Num lingua fua ap- 
ant, praclegerent, vifti funt Kamoii, neque, quid balbutiant, 
^nerunt, quia cognitionis rudes erant. Ab eotempore digni- 
facrificulorum apud Mogolos accrevit. Iulfi funt fimulacra 

Lll a far 
P. 441.' 
Digitized by Google 452 BAR-HEBR;EI CHRONICON fabricare & ftatuas fundere, ut in patria fecerant, item 

& libamina fecundum confuetudinem eorum offerre» Qi 

vero facrificulos valde honorabant, Kamoios non fpr 

Manferunt utrique. Opus fuum quisque peragebat, di 

alterum non accufabat, vel contemnebat, contra confue 

populorum , fcripturam & prophetas habentium , ubi, qi 

ad contumclias pronus eft, focium fuum vituperat, & i 

eum iudicat. In libro vero facrificulorum, qui vocatu 

practer fententias profanas, quae infunt, fimiles illis, qua 

ravit fanftus Gregorius, thcologus, etiam leges egregu 

henduntur ex. grat. cavendum effe ab iniuria, & tefione, 

i tribuendum eflfe malum pro malo, fed bonum, non ocic 

effe ab homine vel exiguum animal, uti pediculum vel 

Profitebantur, uti Plato, migrationem animarum exeorpo: 

pus, atque fpiritus hominum proborum & iuftorum, re< 

tium, quando mortui funt in corpora regum & magnatum 

grare, animas autem malorum & improborum in corpor 

corum, qui torquentur, csduntur & interficiuntur. 

corpora animalium irrationalium, vermium & volatilk 

crificuli illi, quando iis caro ad comedendum affertur, 

P. 442U g an t eum, qui affert „num noftrum gratia maftafti hoc 

an ex foro emifti?„ Quando refpondebat, eorum gi 

datum effe , niliil guftabant. De cauja, qu<z effecit, 

regiones Perftcas aliasque provincias iis ad occidentem (itas 

Quum Mogoli in urbibus non commorarentur, atque v< 

Itratis, qux ex urbibus ad eos deportari folcbant, in 

iuffu Cinghiz Chani incolumitas mercatQribus promifla ( Digitized by Google DYNASTIA X. 453 cunque loco ad fe accedgrent, neque a cuftodibus ^viarum, qui 
akefchai appellantur, laederentur. Tum tres viri oriundi ex 
tate Bochara compararunt veftimenta, lintea tentoriorum 
ndida & reliquas merces, quas a Mogolis exp£ti fciebant* 

onufti-ad caftra magna pervenerunt. Iuflu Cingh» Chani in- 
la*int, quae apportaverant, pretiumque eorum rogatum efh 
s vero horum mercatorum, nomine Ahmedes, pro.eo, quod 
lenariis emerat, tres Basdias argenteas poftulavit r quac fin- 
: exacqtiant zuzas 700. Hoc^audito Cinghiz Chan iratus fuit 
:que: „num credit homo ifte, nos veftimentum nunquam 
flfe ? » Significavit thefaurariis adducere veftimenta aurea 
ta eaque mercatoribus iftis oftendere; Iuffit etiam includi 
catorem iftum , defcribi, quicquid eius erat* & binis fociis 
tradi. Infpeftis mercibus eorum, interrogati ftjnt de pretio 
um. At totum pretium non indicarunt fed dixerunt : „ Nos 
ces iftas nomine Chani apportavimus. Num mifereatur no- 
n dederitque nobis aliquid , ipfe ftovit. „ Placuit refponfum 
no, praecepitque, ut pro quoque veftimento aureo folveretur 
Basdia aurea, nempe 700 pondera, & probinis ftratis goflfy- 
s una Basdia argentea. Mifertus eft ftiam focii alius, ean- 
ique fummam ei folvit. Praccepit igitur Chanus reginis, 
; & filiabus fuis, ut aurum fervis fuis dent, mittantque cum 
us his mercatoribus virps, qui illis fruges prabeant. Fece- 
: ita. Congregati funt mercatores circiter 400. Miflus eft 
1 iis legatus ad Soltanum Mohammedem Perlidos, qui ei dice- p„ 443. 

„Abhinc & in pofterum decrevimus pacem fore inter regna 
js orbis, mercatores proficifci atque advenire fine timqpe, 

Lll 3 divi- JDigitized by Google 
454 BAR-HEBRjEI CHRONICO N. 

divites & egenos incolumes vivere, & Deum cpnfiteri. „ 
legatus profe&us eflet cum mercatoribus , & perveniffen 
ram, urbem Perfidos, pracfeftus urbis rem Soltano ii 
Soltantis, quum opibus eorum inhiaret , praefedo, cuiut 
Inafchluk«erat, praecepit, ut omnes clam interimepet. 
cum feciffet, unus eorum nutu divino liberatus eft, 
Cinghiz Chano indicavit. Qui quidem, re audita , ira cc 
fuit,*& folus in verticem montis cuiusdam afcendit. 
capite & facie , in terram prociiKt , ibique tres dies com 
eft, nihil edens vel bibens. Adfpiciens in cadum dixit 
mine creationis univerfae, nofti, propofitum meum in 
tetendiffe. At ille inimicus meus inchoavit &voluit 
Peto nunc, ut^retribuas ei fecundum fafta eius.,, Abl 
pit mittere milites ad Perfas, & loca acie gladii vaftare ut 
oftendemus. De expugnatione Confiaminopoleos a Franc 

Grtcos peraSa. Anno Arabum 600 i. e. anno Graccon 
menfe Nifan Franci Conftantinopolin Graecis eripuerunt, 
que regnum deftruxerunt. Duxerat imperatorGraecorum 1 
regis Franci, quae ei filium peperit. Fuit vero imperatori 
rum frater, qui ab ifhperatore defecit, eiusque oculos 
in carcere interfecit. Tum filius interfedi fugit ad avu 
fuum regem Apharnafli, qui zelo affe&us cogias coegit 
Conftantinopolin caftra locavit. Quia incolac urbis fadto 
adverfus fratrem perturbati erant, incenderunt urbem , 
que milites muros defendentes in extinguendo igne occupat 
afcenderunt Franci, & urbem intrarunt. Aufugit tyranniis. 
carunt Franci puerum parvum in folio regio, meram imaginen Digitized by Google DYNASTIAX. 455 a fervata i is omnrpoteftate. Coepetunt incolas oneribus gravibus 
trimere&diriperecimelia ecclefiaftica, cruces, evangelia, aurum 
rgentumfuper iconibus. Incolx urbis quum viderent fe absque 
ericordia a Francis fpoliari, infurrexerunt contra puerum, filium 
teratoris Graeci eumque occiderurtt. Eiecerunt etiam Francos ex 
e, portasque coram iis clauferunt. Manferunt igiturFranciextra 
em eam obfidentes. Protra&o bello debilitati funt obfefli. Con- 
jrunt ad Soltanum Rocenaldinum dominum Iconii, quitameneos 
lvare non potuit. Tum mercatores Franci, qui habitabant Con- 
tinopoli, numero circiter 30000, & propter magnitudinem urbis 
[ afpiciebantur , incenderunt urbem binis vicibus. Conflagra- 
circiter quarta eius pars. Portis apertis afcenderunt Franci, 
extra urbem erant, & ftri&is gladiis occiderunt ingentem 
titudinem Grccorum. Quum multi eorum in ecclefiam ma- 
m San&a^Soplfiae aufugiffent, irrqerunt in eos Franci. Exierunt 
irpatriarcha, fummi facerdotes &presbyteri, in occurfum eo. 
1, portantes cruces & evangelia. Proftrati funt coram iis 
lantes & deprecantes pro reliquo populo,quiibi erat. Franci 
rm contemtis eprum precibus occiderunt una cum populo 
m facerdotes & ecclefiam diripuerunt. Erant tres principes 
lcorum, unus dux Venetorum, cuius navibus & naviculis totus 
citus iFrancorum traiecerat, quique erat fcnex coecus, alter 
Francicorum nomine Marchio, tertius nomine Godofredu?» 
ibus iadtis , cuius effet regnum Conftantinopoleos, Godofredo 
l aflignatum eft. Veneti potiti funt infulis Creta, Rhodo & 
pciis. Marchioni ceffa eft regio orientalis a finu maris trans 
tum^ fcilicct Laodicacam, ^Nicaeam, Philadelphiam &c. 

Graeci Digitized by Google 456 BAR-HEBRjEI CHRONICON 


Graeei vero haec loca Francis cedere detre&arunt Sed in 

iis patricius quidam Graecus, nomine Lafcaris. Hoct< 

a g*445' q uum Nuraldin Arslan Schah dominus Maufelae, & filius 

eius Kotebaldin Mohammed filius Zangi, dominus Sel igrae 

amore fe amplefterentur, diffidium inter eos excitavit MaJ 

lus* Quare Nuraldinus caftris pofitis ad Nifibin , quac fi 

culi ipfius erat, urbem oppugnabat, eamque propemo* 

piffet Tum allatus eft nuncius Maufela, Motapheraldini 

beri, .filium Zinaldini Eli Cugach, qui dominus Arbe 

Niniven veniffe, eam vaftaffe, frugesque combufiffe. 

Nuraldinus, relifta Nifibi, venit Baldam. Quum intc 

Motapheraldinum Arbelam rediiffe, ille Telapharam profc 

eamque expugnavit Tum Malec Afchraph, filius Ad 

tum Harane erat, Refainam venit, & padtus eft cum IV 

Aldino domino Arbelac , &cum domino Amidfc, & caft 

phse & cum domino Gazartae & cum domino Darae, noi 

dendum' effe Nuraldino, ut partem regionis domini Sch 

vindicet Omnes profedti funt Nifibin, atque inde in r< 

occidentalem. Nuraldinus venit Cepharzammar atque i 

fcheffah. Quum quiefcere coeperint, quia imbecilli ers 

piae equeftres Afchraphi & foederatorum irruerunt in Mur; 

Penitus fra&ae funt vires Nuraldini. Ipfe aufugit & cum 

nibus .Maufelam evafit. Intrarunt copiae Afchraphi agrun 

lenfem, vaftarunt & incenderunt Maxime in urbe E. Ida 

direptionem fecerunt Fertur mulierem quandam pul 

coxiffe. Quum audiret vaftationem, detraxit a manu 

armillas, iisque igni abfconditis fugit Tunv intrav Digitized by Google DYNASTIAX. 457 Jam domum *, aliquid ad comedendum qusrens. Quum nihil 
?m praeter ovum unum reperiret, fumfit illud et ad ignem ac- 
it , ut illud affaret. Perveftigans ignem invenit ibi armillas. 
t quidem fagacitas valde mirabilis eft. Manferunt ibi aliquot 
>, poftquam regionem diripuerant Ultra citraque miflis legatis 
raldinus reddidit Telaphram filio patrui fui, & pax compofita P» 44& 

Poft harc difperfi funt exercitus. Hoc anno Franci , capta 
iftantinopoli , valde invaluerunt. Invaferunt Phoenicen de 
ulabundi usque ad lordanem. Stragem -magnam ediderunt 
r Arabes. Quum Hamatham veniflfent, adortus eos eft do- 
\xis eius Nazaraldin filius Takinaldini, filii Schahenfcha? , fiiii 
i , fed funditys profligatus eft , & Hamatham fugit. Incolx 
is egrefti ad proeliandum cumFrancis omneeoccifi funt. Tum 
\ec Adelus, nunciis ad eos miflis, dedit iis Nazartham, & om-' 
regiones, quanwn proventus inter Francos & Arabes divide- 
tur. Tum pax fuit. Paulo poft alii Franci jEgyptiim invafo* 
t, magnaque praeda abatta abierunt. Hoc anno Soltanus Ro- 
*ldinus dominus Malatix & Iconii fratri fuo civitatem Ancy- 
i eripuit, poftquam eam per aliquot annos oppugnaverat , quia 
le munita erat. Eduxit ex ea fratrem fuum cum dupbus filiis, 
s habebat. /Deditiis caftellum quoddam interminis exteriori- 
. : Poftquam abiex-ant, mifit contra eos frater ipfius Rocenal- 
as milit^s, qui fub fpccie latronum eos occiderunt Quinque 
>us. poft cacdem fratris fui eiusque filiorum ipfe colica labora- 
& repente obiit. Succeffit t ei filius parvus, qui ei erat, no- 
ie Kelig Arslan. Fertur, Rocenaldinum negotia .publica 
tenter adminiftlafle. Inclinabat ad mentem philofophorum 

Mmm exte- Pl*— *^M 
Digitized by Google 458 BAR- HEBRiEl CHRONICON. 
exterorum, quam, fervata fpecie, non manifeftavit. H< 
fuit terrae motus gravis , quo concuflus eft murus Tyri , 
loca in iEgypto, Palaeftina, Mefopotamia, in agro Mai 
atque in infulis Cypro & Silicia. Anno Arabum 601 d 
ortum eft inter magnates ditionis Rumaeorum. Unus En 
fubiugata (325) regione magna Turcomanorum , in finib 
corum fita, aecerfivit Giathaldinum Cicfrobum, qui ad 
P. 447. aufugerat, atque colleftis copiis multis iuxta Iconium caftn 
Irruerunt in eas milites, qui Iconii erant. Fregerunt legic 
fugarunt. Giathaldinus, infcius quid faceret, & quo abir 
fugit in oppidum quoddam exiguum, Iconio vicinum , c 
rtien erat Abgarem. Tum incolae Axerae, hoc audito, do 
et expulfo praefe&o eorum , proclamaverunt Giathaldinum 
bum. Iconienfes igitur Axeranis invidentes , captis mag 
qui penes fe erant, exclamarunt : „vivat Soltanus Giat 
Cicfrobus , " eumque Iconium accerfiverunt. Puerur 
Arslanum, filium fratris eius , illosque qui cum eo erant, 
cerem coniecerunt. Tempore exiguo fubieftae ei funt or 
giones. Venit ad eum Edefta Kizarfchah frater ipfius , 
ram fratre fuo Rocenaldino Malatia ei erepta in fugam i 
rat. Giathaldinus eum non excepit, datoque ei auro mu 
nuo Edeflfam mifit. Quum Soltan GiathaldinusCacfaream 
venit ad eum Maiec Aphzil, filius Saladini, dominus San 
Netamaldinus dominus caftelli Saidae , quibus ei fubiedis 
tia crevit. Hoc anno venit Nazaraldinus Mahmud filius 
medis filii Keraarslani, dominus Amidae ad Malcc Afch 
filiumAdeli, petiitque, ut fecundum promifiuni eius in e> Digitized by Google .— ^ DYNASTIAX 45* 

Jo caftello Saidac fe adiuvaret Colle&is ab Afchrapho copiis 
Syriac, Maufelac, Schigrx & Gazarthae, obfidentes caftellum Sai- 
dar urbem ceperunt, atque caftellum oppugnare coeperunt Tura 
dominus caftelli Saidxa Soltano Giathaldino opemflagitavit Sol- 
tanqs ei mifit equites 6000, cum Malec Aphzilo domino Samofa- 
te. Quum Malatiam veniffent, . audiyerunt de eorum adventu 
Afchraph & dorainus Amidac Declinarunt Chertabratham, & 
caftr» locarunt ad locum Samaoim , in cuius medio duo caftella 
erant, alterum domini Amidae, alterum domini caftelli Saidac* P*8 # 448» 
Aphzilus pofterius expugnavit, pracfidiumque illuc pofirit Quum 
exercitus Soltani Chertabratham veniffet, domimjs Amidac Ami- 
dam profeftus eft, et exercitus Soltani iu ftymacam rpdiit ^Anno 
iftp, id eft, anno Gratcorum 15 16 Iberi invaferunt Aderbijanam, & C iao5c 
czdibus multis ftuftis, ingentes opes inde abduxerunt Venerunt, 
ii)de in agrum Chalatenfem, magnamque cladem intulerunt 
IJlinc profefti invaferunt agrum Argifchenum & direptione atque 
incendiis perpetratis adcaftellumcaftra pofuerunt, quod Chalatam 8c 
Erzerum interiacet Tum dominusChalatae profedus eft ad Bar Ke- 
lig Arslan dominum Erzeri, accitoque eius exercitu ambo irruerunt ji 

inlberos. Occifus eft in proelio Zacharias parvus, dux Iberorum. 
Iberi m patriam fuam redierunt Eodem anno peperit mulier quacdam f 

fiagdadi puerum, cui bina capita, quatuor pedes & quatuor manus 
jerant, atque natus unum diem obiit Eodem annoBagdadi duo Arabes 
coeci alium coccum no&u adorti in templo quodameum occiderunt, 
quia putaruht fe pecuniam apud eum reperturos effe. Ulucefcente 
die tirauewnt, atque Maufefeim fugerunt Occurrit iis fpeculator 
quidam, qui ob aliud ne°otium iter faciebat. locabundus dixit: 

Mmro » „Hi 

1 Digitized by Google \6o BAR-HEBRiEI CHRONICON 


F. 449. 
,Hi coeci occiderunt coecum illums non enimnifi coecus c 

>ccidit.„ Tum unus eorum verba audiens fpeculatoris p 

tusdixit: „Per Deum, non ego fed ifte illum occidit. „ 

autem alter : „ minime fed tu illum occidifti. „ Ambo p 

& ad prxfe&um abdu&i funt. Confefli funt , ab altero c 

ib altero funiculo ftrangulatum efle. Uterque ocoifi funt. 

Arabum 60% gens Curdsorum , qux in montanis Mediac 

quaeque appellatur Tirahajx ex montibus defcendit, & maj 

de . regiones illas affecit. Perfis in eos irruentibus rhulti 

occifi funfc Religionem Moslemicam non amplexi funt fed in < 

fmo antiquo & magia perfeverarunt. Quando Moslemus in 

eorutpincideritjtormentisdiris eum interficiunt. Quando f 

dam nata eft, pater ad portam domus adftans exclamat : quis h 

, fponfat ? Si quis eam fufcipit, viva relinquitur, alias occiditur. 

ob rem paucx muKeresintereosreperiuntur,atqueuna tanti 

fufficit omnibus fociis unius familix. Si quis apud eam fuerit, i 

fuum tanquam fignumiuxta portam relinquit, ut fiquis vide 

non accedat. Quando focius eiu$ egreffus fuerit, tum ingredit 

autem eorum natu maximus eft, vocatur pater infantis. Ai 

Iberiagrum Chalatenfem prxdis, incendio & caedibus iterum 

runt, & abierunt. Giathaldin Cicferu cepit urbem Antalii 

iuxtalittus maris, die tertio menfis oftavi, poftquam anno fi 

cxeroitum contra eam miferat. Graeci, qui ibi erant, ad Cypr 

Antaliae vicina erat, miferant, & Fr&ncos inde adduxerant, ut 

tularentur. Soltanus, remoto exercitu fuo ab urbe, illis in 

montanis fecit, & quemcunque, qui egredtebatur, cepit. Qut 

per aliquodtempusita inanguftia eflent, Jegatis adSoltanur Digitized by Google DYNASTIA X. 461 Jerunt ei urbem. Coriiunfti igitur funtTurci & Grarci in bellum 

Francis. Cepit Soltanus caftellum urbis , Francosque , qui 
rant, captivos fecit. Cepit etiam Chorofum. Hoc anno 
11 viribus auftus eflet Mohamedes filius Badlamari , dominus 
atae occidit Hazarum Dinari generum fuum, qui patrem 
lerat. Quia autem iuvenis erat, incepit lafcive vivere. 
unt eum Chalatenfes. Etiam Emira quidam ex fervis Schah- 
ini nomine Balaban ab eo Menasgerdi defecit. Tum Chala- 
S quidam miferunt ad Nafaraldinum Artuk filium Ilgezi filii 
, filii Temurtafchi , filii Ilgezi filii Artuk, dominum Mar- 
, jeique dixerunt: „Filius avunculi patris tui vita indignus eft» 

igitur, ut tibi Chalatam tradamus. „ Quum dominus Mar- 
adveniret, & cum eo exercitus Turcorum & Medarum eon- 
;i efient, refipuerunt (327) illi, quia & ipfum & focios ege- 
yidebant, verebanturque, ne ab iis fpoliarentur , atque ad 
tn fe accinxerunt. Balabanus nunciavit domino Mardinij,, P. 450. 
atenfes convicio notant Medas, qui tecum funt. Quare re- " 

a Chalata , ego autem tuarum rerum curam agam. „ Poft- 
1 declinaverat, minatus eft Balabanus domino Mardini, nifi 
am repetiflet. Quia autem paucos habebat focios, timuit, ab- 

invenitque regionem fuam direptam a Malec Afchrapho. 
itabat enim Afchraph Dunifarae, unde, multis colle&is opi- 

Harahem profedus eft. Balaban vero, coa&o exercitu, 
atam venit, eam tamen vi capere non potuit. Sed poftquam 
1 Chalatenfibus promiferat, gi^avibusque iuramentis fe obftrin- 
:, f« neminimumquidemeoruml3efurume(Te,urbsilli dedita eft. 
eftus Bar Badamarum caftello quodam inclufit. Tum invaluit. 

Mmm 3 Poft- 
Digitized by Google 462 BAR- HE6R£I CHRQNICON I*' Poftquam Malec Auhad Negamaldtn lobus filius Adeli 
caftellum Mufch urbemque ipfam ceperat , & ad Chalata 
pofuerat, Balabanus egreflus pccupatis locis anguftis , pi 
multos, qui cum eo erant, ipfe Negamaldinus filius Adeli 
minibus paucis & vulneratis(328) Maipherkatam evafit. 
anno Iberi ceperunt urbem Keres, qux fub poteftate l 
poftquam multis annis eam obfederant,. & incluferant 
alimentum urbi defecerat. Anno Arabum 604 mifitMalc 
ad patrem fuum Malec Adelum & auxilium petiit ad 6xpu 
Chalatam. Miflus ei eft Malec Afchraph cum exerciti 
Quum in viciniam Chalatac veniret , irruit in eum Balab 
uperatus fugit ante illos & Chalatam afcendit. Miflb j 
Mogethaldinum filium Keligarslani dominum Erzeri, eu 
xilium advocavit. Qui quidem quum ipfe veniret, Ba 
eum egreflus eft. Ambo adorti funt Malec Auhadum 
que eius, quos fregerunt & frigarunt. Caftris- deinde j 
Mufcum , expugnatio urbis haud remota erat. Tum inl 
ravit Bar Keligarslani Balabano eumque occidit , ut Chal 
retur. Quum Chalatam iret, Chalatenfes portas anl 
eius clauferunt. Ivit illinc Menasgerdam, ubi incolae i 
ag # 45x.cerunt. Spe fruftratus in patriam rediit. Chalatenfes 1 
xunt Malec Auhadum eique urbem tradiderunt Pratf 
bum, qui haud procul vivebant, quia illis non pfe« 
filiiis Adeli imperaret, quia patrem metuebant, invafe 
vaftarunt agrum Chalatenfem; quod potiflimum Iberi 
Emirae quidam Chalatenfes ab Auhado defecerunt & cepi 
ftellum Wani, quo nullum fortius erat in illa regione r Digitized by Google DYNASTIA X. 463 n funt Argifcho. Multis laboribus exantlatis tandem potuit 
adus illis Wanum eripere, poftquam acciverat Afchraphum 
rem fuum. Chalatenfes autem argre tulerant, Chalatam tvadi 
liae Adeli. Quare quum profe&us eflet Menasgerdam, ad 

ordinandam prout fas erat, irruerunt Chalatenfes, duces 
larum, quae vocantur lingua regionis Mangad Abcbir , impe- 

fecerunt in focios Auhadi, eosque ex urbe expulerunt. Op- 
narunt dein caftellum. Quod quum audiret Auhadus, aflum- 
xercitu Mefopotamiae, iuxta Chalatam caftra pofuit. Diftidio 
> inter incolas urbis, eam occupavit Auhadus, multos Chala- 
es occidit, multosque in vincula conie&os Maipherkatam mi- 
Deferbuit impetus iuventim , ducum turmarum , qui pro la- 
1 eorum praefedos conftituerant & diflblverant. Hoc annd 
t Soltan Giathaldin Cicferu, regnavitque fiHus eius Ezaldin 
ws. Fratrem fuum Elaialdinum Cikubadum, in carcerem con- 
t in caftello Mefrae, quod fub monafterio Mar Aharonis in 
ite benedifto iuxta Malatiam (fitum eft.) Hoc anno exierunt 
ici Tripoli , caftra pofuerant iuxta Emeflfam , eiusque agrum 
puerunt. Dominus eius Afadaldin Schircuh filius Mohamme- 
, filii Schircuh natu maioris viribus deftltuebatur ad eos depel- 
los. Cyprii etiam multas naves Arabibus eripuerunt Arabes- 

prehenderunt. Quod quum audiflet Adelus, exiit ex ^Egypto 
n exercitu, Francique cohibiti funt. Hoc anno obiit Elai AI- 

filius Kera Sankuri dominus Maragae. Succeflit ei filius par- 
, quem habebat. Haud multo poft etiam ifte mortuus eft. P. 452. 
zrathaldinus Abubecer filius Pehlvani, dominus Tephrizi, po- 
s eft Maraga, totaque eius ditione excepto caftello Rundaz, 

* ubi 


Digitized by Google 


4*4 BAR-HEBR;EI CHRONICOK «i 


ubi rebellaverat eunuchus tutor pueri , qui mortuus erat 

Arabum 605 ingens multitudo Iberorum invaferunt agn 

tenfem, fubiugarunt urbem Argifcham, eamque fpolia 

terfecerunt tenes & iuvenes, ligarunt mulieres, filios 

eamque penitus vaftarunt, & defertam atque evacuatan 

runt. Ncgamaldin Auhad, qui Chalatae erat, non poteral 

multitudinem eorum occurrere. Praeterea, propter < aed 

in Chalatenfes perpetraverat , iis non fatis fidebat, ver 

quando cxiret, rebellarent, eumque Iberis traderent. I 

fuit terrae motus gravis Nifaburae, omnesque eius incol 

nitiem exierunt, ubi multos dies commorati funt, don 

ceflaret, & in urbem intrarent. . Fuit etiam in Choraf 

'minus gravis ac Nifabunr. Anno Arabum 606 fuit rec< 

inter Malec Adelum Nuraldinum Arslan Sch^h dominum 

Locavit Nuraldinus filiam fuam cuidam filiorum Adeli» 

inierunt, ut Schigram Kotebaldino, qui eam poffidebat 

rent,. Adelo tradendam , atque , Gazartham Cardoam 

eius Sengarfchaho , Nuraldino concedendam. Adelus a 

fe accingens, cepit Haboram & Nifibin, quae domini Sch 

rant. Quo auditb Nuraldinus refipuit fuitque flmilis ho 

num fuum evomenti. Cognitum enim habebat, II etii 

gram & Gazartam Adelus caperet, non folum Gazartam 

ditum fed etiam Maufelam ereptum iri. Quum cum cc 

fuis deliberaret, omnes eum obiurgarunt, quod iis arcai 

revelaflTct, antequam cum Adelo confcnfiflet. Dixerui 

ipfi: ,, Nunc nihil tibi relidtum eft, nifi ut obferves, quo< 

nufifti. , AHas occafionem quaercret, ut te aggrederetur 
Digitized by Google DYNASTIAX. 4&i minem periurum<„ Quum de iuramento fuo cogitaret & fimii- 
et fe copias auxiliare Adelo pararet no&u ad eum venit'lega- 
; a Motapheraldino Cucburi domino Arbels, promifitque, hunc 
piis coa&is adventurum effe , ut, coniun&is viribus, non per- *• 
tterent Adelo, manum his regionibus iniiciendi. Nuraldinus 
Ide lartatus eft, iuramentaque rata habuit, quod hac no&e lega- 
; profe&us Motapher (329) Aldino indicavit. Coegit exercw 
n, advenit & absque mora extra Maufelam caftra pofuit. Mi- 
etiam legatum ad Chalipham, ut Adelo cupiditatem fuam ex- 
>braret. Miffi funt etiam legati ad Malec Tahir filium Sala- 
ji, dominum Halebi & ad Soltanum Ezaldinum Cicaufum, 
iiies auxilium polliciti funt. Etiam focii Adeli Schigram fegni- 
1 oppugnarunt , inprimis Afadalein dominus Emeffar, qui aper- 
frumentum & oves in urbem advexit. Quum dominus Schigrx 
)em tradere vellet fibique compenfationem definiret, viribus 
t comparatis perduravit. Advenit enim legatu? Chaliphac 
Car ad Adelum , eumque obiurgavit. Pax inter eos compofita 
, manferuntque eiloca, quae ceperat, fcilicet Habora & Ni- 
is. Deftitit igitur & in Syriam abiit. Hoc tempore quum 
>tapheraldin dominus Arbelae, Maufelx effet, locavit duas 
as ipfius binis filiis Nuraldini , lfaldino Mafud , & Imadaldino 
ngi. Motapheraldinus valde fuftentavit farailiam Adeli. Quia 
:em dominus Schigrx filium fuum ad eum mifit, rogaturus, ut 
fui gratiam penes Adelum intercederet, ab eoque impetraret, 
fibi Sfhigra relinqueretur, Motapher confidenter Adelum hoc 
neficium rogavit, quiaputabat, fe, fi vel partem dominii eius 
peteret, non repulfam laturum effe. Adelo verohancfup- 

Nnn plica- 455. Digitized by ! >gle 466 BAR-HEBRiEI CHRONICON. 
plicationem negligente , ei fuccenfuit & Nuraldini partes i 

eft poft magnum odium, quod inter illos fuerat. Hoc ann< 

Pacheraldin Bazi, natus annos lunares6j, Iogicus & dial 

tnagnus Arabum, ex quo, eiusquc multis libris Arabes 

funt atque hodienum ubique terrarum edocentur. Origen 

virum compararem. Uti enim doftores ecclefiae ex fcriptis 

nis infigniter edo&i harreticum eum vocarunt, ita etiam j 

?• 454* hunc infidelem & afleclam philofophiae Ariftotelicae nomi 

Anno Arabum 607 obiit Mohammedes filius Hafanis dux I 

tarum. Hic uti pater eius viam philofophorum feftatus eft. 

damenta religionis Arabum apprime diruit & t reiecit. 

eius multos praefedos, qui tributumei non dederant, occi 

focios, quos mittebat, utirx viros potentes irruerent. H 

<juam occiderant, occifi funt. Ita, dum fatis faciebant vc 

pravae domini fui improbi & tyranni, femet ipfos in mortem de 

Completisannis46tyrannidos eius vivere defiit. Succeffit « 

eiusGelailaldinHofein. Hic initioimperii fui fimularecoepit 

gionem Moslemorum ampledth Ieiunavit, &oravit, atquc 

pham Bagdadi, & Soltanum Mohammedem Chowarzemfcha 

<juosque Arabes illuftres cfcrtiores fecit, quod a moribus impii 

fui defte&eret, praeceptaquelslamifmi fequeretur. Ci*edentes e 

funt, & donis multis atque fplendidis eum honorarunt* Hoc ai 

iit Nuraldin Arslanfchah filius Mafudi, filii Modudi filii Zai 

Axankuri, dominus Maufelae. Fuitvir probus, fortis & trei 

Omnibus fubiedis eius, etiam ceteris regibus, qui eius temp< 

rant. Appropinquante morte magnates iureiurandoobftrin 

fuo natu maximo Malec Kahir Ezaldin Mafudo. Filio minori Digitized by Google DYNASTIA X. 467 lino Zangi dedit bina c^ftella, qu* everterat, Hamidam & Sch«* 
hum eorumque agros. Filiis fuis tutprem conftituit fervum fuunj 
riaraldinum Kulum 9 virum terrificum & calliduiu, dignum, cuj 
gnum committeretur. Ingravefcente morbo, fuaferunt ei me* 
ci , ut fe lavaret in fonte monafterii fanfti Mar Zinae, quod eft 
oram Tigris* Quum illuc deportatus a Bedaralditto & lotu$ 
fet, nihil profecit, quia morbus eius lethalis erat. Redu&us a 
»daraldino in navicula Maufelam obiit. Adfiierunt dn illis 
ntum duo fervi. Bedaraldinus una cum his duobus eum hume* 
> impofitum noftu in palatium extulit, nemine animadver* 
nte. Foftridie eius diei Qedaraldinus res neceffarias adminiftra» 
t. Cirqa horam nonam indicavit eius mortem, & node infe- 
lente funus duxit in fepulchrum , quod Nuraldinus fibi ante pa* 
tium parayerat In eius locum fuffe&us eft filius eius Malec 
ihir, quum Bedaraldinus fceptrum adminiftrationis politic* 
neret. Ad annnm 608 & 609 nihil (memorabile) invenimus. 
nno6io obiit Mohedab medicus Bagdadenfis, qui nomine Bar 
aubeli Maufelac inclaruit Hic fuo tempore pracftantiflGmus erat, 
bullebarchath medici ludaci Bagdadenfis difcipulus fuit. Migra- 
t ille Bagdado Maufelam, illinc in Aderbijanam, illinc Chala» 
m. Operam fuam locavit Schahermiro, in cuius aula multas 
>es fibi comparavit Quucn, rege morbo quodam laborante, 
rinam illius fecundum cunfuetudinem invtfftigaret, dixit ei fer- 
is quidam : „quare non guftas illam , o medice! „ Medicus ei 
ihil refpondit tiun temporis. Foras egreffus vocavit eum, eique 
ixit fecreto: „ Num alius quis te*inftruxit, ut mihi de guftanda 
rina diceres, fcilicet rex vel quidam domefticorum regiorum, 

Nnri a • an P- 45 
Digitized by Google \ 
468 BAR - HEBRiEI CHRONICON 

an ex te ipfo hxc verba protulifti ? Refpondit fervus, „ nc 

mihi dixit. Sed audivi urinam guftu fe prodere uti colore, 

& fubfiftentia. Dixit medicus:, r res ita fe habet, fed 

quovis morbo. Nofce, te haec locutum magna aegritudine 

feciflfe, quia rex \xc intelligms putaret, me in eius mi 

non omnia officia praeftitifle , quae a me implenda funt. 

illo tenpore offenfioni fuit medico huius cogitatio, ne 

amplius quietus fuit Dedit multum argenti fervo huic, 

que impetravit, ut hoc modo amplius non cum eo loqi 

P* 456. Quum poftea ab aulicis interrogaretur , iuflus efl: abire < 

Habitavit Maufelae , ubi manfit , donec moreretur. In p 

vita ccecus fattus eft multique ad eum venerunt , ut me< 

probe addifcerent. Vixit annos 95 & fcripfit librum pra 

de medicina, conftantem quatuor voluminibus, eumque 

appellavit. Multi legunt eum, eique hodie operam navant 

•anno, id eft, anno Arabum 610 Cinghiz Chanus ipfe v< 

Perfida contendere. - Quum veniflet in regiones Turcorum 

<orum, omnes Emiri, qui ibi erant, cum exercitibus eorun 

•cius fecuti funt. ScilicetBifchcaligpraefeftus (330) nomin* 

•eiusque exercitus , ex Almalig autem Senak Tachin eiusq 

tes cum multis aliis. Tum Cinghiz Chanus Tufchi filiut 

cum quinque myriadibus ad latus Chungadi mifit, bin< 

Hlios Schagataii & Ochtaium ad urbem Othararam caftra 

luffit., Ipfe verfus urbem Bocharam profe&us eft praccepit 

quos ad Othararam reliquerat, ut urbem arfte obf 

Quum eam ftrenue oppugnare ceperint, per quinque men 

reftitit, quia Soltanus Mohammedes equites 50000 in ea ; Digitized by GooQle DYN ASTI A X. 469 quoram dux erat Gairchan. Praeterea woogalii, duce Ke- 
hah Chaz Hagib, (imiliter intus erant. Quum videret Kera- 
ih incolas Tataris exercitu impares efle, aflumtis multis focio- 
v fuorum, ex porta Zuphi ad Mpgolos no&u egreflus eft, qui 
1 usque ad mane diei cufioditunx ad binos filios Chani adduxe- 
:. Pbftquam ex eo acciirate didicerant, quomodo feurbsob- 
que haberent, dixerunt ei: „Uti domino tuo infidias fecifti, 
?tiam nobis infidiaberis, neque tui indigemus.,, Iuflerunt 
l omnesque eius focios occidi. Hoc die Tatari urbe potiti 
:, eiecefuntque omnes populos utriusque fexus, & opes diri- 
runt. Gairchan cum 20000 eleftis fuaruni partium in tefti$ 
mum urbis altarum & turribus muri certavit. Quinquageni pe- Pag.457. 
s horum contra Tataros erumpebant, trucidabant & trucida~ 
tur , donec bini tantum cum Gairchano in tefto palatii eius 
lanerent Contra hos multi Tatari pugnarunt, & valde defati* 
funt, donec hos binos occiderent. Ipfe folus relidus eft. 
\s eius abfumtis, ancillx fubminiftrabant ei lateres Sc tegulat 
parietibus. His armis cum Tataris oertabat. Quia Chanus 
lerat eum in prxlto occidi fed iuflerat vivum ad fe adduci, 
e defetigati funt, donec eum feure prehenderent. Cinghiz 
nus, poftquam eum viderat, occidi eum iuffit in loco, qui vo- 
r Gugfarai i. e. acdes virides. Anno 611 regnavit Soltan Ezal- 
is Cicaus Synope iuxta oram fnaris Pontici lita, occifo do- 
o eius Kiralcafo. Anno6ia Antaliam Romanis eripuit altera 
Anno Arabum 613 obiit Malec Tahir Gazi fifius Saladini 
phi filii Iobi, dominus Halebi. luflerat ei fupcedere Malec 
tum Mohammedem filium eius minorem , qui tum erat natus 

Nnn 3 m bien- Digitized by Google J 


470 BAR-HEBRyEl CHRONICON. 

biennium& aliquot menfes. Fuit ei aliusfiliusnatu maioi 
autem mater iunioris filia Malec Adeli erat, idcirco eum c 
Ne vero a fratre feniore laederetur, conftituit Tahirus 
torem & Atabagum filu fui iunioris Schehabaldinum Tog 
chum probum & mifericordem. Beneficiis affluebant < 
opima gaudebant incolac Halebi, dum ille vir praeftantiflimu 
tenebat. Praedas , quas Malec Tahir , dum vivebat , al 
pofiefToribus mortuo illo reddidit. Anno Graecorum 15: 
iai 7* anno ^ ra b um 6 I4 Pontifex Romanus omnibus regibus Fi 
per legatos decretum propofuit, quo excitarentur , 1 
copiis Hierofolyma, urbem fan&am , Arabibus eriperer 
ledli igitur funt multi populi , & Accam venerunt. Qu< 
Adelus audiret, feftinanter ex itgypto Hierofolyma prof 
Pag. 458- Exierunt Franci Acca & caftra locarunt iuxta aquas in 
vocatur fpelunca latronum. Adelus voluit praevenire, il 
ftra metari. Quum autem non poflet, caftra pofuit iuxta 
Appropinquarunt Franci, ut eum adorirentur. Adelus < 
deret imparem efle exercitum fuum Francis , caftra pofi 
cinia Damafci, usque ad finem Chanunis prioris. (330) 
diripuerunt , quicquid invengrunt Bifchano a usque ad ] 
Occitis & in vincula conie<ftis multis redierunt in pratum 
manibus przda repletis. Fertur, Adelum Bifchano p 
vidifle hominem quendam farcina onuftum, qui modo ib 
fedebat, ut requiefceret. Acceflit ad eum folus ?iqi 
„ Quid te ipfum perimis , o fenex. Ne feftines. „ l 
fenex: „ ad Sultanum abi , illum feftinare veta, nam ni 
ftinaret, neque ego quicquam feftinarem, neque vel dc 

Digitized by Google DYNASTIA X. .47* feflus effem. „ Adelus pudefaAns eum reliquit. Hoc tem* 
e abiit princeps Boemundus , & reliquit filium , nomine Ru^ 
im, quem ex filia Rufini, regis Armenorum, fufceperat. 
quanquam regnum pertinebat, inftitit avunculus eius, illudque 
vindicavit. Lebonus vero re* Armenorum, frater Rufini 
tieni, quia Rufinus ille Francus filius ex filia fratris fui erat, 
> animatus eft , Autiochiam venit, fibique Antiochenos iura- 
tito conftrinxit. Stultus autem ille, quumwideret fe regnare, 
erbivit, & voluit Lebonum , qui fe regem fecerat, prehende- 
ut etiam Ciliciae imperaret. Templarii infidias cognitas L0 
10 indicarunt, qui nihil damni perpeffus liberatus eft. Anno 
ibum 615 Franci mare traiecerunt verfus Damiatam, quam 
ra adortus eft, qui vocatur Genfch. Nilo inter Francos & Da- 
tam interiacente, Arabes ftruxerunt turrem magnam»in medio 
o, ex qua milites Francos Damiata cohiberent. Quam qu^ 
n turrem poft quatuor menfium fpatium Franci expugnarunty 
ifis militibus, qui ibi erant, fciflisque catenis Nilo inie&is. 
lec Chamal filius Adeli , qui ex altero latere Damiata? caftra 
uerat, quum videret, catenas Nili a Francis ruptas effe, ftru^ 
pontem magnum in locum catenarum. Hio ponte pariter a 
ncis confradto, Chamal naves magnas perforatas 19 illum lo- 
1 fubmerfit, fuper quibus aliae naves magnae afcendere non po*- 
rint. Franci igitur fecerunt foffam magnam & profftndam in 
>latere, aperuerunt hiatum, deduxerunt torrentem ex Nilo in 
c hiatum , atque illuc naves appulfx fant. Appropinquantes 
ris Damiate ex mari urbem obfidere cceperunt. Damiatenfes 
0, quia Chamal & exercitus eius ^rope erat, osmes%ue res iis 

ne- P- 459- Digitized by Google 47* B*AR- HEBBiJ CHRONICON. . 

rieceffarix ex continenti advehebantur , non folliciti fuerunt de 
Francis. Tum volente Deo perlata eft fama ad Chamalum, Ade- 
lum patrem ipfius Damafci mortuum effe, atque Emiram Bar 
Mafchtub & reliquos Emiras Curdxos Hecharaeos fratrem Chamali, 
Malec Paiz regem in jEgypto conftituturos effe. Chamalus igitur 
• exercitum abduxit in iEgyptum & profedus eft. Relifta ab eo 
Damiata, invaluerunt Franci, terram afcenderunt, & diripue- 
runt impedimenta» quac in tentoriis Arabum remanferant. C«- 
perunt igitur terra marique Damiatam oppugnare. Damiatenfes 
#xpedantes , Arabes auxilium allaturos effe , fortiter dimicarunt 
Franci per novem menfes urbem obfederunt. Arabes obfefli, de 
auxilio defperantes, quia Chamalus ex jfigypto exire non poterat, 
infidias veritus, tandem urbem Francis ultro dediderunr. Urbe 
capta Franci promulgarunt, Arabem quemcunque, qui cum ali- 
mentis fuis exire vellet, exeundi poteftatem habere, qui mane- 
re, manendi. Multi non exierunt. Camelus quum videret for- 
titudinem Francorum, eos valde timuit. Deftrui iuffit muros 
Hierofolymorum , ne munimento iis fint , quando urbem cepe- 
rint. Hoc tempore, quum Rufinus Francus dominus Antiochias 
P a6 a principe Evira avunculo fuo domino Tripolis vexaretur, quia 
^ Lebonum regem reiecerat, qui ei pro bono malum retribuere pa- 
ratuserat, reliquit Antiochiam , & venit ad Henricum Gaonem 
. regem Ftancorum Damiatam , penes quem fuit usque ad mortem 
regis Leboni. Hoc anno non folum propter Francos , qui ex oe- 
cidente advenerant, Arabes timore perculfi funt, fed potifli- 
mum ob Tataros, qui ex oriente proruperant, & venerant 
usque ad Hemdanum, Aderbijanam & Arianam & acerbam 

cladem Digitized by Google DYNASTIAX. 473 djjm univerfae Perfidi intulerant. Hoc anno, y\ die n\en(is 
tii obiit Malec Kaher Izaldin Mafud filius Nuraldini, dominus 
lufelac, poftquam regnaverat annos 7 & menfes 9. Hic qui- 
n mortefti perpetuo timuit. Luxuriofae vitse deditus fuit, 
iquam voluptatem praccerpcre vellet, priusquam moreretur. 
is loco regnavit Nuraldinus Arslan Schah filius eius maior, 
enis natus annos viginti , qui nomine fratris maioris appellatus 
Malec Kaherus moribundus conftituit Bedaraldinum Lula tu- 
•em filii fui, uti olim ipfum gubernaverat. Bedaraldinus prac- 
re egit. Mifit ad Chalipham Nafar, & adduxit diploma re- 
im pro iuvene. Similiter miflKs legatis ad reges reliquos pacem 
lfirmavit. Potitus eft regno Maufelenfi, absque tumultu. 
anquam multi iuvenem interimere ftuderent , & regnare con- 
>ifc.erent, fcilicet Imadaldinus avunculus eius dominus Akrar, 
ue avunculi patris eius, omnes adminiftratione fua repreffit. 
laraldinus bona multa contulit in magnates & primarios inco- 
urbis & regionis. Otmnes eum dilexerunt. Imadaldin , do- 
nus Akrae, avunculns iuvenis Motapheraldino Cucburi filio Zin- ini, domino Arbelae narravit: „Bedaraldinus animum induxit idias contra familiam noftram ftruere, ut regnum arripiat.,, 
que Motapheraldinus adiuvit dominum Akrse, & cepit caftel- 
1 Imidich. Bedaraldinus coadlis copiis Imidiam profedus eft, 
eam oppugnaret & Imadaldinum capej-et. Quia autem tempus 
>ernum erat, multumque nivte in montibus iftis, Bedaraldinus 
infeda Maufelam rediit. Imadaldinus, audis viribus, re- 
ja caftella Hacharaeam , & Saflaniam adortus iisque potitus eft 
c anno concupivit Soltanus Ezaldin Cicaus dominus Rumaeac 

Ooo Hale- 
Digitized by Googl^ 474 BAR-HEBRjEI CHRONICON Halebi imperare, quia eam domino orbatam, infantemqt 

tem in ea" proclamatum audiverat. Confuluerunt ei r 

eius: ,,accidet hoc omnino, (i Malecum Aphzil filium 

dominum Samofatae tecum fumferis, oftenderisque te ei 

qui a fratribus opprimitur, certare, yt ei regnum patriu 

ces, eft enim filius Saladini maior. „ Accerlivit Sultan ] 

Malecum Aphzilum Samofata. Dedit ei aurum , veftes 

equos & arma eumque inftruxit, ut fecum in Syriam iret, 

ut Halebum & quicquid ei adhaeret, Maleci Aphzili f 

omnis rcgio, quam ditioni Maleci Afchraphi in Mef< 

auferrent, Soltani Ezaldini foret. Coadlo exercitu ac 

Intabum, quam cepit & Malec Aphzilo tradidit. Hinc j 

Telbafchram fimiliter eam cepit. Dedita eft Soltano 

qui eam Malec Aphzilo non tradidit. Etiam illi, qui de 

eam, refipuerunt. Abhinc infidias meditatus eft . 

Coepit tardare Ezaldinum, quo minus Halebum progv 

Dixit: ,,prius Mabagum capiamus & alia loca, tum 

occupare poterimus, quando tanquam columba remar 

alae evulfae funt. „ Illis Mabugum adortis, Schehabalc 

nuchus Malec Afchraphum rogavit, ut opem ferret puei 

filio fororis fuae. Excitatus Afchraphus invafit exercitum 

Rumarique fracfti funt ab initio impetus. Soltan Ezgldi 

amplius aufus eft r fed in regionem fuam rediit. Al 

r. 402. j^tatmrn profeftus eam cepit, item Telbafchram. Rei 

urbes domino Halebi. lllos autern, qui Telbafchram £ 

dcdidcrant, doir.um profedos prehendit Soitanus Ezald 

absque mifericordia in domo quadam combuflit. Hoc an Digitized by GooQle g DYNASTIAX. #1$ > Franci, ut narravimus/ Damidtam-obfederunt^ obiit Malec 
ielus menfe fexto anni 615 (333) natus annos 75 inloco, qu* 
>catur Ealkin. Dudum fuit funus Damafcuta, ibique fepultum 
fepulchro, quod fibi ipfe paraverdt. -Fuit enim valde calli- 
is, & perfeveranter iracundus, qui poft tempus aliquod vindi- 
am fumeret. Reliquit filios hos, Malec Chamal, Naraldinuni 
bualmeli dominum jEgypti , Matec Moatem Motapheraldin Ifd 
>minum Damafci, & Hierofolymorum ^ Malec Afchraph Sche- 
^phaldin Mufam deminum Edeffae*, Harranis etChalatae, Malect 
[otaphar Schehabaldin Gazi dominum Maiphercatae, Malec Ha- 
hit dominum Kelehgabar, Malec Em Otman dominum Banias, 

Malec Zalach Ifmail dominum Bafforae, & Malec Paiz lacob'; 
: Malec Taher Tagaldin Ifaac. Hoc anno, quum cognofceret 
?daraldinus, Motapheraldinum dominum Arbelae & lmadaldi- 
im Zangi dominum Akrx confenfiffe, ut diriperent agrum Maufe- 
nfem, & caftellis potirentur, & quum certus effet, fe humilitate 
hil ab hisce viris impetraturum effe; neque, fi eos obiurgaret, 
33) viribus parem effe, confugit ad Malec Afchraphum domi- 
im Mefopotamia & Chalatae , eique- idem obfequium promifit, 

fi magnatum quidam effet. Lattatus eft Afchraphus & exerci- 
m mifit Nifibin, ut, quando a Bedaraldino advocarentur, ad 
im proficifcerentur f Anno Arabum 616 Imadaldinus Zangi ex 
ftello Imadiae ad caftellum Akrae defcendit, ut loca in planitie 
icuparet , quia montana antea occupaverat. Quod quum Bedar-* 
iinus audiret, iuflit regionem defendi. Tum duces confilium 
iverunt, ut Imadaldinum Zangi iuxta Akram, infcio Bedaral- P. 463. 
no, fubiugarent. Tota nofte profe&i mane feriac primae , po- 

Ooo % ftre- 
Digitized by Google 416 BAR-HEBRjEI CHRONICON. ftremo die menfis primi Arabum pralium commiferunt fi 

lo Akra. Penitus fufus eft Zangi & Arbelam fugit ad M 

aldinum. Maufelenfes domum redierunt. Tum legati 

runt Cl aliphae Nafari & Malec Afchraphi, eosque recor 

& pacaverunt. Diebus iftis quum pax confirmaretur , 

venis Nuraldinus filius Malec Kaheri, dominus Maufe 

perpetuo aegrotabat , & vix per deccm dies equo infidenf 

fpe&um publicum prodierat. Tum Bedaraldinus fratre 

puerum natum tres annos, nomine Naferaldinum Ma 

fuffecit in locum fratris, iqratis coram puero magnatil 

eum equo impofuerunt & coetui oftenderunt. Populu: 

eft, qui vidit fupereffe adhuc regem ex familia Atabagi 

talde diligebant. Mortuo Nuraldino, & fuccedente frat 

ro , Motapheraldinus & Zangi cum Maufelenfibus cert; 

ceperunt regionem devaftare. Bedaraldinus, quia mult 

Maufelenfes Halebum miferat, ad Malec Afchraphum, 

gionem Francorum infeftare voluit, Aibagum ducem A 

qui Nifibin miffus erat, ad fe adduxit. Quum Bedara] 

deret paucos effe numero, qui advenerant cum Aibag 

Afchraphi, obmutuit, immo fuccenfuit, quia iis, quos 

raphum miferat, plurcs fuerant iis, qui ab Afchraph< 

tniffi erant. * At Arbagus animo exaltatus coegit Bcda 

Tigrim tranfire, & regioncm Arbelcnfcm invadere. ( 

to Motapheraldinus collectis copiis , Zabum traiecit. I 

cus & Aibagus progreffi caftra pofuerunt, binique exer 

oppofiti fuerunt. Media nofte furrexit Aibagus ad oppr 

exercitum Arbelenfem. Licet Bedaraldinus eum hortar Digitized by GooQle gj 


DYNASTIA X. 477 pe£aret, donec dies illucefceret, detre&avit. Sed equo infidens 
feclas fuos cquos afcendere iutfit. Bedaraldinus coa&us fuit 
m fequu Irruerunt in Motapheraldinum. * Ezaldimis Aibag 
•vus Afchraphi fugit ad cornu finiftrum domini Arbelenfis, cor- 
vero dextrum domini Arbelenfis fregit cornu finiflrum Bedar- 
lin* qui cum paucis viris in medio reli&us eft , & centro exer- 
us domini Arbelenfis refiftere non potuit. Fugit igitur Bedar* 
linus & cum peditibus paucis, Tigri traie&o , Maufelam venit. 
?que gradum fiftit, fed ad urbem Baladam contendit, copias 
>rum coadturus. Motapheraldinus eum infecutus eft, caftra- 
le locavit fub colle caftelli Ninives. Commoratus ibi tres dies, 
«m audiret, Bedaraldinum j>aratum effe ad eum no&u aggre- 
»ndum , Arbelam ivit. Quum Niniven tranfiret, neminem 
[it. Tantum Scheharzura^qui cum eo erant, rapuerunt ado- 
[centulam, fponfam recentem ex oppido Beth Saharoie Cvico 
licorum. ) Amici eius fadum argre Ferentes foeminam libera- 
nt, & occiderunt Curdaros nonnullos. Motapheraldiniis , hoc 
idito, valde indignatus eft, quia ^i didfebatur, rufticos illos 
fi conviciatos efle, dum clamarent, „ vivat fceptrum aureum 
?daraldini.„ Mifit milites contra oppidum iftud, qui etiam 
jpidanos aggreflfi, qui in ecclefia fe muniverant, occiderunt cir- 
ter 300, poftea abierunt. Tranfcuntes Bertylum abfciderunt 
adio manum iuvenis cuiusdam. Poftea miflrs mutuo legatis pax 
mipofita eft. Hoc anno, quum incote caftelli Chuafchi vide- 
nt, reliqua caftella in deditionem Imadaldini Zangi redafta 
fe, miffis ad eum legatis, ei Cuafchum dediderunt," expulfa 
#4) inde fainilia Bcdaraldirri. Qui quum cognofceret, Motapher- 

Ooo j aldi- P. 464» 
Digitized by Google 478 BAR-HEBRjEI chronicon. 


C. 1220. aldinum iusiurandum non fervare, neque ceflafle, ex quo 

follicitaverat, ut cum eo contenderet, a Malec Afchrapl 

ut opem fibi laturus adveniret, & dominum.Arbelae ( 

Afchraphus, quia multos tum temporis adverfarios hab( 

licet Soltanum Cicaufum e ditione Rumaeorum, nec non 

^ Amidac & caftelli Cephae, dominum Mardini atque praetc 

° " ra Bar Mafchtub & Emira Izaldin Hemidenfis ab eo dc 

non nifi interie&o tempore, in auxilium Bedaraldini 

potuit Hoc anno, menfe undecimo anni Arabum 6 

anno Graecorum 153 1 menfe Chanune pofteriori obiit So 

din Cicaus filius Cicfcrubi filii Keligarslani dominus 

Copias coegerat, ut iterum bellum inferret Afchraph< 

JVIefopotamiac» Quum Malatiam perveniflet; invaluit pht 

laboravit. Quare illinc reverfus ei>& obiit. Magnate 

runt Elaaldinum Cikubadum , qui in caftello Mefrae in 1 

nediclo fito in vincula conie&us erat, eumque regem 1 

ftituerunt. Sunt, qui dicant, Soltanum Ezaldinum ant< 

fuam eum e carcere eduxifte , & magnates coram fe ad 

dum adegifle, quia filius ei non erat, qui regno a 

Soltan Elaaldin Cikubadus initio regni fui, quum videre 

fibi eflfe inimicos, fcilicet Graecos , & Armenos, qui 1 

erant, etiam avunculum fuum, domimim Erzeri, amic 

flavit cum Malec Afchrapho petiitque , ut foror illius 1 

trimonium collocaretur , quae etiam ei tribus poft am 

Hoc anno, id eft, anno Armenorum 668 obiit Lebon 

liciae , vir Itrenuus in pradiis & fortis in bellis. Filia 

fuit nomine Zpbel. Siradan Pali dominus caftellorun Digitized by GooQle g DYNASTIA X. 467 -itimam fufcepit gubernandam filiam regis 8t ipfam regnura, 
iter per duoS annos, quando ab Ifmaelitis interfettus eft. * 
10 Arabum 617 , menfo primo, Cinghiz Chan oppugnavit ipfe 
?m Bocharam, qiiae fola retinuit religionem Moslemorum in 
libus regionibuSj quae trans Gihonem funt Caftra pofuit iuxta 
:am caftelli. Advenerunt etiam multa? legiones Mogolorum, 

numerum Iocuftarum fuperabant, atque turmatim miferam 
?m cingebant. Erant autem ibi equites circiter 20000, & 
>s celeberrimi Saving Chan et Chesli Chan, qui quidem quum P« 46& 
?rent multitudinem militiae Tataricar, defperarunt de bello, & 
Kcafum folis ex urbe infugam fe proripuerunt. Quum veniflent 
litora Gihonis : excubitores Mogolenfes eos adorti funt om- ' 
jue enfibus trucidarunt. Incolse urbis videntes, neminem illis 
[tere poflei aperiierunt ptfrtas urbis, & ad obfequium Cinghiz 
ni praeftandum profedi funt. Ille eorum mifertus eft, neque 
ihterfecit, fed urbem intravit ad eam vifendam. Accedens ' 
portam templi magni, quaefivit, num ardes praefefti fint. Di- 
ant ei fcribx Arabum : non, fed domus Dei eft. Defcendit 
ghiz Chanus equo. Irigreflfus confiftit coram Mihrab (335) & 
i filius eius minor afcendit gradus Minbar (fuggeftus) Edi* 
Cinghiz Chan, equos fame premi & planitietri grzmirie deftitu- 
1 effe. Magnates urbis aperuerunt cumulos & cifternas tri- 

& hordei, atque humeris portatum proiecerunt pabulam 
is, ^eosque cuftodiwrunt. Addflxerunt etiam ocnopoHtas, 
6) qui Tataros potabant, cantores, cantatrices, itero falta- . 
es, quae revera in corde fuo faltabant» Chingiz Chan advo- 
it magnates urbis, illisque ita locutus eft : ,,Opes, quae fuper 

terra 

i 
Digitized by Googk " — - — : 48o BAR-HEBRiEI CHR0NIC0N terra funt, non neceffe eft, ut nobis indicetis, fed illa 
* corde terrae abditae funt, petimus, ut nobis afferatis & deti 
vivetis. ^Refponderunt, mandatum regis impletum iri. 
runt & adduxerunt abundantiam, quse computari nequ 
multi milites in urbe latebant , ignis in eam inie&us , 
combufta eft, una cum toto apparatu, qui in ea recond 
Qui foris (337) erant, per regiones difperfi funt. Bc 
quidam , quum in Chorafanam veniret, interrogatus , 
hoc occidiffet , refpondit , " quid mihi molefti eftis ? 
enim Tatari, occiderunt, foderunt, incenderunt, dii 
& abierunt. „ Ille, cui aures fint ad audiendum,- audi 
anno Bar Mafchtub, quem ab Afchrapho defeciffe na 
"• 4 1' islifibin contendit, ut inde Arbelam tranfiret ad Mots 
num. Irruit in eum cohors equeftris Nifibina, eum fr< 
fipavitque, qui cum eo erant. Fugit Bar Mafchtub cum vi] 
& in regionem Schigrenfem tranfiit. Quo auditoPharn 
filius Zangi filii Mududi filii Zangi milites ablegavit, qui 
flum adduxerunt. Quia Pharruch Schah , dominus 
focius Afchraphi fuit, decepit eum Bar Mafchtub & 
Afchraphi reddidit. Promifit etiairTaddito iureiurandti 
gnaturum effe, donec Maufelam Bcdaraldino eriperet 
dendam. Tum dimifit dominus Schigrx Bar Mafchtubi 
dato ei exercitu equeftri , regionem Arabum devaftavit. 
aldinus, qui hoc cognoverat, copias mifit, a quibus Ma 
Hus eft. Effugit & profe&us eft ad caftelium Taliphrae, 
mini Schigi # ae crat. Quo audito Bedaraldinus ipfe caft 
liphram obfedit, donec illud expugnaret. Bar Malchtubur Digitized by GooQle g DTN-A STI A X. 48i ifit ad Mftfcc Afchraphum. In carcere manfit Harane ufque 
mortem. Malec Afchraph dedit Heni & Gabalg^ram dojoino 
midac, poHicitus preterea, fe etiam urbem Daram ei cefl&um 
fe. Poftquam eum adomino Mardini feparaflet, potens faftus 
t , (Afchraphus ) Dontfaram venit , & totam regionem Mardi- 
nfem oceupavit Inclufit dominum Mardini caftello, eique 
imenta abftulit. Ttim dominus Amidae Afchraphum adiit, 
jue coriciliatorem inter eos praebuit. Pax compofita eft, qmun 
minus Mardini Refaipam & denarios 30000 Afchrapho daret, 
Mevafaram regionis Schebeftanac domino Amid*. Afchraphus 
ifibin profeftus eft. Veritus eum eft dominus Schigrg lega- 
mque ad eum mifit, quum in via effet,- & dedit Afchrapho 
higram, pro qua Callinicum recepit, atque illuc ipfe cum fira- 
bus dome^icis & omhibus eius opibus abiit Afchraphus, oc- 
pata Schigra, coepit copias fuas Maufelam pr&mittere, ut 
rbelam veniret. Venit fingulis diebus turma magna equitum; ?• 4^8* 
las omnes ipfe Maufelam fecutus,eft feria tertia, die 19 menfis 
inti huiiis anni. Convenerunt eum legati Chajiphac, domini 
rbelae polliciti fe omnia caftella, quap Zangi Bedaraldino eripue- 
t, reddituros # efle, fi pax ftflbiliretur. Afchrapfeus recufavit, 
aufela profeftus Tigrim tratecit, & caftra locavit ad Selamiam- 
>pidum in vicinia flfcvii Zabi. Motapheitaldin caftra fpfuerat 
media ora Zabi. JNaferaldinus, dominus Amidx , quia focius 
fchraphi erat , atque^qlandeftinam inimicitiam contra Motapher- 
dinum alebat, confilium dedit Afchrapho, ut pace fancita ho- 
>ratus rediret. Dixit ei etiam : „fi viceris, ofFenfio eris Cha- 
?h« & vituperaberis ab omnibus Arabibus. Sin vi&us fueris* 

Ppp infa- Digitized by Google --■ "'.i!' 4S* BAR-HEBBvEn CHRONICON. infamia erit tibi foederatisque tuis in acternum.„ His v 
leftus Afchr^phus pacem iniit, & fumto Imadaldino Zai 
mino Akrae, obfide, donec redderentur caftella, qux 
Schigram reverfus eft. Profefti igitur funt, qui caftella rej 
& Bedaraldino ceterisque rcdderent. Uno excepto cafte] 
in confiniis Hechecharaeorum erat, reliqua capere non j 
quia rebellionem oftendebant, neque in deditionem ven 
bant. Motapheraldinus Zangi fe convertit ad Schihal 
Gazi fratrem Afchraphi, qui a fratre fuo Afchrapho im 
ut MOtaphero condonarent, etiamfi caftella nondum tradil 
Bedaraldinus quidem hac de re iratus fuit, fed voluntati 
phi refiftere non potuit. Hoc tempore Bedaraldino feo 
ratum eft, Afchraphi animum efle, ut Telafram eripiat, < 
Schigram occupaverat. Obtulit igitur ei Telafram, i 
Schigra & Telafra Afchraphi eflent Zangi potitus omi 
ftellis Hechecharaeorum & Sufanorum coepit affligere eori 
las, eosque exa&ionibus oppreflit. Quare poenituit eos 
cum eo fanciti, feque Bedaraldino dedere voluerunt. Ve 
tamen inimicitiam oftendere. Bedaraldinus hoc intellig 
Pag. 469. firmavit eos, iureiurando pa&us, fe eos non laefurum, fed 
in eos collaturum eflfe. jStultitiam eorum favorem xftima 
ut eurrt a favore Afchraphi declinarent. Confenferant h 
domini caftelli lmadiae, fe illud tradituros e(Te. Qui 
absque mandato Afchraphi tradi non poterat, illud ab ( 
Succenfuit Afchraphus neque ei permidt, donec ei Beds 
caftellum, quod vocatur Hadatha iuxta Nifibin & regione 
amnem traderet. Tum Bedaraldinus cepit Imadiam, m >• ■.. Digitized by GooQle DYNASTIA X- 4%3 raditortbus caftelli retribuit, quam promiferat. Quod quum 
icolae reiiquorom caftellorum audtrent , omnes illa tradiderunt. 
alde mirandum eft, quum multac copia? ex Syria, Mefopotamia, 
irmeoa & reitquis regionibus coJledx effent , hacc cafteJla capi 
on potuiffe , fed Bedaraldinum calli&tate fua absque violentia 
s potitum effe. Completum igitur eft, fiducMrtti in Domino 
ollocatam meliorem effe ea, quae in praefefto ponitur. tt$c anno 
biit Maiec Manfur Nafaraldin Mohammedes filtus Motapftoir 
akialdini Omar filii Schahenfchx filii Iobi, dominus Hamathar, 
atus annos 50. Praccepit, ut filius eius maior , qui in ^Egypto 
enes patruum funra Malec Chamalum erat, nomine Malec Mota- 
her Takialdin in locum eius fufficeretur. Magnates accerftve- 
tint alium filium Damafco nomine Malec Nafer Kelig Arslan, 
li Hamatham tradiderunt. Artno Arabum 618 ivit Malec Moa- 
rm dominus Datrtafci , & Malec Afchraph & dominus Mardini, 
em exercitus Halebenfis, Malec Nafer dominus Hamatha?, &t 
[alec Mugahed dominus Emeffx ad opitulandum Malec Chamalo; 
oniundis viribus oppugnarunt Damiatam , Erancisque vias prx- 
uferunt. Franci perterriti confenferunt, ut Damiatam dederent 
nm omnibus captivis Arabibus, qui Accae fuerunt. Permife^ 
mt ilHs Arabes, ut in jfatriam incolumes redirent* Chamalus 
c # Francis obiides fibi fumfit, donec Damiata & captivi traderen- p # 
uv Arabes pacetn confirmabant cum legato vicaria Pontificis 
omani, quia duxerat exercitus Francorum , & cum Geone, do- 
lino Accx, in.oAo annos. Receperunt igitur Arabes Damiatam 
vanus fuit htbor Francorum. Priusquam auxilium Malec Cha-> 
talo adveniffet, multis legatipnibus ad Francos raiffis, iis pacem Ppp % ha* 470. 

Digitized by Google •^mm 
484 BAR- HEBRiEl CHRONICON. P. 471 hac lege obtulit, ut iis concederet Hierofolyma, Afc 
Tiberiada, Saidam, Gabalam, & Laodiceam, tantum 
ab iis relinqueretur atque Mizraini & tota iEgyptus evaj 
Franci vero diffenferunt & poftularunt adhuc caftcllum C 
denarios 300000 pxQ- everfione murorum Hierofolyniit; 
audore Chainaio fa&am. Idcirco coaftus eftChamalus in 
fuum <*dvocare fratrcs fuos, quique religioni fux addid 
«orum aliquot gratis (pugnabant). Templarii damno al 
partem proventuum agri Emeflfeni , quam Arabibus eri 
& Hofpitalarii tributum puteis impofitum. Manferat 
Francis hoc tcmpore pcr annum intcgrum, & menfes d< 
que dics 24. Hoc tempore adorti funt Ifmaelitae Siradanu 
niftratorem regni Armeni in femita angufta, qua itur verfi 
fiam noftram Mar Barfumae in urbe Sis. Occifo eo, fuff 
Pali, Baro Conftantinopolitanus filius Baronis Basgi, pat 
gis Leboni. Rufinus (Robinus) quum aiidiflet, Lebonun 
dudum mortuum efle , atque adminiftratorem regni Sii 
etiam occ^fum efle , aflumta matre fua filia regis Rufini 
mare traiecit, & ad portum caftelli Coryci appulit,. ut i 
regnaret. Dominus caftelli, qui erat Baro Behram 
Schechadi non dedit ei locum ad traiidendum, fed mir 
fe nifi matrem eius in uxorem fibi defponfaverit, eum p 
rum & peiaemturum'eflc. Hic quum cogeretur, matri 1 
fuafit, quae quidem quum eam audiret, turbata eft, e 
conviciis Behramum profcidit. Tum ingenui ingenuaequ* 
ferunt, ut ad falvandum filium fuum vel in ignem fe pi 
Itaque acgre precibus vida . fuit, clamans „haec c< *S Digitized by VjOOSIC £! DYMASTIA X. 485 licatio mihi eft, non defponfatio legttima.,, Poftquam Beh- 
us inter uxotts eam receperat, valde eam honoravit Illi 
que iliius inferviens urbem Tarfum oppugnavit & cepit r 
? profedus Adenam etiam eam cepit Contendit etiam Meffi- 
am, quumque ibi caftra pofuiffent Pali Baro Conftantinus, 
£is copiis, eos adortus eft, & fudit Quum ante illum fu- 
nt, eos perfecutus eft, & urbeTarfo inclufit Ibi cepit & 
lidit omnes, Behramum Rufinum, & matrem eius filiam Ru- 
maioys. Abhinc expe&avit Pali , magnates Armenos defi- 
aturos effe, ut filiam regis Leboni locaret cuidam filiorum 
rum, eumque regem conftitueret, quia quinque filios habebat 
>& quum defideraretur , iratus fuit & pa&um cum iis iniit, 
iccerferent Philippum filium principis cccci , illique defponfa- 
t.Zabelam filiam regis Leboni, atque regem Cilicix eum con- 
jeret , Rem publicam per biennium & quod excurrit profe&o 
e adminiftravit Propofuerat enim omnes magnates Armeno- 
1 perdere , illisque Francos fufficere. Coepit Armenos con- 
nere, & non Polhe {milites) fe&Paloche (rufticos) appeUare, 
ue illis conceffk» ut menfac eius accumbentes cum eo come- 
ent Quando crecies portam ipfius pulfabant, f vix femel iuflfit 
ronfpeftum ipfius admitti. Itaque invaluit odium ipfiiis in 
nenos. Tandem crudelitate eius non amplius tolerata, con- 
erunt Pali Baronem Conftantinum, eumque fupplicarunt , ut 
ioc tyranno illis effugiurrr daret, quia eos poeniteret, regem 
ftitutum effe. Pali poftquam eos iureiurando obftrinxerat, 
avit fpeculatores & venatoreS, q\ii Philippum nottu in le&o 
mientem aggreffl funt ,- & ex gremio reginae deduxerunt Cau 

PPP 3 * pit : ' Digitized by Google s *^« 485 BAR-HEBR£I CHRONICON Pag.472 pit illa flere , faciem lacerare, & valde eiulare ( e; 
Sir, Sir ((ignore, domine) quia maritum magno amore 
hatur. Du&ores autem ifti illi nihil refpondebant , n 
exaudiebant, fed maritum coram illa ligabant, atqu 
Hamdum deducebant, utin urbem Sis transferrent. ] 
carcere circiter duos annos. Princeps pater eius, e 
eflfet fortis, noluit moleftare Armenos, ne forte irati fi!i 
merent, fed tantum legatos mifit, rogavitque, ut eum di 
Regnum autem ab illis non petiit. Quum autem nimii 
Conditione uteretur , quam ut legatos mitteret, ipfe 
Hamdum profedtus eft, petiitque ut filium ei traderer 
cefterunt tandem , filiumque ad caftellum appellatam Em 
duxerunt. Quo fadlo principi mandarunt, ut filium 3 
Quum eum recipere vellet, dicebatur principi: „etiai 
tuum recipias, non vivet, quia venenum epotavit, nc 
20 dies vivere poteft*,, Hoc etiam faftum eft. Poftqi 
princeps abiit, iratus & minatus, paucis poft diebus 
mortuus eft, neque quisquam novit, ubi fepultus fit. 
audiens eum obiiffe, defperavit, ad caftellum Seleuc 
maritima abiit, & ad templarios, dominos caftelli, aufi 
eam honorifice receperunt. Adiiteam mater ipfius exC) 
Franca erat filia regis Cypri. Quia filia eius Philippo 
erat, erant, qui matrem recipi vellent inter mulieres 
domini Cephae & Serundi, qui erat filius Baronis Sunb 
Baronis Conftantis Pali. Quac quum nollet, expulfa eft 
neipfius, & Cyprum contendit. Hoc tempore ad fil 
rcdiit. Ambac Seleuciac fc manferunt, donec Pali eara vi Digitized by Google — D Y N A S T I A X. m •et. ' De expugnatione Samarkande per ' Tataros. Hoc 

ao, id eft, anno 618 poftquam Tateri urbem Bocharam cepew 
it , caftra pofuerunt ad urbem magnam Samarkandafti , qu« 
mdabat vicis magnis & repleta erat paradifis pulcris. Soltanus 
thamniedes ibi reliquerat milites noooo ad eam tuendam. 
ighiz Chan audiens eam militibus adeo munitam efle , ipfe 
i adortus eft. Mogoli eam cinxerunt , & numerarunt turres 
>. Accenfus eft ignis belli inter obfeflbs & obfidentes. Quo* 
i die exierunt copiac pedeftres obfeflbrum contra Tjj|faros , pu* 
im acrem cierunt, multosque Tataros occiderunt. Alios vi- 
y ceperunt & in urbem duxerunt, quos cruciatos crudeliter 
rrfecerunt. Gves hxc videntes valfe timiierunt dixeruntqiie 
r alteri: „Fietdeinde, ut vindifta propter hos fumatur^ fi 
niverimus. „ Confilio inter fe capto , clam legatos ad Cin- 
z Chanum miferunt, qui promitterent, fe no&u portas urbis 
rturos eique urbem dedituros efle. Qua de re Cinghiz Chaa 
le lstatus iisque yitam pollicitus eft. Vefpere collegit iudex 
\s & alius , qui vocatur Scheich Aslam coetum magnum plebis 
ruerunt portas urbis , per quas Mogoli intrarunt. Milites, 
in urbe erant, fugerunt, atque in caftellum fe receperunt 
ari coeperunt przdari & incolas urbis fpoliare. Hoiqines utri» 
ne fexusxenturiatim ex urbe eiecerunt, eosque turmatim col- 
irunt, exceptis 50000, qui liberati funt cum iudice& Scheich Asla- 
, neque foras exierunt. No&uegreffifuntTatari,& occiderunt 
les, quos foras eieceraot. Tantum filios & filias reliquerunt, 
a viginti annos natos. Dux quidam, qui in caftello erat, 
um herpicum perfecit. Accitis viris 1000 xupit exercitum 

Tata- P. 463. Digitized by Google 1 i ■** !■ . *'* 488 BAR-HEBRjEI chronicon. Y. 474- Tatarorum & per medium eorum tranfiit. lugerunt , 

damnum inferendum manere non potuerint. Abierunt 

nam ad Soltanum Mohammedem. De expugnatio 

rezmt£ per Tataros. Cinghiz Chanus , quum ab exp 

Samarkandae quiefeeret, duos filios Schagataium & ( 

verfus Chowarezmiam mifit. Chowarezmia autem nom 

tis (regionis) eft & nomen metropoleos huius climati 

nich (Jorjangah ) eft. Quum Tatari, qui ante cxercitu 

dere folen^ ad portam urbis veniflent , crediderunt c 

paucos tantum adeffe. Exiit igitur popuius multus e< 

pedeftris ex urbe , ut in Tataros illos irruerent. Quun 

ad vineam hominis, qwi appellabatur Caurem, quac 

diftabat, infiluit in eos exercitus Mogolorum omnesqi 

Fuerunt uutem cives, qui occifi a & humum proftrati ft 

ter i ooooo. Advenerunt igitur Tatari vidores, atquc 

jiitus potitifunt, eamque diripuerunt, occifis etiam r 

jminibus. Soltanus Mohammedes antea reliquerat, ir 

nam contenderat, atque cum magnatibus fuis delibera! 

faciendum fit, & quomodo ab inimico ifto valido liber 

Dixerunt ei : „ ex regionibus trans Gihonem nulla fpei 

*ft. Tantum hic in Chorafana in locis munitis parat 

*bent copiafe ad pugnandum cum iis, fi advenerint. „ * ] 

„animus bellum gerendi cum illis nobis deficit, & 

adoriantur, nobis nihU reliqui eft, nifi ut in Indiam i 

fugiamus. „ Filius eius Gelalaldin Chowarzemfchah 

non confcnfit, fed omnibus dimicandum efle putabat 

prselio morerentur. Pater eum hac dere increpuit, l * 


Digitized by VjOOSl^ Qie DYNASTIA X. f89 imo confeftim moriturus coepit edere, bibere, ic fe obleftamei*- 
: mundanis ingurgrtare , utiis faturetur. Ita occupatus, quum 
diret, Tataros Gihonem traieciffe, aufugit ipfe Hemdanum, 
]ue foeminas & liberos fuos parvfs ad caftellum , quod Balan 
>catur, mifit. Tataris Hemdanum venientibu$, Soltanus in mon- 
s fugit Mazanderanam veir fus. Quum ibi etiam eum affecuti effent, 
git venitque ii> infulam quandam maris Hyrcanii. Ibi manfit, do* 
c nuncius afferrebatur, Tataros caftello potitos effe, ubifociieius 
ant,atque in capti vitatem abduxiffe eius uxores filios & filias. Mares 
lidem occiderunt, foeminas autem Kerakuramam miferunt» Tum 
agna acgritudine affe&us eft, morboque gravi laboravit, atque ex 
undoin hac infula migravit, ubi etiam fepultus eft,pofteaincaftek 
n Ardahinum translatus eft. Gelalaldinus, filius Soltani Mohamme* 
5, intelledamorte patris ipfiuSj no<fte quadamiter^oftadiorum fe- 
; verfus regiones Perfarum, qui in confiniis Indiaehabitant. Con- 
egati ad eum funt equites elefti 90000. Ciqghizchanus quum audi- 
t Gelalaldinum Chowarzemfchah, magis validum' fa&um effe, ac . 
iter ipfius erat, oppofuit ei multas copias Mogolorum. Audivit 
:c Gelalaldirius, iisque ob viam venit. Quum in Tataros irrueret, 
(Ti fiint focii fui pedes incedere , & equum quisque manu prfe* 
mdere. Mortem contemferunt & multos Mogolos telis humi 
oftraverunt usque ad vefperam. Pernoftarunt hac no&e utraque 
irs in loco fuo. Poftero die quum Tatari fortitudinem Chowa- 
zmiorum viderent, terga in fugam verterunt. Chowarezmii 
>s infecuti occiderunt circiter 500 athletarum Tatarorum. . Cin- 
iiz Chan qiium hxc audiret, tanquam fulgur, advenit cum co- 
is adeo multis, utnumerari non poffenf Quas fitnulac CJelal- 

Qqq aWi- P- 475- Digitized by Google mmmmmmm* 

49? BAR-HEBRiEI CHRONICON aldinus vidit, cognovit, fe illis imparem efle. Quaprc 

convertit ad traiiciendum Gihonem verfus Orientem. Iu( 

culas parare. Hxc audiens Cinghiz Chan multis copiis p 

iter eius praeclufit. Tum mm alia fpes ei relicfta erat, 

dimicaret usque ad extremum halitum. Acie contenderu 

que pars. (337) Fraftum eft cornu finiftrum Chowarezmi 

GelalaldinChowarzem Schah in medio reliftus eft folus ct 

tibus 700. Tanquam lupus modo huc modo illuc impeti 

multosque Tataros ftravit. Mogoli magis magisque nunu 

ex omnibus partibus in eum irruerunt. Tum Emira quidam 

476. rezmius, qui erat filius avunculi Gelaladini, prehendit ligarr 

eius eumque retro duxit. Videns Gelalaldinus aliam fpem nc 

eflfe, equo defcendit,& exofculatus eft ctomefticos & liberos fuc 

ipfe pariter ac illi vehementer plorarent. Deinde relidtis i 

infidet, dicitque equitibus, fociis fuis : „Qui me diligit, me fe 

vitam & in mortem.,, Incitato equo perrupit turmatn Tatar 

que in mare proiecit equo infidens. Cinghiz Chan quum h*c 

currit ad oram fluvii, profpicit & miratus eft. Mogoli parite 

runt fe in mare proiicere eumque infequi. Sed rex regum 

permifit. Manu ori fuo impofita filiis fuis dixit: ,,expat 

fimili aequum erat, ut filius nafceretur.,, Magnatibus dixi 

huiufcemodi dignus eft, qui vir appelletur. ,, Quum hoc 

re liberatus eflfet, fada multa & miranda de eo narrata fu 

vir prudens non negliget Gelalaldinus poftquam unc 

lancea & pugioneexaquis bellique furore cum 6 tantum e 

qui tranfire potuerunt, fervatus erat , manfit iuxta ora 

liis circitcr biduum, donec ad eum colligebantur cquites Digitized by Google DYNASTIA X. 49* ter 50. Profefti funt Indiam verfus, ubi eum affecuti funt 
ii equites 100 focii. Praemiferunt exploratorem , qui terram 
cploraret. Reverfus indicavit, reperiri in loco quodam aooo mi- 
tes Indos. Profefti funt Chowarezmii, illos fubegerunt, m« 
?sque occiderunt. Sumtis eorum equis au&i funt, fecerunt- 
le equites 500. Colle&i funt Indi 5000 , atque in eos irrue- 
int. Frafti funt Indi. Quod quum reliqui Chowarezmii, qui 
fugerant, atque hinc illinc latuerant , audirent* ad eum vene- 
mt, fueruntque circiter 3000. Perfpicientes reges Indi fe po- 
ntiae Chowarezmiorum impares effe, pacem pepegerunt cum 
lowarzemfchah , eique dona multa miferunt Quum autem in 
rra illa manere non potuerint propter aeftiim (338) & aegrotare 
eperint/atque audirent, Tataros Chorafana (1. Chowarezmia) 
lida Gihonem traiecifie orientem verfus, Gelataldinus focios 
3S affumfit. Abierunt ex lndia, & venerunt Schirazam. Ata- 
gus Saad, dominus Schirazae , mifit ei multas opes, fervos & 
cillas. Inde venerunt Ifpahanum. Anno Arabum 020 Sulta- 
\s Elaialdinus cepit caftellum munitum iuxta oram marisAdria- 
, illudque fecundum nomen fuum Elohihae appellavit De 

de Aminaldaulx Ihom* Bagdadi perpetrata. Hoc anno, die 28 
enfis quinti Arabum, nofte feriac quintae, occifus eft medicus 
leberritfius & praeftantiflimus Aminaldaulah Abulcherem Saed 
ius Thomae Bagdadenfis ex lacobitis rtQftratibus. Fuit prsela- 
s in arte medica, fidelis in negotiis fuis, fagax & raedia- 
r egregius ad implenda defideria egenorum, eorum quaeftiones 
Ivendas, & negotia traftanda. Valde dile&us & honoratus fuit 
Chalipha Nafer, & adeo magni fattus, ut ei omnem guberna- 

Qqq a tio- P* 477. 
Digitized by Google 49* BAR-HIEBRJEI CHRONlCOtf 

tionem regni [filiorum, filiarum & uxorum fuorum comrtiitterefc 

Quia ChaUpha in poftrema vita ob oculorum infirmitatem res 

arcanas ad Veziram perfcribeye non poterat* inventa ^ft mulier 

hominis cuiusdam Bagdadenfis appellata Sith Nafim , quac chiitH 

grapbum canficiebat , quod autographo Chaliphs omnino non di- 

fcernebatur» Eam Nafer accerfivit, arcana fua ei reyelavit, & 

quicqjuid eam fcribere voluit, ei, ut fcribat, dixit. Quando 

haec fcripta ad Veziram afferebantur, credidit ea digito Naferi ex- 

arataefle, quia Veziram coecitas eius latuerat* Quum aliquandiu 

ka^ commorata effet, confenfit cum ea eunuchusquidanr, nomi- 

ne Tagialddin Rafchik* Scripferunt, quicquid voluerint T quaft^ 

ex mandata Chaliphx effet, ad Vezhram, qui illud implevit. 

Quodam die fcripfit Vezira Moedaldinus filius Kafimi*ad Chali- 

pham de re quadam, refponfumque tulit confufum & male difpp^ 

Pag. 475. fitum* . Quym aliquid fufpicaretur, prehendit ceieberrimum Amin-* 

aldaulam. eumque hac de re fecreto interrogavit. Hic revela- 

vit ei y Cnalipham coecum effe-, & mulierem non neminis haec* 

fcripfiffe, & autographo Chaliphae aflimilaffe* atque eunuchum 

Rafchikum cum ea confpirare % hosque ambos pro lubitu % infcio 

Chalipha , edida edere* Ab eo tempore neglexit Vezira fatis- 

facere mandatis , quae et afferebantur. Intellexit mulier & eunu- 

chus,, Aminaldaulam eos prodidiffe, quia folus iUorum \ qui Ve- 

ziram viferent & cum eo.loquerentur, arcanum noverat. Quare 

incitarunt duos fratres* qui inter filios Kernaraldini noti funt> ut 

infidiarentur medico no#e quadam, quum ex aedibus Chaliphx 

egtederetur, & domum iret. Irruerunt in eum,. &percufferunt 

eum binis gladiis, qui, quum eos v§4eret, exclamavit, prehen- 

den- Digitized by Google DYNASTIAX 499 ndos effe, quiahic & ille fint. Malefici hoc audientes , repe- 
s iftibus.eum penitus interfecerunt. : Percufferunt etiam eum, 
candelam portabat, gladio. Eodem tempore turbata eft cU 
is & palatium Chaliph*. Deportatus fuit defunftus , domutri- 
r dedudus > ubi fepultus eft. Poft novem menfes translatus 
t in ecclefiam Mar Thomae, ubi cum fratribus fuis fepultus efh 
lem nodte, qua vir ille celeberrimus occifus eft, prehenfi funft 
ii eius occifores maledi&i. Difcerptis eorum inteftinis , cri*. 
xi funt eo in loco, ubi defun&um occiderant» Reliquit.defun- 
s tres filios illuftres Schemesaldaulam , Pecheraldaulam , T£- 
daulam , qui pariter ad magna honorum faftigia evefti funt^ 
►rimis natu maior Schemesaldaulah. Hoc anno, id eft, anno 
abum 6ift obiit Gelalaldinus Hafan priiiceps Ifmaelitarum, cut 
ceffit filius eius Elaialdin Mohammcd natus annos g. Hic 
ti pueris parvis, aequalibus eius, inter lufores, nutritores 
torum & converfantes cum camelis educatus eft*. Retn publl* 
1X339) mulieribus adminiftrandam reliquit. Poftquatfi 5 an* 
i regnaverat medicus quidam , qui apud illos erat , in morbo 
)dam, qui exiguam effufionem fanguinis requirebat, venam 
ecuit & multum fangntnis emifit* Qua decaufaatra bilis eutrt 
upavit, coepitque phantafiis abfurdis indulgere, & de femet 
► credere,. fe Deum effe. Quia errore magno obfcuratus erat 
um intelleftus,. qut ei fubie&i erant, & indiciis vanis dediti 
nt, rei cuicunque, quam proferebat, crediderunt, neque 
i quisquam corrigere C340) potcrat» Quicunque eum damno 
riebat* vel infidias ei ftruebat, hunc crndeliter interfecerunfr 
ire etiam viri fapientes , ^ui in aula eius ift fervitutem reda- 

Qqq S #* P.479. 
Digitized by ' 494 BAR-HEBR^EI CHRONICOtf. 


#i erant, adeo eum timuerunt, ut tanquam Deum e 
facerent. Ornamenta odio habebat Elaialdinus ifte. \ 
laneo vel goflypino coloris caerulei indutus erat, & it 
uncula ovina habitabat. Fertur quondam , quui 
fuper vertice montis alti, & legati regum ditfitorum p 
eflent, nutu tantum fupercilii eius, 50 homines feo 
coram eo ftabant, ex vertice montis huius alti fe pro 
mortuos elTe. Itaque timor eius perterruit omnes reges 
que iugo fubmiferunt, ut tributum ei folverent, & cui 
.ventus terrae eorum mitterent. Anno 621 obiit Mah 
filius Saladini, fili lobi , dominus Samofatae, in u\ be 
Hic valde verfatus erat in libris , fermone eleganti & j 
bilis autem in negotiis, & deftitutus aftutia , quae regil 
faria (341) eft. Quare privatus eft regno paterno, & 
parvum pro magno imperio, quanquam invitus, acc ?pi 
622 obiit Chalipha Nafer Abulabas Ahmed natus annos 
quae praecedit feftum pafchatos Arabum. Valde vigil 
affiduus. Perpetuo, variata fpecie, circumivit platei 
denfes. Cura ei erat, ut nofceret usque ad filum acus 
viflima) fafta magnatum & procerum. Comparebat 
P. 480. veftitu Turcico interdum Perfico, & interdum habitu m 
Hac de caufa multi perierunt, quia, quando animadvertebat 
qui eum cognofceret, absque mifericordia carnificem \ 
qui eum occideret. Sxpe non te&us fuit, quando cum 1 
fecretorum eius confciis, ambulabat. Quare quando ti 
fugerunt homines ante illum. Quin maritus cum uxore 
timebat de re loqui non fatis clara. Timebant enim, 


Digitized by Google D Y N A S T I A 1 495 ; eflfet domi vel ad feneftramtuper tefto, quiaconfpiciebatur afcen- 
e feneftram fuper te&qgc parietes aediura uxbanarum. Supva 
dum amabat audire res particulares, qux contigerant non fo/um 
regno fuo, fed etiam in carteris regnis. Fertur Chatunarn, 
rn Kelin Arslani Soltani, quae Chalatenfis appell3ta eft, Bag- 
um venifle, quum proficifceretur, ut Meccac adoraret. Narra- 
l ei eft de huius pulcritudine. Mifit ad eam feniores palatii, 
?am fibi defponfaret. Hxc autem fe excufovit, quod maritus 
it, & idcirco illud fieri non potfit. Meccam profeda eft, 8c 
fitavit via per Syriam in patriam reverti, quia eum timebat* 
jnovit Chalipha Nafer propofitum foeminae, & mifit in comi- 
im eins cohortem militum, qui pariter ad adorandum profi- 
erentur. Quum alia via reverti vellet, impediverunt eam, & 
Bagdadum reduxerunt. Simulac advenit, nuncius allatus eft, 
linum eius obiiffe. Quomodo vero mortuus fit T Deus 
it. Introduxit eam in palatium & intcr mulieres recepit. 
de eam amavit. Quum concupifceret , ut aedes & hortum 
fideret fimiles illis, quos Chalfltae habuerat, didicit ex ea 
mam. Eadem no<fte accerfivit Vezirajn eique dedit typum (343) 
jm & horti. Hic ftatim egreflus eft, & conduxit 200 archite- 
>, & operarios 2000.. Paravit tegulas & calcem, quantum 
5 erat. jEdificarunt quisque per totum diem in uno latere, 
umferunt capitella (343) ex aliis portispalatii eaque portis no- 
, quas fecundam menfuram capitellorum fccerant, impofuerunkp a(y #4 g r# 
im arbores cum arena radieum earum plantarunt in horto novo, 
m fecerant. Vefpera diei totum opus perfectum erat, ex- 
d funt laquebli & vela, omnesque res defiderabiles paratx 

crant i 
Digitized by Google 49^ BAR-HEBRjEI CHRONICON. P. 48** erant. Tum illuc tranfiit ChalatenfTs. Aliquot annis p 

ludlusque magnus propter eam obort||fi eft. Iuflit Cha 

ftrui aedes & hortum easque defolatas relinquere. Extru: 

loco monumentum fepulcrale illuftre, ubi usque ad h( 

diem orantes commorantur & eleemofynae diftribuuntur. 

filius Nafari menfes novem. Hic vivo patre haeres regn 

mabatur. Quum pater eum metueret, abrogavit pro 

nem, eumque in carcerem detrufit. Proclamavit filh 

minorem, cuius nomen erat Amir Eli. Obiit Amir El 

eius patre, et reliquit filios parvos. Lugebat eum pat< 

pere, ut non loqueretur , & omnibus regibus interdicer 

minus legatos vel epiftolas confolatorias mitterent. So 

moratus eft multos dies in domo obfcura. Omnis otia 

lus Bagdadenfis iundtim luxit. In quocunque vico 

turmatim fedebant & plorabant. Incedebant per platea 

di, faccis veftitae , & facies denigratae, & clamabant, 

eiulatibus multos dies. Confeftim mandatum editum ?ft, 

flere velit, domi fleat, neque amplius foras egreflae funt 

tuo Nafaro Chalipha, eimiferunt magnates filium eius Tah 

carcere, quia eum propter virtutes eius amabant. Trxfl 

iurando collocarunt eum in folio patris fuis. Collooati 

,,Prout convenit, aperiat quisque tabernas, poft nover 

Ego enim exegi annos 50. ,, Regnum adeptus oftendit 

& liberalitatem, opesque multas reftituit, quae pofleflbri 

ptae erant, quia pater eius, valde avarus fuerat. Sublati 

eft metus hominibus, & cohibiti funt accufatores. Tig] 

ponte iunxit Bagdadi. Fuerunt igitur k ibi duo pontes. Digitized by Google D Y N A S T I A X. 497 icentis inde annis unus tantum pons foerat Eodem anno Ma- 
c Moattem domiqus Damafci agrum Hamathenfem devaftavit 
10 audito Malec Afchraph eum hac de re obiurgavit Quum 
oattem Afchrapho idcirco irafceretur, impulit Moattemum 
hehahaldinus alius frater , qui erat tum dominus Chalatae & 
aiphercatar, ut ab Afchrapho deficeret Afchraphus igitur fra- 
Ghalatameripuit Fratrem, quem ceperat, non occidit, fed re- 
uit ei Maiphercatam , eumque illuc mifit Hoc tempore mi- 
Baro Conftantinus Pali Mar Ignatium patriarcham noftrum & 
ir Conftantinujn ad filiam regis Leboni, perfuafuros, ut Se- 
icia abiret, & permitteret, ut faluti coetus Chriftianorum, 
i ibierat, profpicerent Nam propter fchifma Soltftn EJaial^ 
ius domihus regionis Rumxorum multis caftellis Ciliciae potitus 
it. Profe&i funt beati duumviri. Quanquam multum fuafe- 
it $c admonuerant, illa tamen ad argumenta eorum animum 
i advertit immo obiurgavit eos, & foederatos occifores, fan- 
nem effundentes appellavit Quum nihil proferrent, quo apud 
m excufarentur , reliquerunt eam & venerunt ad Acfcharen- 
Tum Pali ipfq illuc profeftus a templariis petiit, ut vi eam 

traderent Refponderunt : „ Aedes & oppida noftra Chri- 
norum funt, necjue reginam, quae ad nos confugit, tradere pof- 
ius. „ Tum Pali aftutus fa&us auro ex iis redemit caftellum, 
quodcunque ibi erat Eiedis iHis, ipfe fuit dominus & gu- 
nator. Amplexus eft reginam , traxit^ & vi Tarfum diduxit 
ngregavit patriarchas, epifcopos et facerdotes, qui eam una 
h filio eius Haithono* coronarunt Haithonus proclama- 

eft rex Glktx feria prima hebdomadis pentecoftes, die 14 

Rrr menfis Digitized by Google 4.98 BAR- HEBR£I chronico^ C. 1226. P. 483- *•* 


menfis Heziran anni Graecorum 1537. Regina Zabl (l 
per decennium regi Haithono non permifit, ut cum ea 
geretur. Poftea cum eo reconciliata eft, peperitque ei 
filias. Hoc anno, ideft, anno Arabum obiit Chaliph 
die 14 menfis feptimi. Moflanzer filius Taheri a 

' Hic apertc coepit equo vehi, & ambulare, quum coram 
fe obvelaret. Maiorem iuftitiam prae fe tulit ac patereiu 
pit eleemofynas liberaliter largiri. Struxit aedificia multa 
didit ctiam academiam, quae nomine eius appellata eft, 
nulla in orbe comparanda eft. Conftituit ibi quatuor 
quatuor religionibus, & 300 ftudiofos adultos, & fnn;uli 
fis ftipcndia, quse iis in fingulos dies fufficerent. £ori 
etiam balneum fingulare, quo peregrini non intrarent 
tuit iis etiam medicum paiticularem , ? qui morbos eor\ 
ret. De morte Ctnghiz Chani. Anno Arabum 62 

Cingfiiz Chanus ex Chorafana reverteretur orientem 
propofuit fibi fubiugare regionem Tanchutsorum , quae 
niislndiae fita eft. In hocitincre vehementer argrotavit € 
re aeris. Quum de auxilio medicorum defperaret, t 
filios Schagatai Baith, Ochtai, Tuli, Calcan, Schargatai 
fchar iisque dixit: „Haud procul abfum , ut difcediim, 
omnibus aliis rebus de viro circumfpiciendum eft, qui 
fit ad confervandum regnum meum, ne turbetur. Volui 
eft, quam ctiam aliquoties vobis declaravi, Ochtaiun 
rcgium poft me occupaturum efle , quia cgo in eius pru 
difpofitione fiduciam colloco. Nunc quid vos, o filii 1 gitatis i ?> Illi omnes, genubus flexis, dixerunt: „0 ] Digitized by Google DYNASTIA X- 499 r, domine & rex. Nos omnes fervitui fumus, obtemperan- 
; regi , • qui iubet nobis , nosque ducit. „ Poftea invaluit mor- 
s eius, migravitque ex orbe die 4 menfis honi, ieiunio Ara* 
m huius anni. Tum filii, qui aderant, legatos mifeiruntadaltos, 
advocaruiit filios & cognatos omnes ex campis Kapafchkaeorum 
fohi filium quartum , Harreru, Chathu, Siban, Tangut Va- 
ichafr , Barchafchar , Buma Timiir, Vaknas, Schagatai. 
meridie advocamnt Qchtaium, ut ei regnum committatur, ex 
iertte avunculum fuum Otchin & Bulchatai JJowain^ Alfchatai 
>w*tn & Tuli. Reliqui etiam fratres minores in tentorio Cin- 
iz Chani adFutrunt. Duo propemodum menfes elapfi funt, donec 
ngregabantur. Collocarunt Ochtaium in folio regio, uti often- 
rtius. Hoc anno obiit Malec Moattem filius Adeli dominus Da- 
afci & Hie^folymorum. Vir fuit tremendus & terrificus. 
oneus erat, qui imperaret omnibus regionibus. Conftituit 
6dos, qui depopularentur reliquas regiones, prafertim Emelfom 
Hamatham. Succeflit ei Malec Nafer Saladinus Davud. Por- 
runt duo eius avunculi Malec Eziz & Malec Salach ephippium 
ram illo. Anno 625 Malec Chamal ex jEgypto egreflus eft, 
Dataafcum filio Fratris eius eriperet. Quum Samariam perve- 
(Tet, exiit L4nperiir rfex magnus Armenorum. Chamalus igi- 
r in! negotio circa Damafcum interruptus eft. Venit ad eum 
fchraph fr&ter 6iiiS, & Malec Miigahid dominus Etneflae, atque 
ndlim caftta pofuerunt iuxta collem vltuloriitti. Miferunt lega- 
s ad Lanperur , pereuhftdntes fcau&ift , quare exierit. Lan- 
jrur* refpondit : „ Propter zelum in dbnium domini , Hierofo- 
ma egreflfus fum. „ Tradideruijt ergb ArabeS Francis Hiero- 

Rrr % foly- P. 48+ Digitized by Google 5oo BAR-HEBRiGI CHR0NIC0N 

folyma, verum civitatem folam praeter agrum. Pax itaqu 

pofita eft. Hoc anno obiit Hafnum medicus EdefTenus. 

profe&us in regionem Rumseorum miniftravit Siphaldiqo 

Acliuri & Achtiaraldino Hafan. Hinc exiit Diarbecram & 

viit fihis Schah Armani , & Hefar Dinaro, qui illos e 

poftea filiis Adeli, qui. ibi regnarunt. Tandem Edeflfam 

Quum audiret, Topril eunuchum, qui eius amicus fuit^ 

tempore, quo Acl tiaraldino ferviebat, patrcm efle & prottii 

regni Hakbenfis, tum adiit. Eunuchus homo impruden: 

P- 485* non honore, quo par crat, excepit. Reprehenfus idci/co 

eum propter eiusChriftianifmum negligere. Manfit Hafni 

dicus Hakbi, moeftus & valde contriftatus* Quum Edef 

dire vcllet , febri aufta laboravit, quae cum folutione & c 

ria intcftinorum coniunda erat ObiitHalebi, ppfl 

in ecrlefia Marthx Barbarse, quae ibi erat. Fuit hic fei ^x 

& pulcher corpore , atque in medicina egrcgie verfatus, 

lolophiae minus peritus. Fertur, eum in fcripto Liberii ] 

verfatum fuifle y fermgnem eius valde iucundum fuifle, < 

multa facete difta regum & fapientumantiquorum eorumqi 

in vita fua viderat, fervaffe* Eius tempore Edeffe iano' 

briel medicus excellens, qui multa fcripta medica & phi 

ca confccit. Anno Arabum 626 quum Malec Chamai & 

phus frater eius iuxta collem vitulinum caftra pofuiflent^ 

ferunt, ut Damafcum eiusque agrum eriperent Malec Na 

vud filio Moattem fratri eorum, ealege, ut civitas Dam$ 

que ad colkm Phyk Afchrapho & a Phyk usque ad (Jazj 

malo ccderetur, & Afchraphus loca nonnulla in orieute 


Digitized by Google D Y N A S T 1 A X. 501 ifco Malec Nafero daret. His etiam affenfus fcft Malec Nafer* 
i quum Damafcum peteret, ut, captis opibus & domefticis fuis, 
nc abiret, refipuit neque eam tradere voluit. Afchraphus 
rito exercitu fuo & auxiliariis Chamali oppugnatum ivit Dama- 
im. Quum expugnare eam non poflct, advocavit Chamalum 
trem fuum", qui Damafcum arde obfedit & cepit initio menfis 
avi. Tradidit eam Afchrapho, qui fratri fuo Chamalo pro 
mafco ceftit Edeflam, Haranem, Callinicum, Sarugum , Ke- 
lam, Mufor & Gemalinum , & Nafero filio Moattem domino 
imafici, caftellun* Caracham, Balkam, agrum Hierofolymita- 
m & Saniariam dedit, Mifit Chamalus* copias fuas cum Malec 
>tapher Takialdin contra Hamatham, ut eam fratri fuo Malec 
ifer Kelig Arslano eriperet. At hic clam defcendit ex caftello, 
tamalum convenit, promifitque fe ei aurum daturum e(Tp, ne ™ # 48&- 
tmatha expelleretur* Chamalus confenfit, dixitque Nafer Cha- 
jIo: ,,Si prae omni modo Hamatham receperis, iura, quaefo, 
ihi, te tibi eam fervaturum neque fratri meo daturum e(Te«,, 
ravit Chamalus, mifitque homines, qui urbem dedendam cura- 
nt. Incolac urbis & caftelli repugnarunt, dixeruntque; „Ex- 
ptis regibus noftris, nemo nobis imperat,, Coeperunt ftrenue 
micare. Tum Chamalus eos certiores fecit: „En rex vefter 
jk^aldinus penes vos eft* Tradite illi.„ Cives valde Iaetatl 
;it, urbemque Takialdino dediderunt. Ingreflfus eft caftellum, 
>ftea Haranem profeftus eft ad Chamalum, qui iter faciebat act 
ienda Ioca, quar ei data erant. Valde eum honoravit, dilcxit, 
cavit ei filiam fuam, eumque atque omnes, qui cum eo erant, 
?ftivit. Itemifit, deinde eun* Ilamatham. Quia aecufatorcs di- 

Rrr 3 - xe- Digitized by Google 


5foz BAR-HEBRiGI CHR0NIC0N. 

xcrant: „qutiquani Takialdinus ex caftello Hamatha def 

neque eum vuiebis,, illum> qui nihil timens eum a 

valde honoravit. -Hocanno Soltanus Elaiaidinus potitus "e 

bus Arfangana & Camacar De fucceffkne Kani inft 

gium Mogolorum pofi Cinghiz Chanum patrem eius. Ann 

quum congregati eflent filii regii & magnates Mogolenfes 

dies convivia habuerunt. Poftca dixerunt Ochtaio: „Mh 

Cinghiz Chani fuit, ut tu eius loco regnares. Ille t nq 

piens refpondit: „ Quanquani ita iuffit pater nofter, ei 

mihi frater me maior funtque avunculi, qui me magis itjoi 

Etiam frater nofter Tuli, filius minimus aciei magnae,.ii 

noftro ftipendia meruit & melius ac nos didicit leges & 

regia. Si vohis placuerit, ille folium oceupet. „ Tum 

una voce exlamarunt. ,,Fieri nequit, ut prarceptum jpa 

ftri benedidti folvatur. Scd uti iuflit, ita fiet.,, Apewei 

pita fua, & fafcias in humeros proiecerunt. Prehendit S 

Pag. 487» nianus eius dextram, & Otchin manum eius finiftram, •> 

throno quatuor pulvinorum , in indicium imperii ad qnat 

gas orbis extenfi , eum pofuerunt, & Kanum vocarunt. 

frater minimus , quia ei regnum competere dixerat 

Kano primus omnium calicem praebuit, & genubus flexi 

adoravit, atque obfequium plenum oftendit. Similiter 

fratres reliqui, qui intus erant. Magnates, qui extra te 

erant, genubus fuis fepties terram ferientes, Kanum ad 

Poftea egreiti ter folem adorarunt pro confuetudine eorun 

nus in throno confirmatus aperuit gazophylacia patris fui 

fratribus, avunculis fuis & reliquis magnatibus, cuique f( Digitized by Gbogle D YNASji A X. 503 gnitatem fuam , munera diftribtiit. IVfragnates ex filiabus fuis 
?gerunt 40 virgines, ertimia pulcritudine, qiias orri^pfe vefti- 
antis fplendidis, *& ornatneiftis, quae lapidibus pfetiofis di- 
a&a erant, ad Kamlm adduxerant. Omnes magna fcetitia per* 
fi funt> Tum legfem jplromulgavit, ut omnesi ll&gcs & praecepta, 
« Cinhiz Chantis tulerat, obfervarentur , & quicunque eas 
suisgreflus fuerit, moreretdr. Quia Gelalaldinus Chowarzem- 
hah tgnquam cervus tum temporis faliebat in Chorafana, mifit 
rharmegunum Nowain cum ele&is 3000 verfus plagam hanc, & 
mathi Agoruftam fimiliter irum exercitu magno verfus plagam 
srpafchksorum & Bulgarorum, alios multos verfus Indiam. 
Xe <eum fratribus & cognatis in Sinam contehdit Anno 627 
[atec Afehraphus Balbecum eripuit Malec Amgado domino eius 
43X Habitavit deinde Damafci in atdibus patris fui, poftquam 
cum deduxerat, quicquid in gazis Balbeci invenerat. Initio 
lius anni Chowarzemfchah Gelalaldin Mengebarni filius Chowar- 
jmfchah Mohammedis Chalatam profettus eft, eamque ardla ob- 
lione incltifit. Erant ibi duo fratres Malec Afchraphi , Takial- 
mus Ebbas & Mogiraldin Iacob. Gelalaldinus Chowarzemfchah pri- 
lum ante 5 annos .regiorii Sinear imperare voluit venitque Daku- 
am & Buafigam , igne & gladio omnia vaftans. Contendit inde 
1 prata Scheharfurs. Motapheraldinus, dominus Arbelae, dona 
lulta ei mifit, pacemque cum eo compofuit. Hoc anho venit 
halatam, & m%chinas %o ad oram lacus pofuit. Chalatenfibus 
bfeftis tanta fames fuit, ut carne catium <& afinorum vefcerentur, 
: lttra panis Syriaca vel fex litrae Babylonicae denario j£gyptiaco 
enderentur. Tum Soltanus Elaialdin Cikubad coegit exercitum 

ma* Digitized by Google 5°4 BAR.HEBR£I CHRONICON. P. 489- magnum, aoooo, & Maiatiam venit, mifit horum ioo< 
bem Atfanganam, ioooo penes fe fervavit. Mifit ai 
fuum Afchrapho eique nuneiavit, fe Chowarzemfchah i 
Jatam aggreflurum, &, fi Dcus voluerit, aquam Gilioi 
ci equis bibendam prxbiturum e(Te. Legatum etiam mifi 
warzcmfchah eique dixit: ,,Tu es Soitanus filius So!:af 
fas eft, ut contra legem agas. Quia pater tuus ini 
Deus contra eum Tataros orientales excitavit* Familia 
familia magna & benedi&a. Fratres, filii fratrum, filii i 
rum eorumque filii conficiunt numerum equitum 2000. 
tare, me eorum inimicum eflfe. Crede me non folum nc 
aiicum effe, fedamicum eorum. Immo pro iis pugno, i 
affinitate coniundi fumus. Avunculus enim meus gene 
eft. Convenit ergo tibi, ut amore eos ample&aris, uti n* 
inimici fimus adverfus eos, qui tui inimici funt. ,, C ho 
fchah audacler refpondit, fe Chalatam non reli&urum *(T 
tracta obfidione viri ex familia Vani dolofe urbem de 
Potiti ea funt Chowarefmii. Fratres Afchraphi & Hc 
Kimari gener Afchraphi, qui fororem Afchraphi, ex eade 
natam uxorem duxerat, item Ezaldinus Aibag dux Chs 
caftellum Chalatenfe confugerunt. Poft aliquot dies, \ its 
mifla, dederunt caftellum. Chowarzemfchah, capta 
non in vincula coniecit fratres Afchraphi, fed fuerurat in i 
equitantes cum eo & ludentes coram eo quotidie ia 
Afchraphus quum haec audiret, commotus eft & feftinant 
ftinam venit. Congregatae ad eos funt copiast. Exiit tia 
nus Elaialdinus cum copiis fuis. Omnes coaftx funt A Digitized by Google DT N X S T I A X, 505 lowarzenfichah his audkis ciim copiis fuis eis dbviattl venit. 
ant 40000 , inter quos inventi fant 4000 equites ex fregione 
imaeorum, qui a fociis fuis feparati erant, omnesque occid 
nt. Matiui conferuerunt inter fe ferino more die Ven«rte, quo 
ilec Afchraph vicit. Manferant in totam fio&era Sabbathi 
rinque caedendo. Diluculo Sabbathi patfiter acie contenderunt, 
ignaque clades infii&a eft Chowarefmiis. Ingens eorum multi- 
io occifa eft, quae numerari noft potuit. Satttpg herocsque 
uftres capti funt. Multi eorum fugerunt Trapezuntum 8c in 
gionem Iberorum. Circiter 1500 equites ru^e alta noAu deci- 
runt & mortui funt. Hxc contigerunt mehfe Ab anni Grae- 
rum 1541. Quia dominus Erzeri, qui erat filius avunculi Sol- C. 12,30. 
li Elaialdini eiusque geneir, contra Sokanum infidias ftruxerat 
cum Chowarefmiis foedere initio iis in prarlio praeceflerat, etiam 
fe in vincula conie&us eft. Soltanus cum Afchrapho Erzerum 
ntendit, eamque acriter oppugnavit. Poftquam obfeflis Solta- 
is iureiurando promiferat', dominus eorum captivum non occi- 
m iri, dederunt ei urbem. Erat ibi foror domini Erzeri, quam 
idurp Soltanus inter mulieres recipere concupiverat. Sed diflfen- 
rat frater eius. Poftquam eam Soltanus receperat, magts de 
lartatus eft, quam de viftoria, quam reportaverat. Paulo poft 
ium ab eo peteret, ut firatrem ex captiyis dimitteret, iratus 
m interemit,, fratremque eius mari fuWnergi iuffit. Profligatis 
fowarefmiis Afchraphus ChaJat^m coritenclit ad inftaurandas eius 
inas eamque iFrequentem J reddeiidam. Miftt' cum eo Soltanus P. 490. 
|uites multos prarter clona bpulenta. Soltanus i-pfe in patriam 
diit. Oelalaldinus Chowafzenifchati ^fumtis- domefticis fuis, fe- 

% Sss dem Digitized by Google , 5c6 BAR-HEBRiEI CHRONICON C. 1231. dem fixit Choae m Aderbijana. Mifit Takialdinum fnfihrei 
raphi, vinftum compedibus dono ad Chalipham Bagdadur 
lipha eum , vinculis folutis f ad Afchraphum mifit. Afc 
legatum mifit ad Chowarzemfchah eique dixit: n vaftafti 1 
noftras, caedibus & direptionibus, quando nihil in te ai 
jnus. Si propter Hagib Eli , qui partem regionis tuac < 
a nobis vindidam fumere voluifti , ecce ille in praelib inl 
eft, & praemi»m fadorum fuorum tulit. Rogamus te, 
cuata regione, quam violentercepifti, nobifcum pacem com 
Chowarzemfchah vero eum contemfit & non pacatus eft. 
raphus in Mefopotamiam contcndit. Chamalus in jEgyj 
& Mogeraldin lacob frater Afchraphi captivus penes Chb^ 
fchah manfit. Hoc anno Templarii & Hofpitalarii popof 
domino Hamathae denarios 1000, quod tributum ei irr 
erat. Quum eos contemneret , neque folveret, coa&i 
fratres equites & pedites 2700 & invaferunt regionem Ha 
fem. Takialdinus iis obviam fadus eft eosque fregit. 
Grxccrum ^aTatari Chowarefmios infccuti funt. CIw 
fchahSyviam verfus fugientcm in agro Amidenfi a(Tecuti fur 
fo eius exercitu ille folus ex Tataris evafit afcenditque ii> 
quendam Sophanenfem. Ibi Curdaei, qui eum non cogn 
eum occiderunt. Alii dieunt armigerum eiu£ 
efle, ipfum liberatum effe indutum vcftibus ciius, 
cifus erat. Nonnulli etiam contendunt (344) eum regic 
cumire. Legio Tatarorum invafit regioncm caftelli Said 
usque ad Euphratem in limite Malatis & tranfiit in valk 
zith. Quia omnes homines expavefafti in loca inacce Digitized by Google DYN ASTIA X. y>r xmfugerant, neque in caftellis multum diripiendum erat, reyerfi 
untTatari, & regnarunt in Aderbijana & Scheharzura. Subiu- 
jarunt etiam lberos. Motapheraldinus hxc audiens timuit, pe- 
:iitque auxilium a Chalipha. Miffus ei eft Geffalaidiflus Kafchte? 
nur cum cxercitu magno. Reliquig Chowarefmiorum, qui man- 
^rant, circiter ioooo confugerunt ad Soltanum Elaialdinum do- 
ninum Rumaeac, qui iis loca ad eos fuftentandos conceflit , cuius 
rtiam poteftatt usque ad mortem eius fubiecti fuerunt Hoc tem- 
>ore Kanus filius Cinghiz Chani«deptus rgnum Mogolorum, acci- 
rit exercitum ingentem & invafit r^giones Sinarum externorum 
i. e. Chataiorum, qui Chata appellantur. Primo quidem caftra 
jofueruntiuxta urbem nominatam Bugbabnutakfin ad fluvium, qui 
rocatur Kara Muran; fitam. Erant in ea mijites xoooo. Foft- 
|uam oppugnata erat per 40 dies , inferiores fuerunt obfefli , Sc 
?gre(fi funt magnates quidam urbis, quibus Kanus vitam pojlici- 
us eft. Milites omnes naviculis afcenfis ad fluvium fugerunt. 
Canus urbe potitus neminem in ea iaefit. Abhinc cocpit in me- 
lias regiones fe inferre. Rex vero Chataiorum, qui Alton Chan, 
d eft, rex aureus vocabatur, coegit exercitum militum ftrenuorum 
;ooooo eosque Tataris oppofuit. Hi Tataros tajjquam annulus 
:ircumdederunt, quia numero valebant. Kanus quum iram eorum 
rehementem perfpiceret, aliam rationem iniit, iuflitque magos 
k incantatores , qui penes eum erant , lapidejp pluviae educere. 
Juo edudo , praeftigiisque eorum jibfohitis per tresdies totidem- 
|ue no&es, coepei*fnt pluviae & imbres vehementes una cum ni- 
i gravi & frigore defcendere fuper Chataios (346) diebus Tha- 
nuzi. Tum Tatari tanquam lupi oves dilaniantes dilaniarunt 

Sss * Cha- Pag.491. % Digitized by Google .- 5<>8 BAR-HEBRjfil CHRONICON Chataios , (347) eosque penitus profligerunt. Alton Ch 
in urbem regiam, coegit mulieres, liberos* fratres & om 
cognatos in palatium fuum. luffit fervos fuos magnos < 
ligni coacerflare, ftsque incendere. Crematus eft ipfe 
que familiares eius. Exercitns Mogolorum deinde urberiv 
runt, .cuius nomen erat Namchinag multasque aiias urbes 
tos ibi occiderunt, fumferunt filios & filias captivas defid 
P. 494* & pulcros absque numero* Itaque illinc rediit Kan maj 
fetitia, venit in montes Kera Kilfem & condidit urbem 
vocavit l/rdubalik* id eft, urbem aciei. Hodie autem 
Kera Kurem celebratur. Sunt ibi opifices* Sc adverta 
gione Chataiorum & regionibus Arabum ibique habitant. 
in gaudio de vi&oria reportata occupatus eflfet Kanus^ ot 
frater eius minimus % qui ei valde diledus erat. Hanc i 
valde doluit , iuflitque regmam nomine Sarkutani Beg 
fratris regifi Iohannis regnum eiuS procurare* Erant 
quatuor maiores Mangu, qui poftremum «Kanus faftus 
eundus Kublai, terthis Hulachu, quartus Arneg Boch* 
adeo egregie filios fuos gubernavit, ut omnes filii regii j 
tipnem eius admirarentur* Erat illa Chriftiana vera & fi 
Helene, d§ qua poeta quidam dixit: „Si aliam videretn e 
lem in fexu foeminino, dicerem, maribus foeminas praefl 
effe.,, Hoc tempore obiit Tufchi filius maior Cinghi; 
Reliquit feptem filios adultos, qui fuerunt, Thamfchai 
Bathu, Sibakan, Thangut, Barceh, Barche&har , atqu< 
fratribus Bathu Kanum elegit, (348) eique dedit regiones 
fcrionales Slavorum , Alanorum , Ruflforum & Bulgarorur 
Digitized by Google DYNA.STIA X. 509 thronus eius kixta fluvium magnum , qui vocatur AithtL Quum 
Bathu in via boreali (349) ex regione Iberorum in regiones Buru 
garorum (f. Bulgarorum ) 8c Stj tharum procederet, homines va. 
ftavit acie gladti , harumque gentium regna evertit. Quia Ka« 
nus iuflerat, aurem dexteram cuiufcunque occifi ex Bulgaris & 
Rudls abfcindi , & detrahi , aures numero 270000 penes Tataros 
inventat funt» Bathu potentia crefcens animum induxit Conftan* 
tinopolin adoriri ex regione Bulgarorum, quod quum reges Fran» 
corum audirent, ei obviam iverunt, eum firegerunt & fugarunt. 
Neque amplius Tatarorum ullus regionem Francorum invafif, 
fed in valle Kapafchkacorum fedem fixerunt» Filius huiusBathu, p^ 4Q? 
qui Sertak vocabatur, amavit religionem Chriftianorum, baptiza» 
tus eft, literas didicit, dcdiaconus faftus eft. Obiit vero in yia, 
quum ad intifendum Itfangu Kanum proficifceretur, uti oftende- 
mus. Anno 154} Tatari exierunt, depopulati funt Ioca^ & in C xaja* 
Perfida redierunt. Quum Soltanus Elaialdinus fe iis imparem 
cognofceret, tributum fibi imponi paflus eft, foedusque cum iis 
fancivit Deinde alienatus a Tataris abftulit Chalatam Afchrapho 
njec non multa caftclla & urbem Surmariam Armenis/ Chamalus 
dominus iEgypti eripuit Aniidam domino eius, deditque ei pagutti 
ad eum fuftentandum» Anno AraJ#m 630 obiit'medicus Stoha- 
deb, qui vocabatur Oecboar Damafceqys. Hic initicnn platea^e- 
debat, & argrotos mercede fanabat. Poftea inferviit filio cui- 
dam Adeli, affiixit valde medicos fodales eius, eosqueex aula 
eiecit. Fuit enim qua fermonem inhdioftis, & maledicus , £que 
qua opera afotus & liWdinofus. In poftrema vita fiat ei rnorbus 
malus in lingua ipfius, qua fodalibus fuis conviciatus erat. Pra^ 

Sss 3 clu- . Digitized by Google 5»o BAR.HEBR^I CHR0NIC0N. clufus fuit fermo eius , & ipfe mutus fuit. Qui quiden 
adeo invaluit, ut mortem ei adfcifceret. Quia hxrcs ei 
rat, teftamentum fecit, praecepitque, ut ex aedibus cius 
Heret in eorum gratiam, qui medicinse operam navarent. 
iiios omnes illuc depofuit. Propter malitiam eius leg 
ut praeter Moslemos nullus vel Iudaeorum vel Chriftiano 
ad legendum intraret. Quae quidem regula usque ad \n 
diem Damafci obfervatur. Studioli medicinx Iudaci vel 
ni extra locum Academiac legunt difcuntque. Hoc am 
menfe nono anni Arabum 630 obiit Motapheraldin Cucl 
Zinaldini Eli Cufchach dominus Arbebe , & Meccam d 
ibique fepultus eft. Mifit Chalipha copias Arbel 
Tahiraldino Abueli Eraz Algaifch. Dux fuit Behaaldin.I 

P. 494. Quum Arbclenfes urbem dedere nollent, miflus eft Af 
din Scherabi eamque obfedit. Incenfa porta Emchua 
Arbelam ingretfi funt, eamque partim diripuerunt. Paull< 
bylonii etiamcaftello urbis potiti funt. Fuit ibi praefectus; 
aldin Batcin & Eraz Algaifch, ex profapia Mohammcdisnor 
Almeli MOhammed filius Naferi Zalaii , & Mofcherip 
Zadkeh. De initio regtii Bedaraldini Lulu domim 

C, 1123. Anno Graecorum 1544 Bedaraldinus dominus Maufclac fc 
plomate regia a Oialipha >t Soltanus proclamatus eft, < 
parvus Naferaldin Mohammed filius Kerah filii Nuraldii 
inortuus erat. Filii Adeli valde irati erant Soltano Elaial 
illi^Cbalatam abftulerat. Coegerunt exercitum magnun 
gypto usqucad Beroeam. Iundti etiam cum yEgyptiis fu 
nus caftelli Saidac, dominus Mardini , dominus Maufelx Digitized by Google DTNASTIA X 4 

5" >hzil, filius Saladini doininus Samofatz, multi prsterea Medat, 
Taglibenfes. Oppofuit his Soltanus exercitum magnum confla- 
n ex Francis, Grzcis, Armenis, Iberis & Chowarefmiis, qttt 
tnes milites fuperabant xooooo , anno Gracorum 1546. Hunc 
rrcitum duxit Ableftinam, quo jEgyptii eorumque focii proce- 
-e parati erant. Quum filii Adeli , miffis exploratoribus , fe 
>iis Soltani inferiores effe cognofcerent, eripuerunt caftellum 
mfuri* totumque eius agrutn devaftarunt, poftea difperfi & in 
xiam reverfi funt. Soltanus cum exercitu magno Malatiam ve- 
:, inde Euphrate traiefto caftrisque ad caftellum Saidae pofitis, 
>x urbem cepit eamque diriputt. Dominus eius cum equitibus 
do qui in eiusauxilium ex jEgypto advenerant, cortfugerunt in 
tellum urbis. Soltanus machinas contra eos erexit. Quum 
fidione, fames & fiti opprimerentur, falutem impetrarunt. 
kanus jEgyptios, quorum dux erat Schemesaldinus Zoab eu- 
chus magnus Chamali, cum honore in iEgyptum mifit. Do- 
num caftelli Saidae cum omnibus eius impedimentis & mulieri* 
s ad oram maris mifit, ubi quum circiter 3 annos fuiffet, w 
mdeftine eum peremit. Caftellum & urbem inftauravit, & fre- 
entem reddidit» Miffo exercitu Samofatam , agrum eius diri- 
it. Urbem expugnare non potuit 7 quia hyems erat. Soltanus 
tur deftitit & ad urbem Antaliam (350) abiit, ut ibi prb more 
^erharet. Tempore aeftivo, coegit Soltanus milites ex diverfis 
ntibus circiter equkes 100000 & multitudinem peditum, eosque 
ravit, ut Amidam adorirentur. Tum nuncius advenit, Chama* 
n in infidiis occupatum effe, quas filius eius in meridie regnans 
ftruxerat. Diftulit i&itur Soltanus oppugationem Anudae, quia 

valde C. 1235. * p. 495. 
Digitized by GdSjfcile 5« BAR- HEBRiEI CHRONICON. valde munita erat & vix longo tempore expugnari poterat. 

exercitum fuum Edeffam menfe Haziran anni Graccorurc 

eamque arda obfidione affiixit. Edeffeni obfeffi fortiter 

runt fuper muris. His diebus nonnulli ex exercitu Rur 

contenderunt Sibabarcam eamque ceperunt. Callinicum, 

Rakka, profedi etiam eam ceperunt, everterunt, & iratf> 

runt. Haranenfes timuerunt, clavesque Haranis Soltati 

tiam attulerunt, qui legatos honorifice excepit & remifit. 

niproterve fe gefferunt &conviciis Soltanum profciderant 

ad iram provocatus eft. Ipfe contra urbem profe&us el 

que variis artibus callide egit exercitus e ditione Bun 

Urbcm per cuniculos & fcalis (intrando) expugnarunt, & 

ris fedem fixerunt. Intravit populus innumerus. Sp 

xdes magnatum, eiecerunt viros& foeminas, diripuerunt 01 

ta templorum, & vafa fan&a ecclefiarum celebrium, |u& 

Pag.496. abduxerunt ingenuos& ingenuas, eosquetoras eiecerunt fu 

cus inter tentoria ineolarum. Quando urebantur calore v 

ti diebusThamuzi* duces & milites, qui ibi inveniebatitur 

2000 nudi in regionesRumaeorum interiores miffi funt. 1 

Edeffeno inventa eft copia magna auri, argenti , ephippi 

frcnorum, & inftrumentoruin bellicorum, qux ibi relique 

malus Ableftina redux. Soltanus denuo munivit Edeffam 

reliqnit milites, architedos & fabros lignarios. Similil 

ne fecit. Rediit in Rumxam. Chamalus, audita vaftati 

Edeffx fuerat, ex Mgypto cum magno exercitu Edeffai 

quatuor menfibus poftquam exercitus Rumarus abierat. 

evertit arcem magnam caftelli Edeffeni, & rnagnates, Digitized by Google DYNASTIA X. 5i3 tque opifices, quos ibi invenit, camelis in JEgyptum avexit. Hoc 
inno erat annqnae caritas in Rumata & Mefopotamia , & aruerurit 
ineac atque arbores hyeme gravi, quae fuerat ATifchrin enim 
ltero ad finem Schebat glacie conftriftus eft Euphrates magnus, 
leque imber verno tempore defcendit. Anno Graccorum 1547 0.1*36. 
nifit Soltanus Elaialdin copias multas Amidam, quae eam oppu- 
narunt 4 menfes. Expugnare tamen non potuerunt, fed, dire- 
to & vaftato agro eius, redierunt. Anno Arabum 633 pr<?fe- 
tus eft Malec Nafer Davud filius Moattem (ilii Adeli dominus Ca- 
achae, Bagdadum ad Chalipham, ut avunculos fuos Chamalum 
tc Afchraphuij* , qui Damafcum ei eripuerant, accufaret. Eo- 
iem anno Kocenaldin Malec Salach lfmael filius Bedaraldini do- 
ninus Maufelx Bagdadum contendit ad invifendum Chalipham. 
ioc tempore Tatari venerunt Arbelam , inde Niniven & caftra 
ofuerunt iuxta torrentem urbis Chamalic. Incolae urbis in eccle- 
am, qux ibi erat, fugerunt Tatari ecclefiam deftruxerunt. 
)uo magnates in binis eius portis federunt, alter vitam & liberta- 
?mconcelfit iis, qui per eam portam egrediebantur, alter gla- 
io peremit viros, mulieres, & liberos, qui per eam portam egre- 
iebantur. Hinc tranfierunt in agrum Schigrac, & diripuerunt 
atervam magnam mercatorum, qui in Syriam coptendebant, 
mnesque occiderunt. Anno 1548 coegit Soltanus felaialdinus p # ^. 
iverfos populos Medas , Chowarefmios, Hunnos, Graccos, Fran- C. M37. 
>s , Armenos Iberos , quos ad oppugnandam Amidam inftruxit. 
elebratur autem feftum Arabum, Soltanu$que convivium ma- 
num magnatibus fuis inftituit. Quum ederent, biberent, & 
sle&arentur generibus muficx, quae ibi erant, Soltanus, qui fe- 

Ttt debat Digitized by Google 514 BAR-HEBRjEI chronicon. debat infoliofuoalto,& ex praefentia hofpitum voluptatem < 
eximiam, fenfit dolorem inteftinorum, exiit in hypocaufti 
pitque exfpuere multum fanguinis. Poftquam die nofteqi 
bo acuto laboraverat, migravit ex hac vita feria fecundi 

C1337. menfis Heziran anni Grxcorum 1548, id cft, anni Arab 
initio Schuvat menfis noni. Eodem anno obiit Malec I 
minus Halebi, cui fucceffit filius eius Malec Nafer Saladinu 
Tatari diebus noftris occrderimt. Eodem anno obiit Mal 
hafin filius Saladini magni Halebi. Menfe decimc hui 
Tatari iterum venerunt Arbelam & caftra pofuerunt iuxta 
Zabum inferiorem. Fugerunt incolx Arbelae nudi in ca 
Tatarique sdificiis urbis potiti funt. Abftulerunt ingenti 
dam, incenderunt multas domtis, & oppugnafeo eaftello 40 
tum iis eft muitum auri, quo fumto abierunt. Fuit Soltan 
aldin Cikubad (351) excellens inter reges fihos avunculi fi 
du trcmendo , intelledu perfefto, & corpore- tenero. 
erat fuper omnes paflTioncs viles,quibus reges Arabes fe ir 
folcbant. Trcmendus eratbedentibusalios & in iudiciisiufl 
Subiccit multas urbes & oppida regno fuo & imperium f 
latavit. Eodem anno, quo moriebatur, meridie diei, ut 
eft^ magnates congregati fumfcrunt filiuni eius maiorem 
Giathaldinum Cicferu, duxerunt eum in urbeni Caefarei 
raruntei, eumque collocarunt in throno Cikubae patris fii 
Soltanum proclamarunt. Magnum fuit gaudium toti 

P. 49S* iuffit Sokanus, liberari captivos, qui in terris eius in vinc 
ie&i erant. Liberati etiam funt ii, qui in /Egypto erant 
iftius vUn, cwius gratia abdu&i crant. Eertur numerum Digitized by Google DYNAS1IA X. $i5 j\ ex anguftiis liberati funt, fuiffe 12000. Voluit Soltanus no- 
is capere principes Cho^varefmiorum, quia verebatur, ne defice- 
?nt- Captns eft princeps quidam magnus nomine Kairechan, 
lod quum reliqui audirent, fugerunt et ex Rumaea egrefli funt. 
uocunque autem tranfierunt, cladem diram intulerunt. Vene- 
mt Malatiam, vinxeruntque Saiphaldulam , Subafchium huius 
ci , tranfierunt Euphratem pedes iuxta caftellum Mokram. 
uum ad limites caftelli Saidae iuxtae oppidum Charbefag veniffent: 
rueruat in eos copiz horum locorum. Fraftae funt a Chowaref- 
iis & Subafchius caftelli Saidae nomine Bairamis occifus eft, 
aftarunt etiam agrum Samofatenum, inde defcenderunt in agrum 
babrachae & Hamimthz. Commorati ibi per triennium loca 
iripuerunt. Deinde in poteftatem fe dederunt iuvenis, cuius 
omen erat Malec Nafar, domini Halebi, qui illis Edeffam & 
laranem reliquasque urbes Mefopotamiae dedit nec amplius terra 
b iis turbata eft,Soltanus ille novus uxorem duxit fororem reginx 
>erorum, quam valde dilexit. Deditus deinde fuit fcientiae bar- 
ar * C353) Coepit verfari in comeffationibus, conviviis & /udere * 
um avibus & beftiis. Reliquit negotia pubhca fervis fuis. Quis- 
ue pro lubitu agere coepit. Regina Iberica habitu Chriftiano ex 
atria fua advenerat. Erat cum ea catholicus, fantti, facerdotes 
1 coetus. Erat penes eam frater eius , qtti appellabatur David 
arvus , qui erat rex Iberiz (354) internx. Paulo poft, abne- 
ata religione (Chriftiana) Mohammedana fia&a eft« Frater eius 
)avid & catholicus in vincula coniefti funt in caftello quodam, 
>ique manferiint, donec Tatari advenerunt, & caftellum* expu- 
narunt, ubi inclufi erant, quo fa&o liberati funt. lnitio anni 

Ttt 3 Ara- Digitized by Google 5i6 BAR-HEBRiEI CHRONICON. 


Arabum 635 obiit Malec Afchraphus Ifabar Adel filius Iobi 

fci. Fuit natus annos circiter 60. Liberalitati huius vifc 

P. 499. erat finis. Voluptates & libidines valde amavit. Eodei 

C. 1238* id eft, anno Graecorum 1549 Tatari iterum invaferunt rc 

Arbete, eam vaftarunt veneruntque usque ad limites Baj 

locum, qui vocatur Angabad eumque diripuerunt. Ali 

Surmenariam homines occiderunt Exierunt copiae Bagd 

quarum prste&us erant Mugahedaldin Duitdar & princ 

gnatum Scheraphaldin Akbal Scherabi, irruerunt in 

eosque fugarunt* Qunm vererentur, ne denuo reverfc 

erexerunt machinas fupcr muris Bagdadi. Eodem anr* 

Paiz lacob fugit coram fratre fuo Malec Chamalo Bagdadi 

luitque in famulitio Chaliphae efle. Paulo poft obiit Mal 

mal filius Adcli dominus -/Egypti & Datnafci fepultus eft. 

vir valde tremendus, vixitque annos 70. Suceeftit ei fi] 

Malec.Adel, qui nomine fratris natu grandioris in ;Egypt 

labatur. Malcc Salach frater Chamali Syria potitus* I 

c\\ cum Chowarefmiis. Haboram etiam occupavit, qc 

Davud filius fratris eius, tum temporis dominus Carachx 

voluit, fed ille eum prsevertit. Fuit littei-atus &in difcipli 

lofophicis verfatus» Fertur eum , quum conveniret Schei 

num Chefrofchai phiTofophum Damafci ad legendum, e Ic 

equa defcendiiTe, & fervos, qui in famulitio eius erant, rc 

Ipfe libro fumto fub axilla philofophum adiit, Icgit & exiit 

permifit, uteiafTurgeret. Hoc anno Ifmaelitae irruerunt i 

aldinum dominum Maufete, qui nullo damno affcftus efh 

undecimo huius anni Tatari ingrefti in confinia Bagdai Digitized by Google DTNASTId l - 5i«? 

nt ad locum, qui vocatur Chanekhn Miiites Bagdaden&s eost 
orti funt. Sed fradti futaf Babylonit r neqae quisquam eorun* 
afit praeter tres magnates* Caeteri enim interemti funt, Ta- 
ri magna capta prada abiernnt» Anno 1550, ideft, anna 
rabum 636 fiuviusTigris diruit multas domos Bagdadu Merfe P* 5°°* 
nt duae naves, *& perierunt bomines 50» Anno fequenti acci- C 1339* 
t nihil memprabile in locis, qua? nobis vicina funt* Anna 
ratcbrum 1551 menfe Heziran Tatart depopulati fiint regionem Q I2 4a 
erorum usque ad Hmites Erreri- Copiar Rumacarcoatfa? & in 
rmeniam profe&ae funt, ut Tataros cohiberent, quo minus tn 
amxam incurfarettf. Quum Tatari audirent de exercitu, redie- 
int in regionem Scytharum. Manferunt ibi Rumati ufque ad 
remem , deinde in patriam fuatn redierunt, Hoc anno Tag . 
uigari pracfetfus (355) Tairiki Iegatus miflus eft ex Rumara 
tgdadum, ibique obiit natus annos 90« Anna Graccorum 
)S2 7 id eft, anno Arabum 638 tempore autumnali divulgata 
t harefis prava religi6nis Arabicac. Turcoraanus quidam fene* 
aziraras , nomine Papa, innotuit in regione Amafix, vocabat 
met ipfum Rafut, id eft, Jegatum» Dicebatenin» verum eflfe 
>oftoIumDei, Mohammedem impoftorem , non apoftolum effe» 
dhsferunt ei multi Turcomani, & ei crediderunt propter phan^ 
fias, quas illis oftendebat* Mifit difcipulum quendam nomine 
?ba Ifaacum in regionem caftelli Manfur, quod erat finis ditionis 
jmaeorum , ut inde docendo progrederetmv Adveniens multos 
l amandum do&orem fuuro pellexit. Paravit fibt infframenta 
?llica, adhaefemntque ei opinesruftici Turcomanr, qu* venditis 
ini§, bovibus & ovibus atque emtis fibi equis, quibus veherenw 

Ttt 3 tur, 
Digitized by Google 5'8 BAR-HEBRiEI CHRONICON tur, coeperunt diripere regionem caftelli Manfuri, Gi 
Gachti. Occiderunt quemcunque, qui non lingua con 
Papam apoftolum divinum & prophetam efle. Princeps 
coegit exereitum fuum, equites 500, aflfumfit auxiliaric 
ditis monafterii Barfumae viros ele&os, 50 pedites, 
rios. , Impetu fa&o ia Turcomanos , vi&i funt Rumsei, 
fubditi evaferunt. Tum, potentia Turcomanorum horum 
adharferunt iis multi, tetenderunt in agrum Bleftinae, m 
P. 501. qui ibi erant, vicerunt. Animum fumferunt, ut Amafi: 
eique obviam venirent, quem proclamarunt. At magi 
maeae infidias ftruxerunt feni Papae, eum ceperunt & j 
runt. Quum Ifaac difcipulus eius cum ele&is fuis eum 1 
niflet, nunciainint, in coelum eum raptum efle, ut atjgel 
xilium adducerct. Amafia obfidione arcla cinda eft. 
funt ex Rumaea equites 60000, qui tamen non intrare | 
caftra parva impoftorum horum 6000. Tum equites Fra 
ftipendiarii Soltani, zelo abrepti dentibus frenderunt, f 
cruce fignarunt, irruerunt in impoftores hos, eosquc difj 
Tum etiam Arabes contra eos egrefli funt,Turcomanos : 
cinxerunt, (356) omnesque trucidarunt. Ne uno qui 
fervato vel virorum, vel uxorum, vel liberorum, vel 
cuiufcunque. Itaque extincla eft haec haerefis. Eodem \ 
gregatus eft exercitus Rumacorum , praefeftus erat Sinai 
fchius caftelli Saidae, qui in locum Biramifi occifi ordii 
oppugnarunt Amidam, cuius dominus erat filius Chamal 
./Egypto fuerat Rumxi padi funt cum praefidio, illi 
gentum promiferunt, fi urbena dederent. Halebenies < Digitized by Google DYNASTIA «♦ 5i9 tos adiuturi advenerunt, qui , capta Amida , etiam Maipherca- 
ti expugnare voluerunb Malec Gazi dominus huius urbis fra* 
• Chamali Chowarefmios ex Mefopotamia auxiliarios adduxit. 
prariio cura inimicis cpmmiflb non inferior difceflit, inprimis, 
ia Halebenfes bellum cum eo de^inabant, quia frater dominac 
rum, ideft, matris Malec Tahiri patris Malec Maferi doini- 
s Halebi erat. Poftquam Sinan Amidam ceperat, a Soltano 
fuseft, Erzerum profitifci^ ibi dominari, & impetum Tata- 
rum reprimere. Simulac profeftus eft, venit Scharmagun 
Dwainus cum (357) exercitu valido Tatarorum, qui paucis 
ebus caftellum expugnarunt, & amnes homines utriusque fexus 
idia interfecerunt , exceptis pueris puellisque ad opera idoneis. Pag*502. 
lanus eiusque filius adolefcens occifus eft./ Evacuatd caftello 
ierunt. Ineunte anno 1553 Tatari iterum exierunt & vene- C.1242* 
nt in regionem caftelli Saklap. Direptis omnibus , quae inve- 
runt, in Perfida redierunt* Anno Graecorum 1554 coegit C 1243. 
ltanus^Giathaldinus copias multas , equitesque auro conduxit 
ilebo, & ex Grzcis, Francis Medisque. Dominus Emeflae & 
alec Gbzi, dominus Maiphercatac quanquam promiferunt, fe 
venturos efle, tamen ludibrio habuerunt Soltanum & non ve- 
runt. Baro Conitantinus , pater regis Arraenorum Hay.thoni ; 
nit ad Soltanum Caefaream, & honori6ce exceptus eft. Dona 
aka congeflit promifitque , fe exercitum Armenorum [eoa&urmtn 
in auxilium Soltani venturum efle. Soltanus proceffit Sebaftiam 
rfuSc Tataris invadentibus regionem Arfanganar, Soltanus iis 
ftinanter obviam ivit. Milites eius cum Tataris manus confe- 
erunt ^n loco, qui vocatur Coufateg, id eft, tnonte fordido, 

atque Digitized by ' 5^0 BAR-HEBRvEI CHR0NIC0N P. 503 atque tanquam rudes belli initio praelii terga verternn 
coram Tataris confiftere potuerunt, fed ftatim fugerunt, ! 
que folum reliquerunt. Tum Soltanus ftupefa&us, affu 
re & liberis fuis, fe munivit in urbe Ancyra. Tatari 
derent, eos tentoria fixa reiiquifle &recefiifle, credick 
fidias fieri , easque evitare ftuduerunt. Poftquam xxn 
expeftaverant , exploratores miferant, perfuafique eranl 
non fub fuga eorum tatere * trementes tentoria ingref 
fpoliarunt, quicquid invenerunt. Divagati funt per loci 
Tum. Quum Sebaftiam venirent, incolae foedere initc 
niultum eduxerunt, ut internecionem a femet ipfis, l 
a filiis filiabusque fuis redimerent. Tatari ingrefli ur 
cuarunt, gazas regias &, quicquid illis placebat, fumfer 
ftrumenta bellica flagrarunt. Muros deftruxerunt in 
quatuor ulnarum. Dux alius Caefaream contendit, quam 
colac dedere nollent, colle&is contra eam omnibus cpi 
ro machinis diruto intrarunt. Evacuarunt gazas 1 gi 
buflerunt aedes admirabiles, tormentis excruciarunt pri 
filiosingenuorum, gladiis eos confoderunt, donec eotf 
gento exuerent. Poftea, occifis multis myriadibus, 
puellas in captivitatem abduxerunt. Mater Soltani G 
audita clade, fumfit filiam fuum, fororem Soltani, fei 
cillas, & gazas eius. Profeda in regionem Ciliciae co 
Baronem Conftantinum , patrem Haythoni , qui illufera 
quafi in auxilium eius adventurus & cundatus erat, don 
rei perfpiceret. Tatari, quum audirent, matrem S 
effe , iegato miflb , eam expetierunt a Pali , patre reg Digitized by Google DYNASTIA X. 5M im afferunt, Pali ad gratificandum Tataris, iis" indicaffe, illara 
?ces fe C357) effe, feque eam, fi miferint legatos, tradituros 
fe. ^Jimulac legati venerunt, tradita eft in manus Tatarorum, 
aod quidem fa&um iniuftum odio & vituperio dignum vifum eft 
nnibus nobilibus & ignobilibus. Regina in captivitatem dufta 
t. Usque ad bodiernum diem in carcere eft, necdum liberata. 
dc tempore Turcomani regionis Ableftins irruerunt in habita* 
>nem noftram celebrem, quae vocatur-monafterium Kevira. Oc- 
ierunt ibi 15 monachos, multos doftores, necnon diactnos & 
?ie<ftos alios. Quum maledi&i illi ad fugam fe convertiffent, 
(ecuti eos funt Tatari, omnesque ftri<ftis gladiis trucidarunt. 
ique vindi&a iufta ab iis fumta intra triduum, clademque, quam 
tulerunt, ipfi acceperunt. Malatiat, allata fama de clade Sol- 
ai, SubafchiRafchidAldin cum reliquis aulicisnotfu ingazophy- 
;ium regium irruerunt, & aurum atque argentum, quod inve- 
iunt, inter fe diftribuerunt, deinde apertis portis Halebum 
fugerunt Etiam cives primarii viri ilUiftres, inpcjmis Chri- 
ani qui fugere potuerunt, ex urbe egreftl funt. Ojmm veni- 
nt in montem, qui vocatur Beth Goze, itinere unius diei ab ur- 
diftantem, affecuta eos eft cohors Tatarorum, quae multos 
teremit, & filios filiasque captivos abduxit. Pauci fervati funt 
nudi atque difcalceati in urbem intrarunt. lncolac urbis, pan- 
rii textores & reliqui quum viderent, praefe&os virosque 
imariosex urbe fugiffe, congregati funt Arabes & Chriftiani ad 
jtropolitam Malatiar, Mar Dionyfium, vel Angurum, qui poftea 
triarcha faclus eft. Petierunt ab eo, ut curam fufpiceret cu- 
>dienda: urbis, quia vir erat vigil & diligens. Arabes & 

Vvv Chri- P. 504. Digitized by Google $22 BAR-HEBRiEI CHRONICON. Chriftiani fe invicem iureiurando obftringentes per totan 
fuper muris circumibant, & excubias agebant, interdia 
urbis ftabant, quia una tantum porta aperta erat, vel j 
vel palatii. Urbs commota erat per duos menfes , dom 
ex Rumaea abibant. Deus Rumaeos adiuvit, ut illi Mala 
venirent, fed ii tantum, qui in viam fugitivorum id 
incurrerunt. Tatari in reditu iuxta Arfanganam caftris 
doqriinis urbis pecuniam rogarunt, fed non impetrarui 
igitur irati machinis ere&is faciie muros dciecerunt, u 
diripuerunt* Occifis ineolis eius penitus eam everterui 
tanus Giathaldinus, miffis ad Tataros legatis, pacem 
& tributi loco promifit pecuniam, equos, opes & fervo 
a nno, id eft, anno Arabum 640 obiit Chalipha W 
Moflafem fihus Moflanfert annosi6. Hic mentepraeditus \ 
irifb neqne bonum a malo difcernerc aptus erat. Totum tere 
colurrrbino & oble&amento cum volueribus impendcbat. Qu 
ferreturs Tataros paratos cffe ad fubigendam Bagdadumj 1 
civitates in Perfide celebres vaftavcrant, refpondit. ^Haecft 
ttrumeft. Sinon cefTerimusillis, non adorientur." Abi 3ga 

C 1244. Deusregnum Abbafidarum diebus hominis huius rudis. A 
cormn i555princeps quidamTatarus Nefawar Nowain dei 
regionem Maiphereatae, Mardini & EdefTae, atque traiectol 

T. 505. venifcadlocumnomineHaiian, iuxtaportamHakbi. Ad ipfa 
non* appropinquarunty quia equi exercitus* qui penes uir 
ariditatem & calorem pedibus vulnerati erant. Te;np< 
aeftatis defcenderant, ad depopulandas has regioncs, N 
domino Halebi auruni poftulavit Poftquam ei dederai 
Digitized by Google OYNA^TIA X- 523 oftulaverat, illinc profeftus ad Malatiam caftra pofuit, corrupit 
roventus , vineas , & favos. Quodcunque invenerunt extra up* 
?m, Tatari interfecerunt. Minati etiam fiint praefe&o urbis, 
efchidaldino , quia Halebo redierat Praefedus ille collegit ex 
•be magnam copiam zuzarum, denariorum 9 ornamentorum, 
aforura aureorura & argenteorum, quae denarios aureos 40000 
juabant Sumfit ctiam vafa fan&a, calices, phialas, thu- 
biila, candelas, eduxit arcas fan&orum ex aerario eccleGae raagnac* 
ix omnia Tataris dedit, qui in Perfida abierunt. Poft horum 
ifceffum fames fuit ingens morbusque Malatix & in eius agro. 
npleta eft terra egenis, qui confumti funt tanquani befti*, ^uo^ 
imque multi filios filiasque fuas in fervitutem vendidiffent, fi 
ntores adfuiffent. Hoc tempore floruit Ifei Medicus Edeffenus 
alatiz , qui fuit difcipulus Hafnumis medici. Hic traniiit Ma- 
tia in Ciliciam/ & fuit in famulitio regis. Condidit Sifi eccle- 
imadmirandam nomine fandii Mar Barfumac Anno 1556 Ta- k C 1845. 
ri Bagdadum adorti eam expugnare non potuerunt. (359) - - - con- 
a eos , eosque inutiies remifit. Hoc anno Soltanus Giathaldi- 
1$ zelo abreptus multas copias mifit ad diripiendam Ciiiciam, 
lia matrem & fororcm eius Tataris tradiderant, Ingreffi iti 
lmaeam urbem Tarfum ftrenue oppugnarunt. Erat ibi Pali, pa- 
r regis Haythoni , cum Gondeftaleb filio eius natu maiori # 
iamobfelG fortiter reftiterunt obfidentibus adiuti a multis Fran- 
s, qui penes illots erant, Obfefli imbribus frequentibus vexari 
eperunt, neque locum invenerunt, quo migrarent, vel unde 
>i equisque fuis alimenta adveherent, propter lutum ingens, 
lod ibi erat, & quo propemodum equus unacum illo, qui infide- Pag.506* 

Vvv a bat Digitized by Google I BAR-HEBRjEI chronicon bat, mergebatur* Quum in hac miferia verfarentur, 
nuncius de morte Soltani, quo refocillabantur , & ex 
abievunt antequam nuncius hic ad Armenos allatus erat. 
Gi246> Soltanus Giathaldinus tenipore autumnali initi» anni 1 5 57* 
runt ei tres filii parvi , Ezaldinus, Rocenaldinus & Ela 
Ezaldinum, qui horum maximus erat, magnates praeftito 
rando proclamarunt Sultanum Caicaus. Tum venerun 
Mogolorum poftulantesa Soltano Ezaldino, ut ad adoranc 
num proficifceretur. Ille fe excufavit, quod Graeci & 
inimici eius effent, qui, fi difccderet, tcrram eius vs 
Quare mifit Rocenaldinum fratrem fuum alterum. Pro 
alio tempore venturum effe. De fuccenjione Gijuc 

in locum Kani patris fui* Hoc tempore quum Kanus .scg 
per legatos Guiuchum filiumfuum advenire hortatus eft^ut 
ei tradcret, ni (I mors prxveniret. Quum venire propera 
in viciniam advenilTet, Kanus ex orbe migravit, antequa 
eius ad eum advenerat. Regina uxor Kani, qus erat ms 
iuchi, & cuius nomen erat Tuvchina, valde fapiens & calli 
Quare iuffit Schagataius & reliqui filii regii, hanc regnun 
rare, donec omnes fimul congregati negotia fufcipercnt» 
tis mutuo miffis, omnes coadt funt tempore verno ex 
quidcm Chutan^ Utchin frater Cinghiz Chani & Alfchs 
occidente Karamuri, Baidar, Turchan, filii Schagatai, 
Jone, quum Bathu non ipfe veniret, fratres quatuor rr 
Iguris Emira Mafud Bag, cxChorafana Emira Argun,. « 
Soltan Rocenaldinus, ex Ciiicia Haythonus rex , ex Iber 
maior curn Davide minori , ex Syria frater domini Ilaleb Digitized by Google DYNAStlA X- Sa$ 

dado Pecharaldin iudex fupremus, item legati Francorum, nec 
non Iegati Elaaldini domini Alamuti, id eft, principis Ifmaelita- 
rum, qui cultellos portant. Quum (360) tres filii eflentregno • 
idonei Guiuch, Chutan, & Siramun filius parvus, Turchina, **♦ 5^7* 
regina, mater horam, prstulit Guiuchum, cui aflentiti funt 
omnes filii regii & magnates. Quum Guiuchus pro more liber- 
tatem peteret, diceretque hunc vel illum idonettm e(Te, vi eutfi 
f>rehenderunt > fuper thronoregio collocarunt, novem vicibuS 
genua flexerunt eumque adorarunt, atque calicern ei epotandum 
dederunt. In throno collocatus coepit egregie imperare , quit 
fagax erat & valde callidus. Rumatam, Iberiam, Affyriam, 
Syriam & Ciliciam commifit duci cuidam nomine Ufchichatai , in 
Chataiam Emiram magnum lalvagum mifit, Perfida Emirx Ma- 
fudbag dedit, Chorafanam, Hemdanam & Aderbiianam, Scher- 
wanam , Luram & Cirmanam usque ad Indiam Emirac Argund 
commifit Conftituit Rocenaldinum Soltanum Rumaear* Hqpo» 
num regem (Imiliter honorifice remifit. In Iberos, Francos & 
Chaltpham minas acerbas ia&avit. Legatos Ifmaelitarum convi- 
ciis & contumelia expulit* Quia Kedakus Chriftianus ab initio iik 
negotiis eius verfatus erat, faftus eft prxtor & adminiftrator. 
Guiuch ChanVuit Chriftianus verus, cuius tempore exaltatum eft 
cornu mukorum Chriftianorum» Impleta funt caftra eius fantf is, 
facerdotibus & monachis* Hoc tempore mulier Arabica, nomi- 
ne Phatmeh Chatun , familiariter cqnverfabatur & .diligebatur 4 
Turchina Chatun matre Guiucht Chani» Revelatis fecretis illius 
confiliis, accufataque illa apud Guiuchum criminis finiftri, quod 
veneficia ei fratribusque eius prepararet, matrem rogavit, ut fibi 

Vvv y tra- Digitized by Google 5*6 BAR-HEBRjEI CHRONICON- traderetur. Quac quum illam non traderet, vi abftulit & 
Fuit idcirco difcordia inter eum matremque eius. Ps 
. etiam mater mortua eft. Phatma, foemina illa Arabi< 
quam multos dies nuda, atque cibo potuque deftituta r< 
flagellata eft, donec confitebatur , fe incantatricem e(Te 
excavatis excrementis eius fuperioribus & inferioribus 
expofita* deinde in mare proieda & fubmerfa eft. Oc 
funt omnes eius cognati , qui apud eam congregati erai 
P. 508. fere univerfo regno imperabat per reginam Turchinar 
idem tempus, quum Guiuch Chan in regiones occident 
fe&urus ad locum quendam veniret, qui tantum itinei 
dierum a civitate Bifchbaliga diftabat, mors eum interejn 
gnates quidam ditionis Rumseorum voluerunt, filium l 
Giathaldini, id eft, Rocenaldinum regnare. Quod quum 
verteret Vezira Schemesaldin Ifpahanenfis omnes cepit l 
Deinde magnopere fuperbiens matrem Soltani Ezaldini i 
lieres recepit, atque ex illa filium fufcepit. Quod quidei 
arrogans omnibus hominibus valde difplicuit. Paratis 
veftimentis, regiis, & equis pro filio altero Rocenaldino 
fidem ad Tataros mifit , uti diximus , ad confirmandan 
Quum iuvenis ad Guiuch Chanum veniflfet, unus ex mgj 
qui cum Rocenaldino erant, fcilicet Bchaaldin Tergiman 
apud Kanum accufavit , quod magnates occidiflet, uxorei 
defun&i duxiffet, & absque Tatarorum mandato Soltanur 
conftituiflfet. Kanus igitur iuflit , Ezaldino ex throno dc 
dum e(Te, & Rocenaldinum , qui Kanuin inviferat, reg 
& Behaaldinum Tergiman Veziram futurum eflfe , abdics 


Digitized by Google DYNASTIA X. 53? efaidiho. Quum ad redeundum fe convertiffent, Vezira h*c 

dien? perturbatus eft. Mifrt Refchidaldinum, Subafchiuftv Ma* 

tix , qui tum erat Emira Erazi cum auro multo gemmisque pre- 

>Gs ad Kanum, ut mandati confirmationem adduceret. Qui 

lidem poftquam Arfanganam pervenerat, audivit Rocenaldintnn 

ltanum & Behaaldinum Tergiman apprbpinquare. Perterritus 

efaurum, quem fecum habebat, in cafteUum Kamah detulit, & 

fe cum paucis fociis Halebum effugit Paulo poft advenit Be-> 

aldinus ftipatus Mogolis aooo. Rocenaldin proclamatus eft Sol- 

tius Arfanganse, Sebaftiar, Catfarex, Malatiac, & in cafteUcr 

idat & Amidar. Conftituti funt prarfefti & hyparchae novi ubi- 

e locorum, &abdicati* quos Ezaldinus creaverat* Tergimaa 

;atum mifit Halebum, & Refchidaldinum , qui illucfugerat,' 

vihcula conieftura in caftellum, appellatum Habig abducendum 

ravit. Ex carcere iUo nuUus eorum, qui in eum coniedi fu- 

unt, emiffus eft r praeter hunc, qui poftea gratiam confecu- 

s & Hberatus eft. In muro huiue caftelli fuper rupe valde alta P # 509. 

►rta erat, atque extra illam tabure quatdam, fuper qua bomp 

k ftare , rnulto tninus federe potuit. Quando decretum erat, 

iquem magnatum honoratiorum interimere, neque manus ei im- 

>nendx erant, qiiibus occideretur, educebatur & collocabatur 

per hac tabular Ciaufis portis poftquam ftabat diem unum vel 

duum* fomno fopitus decidit & mortuus eft. Contigerunt 

a omnia * iter ad Tataros & reditus iilinc * intra tres anrios. An- 

1 Grxcorum 15^0 quum adveniffet Behaaldinus, Tacarique qam £1244^ 

», Vezira Schemesaldlh Ifpahanenfis perterritu? capere voluit 

itanum EzaMiaum , atqnp rebeUionem ciere in cafteUo quodam 
Digitized by Google m BAR-HEB-R£1 chronicon. 


P. 510- tfraritimo Fuit Koniae ( Iconii > vir quidam m magnati 
yus fenex Soitani Elaaldini, nomine Gelalaldinus Keratt 
Naziraeus, qui ab efu carnis,& potu vinj ^ca mulieribu 
bat, vir bonus & mifericors. Qui quidem quuoi fentii 
ram id confilji habere, ut, prehenfo Ezaldino, fugeret, 
mi catenis. conftrinxit, remque celeriter Behaaldino 
Mifit Tataros, qui tormentis Schemesaldinum Ifpahanei 
ciarent , usque dum thefauros illis innumeros oftenderc 
eum occiderunt. Fuit ille vir do&us, qui literis e 
Quum interficere eum vellent, in femet ipfum elegias 
P.erfice, quac plena doloris , elegantes & valde fuaves en 
occifo, Gelaaldin erat confiliarius Ezaldini, regiones 
tynos fratres divifg funt. Fuerunt Iconium, Ancyra, 
atiatque urbes occidentaies Ezaldini, & orientales Ro< 
Magnates autem Rocenaldini non cefiarunt rixari, voli 
Bocenaldinum folum Soltanum denominari , & Ezaldinuc 
ri., Quare-, infidiis ftrudis, kxc Keratai iis nunciavit: 
tas veftra fiat, & RocenaldiniB Soltanus efto fecundum i\ 
Kani ,. qui eft vobifcum* Sed acoerfite eum Axaram, c 
Ezaldinus veniet, & quod frater amore du&us ei dabit, '< 
Quum hi inducerentur, ut accito Rocenaldino Axaram 
etiam Ezaldinus Iconio egreflus eft, Axaram profefturu 
tes Medorum in.infidiis pofiti irruperunt ex alia plaga, 
runt focios Rocegaldini, & Behaaldinum, Atabegum eii 
runt Ezaldinus fratrem fuum, Rocenaldinum , quem 
non lsfit, fed Iconium dijxit. Tres fratfes in throno re 
federunt, & moneta nominibus trihtfp fignata eft. F Digitized by Google DYNASTIA X. 529- mo Grecorum 1561 exik Redi Frans (rex Franciac) rexquidam 
ancorum interiorum cum populo multo, equitibus, peditibus, 
ilitiaque beroica. Mare traiecerunt navibus maioribus, quae im- 
etx erant argento, auro infinito, inftrumentis bellicis 8c alimen- 
>. Commota eft terra horum fama. Relatum eft, in i£gyptum 
>s iter parare. Malec AI Salach (ilius Chamali, dominus iEgy- 
:i, qui mortuo Adelo fratre eius minore, in locum eius fuffe- 
us eft, Bmeflam in Palaeftina oppugnabat, ut eam Malec Afch- 
phoTdomino eius eriperet, qui ex Afadaldino Schircuhe avun- 
ilo S#ladtni magni originem duxit , et poftea Telbafchram occu- 
wk. Salachus , audita fama de Francis, reliquit Emeflfam , & 
rikibus paucis iir itgyptum venit. Caftra pofuit in loco, qui 
>catur Manfura, abundanti arboribus. Voce eius fublata inter 
rabes, congregatx ad eum funt turmac Arabum Alexandria, 
>ffo &Syene. (361) Incohe Damiatse qtium viderent, fe a Fran- 
$ peti, ftupefa&i funt, & nulla anguftia vel obfidione coafti 
acuarunt urbem omni re , quae ibi erat. Sumtis hominibus' 
nnibusque opibus in jfigyptum abierunt. Magnates Damiaten- 
s ad Soltanum profe&i funt. Interrogati a Malec Salacho, num 
anci eos coegiflent , refponderunt : „non, fed metuimus illud 
mpus, ne nobis idem accideret, quod incolis Acck, quos Fran- 
inter fecerunt , nemine iilis opitulante,, Salachus in iiiosiratus 
|. magnatcs illuftres crucibus 33, binos fcilicet fingulis crucibus, 
Bxit, uti erant veftiti & calceati. His fufpenfis ipfe obiit paucis 
ebus poft ex ulcere maligno, quod in femore eius exiit, & ita Pag»5u 
:i fuit abfciflum eft & decidit Magnates jfcgyptii accerferunt 
[alec Moattemum filium Salachi, qui tum fuit in caftello Cephae & 

Xxx re- Digitized by Google 53° BAB-HEBRiEI CHRONICON 

regem conftituerunt in locum patris* Confiiiarius etus f 
cheraldinus Othman filius Schich Alfcheiuchi, Vezirce 
Franci pppugnarunfc murum Damiatx, fed non audita voce 
du y neque confpedo quoquam in turribus miratt funfc. M 
nonnulli ex portu intrarunt urbem , neque cuipiam occm 
Cognoverunt magna tranquittitate evacuatam efle,, & 
fuit dies ille dies Veneris* Nema ibiinventus eft, qui in 
mingpret* Licet Francis naves eflfent, quibus alimenta n 
portabantur> tamen mente prava inctufti non expeftarunt, 
naturam regionis» & tranfitus viarum & fiuviorum nol 
fed traiefto torrente quodam Nili yEgyptum verfus in regifc 
aquis diftantem feftinantcr contenderunt via, qua aqt 
erant» Pars exercitus Arabici infecuta eft eas* fueruntqu 
inter eos & aquas* Alii coram illis erant* Manferunt in 
cruciati fame & fiti una eum equis eorunu Arabes, ani 
pto„ magna ctade eos afflixerunt, muttos.occiderunt, n 
magnates vinxerunt^ regemque vinftum ad Moattemum 
runt. In carcere penes illum erat, ubicunque caftra 
Tum confilium dederunt Moattemo fervi iuv enes , aequal 
Axeruntque eir „Si regem huncFrancum occideris, pe 
vitam bellum tibi cum Francis gerendujn erit> quia reges 
multt & potentia validt funt Iureiurando iltum coge > u 
in iaa arjnos ille, fratres, filii & poftert eius gtadios 
Arabes non ftringant» Fermitte ei r collata in eum ber 
tua, tjt ad foctosfidei fuac abeafc. Itaque tranquiUe ages 
gaudebis,. neque opos erit, ut thefauvos y quos pater tuus 
militibus dividas* n Approbavit Mottem confilium hoc> 
Digitized by Google DT.M.AST1A X 5 *i 

it regem Franciac no&u, eumque ad iuramentttm, ut fibi place- 
>at, adegit. Dedit ei dona multa, eiimque dimifit. , Fertur 
empore ifto, quo rex f rancix in carcere erat, nuncium ei alla- 
um effe, reginam uxorem eius Damiatac filium peperiffe. Quod 
uum Moattem audiffet, mifit uxori dona, nempe fardonices **• 5 12 " 
oooo, prscfepe aureum , & veftimenta fplendida. Servi feniorefi 
atris Moattemi fimulac animadverterunt regem Franciae emiffuift 
ffe , repugnarunt 9 navesque mari miferunt ad eum prehenden- 
endum. Quum eum non affequerentur, gladiis ftriftis in Moatte- 
Qum irriierunt. Ule fugit ante eos , & quum turrim ligneam 
|uam poflidebat, afcendiffet, eam incenderunt Quum fe in me- 
lio igni videret , fe ipfum in mare proiecit , fubmerihs eft , ne- 
|ue cadaver eius inventum eft. Rex Franciae edu&is Damiata 
mnibus copiis fuis Accam venit, ubi aliquod tempus commora- 
us «dificavit Cfcfaream Philippi, aliasque urbes* Deinde in pa- 
riam rediit. Occifo Moattemo domino iEgypti regnavit in ;Egy- 
ito fervus quidam patris eius, nomine Ezaldin Turcemani. Re* 
epit uxorem domini fui, qux vocabatur Schegerath Aldurer, 
ncillamTurcicam inter mulieres. Elapfo aliquo tempore, qilum 
titraret ille in balneum ad lavandum, mifit mulier fervos nonnul- 
js parvos, qui eum ftrangularunt, quia fenferat, elim mOrtem 
pGus animo meditatum effe. Succeflfit in locum Turcemani in 
Egypto fervus eius Turcus nomine Kutus & appellabatur IVtalec 
ilotaphar. Ille occidit Schegeratham Aldurer, cadavere eius 
anibus proie&o ad ulcifcendum dominum fuum. Revera autem 
lifi timuiffet, ne eum occideret, eam non«interemiffet. ExceU 
ait enim pulcritudine muliebri & animo virili. Hoc tempore 

Xxx » quum Digitized by Google 


53* BAR-HEBR;E1 CHRONICON, quum Malec Al Nafer dominus Halebi viderct, fervos in . 
regnare^ feque invicem quali enixo ftudio interficere , 
exercitu, Damafcum venit, ibique tranquille in pace 
bello regnavit» Quomodo Munga Kanus infelio re§ 

hrum collocatus fuerit* Quum Bathu filius Tufchi filii 
Chani ex caftris, quae in regione Sakfinae & Bulgarorur 
profettus eftet ad invifendum Guiuch Chanum, & venifle 
cum , qui vocatur Alakmak in vicinia urbis Kaialig, allat 
nuncius de morte Guiuch Chani. Quare in patria man 
P- 513. miflis legatis omnes filios regios penes fe coegit. Uli> qi 
noa potuerunt, litteras miferunt, quibus fcripferunt: 
omnium noftrum natu maximns eft. Quodcunque ille 
nos ratum habemus & recipimus. " Initio quidem fiUi 
Chani cum regina matre fua, quae appellabatur Ugul G 
Chatun, ad Bathu venerunt. Sed dies tantum duos nw 
poft abierunt, relifto Timur Nowaino, cui dixerunt: ' 
filii regii maiores & minores congregati erunt , ei in qu 
fenferunt, etiam tu ex parte noftra aflcntieris." Coa&< 
coetu^ omnes Bathuo optionem obtulerunt, ut,. fi Kanus 
luerit, eftet,, fin minus, fe iUi> quem clegerit fiibiei 
Bathu dixit: n Ego neminem- noftrum novi praeter Mung 
idoneus fit, ad egregie gubernandum regnum magnum, qu 
eft." Omnes dixerunt: "aequuin & iuftum eft." Quun 
tanquam fapiens libertatem fibi expeteret: vi eum preh< 
& in throno collocarunt* JSathu & omnes fiiii regii a< 
eum genubus flexis* * Bathu calieem fecundum confuettu 
cpotandum prabuit. Confirmato ci regno anno Arabum Digitized by Google OYNASTIA X. 533 iono menfis quarti coepit regina fidelis (3612) admodum fapiens 
erkutni Begi mater Munga Kani fibi devincire omnes principes 
c magnates donis fpkndidis, & muneribus, fibique rebelles 
promiflis bonis fubiicere. Quum expe&arent adventum filiorum 
luiuchi Chani eorumque matris Ugul Ganroifchs, venit non ne- 
w> ex iis, qui leones in obleftamentum filiorum regiorum ve- 
antur, dixitque : "ego, quum hunc leonem caperem, profe- 
tus eram in locnm , hiac itinere trium dierum diftantern , eius 
uacrendi caufa, venique in domicilia filiorum Guiuch Chani, 
ui huc adventant, Vidi currum quendam fraftum, puerumque 
ienes ^cum ftantem. Currum emendans me advocavit, ut eum 
diuvaresih Appropinquans vidi currum impletum inftrumentis 
ellicis» Interrogavi puerum, quid fibi hatc velint» Refpondit 
rihi admiratus : quomodo fi noftrarum partium es , harc nefcis» 
>mnes currus, qui penes nos funt , ita fc habent, lllo reli&o 
obis indicavi, ut fciretis." Tum mifit Munga Kanos ducem no- '♦ 5 l 4* 
line Mengafar*cum equitibus aooo inoccurfum filiorum Guiuchi 
hani, qui illis dixerunt; "Primuro fas eft, ut Munga Kanum 
omitati paucis viris conveniatis» poftea adveniant milites veftrk" 
luum dure refpondere non poffent, ita fecerunfc ^ Poftquaro 
drenerant, tribus diebus elapfis> quibus ederant, biherant, refo- 
illatique erant, Munga Chanus rem iliis revelavit» Pudefa&i 
nnt t neque defenfionem proferre potuerunt. Iutfit igitur, 
mnes magnates,- qui confpirationis participes erant, occidu 
Llifchti Nowainum quidem , cui Guiuch Chanus occidentem gu- 
ernandum commifarat, dimiferunt, at ceteros omnes, qui cum 
o erant, humi proftraruak Adduxerunt etiam Kadakum Nowat- 

Xxx 3 num Digitized by Google 534 BAR-HEBRjEI chronicon num fuper curru. Confeflus crimen fuum mifere interfi 
Similiter uxor Guiuch Chani, poftquam fubmiflaeft, c 
Eius tamen filii propter dignitutem ftirpis regiae non oc 
iuffi funt in loco quodam commorari cum hominibus pau 
illis miniftrarent. ltaque regnumMunga Chano intactur 
Fratri fuo Kublai regiones Chataiorum, id eft, Sinarum, 
fit. Alium fratrem Hulacu in regiones oecidentales mii 
norcm nomine Arigcucam in vicinia fua detinuit. Leg< 
ut in regionibus Chataiorum quifque dives fingulis anuis 
aureos'15 tributi loco folveret, egenusque unum dena 
regionibus vero Perfarum quisquedivesdenarios 10 &egen 
Iuffit, etiam ut pofleflbr iumentorum centum unum , da 
autem minus poffideret , nihil. Captivis & in carcerer 
ftislibertatemex anguftia conceffit. Praecepit etiam, ut 1 
lus, item facerdotes, diaconi, monachi & fcribae Moslem 
oneribus liberieflent Soli Iudaeiomnium gentium hac be 
caruerunt, de quibus poeta quidam ait; ,,Libertas, 1 
nihil ad te attinet. Solius ignominiae, o mifer, partic 
C. 1251* Hocanno, id eft, anno Grsecorum 1562 orta eft diilen 
fervos Tutcos in iEgypto. Horum quidam Malcc Al I 
qui Damafci regnabat, excitarunt, ut in iEgyptum cont 
quam ei tradituri fint. Malec Al Nafer coacfto exerciti 
Gazam petiit, ut regnum iEgyptiacum capefleret. Qu 
Turci audirent, qui cum eo non confentiebant , exercitu 
congregarunt. Eduxerunt etiam Francos multos , qui caj 
nes fe erant. Equis illis conceffs irruerunt in Malec I 
iuxta Gazam, eumque ita profligarunt, ut vix cum pau • P. 5i 5- Digitized by Google DYNASTIA X/ 535 

xvaretun Fugiens venit Damafcum* Huius annt menfe Cha- 
ana pofteriori defundte dft regina fidelis Rebia filia regis Leboni 
taioris, uxor Haythoni regis filii Conftantini, & mater regis 
eboni minoris in Ciiicia, coius benignitatem mifericordiam, & 
umilitatem nentofatis praedicare pote(L Difcakeata C363) in- 
»debat in aedibus ecclefiafticis» Orans ftabat* neque plorare de- 
nebat* Deus quietem et dabit eum ^reliquis mulieribus fan&is* 
leunte anno Graecorum 156J profe&us eft Haythonus rex Cili- ^* 125*- 
:x ad invifendum Munga Kanum magnum» Particeps fadus efl 
cramenti vivificantis die quinto dve facramentt & profeftus eft 
ie Veneris five crucifixibnis* <Juia timebat r ne magnates Ru- 
laeorum infidiofe eum kcderent T famam fparfit, fe antcs legatum 
I Kanum mififlfe, &, allato mandato, tum profeftururo etfe* 
:ripfit literas eiusdem argumenti arf dominum Rumsea^ Cum 
giato ipfe profeftus eft: habitu detrito, trahens equum , ami&us 
?ftibus fordidis, & infidens equo vilL Tranfiit per omncs ci- 
itates Rumaear y a nemine cognitus* Arfanganae vicanus quidam 
lm cognovit, faiutavitque regem Haythonum. Quod quum le- 
itus audiret ,, ad regem fe convertit, qui equum trahebat, ei- 
ie gena eius percuflfa,, conviciatus ell dixitquer "o ftulte, rex 
\c loci es regique compararis» " (364) Itaque opinio fublata 
b Hoc habitu fervili rex manfit, donec ad fines Ibcvorum 
mit, ubi fe manifeftavit* Poftquam tum temporis cxtra patriam 
re tres annos & dimidium anni commoratus erat, rediit. Hoc 
mo, ideft r anno Arabum 650 ad Kuriltai , id eft, coetum 
lagnum Hulacu fiater Munga Kan* profeftus eft, ut inviferet P„ 516. 
jgiones occidentales extcriores loco Ailfchichatair, qaem Guiuch 

Cha- Digitized by Google 536 BAR-HEBR;EI CHRONlCON. Chanus miferat. Iuflk Munga Kanus, ex deais militibuj 
exercituum in oriente & occidente duos fe fiftere. Filioru 
rum quidam fratrem fuum minorem nomine Sabathai Oj 
ex parte Bathui miffus eft BuJgai filius Sibkani & Kota 
Koli cum copiis multis, ex parte Schagatai Tachodar f 
SchifchchaniBcgi fororis Kani, BokaTimur cum exercitu 
orum & Chataiorum adduxerunt iooo familias hominura, q 
nas fabricare & naphtam iaculari noflfent. Exercitui praci 
perBukam, Emirarn, qui princeps piftorum erat. Hulacl 
fuumSchtiraagarum exregina maiori fufcepturauna citn r 
fibi fubftituit in aula Munga Kanu Hic filius aliquo teinj 
quumpatrem fuum invilere vellet, mortuus eft in itinere. 
fecum ex reliquis filiis fuis.natu maiorem, nomine At 
filium aljum nomine Afchmut. Ex mulieribus Tuli Chu 
eorum Dekus Chatun regina fidelis & vera Chriftiana Hi 
ter mulieres recipienda conceffa eft fecundum confuotudi 
golorum. Profe&a eft cum eo, & falutem Chriftianorun 
vit ubique terrarum. Manferunt in itinere usque ad anr 
bum 650, inde venerunt in Perfida. Huius anni menfe 
adortus eft exercitus Tatarorum Malatiam duce Ifavur, cfui 
annos eam oppugnaverat Diripuit pagos & agros, inc 
mos & areas, interfecit, quicquid in via inveniebat. ( 
fuit in plaga feptentrionali. Tatari quidam quum tranfi 
agrum Gubafenum, afcenderunt monafterium Macrpnx, 
runt a monachis pecuniam cibumque. Illi miferi fii 
fua recufarunt quicquam dare, putaruntque cos fortafle 
efle» At Tatari, accitis aliis, redierunt, iterumque 1 Digitized by Google OYN ASTIA X- 537 

garunt, ut aliquid darent, Qttum nihil impetrarent, oppug- 
runt monafterium, & incendenmt turrim monafteriL Fuerunt P« 5*7 
i pondera multa goffypii, cera & multum olei, quae *non incen- 
funt. Cremati funt omnes monacht, fenes & iu venes & ex 
coHs regionts* utriusque fexus 300. Eodem anno fcriptor huius 
>ri epifcopus fuit Gubac In monafterio Barfumae interfuit fyno- 
>> qua Dionyfius, qui Angur cognominatur, patriarcha ordi- 
itus eft. Neque ibi ei quisquam favebat practer duos difcipu- 
5 Pharg monachus Dumniianus, & Kauma iuvenis Luvafnoie. 
Iiarg^ ex arce ad Tataros fe proripuit, qui eum non laeferunt. 
t paulo.poft obiit. Kauma crematus eft. Aaron medicus fe^ 
»x pater fepifcopi iiv oppido Marga delituit in arce una cum filio 
us parvo. Quum irruerent Tatari , in monafterium cum refi^ 
lis incolis urbis fugere noJuit , fed ex alio latere afcendit mon* 
m y feque abfcondidit in loco praerupto & munito iuxta oram 
uphratis. DeUtuit ibi cum fratre fuo minori 40 dies^ usque 
1 adventum Tatarorum. Unus tantum mulus, quem poftidebant, 
1 fluvio fubmerfus eft. Alii fugitivi erant in loco, qui vocatur 
erama. Egrediebantur nodtu & fibi pecorique, quod habebant, 
imenta apportabant. Anno Arabum 649 regnavit Bederaldinus 
ulu dominus Maufelae in urbe Gazarta Cardox ; cuius rei hxc 
lufa fuit. Malec Moattem dominus Gazarts, qui ex pofteris 
tabeg Zangi originem duxit, quum videret Bederaldinum fatis 
didum effe,' ad offendeadum vel opitulandum, amicitiam cum 
) colere voluit. Locavit filiam Bederaldini filio fuo Malec Mafu» 
t>i quam quum Mafudus odio immani profequeretur, pater eius 
[oattem eum hortatus eft, ut odium non manifeftaret.. At celare 

Yyy non 
Digitized by Google 538 BAR-HEBR;EI CHRONICON. non potuit. Quum filia de marito apud Bederaldinur 

fuum conquereretur, hic eamaccerfivit Paulopoft obiitl 

cui fucceffit filius eius Mafud. Hunc exa&ionibus oppriir 

ccepit Bederaldinus , adeo ut eiindicaret, fe ultionem 

famam uxoris laefam. Quum, quicquid vellet, daret, fe 

eopoftulavit, quum ad Nefibin c^tra pofuiffent, ut < 

iibi venderet. - Mafud jrefpondit : "Ortinia in me recep^ 

tibi regnum meum tradam , fieri non poteft. M Quare B< 

coafto exercitu, adortus Gazartam feria tertia, die 24 m 

anni antea di#i, diebus Nifanis, eam oppugnavit. M\ 

P* 5*8- v it a f ua deprecante, promifit Bederaldinus ei caftellum 

re , quod vocatur Parach , ut cum fociis & mulieribuS 

tenderet. Confenfit Mafud, abduxitque ex urbe milites 

rios. Bederaldinus per eunuchum quendam eum catenis 

xit, & noftu Gazarta abdudam in nave collocavit , Mauf 

miflurus. Iuffi funt nautae, fervique, quos appofuit, < 

fubmergere, poftea in Syriam fugere, rumoremque fpar 

fudum fe ipfum in fluvium proiecifle, & fubmerfum e 

autem timemus, ne dominus nofter Bederaldin nos per 

fidem famae non habemus, quod Mafud ita fibi ipfi fecer 

qtiam eum fumferant, & ad navigandum Tigri defc 

fecerunt, uti iuili erant, in Syriam fugerunt, atque : 

runt. Anno fequenti Maufelam reverfi funt. Bederal 

zarta potitus eft die Veneris die undecimo menfis fep 

ante didi» Hxc urbs non a Graecis condita eft , fed IVl 

yocantur filii Omari, eam condiderunt, quapropter etu 

nomine appellata eft. Hoctempore, quum mercatort Qigitized by Google DYNASTIA X- 539 vium magnum Perfidos, qui vocatur Gihoti, traiicerent, pauper 
idam erat cum illis, amiftus vefte, qua Takirx induti effe folent. 
txit nautis: >>ego fum Soltanus Gelalaldinus Chowarzemfchah t 
quo fama eft, eum a Curdatis in montibus Amidae occifum 
e. Atnonego, fed armiger meus occifus eft. Ego quidem 
nos aliquot orbem clam peragravi, oble&andi animi c«ufa. * 
iutac perterriti prehenfum duxerunt ad magnates Mogolorum, 
i haud procul erant. Vexatus tormentis dirum in modum ad 
^rtem usque non negavit, fed affirmavit, fe illum efle. Ari- 
l 1565 cocperiint legati frequenter viam terere, quia Ezaldinus 
Itanus Iconii admonebatw, ut Kanum magnum ipfe inviferet' Pag*5i< 
lias enim regionem eius a Mogolis depopulatum iri. A civibus 
exteris coaftus eft Sebaftiam adire , ubi omni generi lafcivix Sc 
►idinis indulfit. Quando enim de muliere vel filia vel viro au- 
/it ex magnatibus velplebeiis, vi accerfivit, eosque corrupit. 
agnates igitur odio eum habentes voluerunt fratrem eius Rocen- 
dinum in dus locum regem conftituere. Quod quum intellige- 
t, timuit & Icohium redux fratrem minorem Elaialdinum ad ado- 
ndum Kanum ablegavit, tradita ei hac epiftola: "Fratrem meum 
inorem Elaialdinum, qui eft Soltanus pariter ac ego, mifi. Ego 
lidem , quia mortuo Gelalaldino Kerati Atabego meo , ex occi- 
*nte inimicus contra me excitatus eft, venire non potui, fed alio 
mpore veniam. "Quum frater minor & magnates, qui cum eo 
'ant, profefti efferit , obiit ille, magnatibus ei infidias paranti- \ 
is. Maiiferunt Ezaldinus & Rocenaldinus Iconii. Quum Ezal- 
nus audiffei mortem fratris minoris, etiam fratrem alium pre- 
mdere & interimere voluit, ut folus ipfe remaneret. Quod 

Yyy % quura Digitized byGoogle 54° BAR-HEBRjEI chronicon quuni magnates intelkxiffent Rocenaldinum ad fugam caf 
permoverunt» Fcrtur, tunica fordida pueri coquini eum it 
&, menfa culinari capiti eiusimpofita, vefpere ex pala 
ftum efle. Equo infidens Cxfaream pervenit, & in tliron 
catus eft. Congrcgatae funt ad Rocenaldinum multac copi 
contra fratrem fuum Ezaldinum ducere voluit. Imiit 
Ezaldinus, eumque denuo fregit, & in vincula conieftm 

C 1255» fit caftello, quod vocatur Daulu. Anno 1566, id eft, an 
bum 653 interfedus eft Elaialdinus dux Ifmaelitarum in 
quod appellatur Schiriechue n e. mons Ieonis, Succeflil 
cenaldin filius eius. Hulachus eum ceitiorem fecit : fi ni 
contra nos meditaris, & concordiam pacemque quanris, 
omnia caftella tua, tuque ipfe nos adi. Alias accingito t< 
lum. Rocenaldinus ftatim deftruxit quinque caftellav iii 

P. 520, commeatu s non erant, quseque impetum Tatarorum perfe 
poflent» Refponlum Hulacho dedit : "Ex parte impletum 
datum tuunu Reliqua caftella pedetentim diruam. " I 
vero novit, eum callide dilationem quaerere* Quare m 
Bukam contra caftellum vocatum Schahdir, qui biduo illi 
tria alia caftella vicina cepit* Rocenaldin induit egenui 
dam veftibus fplendidis, eumque obfidis loco ad regei 
Huiachus quanquam novit eiun mentiri, non indicavit, 
mifit eum cum honore, dixitque : te expeto, non filium tuum, 
mifit fratremfutim verum nemineSchiranfchah cum equiti 
Hulachus, prehenfis equitiibus miflisquc Kezvainam, ren 
dixitque: "ipfeveniat." Nofte in nativitatem falvatorisquu 
lendumKanumproficifcivellet^ftritftisineum cultrisfervi e Digitized by Google DYNASTIA X. 541 runt: M Si proficifcaris, te occidimus." Tumremregiregum indica- 
r it, eumqiie monuit : " cave tibi ab iis. Divulga te ad nos venturum 
?(fe. Tum vi ves, quia hi omnes parati funt, ut gladio interimantur. n 
Rocenaldinus, allato ei mandato, defcendit cum filiis & domefticis 
luis atqueegregie^rege regnm exceptus,& Iionorifice nuflus eft in 
arbem Kezvainam, -obi equites illos 300 Mogoli clara trucida- 
runt. Potiti funt caftello, ex quo Rocenaldin defcendit, & cuius 
aomen eft Mimundur. Deftruxerunt fimiliter caftellum validum, 
qood vocyur Alamut, item caftellum, quod vocatur Gerdechue, quod 
ad coelum usque exaltatum erat. Quinquaginta alia caftella vicina 
coeperunt Tatari et everteruntppmnesque eorum incolas occiderunt. 
Everfione harum arcium Deus mifertus eft omnium regum Arabum & 
Chriftiiinorum, qnos terruerunt & perturbarunt Ifmaelitar illi, por-^ 
tantes cultros, fundentesque fanguinem innocentem. Tum Ro- 
cenaldinus quum videret, Hulachum amore eum ample&i, dixit 
eilibere: "Per hos dies, quos hic exegi, benignitate tua me P* 5*i« 
cumulaftu Itaque rogo, ut permittas mihi iucunde vitam (reli~ 
quam hic) tranfigere." Przcepit thefaurariis, ut ei multum auri & 
argenti daretur» Quo acpepto , coepit edere bibere & voluptati 
deditus efle. Amavit puellam quandam Mogolicam iuflttque Hu* 
lachu, eam ipfi locari. Quodam die, quum vinum biberet, di- 
xit citharotdo, qui (366) Perfice cecinit: 

Tanquam ad medicum, ad te ego zgrotus tuus veni, 
O. rex rcgum , atque, ut vita fruar, obviam tibi veni^ 
Ut abfcindan\ fruftus incolumes feminis tui, venis 
Alias fere tanquam merx in regionem tuam veniffem. Yyy 3 Quum 
Digitized by Goqgle • 


. _ 54* BAR-HEBRiEI CHRONICON Quumhaec Hulachus audiret, valde placuerunt ipfi c 
ba, & amicis adfcriptus eft. Poftea veniam petiit, ut ii 
MungaJCanum. Miflus eft, ftipatus nuncio Mogolo. In 
quum rixaretur cum nuncio, hic ira commotus, poftquan 
flra Munga Kani advenerant, Rocenaldinum ^cufavit. 
interfettus eft , & promulgata lex, ut tota gens Kmac 
^ utriusque fexus interimcrentur, ubicunque eflfent. Hoc an 
Bafehu Nowain dux militix Tatarorum verfus Erzerum 
legatum ad Soltanum Ezaldinum menfe Ab. Petiit ab e< 
ad hiemandum (367) quia in regione Mogana, ubi quofc 
hibcrnis elTe folebat, Hulachus rex ^gum frater Munga K 
mare volebat. Cum Bafchuo adyenit rex Haythonus, qui 
magnum inviferat. lngrefTus eft in regionem fuam die \ 
primo die Elulis , qua de re gavifi funt Chriftiani. Solta 
fchuo locum cedere noluit , contemfitque eum , quia aud 
duce alio, eo maiori, immo domino, eum expulfum efle. 
bellum contra eum paravit Adventante Bafchuo , irruit 
Ezaldinus iuxta diverforium Solt&ni inter Iconium & i 

P. $%%• F ra ^ us e ^> & fugit in regiones ditionis fuae interiores, 
finibus Nicaeae funt. Fuit dux in ditione Rumaeorum Iutai 
larbeg, qui etiaminhoc bello interfe&us eft. Bafchu No^ 
xavit Rocenaldinum ex carcere, eumque regem conftituit 

C «53* anno Graccorum 1564. Ezaldinus legatum mifit ex loco, x 
ad Hulachum, Bafchuumque accufavit, quod eum ex regnc 
reditate paterna removiflet. Hulachus mifit lerlich vel e 
ut binis fratribus regiones dividerentur. Quare ineunt 

C. 1257» Graecorum 1568 proclamatus eft Ezaldinus & venit Koniai Digitized by Google DYNASTIA X. $45 

nium) Rocenaldinus cum Bafchuo in hybernis egit in regionibus 
interioribusBithyni* iuxta mare. Quia Ezaldinus Bafchuum time-* 
bat, capit copias parare, mifitque fervum quendam, nomine 
Togrum Hapha verfus Malatiam, ut conduceret militiam Cur- 
darorum, Medarum & Turcomanorum. Qui quidera ad caftellum 
Saida? profe&us adduxit ex oriente binos magnates Curdatos, nejtv 
pe Schepheraldinum Ahmed filium Belafi, cui dedit Malatiam, 
& Schepheraldirtum Mohammedem filium Schahach Edi , cui dedit 
caftellum Saidx. Bar Belas quum adveniret, a Malatienfibus non 
exceptus eft, quia Rocenaldino iuraverant. Coepit igitur incolas 
urbis obfidere , qui in anguftia fuerunt per totam hyemem. Fuit 
fames tanta, ut Kephizo (menfura trium logorum) tritici vende- 
retur Soltanicis 120. Incolx Malittiarquum nihilominus eum non 
reciperent, infurrexerunt contra Bar Belafi & trucidarunt ex fociis 
eius 3oo. Ipfe fugit, tranfiit in regionem Claudi* & incendit 
monafterium Madik, & monafterium Mar Afiac feria prima hebdo- 
madis palmarum primo die menfis Nifanis. Duqgptionem ma* 
gnam hic & fimiliter in regione Gubae fecit. Hinc reda proceftit 
Amidam, ubi a domino Maiphercatat captus & occifus eft. Alter 
autem Bar Schahach Edi, qui in caftello Saidac erat, poft «rum- 
nas varias, quibus affecit incolas caftelli, fumtis fratribus fuis, % 
profe&us eft ad Komach (eum rogaturus, ut in auxilium Ezaldini 
Sokani adveniret. lbi ceperunt eum milites Angurch Nowaini ' 
& occiderunt. Ezaldinus Soltan quum audiret fortem triftem, quac 
Curdacis in auxilium eius adventantibus contigerat, mifit Mala- V. 5*3, 
tiam ducem, qui vocabatur Eli, Behadur virum curtum ftatura & 
parvum, fi molem lpectes, fed ftrenuum & fortem atque in re- 

bus Digitized by Google 544 BAR-HEBRjEI CHRONlCON. bus bellkfs verfatiflimura, Hunc Malatienfes exceperunr. I 

lis urbiSt & regioni auxilio. Pajcefa&is viis, vendebatut 

ybique locorutta. Hoc tempote impleti fuerunt montes 

valles Malatia? vicini Turcomanis Agagarnis* qui quocunque 

confiigerunt. Ex uno tantum oppido in regiones caftelli 

ceperant, 7060 boves, vaccas* afinos & afinas, & 45000 

prosque. Ceperunt monafterium Madik, Mar Afiae, &j^ 

tae ihdeque magnas divitias r»puerunt Eli Behadnr eos 

eft, atque ex regione expulit. ~ Ducem eorum nomine Sc 

prehendit & incarceravit in cafteflo Mefre. Quum pace ha 

rent (368) Afalatienfes, /eduxit Bafchu milites fuos ex Bithynia 

qui diebus Nifan fparfi funt per Galatiam & Cappadociaoi. 

runt oppugnare caftella, qug* Rocenaidino tradcre voluerun 

neruht in urbem Ableftinam, trucidatoque populo, qui 

7000, & abdu&isj pueris puellisque venerunt Malatiam die 

plenilunio Elulia. Behadur fugit Gachtum. Bafchu coegi 

urbis ad iuraqttntum praftandum Rocenaldino indeque mulc< 

rios abftulit* Reliquit ibi fervum quendam Rocenaldini noi 

cheraldin Aias, ipfe tetendit verfus caftellum SaUte, qui 

regum Hulacho iufliis erat, feftinanter Bagdadum defcender 

C. 1258* eunte auno Grmrorum itf? tempore autumnali venit Bafchu 

Maufelam> neque regioni ifti magnam cladem intulit, quia A 

lach filius Bederaldini his diebus redierat ex aula Hulachi. 

uxorem filiam Gelalaldini Chowarzemfchah , qax habitu Mpgc 

nes* eum erat. Incols regionis iftius in urbem fugerunt, f 

fcondideruut, donec Bafchu ;abiit. Eli Behadur, fimulac 

Nowain Euphracem.. traiccerat , rediic Malatiam, Incote urb 
5*4* Digitized by Google DYtfASTIA X. 545 

Rocenaldino iuraverant, praetereaque Bafchuum timebant, claufe* 
runt ante eum portas urbis. Coado exercitu Agagersorum ur- 
bem obfidere coepit, quae obfidione & fame ad iftcitas redaftaeft. 
Kephizo falis conftitit 400 albis (369) Soltanicis & tritici 70* 
Quunv cives famem & oppugnationem non amplius tolerarent, 
proruperunt no&e quadam , & patefa&is portis urbis, iatroduxe- 
rant Befhadurum & Agageraos focios ipfius. Hac nofte afcende* 
rUnt praecones * cryptas templorum, & Arabibus a«|ue Chriftianis 
pacem promulgarunt. Timorem eis exemit, quia iudicium nuu 
gnatum & non civium fequebatur. Dilocuto diei fervum Rocen* 
aJdini ih vincuk coniecit, Schihab Erezum afiho' infidentem pet 
urbem circumduxit , & ludibrio habitum interfecit Alius vir, 
ctthis nomen erat Moein Aigdifch fiafchi, aliigata extremitate fili al* 
tera capiti eius, alteracollo cartis, petcivitatem du&us, &oc« 
eiftis eft. Presbyter Graccus, Kaluian-, biniJjue eius fratres Ba£+ 
\ms y Manue4, nec non huius filius Kitiauri, qui erant fcribae pri* 
friarii, iimiliter occifi funt. Piraete* iflos tres filios Icfchihabi 
Kau , Ertiirac Curdaei interemerunt. Tum ceffavit caedes, & urbs 
paululufm ^bcata eft. Fames autem mgens fuk, poftquam portas 
urbis patefa&x Tunt, quia regio penitus vaftata erat, 8c ex aliis 
ldcis nihil apportabatur proptfcr fugitivos Turtomatio6. Muki 
filios filiasque fuasAgagcrxis vendiderunt. ' Alii calceos antiquos 
folvefurit , eosque elixatos comederunb Mulie* iaVenta eft, quas 
filiuta fuum affavit. In iudicium vocata iuravit, -fe eum non oe-f 
cidiffe, fed poftquam mortUus erat, affaffe. Fuerunt aliat mulie^ 
res, qfuae ex carne cadaveris feminae mortUx cordm appofitx fru- 
fta abfciderunt, affarunt & comederunt. Behadur, cognofcens fe 

Zzt ce- Digitized by Google 54* BAR-HEBRjEI chronic-on. s coram Tataris perfeverare non poffe , urb6m reliquit, & 
tanum Ezaldinum aufugit. Erat cum eo Hufam Guban, & 
P* 5*5*' ma filius Andrakes, qtii poftea ab itein viaoccifus eft. I 
gente fame iuvenes ex regione Gubx Chriftiani rebellai 
oppido, Trans Gazarta, & adorti funt, diripuerunt & 
runt fratres fuos Chriftianos, & illuc rrruentes comederunt 
tempore «grotavit Theodorus, filius Kaluiini, imperator* 
in urbe, quac vtcatur Niphi. Quum moribundum fe fentii 
Cerfivit Arfenium patriarcham, eique gubernationem & ed 
»em filii fui, Kaluiani commifit, quia adhuc miflorenni 
Fuit enim tum fub poteftate ftrategi, cuius nomen erat IV 
cognomen Pateologus. Hunc metuebat imperator The< 
*ie phantafmate tyrannidos indudus imperium violenter ac 
peret, quod etiam fadum eft. Prarcepit igitur ftratego c 
cuius nomen erat Gldinus, ut Theffalonicam profeftus, ul 
]Michael, eum catenis conftringeret atque adduceret. Gadim 
fe&usdixit Michaeli: "Novi te regem effe , fed prudent 
te vinculis conftringi , & mecum veni ad regerti, qui, ol 
tuo intelletfo, te laxabit & exaltabit." Itaque MicMfcl 
nd regem acceffit. Quum imperator videret eum non iratu 
credidit ei, mifertu» eius eft, eum dimifit, fecitque eum 
£am patriarchac ingubernando iuvenc. Paucis diebus poft 
vita migravit, atque a Muzalone proximo eius, qui 
gener fuit Kir« , per Lewanam fororem regis deduftus eft 
nafterium Magnefix , ibique in fepulcro maiorum fuorutn < 
tus. Remanfit (Muzalon) in monafterio aliquod tempus, 
xans cum focru fua, qtj* qrat foror regis defunfti, quomo ^ Digitized by Google D YNASTI A X- 547 k magnates perderet, qui *um non reciperent. Infidiis eius Mi- 
c:fcaeli & reliquis magnatibus revelatis in mandatis dederunt 
?rancis, qut apud eofi merebant , ut in monafterium afcenderent, 
lc Muzalonem membratim gladiis difcerperent," ubicunque eflfet 
3uum afcenderent, invenerunt eum in ecclefia orantem eumque 
nembratim drffecuerurit. Afcenderunt etiam magnates & clama- 
runt alta voce:- Vivat imperator Graccoriim Michael Palxologug, 
fivat **T«irg*r»£ Romanorum Michael Palafcologus. Hinc omnes" 
profedi funt Nicaram & iuvenem Kaluianum incarcerarunt in ca- P. 5*6 
ftello quodam. Arsleniujs Patriarcha, qui eos reprehendit pro- 
pter necem perpetratam, in exilium miffus eft in monafterium 
quoddam , in infuia quadam maris Pdntici fttum. Poftquam re- 
gnum adeptus erat Michael , animunl induzit pro6rifci Conftanti- 
tiopolin, quia audiverat, exercitum parvuin ibi efle, duce Bagdoi 
rege Franco, domino urbis. In itinere accerfivit Nicephorurfi, 
metropolitanum Ephefi , eumque Patriarcham i^prbe Calliopoli 
in locum Arfenii relegati fecit. Illinc profe&us obfedit Conftad* 
tinopoiin, quam tamen expugnare non potuit, qaia incol$ urbis 
utta cum militibus ftrenue iti murkf fteterunt, & fortater pugna- 
runt. Quum videret Michael fibi rem non fuccedere , reliqmt 
eam & abiit. Exiguo tempore poft lis orta eft Accae inter mei> 
tatores Francos, qui vocantur Venetio, & iilos, qui vocant^r Ge- 
nuates. Venetis adhaeferunt Pifani. <*uum Veneti audirent, in 
omnibus regionibus (370) . . . absquemora in auxilium fociorum 
properarunt, & Conftantinopojis iis ev$cuata eft. Michael alium 
aftuni excogitavit. Suafit pra&fe&o caftelli, qui partes eius feqtie* 
batur, ut defeftionem fimulftret, 8c Bagdoum certjotem faceiret, 

Zzz a fe Digitized.by Gooole *** ■ " . '^"fjM 548 BAR-HEBR,EI chronicon. fe, d exercitus mitteretur, ei caftellum traditurum effc 
ita praefe&us caftelli, & blandis verbis impofuit Bagdoo 
exercitu exiguo, qui penes illum erat , Michael celeriter i 
& Conftantinopolin obfedit, Commovit etiam incolas n 
urbis, ut portam quandam antiquam ei aperirent, qu 
tempore Conftantini Vittoris claufa fuerat. Graeci ingr 
internecarunt. Bagdoi vix vitam fuam & domefticorun 
fervare potuit, & fcapha parva afcenfa, ad Franco< 
Itaque Conftantinopolis Graecis denuo ceflTit, poftquam Fi 
fuerat annis 53. Nicephorus patriarcha'illegitimus no 
xit, fed ftatim mortuus eft. Michael imperator in eii 
creavit Romanum, patriarcham urbis Andrianopoleos, c 
ac evedus eft, fa<fti turpis reus fa&us & dimiftus eft 
Fag. 527. j m p erator Michael accerfivit Arfenium patriarcham e 
eique promifit, fe Kaluianum filium imperatoris ex car< 
fturum eique -fciperium paternum traditurum effe, fei 
tantum Conftantinopoli, fiquidem eam vi ceperat. P 
id eum inclinavit, reconciliatus eft, & iterum in thrc 
Michael, reconciliato patriarcha , fcelera eumulavit, 
Kaluianum ex carcere educere, & imperatorem creare 
iiias eius coram patre excoccavit. Patriarcha, his fcek 
fenfus, femet ipfum abdicavit, & in carcerem reverfus | 
f erator accerfivit pracfe&um quendam monafterii, cuius nc 
Iofephus, eumque patriarcham ereavit. Ille hodienum 
tum obtinet (371) His diebus, tempore hiberno, h; tunia Malatiac contigerunt. 


De expugnatione Rex regum Hulachus defcendit Bagdadum. Venit etiaj Digitized by Google DYNASTIA X. 549 c ditione Rumaeorura. Exierunt milites Bagdadenfes, ut in Tatarqs 
ruerept. Fuerunt iHorura prafefli Emira magnus Curdxus, qui vo- 
icur Bar Chorer & Duietdar minor, fervus Chaliph». Manferunt 
ini exercitus in confpe&u mutuo, licet manus no.n conferuerint,, 
ies 23. lllico feria quarta, die oflavo menfis primi Arabum* anno 
56, id eft, anno Gracorum 1569 primum praeliutn commiiit Ba- 
;bu Nowain ad locura, qui vocatur fepulcrum Ahmedis, in ptega 
ccidentali Bagdadi, cum Bagdadcnfibus, copiisin fe invicem. irru- 
atibus. Fufus eft exercitus Bafchu Nawaini* vi<8orkmque repor- 
irunt Bagdjadenfes, Stabat Emira Soliman Schah cura exercitu fup 
jper muro Bagdadenfi.&^ appropinquante vefpera * dixit Bar Cho- 
wr feflio? ad Duictdarum invenem; „QuiaDeus nobis viftoriam lar- 
ivas eft, ftunc fas eft, ut domtfs : noftras adeamus, & requiefca- 
ius # Poftea denuo egrediemur, & prarliabimur. „ Hic autem ia- 
tabundus urbem intrare recufavir. Pernoflarunt omnesforis. Quia 
1 loco depreflb Bagdadenfes raftra pofuenmt, Tatari aperuerunt 
ontra eos canalem magnum Tigris, Demerferunt eos aquae in me- 
ia nofte. .Fugere cceperunt ex *fontibus, humefa&isarcubus, telis 
1 vaginis eorum. Wucefcente die Tatari, qui cum Hulacho facie- p # 52 g 
ant, iterum in e©s irruerunt. Duravit pnelium novem horisferiae 
uim&. Vi&uset conwkus eft exercitus Bagdadenfiiim. Occifus 
ft Bar Chorer. Aufugit Duietdar, & urbem petiit. Tum Ba- 
Au exercitum fuurn collocavit in latere occidentali Bagdadi, Hula- 
hu in orientaii ferki fecunda, xlie 13 menfis-primi, atque ar<5ta ob~ 
dione cinxerunt urbem contffa coronaqn palatii Chaliphae. Quum 
loftafem ChaUpha imfer defperaret, *dyocavit Bar Elkimi Veziram 
mxn^ & Negemaldkium Ebed Algani filium Darnofi* ft Mar Machi- 

Zzz 3 chaa Digitized by Google '55° BAR - HEBRiEI CKRONI CON cham Catholicum, illisque mandavit, ut magnam cOpi 
proventus fplendidos, equos Arahicos fumerent, leg 
tarorum e carcere dimitterent, veftireat, iisque mum 
dida darent, cum eis ad regem regum proficifcerentur 
ta Chaliphae, filiorum & domefticorum etus fupplicarent 
rentque illa, quac fafta fint, a confiliariis malis fa&a ef 
tam concefferit, fe fervos fore* fubditos & tributario 
quam hi ad regem regum egrefli erant, legationique 
rant, cohibuit eos, neque permifit, ut ad Chalipham rc 
tur. Urgente illo obfidionem , Tatari rimam magnam 
Igamia fecerunt. Intrarunt urbem die Veneris , die 
fis die prinii. lncolae urbis contra eos praevaluerunt 
denuo eiecerunt. At Tatari vires recuperarunt die i 
fcilicet die Sabbati, & potiti funt omnibus muris. Tutr 
Bagdadenfes & occultati funt in domiciliis & foraminibi 
ra. Eodem die fabbati egreffi funt bini filii Chaliphg i 
regum. Elapfa hora, exiit ipfe Chalipha. Iuflit rex regui 
vinculaconiici,& cuftodeseiapponi in tentorio quodam p 
dies, donec rex regum ipfe palatium Chaliphe ingreffus 
tus erat gazas, abfconditas res, & thefauros antiquos 
vos* Omnia retexit & eduxit. Mogoli ftri&is gladii 
runt omnem populum Bagdadi, ingentem hominum muh 
P* 5~9* Iberi inprimis magnas ftrages ediderunt. Catholicus C 
omnes congregavit in ecclefia vici tertii eosque ibi c 
neque Chriftianorum quisquam befus eft, Divites Arab 
opes ad Catholicum (detulerunt) ut, fi liberarentur, id, < 
rum erat, poifiderent Sed omnes occifi funt Poftq Digitized by Google DYNASTIA X- 55i jlum requieverat re* regum, coram adduci iuffit Chalipham 
liferum, eumque mortis condemnavit Iuffit eum in facco po- 
t^ fuperne confuertdo, # conculcari pedesehis, donec moria- 
ir, quia Arabes regi regum timorem incufiferant, dicentes: „Si 
ihdetur aliquid fanguinis huius viri fuper terra, non defcendet 
iper eam pluvia, quincarbones ignei inde incendentur. „ Hic 
etinit regnum Abbafidarum. Etiam reliqua regna Arabum coe- 
erunt commoveri. Exortum eft &*floruit regftum Mogolorutn 
1 regionibus exterioribus pariter ac in interioribus. Tatari, 
uando ante Bagdadum humiliabantur, oppugnarunt caftellum 
irbelat. Quum Sahab filius Salake illud iis dedere vellet, adver- 
iti ei funt Curdaei multi , qui ibi defecerant. Ipfe ad TataroS 
igit. Tum venit Bederaldinus Lulu, & emit caftellum atque, 
uicquid intus erat, a Tataris denariis 70000, ProfeAis Tataris, 
ederaldinus caftellum Arbelac fibi tradi curavit, atque pr*fidium 
luc locavit. Paulo poft Emira Curdzus, nomine Scherephaldiii 
lelali iuffit caftellum Bederaldino auferri , expellique prefidium, 
uod ibi erat. Quum Gelali cum exercitu Tatarorum contra Cur- 
sos, qui Gulmeragi rebellarant, tenderet, Bederaldinus CurdacoS 
uosdam ablegavit, qui eum occiderunt, in tentorio fuo dormien- 
>m. .Potitus eft Chriftianus quidam, qui appeUabatur Mu&ez 
•ater Saphi Solimanr, medici celebris, Arbela. Hunc mor- 
aum excepit filius eius Tagaldin lfa, vir bonus & fidelis. Hoc 
?mpore fuit fames dira & peftilentia in omni regione Sinear, 
tflyria, Mefopotamia, Syria & Humza. Vendebatur enira Dama- 
:i pullus columbarum urius propter morbum Nazarenis duo* 

jciixit 

Dy- 
Digitized by GooQle 552 
P. 530. BAR-HEBRiEI CHRONlCON. 

D Y K A S T I A XI. Hic inciph feries undecima a regibus Arabihus ad regi 
deduBa. Hulachm rex regttm & jrater Munga Kam 
Occifo Chalipha Moftafemo, rex regum Bagdado prafec 
cuius nomen erat Ali Bahdur. Tempore vaftationis 
Chriftiani Tagritenfes ad Catholicum tegatos, petieruntqi; 
rem, qui eos tueretur. MifTQs eft, qui eorum curam agsrej 
Tatari magnates Arabum occiderent , eorumque opes di 
Chriftiani omnes in ecclefia viridi , quae ex herba quudar 
nucta cft , (372) quamque Arabes fpoliarant, abfconc 
Manfcrunt illaefi (373) ab initio ieiunii usque ad feriam 
C. 1258. hebdomadis palmarurn. Fuit dies 17 menfis Ader an 
quum vir quidam pravus Arabs, cuius nomen erat E 
Chriftianos apud praetcrem eorum accufaret, quod muftas 
opes occultarint, & occifis earum dominis, nihil red 
Ghriftiania pratore fuper hac re interrogati negare non p 
f d confcfti funt, atquc, quicquid poflidebant, ei adduxen 
srd regem regum delata, decretum eft, Tagriterrfes mifei 
pleftendos efle fecundum legem Mogolorum. Miflus eft 
dam magnus, una cum cohorte Tatarorum. Coeperunt 
dere Chriftianos vicenos, eosque in caftellum poftea di 
deducere, & trtkcidave. Ita fecerunt, donec confu 
Nemo evafit praeter fenem vel vetulam. Filii & filiac in 
tem abdu&i funt. Ecclefiam magnam Arabes fibi iteruir 
runt. Duo tantum presbyteri Carmonenfes relicfti fiinl 
ceteris ecclefiis orabant, cum perpaucis aliis, qui ibife Digitized by Google Dt.N ASTI A xl: ssr rui*.: Accufatorem Bar Duri Chriftianus quidara appefyatp* Beh*t 
ranv qui erat prartor Tagriti, occidit. Quum Eederaldmus^iomi-* 
aus Maufei* audnret, tfagdadum capttm efie; mifit filiuoi fiun^ 
Maiec Salah cutii equieibus iooo auxiliariis ad regemregum. &t 
3iim hon benevole excepit dixitque ei: „ Vos exfpe&a&is, ut e*-* 
^erti, cuius foret vidoria, eum fequeremini. Si Chaiipha viciflet/ 
cd eam, non ad nos venifletis.,, Qutim Salab ad BederaMinumi ^ 9 5J*- 
patrem fuum rediUfet, haccque narraflet, cdmmotus eft Beidcnd* 
iin, ifc, fumtis divitiis innumeris, ipfe regem regum conveni